Syftet med pressträffen var att ge en aktuell lägesbild av det pågående arbetet inom den globala läkemedelsbranschen för att så snabbt som möjligt få fram behandlingar och vacciner mot coronaviruset.

Anders Blanck, vd LIF, lyfte fram att många läkemedelsföretag är starkt engagerade i frågan. Utöver forskning kring vacciner och antivirala läkemedel i egen regi och i samarbete med akademiska forskare och andra organisationer, handlar det även om att företagen öppnar upp för extern forskning på befintliga substanser. Läkemedelsbranschen samverkar också på global nivå med WHO och andra instanser för att samordna alla insatser som görs.

Anders Blanck, VD LIF och Jonas Vikman, vaccinexpert på LIF.
Anders Blanck, VD LIF och Jonas Vikman, vaccinexpert på LIF.

Kraftsamling i företagen

– När det inträffar en sådan här allvarlig och snabb smittspridning sker en kraftsamling i läkemedelsföretagen. Man avsätter stora resurser för att hjälpa till i det globala arbetet. För vissa företag som har djup expertis inom vacciner handlar det om att försöka forska fram ett nytt vaccin. Andra företag ser över sina forskningsportföljer för att se om något projekt kan matcha det aktuella viruset. Det arbetas nu dag och natt på många företag, säger Anders Blanck till LIFe-time.se.

Vid pressträffen presenterades en genomgång av det aktuella forskningsläget som tagits fram av den europeiska branschorganisationen EFPIA. Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på LIF och vaccinexpert, presenterade några exempel på pågående forskning i företagen. Företag som har särskild kompetens inom vacciner, som franska Sanofi och brittiska GSK, forskar kring att få fram nya vacciner med hjälp av respektive företags särskilda plattformar och angreppssätt. Ett annat företag, amerikanska Moderna, har på rekordtid tagit fram en vaccinkandidat. Redan i april ska den första kliniska prövningen göras på en mindre grupp friska personer. Men även om en vaccinkandidat redan finns framtagen kommer det kliniska prövningsprogrammet att pågå under relativt lång tid.

Viktigt inse att det tar lång tid

– För bara två månader sedan var detta coronavirus helt okänt. I dag finns det redan ett antal pågående projekt kring framför allt nya vacciner. Det visar på ett imponerande engagemang som utförs av företag, akademi och statliga myndigheter i samarbete. Samtidigt är det viktigt att alla inser att det kommer att ta minst 3-5 år innan vi kan ha ett färdigt godkänt vaccin. Men det kommer finnas vaccinkandidater innan dess som kommer att testas på människor inom ramen för kliniska prövningar. Detta sker i områden där smittspridning sker, säger Jonas Vikman till LIFe-time.se.

Bengt Mattson, expert på läkemedelsanvändning på LIF, lyfte fram att patientsäkerheten inte får äventyras i det intensiva utvecklingsarbete som nu sker.

– Vi vill alla att det så snabbt som möjligt ska finnas effektiva antivirala läkemedel för personer som insjuknat, och vacciner för att förebygga och förhindra smitta. Det finns regulatoriska verktyg som skapar snabbspår i godkännandeprocessen. Samtidigt så får man aldrig gå så snabbt fram att patientsäkerheten äventyras. Patienten måste sättas i första rummet, och befolkningens förtroende är särskilt viktigt när det gäller vacciner, säger Bengt Mattson till LIFe-time.se.