På flera håll i Europa har det redan hänt, trots att de länderna har lika säkra apotekssystem som vi i Sverige. Brottslingar försöker att utnyttja distributionssystemet för att sälja sina falska produkter, med enorm lönsamhet och med stora risker för enskilda patienter. Dessutom undergräver det förtroendet för läkemedel som behandlingsform. Men det går att förhindra att falska och undermåliga produkter tar sig in i den legala distributionen av läkemedel. Den europeiska forskande läkemedelsindustrins samarbetsorganisation, Efpia, har tagit fram ett system där ett unikt serienummer trycks på varje läkemedelsförpackning, i form av en ”2D-kodning” (läs här). Med hjälp av detta ”personnummer” kan apoteken när patienten får sitt läkemedel säkra att det verkligen är det korrekta läkemedlet, och inte en förfalskad produkt som kommit in i distributionskedjan. Systemet ska hantera alla legala läkemedel, det vill säga även generika och parallellimporterade läkemedel. Systemet testades här i Sverige 2009-2010 med stöd bland annat av LIF och Apoteket AB (läs här) och testet visade att systemet fungerar. 2D-kodning är smidigt, snabbt och stör inte arbetet på apoteken eller de andra leden i distributionen. Senast vid årsskiftet 2012-2013 ska ett EU-direktiv om verifiering av läkemedel införlivas i medlemsländernas nationella lagstiftning. Syftet är att så långt som möjligt säkerställa att patienter får säkra läkemedel. För läkemedelsindustrin är förtroendet för läkemedel viktigt, men patientsäkerheten är minst lika viktig. Vi tar ansvar för patientsäkerheten och föreslår att 2D-kodning införs som ett enhetligt system. Det vore olyckligt om vi får olika system i olika länder i Europa. Riskerna för patienterna ökar och totalt sett blir kostnaderna högre om flera olika verifieringssystem införs. Läs mer: Efpia om arbetet för en säkrare läkemedelsdistribution - klicka här. Film som presenterar pilotprojektet med 2D-kodning i Sverige - klicka här. Fejkpiller även på apotek: Nyhetsartiklar i DN 21-22 maj 2012 om förfalskade läkemedel och farhågorna om att få in dem på de vanliga apoteken.