Almedalen: Cancerdebatten

Cancer var som vanligt det mest diskuterade sjukdomsområdet under Almedalsveckan. LIFe-time.se samlade några röster i ett videoinslag.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 19 juli 2017

Samverkan centralt för framtidens sjukvård

Sverige är en av världens ledande forskningsnationer. Men vi lever i en värld i förändring och hårdnande konkurrens. För att klara framtida utmaningar krävs närmare samverkan mellan akademin, sjukvården och företagen. Men hur skapas bättre förutsättningar för samverkan?

 • Av: Eva Nordin
 • Tisdag 4 juli 2017

WHO vädjar till läkemedelsföretag om nya satsningar

Den globala kampen mot försummade tropiska sjukdomar har varit framgångsrik de senaste åren – men än är sjukdomarna inte utrotade. Nu vill WHO se mer vässade insatser från läkemedelsbranschen.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 29 juni 2017

”Dags för politiskt ansvar om sjukvårdens framtid”

Alla vet vad som behöver göras, men ändå händer det alldeles för lite. Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet, anser att det är dags för de politiska partierna att komma överens om en stor primärvårdsreform. Det måste bli slut på de tvära lappkasten efter varje regeringsskifte, säger hon i en intervju för LIFe-time.se.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 21 juni 2017

Nytt vårdprogram för rehabilitering av cancer

Första nationella vårdprogrammet för rehabilitering av cancerpatienter är här. Det ersätter den tidigare kunskapsöversikten från 2014. Strukturerad smärtuppföljning, kuratortillgång och stöd till barnfamiljer är områden som lyfts.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Torsdag 15 juni 2017

Anna Nergårdh: ”Öppen vård i första hand”

Vårdutredaren Anna Nergårdh föreslår att en ny paragraf införs i Hälso- och sjukvårdslagen, "hälso- och sjukvården ska i första hand ges som öppen vård". Hon föreslår även att vårdgarantin förändras från garanterat läkarbesök inom en vecka till en medicinsk bedömning inom tre dagar.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 9 juni 2017

Göran och Göran om Almedalen

Primärvårdens framtida roll och digitalisering blir de viktigaste vårdfrågorna i Visbys gränder i år. Det var Almedalenveteranerna Göran Hägglund (KD) och Göran Stiernstedt överens om på LIF:s inför-Almedalenseminarium.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 8 juni 2017

Utredare vill samla nationell kunskapsstyrning

Läkemedelskommittéerna ersätts av breda vårdkommittéer. Socialstyrelsen får den centrala rollen i statens kunskapsstyrning. Ett nära samråd ska inrättas direkt mellan regeringen och landstingen – inte via SKL. Det är några förslag från utredaren Sofia Wallström om det nationella kunskapsstödet till hälso- och sjukvården.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 2 juni 2017

Svensk sjukvård rankas fyra i världen

Sverige hamnade strax utanför prispallen, på en delad fjärde plats, när tillgänglighet och effektivitet i sjukvården i 195 länder utvärderats i en omfattande rapport finansierad av Bill och Melinda Gates Foundation. Rapporten publiceras i tidskriften The Lancet. Världens bästa sjukvård åtnjuts av befolkningen i Andorra.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 1 juni 2017

EMA-beslut vid toppmötet i oktober

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA måste kunna fungera fullt ut i ett nytt land den dag Storbritannien lämnar EU. Det är det främsta kravet på ett nytt värdland. Förslaget till kriterier ska beslutas vid EU-toppmötet i juni och beslutet om nytt värdland fattas vid toppmötet 19-20 oktober. En bra kravlista, anser diplomaten Christer Asp som leder Sveriges arbete för att få ta över EMA.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 30 maj 2017

Företagens samverkan med sjukvården ökar

Läkemedelsföretagens investeringar i samverkan med svensk hälso- och sjukvård ökade under 2016. Det visar preliminära siffror från årets Disclosure Code, öppen rapportering om alla ersättningar till sjukvården, som sammanställts av LIF.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 29 maj 2017

Regeringsförslag om läkemedelslista i höst

Det pågår ett intensivt arbete för att underlätta införandet av en nationell läkemedelslista. I december presenterades ett förslag som olika remissinstanser nu har tagit ställning till.Ambitionen är att en lagrådsremiss och proposition ska läggas fram senare i år.

 • Av: Eva Nordin
 • Tisdag 9 maj 2017

Läkemedelskostnader väntas öka med fem procent per år

Läkemedelskostnaderna väntas öka med omkring fem procent per år under perioden 2017-2019. En växande och åldrande befolkning, ökande antal cancerfall, samt ökad användning av nya diabetesläkemedel och nya antikoagulantia (NOAK) är några huvudförklaringar i en ny prognos av Socialstyrelsen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 8 maj 2017

Många frågetecken kring beslut om nya läkemedel

Under senare år har en ny modell växt fram för beslut om priset för nya läkemedel och om de ska omfattas av läkemedelsförmånen. Men är processerna rättssäkra när modellen kan leda till tre olika slags avslut: myndighetsbeslut, landstingens rekommendationer om användning, och civilrättsliga avtal mellan företag och landsting?

