Birgitta Jagorstrand
Birgitta Jagorstrand
Region Skåne är först i landet med att certifiera vårdcentraler som driver astma- och KOL-vård med hög kvalitet. Eldsjälarna vid Allergikompetenscentrum på Skånes Universitetssjukhus, SUS, i Lund satte igång arbetet med certifieringen i januari 2014, och hittills har omkring 50 av Skånes 150 vårdcentraler fått kvalitetsstämpeln. Många vill bli certifierade men det ställs stränga krav för att man ska kunna skryta med att ha en riktigt bra vård för patienter med astma, allergier och KOL. Bland annat måste mottagningen ha en specialist i allmänmedicin som är inriktad på sjukdomarna, sjuksköterskorna måste vara specialutbildade, det ska vara teamarbete och en anknuten sjukgymnast. Alla måste också ta ett ”spirometrikörkort” som visar att man klarar av att tolka och bedöma resultatet av lungfunktionsmätningen. – Utbildningen behövs för att man ska kunna kvalitetssäkra. Man måste kartlägga symptomen, tolka dem individuellt och sedan lägga upp en korrekt behandling. För att få körkortet går man en två dagars utbildning, och den är obligatorisk, säger Birgitta Jagorstrand, distriktssköterska och utbildningskoordinator vid Allergikompetenscentrum. LIFe-time träffar henne i det enkla lilla rummet två trappor upp på Ögonkliniken på SUS i Lund där Allergikompetenscentrum har sitt hjärta. Birgitta Jagorstrand, allmänläkaren Kerstin Romberg och en sekreterare är spindlar i nätet för de utbildningar som personalen måste genomgå för att bli certifierade och för uppföljningen av hur mottagningarna sköter sig.

Osäkerhet om kvaliteten på vårdcentralerna

– Historien bakom certifieringarna började med att vi förstod att specialklinikerna inte visste vilka vårdcentraler som jobbade med riktigt bra kvalitet inom området astma och KOL. Speciellt barnklinikerna var osäkra på var de skulle skicka sina patienter vidare, berättar Birgitta Jagorstrand som fick frågan i sitt knä och tillsammans med en rutinerad verksamhetschef tog fram idén om en kvalitetsstämpel på astma- och KOL-vården. Det tog inte lång tid innan de fått ledningen i Region Skåne med sig och började lägga upp ett program som till stor del baserar sig på de nationella kriterierna för god astma- och KOL-vård från 2008. Det kom också ett beslut om att de mottagningar som lyckades certifiera sig skulle få en liten belöningspeng på 20 000 kronor var. – Det är inte så mycket pengar men det blir ett sätt att höja statusen på den här verksamheten. Lyckas man kommer man också med på listan över certifierade mottagningar på Vårdguiden 1177:s hemsida.

Nio blev snabbt 50

Vid årets början var det bara nio mottagningar som lyckades uppfylla kraven för att få en certifiering – i dag är antalet upp i 50 och Birgitta Jagorstrand tycker att ”det tickar på bra”. Men helt problemfritt är arbetet med certifieringen inte. – Ofta har personalen inte möjligheten att sätta av tiden som behövs. Man måste till exempel föra in uppgifterna i luftvägsregistret och prioritera tobaksavvänjningen, och det tar mycket av sköterskans tid, säger Birgitta Jagorstrand och pekar även på att många vårdcentraler har hyrläkare som inte uppfyller kraven och att personal som blir sjuk eller slutar är andra käppar i hjulet. Eftersom certifieringen är så ny finns det än så länge inga patientundersökningar – sådana kan inte göras förrän man kan jämföra patientdata från år till år. – Jag ser fram emot att vi ska kunna göra sådana undersökningar. Det är så stora patientgrupper det handlar om och om vi fångar upp dem i tid kan vi ge dem ett bättre liv. KOL-patienter är ju inte sådana som står på barrikaderna, det är så mycket skam och skuld kring sjukdomen. De behöver någon som hjälper dem framåt, säger Birgitta Jagorstrand.

Intresse i andra delar av landet

Skånes projekt med certifieringar har väckt intresse även i andra landsting och regioner i Sverige. Birgitta Jagorstrand har bland annat varit i Stockholm, Göteborg och Linköping och föreläst om certifieringen. Hon tror att fler landsting kommer att börja arbeta med certifiering. Också internationellt finns ett intresse för den skånska certifieringen – den uppmärksammades av representanter från Australien, Tyskland och Danmark när Allergikompetenscentrum föreläste om den på ERS-kongressen, European Respiratory Society, i september 2014. – De tyckte att det är ett jättespännande koncept. Det var en strid ström av folk som kom fram hela tiden och ville prata, så man får väl dra slutsatsen att certifiering är något som kan tillämpas i vilket land som helst, säger hon. Kan certifiering av vårdcentraler vara en lösning även för andra kroniska sjukdomar? – Ja, det tror jag. Vi har fått förfrågningar från de som jobbar med diabetes till exempel, och vi hjälper förstås gärna till som bollplank. Men de måste skriva sina egna dokument utifrån sina förutsättningar eftersom det är helt olika sjukdomar det handlar om, säger Birgitta Jagorstrand.

Certifierade astma/KOL-mottagningar i Skåne

För att en mottagning ska bli grundcertifierad krävs att:
 • Astma/KOL-sjuksköterskan avsätter 2 timmar/vecka per 1000 listade vuxna och barn eller 1,5 timme/vecka om ansvaret enbart gäller vuxna.
 • Astma/KOL-sjuksköterskan ska ha en utbildning på minst 15 högskolepoäng inom området astma/allergi/KOL.
 • Astma/KOL-sjuksköterskan ska ha tidsbeställd mottagning med organiserad telefonrådgivning.
 • Astma/KOL-sjuksköterskan ska ha kontinuerlig fortbildning inom området.
 • Astma/KOL-sjuksköterskan ska utföra strukturerad patientutbildning.
 • Astma/KOL-sjuksköterskan eller annan ansvarig ska erbjuda tobaksavvänjning.
 • Astma/KOL-sjuksköterskan eller annan ansvarig ska registrera i Luftvägsregistret.
 • Specialist i allmänmedicin ska ha uppdraget som medicinskt ansvarig för astma/allergi/KOL och genomgå kontinuerlig fortbildning.
 • Det ska finnas etablerad samverkan med sjukgymnast.
 • Läkare, sjuksköterska eller annan utsedd medarbetare ska ha ”spirometrikörkort”.
 • Spirometer, pulsoximeter, syrgas(oxygen) och nebuliseringsapparat ska finnas på mottagningen.
 • Strukturerade utredningar med lungfunktionsmätning och behandling ska genomföras.

Bild

Birgitta Jagorstrand. Foto: (omfattas inte av CC. All rights reserved)