Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Vi lever i en fantastisk tid!

Anders Blanck: Den som vill hitta förtröstan och framtidstro i en tid då ett antal stora globala samhällsfrågor ger oro och rädsla kan blicka mot medicinsk forskning och läkemedelsutveckling. För om man isolerat ser till Life Science-sektorn kan man bara konstatera: vi lever i en fantastisk tid!

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Fredag 13 januari 2017

OECD-länder ska jämföra vårdutfall med nya metoder

OECD ska lansera ett nytt system för internationella jämförelser av hälso- och sjukvården – "en PISA-mätning för vården". Det har beslutats vid ett hälsoministermöte i Paris.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 19 januari 2017

Allt fler läkemedel utvecklas i svenska företag

Under förra året fanns 144 kliniska utvecklingsprojekt med nya läkemedel. Det är en ökning med 37 jämfört med 2015. Totalt drivs dessutom 225 prekliniska projekt. 67 företag driver ett eller fler projekt. Det är några uppgifter från den årliga sammanställning som görs av Sweden Bio.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 3 januari 2017

Invandring bidrar till ökande medellivslängd

Svenskarnas medellivslängd ökar. Att färre röker och att blodtrycket har sänkts för många i kombination med bättre sjukvård är några förklaringar. Invandring från länder utanför Europa bidrar också. Men samtidigt halkar Sverige efter andra europeiska länder i medellivslängd.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 10 januari 2017

Uråldriga virus kan ge svar kring psykisk sjukdom

Nära 10 procent av vår arvsmassa består av virus som infekterat oss någon gång under evolutionen. Nu visar forskare i Lund att virusen styr en del av hjärnans gener. Det kan ge ny kunskap om psykiska sjukdomar.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 17 januari 2017

Uppdrag: Forma framtidens läkemedelssystem

I mitten av 1990-talet deltog han som expert för SKL i utredningen som ledde fram till dagens läkemedelssystem. Nu har han regeringens uppdrag att utreda och föreslå ett system för framtiden. "Nu får man ta tag i gamla synder", säger Toivo Heinsoo, som under flera år framöver kommer att stå i centrum för läkemedelspolitiken.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 13 december 2016

Nytt pris ska lyfta digitalisering

Svenska småföretags digitalisering kan visa vägen mot visionen om att vi ska bli bäst i världen på e-hälsa 2025. Nu lanseras utmärkelsen eHealth Award 2017 för att lyfta fram möjligheterna som digital hälsa skapar. Vinnaren presenteras i april på e-hälsomässan Vitalis i april.

 • Av: Eva Nordin
 • Måndag 16 januari 2017

Gamla cytostatika kan bli mer effektiva

Effekten av cytostatika mot cancersjukdom avtar ofta med tiden, men orsakerna till detta är ofta okända. Nu har en svensk forskargrupp upptäckt ett protein som försvagar effekten av cytarabin mot AML, en form av leukemi. Men genom att blockera proteinet hoppas forskarna kunna göra behandlingen mer effektiv.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 12 januari 2017

Årets uppdrag för vårdmyndigheterna

De statliga myndigheterna inom vårdområdet har i vanlig ordning fått en rad nya uppdrag som ska genomföras under 2017 av regeringen via de så kallade regleringsbreven. Bland uppdragen finns förberedelser för nationell läkemedelslista, samt kunskapsunderlag om biosimilarer.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 5 januari 2017

Central myndighet föreslås leda etikprövning av forskning

Regeringen föreslår att all etikprövning av forskning i framtiden ska genomföras i en ny myndighet, Etikprövningsmyndigheten. Dock ska handläggningen av och beslut i enskilda etikärenden även fortsättningsvis ske ute i landet.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 18 januari 2017