Pharma Network Regionala noder. Fr v Mia Englund och Harriet Udd. Foto SEJ Ett nationellt samordningssystem för kliniska studier byggs upp inom Vetenskapsrådet efter förslag från statlig utredning som leddes av Ingrid Petersson. Systemet består en nationell kommitté, en nationell enhet placerad i Göteborg (läs artikel) och sex regionala noder placerade i landets sjukvårdsregioner. På ett frukostmöte anordnat av Pharma Network den 20 oktober 2015 presenterades systemet med särskilt fokus på en av de regionala noderna, den som ansvarar för Stockholm-Gotland. – Det är befintliga strukturer som fått ansvaret för noderna – något som var ett skäl att vi utsågs till regional nod, sade Mia Englund, verksamhetschef för Karolinska Trial Alliance, regional nod för Stockholm-Gotland. Noderna ska generellt arbeta för fler kliniska studier, att fler patienter deltar i kliniska studier och att förutsättningarna för högre kvalitet på kliniska studier stärks.

Tillgängliga kontaktpunkter

Mia Englund
Mia Englund
De regionala noderna ska svara för en rad basfunktioner. Det handlar bland annat om:
  • De ska vara tillgängliga för alla aktörer som vill utföra kliniska studier i regionen.
  • Patienter och prövare ska kunna anmäla intresse att delta i studier.
  • Företag och akademins forskare ska kunna få hjälp att identifiera patienter till studier.
  • Noden ska vara en kontaktpunkt för kvalitetsregister, regionala cancercentrum, biobanker, innovationsslussar med mera
  • Förmedla kontakter till statistiker, hälsoekonomer etc.
  • Erbjuda rådgivning kring kliniska studier och grundläggande utbildning i klinisk forskningsmetodik.
För flera av funktionerna återstår det att hitta en form. – En del är önskedrömmar än så länge. Det pågår bland annat projekt om hur fler patienter ska kunna rekryteras till studier. Ett är Vinnovaprojektet IntegrIT där vi är engagerade. Projektet handlar till exempel om lösningar för att ta kunna använda journaldata för att hitta patienter och ska rapporteras i augusti 2016, sade Mia Englund.

Arbetsgrupp för viktig informationsportal

Noderna ska delta i ett antal arbetsgrupper. Man ska bland annat marknadsföra Sverige som ett land för kliniska studier, standardisera processer kring kontrakt och delta i arbetet med en informationsportal och statistik. Fortsättningsvis ska noderna turas om att arrangera den nationell konferens som tidigare arrangerats på Gothia Forum i Göteborg. Nästa konferens arrangeras av Uppsalanoden. Arbetet med Informationsportalen har påbörjats. En presenterande version av sajten ska vara klar i november 2015, men det är oklart när portalen är i full drift. När den är klar ska den innehålla både information av allmän karaktär och information till prövare, allmänhet, patienter. Den ska även innehålla ett nationellt system så att prövare kan identifiera och kontakta patienter.

Kan hela processen

Harriet Udd
Harriet Udd
Harriet Udd är enhetschef för Karolinska Trial Alliance som organisatoriskt ligger under Karolinska universitetssjukhusets division för forskning och utveckling. Hon konstaterade att en anledning att just KTA fick uppdraget som regional nod var att man redan har en struktur för olika faser och processer inom kliniska studier. – Redan innan vi utsågs till Stockholmsnoden var hela regionen, inklusive de privata aktörerna, vårt uppdrag. På så sätt är det inte så stor skillnad mot tidigare, sade hon. KTA har en avdelning för kliniska prövningar i fas 1 med 16 platser på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Där görs studier på både friska frivilliga och patienter. På Sabbatsbergs sjukhus finns KTA Prim som bedriver forskning för primärvården. Där forskas på alla indikationer inom primärvården – från nagelsvamp till Alzheimers sjukdom.

Många patienter och frivilliga försökspersoner

En tredje del är prövningsteam för stora patientgrupper från hela Stockholmsregionen där två miljoner människor bor. Man har en patientdatabas som innehåller mer än 15 000 individer och en databas över friska frivilliga som innehåller med än 12 000 personer. KTA jobbar på flera olika sätt för att fylla på databaserna: – Vi har ett nätverk med vårdcentraler som bidrar med intresserade personer, samarbetar med patientorganisationer, vi annonserar, gör riktade utskick med mera. På senare tid har vi börjat jobba allt mer med sociala medier, sade Harriet Udd.

Bilder

Mia Englund och Harriet Udd. Foto: LIF, Sten Erik Jensen (CC BY-NC-ND 3.0)