Genombrottsår för nya läkemedel

Fler nya läkemedel, och fler läkemedel mot sällsynta sjukdomar. Det är tydliga trender i europeiska läkemedelsmyndighet EMAs statistik för 2018. Av de 84 läkemedel som godkändes av myndigheten är 42 helt nya substanser.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Torsdag 17 januari 2019

Avtal för snabbare forskningsprojekt

För att snabbare få fram lovande forskningsresultat som kan lindra de neurologiska sjukdomarna MS, spinal muskelatrofi och alzheimers sjukdom har Karolinska Institutet och företaget Biogen slutit ett övergripande samarbetsavtal.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 17 december 2018

Pristagare inspirerade av evolutionen

Det är lördag morgon, nästan i gryningen när kemipristagarna George P. Smith, Gregory P. Winter och Frances Arnold levererar sina Nobelföreläsningar i Aula Magna på Stockholms universitet.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Onsdag 12 december 2018

Ödmjuka Nobelpristagare föreläste

I helgen höll årets pristagare i medicin sin Nobelföreläsningar på Karolinska Institutet. Det var två mycket lågmälda och ödmjuka herrar som en åt gången äntrade scenen inför en fullsatt aula för att hålla sina föreläsningar.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Tisdag 11 december 2018

Mikael Damberg: Sverige bör bygga AI-samarbeten

Det är farligt att bygga diskussionen kring utveckling av AI att det handlar om att maskiner tar över. Ny teknik ska hjälpa människorna, inte ta deras jobb. Vi bör diskutera AI som beslutsstöd i vården, menade Mikael Damberg, närings- och innovationsminister i övergångsregeringen, under Forska!Sverige-dagen.

 • Av: Boel Halldén
 • Onsdag 5 december 2018

Radikala förändringar krävs för AI i vården

För att införandet av artificiell intelligens, AI, inom svensk sjukvård ska gå snabbare krävs ökad kompetens hos ledning och medarbetare, lagstiftning kring data och en radikal förändring av vårdens IT-system. Det framkom under ett panelsamtal under Forska!Sverige-dagen.

 • Av: Boel Halldén
 • Tisdag 4 december 2018

Svenska forskare öppnar ny dörr i MS-forskning

En viss sorts hjärnceller, oligodendrocyter, kan ha en stor roll i utvecklingen av sjukdomen multipel skleros, MS. Det visar en ny studie av en forskargrupp på Karolinska Institutet.

 • Av: Boel Halldén
 • Fredag 23 november 2018

Grönt ljus för fyra Life Science-förslag

Det går åt rätt håll. Av de 14 förslag för att stärka svensk Life Science som stiftelsen Forska!Sverige överlämnade till regeringen för tre år sedan har fyra åtgärdats. För ytterligare åtta har ett arbete påbörjats och det är bara två förslag som rödmarkeras, det vill säga att beslut saknas.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 16 november 2018

Antioxidanter kan förvärra cancer

Extra antioxidanter kan vara farligt för den som har cancer. Länge beskrevs antioxidanterna som cancervapen, cellens skydd mot skador. Men allt mer forskning pekar nu åt motsatt håll – senast studier från Göteborg.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 15 november 2018

DNA-analys ska ge barn bättre cancerbehandling

300 barn insjuknar i cancer varje år i Sverige och de allra flesta botas. Men för ett av fem barn saknas effektiv behandling. En ny metod för genkartläggning av cancern ska öppna nya möjligheter för dem.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 13 november 2018

Antibiotikaresistens bakom minst 33 000 dödsfall

Minst 33 000 personer i Europa dör varje till följd av infektioner med resistenta bakterier. Det visar en ny forskningsrapport från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, som publiceras i tidskriften Lancet Infectious Diseases.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 9 november 2018

Digital entreprenör tar över Vinnova

Darja Isaksson i LIFe-time-intervju: ”Min övertygelse är att Sverige har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas som en innovationsnation som skapar lösningar som gör skillnad långt utanför våra gränser.”

 • Av: Eva Nordin
 • Fredag 19 oktober 2018

IMI – tio år av offentlig-privat samverkan i Europa

Under tio år har EU och de forskande läkemedelsföretagen genom offentlig-privat samverkan jobbat sida vid sida för att skynda på utvecklingen av läkemedel inom prioriterade sjukdomsområden, och stärka Europas konkurrenskraft inom medicinsk forskning. Och fler projekt är på gång inom IMI, Innovative Medicines Initiative. På ett LIF-seminarium uppmanades svenska företag och institutioner att komma in med nya projektidéer.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 12 oktober 2018

Ny plan ska ge Europas barn bättre läkemedel

Identifiera behov, öka det internationella samarbetet och effektivisera utvecklingsplanerna för nya läkemedel. Det är några av åtgärdspunkterna i den handlingsplan som antagits för att Europas barn ska få fler och bättre mediciner.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 9 oktober 2018

Påskyndad evolution gav läkemedel och Nobelpris

Årets Nobelpristagare i kemi har påskyndat naturliga processer för att dels utveckla grönare läkemedel och dels nya effektiva läkemedel mot exempelvis reumatiska sjukdomar. Priset delas av Frances H Arnold, George P Smith och Gregory P Winter.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 4 oktober 2018

