Stockholm3-testet har utvecklats vid Karolinska Institutet och testades under åren 2012–2014 på närmare 60 000 män i Stockholmsområdet i den så kallade STHLM3-studien. Det kombinerar fem proteinmarkörer, över 100 genetiska markörer och kliniska data. Med hjälp av en avancerad beräkningsmodell ger det svar på om den testade kan betraktas som frisk, eller om läkaren bör remittera till urolog. Dagens så kallade PSA-test mäter bara ett enda av de fem proteiner som ingår i Stockholm3-testet.

– Samtidigt som vi kan urskilja betydligt fler med aggressiv cancer, minskar risken för onödiga biopsier med ungefär hälften jämfört med dagens praxis, säger överläkare och professor Henrik Grönberg vid Karolinska Institutet som är en av forskarna bakom testet.

Screening utreds på nytt

Flera studier har publicerats genom åren som visar på tydliga fördelar med testet. En studie som nyligen presenterades visar att Stockholm3-testet ökar upptäckten av farlig behandlingskrävande prostatacancer med 20 procent, samtidigt som antalet onödiga vävnadsprovtagningar, biopsier, minskar med 50 procent. Studien, som publiceras i European Urology Focus jämför deltagarna i STHLM3-studien med män som tog PSA-test i Stockholm 2011.

Studierna av Stockholm3-testet har lett till att Socialstyrelsen på nytt utreder om svenska män mellan 50 och 70 ska erbjudas screening för prostatacancer, på samma sätt som kvinnor erbjuds mammografi.

Så sent som 2014 sa myndigheten nej till screening med PSA-test. Skälet var att testet är för oprecist, vilket innebär att många män skulle få diagnos och behandling i onödan. Nu undersöker Socialstyrelsen om Stockholm3-testet och kombinationer av diagnosmetoder kan leda till en ändrad rekommendation. Ett nytt förslag ska gå ut på remiss tidigast hösten 2017.

EU stöttar spridning av testet

Samtidigt har EU-konsortiet EIT Health, där EIT står för European Institute for Innovation & Technology, beslutat att ge ett bidrag för att testet snabbare ska nå övriga européer. Till en början kommer Stockholm3 att provas i Tyskland, Holland och Belgien. Det brittiska prostatacancerförbundet har dessutom avsatt stöd för att Stockholm3-testet ska kunna valideras i det brittiska sjukvårdssystemet.

– Bidraget från EIT Health betyder jättemycket. Varje land har sin egen struktur för sjukvården och jag tror att testet kommer att användas på olika sätt. Vi behöver den här typen av stöd för att få ut testet i olika sjukvårdssystem, säger Henrik Grönberg.

Projektet som EIT Health finansierar bygger på ett samarbete mellan Karolinska Institutet och fem forskningscentra i andra europeiska länder, tillsammans med medicinteknikföretaget Thermo Fisher Scientific som sedan tidigare deltar i utvecklingen av Stockholm3-testet.

Kombineras med magnetkamera

Sedan några månader tillbaka finns Stockholm3-testet tillgängligt för patienter vid Karolinska Sjukhuset och några andra vårdgivare i Sverige. Samtidigt pågår en studie i Norge och Stockholm där testet kombineras med undersökning med magnetkamera. Det ska göra träffsäkerheten ännu högre, och i framtiden kan magnetkameran göra det möjligt att ta riktade biopsier. Resultaten av studien förväntas komma i höst.

– Färre som behöver göra biopsier, och högre träffsäkerhet i hela vårdkedjan. Det hoppas jag på i framtiden, säger Henrik Grönberg.