Gammal kunskap kan stoppa resistenta bakterier

Dagens problem med multiresistenta bakterier gör att man måste ta in kunskapen från tiden före antibiotika när man bygger nya sjukhus. En ny doktorsavhandling från Lunds Universitet visar hur modern design och städrutiner kan hindra spridning av smittsamma sjukdomar.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Måndag 18 september 2017

På väg mot en modern infrastruktur för läkemedel

Dagens system för godkännande och finansiering av läkemedel skissades på 1990-talet. En av de dåtida arkitekterna Toivo Heinsoo förväntade sig då att det som beslutades skulle hålla i fem år. Nu utreder han ett nytt system som ska hantera framtida utmaningar för den offentliga hanteringen av läkemedel.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 15 september 2017

Sara Lei: En länk mellan profession och innovation

Redan under sin allmäntjänstgöring såg läkaren Sara Lei digitaliseringens möjligheter för att utveckla nya arbetssätt och en mer tillgänglig, effektiv och kvalitetsdriven hälso- och sjukvård. Nu delar hon sin tid mellan Karolinska Universitetssjukhuset, nattjobb i Norrbotten, och e-hälsotjänster.

 • Av: Eva Nordin
 • Onsdag 30 augusti 2017

Nu ska Sverige få en nationell strategi mot demens

I ett underlag till en nationell strategi för vård och omsorg för personer med Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar föreslås prioriterade insatser för att Sverige ska bli ett demensvänligt samhälle där sjukdom upptäcks och behandlas tidigt liksom att stödjande insatser sätts in vid behov.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Måndag 28 augusti 2017

”Förslag om vinster i välfärden skadar Sverige”

Regeringen aviserar nu att man är överens med vänsterpartiet om att lägga fram ett förslag på vinstbegränsningar inom välfärden. Centerpartiets vice ordförande Anders W Jonsson var på konferensen Livsplats Sverige starkt kritisk till överenskommelsen. Den skadar den svenska välfärden, säger han i en videointervju för LIFe-time.se

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 21 augusti 2017

Almedalen: Diskussion om medicinska genombrott

På flera seminarier under Almedalsveckan diskuterades den snabba medicinska utvecklingen med medicinska genombrott och helt nya behandlingsprinciper som är på gång inom ett stort antal sjukdomar. LIFe-time.se samlade några röster i ett videoinslag.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 14 juli 2017

Stora medicinska genombrott på gång

Den medicinska utvecklingen sker just nu snabbt och medicinska genombrott och helt nya behandlingsprinciper är på gång inom ett stort antal sjukdomar. Det visar en omfattande rapport som tagits fram av den europeiska branschorganisationen Efpia, och som presenterades på ett LIF-seminarium i Almedalen. Nu behövs en diskussion om hur sjukvården och samhället ska förbereda sig för dessa innovationer.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 5 juli 2017

Samverkan centralt för framtidens sjukvård

Sverige är en av världens ledande forskningsnationer. Men vi lever i en värld i förändring och hårdnande konkurrens. För att klara framtida utmaningar krävs närmare samverkan mellan akademin, sjukvården och företagen. Men hur skapas bättre förutsättningar för samverkan?

 • Av: Eva Nordin
 • Tisdag 4 juli 2017

WHO vädjar till läkemedelsföretag om nya satsningar

Den globala kampen mot försummade tropiska sjukdomar har varit framgångsrik de senaste åren – men än är sjukdomarna inte utrotade. Nu vill WHO se mer vässade insatser från läkemedelsbranschen.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 29 juni 2017

Satsning på biologiska läkemedel tar form

CAMP, CellNova och NextBioForm är tre nya centrum som ska stärka forskning och utveckling inom området biologiska läkemedel. De ingår i ett åttaårigt forskningsprogram som leds av Vinnova och Vetenskapsrådet. De påbörjar sin verksamhet den 1 januari 2018.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Måndag 26 juni 2017

”Dags för politiskt ansvar om sjukvårdens framtid”

Alla vet vad som behöver göras, men ändå händer det alldeles för lite. Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet, anser att det är dags för de politiska partierna att komma överens om en stor primärvårdsreform. Det måste bli slut på de tvära lappkasten efter varje regeringsskifte, säger hon i en intervju för LIFe-time.se.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 21 juni 2017

Framtidens cancerdiagnostik är redan här

Cancervården tar nu nya steg mot mer individualiserad vård. Med hjälp av kraftfull teknik utvecklas cancerdiagnostiken alltmer till en industriell process där hundratals cancergener i ett patientprov analyseras samtidigt. Läkaren får ett underlag som mer exakt kan tala om vilken behandling den enskilde patienten bör ges.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 20 juni 2017

