FilmSverige är föregångare inom flera områden som rör läkemedel och läkemedelsanvändning. Ett sådant är omhändertagandet av överblivna läkemedel. I Sverige är medvetenheten och kunskaperna om att de ska lämnas in på apotek betydligt större än i de flesta andra europeiska länder. När EFPIA, den europeiska paraplyorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen, lanserade en kampanj den 4 juni i samband med sin årsstämma i Luxemburg för att öka kunskaperna om överblivna läkemedel, så svarade Bengt Mattson för presentationen. Bengt Mattson ansvarar för miljöfrågor på LIF – de forskande läkemedelsföretagen och på läkemedelsföretaget Pfizer där han ansvarar för frågor kring miljö och socialt ansvarstagande.
Bengt Mattson
Bengt Mattson

Snabb statushöjning

– Under de senaste åren har intresset för miljö- och hållbarhetsfrågor ökat snabbt. För fem år sedan hade knappast en miljöfråga stått i centrum för uppmärksamheten när EFPIA har årsstämma eller när den samlade europeiska läkemedelsindustrin – förutom de forskande företagen även egenvårds- och generikaföretagen – träffar EU-kommissionen. Självklart är vi som länge engagerat oss i hållbarhetsfrågor stolta idag, säger Bengt Mattson. Flera svenska miljöinitiativ väcker uppmärksamhet i Europa. Ett exempel är landstingens arbete för bättre miljö, främst genom offentlig upphandling. Andra exempel är miljöklassificeringen av läkemedelssubstanser i Fass och stora satsningar i MistraPharma. Att hållbarhetsfrågor alltmer uppmärksammas av läkemedelsindustrins organisationer är delvis ett resultat av ett ökande intresse för och en ökad medvetenhet i hela samhället, menar Bengt Mattson.

Konsumentkrav driver utvecklingen

– Vi kan förvänta oss att den starka drivkraften bland konsumenter som efterfrågar produkter som är skonsamma mot miljön också kommer att gälla för läkemedel alltmer. Det finns stora skillnader i hur överblivna läkemedel hanteras mellan EU-länderna. Sverige har sedan länge regelbundet återkommande kampanjer som påminner medborgarna om att överblivna läkemedel aldrig ska slängas i soporna eller spolas ner på toaletten – de ska lämnas in på apotek. Med tanke på bristerna i hanteringen i många länder var det bra att EU-kommissionen var närvarande när kampanjen lanserades, tycker Bengt Mattson. – Europas läkemedelsföretag vill vara aktiva och drivande i arbetet för att hela läkemedelskedjan ska vara så skonsam för miljön som möjligt. Det handlar om att utveckla produktionen så att utsläppen vid produktion minimeras och det handlar om att de läkemedel som aldrig används tas omhand i stället för att hamna i soporna eller toaletten, säger han.

Animerad film ska öka medvetenheten

Flera europeiska läkemedelsorganisationer lanserade tillsammans den 4 juni 2015 en kampanj i sociala media under hashtaggen #medsdisposal och en sajt med samma namn. En animerad film är ett inslag i kampanjen Syftet med kampanjen är att öka uppmärksamheten på de potentiellt negativa effekterna av läkemedel på miljön. De aktiva substanserna i läkemedel kan ha oavsiktliga och oförutsedda effekter på miljön. Flera enskilda länder har program för att ta hand om överblivna läkemedel. På sajten #medsdisposal kan man se hur det ser ut i de enskilda EU-länderna plus Norge, Schweiz och Island. Organisationerna bakom kampanjen uppmanar alla EU-medborgare att sprida information och dela kampanjen på Facebook, Twitter och i andra sociala kanaler.

Bilder

Huvudbild. Skärmklipp från filmen (CC BY-NC-ND 3.0) Bengt Mattson vid presentationen av EFPIA:s kampanjen den 4 juni. Foto: Frank Mastrocco (CC BY-NC-ND 3.0).