Finns det ett ”rätt pris” på läkemedel?

Läkemedel kan förskrivas på recept eller rekvireras av sjukhusen. Beroende på hur läkemedlen används kan priset variera. Samtidigt blir gränsen mellan avancerade läkemedel som ges på sjukhus och som kan administreras av patienterna själva mindre tydlig. Kan en ny utredning skapa större tydlighet?

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 26 juli 2016

Regeringen vill testa LIF-förslag om premier för nya antibiotika

Antibiotikaresistens är ett växande globalt hälsohot i nivå med klimatfrågan. I Almedalen presenterade läkemedelsbranschen en ny hälsoekonomisk modell som kan bidra till lösningen av problemet. En bra förutsättning är det goda samarbetet mellan läkemedelsbranschen och staten, menade sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).

 • Av: Eva Nordin
 • Forskning
 • Torsdag 7 juli 2016

Bättre samverkansklimat behövs mellan företag och sjukvård

Det råder stor enighet om att ett starkare Sverige inom Life Science förutsätter att alla inblandade aktörer jobbar nära tillsammans. Samverkan var också nyckelordet på ett LIF-seminarium i Almedalen, där diskussionen kretsade kring vad som behöver göras för att förbättra samverkansklimatet.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 6 juli 2016

”Vi har ett ansvar att agera mot antibiotikaresistens”

Antibiotikaresistens ligger högt bland sjukvårdsminister Gabriel Wikströms prioriteringar och han är en av en växande skara som klassar det som en ödesfråga för mänskligheten.– Vi har alla fakta på bordet och vi vet vad vi riskerar. Men vi har ännu en möjlighet att agera och ett ansvar att faktiskt göra det, säger Gabriel Wikström i en intervju för LIFe-time.se.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 28 juni 2016

Förväntningar inför Almedalsveckan luftades i Stockholm

Politikerveckan i Almedalen i Visby har sedan länge en central plats i den svenska politiken. Och sjukvården är år efter år ett de populäraste ämnen för evenemangen som arrangeras. I år tjuvstartade veckan i Stockholm.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 30 juni 2016

Tolv län kan bli tre regioner från 2019

Norrland, Svealand och Västra Götaland. Dessa tre regioner kommer 2019 att ersätta dagens tolv län och landsting, enligt ett förslag till regeringen från statliga utredningen Indelningskommittén. Besked kring övriga län kommer först om drygt ett år i utredningens slutbetänkande.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 1 juli 2016

Friskare och längre liv – vem vill inte satsa på det?

För Malin Parkler, vd på läkemedelsföretaget Pfizer i Sverige, handlar det om helheten. För att Sverige ska bli en Life Science-nation att räkna med krävs att allt hänger ihop: den akademiska grundforskningen, villkoren för näringslivet, samt hälso- och sjukvårdens kvalitet. Det måste framför allt åter skapas förutsättningar för sjukvården att delta i forskning och utveckling, säger hon i en intervju med LIFe-time.se.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Forskning
 • Tisdag 21 juni 2016

Krafttag mot kräftgång föreslås av Forska!Sverige

I en lägesrapport pekar stiftelsen Forska!Sverige på att investeringar i svensk medicinforskning fortsätter att minska. Stora satsningar behövs för att nå nationella mål för investeringar i forskning och utveckling.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Forskning
 • Onsdag 29 juni 2016

Erfaren chef och forskare blir ny chef för Sahlgrenska

Det har gått några veckor sedan Ann-Marie Wennberg blev utsedd till ny sjukhusdirektör för Sahlgrenska universitetssjukhuset. Inom tre år vill hon lyfta sjukhuset till internationell toppnivå.

 • Av: Eva Nordin
 • Vårdkvalitet
 • Måndag 27 juni 2016

Målstyrt vaccin utvecklas mot pneumokocker

Kan framtida vaccin riktas enbart mot de bakterier som orsakar sjukdom och lämna normalfloran opåverkad? Professor Anders P Håkansson i Lund är drivande i en vaccinutveckling i den riktningen.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Forskning
 • Onsdag 22 juni 2016

Anders Blanck

Anders Blanck

Ledare

Riksrevisionens krock med verkligheten

Anders Blanck: Riksrevisionens rapport är vid en första anblick en kritisk granskning av Läkemedelsverket, men den visar snarare att Riksrevisionen befinner sig på kollisionskurs med regeringens politik som syftar till att lyfta Life Science-sektorn i Sverige.

Anders Blanck

 • Fredag 10 juni 2016

Testbädd för biologiska läkemedel byggs i Uppsala

Regeringen avsätter 90 miljoner kronor i en ny öppen innovationshub i Uppsala. I nybyggda lokaler kommer det att finnas en miljö för industriell uppskalning av biologiska läkemedel. Konceptet är detsamma som hos Bioventure hub som finns inom AstraZeneca i Mölndal.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Forskning
 • Tisdag 14 juni 2016

Ny chef ska göra ICMC till världsledande forskningsinstitut

Professor Christer Betsholtz har utsetts till ny chef för Karolinska Institutets och AstraZenecas gemensamma satsning Integrated Cardio Metabolic Centre (ICMC) som bedriver forskning inom hjärt-kärlsjukdomar och metabola sjukdomar.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Forskning
 • Fredag 17 juni 2016

Sverige har världens chans inom Life Science

Sverige har goda förutsättningar att bli en ledande Life Science-nation. Men det är bråttom, i vågskålen ligger att vi snabbt kan bli omsprungna i den globala konkurrensen, menar samhällsdebattören och forskaren Nima Sanandaji i en ny rapport.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 2 juni 2016

Cecilia Widegren

Cecilia Widegren - (M) riksdagsledamot Skaraborg Socialpolitisk talesperson

Krönika

Trygg vård i rätt tid av hög kvalitet

Det är tydligt att en kvalitetsresa för att stärka patienten behövs för att välfärden ska klara morgondagens demografiska, sociala och ekonomiska utmaningar. Dagens välfärd har brister och kvaliteten måste öka. Det ska vara ordning och reda i verksamheterna. Välfärden är ingen marknad.

Cecilia Widegren - (M) riksdagsledamot Skaraborg Socialpolitisk talesperson

 • Måndag 13 juni 2016