Antalet mässlingsfall i regionen har stadigt ökat sedan 2016 då 5 273 personer insjuknade och 13 avled av sjukdomen. Anledningen till utbrotten är att inte tillräckligt många människor är vaccinerade eller har skydd mot sjukdomen sedan tidigare, enligt WHO.

Men det är inte bara i Ukraina som mässlingen ökar. Förra året rapporterade Serbien, Israel, Frankrike, Italien Ryssland, Georgien och Grekland att de hade fler än 2 000 mässlingsfall. Samtidigt var 2017 det år då Europa hade som flest vaccinerade barn med de två doser som krävs för fullgott skydd.

Om ett utbrott inte stoppas snabbt kommer viruset i första hand att sprida sig till utsatta personer, men även till ytterligare länder både inom och utanför regionen, varnar WHO. Därför är det viktigt med en vaccinationstäckning på 95 procent i varje land och kompletterande vaccination för mottagliga personer. Dessutom behövs en strategi för äldre och marginaliserade personer menar WHO.

Hélène Englund
Hélène Englund

Få svenska fall

I Sverige är vaccinationstäckningen hög. Endast 2-3 procent i varje årskull barn är ovaccinerade vid två års ålder.

– Men när de olika årskullarna läggs ihop blir det till slut ett stort antal människor som inte är vaccinerade, säger Hélène Englund, utredare och epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

I ett internationellt perspektiv har Sverige ändå haft få mässingsfall.

– Under 2018 hade vi totalt 43 fall varav 17 var kopplade till ett utbrott i Göteborg där en person som smittats utomlands sedan smittade medpatienter, sjukvårdspersonal och personer i omgivningen, säger Hélène Englund och påpekar att risken att smittas utomlands ökar i och med den allmänna ökningen i världen.

Tidig smittspårning viktig

För att förhindra mässlingssmitta är det viktigt med tidig smittspårning.

– Får man tag i folk snabbt kan man erbjuda vaccin eller andra läkemedel som förhindrar insjuknandet och därigenom fortsatt smittspridning, säger Hélène Englund.

Precis som WHO så poängterar hon att det är viktigt att minst 95 procent i en population är vaccinerade. Det skyddar även dem som av olika anledningar inte är eller kan bli vaccinerade.

– Tyvärr har en del människor fått fel information om vaccinationer och tror att det är något farligt. Därför är det viktigt att Folkhälsomyndigheten och andra aktörer tillhandahåller korrekt information och ökar medvetenheten kring vaccinationer, säger Hélène Englund.