Målstyrt vaccin utvecklas mot pneumokocker

Kan framtida vaccin riktas enbart mot de bakterier som orsakar sjukdom och lämna normalfloran opåverkad? Professor Anders P Håkansson i Lund är drivande i en vaccinutveckling i den riktningen.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Forskning
 • Onsdag 22 juni 2016

Friskare och längre liv – vem vill inte satsa på det?

För Malin Parkler, vd på läkemedelsföretaget Pfizer i Sverige, handlar det om helheten. För att Sverige ska bli en Life Science-nation att räkna med krävs att allt hänger ihop: den akademiska grundforskningen, villkoren för näringslivet, samt hälso- och sjukvårdens kvalitet. Det måste framför allt åter skapas förutsättningar för sjukvården att delta i forskning och utveckling, säger hon i en intervju med LIFe-time.se.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Forskning
 • Tisdag 21 juni 2016

Anders Blanck

Anders Blanck

Ledare

Riksrevisionens krock med verkligheten

Anders Blanck: Riksrevisionens rapport är vid en första anblick en kritisk granskning av Läkemedelsverket, men den visar snarare att Riksrevisionen befinner sig på kollisionskurs med regeringens politik som syftar till att lyfta Life Science-sektorn i Sverige.

Anders Blanck

 • Fredag 10 juni 2016

Testbädd för biologiska läkemedel byggs i Uppsala

Regeringen avsätter 90 miljoner kronor i en ny öppen innovationshub i Uppsala. I nybyggda lokaler kommer det att finnas en miljö för industriell uppskalning av biologiska läkemedel. Konceptet är detsamma som hos Bioventure hub som finns inom AstraZeneca i Mölndal.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Forskning
 • Tisdag 14 juni 2016

Ny chef ska göra ICMC till världsledande forskningsinstitut

Professor Christer Betsholtz har utsetts till ny chef för Karolinska Institutets och AstraZenecas gemensamma satsning Integrated Cardio Metabolic Centre (ICMC) som bedriver forskning inom hjärt-kärlsjukdomar och metabola sjukdomar.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Forskning
 • Fredag 17 juni 2016

Sverige har världens chans inom Life Science

Sverige har goda förutsättningar att bli en ledande Life Science-nation. Men det är bråttom, i vågskålen ligger att vi snabbt kan bli omsprungna i den globala konkurrensen, menar samhällsdebattören och forskaren Nima Sanandaji i en ny rapport.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 2 juni 2016

Många européers liv kan bli längre med bättre prevention

Två av tre dödsfall i EU före 75 års ålder kunde ha skjutits upp med en högre kvalitet på sjukvården och mer effektiva förebyggande åtgärder. Det framgår av statistik från EU.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 15 juni 2016

Cecilia Widegren

Cecilia Widegren - (M) riksdagsledamot Skaraborg Socialpolitisk talesperson

Krönika

Trygg vård i rätt tid av hög kvalitet

Det är tydligt att en kvalitetsresa för att stärka patienten behövs för att välfärden ska klara morgondagens demografiska, sociala och ekonomiska utmaningar. Dagens välfärd har brister och kvaliteten måste öka. Det ska vara ordning och reda i verksamheterna. Välfärden är ingen marknad.

Cecilia Widegren - (M) riksdagsledamot Skaraborg Socialpolitisk talesperson

 • Måndag 13 juni 2016

Webbportal för rapportering av ersättningar till hälso- och sjukvården igång

Läkemedelsbranschen har nu öppnat en webbportal där LIFs medlemsföretag öppet rapporterar utbetalningar som skett till hälso- och sjukvården. Under sommaren kommer ersättningar till hälso- och sjukvården att rapporteras i alla länder i Europa. De samlade utbetalningarna till hälso- och sjukvården i Sverige från medlemsföretagen beräknas till omkring 750 miljoner kronor under 2015.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 31 maj 2016

Resistenta bakterier ökar i Sverige

Förekomsten av resistenta bakterier ökar i Sverige. Under fjolåret ökade framför allt antalet fall av den resistenta bakterien MRSA. Antalet fall av den mycket resistenta tarmbakterien ESBL-CARBA mer än fördubblades under 2015, enligt Folkhälsomyndighetens årsstatistik.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 16 juni 2016

Verkliga data ska minska osäkerhet kring nya läkemedel

Många frågetecken återstår att räta ut innan information om användning av läkemedel fullt ut kan användas för att få fram en säkrare bedömning av ett nytt läkemedels värde. Det anser Sofia Wallström, generaldirektör för TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 8 juni 2016

John Cai: Bara om vi samlar in ”Big data” får vi hela bilden

Mycket stora insamlade datamängder och kraftfulla IT-lösningar är en förutsättning för att behandlingar ska kunna anpassas till individen. Samtidigt kan "Big data" påverka både utvecklingen av hälso- och sjukvården och innovationer i ny teknik och nya läkemedel.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 9 juni 2016

Miljardinvestering ska lösa IT-problem i vården

Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen satsar gemensamt 4,4 miljarder på framtidens vårdinformationssystem, en av de största IT-upphandlingarna hittills inom svensk hälso- och sjukvård. Förhoppningarna, men också utmaningarna, är stora.

 • Av: Eva Nordin
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 7 juni 2016