Digitalisering ska effektivisera vården och frigöra resurser

Digitalisering är ett av de viktigaste verktygen för att framtida ökade vårdbehov ska kunna mötas. Det behövs lagändringar så att informationen fullt ut kan följa med patienten från en vårdenhet till en annan. Det säger Hans Karlsson, chef för vård och omsorg på SKL, i en LIFe-time-intervju.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 26 april 2017

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

EMA ingen fråga för Brexit eller britter

Anders Blanck: Flytten av EU:s läkemedelsmyndighet EMA från Storbritannien till ett annat EU-land är en konsekvens av Brexit. Men det värsta som kan hända är att EMA blir just en Brexit-fråga. Britterna har faktiskt ingen plats alls i denna process.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Måndag 24 april 2017

Cancertest från Stockholm till alltfler länder

Stockholm3-testet för diagnos av prostatacancer, utvecklat vid Karolinska Institutet, ska testats i flera länder med stöd från EU. Samtidigt utreder Socialstyrelsen på nytt om svenska män ska erbjudas screening.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Fredag 21 april 2017

Enhetliga rutiner har kortat cancerköer

Väntetiderna för vissa cancerdiagnoser har blivit kortare sedan standardiserade vårdförlopp infördes. Det visas i statistik för helåret 2016 från Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 25 april 2017

Personcentrerat stöd kan minska symtom vid IBS

Mag-tarmsjukdomen IBS drabbar cirka 10–15 procent av befolkningen i Sverige. Stress och hög skämsfaktor kan förvärra symtomen och tycks påverka kvinnors livskvalitet mer än männens. Det är hög tid att sjukdomen uppmärksammas på allvar och att sjuksköterskor får en mer framträdande roll, menar forskaren Ida Björkman vid Sahlgrenska akademin.

 • Av: Eva Nordin
 • Patient
 • Torsdag 20 april 2017

Digitalisering: ”Vården där näringslivet var på 90-talet”

Kraven på sjukvården ökar. Patienter efterfrågar mer. Vårdpersonal vill göra mer. Politiken vill ha högre kvalitet till låga kostnader. Inom industrin kom effektivitetsvinsterna först lång tid efter IT-investeringar. Har sjukvården tålamodet att vänta? På seminariet "Bortom IT" diskuterades förutsättningar och möjligheter.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 18 april 2017

Stifta vårdlagar för individer – inte organisationer

Fokus för lagstiftningen måste förändras från organisation till individ. Lagar ska reglera principer och informationshantering i stället för detaljer. Då kan potentialen i vårdens digitalisering frigöras, något som inte minst behövs för att hantera de snabbt ökande kostnaderna för psykisk ohälsa.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 19 april 2017

Ministern: Vården ska flyttas närmare patienterna

Att flytta hälso- och sjukvården närmare patienterna. Det blir den övergripande viktigaste frågan för sjukvårdsminister Gabriel Wikström att driva inför valet nästa höst, säger han i en intervju för LIFe-time.se från socialdemokraternas partikongress.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 11 april 2017

Utbyggd primärvård viktig för S

Socialdemokraternas partikongress slår fast att en omställning mot en utbyggd primärvård måste ske inom hälso- och sjukvården. Kongressen ger partiets företrädare i landsting och regioner ett starkt mandat att driva på den utvecklingen, säger Anders Henriksson, vice ordförande i SKL och regionråd i Kalmar, i en videointervju för LIFe-time.se.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 12 april 2017