Sex förslag för enklare biobankslag

Johanna Adami, regeringens utredare av regleringen för biobanker, presenterade sex preliminära förslag på den första nationella biobankskonferensen i Göteborg. Förslagen handlar bland annat om undantag för prover, ett förtydligande av samtyckesreglerna och tydligare och enklare regler för att kunna förvara vävnadsprover utomlands.

 • Av: Eva Nordin
 • Fredag 17 februari 2017

Lovande forskare från hela världen till Göteborgs nya forskningscentrum

Professor Göran Landberg, internationellt erkänd bröstcancerforskare, leder uppbyggnaden av Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin vid Göteborgs universitet. Hans egen forskning är inriktad mot att utveckla nya behandlingsmetoder för besvärliga former av bröstcancer. Med hjälp av 3D-skrivare och cancerceller hoppas forskargruppen kunna skapa tumörmodeller som fungerar bättre än dagens djurmodeller och som på sikt kan ersätta många djurförsök.

 • Av: Eva Nordin
 • Tisdag 14 februari 2017

Bättre uppföljning ska ge bättre användning av läkemedel

Med funktioner kopplade till journalsystemen kan sjukvården få en bättre bild av vilka patienter som får ett läkemedel och hur det går för dem. Nepis chef Mikael Hoffmann använder sociala medier för att sprida kunskaper om en mer effektiv användning av läkemedel.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 10 februari 2017

Gott klimat för mer klinisk forskning i sydost

Det behövs fler kliniska läkemedelsprövningar och närmare samarbete mellan regionerna och läkemedelsföretagen. Det var ett tydligt budskap när regionerna Östergötland, Kalmar och Jönköping träffade företagsrepresentanter vid ett regionalt samverkansmöte.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 9 februari 2017

Så bereder Belgien väg för nya läkemedel

För att patienter i Belgien tidigt ska behandlas med nya läkemedel träffas avtal om preliminära priser som gäller några år. Under tiden samlas hälsodata in och därefter tas nya beslut – om de nya läkemedlen tillför ett kliniskt värde till en rimlig kostnad.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 7 februari 2017

Ola Weiland: Hepatit C är värt ett Nobelpris

Det enda som kan matcha den medicinska utvecklingen inom hepatit C är upptäckten av magsårsbakterien helicobacter. Det anser Sveriges främste expert på hepatit-sjukdomar, Ola Weiland. Han tror att Sverige kan nå målet om en utrotning av sjukdomen, men då måste betydande insatser göras inom missbrukarledet.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 31 januari 2017

Framgångar på vägen till att utrota hepatit C

Hos mer än 90 procent av drygt 5 600 behandlade patienter med hepatit C har infektionen läkts ut sedan 2014. Bruttokostnaden var knappt 3,5 miljarder, men 600 miljoner kronor gick tillbaka till landstingen tack vare riskdelningsavtal. Nu tas nästa steg för att på sikt utrota hepatit C.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Måndag 30 januari 2017

Stora förväntningar på ny läkemedelsutredning

Stora förhoppningar knyts till den nyligen tillsatta läkemedelsutredningen. Företrädare för vårdmyndigheter, SKL, vårdprofession och läkemedelsföretag är rörande eniga om att dagens system för prissättning och subvention av läkemedel måste stöpas om från grunden.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 27 januari 2017

Fortsatt låga läkemedelspriser i Sverige

Sverige har fortsatt bland de lägsta priserna i Europa på konkurrensutsatta läkemedel. Det visar en analys från TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Priserna på läkemedel som inte är utsatta för konkurrens ligger i nivå med andra europeiska länder.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 2 februari 2017

Standardisering och samordning centralt i plan för e-hälsa

2025 ska Sverige vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Nu har regeringen och SKL tagit fram en gemensam handlingsplan, som ska följas av årliga samordningsplaner.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Onsdag 1 februari 2017

Ingen enighet i Sverige om införande av nya vårdmått

Vården bör använda utfallsmått från organisationen ICHOM, menar den svenska expertgruppen för Life Science. Svenska kvalitetsregister har redan arbetat med måtten. Ändå är frågan komplicerad.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 26 januari 2017

Socialstyrelsen: Långt kvar till jämlik vård

Svensk hälso- och sjukvård är fortfarande ojämlik. Öppna jämförelser från Socialstyrelsen visar att sjukvården har stora problem med väntetider, överbeläggning, ett ökat antal fallskador bland äldre, otillräckligt antal strokeenheter och en oroväckande ökning av förlossningsskador.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 25 januari 2017

Närbilder av kroppsfettet lägger grund för effektivare vård

Genom att analysera en persons sammansättning av fett och muskler skapas nya möjligheter att bättre förutse vilka personer som löper störst risk för sjukdom som en hjärtinfarkt.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 24 januari 2017