Indelningskommittén, som leds av Barbro Holmberg (S) och Kent Johansson (C), lade tidigare i år fram ett diskussionsunderlag där dagens indelning i 21 län och landsting ersätts med sex stora regioner. På torsdagen 30 juni presenterades ett konkret utredningsförslag för tre av dessa regioner, Norrland, Svealand och Västra Götaland. Den nya statliga länsindelningen genomförs redan 2018. Och från 2019, efter nästa val, ersätts dagens landsting med de nya regionerna. För Västra Götalands del består förändringen endast i att Värmland inlemmas.

Utmaningarna inom hälso- och sjukvården är ett av huvudargumenten för att skrota indelningen i dagens landsting. De nya regionerna ska ha bättre förmåga att ansvara för hälso- och sjukvårdssystemet, samtidigt som samverkan med staten underlättas, menar utredningen. Ett annat bärande skäl är att skapa sex jämnstarka regioner med bättre förutsättningar att skapa regional utveckling och tillväxt. I dag bor över hälften av befolkningen i de tre storstadsregionerna medan resten delas upp på 18 landsting.

– Vad vi behöver i Sverige är en stark region mellan Stockholms län och Västra Götaland. Och vi behöver ett starkt Norrland. Det är vad vi utgår från i vårt betänkande, sade Barbro Holmberg vid pressträffen.

Skälet till att endast tre av de sex framtida regionerna föreslås starta 2019 är enligt utredarna att i dessa tre finns en politisk samstämmighet och vilja att gå samman. På en pressträff menade de att man nu har ett år på sig att komma överens med respektive landsting om indelningen i övriga delar av landet.

Den nya tänkta regionindelningen har kritiserats av framför allt Region Halland, där den politiska enigheten är stor om att regionen inte ska inlemmas i en större region. Tidigare föreslogs Halland ingå i Västra Götaland, men detta har tills vidare dragits tillbaka.

– Mitt mandat är att fortsätta driva att Halland ska vara en egen region. Vi tror inte att det finns stöd för de här idéerna om storregionerna. Det är ju inte bara vi som protesterar.
Det har ju varit ett väldigt liv i Norrland och Svealand också, säger Mats Eriksson (M), regionråd i Halland till SVT.

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, som starkt förespråkat den nya indelningen, säger i en kommentar att man helst hade sett att hela den nya regionindelningen hade trätt i kraft samtidigt. Nu kommer delar av landet att halka efter.

– Vi kan inte ha en utveckling som likt i dag domineras av tre starka storstadsregioner. Kommitténs delbetänkande ger förutsättningar för en balanserad utveckling i hela landet genom att skapa likvärdiga regioner parallellt med att förändra den statliga regionala organisationen, säger Lena Micko, ordförande i SKL i ett pressmeddelande.

I en del landsting är moderaterna skeptiska till de nya storregionerna. I Skåne finns kritik mot den föreslagna sammanslagningen med Blekinge:

– Det är viktigt att Indelningskommittén inte bara trampar på i ullstrumporna på samma sätt som hittills. Vi har tidigt och tydligt deklarerat att vi vill ha en diskussion om en helt annan lösning än att bara tvinga ihop Skåne med Blekinge. En diskussion vi ser fram emot, säger oppositionsrådet Carl Johan Sonesson.

Indelningskommitténs förslag har nu överlämnats till regeringen, som efter en omfattande remissbehandling ska lägga ett förslag på Sveriges nya indelning till riksdagen.