Joakim Nelson, ny vd för Innovation Skåne.

Den skånska startup-scenen sjuder av digitala framtidsidéer och många av bolagen satsar på appar och digitala lösningar för hälsa och sjukvård. Det ger goda förutsättningar för utvecklingen av e-hälsa i Skåne, menar Innovation Skånes nye vd Joakim Nelson:

– Vi sitter på en enorm kompetens inom digitalisering och ny mjukvara i den här regionen, det är inte så många ställen i världen där det är så. Eftersom jag rest och arbetat med de här frågorna de senaste 15 åren vet jag det med säkerhet. Jag tror innerligt på en lokalt och regionalt stark utveckling här, säger Joakim Nelson.

Nelson har arbetat inom mobilbranschen i 30 år, varav lång tid utomlands. Under fem år var han ordförande för den skånska mobilkommunikationsorganisationen Mobile Heights, och säger att han brinner för innovation och att hjälpa digitala entreprenörer att få igång sina verksamheter. Nu ska han leda Innovation Skåne, som stöttar entreprenörer och innovatörer inom e-hälsa.

När Life-time träffar honom över en kopp kaffe på Centralstationen i Malmö har han bara suttit på sin nya stol några dagar, och idéerna om hur tillvaron kan underlättas för både patienter och personal flödar.

– Hela trenden med appar som ger information till oss konsumenter har lett till att vi själva vill bestämma över och förstå flödet bättre. Vi delar också med oss i större utsträckning i dag. Det gäller förstås också för patienter som ju är konsumenter i vården. Som patient vill man alltid ha mer information, och det är en stark trend som inte kommer att avta, säger Joakim Nelson.

Öronmärkta pengar till e-hälsa

Inför 2017 öronmärktes 200 miljoner kronor i Region Skånes budgetsatsning på en utveckling av e-hälsa i den skånska vården. Enligt e-hälsostrategin i regionen ska fokus ligga på stöd till patienter, vårdpersonal och den regionala tillväxten. För patienternas del kan det till exempel handla om att utveckla tjänster som ger möjlighet att boka tid på vårdcentral i mobilen, att få provsvar digitalt och att kunna prata med läkaren över videolänk.

För personalens del kan det handla om appar som innehåller information till patienter om vad som sker före och efter behandlingen. Men den digitala utvecklingen inom vården styrs i hög grad av hur mycket man får dela information enligt offentlighets- och sekretesslagen.

– Vi ligger ändå långt framme i Sverige i och med att vi har bank-id och det går att göra säkra påloggningar. En hel del av de verktyg som behövs finns redan på plats. Men jag säger inte att det är enkelt. Det tar tid att införa nytänkande i alla stora bolag och organisationer, det gäller att hitta en balans.

Uppstartsföretag knackar på dörren

Det finns många uppstartsföretag som vill in i den skånska vården och Innovation Skåne hjälper dem inom projektet HealthTech Nordic. Tillsammans med ett antal partners i Sverige, Norge och Danmark ställer HealthTech Nordic upp med bland annat testbäddar och teknikstöd – såväl i Skåne som i andra regioner i Norden. Innovation Skåne har också tagit fram en handbok för de anställda inom hälso- och sjukvården i regionen som vill testa och förverkliga ny digital teknik.

Ett av de första företagen i testbädd är Monidor, som tagit fram en digital droppräknare. Droppräknaren mäter vätskeflödet med infrarött ljus, och är en förhållandevis billig och enkel lösning som kan användas både på vårdkliniker och i hemvården. Inom sjukvården i dag används mest den dyra lösningen med infusionspumpar, eller så måste droppet ställas in manuellt.

– HealthTech Nordic är inne i en uppstartsfas och det finns många spännande projekt här. Det är viktigt att vi hjälper företagen hitta rätt personer att samarbeta med och rätt miljö att testa produkten i, säger Joakim Nelson som poängterar vikten av att ta vara på de anställdas idéer:

– Det kommer in ett hundratal idéer från medarbetare i regionen till Innovation Skåne varje år, och i slutändan kanske 8 till 10 blir verklighet. Det är ungefär samma förhållande som på Ericsson. Vi stöttar bland annat med produktutveckling och hjälp med patent.

En av Joakim Nelsons kommande uppgifter blir att formulera målen för hur Innovation Skåne ska bidra till framtidens välfärdstjänster och nya jobbmöjligheter, bland annat inom e-hälsa.