Med bildteknik ska biverkningar spåras tidigt

Forskare i Lund och Göteborg ingår i ett konsortium som utvecklar bildtekniker för att tidigare spåra läkemedelsbiverkningar i lungorna. Nu satsar EU:s IMI-program 24 miljoner euro på forskningen.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Måndag 15 maj 2017

Jan Holmgren får vaccinforskningens nobelpris

Professor Jan Holmgren har tilldelats Sabin Gold Medal, som brukar kallas vaccinforskningens eget nobelpris. Priset får han för sin banbrytande forskning om orala vacciner och slemhinneimmunitet, samt för sin ledande roll i upptäckten av världens första effektiva orala koleravaccin.

 • Av: Eva Nordin
 • Fredag 12 maj 2017

Kliniska prövningar ska bedömas i ett beslut

Handläggningen av ansökningar om kliniska läkemedelsprövningar ska samordnas inom EU. En ansökan räcker då för att inleda en studie i samtliga EU-länder. I varje land tas endast ett beslut inklusive etikprövning. Men inte förrän navet i förändringen, en ny EU-portal, är på plats kan förordningen införas i samtliga medlemsländer.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 5 maj 2017

Ekonomisk styrning av universitet utreds

Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att se över styrningen och resurstilldelningen för Sveriges statliga lärosäten. Målet är att lärosätena bättre ska möta arbetsmarknadens och samhällets behov.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 4 maj 2017

Otto Cars belönad för arbete mot resistens

Professor Otto Cars har tilldelats belöningsmedaljen Illis quorum för hans insatser mot antibiotikaresistens (AMR). Han mottog medaljen av regeringen i samband med Sveriges och WHO:s internationella konferens om AMR i Stockholm den 27-28 april.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 28 april 2017

Barn med cancer får inte de senaste medicinerna

Nya generationens cancerbehandlingar används inte på barn eftersom de endast är utprövade på vuxna. Det är ett av skälen till att överlevnaden i barncancer legat still i två decennier, enligt Barncancerfonden.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Fredag 28 april 2017

Statlig finansiering kritiserad vid Life Science-möte

Företagsinkubatorer inom Life Science missgynnas vid fördelning av statligt stöd. Det hävdade en av inkubatorcheferna vid konferensen The Future of Swedish and Danish Life Science som nyligen hölls i Lund.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Fredag 7 april 2017

Dataskydd bromsar utveckling av vården

I forskningen behövs data från alla människors sjukdomar och behandling. Därför riskerar den nya dataskyddsförordningen som införs i maj 2018 att bromsa forskningen och den medicinska utvecklingen, anser forskningsdirektören Jan Andersson.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 6 april 2017

Ny nationell webbplats för kliniska studier

Kliniska Studier Sverige har lanserat en ny webbplats som ska utvecklas till en samlad informationskälla för kliniska studier. Webbplatsen ska successivt byggas ut för att utveckla förutsättningarna att genomföra kliniska studier av hög kvalitet i Sverige.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 31 mars 2017

Sjukvården öppnas för samverkan med företagen

Sverige har länge varit starkt på akademisk forskning. Nu är det dags att få fart på samarbetet mellan hälso- och sjukvården och företagen. Den signalen var tydlig när Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, och Life Science-samordnaren Anders Lönnberg mötte företrädare för läkemedelsföretag.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 30 mars 2017

Protein kan lösa gåtan med havandeskapsförgiftning

Varje år drabbas runt tio miljoner kvinnor i världen av havandeskapsförgiftning, och många dör av sjukdomen. En forskargrupp i Lund är nu på väg att ta fram världens första verksamma behandling mot havandeskapsförgiftning. Kliniska tester ska genomföras redan nästa år.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 8 mars 2017

Onkologinätverk för svensk och dansk forskning

Ett nytt dansk-svenskt nätverk ska stärka Öresundsregionens forskare och företag inom onkologi. Nätverkets grundare hoppas på fler samarbeten inom akademi och industri – och på småbolag som går samman till större.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 7 mars 2017

Förslag på ny struktur för biobanker

Det råder enighet om att Sverige behöver en gemensam lösning för biobanksfrågor som fungerar för både vård och forskning och som ger patientnytta. I mars lämnas ett förslag från de inblandade parterna till Vetenskapsrådet om en ny nationell organisationsstruktur.

 • Av: Eva Nordin
 • Onsdag 1 mars 2017

Pilotprojekt avgörande för kamp mot resistens

Det är helt avgörande att nya sätt att betala för framtagandet av nya antibiotika snabbt kommer till stånd. Det var alla parter överens om på ett seminarium om kampen mot antibiotikaresistens som arrangerades av Storbritanniens ambassad, Socialdepartementet och LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 28 februari 2017

Sex förslag för enklare biobankslag

Johanna Adami, regeringens utredare av regleringen för biobanker, presenterade sex preliminära förslag på den första nationella biobankskonferensen i Göteborg. Förslagen handlar bland annat om undantag för prover, ett förtydligande av samtyckesreglerna och tydligare och enklare regler för att kunna förvara vävnadsprover utomlands.