Utredare vill samla nationell kunskapsstyrning

Läkemedelskommittéerna ersätts av breda vårdkommittéer. Socialstyrelsen får den centrala rollen i statens kunskapsstyrning. Ett nära samråd ska inrättas direkt mellan regeringen och landstingen – inte via SKL. Det är några förslag från utredaren Sofia Wallström om det nationella kunskapsstödet till hälso- och sjukvården.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 2 juni 2017

EMA-beslut vid toppmötet i oktober

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA måste kunna fungera fullt ut i ett nytt land den dag Storbritannien lämnar EU. Det är det främsta kravet på ett nytt värdland. Förslaget till kriterier ska beslutas vid EU-toppmötet i juni och beslutet om nytt värdland fattas vid toppmötet 19-20 oktober. En bra kravlista, anser diplomaten Christer Asp som leder Sveriges arbete för att få ta över EMA.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 30 maj 2017

Ny rapport: Primärvården måste stärkas

Svenskarna litar inte på sin primärvård i någon större utsträckning, visar en rapport från Vårdanalys. Bara 60 procent av befolkningen har högt förtroende för sin vårdcentral. Regeringen borde ge primärvården ett tydligare och starkare uppdrag, skriver Vårdanalys.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 22 maj 2017

Läkare och forskare: ”Missbrukare med hepatit C måste få behandling”

Tusentals lever med hepatit C-smitta i Sverige utan tillgång till nya, effektiva läkemedel. Om Sverige ska närma sig WHO-målen om att utplåna sjukdomen krävs en nationell plan, menar läkare och forskare.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Fredag 19 maj 2017

Regeringsförslag om läkemedelslista i höst

Det pågår ett intensivt arbete för att underlätta införandet av en nationell läkemedelslista. I december presenterades ett förslag som olika remissinstanser nu har tagit ställning till.Ambitionen är att en lagrådsremiss och proposition ska läggas fram senare i år.

 • Av: Eva Nordin
 • Tisdag 9 maj 2017

Läkemedelskostnader väntas öka med fem procent per år

Läkemedelskostnaderna väntas öka med omkring fem procent per år under perioden 2017-2019. En växande och åldrande befolkning, ökande antal cancerfall, samt ökad användning av nya diabetesläkemedel och nya antikoagulantia (NOAK) är några huvudförklaringar i en ny prognos av Socialstyrelsen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 8 maj 2017

Digitalisering ska effektivisera vården och frigöra resurser

Digitalisering är ett av de viktigaste verktygen för att framtida ökade vårdbehov ska kunna mötas. Det behövs lagändringar så att informationen fullt ut kan följa med patienten från en vårdenhet till en annan. Det säger Hans Karlsson, chef för vård och omsorg på SKL, i en LIFe-time-intervju.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 26 april 2017

Cancertest från Stockholm till alltfler länder

Stockholm3-testet för diagnos av prostatacancer, utvecklat vid Karolinska Institutet, ska testats i flera länder med stöd från EU. Samtidigt utreder Socialstyrelsen på nytt om svenska män ska erbjudas screening.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Fredag 21 april 2017

Stifta vårdlagar för individer – inte organisationer

Fokus för lagstiftningen måste förändras från organisation till individ. Lagar ska reglera principer och informationshantering i stället för detaljer. Då kan potentialen i vårdens digitalisering frigöras, något som inte minst behövs för att hantera de snabbt ökande kostnaderna för psykisk ohälsa.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 19 april 2017

Utbyggd primärvård viktig för S

Socialdemokraternas partikongress slår fast att en omställning mot en utbyggd primärvård måste ske inom hälso- och sjukvården. Kongressen ger partiets företrädare i landsting och regioner ett starkt mandat att driva på den utvecklingen, säger Anders Henriksson, vice ordförande i SKL och regionråd i Kalmar, i en videointervju för LIFe-time.se.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 12 april 2017

Ministern: Vården ska flyttas närmare patienterna

Att flytta hälso- och sjukvården närmare patienterna. Det blir den övergripande viktigaste frågan för sjukvårdsminister Gabriel Wikström att driva inför valet nästa höst, säger han i en intervju för LIFe-time.se från socialdemokraternas partikongress.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 11 april 2017

Dataskydd bromsar utveckling av vården

I forskningen behövs data från alla människors sjukdomar och behandling. Därför riskerar den nya dataskyddsförordningen som införs i maj 2018 att bromsa forskningen och den medicinska utvecklingen, anser forskningsdirektören Jan Andersson.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 6 april 2017

Det politiska rävspelet om EMA är igång

Ett politiskt rävspel där Sverige, i utbyte mot annat, ska försöka locka så många medlemsländer som möjligt att stödja Sverige som nytt värdland för läkemedelsmyndigheten EMA. Det har diplomaten Christer Asp, chef för regeringens EMA-sekretariat, nu framför sig. I Hagastaden intill Karolinska i Stockholm är byggplanerna klara.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 5 april 2017

