Pia Lundbom tillsattes nyligen som ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne – tidigare har hon varit tillförordnad på tjänsten. Hon är en långvägare inom vården och började som sjukvårdsbiträde och praktikant på Ystads lasarett 1989. Pia Lundbom avancerade snabbt i graderna efter att ha utbildat sig till operationssköterska och vårdlärare. Hon blev bland annat kursansvarig för operationssköterskeutbildningen och jobbade centralt med uppföljning till sjukhusen. 2013 blev hon förvaltningschef för Skånevård Kryh – sjukvården i östra Skåne.

När Fredrik Lennartsson lämnade tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör i slutet på 2018 hoppade Pia Lundbom in som vikarie. Under perioden som tillförordnad bestämde hon sig för att söka jobbet.

Varför fick du tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör?

– Jag tror att jag var intressant för att jag kan se runt hörn. Jag har alltid gillat utvecklingsfrågor och jag är bra på att motivera medarbetare till att skapa egna förändringar. Att våga testa är viktigt och under tiden i Kryh utmanade vi systemet en hel del, säger Pia Lundbom till LIFe-time.se

Men tillsättningen av Pia Lundbom har omgärdats av hård kritik från de fackliga organisationerna. De har varit missnöjda med att inte ha fått tillräckligt stort inflytande över kravspecifikationerna, och hårda ord som att Lundbom ”har samarbetsproblem och saknar visioner” har framförts.

Vad säger du om den skarpa kritiken från facken och hur ska du återvinna förtroendet?

– Jag tror att man måste skilja på processen och personen. Jag ägde inte processen under rekryteringen och det var den en del var kritiska mot. Självklart kan det också vara så att en del av de beslut jag fick ta som förvaltningschef i Kryh inte blev populära, men jag hade ju i uppdrag att effektivisera, genomföra politiska beslut och ta hand om besparingar, säger Pia Lundbom som ändå är säker på att det finns en väg framåt:

– Visst är det en uppförsbacke nu och förtroendet måste återvinnas. Det har vi redan börjat med och vi tycker egentligen ganska lika om utvecklingen, är min erfarenhet sedan tidigare. Jag tror det löser sig på sikt. Det blir alltid bäst när man hittar lösningen tillsammans.

Större inflytande

Att hon skulle sakna visioner håller hon förstås inte med om. Pia Lundbom målar gärna upp en snar framtid där både patienter och medarbetare har ett större inflytande över vården.

– Jag tror att vi behöver ett annat sjukvårdssystem. Dialog med både personal och patienter som är kunniga om sina sjukdomar är a och o. Min vision är ett journalsystem som ägs av patienterna själva, samtidigt som sjukvården givetvis har tillgång till det. Det kommer inte att lösa allt och nya problem kommer att uppstå på vägen, men vi tar oss framåt.

I dagsläget är det huvudmannen som äger patientjournalerna även om patienterna har rätt att ta del av dem via journaltjänster på 1177.

– Likaså kommer sjukhusen att se annorlunda ut, patienterna kommer att göra mycket mer själva. Det kommer att bli normalt att man tar sitt blodtryck hemma och skickar in data. Om sköterskan ser att något inte ser bra ut så ringer man upp patienten, säger Pia Lundbom som också framhåller vikten av att arbeta mer med förebyggande hälsoåtgärder:

– En utmaning är också att jobba med hälsa så att medborgarna håller sig friska. Områden som mat, medicin och en hälsosammare livsstil är sådant vi kan utveckla tillsammans med näringslivet, och ju fler som håller sig friska desto mer tid får vi över till de som är sjuka. Det kostar mindre om både medborgare och medarbetare håller sig friska.

Region Skåne dras precis som flera andra regioner med ett stort ekonomiskt underskott, och brist på sjuksköterskor. Hur ska ni komma tillrätta med det här?

– Vi har problem inom vissa områden, så är det. Men när jag jobbade på operation 2003 hade vi också brist på specialistsjuksköterskor så den situationen har vi egentligen alltid haft i perioder. Jag tycker att det är viktigare att få de medarbetare vi har att stanna kvar än att prata om nyrekryteringar, säger Pia Lundbom och lägger till:

– Att skapa en miljö där man känner sig värdefull, är en viktig del av teamet och har en möjlighet att göra karriär är en väg om man vill behålla personalen. Cheferna kan göra mycket här, och det är viktigt att man ser sina medarbetare.

Ökad satsning på e-hälsa

En ökad satsning på e-hälsa är nödvändigt menar hon, och det finns en del pengar att röra sig med framöver eftersom e-hälsostrategin i Skåne tilldelats 1,3 miljarder kronor – ”de pengarna ska räcka till i många år”. Pia Lundbom poängterar att det till att börja med måste till en bättre möjlighet för patienterna att kunna kommunicera med vårdpersonalen.

– 1177 ska inte vara en envägskommunikation, och det öppnar sig mer och mer lösningar för att vi ska kunna skapa dialog mellan patient och vårdpersonal. Vi har rätt så många projekt på gång där både nationellt och regionalt. Och nu i juni öppnar vi ju den första offentliga digitala vårdcentralen i Region Skåne – där blir kommunikation en självklarhet.

Varför har det tagit så lång tid – de privata satsningarna har ju redan kommit långt?

– Vi har en e-hälsostrategi där vi måste växla upp och hitta nya lösningar. Vi kan lära oss en del av de privata som går före och testar. Ibland är det läge att hänga på. Sen har vi också många medarbetare som skapar innovationer, och vi måste se till att de får testa dessa.

Till sist – flera mätningar visar att patienterna i Skåne är riktigt missnöjda med framförallt vårdcentralerna. Hur ska du och dina medarbetare lyckas vända detta?

– Tillgängligheten till primärvården är ett av de stora skälen till att man är missnöjd, och vi behöver hitta ett sätt att återupprätta förtroendet. Det är inte så att vi har för få vårdcentraler i Skåne, men fokus har nog varit på något annat än det patienterna efterfrågar. Vi vet ju att patienterna vill ha kontinuitet med samma personalgrupp och att de vill kunna kommunicera mer digitalt med oss. Det måste vi åstadkomma, säger Pia Lundbom