Snårig väg från innovation till rutinvård

Hur kan innovationer enklare introduceras i rutinsjukvården och vad krävs? Frågan diskuterades i mitten på september på ett lunchseminarium som arrangerades av Sahlgrenska Science Park, MedTech West och Takeda Pharma.

 • Av: Eva Nordin
 • Måndag 25 september 2017

Brist på intensivvårdsplatser för barn

Bristen på barnintensivvårdsplatser blir allt värre. Nationell samordnare saknas, liksom specialiserade sjuksköterskor. Nu försöker sjukhus, universitet och Socialstyrelsen ta fram förslag på åtgärder.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Fredag 22 september 2017

Att mäta vårdens värde allt viktigare

Det var enklare förr att bedöma värdet av sjukvårdens insatser – antingen överlevde eller avled patienten. I dag behövs nya mått för att avgöra hur bra det går för patienten i förhållande till de insatser som görs. Hur vården ska mäta och betala för hälsa stod i fokus på årets IHE Forum.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 21 september 2017

Vårdsatsningar i regeringens budget

Regeringen lägger fram en rad satsningar inom hälso- och sjukvårdsområdet i budgeten för nästa år. Särskilda satsningar görs för bättre tillgänglighet för patienter, mer personal inom förlossningsvården, samt bättre arbetsvillkor inom generellt inom sjukvården. Här sammanfattas de främsta förslagen:

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 20 september 2017

Färre vårdskador på sjukhusen

Antalet vårdskador minskade mellan 2013 och 2016. Det visar en omfattande granskning av patientjournaler vid svenska sjukhus från SKL, Sveriges kommuner och landsting. De extra kostnaderna för vårdskador beräknas till sammanlagt 9 miljarder kronor per år, enbart för sjukhusvården.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Tisdag 19 september 2017

Gammal kunskap kan stoppa resistenta bakterier

Dagens problem med multiresistenta bakterier gör att man måste ta in kunskapen från tiden före antibiotika när man bygger nya sjukhus. En ny doktorsavhandling från Lunds Universitet visar hur modern design och städrutiner kan hindra spridning av smittsamma sjukdomar.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Måndag 18 september 2017

På väg mot en modern infrastruktur för läkemedel

Dagens system för godkännande och finansiering av läkemedel skissades på 1990-talet. En av de dåtida arkitekterna Toivo Heinsoo förväntade sig då att det som beslutades skulle hålla i fem år. Nu utreder han ett nytt system som ska hantera framtida utmaningar för den offentliga hanteringen av läkemedel.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 15 september 2017

Karolina Antonov

Karolina Antonov - Analyschef på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Vad sägs om ordnad uppföljning?

Karolina Antonov: Det är paradoxalt att i den första uppföljningsrapporten inom det ordnade införandet av läkemedel, är det vad som inte kan göras som framträder tydligast. Ska det ordnade införandet av nya läkemedel bli en kunskapsgenererande process måste avsevärda resurser ägnas åt att få till den ordnade uppföljningen.

Karolina Antonov - Analyschef på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Onsdag 13 september 2017

Landsting nöjda med införande av hepatit C-läkemedel

Landstingen var överlag bra på att leva upp till rekommendationer om vilka patienter som skulle behandlas med de nya läkemedlen mot hepatit C som lanserades 2014–2015, enligt en utvärderande rapport. 96 procent av patienterna blev av med infektionen efter en kort tids behandling.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 6 september 2017

Brittisk Life Science-strategi i skuggan av Brexit

Storbritannien har möjlighet att stärka sin redan ledande position i Europa inom Life Science. Detta enligt en ny strategi som tagits fram av den brittiska Life Science-branschen på uppdrag av regeringen. Men mycket hänger på de villkor som blir följden av Brexit.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 4 september 2017

Sara Lei: En länk mellan profession och innovation

Redan under sin allmäntjänstgöring såg läkaren Sara Lei digitaliseringens möjligheter för att utveckla nya arbetssätt och en mer tillgänglig, effektiv och kvalitetsdriven hälso- och sjukvård. Nu delar hon sin tid mellan Karolinska Universitetssjukhuset, nattjobb i Norrbotten, och e-hälsotjänster.