 • Av: Eva Nordin
 • Fredag 17 februari 2017

Lovande forskare från hela världen till Göteborgs nya forskningscentrum

Professor Göran Landberg, internationellt erkänd bröstcancerforskare, leder uppbyggnaden av Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin vid Göteborgs universitet. Hans egen forskning är inriktad mot att utveckla nya behandlingsmetoder för besvärliga former av bröstcancer. Med hjälp av 3D-skrivare och cancerceller hoppas forskargruppen kunna skapa tumörmodeller som fungerar bättre än dagens djurmodeller och som på sikt kan ersätta många djurförsök.

 • Av: Eva Nordin
 • Tisdag 14 februari 2017

Gott klimat för mer klinisk forskning i sydost

Det behövs fler kliniska läkemedelsprövningar och närmare samarbete mellan regionerna och läkemedelsföretagen. Det var ett tydligt budskap när regionerna Östergötland, Kalmar och Jönköping träffade företagsrepresentanter vid ett regionalt samverkansmöte.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 9 februari 2017

Närbilder av kroppsfettet lägger grund för effektivare vård

Genom att analysera en persons sammansättning av fett och muskler skapas nya möjligheter att bättre förutse vilka personer som löper störst risk för sjukdom som en hjärtinfarkt.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 24 januari 2017

Uråldriga virus kan ge svar kring psykisk sjukdom

Nära 10 procent av vår arvsmassa består av virus som infekterat oss någon gång under evolutionen. Nu visar forskare i Lund att virusen styr en del av hjärnans gener. Det kan ge ny kunskap om psykiska sjukdomar.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 17 januari 2017

Nytt pris ska lyfta digitalisering

Svenska småföretags digitalisering kan visa vägen mot visionen om att vi ska bli bäst i världen på e-hälsa 2025. Nu lanseras utmärkelsen eHealth Award 2017 för att lyfta fram möjligheterna som digital hälsa skapar. Vinnaren presenteras i april på e-hälsomässan Vitalis i april.

 • Av: Eva Nordin
 • Måndag 16 januari 2017

Gamla cytostatika kan bli mer effektiva

Effekten av cytostatika mot cancersjukdom avtar ofta med tiden, men orsakerna till detta är ofta okända. Nu har en svensk forskargrupp upptäckt ett protein som försvagar effekten av cytarabin mot AML, en form av leukemi. Men genom att blockera proteinet hoppas forskarna kunna göra behandlingen mer effektiv.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 12 januari 2017

Allt fler läkemedel utvecklas i svenska företag

Under förra året fanns 144 kliniska utvecklingsprojekt med nya läkemedel. Det är en ökning med 37 jämfört med 2015. Totalt drivs dessutom 225 prekliniska projekt. 67 företag driver ett eller fler projekt. Det är några uppgifter från den årliga sammanställning som görs av Sweden Bio.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 3 januari 2017

Koncentration av biobanker ska säkra hög kvalitet

Sahlgrenska biobank ska sammanföra och långsiktigt ansvara för alla biobanker i Västra Götalandsregionen. Arbetet syftar till att stärka den kliniska forskningen och är ett led i att skapa en standardiserad biobanksinfrastruktur som kan säkra tillgången till prover med hög kvalitet för forskning.

 • Av: Eva Nordin
 • Forskning
 • Torsdag 22 december 2016

Nytt prövningscenter samlar forskning på barn och unga

I november 2016 invigdes ett nytt kliniskt prövningscenter för barn och ungdomar på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Förhoppningen är att det ska leda till fler kliniska prövningar, bättre anpassade behandlingsmetoder och färre allvarliga biverkningar för barn och unga.

 • Av: Eva Nordin
 • Forskning
 • Onsdag 21 december 2016

Kvinnors smärta tas inte på lika stort allvar

Patienter på sjukhus besväras mycket av smärta utan att det uppmärksammas. En studie vid Sahlgrenska akademin visar att två av tre patienter har betydligt högre smärta än den gräns som anses vara acceptabel i vården. Ett annat fynd är att kvinnors smärtupplevelser inte tas på lika stort allvar jämfört med män.

 • Av: Eva Nordin
 • Forskning
 • Fredag 9 december 2016

Sverige ansöker om att få ta över EU:s läkemedelsmyndighet

Regeringen beslutar i dag att arbeta för att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA ska placeras i Sverige. Ett sekretariat inrättas för att ta upp konkurrensen med de andra medlemsländerna.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Torsdag 8 december 2016

Forskningsministern: ”Sverige har tappat i innovationskraft”

Regeringen hoppas stärka Sveriges konkurrenskraft genom höjda anslag till forskning och innovation i den nya forskningspropositionen. Sverige har tappat i innovationskraft, menar forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S).