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 3 maj 2017

Vill stärka lokal uttolkning av riktlinjer

Ibland ifrågasätts nyttan av landstingens läkemedelskommittéer. Men Maria Palmetun Ekbäck, ordförande för LOK, nätverket för läkemedelskommittéerna, ser snarare ett behov att stärka de lokala instanser som ska underlätta för den lokala sjukvården att jobba efter innehållet i centrala kunskapsunderlag och riktlinjer.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 2 maj 2017

Digitalisering ska effektivisera vården och frigöra resurser

Digitalisering är ett av de viktigaste verktygen för att framtida ökade vårdbehov ska kunna mötas. Det behövs lagändringar så att informationen fullt ut kan följa med patienten från en vårdenhet till en annan. Det säger Hans Karlsson, chef för vård och omsorg på SKL, i en LIFe-time-intervju.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 26 april 2017

Enhetliga rutiner har kortat cancerköer

Väntetiderna för vissa cancerdiagnoser har blivit kortare sedan standardiserade vårdförlopp infördes. Det visas i statistik för helåret 2016 från Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 25 april 2017

Stifta vårdlagar för individer – inte organisationer

Fokus för lagstiftningen måste förändras från organisation till individ. Lagar ska reglera principer och informationshantering i stället för detaljer. Då kan potentialen i vårdens digitalisering frigöras, något som inte minst behövs för att hantera de snabbt ökande kostnaderna för psykisk ohälsa.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 19 april 2017

Digitalisering: ”Vården där näringslivet var på 90-talet”

Kraven på sjukvården ökar. Patienter efterfrågar mer. Vårdpersonal vill göra mer. Politiken vill ha högre kvalitet till låga kostnader. Inom industrin kom effektivitetsvinsterna först lång tid efter IT-investeringar. Har sjukvården tålamodet att vänta? På seminariet "Bortom IT" diskuterades förutsättningar och möjligheter.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 18 april 2017

Utbyggd primärvård viktig för S

Socialdemokraternas partikongress slår fast att en omställning mot en utbyggd primärvård måste ske inom hälso- och sjukvården. Kongressen ger partiets företrädare i landsting och regioner ett starkt mandat att driva på den utvecklingen, säger Anders Henriksson, vice ordförande i SKL och regionråd i Kalmar, i en videointervju för LIFe-time.se.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 12 april 2017

Ministern: Vården ska flyttas närmare patienterna

Att flytta hälso- och sjukvården närmare patienterna. Det blir den övergripande viktigaste frågan för sjukvårdsminister Gabriel Wikström att driva inför valet nästa höst, säger han i en intervju för LIFe-time.se från socialdemokraternas partikongress.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 11 april 2017

Stopp för privatisering saknar stöd i riksdagen

Regeringens förslag om att förbjuda privatisering av universitetssjukhusvård saknar stöd i riksdagen, då samtliga oppositionspartier är emot förslaget. Men sjukvårdsminister Gabriel Wikström tänker inte dra tillbaka lagförslaget. Vi kommer att fortsätta driva frågan, sade han vid Socialdemokraternas partikongress i Göteborg.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 10 april 2017

Det politiska rävspelet om EMA är igång

Ett politiskt rävspel där Sverige, i utbyte mot annat, ska försöka locka så många medlemsländer som möjligt att stödja Sverige som nytt värdland för läkemedelsmyndigheten EMA. Det har diplomaten Christer Asp, chef för regeringens EMA-sekretariat, nu framför sig. I Hagastaden intill Karolinska i Stockholm är byggplanerna klara.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 5 april 2017

Lagändring underlättar utvärdering av läkemedel

Lagändringar ska göra det lättare att utvärdera och kvalitetssäkra den svenska läkemedelsanvändningen. Bland annat ska läkemedelsregistret få innehålla förskrivningsorsak, föreslår regeringen.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 28 mars 2017

LIFe-time.se bevakar moderaternas Sverigemöte

Vad tycker moderaterna behöver göras för att förbättra hälso- och sjukvården för patienterna, för att återta förlorad position inom klinisk forskning, samt för att stärka Sverige som Life Science-nation? LIFe-time.se följer moderaternas Sverigemöte i Karlstad för kommun- och landstingspolitiker för att ta tempen på moderaternas vårdpolitik inför valet nästa höst.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 24 mars 2017

Sjukvårdens resurser används inte optimalt

Sjukvårdens problem är inte resursbrist utan snarare är det så att resurserna inte används på ett tillräckligt bra sätt. Så resonerar stiftelsen Leading Health Care – LHC – som i två år följt förändringsarbetet på Skånes Universitetssjukhus.

