Sjukvårdsminister Ellen Trane Nörby.

Tillväxtplanen omfattar 36 konkreta initiativ som ska stärka branschens konkurrenskraft. Det sker utifrån en redan stark position i Norden. Life Science-sektorn i Danmark har växt kraftigt de senaste decennierna och får allt större betydelse för hela den danska ekonomin. Under 2016 var värdet av exporten motsvarande cirka 145 miljarder svenska kronor, vilket är ungefär dubbelt så mycket som den svenska läkemedelsexporten. Life Science står för 17 procent av den samlade danska exporten. Antalet anställda inom sektorn har ökat med 46 procent sedan millennieskiftet.

Vill växa ännu mer

Med tillväxtplanens olika insatser hoppas den danska regeringen på att Life Science-sektorn ska bli ännu starkare sett i ett europeiskt perspektiv. Det handlar exempelvis om åtgärder för att göra det mer attraktivt att investera i forskning och utveckling, framför allt genom skatteavdraget på 110 procent av investeringen. Antalet kliniska prövningar ska öka genom att slopa avgifter för företag för kliniska läkemedelsprövningar i tidig fas. Detta ska öka sannolikheten för mer forskning i senare faser då läkemedlen prövas på ett större antal patienter.

Andra åtgärder handlar om att stärka det danska läkemedelsverket, inte minst dess roll inom den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, säkra branschens tillgång till kvalificerad arbetskraft, och genomföra stimulansåtgärder för att få fler små Life Science-företag att växa.

– Det handlar till stor del om sjukvårdspolitik när vi stärker villkoren för Life Science i Danmark. Danska patienter ska vara bland de första att dra nytta av nya behandlingar, säger sjukvårdsminister Ellen Trane Nörby i en kommentar.

Forskningsminister Sören Pind.
Forskningsminister Sören Pind.

Danskt kontor i Boston

Flera förslag syftar till att locka ledande forskare till Danmark, och till att hjälpa företagen att locka stora forskningsinvesteringar till Danmark. Detta sker bland annat genom att inrätta ett danskt kontor mitt i ett av världens främsta Life Science-kluster, i Boston i USA.

– Danmark är en forskningsnation i absoluta världstoppen. Det stärker vi genom att etablera ett innovationskontor i Boston för att underlätta för danska verksamheter att få kontakt med de främsta forskarna, säger utbildnings- och forskningsminister Sören Pind.

Liksom i Sverige ska Danmark inrätta ett kontor för Life Science, placerat i näringsdepartementet, med uppdrag att samordna och följa upp alla aktiviteter.

Den danska regeringen satsar motsvarande cirka 40 miljoner svenska kronor per år de kommande fyra åren på att genomföra aktiviteterna. Till detta kommer betydande ekonomiska effekter av bland annat skatteavdrag och slopade avgifter.

Anders Blanck, vd LIF
Anders Blanck, vd LIF

Anders Blanck, vd för LIF – de forskande läkemedelsföretagen, avstår från att kommentera de enskilda danska åtgärdsförslagen, men säger:

– Den danska satsningen visar med all önskvärd tydlighet vilken knivskarp konkurrens det råder i Europa om investeringarna i denna dynamiska bransch. Länderna slåss om att vara det bästa landet för Life Science-satsningar. Den som inte hänger med blir obönhörligen frånåkt och bortglömd, säger Anders Blanck.