Susanne Dieroff Hay, ordförande Bröstcancerförbundet.

Namnet behövde bli tydligare och samtidigt fanns redan ett eget ett eget utmärkt varumärke som man kunde bygga vidare på; Så gick tankarna när BRO, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, bytte namn och logotype vid årsskiftet. Namnet är nu Bröstcancerförbundet och loggan det välkända och registrerade rosa bandet.

– Det ska bli lättare att direkt känna igen oss över hela landet. Vi har nu ett gemensamt ansikte utåt. Och det starka varumärke vi redan har i det rosa bandet ska vi använda och förstärka, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande sedan första januari i år för Bröstcancerförbundet.

Namnbytet gällde inte bara den övergripande förbundsorganisationen. Under tidens gång har lokala föreningar för patienter som drabbats av bröstcancer bildats och idag finns 33 lokalföreningar. I fortsättningen ska ortsnamnet ingå i det lokala föreningsnamnet. Bröstcancerföreningen byter också namn på sin tidning och ger den en ordentlig ansiktslyftning.

– De här förändringarna har vi diskuterat länge och de är väl förberedda av min företrädare Elizabeth Bergsten Nordström och hela organisationen.

Fick hjälp och stöd

Susanne Dieroff Hay har själv haft bröstcancer, av en sort som man betraktar som botad efter det att behandlingen avslutades 2009. Hon fick själv bra hjälp och stöd av bröstacancerorganisationen i Helsingborg, där hon bodde, och ville gärna göra en egen insats. Hon engagerade sig som stödperson 2010 och blev sedan också involverad i lokalföreningens styrelsearbete. Hon valdes till ordförande där 2012. Efter att 2016 blivit invald i riksorganisationens styrelse tog hon vid årsskiftet över ordförandeklubban för Bröstcancerförbundet.

Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen bland kvinnor och cirka 9 000 drabbas varje år. För de kvinnor där man hittar tumören tidigt finns det många insatser som vården kan sätta in. Men en grupp som Bröstcancerförbundet satt extra fokus på under senare år är de som får en spridd cancer. Och här ser Susanne Dieroff Hay att mer behöver göras:

– Det finns alldeles för stora skillnader i landet när det gäller tillgången på nya läkemedel mot spridd cancer. Det kan skilja från landsting till landsting.

Här gör Bröstcancerförbundet olika typer av insatser för att uppmärksamma frågan. Ett exempel är den kampanj som startades på instagram för ett och ett halvt år sedan; "#ospriddsanning", där kvinnor som drabbats av spridd bröstcancer berättar om sin situation. Man driver kampanjen tillsammans med läkemedelsföretaget Pfizer och förhoppningen är att kampanjen tillsammans med en quiz till politiker och beslutsfattare ska uppmärksamma frågan. Frågan ska också lyftas vid runda bordssamtal med politiker under årets Almedalsvecka.

Lokal stödverksamhet

Med sina 11 000 medlemmar är Bröstcancerförbundet en av de större patientorganisationerna och förutom det intressepolitiska arbetet har man också en utvecklad stödverksamhet som främst drivs i lokalföreningarna. Förbundet erbjuder bland annat Psykosocial rehabilitering, vilket innebär att kvinnor, som är i sin behandling eller som avslutat sin behandling, kan åka på internat där de får träffa andra kvinnor i samma situation och där de får verktyg att handskas med sin nya situation.

Med det nya namnet och det rosa bandet som logotype hoppas Susanne Dieroff Hay att Bröstcancerförbundets arbete ska bli ännu tydligare och få mer genomslag. En förskjutning hon hoppas på är att bröstcancermånaden i oktober varje år, ska få en spridningseffekt till fler månader.

– Bröstcancermånaden är naturligtvis oerhört viktig för oss, men jag vill att vi ska se hela året som rosa. Kvinnor får bröstcancer under alla månader på året och vi vill hjälpa till att påminna om det, avslutar hon.