LIFe-time.se bevakar moderaternas Sverigemöte

Vad tycker moderaterna behöver göras för att förbättra hälso- och sjukvården för patienterna, för att återta förlorad position inom klinisk forskning, samt för att stärka Sverige som Life Science-nation? LIFe-time.se följer moderaternas Sverigemöte i Karlstad för kommun- och landstingspolitiker för att ta tempen på moderaternas vårdpolitik inför valet nästa höst.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 24 mars 2017

Sjukvårdens resurser används inte optimalt

Sjukvårdens problem är inte resursbrist utan snarare är det så att resurserna inte används på ett tillräckligt bra sätt. Så resonerar stiftelsen Leading Health Care – LHC – som i två år följt förändringsarbetet på Skånes Universitetssjukhus.

 • Av: Ia Wadendal
 • Torsdag 23 mars 2017

Vaccination mot rotavirus på regeringens bord

Folkhälsomyndigheten föreslår att vaccin mot rotavirus ska ingå i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Rotavirus är mycket smittsamt och orsakar diarréer och kräkningar hos barn under fem år.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Patient
 • Onsdag 22 mars 2017

Färdigbehandlade patienter ska lämna sjukhuset fortare

En ny lag ska förbättra samverkan mellan kommuner och landstings öppna och slutna hälso- och sjukvård. Syftet är att undvika onödig och kostsam sjukhusvård för utskrivningsklara patienter. I propositionen föreslår regeringen att det ställs krav på huvudmännen att, i samråd, ta fram gemensamma riktlinjer om samverkan.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Tisdag 21 mars 2017

Trots ny lag har patienternas ställning försvagats

Två år efter att Patientlagen trädde i kraft har patienters ställning i vården försämrats på en rad områden och inte stärkts inom något område. Den slutsatsen dras i rapporten "Lag utan genomslag" från Vårdanalys.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Måndag 20 mars 2017

Personalbrist drabbar cancerpatienter

När forskningsinstitutet IHE skickade ut en enkät på uppdrag av Cancerfonden till Sveriges 18 onkologikliniker, svarade alla utom en att de hade för lite personal. Klinikerna vittnar om brister i arbetsmiljö och patientsäkerhet, och oförmåga att delta i kliniska studier.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 16 mars 2017

Företagen vill se enklare läkemedelssystem

Framtidens läkemedelssystem måste bli enklare och mer förutsägbart. Det var ett av de viktigaste budskapen som Joakim Ramsberg, huvudsekreterare i Läkemedelsutredningen, tog med sig från ett första möte med läkemedelsföretagens representanter.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 15 mars 2017

Svensk metod räddar tiotusentals barn

Varje år kan tiotusentals nyfödda barn med hjärtfel världen över räddas till livet, tack vare det svenska Granelli-protokollet. Nu belönas upphovskvinnan Anne de-Wahl Granelli, verksamhetschef i NU-sjukvården i Västra Götaland, med det prestigefyllda patientsäkerhetspriset Humanitarian Award.

 • Av: Eva Nordin
 • Patient
 • Tisdag 14 mars 2017

Ny Fass-app informerar veterinärer även off-line

Nu lanseras Fass Veterinär, en app med aktuell information om djurläkemedel för dem som arbetar med djursjukvård. En annan nyhet är att informationen från Fass finns tillgänglig även när användaren inte är uppkopplad på internet.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Måndag 13 mars 2017

Protein kan lösa gåtan med havandeskapsförgiftning

Varje år drabbas runt tio miljoner kvinnor i världen av havandeskapsförgiftning, och många dör av sjukdomen. En forskargrupp i Lund är nu på väg att ta fram världens första verksamma behandling mot havandeskapsförgiftning. Kliniska tester ska genomföras redan nästa år.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 8 mars 2017

Rådgivning på apotek ska förbättras

Endast farmacevter ska i framtiden få expediera läkemedelsrecept och ge råd till kunder på apotek. Det är ett av förslagen i ett delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen. Ett annat är att ansvaret för att leverera ett läkemedel till apotekskunden inom 24 timmar flyttas från apoteksaktörerna till läkemedelsdistributörerna.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Fredag 10 mars 2017

Primärvård föreslås styra mot snabb och trygg vård

Skär ner antalet vårdval i specialistvården och styr om resurser till primärvården som får patientansvaret. Ökat fokus på prevention, minskad central administration och Vårdval seniorvård i samverkan mellan kommuner och landsting är några förslag om Stockholms sjukvård från utredaren Göran Stiernstedt.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 9 mars 2017

Barbro Westerholm

Barbro Westerholm - Riksdagsledamot (L)

Krönika

50 års väntan på Nationell läkemedelslista

Nationell läkemedelslista är äntligen här! Det har tagit 50 år att komma till den vision om individbaserat läkemedelsregister som fanns i slutet av 1960-talet. Värnandet om integriteten i register av olika slag har stått mot patientsäkerheten trots att informationen i registren bevisligen inte kommit i orätta händer.

Barbro Westerholm - Riksdagsledamot (L)

 • Fredag 3 februari 2017

Onkologinätverk för svensk och dansk forskning

Ett nytt dansk-svenskt nätverk ska stärka Öresundsregionens forskare och företag inom onkologi. Nätverkets grundare hoppas på fler samarbeten inom akademi och industri – och på småbolag som går samman till större.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 7 mars 2017

Ännu ingen strategi för sällsynta sjukdomar

Myndigheten Tillväxtanalys anser att en nationell strategi kring sällsynta diagnoser skulle stärka såväl vård och forskning som läkemedelsföretagen. Men än så länge har regeringen inte fattat något beslut i frågan. Nu bjuder sjukvårdsminister Gabriel Wikström in till rundabordssamtal.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Måndag 6 mars 2017