Läkemedeltillverkning. Foto: LIF/Gunnar Menander
Läkemedeltillverkning. Foto: LIF/Gunnar Menander
Produktionen av läkemedel kan bli mer miljövänlig. Det är en utgångspunkt för ett nytt forskningsprojekt, CHEM21, som nyligen inleddes och drivs i samarbete mellan företag och universitet i Europa. Mycket av diskussionen kring miljö och läkemedel har handlat om det som händer när läkemedelsrester hamnar i miljön eftersom de inte har brutits ned i reningsverken. Men det finns flera andra viktiga miljöaspekter, understryker Bengt Mattson som ansvarar för miljöfrågor på LIF – de forskande läkemedelsföretagen. – Kan vi förändra, förenkla processer i tillverkningen kan vi både minska behovet av råvaror och energi samtidigt som belastningen på miljön minskar och vi sparar pengar. En sådan utveckling gagnar alla, säger han. Ett belysande exempel är produktionen av sildenafil (Viagra). När sildenafil utvecklades i början av 1990-talet innebar produktion av ett kg läkemedel att närmare 2000 kg lösningsmedelsavfall bildades. En stor del av detta avfall var mycket giftigt och kostade mycket att ta hand om.

Mindre mängd och mindre miljöfarligt avfall

Bengt Mattson. Foto. LIF/Lotta Fogelström
Bengt Mattson. Foto. LIF/Lotta Fogelström
– Successivt har produktionen förbättrats och idag bildas mindre än 10 kg lösningsavfall per kg läkemedel. Denna lilla mängd lösningsmedelsavfall är dessutom betydligt mindre giftigt än det som bildades i början av 1990-talet, säger Bengt Mattson. En liknande utveckling kan man även se hos många andra forskande läkemedelsföretag (Länk: Importance of green chemistry). IMI, Innovative Medicines Initiative, är ett samarbete mellan Europeiska unionen och Efpia, den europeiska branschorganisationen för läkemedelsföretag. Organisationen driver ett antal projekt där Efpias medlemsföretag samarbetar med experter från den akademiska världen, patientorganisationer, sjukhus, små och medelstora företag, myndigheter och forskare utanför akademierna.

Biologiska och kemiska alternativ till ändliga resurser

För närvarande drivs 37 projekt i IMI:s regi. Bland de nyare projekten kan nämnas CHEM21 – som handlar just om att göra utvecklingsprocessen för nya läkemedel mer miljövänlig. Målet är att utveckla biologiska och kemiska alternativ till ändliga material (bland annat vissa metaller som används som katalysatorer i tillverkningen av läkemedel). Produktionen av läkemedel sker ofta i flera olika syntessteg – för att nå fram till slutprodukten måste man många gånger först sätta ihop andra molekyler. Varje sådant produktionssteg innebär en belastning för miljön (energiåtgång, resursåtgång, utsläpp, lösningsmedelsavfall etc). Så mycket ansträngningar läggs på att hitta processer med färre mellansteg. Lyckas man rationalisera bort mellansteg vinner man ofta ytterligare en fördel. – Processen blir robustare och därmed kan kvaliteten på slutprodukten öka, säger Bengt Mattson.

Bilder

Läkemedelstillverkning; LIF, Gunnar Menander (omfattas inte av CC. All rights reserved) Bengt Mattson; LIF, Lotta Fogelström (CC BY-NC-ND 3.0)
I projektet Chem21 ingår sex läkemedelsföretag, tio universitet och fem mindre och medelstora företag. Inledningsvis ska projektet pågå i fyra år. I kommande artiklar presenteras myndigheters och företagens arbete med att göra läkemedelsproduktionen mer miljövänlig. Den som har frågor kring grön läkemedelstillverkning kan kontakta Bengt Mattson (bengt.mattson@lif.se)