 • Av: Ia Wadendal
 • Torsdag 23 mars 2017

Färdigbehandlade patienter ska lämna sjukhuset fortare

En ny lag ska förbättra samverkan mellan kommuner och landstings öppna och slutna hälso- och sjukvård. Syftet är att undvika onödig och kostsam sjukhusvård för utskrivningsklara patienter. I propositionen föreslår regeringen att det ställs krav på huvudmännen att, i samråd, ta fram gemensamma riktlinjer om samverkan.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Tisdag 21 mars 2017

Personalbrist drabbar cancerpatienter

När forskningsinstitutet IHE skickade ut en enkät på uppdrag av Cancerfonden till Sveriges 18 onkologikliniker, svarade alla utom en att de hade för lite personal. Klinikerna vittnar om brister i arbetsmiljö och patientsäkerhet, och oförmåga att delta i kliniska studier.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 16 mars 2017

Företagen vill se enklare läkemedelssystem

Framtidens läkemedelssystem måste bli enklare och mer förutsägbart. Det var ett av de viktigaste budskapen som Joakim Ramsberg, huvudsekreterare i Läkemedelsutredningen, tog med sig från ett första möte med läkemedelsföretagens representanter.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 15 mars 2017

Ny Fass-app informerar veterinärer även off-line

Nu lanseras Fass Veterinär, en app med aktuell information om djurläkemedel för dem som arbetar med djursjukvård. En annan nyhet är att informationen från Fass finns tillgänglig även när användaren inte är uppkopplad på internet.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Måndag 13 mars 2017

Primärvård föreslås styra mot snabb och trygg vård

Skär ner antalet vårdval i specialistvården och styr om resurser till primärvården som får patientansvaret. Ökat fokus på prevention, minskad central administration och Vårdval seniorvård i samverkan mellan kommuner och landsting är några förslag om Stockholms sjukvård från utredaren Göran Stiernstedt.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 9 mars 2017

Anna Nergårdh tar över stafettpinnen för en stärkt primärvård

Regeringen har utsett Anna Nergårdh till ny utredare/utvecklare som ett led i en stor omstrukturering av svensk sjukvård. Centralt är att förflytta resurser från slutenvården för att stärka primärvården.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 3 mars 2017

Lungcancer vanligast bland kvinnor

Bröst- och prostatacancer är fortfarande de vanligaste tumörsjukdomarna i Sverige. Men lungcancer är numera den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken för kvinnor i Sverige. Ända sedan 1980-talet har lungcancer ökat kraftigt bland kvinnor medan den minskat något bland män. Det visar Socialstyrelsens senaste statistik över nyupptäckta cancerfall i Sverige.

 • Av: Ia Wadendal
 • Torsdag 2 mars 2017

Avtal minskade landstingens kostnader med 700 miljoner

Sidoöverenskommelser som tecknats efter trepartsöverläggningar har minskat landstingens kostnader för nya läkemedel med 700 miljoner kronor från hösten 2014 till och med september 2016, enligt TLV och SKL.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 24 februari 2017

Regionfrågan dog men samarbetet ska stärkas

Det nationella förslaget om regionindelning gick i graven, men bland landsting och företag som är verksamma i Sjuklövern, sju mellansvenska län, finns ändå en stark strävan att bygga ett samarbete för att ytterst gagna patienterna i området.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 23 februari 2017

EU-kommissionen kräver smidig EMA-övergång

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA måste kunna vara i full operativ drift från första dagen efter flytten från London. Det är ett av kriterierna på EU-kommissionens lista för hur en ny värdstad ska väljas, som nu läckt ut.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 22 februari 2017

Bättre uppföljning ska ge bättre användning av läkemedel

Med funktioner kopplade till journalsystemen kan sjukvården få en bättre bild av vilka patienter som får ett läkemedel och hur det går för dem. Nepis chef Mikael Hoffmann använder sociala medier för att sprida kunskaper om en mer effektiv användning av läkemedel.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 10 februari 2017

Så bereder Belgien väg för nya läkemedel

För att patienter i Belgien tidigt ska behandlas med nya läkemedel träffas avtal om preliminära priser som gäller några år. Under tiden samlas hälsodata in och därefter tas nya beslut – om de nya läkemedlen tillför ett kliniskt värde till en rimlig kostnad.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 7 februari 2017

Fortsatt låga läkemedelspriser i Sverige

Sverige har fortsatt bland de lägsta priserna i Europa på konkurrensutsatta läkemedel. Det visar en analys från TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Priserna på läkemedel som inte är utsatta för konkurrens ligger i nivå med andra europeiska länder.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 2 februari 2017

Standardisering och samordning centralt i plan för e-hälsa

2025 ska Sverige vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Nu har regeringen och SKL tagit fram en gemensam handlingsplan, som ska följas av årliga samordningsplaner.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Onsdag 1 februari 2017

Visa fler artiklar