Carl Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande, och hans danska motsvarighet Sophie Hæstorp Andersen

Sedan tidigare finns det ett samarbete inom akutvården mellan Region Skåne och Region Hovedstaden. I slutet på förra veckan beslutade regionstyrelsens ordförande i Skåne, Carl Johan Sonesson, och hans danska motsvarighet Sophie Haestrup Andersen att utvidga samarbetet kring hälso- och sjukvården.

Behandling av barncancer är ett område där svenska patienter kan få tillgång till de nya faciliteter med ”läkande miljöer” som byggs i Köpenhamn. Det finns också ett intresse hos danskarna att vara med och delfinansiera en akutambulanshelikopter i Skåne. I dagsläget finns tre ambulanshelikoptrar i Danmark men ingen av dem har räckvidd att täcka in Bornholm som ligger utanför Ystad vid den skånska sydkusten. I Skåne finns ingen ambulanshelikopter.

I augusti ska Region Skåne och Region Hovestaden träffas igen och fortsätta diskutera hur en helikoptersatsning skulle kunna täcka in fyra geografiska delområden – Skåne, Blekinge, Kronoberg och Bornholm.

– Den här principöverenskommelsen lägger grunden för att förbättra hälso- och sjukvården på båda sidor sundet, och är viktig för möjligheten för medborgarna att söka vård i det andra landet. Det finns också många intressanta Life Science-företag på den danska sidan och mycket god forskning i Lund som tillsammans kan utvecklas, säger Carl Johan Sonesson, och lägger till att en del problem måste lösas:

– Hur patientdata ska hanteras och hur det ska gå smidigare att gå från forskning till kliniska försök är två exempel. Eftersom det har med lagstiftning att göra måste vi regionpolitiker ligga på våra respektive regeringar och få mer uppmärksamhet kring de här frågorna. Vi kommer att bjuda ner ansvariga ministrar till höstens möte.

Centrum för diabetes

Ett exempel som kan bli verklighet i det utvecklade dansk-skånska samarbetet är ett förslag om ett ”Centrum för diabetes, autoimmunitet och förebyggande”. Det är ett projekt som är tänkt att bana väg för ett internationellt kraftcenter för forskning om autoimmun diabetes, med både behandling och förebyggande aktiviteter på agendan. Diabetesprojektet skulle kunna fungera på ungefär samma sätt som ReproUnion som LIFe-time tidigare skrivit om. ReproUnion är sedan 2010 ett Öresundssamarbete mellan hälso- och sjukvård, akademi och industri för att förebygga ofrivillig barnlöshet.

– Det har ju under många år byggts upp en stark kompetens inom screening, genetik och immunologi när det gäller Typ 1-diabetes och andra autoimmuna sjukdomar på bägge sidor sundet. Erfarenheterna från ReproUnion visar att det finns en modell för samarbete och vi inspireras att göra något liknande, säger Petter Hartman, vd för Medicon Valley Alliance – en dansksvensk nätverksorganisation inom Life Science-området.

Det treåriga samarbetet kring autoimmun diabetes ska enligt förslaget bland annat stärka forskningen på båda sidorna av sundet, leda till samarbete inom utbildning och skapa förutsättningar för tätare utväxling av patienter som kan få både behandling och preventiva åtgärder såväl i Köpenhamn som i Skåne. I Region Skåne finns den världsledande TEDDY-studien, ledd av professor Åke Lernmark, som bland annat visat att såväl Typ 1-diabetes som celiaki triggas under de första levnadsåren. Studieresultaten har lett till att screening för ärftlig risk på nytt analyseras för att förebygga båda de autoimmuna sjukdomarna.

– TEDDY-studien är helt central och en jätteviktig föregångare när vi bygger vidare på det här samarbetet. Åke Lernmark är en av personerna bakom projektidén, och tanken är att partnerskapet över sundet ska baseras på forskningen på Lunds Universitets Diabetescenter och Steno Diabetescenter i Köpenhamn, säger Petter Hartman.

Petter Hartman räknar med att det behövs en budget på runt 2 miljoner Euro för att ta det första steget mot ett dansk-svenskt diabetescentrum, och finansieringsmodellen inkluderar stöd från Interreg Öresund, Region Skåne, Region Hovedstaden och läkemedelsindustrin. Om allt faller väl ut kan projektet sätta igång i december i år.

Tongångarna från regionpolitikens sida låter preliminärt positiva:

– Jag är väldigt positiv till förslaget om ett diabetescenter, det jag hört är innovativt och visionärt. Det förutsätter att man får Interregpengar, men om den biten faller på plats så borde Region Skåne kunna bidra, säger Carl Johan Sonesson.