 • Av: Eva Nordin
 • Onsdag 30 augusti 2017

Viktigt med permanent centrum för läkemedel och miljö

Miljöminister Karolina Skog har aviserat att regeringen vill skapa ett nationellt kunskapscentrum för läkemedel och miljö, och dessutom satsa pengar kommande år för att fler kommuner ska införa avancerad rening av avloppsvatten. Bengt Mattson, sakkunnig i miljöfrågor på LIF, säger att centrat behöver permanentas om Sverige ska behålla sin ledande roll inom området läkemedel och miljö.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 12 september 2017

Nu ska Sverige få en nationell strategi mot demens

I ett underlag till en nationell strategi för vård och omsorg för personer med Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar föreslås prioriterade insatser för att Sverige ska bli ett demensvänligt samhälle där sjukdom upptäcks och behandlas tidigt liksom att stödjande insatser sätts in vid behov.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Måndag 28 augusti 2017

Förebyggande behandling mot hiv föreslås

Folkhälsomyndigheten föreslår att förebyggande läkemedelsbehandling mot hiv ska ges till personer med hög risk för hivinfektion, framför allt män som har sex med män. Kontinuerlig förebyggande behandling kan minska risken för hivinfektion med över 80 procent.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 29 augusti 2017

Färre dödsfall efter läkemedels- och narkotikaförgiftningar

Färre dog av läkemedels- och narkotikaförgiftningar 2016 jämfört med de två föregående åren. Än går det dock inte med säkerhet att säga att trenden har vänt efter de mörka åren 2011-2014 då dödsfallen ökade som mest.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Patient
 • Måndag 11 september 2017

Inga beslut om gratis vaccin mot TBE de närmaste åren

Allt fler svenskar i allt fler områden drabbas av hjärninflammation efter fästingbett. Men inom de närmaste åren är det inte aktuellt att ta med TBE i det nationella barnvaccinationsprogrammet, säger Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Fredag 1 september 2017

Tarmflorans betydelse för hälsa och sjukdomar

I många år har Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin, lett uppmärksammad forskning om tarmflorans betydelse för hälsa och uppkomsten av ämnesomsättningsrelaterade sjukdomar som diabetes, fetma och hjärt-kärlsjukdom.Nyligen tilldelades han Torsten Söderbergs professur i medicin.

 • Av: Eva Nordin
 • Onsdag 16 augusti 2017

Almedalen: Cancerdebatten

Cancer var som vanligt det mest diskuterade sjukdomsområdet under Almedalsveckan. LIFe-time.se samlade några röster i ett videoinslag.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 19 juli 2017

Almedalen: Diskussion om medicinska genombrott

På flera seminarier under Almedalsveckan diskuterades den snabba medicinska utvecklingen med medicinska genombrott och helt nya behandlingsprinciper som är på gång inom ett stort antal sjukdomar. LIFe-time.se samlade några röster i ett videoinslag.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 14 juli 2017

”Förslag om vinster i välfärden skadar Sverige”

Regeringen aviserar nu att man är överens med vänsterpartiet om att lägga fram ett förslag på vinstbegränsningar inom välfärden. Centerpartiets vice ordförande Anders W Jonsson var på konferensen Livsplats Sverige starkt kritisk till överenskommelsen. Den skadar den svenska välfärden, säger han i en videointervju för LIFe-time.se

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 21 augusti 2017

Dags att införa HPV-vaccination av pojkar

Det är dags att införa HPV-vaccination även för pojkar. Det var företrädare för den medicinska professionen och landstingspolitiker överens om vid ett seminarium på konferensen Livsplats Sverige.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 22 augusti 2017