Hossam Haick, professor på Technion.

När tumörer utvecklas produceras flyktiga organiska föreningar (VOC). Dessa avdunstar i luften och ger en urskiljbar doft. Det är den doften som hundar tränas i att sniffa sig till.

– Med hjälp av algoritmer har vi lyckats imitera hundars ”olfaktoriska” system, det vill säga, det system av nervtrådar som leder impulser från luktreceptorerna till hjärnbarken, förklarar Hossam Haick, professor på Technion. Förra året fick han Europeiska Kommissionens innovationspris för upptäckten.

Hossam Hack har också presenterat en studie vid American Society of Clinical Oncology Conference i Chicago. Studien omfattade 358 patienter, vid universiteten University of Colorado Denver, Tel Aviv University, University of Liverpool och Jacksonville Radiation Center i Florida, som har diagnostiserats eller var i riskzonen för lungcancer. Utandningstestet kunde med 85 procents tillförlitlighet skilja ut friska personer från de som var sjuka i ett tidigt stadium. Testet kunde också skilja ut friska patienter från de med avancerad lungcancer med 82 procents tillförlitlighet samt mellan tidig och avancerad lungcancer med 79 procent.

Upptäcks när symptom dykt upp

– Oftast diagnostiseras cancerpatienter när symptom har börjat dyka upp. Innan en riktig analys är klar kan det ha gått flera månader och sjukdomen är då svårare att behandla. Processen kräver också komplicerad och dyr utrustning, som datortomografi, bronkoskopi, biopsier eller mammografi vid bröstcancer, säger Hossam Haick.

Just nu pågår olika studier med 8 000 personer vid centra i bland annat, USA, England, Kina, Österrike, Lettland, Litauen och Frankrike. I Sverige ingår 300 personer och kontrollgrupp i en studie vid Karolinska Institutet.

Kan avgöra stadium

– Tekniken klarar inte bara av att se vem som är sjuk eller frisk. Den kan också säga i vilket stadium cancern är i och göra genetiska bestämningar.
Hittills har forskarna förutom lungcancer hittat bröst-, tarm-, mag-, prostata-, samt huvud-halscancer. Men även neurodegenerativa sjukdomar som parkinson och alzheimers sjukdom liksom infektioner som TBC och inflammatoriska tarmsjukdomarna IBD och IBS.

– När det gäller cancer så har vi sett att utfallet är sämre för prostatacancer, säger Hossam Haick. Där är tillförlitligheten lägre än 70 procent. Vad det beror på vet vi inte.

Vill nå riskgrupper

Hossam Hack förklarar att den viktigaste tillämpningen är att upptäcka cancer i ett tidigt stadium innan patienten känner av sin sjukdom. Och i första hand vill man nå riskgrupper.

– Att göra ett utandningstest är ett mycket enkelt sätt att screena till exempel rökare eller personer med risk för de ärftliga formerna av bröstcancer, BRCA 1 och BRCA 2 liksom att tidigt hitta tarmcancer hos riskpersoner. När det gäller screening för tarmcancer så är följsamheten ett problem. Många tycker att dagens undersökning med koloskopi är besvärlig.
Hossam Haick betonar att utandningsmätaren inte är tänkt att ersätta dagens diagnostiska metoder. Däremot kan den vara ett komplement.

– Genom att metoden är icke-invasiv och kan upptäcka cancer innan den går att se på datortomografi går det att nå större grupper. Och genom att slippa göra biopsier på alla misstänkta fall av cancer sparar man också pengar. Istället kan vi skicka de som vi ser behöver på ytterligare provtagningar.

Lätt att använda

Enligt Hossam Haick kan vem som helst använda metoden, till och med hemma, eftersom den fungerar via Bluetooth som kopplas till mobilen eller datorn.

– Men det är inget vi rekommenderar. Testerna är tänkta att utföras av vårdpersonal som också kan lämna besked till patienten.

Går allt som det ska räknar Hossam Haick med att tekniken kan tas i bruk inom fem år.

– Förhoppningsvis kommer testet att ingå i rutinundersökningar både vid sjukhus och på vårdcentraler.