Fler väntar allt längre i vårdköer

Trots regler och lagparagrafer om att landstingen är skyldiga att ge vård inom vårdgarantins tidsgränser får allt fler patienter vänta i vårdköer. År 2016 nåddes det sämsta utfallet sedan 2012. Det visar Vårdanalys i en ny rapport kallad "Löftesfri garanti?"

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Måndag 16 oktober 2017

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Forskningsframstegen angår oss alla

Anders Blanck: Aldrig tidigare har den medicinska forskningen varit lika intensiv som idag. Inom räckhåll finns nya behandlingar som i grunden kan förändra vårdens struktur och hur vi ser på sjukdomar. Hur blir samhället redo, så att innovationerna når svenska patienter? Det är en fråga som angår alla aktörer inom vården. En fråga vi behöver diskutera i dag och under flera år framåt.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Onsdag 11 oktober 2017

Läkemedelsföretag vill se ökad tydlighet

"Det fungerar fläckvis". Så kan man sammanfatta synen på ordnat införande och uppföljning av läkemedel hos tre läkemedelsföretag. Men för att Sverige ska fortsätta att vara ett intressant land för lansering av nya läkemedel krävs helhetsperspektiv, större tydlighet och förutsägbarhet i hur läkemedel tas emot.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 5 oktober 2017

Speed-dating om läkemedel i Stockholm

Att utbyta information och kunskap om befintliga och kommande läkemedel på ett effektivt sätt. Det var målet när läkemedelsföretag träffade läkemedelskommittén och några av expertråden i Stockholms läns landsting. Speed-dating var metoden: Massor av enskilda möten, alla prick tio minuter långa.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 4 oktober 2017

Personalägda vårdcentraler ska lösa krisen

Det bör bli möjligt att etablera sig i primärvården med enbart läkarlegitimation, och utan krav på allmänmedicinsk specialistkompetens. Det beslutade Centerpartiet på sin stämma i Malmö i helgen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 2 oktober 2017

Centern vill se fasta läkarkontakter i primärvården

Vårdkrisen är en av de hetaste frågorna under Centerns partistämma i Malmö. Redan i sitt invigningstal på torsdagen tog partiledaren Annie Lööf upp bristerna i förlossningsvården och de långa köerna. Centerpartiets sjukvårdpolitiske talesperson, Anders W Jonsson, understryker vikten av att lösa vårdkrisen, bland annat genom fler personägda vårdcentraler och fasta läkarkontakter för patienterna.

 • Av: Ia Wadendal
 • Fredag 29 september 2017

Fortsatt osäkerhet kring hepatit B-vaccination

Nyligen avslog regeringen förslaget att vaccin mot hepatit B införs i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Beslutet kan även leda till att ett förslag om ett särskilt allmänt vaccinationsprogram för riskgrupper faller.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Måndag 9 oktober 2017

Enhetliga priser på receptläkemedel föreslås

Receptläkemedel som inte omfattas av läkemedelssubventionen ska kosta lika mycket för patienten på alla apotek. Det föreslår Apoteksmarknadsutredningen i ett betänkande som nu överlämnats till regeringen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Tisdag 10 oktober 2017

Få nya antibiotika bekymrar WHO

Endast två nya antibiotika om året förväntas under de närmaste fem åren, men flertalet är bara modifieringar av befintliga antibiotika och få kan betraktas som innovativa. Det skriver Världshälsoorganisationen WHO i en ny rapport.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 6 oktober 2017

Hoppfullt på temadag om forskning

Hur många ska studera på universitet och bör EMA placeras i Sverige? Ger media en skev bild av verkligheten och tycker partierna lika om forskning? Frågorna och svaren var många då Forska!Sverige arrangerade sin sjunde temadag.

 • Av: Per Hånell
 • Tisdag 3 oktober 2017