– Vi tror och hoppas att läkemedelsindustrin ska stå för en betydande del av Uppsalas tillväxt de kommande decennierna. I det sammanhanget måste satsningar på forskning och utveckling kombineras med insatser för att klara kompetensbehov som finns i produktionsdelen av Life Science, säger Mohamad Hassan, som är kommunalråd för Liberalerna i Uppsala och ordförande i kommunens arbetsmarknadsnämnd.

Mohamad Hassan
Mohamad Hassan

20 platser får den nya, ettåriga utbildningen initialt. Som en del av den kommunala vuxenutbildningen kommer den att sakna motsvarighet i Sverige. Operatörsutbildningen ska ge en bred kompetens för arbete inom Life Science-näringen med exempelvis kurser inom hygien, datastyrd produktion, industriell mätteknik och truckkörning.

– Vi ser att Uppsalas Life Science-industri i dag har stor brist på operatörer, samtidigt som vi har folk som är arbetslösa. Lösningen är en yrkesutbildning där vi matchar arbetslösa mot ett bristyrke. Då kan vi få fler Uppsalabor i arbete och underlätta för företagen att fortsätta växa här i Uppsala, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling, socialdemokrat som leder den nya koalitionen S-MP-L som styr Uppsala.

Erik Pelling
Erik Pelling

Med utbildningen förlagd till Uppsala Business Park – jämfört med övrig vuxenutbildning i lokaler ”på stan” – har satsningen något av kommunal guldkant över sig. Mohamad Hassan räknar med att den nya yrkesutbildningen kommit för att stanna.

– Självfallet måste vi utvärdera hur det gått efter premiäråret, men det har skett ett gediget förarbete inför uppstarten och det finns en samsyn mellan kommunen och branschföreträdare om nyttan av utbildningen. Elevantalet är också dimensionerat för att vi ska ge en bra utbildning med hög lärarkompetens och klara behovet av praktik, säger Mohamad Hassan.

Från branschen kommenterar Cecilia Sjöstedt, vd och sitechef för GE Healthcare som genomför stora investeringar i Uppsala, att operatörsutbildningen ökar tillgången på kompetenta medarbetare som är helt nödvändiga för Uppsalas tillverkande Life Science-industri.

Med omkring 100 bolag beräknas Life Science sysselsätta 5 000 personer i Uppsala. Det är också en del av ett branschkluster för Stockholm-Uppsala-Södertälje med över 20 000 anställda.

– Kommunen arbetar efter inriktningen att 70 000 nya jobb ska skapas fram till 2050 och Life Science har potential att stå för en stor del av den ökningen. Jag ser Life Science som Uppsalas största tillväxtbransch genom att vi både har en forsknings- och kunskapsbas och en stark industri, säger Mohamad Hassan.

Historiskt har Uppsala lyckats med att omsätta forskning inom Life Science till produktion, tillägger han.

– Det finns många faktorer bakom de framgångarna, men att vi har en väl fungerande samverkan mellan universitet, näringsliv och samhälle genom stiftelsen STUNS har varit viktigt. Uppsala har också ett utmärkt innovationsstöd för att utveckla produkter och affärer med Uppsala Innovation Centre som förra året rankades som världens fjärde bästa företagsinkubator.