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Onsdag 30 november 2016

Anslagsstruktur ger kortsiktig forskning

Vid ett seminarium i riksdagen inför regeringens forskningsproposition varnade forskare för att strukturen för forskningsanslag uppmuntrar till kortsiktighet och motverkar det risktagande som är nödvändigt för innovativa upptäckter.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Forskning
 • Fredag 25 november 2016

Globalt forskningssamarbete mellan KI och MSD

Karolinska Institutet och läkemedelsföretaget MSD:s amerikanska moderbolag Merck & Co. Inc har kommit överens om ett femårigt samarbete om framför allt forskning kring vårdresultat, så kallad Real World Evidence (RWE).

 • Av: Kent Björkqvist
 • Forskning
 • Torsdag 24 november 2016

Internetbehandling får Athenapriset 2016

En internetbaserad behandling av social fobi och hälsoångest (hypokondri) belönas med årets Athenapris. Mer än 1 000 personer har ingått i kliniska studier som letts från Gustavsbergs akademiska vårdcentral.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Forskning
 • Onsdag 23 november 2016

Det ljusnar för kliniska studier men decentralisering bromsar

En helikopterfärd över klinisk forskning i Sverige för fem år sedan var en dyster upplevelse för den som ser läget för klinisk forskning som en indikator för sjukvårdens utveckling. Idag framstår dock en ljusare bild, menar personer som kommer från olika delar av vård och Life Science.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Forskning
 • Tisdag 22 november 2016

Privatimport av antibiotika riskerar att öka resistens

Många svenskar beställer mediciner över nätet. Under ett tillslag på Arlanda beslagtogs 1 200 tabletter med antibiotika. Läkemedelsverket varnar nu för att den otillåtna privatimporten av antibiotika kan vara både livsfarlig och bidra till ökad antibiotikaresistens.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Måndag 21 november 2016

Svensk proteinkarta lockar hela världens forskare

Ett årligt blodprov för alla människor, där man efter analys kan hitta tidiga tecken på allvarliga sjukdomar. Det är en framtidsvision för Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi vid KTH och verksam vid SciLifeLab. Han har i tolv år jobbat med att ta fram det verktyg som då behövs – en fullständig kartläggning av kroppens alla 20 000 proteiner.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Forskning
 • Tisdag 15 november 2016

Svensk miljöklassning av läkemedelssubstanser ännu unik

Sverige är efter tio år fortfarande unikt med att ha en miljöklassificering av läkemedel. På FASS.se finns i dag för många läkemedel information om vart och ett läkemedels miljöpåverkan.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Forskning
 • Måndag 7 november 2016

Röd telefon kortar väntetiden vid blåscancer

Ett diagnostiskt snabbspår med ett direktnummer till vården för personer med blod i urinen har gett betydligt kortare väntetid för patienter med urinblåsecancer, visar en studie från sydvästra Skåne. Nu har direktnumret, den Röda telefonen, införts permanent i nio skånska kommuner. Problemet med att korta tiden till operation kvarstår dock – där är Skåne bland de sämsta i landet.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Onsdag 2 november 2016

EMA publicerar detaljerade resultat från kliniska läkemedelsprövningar

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA öppnar nu upp detaljerade kliniska data och studieresultat om läkemedel som ansöker om godkännande. Först ut är ett cancerläkemedel och ett läkemedel mot gikt. De detaljerade kliniska rapporter som nu publicerats för enbart dessa två läkemedel omfattar över 260 000 sidor.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Forskning
 • Tisdag 25 oktober 2016

Färre med tarmsjukdomar behöver opereras

Numera behöver bara fem procent av patienterna med tarmsjukdomen ulcerös kolit operera bort tjocktarmen fem år efter diagnosen – för 27 år sedan var 20 procent tvungna att genomgå kirurgi. En liknande utveckling har skett för patienterna med Crohns sjukdom. Det visar en studie från Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Torsdag 20 oktober 2016

Stora anslag till medicinsk toppforskning

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har gjort en ny stor fördelning av forskningsanslag. Den här gången delas 752 miljoner kronor ut till 22 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Forskning
 • Onsdag 12 oktober 2016

Innovationer möter ofta motstånd inom vården

Att det tar 17 år från idé till genomförd förändring i sjukvården är en spridd uppfattning. Ersättningssystem och skepsis mot förslag som inte kommer från de egna leden är några faktorer som förs fram som förklaring.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Forskning
 • Måndag 26 september 2016

Snabbhet allt viktigare inom klinisk forskning

Det går för långsamt att få in patienter i kliniska läkemedelsprövningar, och det måste finnas bättre incitament för prövare inom hälso- och sjukvården att medverka i klinisk forskning. Det var två huvudargument från läkemedelsindustrins företrädare vid en konferens i Uppsala arrangerad av Kliniska Studier Sverige.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Forskning
 • Fredag 16 september 2016

Visa fler artiklar