Vi har lyckats väl med det arbetet. Vårt etiska regelverk, ”LER” som står för Läkemedelsbranschens Etiska Regelverk, är uppskattat hos sjukvårdens beslutsfattare och även bland andra intresserade. Vi har visat att vi menar allvar. Vi följer upp och anpassar regelverket när nya frågor kommer upp. Därför är det naturligt att LIF inför regler för industrins umgänge med politiker. Många av besluten som rör sjukvården och även användningen av läkemedel fattas av politiskt förtroendevalda, och vi har både behov av och intresse för att kunna ha dialog med politiker. De nya reglerna börjar gälla 1 september och omfattar regler för konsultation och uppdrag, och inbjudan till sammankomster såväl som regler för förtäring, kostnader och ersättningar. Reglerna innebär bland annat att läkemedelsföretag inte får ersätta politiker för tjänster, men att politiker får inbjudas till möten eller som föredragshållare. Ingen ersättning får dock betalas för detta, och företag får inte heller bekosta resor, logi eller konferensavgifter. Gåvor och kampanjbidrag till enskilda politiker får inte heller förekomma. Reglerna för gåvor är så hårda att det inte kommer att vara möjligt att ge en föredragshållare som är politiker ens en blombukett efter föredraget. Behöver man verkligen stadga allt i regler, kan man fråga sig. Är det inte sunt förnuft som ska råda? Jo, det är absolut ett sätt att se det på, men jag anser att det både för industrin och för politikerna snarare är en trygghet att ha tydliga regler att hänvisa och förhålla sig till. Det ska inte vara så att någon ens ska kunna misstänka att det finns otillbörliga bindningar mellan de som beslutar och vår industri. Vi i industrin behöver vara fullständigt trovärdiga i alla lägen, och det behöver politiker, läkare och patientföreningar också. LIFs Etiska Regelverk och de nya reglerna Nya regler visar hur läkemedelsbranschen kan samverka med politiker