KortomlakemedelNärmare tusen personer har deltagit i grundläggande utbildningar om medicin och läkemedelsanvändning som LIF – de forskande läkemedelsföretagen arrangerat tillsammans med HSO, Handikappförbundens samarbetsorgan. Nu har en serie filmer av alla föreläsningar publicerats på internet under namnet ”Kort om läkemedel”. I närmare tio år har det funnits en medicinsk grundutbildning för personer engagerade i Handikappförbundens Samarbetsorgan, HSO. Utbildningen startade efter initiativ från LIF. Erfarenheterna av utbildningarna har varit mycket goda, berättar Ann Maliniak, ansvarig för utbildningssatsningen på LIF.
Ann Maliniak
Ann Maliniak
– Sedan starten 2005 har närmare 1000 personer varit med på utbildningarna. Återkopplingen från deltagarna har varit mycket positiva och många har berättat att de har haft mycket nytta av utbildningarna både för egen del men också i kontakten med sina medlemmar. Det har också varit enklare att föra diskussioner med till exempel landstingspolitiker och läkemedelskommittéer då utbildningarna har bidragit till ett generellt kunskapslyft, säger hon. Nu har föreläsningarna spelats in på film och bearbetats med hjälp av Staffan Westelius från utbildningsföretaget Xtractor. Föreläsarna är experter inom sina områden och verksamma inom myndigheter, sjukvården, universitet och högskolor samt från LIF:s kansli och medlemsföretag.

18 filmer om utveckling av läkemedel och läkemedelsanvändning

Staffan Westelius
Staffan Westelius
Innehållet i de tidigare kursdagarna har delats upp i sammanlagt 18 filmer med målet att förmedla de viktigaste budskapen från de ursprungliga föreläsningarna. De flesta av filmerna är 10-20 minuter långa och sammanlagt tar utbildningarna cirka tre och en halv timme. Filmerna kan nås från Fass.se. Filmerna är också sökbara på videosajten Youtube (sökord ”kort om läkemedel”). I anslutning till filmerna finns kompletterande information. – Om man vill läsa texten, kan man klicka fram manus till filmerna. Det finns också länkar, broschyrer etc och man kan slå på textning medan filmerna rullar, säger Ann Maliniak. Har man frågor om innehållet kan man ställa frågor via e-post (utbildning@lif.se ) – det blir visserligen en fördröjning jämfört med att få svar direkt som vid en utbildning med föreläsaren på plats. Traditionella kurser har begränsningen att om man har förhinder kan det ta lång tid tills nästa kurstillfälle uppenbarar sig. På nätet finns kurserna tillgängliga när som helst, var som helst och så många gånger man önskar.

Kompletterar annan utbildning

Staffan Westelius betonar att utbildningar och föreläsningar på nätet ska ses som komplement till andra utbildningsformer. Behöver man se om något är det bara att spola tillbaka och se så många gånger man önskar. – Vi tar inte bort något utan lägger i stället till något. Nätutbildningar är utmärkta för att höja kunskaperna hos alla. Och fler kan ta del – inte bara de som har möjlighet att delta i ett möte dit en föreläsare kommer. Om man till exempel har en studiecirkel kan deltagarna se filmerna i förväg så att alla är väl förberedda, säger han.

Många olika målgrupper

– Vi ser många målgrupper för utbildningsserien. Handikapprörelsen förstås, men även alla andra som är intresserade av grundläggande information om utveckling och funktion av läkemedel. Vi tror även att skolor kan ha användning av utbildningsserien både när det gäller att ta med delar i undervisningen men också som grund för yrkesval. För våra medlemsföretag samt för hälso- och sjukvården i stort kan materialet användas som introduktion för nyanställda och även som ett generellt kunskapslyft för en mer säker läkemedelsanvändning, säger Ann Maliniak. En fördel med utbildningar på nätet är flexibiliteten, möjligheterna att lägga till både mer material, frågor och svar, lästips, länkar, andra filmer… möjligheterna är praktiskt taget obegränsade. – Nu är vi bara i början. När filmerna nu börjar användas kommer säkert idéer om kompletteringar av olika slag. Vi har träffar med HSO:s länsföreningar samt Handikappförbunden på central nivå två gånger per år och de ger utmärkta möjligheter att diskutera erfarenheter och vidareutveckling av utbildningspaketet, säger Ann Maliniak.

De 18 första filmerna

Följande filmer ingår i utbildningspaketet som är tillgängligt på Fass.se:
 • Introduktion
 • LIF
 • Etiska regler
 • FASS
 • Anatomi
 • Läkemedelsutveckling
 • Läkemedelshistoria
 • Farmakologi
 • Kliniska prövningar
 • Biverkningar
 • Hälsoekonomi
 • Godkännande
 • Naturläkemedel
 • Olagliga läkemedel
 • Äldre och läkemedel
 • Läkemedelsförsäkringen
 • Vårdjuridik
 • Fördjupning: inflammation

Bilder

Kort om läkemedel. Foto: Skärmdump LIF (CC BY-NC-ND 3.0) Ann Maliniak. Foto: LIF, Gunilla Lundström (omfattas inte av CC. All rights reserved) Staffan Westelius. Foto: Sten Erik Jensen (CC BY-NC-ND 3.0)