iStock_000017383155_XXXLarge_mindreLandets sex regionala cancercentrum kommer att inrätta en samordningsfunktion för att arbetet med en nationell forskningsportal ska ta rejäl fart. Först ut är lungcancer där man under två års utvecklat metodik för uppföljning av en undergrupp av patienter. Tanken bakom forskningsportalen är att fånga upp information mer brett än som görs i dagens kvalitetsregister. En svaghet man vill åtgärda med portalen är uppföljningen av andra behandlingar än kirurgi med både kliniska data och information om biologiskt material.

Cancerforskningen är en viktig del i den nationella cancerstrategin.

Lars Holmberg
Lars Holmberg
– Den gemensamma forskningsportalen blir en viktig struktur som kommer att bidra till en stärkt cancerforskning, säger Lars Holmberg, chef vid regionalt cancercentrum (RCC) i Uppsala/Örebro, där den samordnande funktionen för landets sex RCC ska inrättas. Under hösten 2015 kommer samtliga kliniker som behandlar lungcancer att uppmanas att ansluta sig och rapportera in data till portalen.

Tvåårigt pilotprojekt

Det tvååriga pilotprojektet har drivits av Svenska planeringsgruppen för lungcancer och Föreningen för svensk molekylärpatologi i samverkan med RCC och i samverkan och med industrin. Flera läkemedelsbolag är engagerade och samordnade via LIF – de forskande läkemedelsföretagen.
Eva Eliasson
Eva Eliasson
– Vi är mycket positiva till att Sverige skapar möjligheter för en ny forskningsmiljö med nationell uppföljning av både kliniska och biologiska data från patienter. Det är viktigt för både patienter och svensk Life Science, säger Eva Eliasson, affärsområdesdirektör onkologi, Pfizer och verksam i LIF Fokusgrupp Cancer.      
Mer om arbetet med att bygga upp en nationell forskningsportal kan läsas här.

Bilder

Lungcancer. Foto: IStockPhoto (omfattas inte av CC. All rights reserved) Lars Holmberg. Foto: RCC Uppsala-Örebro (omfattas inte av CC. All rights reserved) Eva Eliasson. Foto: Skärmdump från video från Pfizers My Newsdesk (omfattas inte av CC. All rights reserved)