Almedalen: Cancerdebatten

Cancer var som vanligt det mest diskuterade sjukdomsområdet under Almedalsveckan. LIFe-time.se samlade några röster i ett videoinslag.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 19 juli 2017

Almedalen: Diskussion om medicinska genombrott

På flera seminarier under Almedalsveckan diskuterades den snabba medicinska utvecklingen med medicinska genombrott och helt nya behandlingsprinciper som är på gång inom ett stort antal sjukdomar. LIFe-time.se samlade några röster i ett videoinslag.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 14 juli 2017

Stora medicinska genombrott på gång

Den medicinska utvecklingen sker just nu snabbt och medicinska genombrott och helt nya behandlingsprinciper är på gång inom ett stort antal sjukdomar. Det visar en omfattande rapport som tagits fram av den europeiska branschorganisationen Efpia, och som presenterades på ett LIF-seminarium i Almedalen. Nu behövs en diskussion om hur sjukvården och samhället ska förbereda sig för dessa innovationer.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 5 juli 2017

Samverkan centralt för framtidens sjukvård

Sverige är en av världens ledande forskningsnationer. Men vi lever i en värld i förändring och hårdnande konkurrens. För att klara framtida utmaningar krävs närmare samverkan mellan akademin, sjukvården och företagen. Men hur skapas bättre förutsättningar för samverkan?

 • Av: Eva Nordin
 • Tisdag 4 juli 2017

WHO vädjar till läkemedelsföretag om nya satsningar

Den globala kampen mot försummade tropiska sjukdomar har varit framgångsrik de senaste åren – men än är sjukdomarna inte utrotade. Nu vill WHO se mer vässade insatser från läkemedelsbranschen.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 29 juni 2017

Sverige både bäst och näst bäst på innovation

Sverige får silver i innovationskraft bland de europeiska länderna, enligt den senaste rankningen i EU-kommissionens Innovation Scoreboard. Bäst i Europa är Schweiz som toppar inom forskning och utveckling. Men som EU-land är Sverige etta, och det är Stockholm och Öresundsregionen som står för framgångarna.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 28 juni 2017

Satsning på biologiska läkemedel tar form

CAMP, CellNova och NextBioForm är tre nya centrum som ska stärka forskning och utveckling inom området biologiska läkemedel. De ingår i ett åttaårigt forskningsprogram som leds av Vinnova och Vetenskapsrådet. De påbörjar sin verksamhet den 1 januari 2018.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Måndag 26 juni 2017

”Dags för politiskt ansvar om sjukvårdens framtid”

Alla vet vad som behöver göras, men ändå händer det alldeles för lite. Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet, anser att det är dags för de politiska partierna att komma överens om en stor primärvårdsreform. Det måste bli slut på de tvära lappkasten efter varje regeringsskifte, säger hon i en intervju för LIFe-time.se.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 21 juni 2017

Framtidens cancerdiagnostik är redan här

Cancervården tar nu nya steg mot mer individualiserad vård. Med hjälp av kraftfull teknik utvecklas cancerdiagnostiken alltmer till en industriell process där hundratals cancergener i ett patientprov analyseras samtidigt. Läkaren får ett underlag som mer exakt kan tala om vilken behandling den enskilde patienten bör ges.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 20 juni 2017

Svenskar vill ha mer inflytande över den egna vården

Svenskarna tycker att det är viktigt att ha inflytande över sin egen vård – men få upplever att de har det. Det visar den senaste nationella SOM-undersökningen, med tio frågor om personcentrerad vård.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Onsdag 14 juni 2017

”Förslag om kvalitetsregister oroar”

De nationella kvalitetsregistren ska integreras bättre som en del av kunskapsstyrningen i vården, enligt ett aktuellt förslag. Avsaknaden av konkretisering av förslagen att stärka forskning och samverkan med Life Science-sektorn är oroande, anser LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 13 juni 2017

Svenskar röker minst i EU

En fjärdedel av EU:s befolkningen röker enligt en ny undersökning gjord på uppdrag av EU-kommissionen. I topp ligger Grekland där 37 procent av befolkningen över 15 år röker. Minst rökare, 7 procent, har Sverige.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Patient
 • Måndag 12 juni 2017

Satsning på medicinsk forskning lönsamt för samhället

Kraftigt utökade resurser till medicinsk forskning, på sikt en fördubbling, är en investering som kommer att löna sig i form av bättre sjukvård och starkare samhällsekonomi. Det menar Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för stiftelsen Forska!Sverige, som lagt fram sin lägesrapport för 2017.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Måndag 19 juni 2017

Anna Nergårdh: ”Öppen vård i första hand”

Vårdutredaren Anna Nergårdh föreslår att en ny paragraf införs i Hälso- och sjukvårdslagen, "hälso- och sjukvården ska i första hand ges som öppen vård". Hon föreslår även att vårdgarantin förändras från garanterat läkarbesök inom en vecka till en medicinsk bedömning inom tre dagar.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 9 juni 2017

Göran och Göran om Almedalen

Primärvårdens framtida roll och digitalisering blir de viktigaste vårdfrågorna i Visbys gränder i år. Det var Almedalenveteranerna Göran Hägglund (KD) och Göran Stiernstedt överens om på LIF:s inför-Almedalenseminarium.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 8 juni 2017

Nytt vårdprogram för rehabilitering av cancer

Första nationella vårdprogrammet för rehabilitering av cancerpatienter är här. Det ersätter den tidigare kunskapsöversikten från 2014. Strukturerad smärtuppföljning, kuratortillgång och stöd till barnfamiljer är områden som lyfts.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Torsdag 15 juni 2017