Jonas Vikman

Jonas Vikman

Ledare

Stora regioner räddar fler liv

Jonas Vikman: Nationella vårdpolitiker, med Gabriel Wikström i spetsen, måste tydligare kliva fram och visa varför Sverige måste ersätta de 21 landstingen med sex stora regioner. Det handlar om att rädda fler liv – och det handlar om att vi måste skapa ett nytt modernt sjukvårdssystem som utgår från framtidens behov och den medicinsk-tekniska utvecklingen.

Jonas Vikman

 • Fredag 30 september 2016

Sahlgrenska miljardsatsar på interventionscentrum

För fyra år sedan togs de första spadtagen. Nu invigs miljardsatsningen Bild- och interventionscentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Här får patienter tillgång till ett av Europas bästa centra för diagnostik och behandling av bland annat cancer, neurologiska sjukdomar samt hjärt-kärlsjukdomar.

 • Av: Eva Nordin
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 29 september 2016

TLV säger ja till högre priser på särläkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har ändrat synsätt och är nu berett att acceptera högre priser på särläkemedel för små patientgrupper. Det sade TLV:s generaldirektör Sofia Wallström på ett frukostseminarium den 27 september.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 28 september 2016

Innovationer möter ofta motstånd inom vården

Att det tar 17 år från idé till genomförd förändring i sjukvården är en spridd uppfattning. Ersättningssystem och skepsis mot förslag som inte kommer från de egna leden är några faktorer som förs fram som förklaring.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Forskning
 • Måndag 26 september 2016

Anders Blanck

Anders Blanck

Ledare

Medicinska experter självklara – såväl i företag som hos myndigheter

Anders Blanck: Det finns en lika självklar som naturlig förklaring till att samma personer, oftast läkare, anlitas för uppdrag av såväl läkemedelsföretag och vetenskapliga organisationer, som av myndigheter: De är experter med en kompetens som är helt nödvändig för den medicinska utvecklingen.

Anders Blanck

 • Fredag 23 september 2016

FN-deklaration mot antibiotikaresistens antagen

Toppmötet om antibiotikaresistens (AMR) i FN:s generalförsamling den 21 september beskrivs som ett viktigt steg på vägen för att hantera det växande hälsohotet. Men nu måste konkreta åtgärder genomföras av medlemsländerna. I anslutning till FN-mötet presenterade 13 globala läkemedelsföretag en plan för konkreta åtgärder för att minska AMR till 2020.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 23 september 2016

Fördubblade kostnader för diabetes typ 2 i Sverige

De samlade sjukdomskostnaderna i Sverige för behandling av diabetes typ 2 fördubblades mellan 2006 och 2014, från 5,5 till 11,6 miljarder kronor. Det visar resultat från den svenska studien DAISY, den första samlade beräkningen av de nationella sjukdomskostnaderna. Studien presenterades 13 september vid den europeiska diabeteskonferensen EASD i München.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Onsdag 14 september 2016

Hans Winberg

Hans Winberg - Ek lic och Generalsekreterare för Stiftelsen Leading Health Care.

Krönika

Macchiarini: När elitismen suddar ut gränsen mellan fusk och fakta

Svensk forskning inom Life Science-området har skakats om av Macchiariniaffären. Nyligen presenterades både Kjell Asplunds och Sten Heckschers utredningar. Forskningsministern agerade denna gång tämligen resolut, och sannolikt kommer fler huvuden att rulla framöver. Allt detta ingår i den vanliga skandaldramaturgin och syndabockarna måste då finnas. Viktigare än detta är dock att försöka förstå vad som skett och hur detta kunde ske i ett vidare perspektiv. Vi måste därför prata om kultur.

Hans Winberg - Ek lic och Generalsekreterare för Stiftelsen Leading Health Care.

 • Fredag 16 september 2016

Läkemedel ger patienter med Alzheimers fler friska år

Patienter med Alzheimers som får ett längre liv av sina mediciner, får fler friska år – inte fler år på vårdboende. Den slutsatsen drar forskare vid Universitetssjukhuset SUS i Malmö. Studien är den första i världen som kartlagt effekten av behandling ända fram till patientens död.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 20 september 2016

Regeringen vill satsa mer på forskning

Ökade resurser inom forskning och innovation, fortsatt satsning på cancervården, samt avgiftsfri sjukvård för personer över 85 år. Det är några delar i regeringens förslag till statens budget för 2017 inom sjukvårds- och Life Science-området. Det mesta av pengarna ligger dock långt fram i tiden.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 21 september 2016

Bengt Mattson

Bengt Mattson - Sakkunnig Policy på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Vi behöver fokusera mer på ordnad användning av innovativa läkemedel

Bengt Mattson: Ett läkemedels värde säkerställs först när det används korrekt. Det behövs former för att följa upp patienters användning av innovativa läkemedel. Införande, användning, uppföljning och utvärdering i god ordning ger de bästa förutsättningarna för en bättre läkemedelsbehandling.

Bengt Mattson - Sakkunnig Policy på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Torsdag 22 september 2016

Ny svensk studie ett genombrott för vaccinforskningen

Vaccin som ges som dryck kan ge upphov till ett unikt och livslångt immunologiskt minne genom att det uppstår särskilda celler i tarmarnas slemhinnor, som inte bildas när vacciner ges som injektion. Fynden i en ny studie från Sahlgrenska akademin betecknas som ett genombrott för vaccinforskningen, som kan leda till mer effektiva vacciner i framtiden.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Forskning
 • Tisdag 13 september 2016

Snabbhet allt viktigare inom klinisk forskning

Det går för långsamt att få in patienter i kliniska läkemedelsprövningar, och det måste finnas bättre incitament för prövare inom hälso- och sjukvården att medverka i klinisk forskning. Det var två huvudargument från läkemedelsindustrins företrädare vid en konferens i Uppsala arrangerad av Kliniska Studier Sverige.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Forskning
 • Fredag 16 september 2016

Utmaning för betalningssystem att hantera kombinationer av läkemedel

Fler läkemedelskombinationer och fler hela "behandlingspaket" med diagnostik, behandling och rehabilitering förväntas bli allt viktigare i framtidens sjukvård. Hur betalningssystemen ska hantera dessa innovationer är en fråga som diskuterades på årets IHE-forum i Lund.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 15 september 2016

Teamarbete ska ge bättre endometriosvård

Fler och fler endometriospatienter får hjälp av specialistteam på sjukhusen – långt innan de nationella riktlinjerna kommer på plats. På Skånes universitetssjukhus arbetar ett nyinrättat team med att hjälpa de kvinnor som har mycket svåra besvär av sjukdomen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 12 september 2016

Kunskap om förkylning och influensa behöver öka

Ökad kunskap hos allmänheten om förkylning och influensa, och att fler ska upptäcka att apoteken kan ge goda råd om hur tar sig igenom sjukdomen på egen hand. Det är syften med en stor kampanj som startar 19 september från branschorganisationer och ett flertal företag inom läkemedels- och apoteksbranschen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Måndag 19 september 2016