Sjukvården öppnas för samverkan med företagen

Sverige har länge varit starkt på akademisk forskning. Nu är det dags att få fart på samarbetet mellan hälso- och sjukvården och företagen. Den signalen var tydlig när Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, och Life Science-samordnaren Anders Lönnberg mötte företrädare för läkemedelsföretag.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 30 mars 2017

Vaccination mot rotavirus på regeringens bord

Folkhälsomyndigheten föreslår att vaccin mot rotavirus ska ingå i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Rotavirus är mycket smittsamt och orsakar diarréer och kräkningar hos barn under fem år.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Onsdag 22 mars 2017

Färdigbehandlade patienter ska lämna sjukhuset fortare

En ny lag ska förbättra samverkan mellan kommuner och landstings öppna och slutna hälso- och sjukvård. Syftet är att undvika onödig och kostsam sjukhusvård för utskrivningsklara patienter. I propositionen föreslår regeringen att det ställs krav på huvudmännen att, i samråd, ta fram gemensamma riktlinjer om samverkan.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Tisdag 21 mars 2017

Företagen vill se enklare läkemedelssystem

Framtidens läkemedelssystem måste bli enklare och mer förutsägbart. Det var ett av de viktigaste budskapen som Joakim Ramsberg, huvudsekreterare i Läkemedelsutredningen, tog med sig från ett första möte med läkemedelsföretagens representanter.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 15 mars 2017

Ny Fass-app informerar veterinärer även off-line

Nu lanseras Fass Veterinär, en app med aktuell information om djurläkemedel för dem som arbetar med djursjukvård. En annan nyhet är att informationen från Fass finns tillgänglig även när användaren inte är uppkopplad på internet.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Måndag 13 mars 2017

Rådgivning på apotek ska förbättras

Endast farmacevter ska i framtiden få expediera läkemedelsrecept och ge råd till kunder på apotek. Det är ett av förslagen i ett delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen. Ett annat är att ansvaret för att leverera ett läkemedel till apotekskunden inom 24 timmar flyttas från apoteksaktörerna till läkemedelsdistributörerna.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 10 mars 2017

Primärvård föreslås styra mot snabb och trygg vård

Skär ner antalet vårdval i specialistvården och styr om resurser till primärvården som får patientansvaret. Ökat fokus på prevention, minskad central administration och Vårdval seniorvård i samverkan mellan kommuner och landsting är några förslag om Stockholms sjukvård från utredaren Göran Stiernstedt.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 9 mars 2017

Onkologinätverk för svensk och dansk forskning

Ett nytt dansk-svenskt nätverk ska stärka Öresundsregionens forskare och företag inom onkologi. Nätverkets grundare hoppas på fler samarbeten inom akademi och industri – och på småbolag som går samman till större.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 7 mars 2017

Anna Nergårdh tar över stafettpinnen för en stärkt primärvård

Regeringen har utsett Anna Nergårdh till ny utredare/utvecklare som ett led i en stor omstrukturering av svensk sjukvård. Centralt är att förflytta resurser från slutenvården för att stärka primärvården.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 3 mars 2017

Pilotprojekt avgörande för kamp mot resistens

Det är helt avgörande att nya sätt att betala för framtagandet av nya antibiotika snabbt kommer till stånd. Det var alla parter överens om på ett seminarium om kampen mot antibiotikaresistens som arrangerades av Storbritanniens ambassad, Socialdepartementet och LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 28 februari 2017

Regionfrågan dog men samarbetet ska stärkas

Det nationella förslaget om regionindelning gick i graven, men bland landsting och företag som är verksamma i Sjuklövern, sju mellansvenska län, finns ändå en stark strävan att bygga ett samarbete för att ytterst gagna patienterna i området.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 23 februari 2017

EU-kommissionen kräver smidig EMA-övergång

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA måste kunna vara i full operativ drift från första dagen efter flytten från London. Det är ett av kriterierna på EU-kommissionens lista för hur en ny värdstad ska väljas, som nu läckt ut.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 22 februari 2017

Tillväxtanalys: ”Sverige behöver strategi för sällsynta sjukdomar”

Sverige behöver en nationell strategi för sällsynta sjukdomar. Det skulle gynna både näringslivet och vården, hävdar myndigheten Tillväxtanalys i en ny rapport.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Måndag 20 februari 2017

Så bereder Belgien väg för nya läkemedel

För att patienter i Belgien tidigt ska behandlas med nya läkemedel träffas avtal om preliminära priser som gäller några år. Under tiden samlas hälsodata in och därefter tas nya beslut – om de nya läkemedlen tillför ett kliniskt värde till en rimlig kostnad.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 7 februari 2017

Standardisering och samordning centralt i plan för e-hälsa

2025 ska Sverige vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Nu har regeringen och SKL tagit fram en gemensam handlingsplan, som ska följas av årliga samordningsplaner.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Onsdag 1 februari 2017

Visa fler artiklar