Stefan Löfven (S) i samtal med Christina Kennedy, chefredaktör för Dagens Medicin.
Stefan Löfven (S) i samtal med Christina Kennedy, chefredaktör för Dagens Medicin.
Stefan Löfven, partiordförande för Socialdemokraterna, är en kandidat till posten som statsminister efter riksdagsvalet i september 2014. När han talade på Dagens Medicins och Veckans Affärers första gemensamma Lifesciencedag den 14 maj 2014 var ett nybildat innovationsråd ett förslag för att stärka svensk life science. Stefan Löfven inledde med att understryka att life science ligger honom varmt om hjärtat. – Människovärdet är centralt i vår ideologi. Att utveckla en världsledande sjukvård är en otroligt viktig uppgift för samhället. Alla dem som arbetar för att förbättra och förlänga människors liv förtjänar all respekt, underströk han. Under sin tid som ordförande för IF Metall var Stefan Löfven involverad i ett projekt inom IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin, som syftade till att stärka Sveriges innovationskraft. – Det var ett av de roligaste projekten jag varit engagerad i. Därifrån har jag stulit hej vilt, det erkänner jag villigt. Flera av förslagen där är numera socialdemokratisk politik, sade han.

Ett koordinerande innovationsråd behövs

En del andra länder har ett samlat centralt ansvar för innovationsfrågor som Sverige saknar. Vi saknar koordinering menade Stefan Löfven som var tydlig med att det på den punkten blir en förändring om hans parti får regeringsmakten efter valet. – Då ska vi införa ett innovationsråd som ska samla näringslivet, politiker, fackliga organisationer och akademin. Och rådet ska ledas av Sveriges statsminister. I rådet, som ska ha ett långsiktigt perspektiv, ska man ha en ständigt pågående dialog med syftet att stärka Sveriges innovationskraft och konkurrenskraft. Rådet ska också se vilka områden där det behövs särskilda satsningar. – Detta ger innovationsfrågorna den tyngd som behövs. Life science blir ett viktigt område för innovationsrådet, sade Stefan Löfven.

Pressen ökar på vårdpersonalen

Svensk sjukvård håller hög klass, men det finns också sprickor, menade Stefan Löfven. Tidspress och underbemanning har lett till alldeles för hårt tryck på många akutmottagningar. Byråkratiska bördor växer och läkare får mindre tid att vara läkare. – Sammantaget leder detta till ökad press på vårdpersonalen och har också lett till att patienters säkerhet har äventyrats. Den negativa trenden ska brytas. Det är nödvändigt också för att stimulera utvecklingen av life science eftersom en hårt pressad personal inte orkar blicka framåt. Socialdemokraterna föreslår nationella investeringar för att få mer personal till sjukvården och för att bättre rusta personalen inför framtiden. Ett annat förslag är att sätta fokus på kvalitetsmål i stället för produktivitetsmål. – Kvalitet kostar och vi sätter sjukvårdsinvesteringar före skattesänkningar. Och vi vill se att en del av de hundratals miljarder kronor landstingen och kommunerna lägger på inköp gäller innovationsupphandlingar, sade Stefan Löfven.

Lag ska klargöra landstingens ansvar

Partiet vill också förändra ersättningssystemen så att forskning, utbildning och nytänkande lyfts fram och det vill man komplettera med en lagstiftning som förtydligar sjukvårdens ansvar för forskning och kliniska prövningar. Universitetssjukhusen står för 90 procent av kliniska prövningar. Dem vill partiet behålla. – De ska inte säljas ut, de ska inte privatiseras, de ska inte splittras utan stärkas som de avancerade forskningsmiljöer de är, sade Stefan Löfven. Life science är ett nationellt intresse och nationellt ansvar. Det amerikanska företagets Pfizers önskan att köpa AstraZeneca visar hur viktig life science är för Sverige. – Oavsett utgången av den eventuella affären måste vi göra allt för life science. Vi är redo att villkorslöst diskutera med regeringen hur vi ska behålla och stärka svensk life science och annan patenttung industri, sade Stefan Löfven.

Bild

Christina Kennedy och Stefan Löfven. Foto: LIF, Sten Erik Jensen (CC BY-NC-ND 3.0)