Läkarförbundet: Stärk rätten till fast vårdkontakt

Läkarförbundet vill stärka rätten till en fast vårdkontakt och återinföra begreppet patientansvarig läkare (PAL). En enkät som förbundet genomfört visar på stora brister i kontinuiteten i hälso- och sjukvården.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Fredag 27 maj 2016

Studie på endometrios kan ge nya rön även om IBS

Endometriospatienter kan ha symptom som liknar IBS – överkänslig tarm. En ny studie ska nu utreda hur man skiljer ut de två olika diagnoserna.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Torsdag 26 maj 2016

Kraftfulla åtgärder krävs mot globalt resistenshot

Engångsersättning till bolag som sätter nya antibiotika på marknaden – och en avgift för de som inte forskar alls kring resistens. Det är några förslag i en ny tung antibiotikarapport med globalt perspektiv.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Tisdag 24 maj 2016

Karolina Antonov

Karolina Antonov

Ledare

Det är bara 9 år kvar till år 2025

Karolina Antonov: "Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa till 2025". Det har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting deklarerat som ett gemensamt mål. Att nå det målet är den viktigaste insatsen som kan göras för svensk Life Science. Men utmaningen kan ibland kännas övermäktig. I själva verket måste Sverige komma ikapp alla de länder som passerat oss i digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Och vi har bara 9 år på oss för göra alla de insatser som behövs för att uppnå det stolta målet, så nu krävs omedelbara och framför allt samordnade insatser.

Karolina Antonov

 • Fredag 20 maj 2016

Patienter vill bidra med sina data till forskningen

Friska månar om sin integritet, men när vi blir sjuka blir vi mer benägna att lämna ifrån oss data om vår sjukdom och behandling, säger Svetlana Bajalica Lagercrantz som är läkare, forskare och cancerpatient.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Torsdag 19 maj 2016

Robert Ström ny chef för Läkemedelsförsäkringen

Jag brinner för att industrin allmänt ska anses vara en självklar och viktig förutsättning för en bra utveckling av hälso- och sjukvården, säger Robert Ström, som sedan den 1 maj är vd för Läkemedelsförsäkringen.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Måndag 16 maj 2016

Databas om biomarkörer vid Alzheimer en guldgruva

En ny databas som samlar flera decenniers forskning om biomarkörer vid Alzheimers sjukdom kan underlätta för att få fram nya effektiva läkemedel. I databasen AlzBiomarker finns även en topplista på vilka biomarkörer som bäst kan skilja ut personer med Alzheimers sjukdom.

 • Av: Eva Nordin
 • Forskning
 • Onsdag 18 maj 2016

Barbro Westerholm

Barbro Westerholm - Riksdagsledamot (L)

Krönika

Tredelat huvudmannaskap – en bromskloss?

Varför ska det behöva vara så svårt att komma överens om ansvarsfördelningen för olika delar av hälso- och sjukvården mellan staten, landstingen och kommunerna?

Barbro Westerholm - Riksdagsledamot (L)

 • Fredag 13 maj 2016

Europas länder söker vägen framåt för nya cancerläkemedel

Nya läkemedel kräver nya ersättningsmodeller – och cancerläkemedel kan behöva sina egna. Det är några av slutsatserna i en ny forskningsrapport om användningen av innovativa cancerläkemedel i Europa.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 17 maj 2016

Sobi väljer Strängnäs och Pfizer för tillverkning

Det svenska bioteknikföretaget Sobi flyttar tillverkning från Österrike till Pfizers anläggning i Strängnäs. En glädjande nyhet för Sverige. Och för Pfizer, menar Malin Parkler, VD för Pfizer AB.

 • Av: Eva Nordin
 • Forskning
 • Torsdag 12 maj 2016

De svenska apoteken växer och blir fler

Fler apotek med längre öppettider säljer allt mer läkemedel, andra varor och tjänster. Samtidigt kan dålig lönsamhet för receptläkemedel och en kronisk brist på kompetenta farmaceuter bromsa fortsatt expansion.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Onsdag 11 maj 2016

Anders Blanck

Anders Blanck

Ledare

”Fri förskrivningsrätt” får inte äventyra patienternas säkerhet

Anders Blanck: Hur långt sträcker sig den "fria förskrivningsrätten" för läkare? Inom MS-området sker i dag systematisk förskrivning av ett för sjukdomen icke godkänt läkemedel i en omfattning som väcker oro för patienternas säkerhet, och som även har stor principiell betydelse för läkemedelsbranschens framtid i Sverige.

Anders Blanck

 • Fredag 29 april 2016

Prissättning av läkemedel ska inte styras av juridiken

Det svenska pris- och subventionssystemet för läkemedel ska inte tillåtas att förändras "bakvägen via juridiken". Det beskedet gav sjukvårdsminister Gabriel Wikström på ett seminarium som diskuterade konsekvenser av den så kallade Cimzia-domen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 3 maj 2016

Forskning kan ge läkemedel som förebygger njurskador

Svensk diabetesforskning visar att kroppens "metabola minne" kan ge en ökad känslighet för att utveckla skador på njurarnas celler. Forskningen kan leda till framtida läkemedel som förebygger njurskador vid diabetes.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Måndag 9 maj 2016

AstraZeneca storsatsar globalt på genanalyser

Kartläggning av flera miljoner mänskliga genom sammanställs i en gigantisk databas. Analyser ska ge nya läkemedel, men också stärka matchningen vid kliniska studier och förbättra medicinering av patienter.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Onsdag 27 april 2016

Patric Källman

Patric Källman - Strategisk rådgivare och chef, Vasco Advisers

Krönika

Förslagen finns – nu behövs politisk vilja

Svensk Life Science mår bättre än på länge. Efter många år i branschen, både som entreprenör och forskare är det med glädje jag betraktar hur Sverige nu stärker sin globala konkurrenskraft inom Life Science.

Patric Källman - Strategisk rådgivare och chef, Vasco Advisers

 • Fredag 6 maj 2016