En central förutsättning i den brittiska regeringens forskningsstrategi är att fler patienter ska delta i forskningsprojekt. Därmed får patienten tidigare tillgång till nya behandlingar. Och ju fler patienter som engageras i forskningen desto större blir nyttan för hela befolkningen. Det ska bland annat underlättas genom förändringar i de grundläggande förutsättningarna för NHS, National Health Service, som driver den offentliga sjukvården i England, Skottland och Wales. Data som samlats in i den offentliga vården får användas i godkända forskningsprojekt om inte patienten sagt nej. Och patienter får kontaktas för ett samtal om samtycke att engageras i forskningsstudier. HRA, Health Research Authority, som inledde sin verksamhet den 1 december 2011 arbetar för att göra regelverket smidigare och öka kostnadseffektiviteten i kliniska prövningar. Bland annat ska man arbeta för att ta bort onödigt dubbelarbete i hanteringen av ansökningar. NIHR, National Institute for Health Research, ska inrätta professurer för forskare som är tidigt i karriären och som har kapacitet att omvandla forskningsresultat till praktisk sjukvård. Redan får mer än 750 kliniska forskare stöd via NIHR Academic Clinical Fellowship. NIHR Bioresource är en ny nationell biobank som i samarbete med andra biobanker ska underlätta att få fram individer för specifika studier men även bidra till forskning kring den molekylära bakgrunden till sjukdom, kring biomarkörer för diagnos och läkemedelsutveckling och för att prova nya läkemedel. Clinical Practice Research Datalink, CPRD, är en satsning på 60 miljoner pund, motsvarande cirka 640 miljoner kronor, för att erbjuda it-tjänster till stöd för forskningen. UK Clinical Trials Gateway är en sajt som är öppen för patienter och allmänheten med information om kliniska prövningar. Det finns också appar för smarta telefoner för att underlätta för alla att ta del av information om kliniska prövningar. Ansträngningarna för att engagera fler personer i klinisk forskning har varit framgångsrika. Under 2010 deltog mer än en halv miljon britter i studier med offentlig finansiering, vilket var en ökning med 24 procent jämfört med 2009.

Bild

Flickr: · · · — — — · · · (CC BY-NC 2.0)