Ny RCC-chef vill höja kraven på cancervården

Thomas Björk-Eriksson är ny chef för Regionalt Cancercentrum Väst. Från sin bakgrund som forskare, kliniker och chef vill han säkerställa att den nya patientlagen implementeras fullt ut, att vårdprocesserna inom cancervården effektiviseras och att förbättringar på ett tydligare sätt kan mätas.

 • Av: Eva Nordin
 • Vårdkvalitet
 • Måndag 29 augusti 2016

Vårdanalys: Mer visioner än mätbara mål för ordnat införande

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska granska nyttan av ordnat införande av läkemedel. I en förstudie noteras att en utmaning är att ordnat införande steg för steg byggts ut. Detta har bland annat lett till att de formulerade målen snarare är breda visioner än konkreta mätbara mål.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 10 augusti 2016

Anders Blanck

Anders Blanck

Ledare

Djupare analys krävs före avgiftshöjningar

Anders Blanck: Läkemedelsverket vill ha en mycket kraftig höjning av läkemedelsföretagens avgifter till myndigheten. Men innan det går att avgöra om det är befogat måste först en betydligt djupare analys göras av vad företagen ska betala för.

Anders Blanck

 • Fredag 26 augusti 2016

Stor brittisk studie ska leta efter tidiga tecken på Alzheimer

Alzheimers demens är en av sjukvårdens största utmaningar. När sjukdomen ger sina första symptom har patientens hjärna redan fått bestående skador. En ny brittisk studie inriktas på att hitta markörer tidigt i förloppet så att behandling kan bromsa eller stoppa sjukdomen.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Forskning
 • Onsdag 24 augusti 2016

Kraftig ökning av aggressiv hudcancer – ny teknik kan rädda liv

Alltfler drabbas av hudcancer. De senaste åren har det skett en dramatisk ökning, inte bara av de vanligaste hudcancerformerna, utan även av den mer ovanliga och aggressiva formen Merkelcellskarcinom. Med hjälp av en app och mobil teledermatoskopi skulle väntetider kunna kortas, resurser sparas och fler liv räddas.

 • Av: Eva Nordin
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 19 augusti 2016

E-hälsa dominerade Almedalsvecka med ljum vårdpolitisk debatt

Under Almedalsveckan var vård och omsorg som vanligt det enskilt mest dominerande ämnesområdet. Ungefär vart tionde arrangemang handlade om vården, och i år var digitalisering och e-hälsa på allas läppar. Samtidigt präglades politikerveckan paradoxalt nog av en ljum politisk debatt i vårdfrågor.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 18 augusti 2016

Finns det ett ”rätt pris” på läkemedel?

Läkemedel kan förskrivas på recept eller rekvireras av sjukhusen. Beroende på hur läkemedlen används kan priset variera. Samtidigt blir gränsen mellan avancerade läkemedel som ges på sjukhus och som kan administreras av patienterna själva mindre tydlig. Kan en ny utredning skapa större tydlighet?

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 26 juli 2016

Bättre rapportering av läkemedelsbiverkningar i Europa

Sedan EU:s nya system för uppföljning av läkemedelsbiverkningar infördes 2012 har allt fler misstänkta biverkningar rapporterats. Hälso- och sjukvårdspersonal står för flertalet anmälningar men den relativt största ökningen sker bland patienter. Det framgår av en färsk rapport från EU-kommissionen.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 17 augusti 2016

Låg kostnad att screena för bråck på aorta i buken

Socialstyrelsen rekommenderar att män vid 65 års ålder erbjuds en ultraljudsundersökning av buken för bedömning av kroppspulsådern. Screening kan årligen förhindra att 100 män dör i förtid av brustet bråck, aneurysm.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Torsdag 11 augusti 2016

Ett steg mot tidigare användning av nya läkemedel

Ökat deltagande av patienter, sjukvårdspersonal och betalarna efterlyses i en utvärdering av ett tvåårigt pilotförsök med så kallat stegvist godkännande inom EU. Försöket syftade till att läkemedel som möter otillfredsställda medicinska behov snabbare ska nå ut till avgränsade patientgrupper.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Måndag 22 augusti 2016

Stig Nyman

Stig Nyman - Ordförande Handikappförbunden

Krönika

Vi måste lära av varandra

Stora utmaningar för svensk hälso- och sjukvård utgörs av att förbättra patientsäkerheten och höja vårdkvaliteten. I detta kontinuerliga arbete måste vi lära av varandra, och då måste vi lyfta blicken och ta till oss hur man arbetar med bättre patientsäkerhet och vårdkvalitet över hela världen.

Stig Nyman - Ordförande Handikappförbunden

 • Måndag 15 augusti 2016

Ny rapport jämför läget för Life Science-bolag i Europas länder

Med nya OECD-regler krymper utrymmet för skatteplanering. Life Science-företag behöver tänka nytt när de placerar sin verksamhet. En landjämförande rapport från KPMG vill hjälpa – men siffrorna är gamla.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Måndag 8 augusti 2016

Regeringen vill testa LIF-förslag om premier för nya antibiotika

Antibiotikaresistens är ett växande globalt hälsohot i nivå med klimatfrågan. I Almedalen presenterade läkemedelsbranschen en ny hälsoekonomisk modell som kan bidra till lösningen av problemet. En bra förutsättning är det goda samarbetet mellan läkemedelsbranschen och staten, menade sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).

 • Av: Eva Nordin
 • Forskning
 • Torsdag 7 juli 2016

Bättre samverkansklimat behövs mellan företag och sjukvård

Det råder stor enighet om att ett starkare Sverige inom Life Science förutsätter att alla inblandade aktörer jobbar nära tillsammans. Samverkan var också nyckelordet på ett LIF-seminarium i Almedalen, där diskussionen kretsade kring vad som behöver göras för att förbättra samverkansklimatet.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 6 juli 2016