– Hela Europa ligger på för att få de här testkiten. Vi har lyckats säkra ett stort antal som vi får hit nästa vecka, och det kommer att möta sjukvårdens behov i Stockholm till att börja med. Men vi ska göra allt vi kan för att se till att alla regioner i Sverige som behöver hjälp med det här också får det, säger Lars Engstrand, professor i smittskydd och föreståndare på KI:s och SciLifeLabs Centrum för Translationell Mikrobiomforskning – CTMR.

Det har varit bråda dagar sedan det stod klart att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse skänkt stora belopp som ska stötta vid covid-19-testning. 50 miljoner kronor går till forskning och utveckling av diagnostikmetoder – och ytterligare 40 miljoner till klinisk diagnostik för sjukvården.

LIFe-time.se lyckas fånga Lars Engstrand mellan två av de många telefonkonferenser han suttit i de senaste dagarna för att se till att den stora beställningen av testkit från Kina kommer till Sverige så snart det bara går.

Lars Engstrand, professor i smittskydd och föreståndare på KI:s och SciLifeLabs Centrum för Translationell Mikrobiomforskning – CTMR.
Lars Engstrand, professor i smittskydd och föreståndare på KI:s och SciLifeLabs Centrum för Translationell Mikrobiomforskning – CTMR.

Brist på testkit i Sverige

Sedan corona-pandemin accelererat har svensk hälso- och sjukvård haft brist inte bara på skyddsutrustning utan också på färdiga testkit med både näs- och svalgprov och de ämnen och substanser som behövs för att göra analyser i kliniska laboratorier. De testkit som nu kommer från Kina har det som behövs för att kunna extrahera virusets RNA i laboratoriet. Sars-CoV-2 är precis som de andra i virusfamiljen corona ett RNA-virus, vilket innebär att dess genetiska material består av nukleinsyran RNA. Det nya coronaviruset diagnostiseras i molekylärbiologiska tester där man letar efter virusets RNA.

CTMR samarbetar sedan ett och ett halvt år sen med det kinesiska forskningsinstitutet BGI/MGI i Shenzhen i södra Kina, och det är tack vare detta som det gått smidigt att beställa ett stort antal testkit för RNA-extraktion till Sverige. BGI/MGI har utvecklat både automatisk provtagning och sekvenseringsinstrument för en storskalig analys av coronavirus. Den typ av testkit som anländer till Sverige nästa vecka är enligt Engstrand väl utprövade i Kina, det har gjorts omkring en miljon tester och analyser redan.

Donationen helt avgörande

Men den viktigaste förutsättningen för att den massiva beställningen från Kina blivit genomförbar är ändå donationen från Wallenbergstiftelsen:

– Donationen har varit helt avgörande. Att vi kan göra det här nu är så viktigt för att öka kapaciteten och säkerställa en snabb och säker provtagning, säger Lars Engstrand som också poängterar att flera frivilliga med laboratorievana ställt upp utöver sjukhusets och CTMR:s egen personal.

Region Stockholm har den mest ansträngda situationen i Sverige just nu. På onsdagen berättade Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson under en pressträff att 18 patienter i regionen avlidit som en följd av covid-19 bara det senaste dygnet. Antalet bekräftat smittade i länet beräknades på onsdagen till 1 070 personer. Av dessa vårdades 300 personer på sjukhus och 65 personer gavs intensivvård.

Därför är det viktigt att de nya testkiten först och främst går till huvudstadsregionen. Men eftersom situationen snabbt kan förändras i andra delar av landet kan fler regioner som behöver det sannolikt få tillgång till färdiga testkit från Kina. KI har samordnat med sjukvården för diagnostik av viruset. Exakt hur många testkit som kommer i den här första omgången vill Lars Engstrand inte gå in på just nu.

Ny metod för storskalig analys

SciLifeLab i Uppsala blir nu ett slags nav i arbetet med analyser av coronaviruset. Centrat drivs av KI, KTH, Stockholms Universitet och Uppsala Universitet. KTH och SciLifeLab håller nu på att utveckla en metod för en storskalig analys av smittade personers immunsvar mot coronaviruset. Det är ett så kallat serologiskt test som tar reda på vilka individer som utvecklat antikroppar mot sjukdomen och kan återgå till arbetet utan att föra smittan vidare. Eftersom många av de som insjuknat inte diagnostiserats och kanske bara haft lätta förkylningssymptom är det viktigt att undersöka vilka som troligen har ett skydd – helt eller delvis – mot att smittas igen av viruset.

De serologiska testerna bygger på blodprov istället för näs- och svalgprov. Enligt Sophia Hober, professor på KTH och projektledare för arbetet, kan den serologiska metoden förhoppningsvis valideras inom tre veckor. Sen återstår att se hur många blodprover den pressade sjukvården kan ta i dagsläget. Forskningslaboratoriet har i alla fall stor kapacitet och kan analysera cirka 7 000 prover i veckan.