Antalet kliniska forskningsprojekt ökade under 2016, enligt Sweden Bios sammanställning.

Sedan 2015 har antalet tidiga kliniska projekt, fas 1, ökat från 30 till 42. Antalet projekt i fas 2 har ökat från 70 till 85. Störst relativ ökning har skett bland de sena projekten, de i fas 3. År 2015 drevs 7 stycken fas 3-projekt och 2016 drevs 17.

Länge har mycket utveckling drivits inom cancerområdet och så var fallet även 2016. Under året ökade antalet kliniska projekt från 38 till 43. Därutöver drevs 60 prekliniska projekt. Andra ledande områden för utveckling är läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar i det centrala nervsystemet, mage-tarm och diabetes/ämnesomsättning. Trenden mot allt fler särläkemedel, som riktas mot sällsynta sjukdomar och diagnoser, fortsätter. Närmare en tredjedel av projekten avser särläkemedel.

Eftersom huvudkontoret för AstraZeneca ligger utanför landet ingår inte företaget i sammanställningens statistik. Men i ett kapitel anges att företaget har 146 projekt i sin pipeline, varav 125 är under klinisk utveckling. 35 projekt är i sen fas och/eller under bedömning av regulatoriska myndigheter. Cirka hälften av AstraZenecas utvecklingsprojekt är biologiska läkemedel. 80 procent handlar om individualiserad behandling.

Fas 2 en flaskhals

Medan AstraZeneca har en jämn fördelning av projekt i olika utvecklingsstadier så har de svenska små och medelstora företagen en stor ansamling av projekt i fas 2. I enkäter anger företagen att bromsande faktorer är svårigheter att hitta partner och finansiering när det är dags för mer kostsamma prövningar. Även rekrytering av patienter är ett hinder som även kan förklara att många företag utvecklar läkemedel för sällsynta diagnoser och sjukdomar.

Drygt hälften av företagen finns i Stockholm-Uppsala-regionen. En fjärdedel drivs i Lund-Malmö medan färre företag är verksamma i Göteborg och Umeå. De 144 företag som ingår i rapporten har totalt 1 600 anställda. Swedish Orphan Biovitrum, SOBI, är störst med 672 anställda.

En stor andel, 125 företag, betecknas som mikroföretag och har högst 10 anställda. I genomsnitt har de 2 anställda. Men i själva verket görs mycket av utvecklingen av icke anställda konsulter och företagen kallas virtuella.