Vilken roll ska kvalitetsregistren ha i sjukvården?

En nytillsatt projektgrupp ska lämna förslag till en modell där kvalitetsregistren kopplas samman med övriga delar av hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrning.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 19 oktober 2016

Brist på läkare och sjuksköterskor fördröjer cancerdiagnos

Vart femte bröstcancerfall upptäcks inte i ett tidigt skede. Det är en konsekvens av att det råder brist på kvalificerade röntgenläkare och mammografisjuksköterskor på landets mammografienheter. Situationen beskrivs i en färsk enkät.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Torsdag 13 oktober 2016

Färre med tarmsjukdomar behöver opereras

Numera behöver bara fem procent av patienterna med tarmsjukdomen ulcerös kolit operera bort tjocktarmen fem år efter diagnosen – för 27 år sedan var 20 procent tvungna att genomgå kirurgi. En liknande utveckling har skett för patienterna med Crohns sjukdom. Det visar en studie från Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Torsdag 20 oktober 2016

Ny forskning visar att byte till biosimilar gick bra

Ett byte från TNF-alfahämmaren Remicade till biosimilaren Remsima medför ingen signifikant skillnad i behandlingsresultat. Det visar den norska statligt finansierade läkemedelsstudien Nor-Switch. Resultaten går dock inte att generalisera till andra läkemedel.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 18 oktober 2016

Jonas Vikman

Jonas Vikman

Ledare

Stora regioner räddar fler liv

Jonas Vikman: Nationella vårdpolitiker, med Gabriel Wikström i spetsen, måste tydligare kliva fram och visa varför Sverige måste ersätta de 21 landstingen med sex stora regioner. Det handlar om att rädda fler liv – och det handlar om att vi måste skapa ett nytt modernt sjukvårdssystem som utgår från framtidens behov och den medicinsk-tekniska utvecklingen.

Jonas Vikman

 • Fredag 30 september 2016

Tio förbud ska bereda väg för digitalisering

Digitalisering framstår mer och mer som en av de stora räddarna av framtidens sjukvård. Dock finns många bud om "när, var, hur" detta ska göras. Tankesmedjan Digital Utmaning tillför nytt bränsle till diskussionen genom att lansera en lista över tio saker som måste förbjudas för att digitaliseringens krafter ska frigöras.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Måndag 10 oktober 2016

Årets Guldpiller för databas som ökar patienters säkerhet

Läkemedelsenheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg tilldelas Guldpillret 2016. De belönas för en databas som ger sjukvårdspersonal evidensbaserad information om hur olika läkemedel kan administreras intravenöst efter varandra på ett sätt som är säkert för patienten.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 18 oktober 2016

Mer pengar behövs för att bekämpa tuberkulos

Världens länder måste arbeta mycket snabbare och vara beredda att öppna plånböckerna i kampen mot en av världens värsta infektionssjukdomar – tuberkulos, skriver WHO i sin nya "Global Tuberculosis Report". Sjukdomen har ökat under senare år, och målet att reducera dödligheten till år 2030 verkar allt svårare att uppnå. Förra året smittades runt 10,4 miljoner människor med tuberkulos och 1,8 miljoner dog av sjukdomen. Tuberkulos (tbc) orsakade fler dödsfall 2015 än vad HIV och malaria gjorde.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 17 oktober 2016

Dag Larsson

Dag Larsson - (S), ordf SKL:s sjukvårds-delegation

Krönika

Vi borde prata mer om de stora utmaningarna

Bland oss folkvalda som diskuterar sjukvård domineras debatten sällan hur vi hjälper de mest sjuka eller äldre multisjuka, utan fokus hamnar oftast på lindrigt sjuka. Vi borde prata mer om de stora utmaningarna.

Dag Larsson - (S), ordf SKL:s sjukvårds-delegation

 • Fredag 7 oktober 2016

Stora anslag till medicinsk toppforskning

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har gjort en ny stor fördelning av forskningsanslag. Den här gången delas 752 miljoner kronor ut till 22 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Forskning
 • Onsdag 12 oktober 2016

Anders Blanck

Anders Blanck

Ledare

Medicinska experter självklara – såväl i företag som hos myndigheter

Anders Blanck: Det finns en lika självklar som naturlig förklaring till att samma personer, oftast läkare, anlitas för uppdrag av såväl läkemedelsföretag och vetenskapliga organisationer, som av myndigheter: De är experter med en kompetens som är helt nödvändig för den medicinska utvecklingen.

Anders Blanck

 • Fredag 23 september 2016