– Life Science är en av Stockholmsregionens främsta tillväxtsektorer, och den här satsningen blir viktig för att locka nya investeringar och arbetstillfällen”, säger Daniel Forslund (L), ordförande i regionstyrelsens innovations- och utvecklingsutskott.

Daniel Forslund (L), ordförande i regionstyrelsens innovations- och utvecklingsutskott.
Daniel Forslund (L), ordförande i regionstyrelsens innovations- och utvecklingsutskott.

Det nya Centrum för hälsodata kommer preliminärt att börja arbeta den 1 oktober i år. Tanken är att det ska vara en serviceorganisation för samtliga vårdgivare i Stockholmsregionen – både offentliga och privata. Forskare inom akademin och näringslivet kommer att kunna ansöka om att få tillgång till hälsodata från vårdgivarna för studier och kliniska försök.

Centrum för hälsodata kommer inte att ha några egna databaser utan ska fungera som en länk mellan vårdgivarna och forskarna. Respektive vårdgivare kommer fortfarande att ansvara för insamlingen och utlämningen av hälsodata kring patienterna men genom centrat ska rutinerna struktureras och det kommer att gå snabbare för forskarna att få tillgång till materialet, enligt Daniel Forslund.

– Vi kommer att korta tiden radikalt, det kan handla om att man inom tio dagar ska få svar på frågan om ett kliniskt försök till exempel. Den som ansöker måste följa samma lagstiftning och regelverk som finns i dag men det blir en förenklad process i och med att man har kontakt med Centrum för hälsodata istället för med ett stort antal olika vårdgivare.

Enorma mängder hälsodata

Han framhäver att det finns en stor potential i de enorma mängder hälsodata som varje dag genereras i vården, och centrat kan bidra till en mer träffsäker diagnostik och nya effektivare behandlingar och läkemedel för patienterna. För vårdgivarna kommer förutsättningarna för att följa upp patienterna genom hela vårdkedjan att bli bättre, enligt Daniel Forslund.
Såväl svenska som internationella Life Science-bolag kommer att kunna ansöka om att få tillgång till avidentifierade hälsodata genom centrat.

– Absolut. Så länge man följer svenska lagar och förordningar är det inget som hindrar att internationella företag ansöker. Många av dagens Life Science-företag är ju internationella.

Insamling av hälsodata och mätning av kvaliteten i vården är i dag både komplicerat och tidsödande. Datasystem som inte kommunicerar med varandra och olika rutiner för insamling och utlämnade av data mellan olika vårdgivare är några av hindren. Daniel Forslund framhäver också att lagstiftningen inte riktigt hängt med i den tekniska utvecklingen och skulle behöva revideras.

– Lagstiftningen är till viss del för gammal, det finns fortfarande exempel på sådant som kommit till när vi inte hade de tekniska lösningar som finns i dag, säger han.

Centrum för hälsodata ska därför också arbeta med att kartlägga legala hinder, och samla kompetens och kunskap om juridik och etik på dataområdet.

Det är fortfarande inte riktigt klart hur många som ska arbeta vid Centrum för hälsodata, men sannolikt blir det en liten grupp på fem eller sex personer. En föreståndare för centrat ska rekryteras så snart som möjligt.