Kvinnor har fler mördarceller än män

En 50-procentig ökning. Så mycket hjälp på traven får immunförsvaret av en mutation som ökar produktionen av T-celler, enligt en svensk-fransk studie som Lundaforskaren Jacob Bergstedt deltagit i. Kvinnorna i studien har hela 67 procent högre produktion av T-celler – vilket kan vara en förklaring till att kvinnor mer sällan drabbas av infektioner.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 3 oktober 2018

Nobelpris för grunderna till immunterapi

Amerikanen James P Allison och japanen Tasuko Honjo delar på årets Nobelpris i fysiologi eller medicin för sina upptäckter av att cancer kan bekämpas genom att man hämmar bromsmekanismer i immunförsvaret.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 2 oktober 2018

Innovationspark i Oslo inspiration för Göteborg

Oslo Cancer Cluster är en innovationspark som rymmer sjukhus, forskningsinstitut, företag och akademi. Här finns även en nybyggd gymnasieskola där entré, matsal och idrottshall delas av elever, professorer, forskare och företrädare för Life Science. I Göteborg planeras för en liknande utveckling. Nyligen fattade regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen ett beslut om att satsningarna på ett ”Sahlgrenska Life” ska fortsätta.

 • Av: Eva Nordin
 • Fredag 28 september 2018

Mer kunskap om Huntingtons kan öppna för nya behandlingar

Huntingtons har betraktats som en sjukdom i hjärnans motorcentrum. Men ny forskning vid Lunds universitet vidgar bilden – de första symtomen är depression, ångest och apati. Kunskapen kan leda till nya behandlingar.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Måndag 24 september 2018

Ny metod ger säkrare diagnos vid alzheimers

Det har länge varit svårt att diagnostisera alzheimers eftersom andra sjukdomar kan ge samma symptom. Med den nya tau-PET-metoden har vägen till en säker diagnos kortats betydligt – det visar en internationell studie som letts av Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds Universitet och överläkare på SUS.

 • Av: Ia Wadendal
 • Fredag 21 september 2018

Enskild patient nyckeln till nytt diagnosverktyg

Lungcancern hade börjat som hudcancer. Under arbetetmed en lungcancerpatient växte en ny metod för korrekt diagnostisering fram.Sahlgrenska akademin och läkarna på universitetssjukhuset har lyckats ta framen metod som kan innebära att patienter med komplicerad cancer får rätt diagnosinom bara några veckor.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 11 september 2018

Testbädd för biologiska läkemedel invigd

I september inleds de första projekten till stöd för utveckling och produktion av biologiska läkemedel i Testa Center i Uppsala. Anläggningen är ett resultat av en satsning från regeringen och GE Healthcare och invigdes med näringsminister Mikael Damberg på plats den 21 augusti.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 24 augusti 2018

Liberalerna: Stärk Skånes Life Science-industri

De senaste 15 åren har läkemedelsindustrin i Skåne försvagats kraftigt jämfört med Stockholm och Göteborg. Konkurrensen med Danmark är speciellt märkbar här. Liberalerna har nu lagt fram ett tillväxtpaket och föreslår bland annat ett FoU-avdrag för storföretag och lägre skatt för utländska experter, enligt dansk modell.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 20 augusti 2018

Vallöften om stärkt klinisk forskning i Stockholm

Såväl den styrande alliansen som den socialdemokratiska oppositionen utlovar satsningar på klinisk forskning och närmare samverkan med läkemedelsföretag i Stockholms läns landsting under nästa mandatperiod. Stockholm och framför allt Karolinska ska bli internationellt ledande, enligt de båda sidornas vallöften. Maria Fagerquist, sakkunnig inom forskningsfrågor på LIF, välkomnar beskeden.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 17 augusti 2018

Tidig typ 1-diabetes förkortar kvinnors liv med 18 år

Kvinnor som drabbas av typ 1-diabetes tidigt, före tio år ålder, dör i genomsnitt 18 år tidigare än kvinnor som inte har diabetes. Män dör i genomsnitt 14 år tidigare. Det visar ny svensk forskning från Göteborgs universitet som publiceras i den medicinska tidskriften Lancet.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 10 augusti 2018

Ska oro för framtida kostnader få bromsa forskning?

Föreställ er att ett läkemedel under utveckling botar svår sjukdom, och där myndigheten TLV i framtiden säger nej till subvention. Har patienter som deltar i forskningsprogrammet då rätt att fortsätta få läkemedlet på sjukhusets bekostnad? Redan finns exempel där sjukhus avstått från kliniska prövningar på grund av oro för potentiella höga kostnader i framtiden.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 27 juni 2018

Utnyttja vårddata för bättre sjukvård

Det finns goda exempel av användning av vårddata men de saknar ofta efterföljare. På ett seminarium nyligen hänvisade många talare till en enorm outnyttjad potential för utveckling. Idag kan IT-systemen sällan prata med varandra. Samordningen på nationell nivå är svag och juridiken är otydlig vilket bromsar en effektiv användning av data.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 20 juni 2018

Big Data ska ge viktiga svar om prostatacancer

Ett stort Big Data-projekt ska samla in information om fler än 400 000 patienter med prostatacancer i nio länder. Många frågor kring sjukdomen kommer att kunna besvaras tack vare EU-projektet, hoppas den svenske biträdande projektkoordinatorn Anders Bjartell.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 13 juni 2018

Bra villkor krävs för fler kliniska prövningar

Forskning på olika nivåer är avgörande för att sjukvården ska utvecklas. Bra villkor för forskningen kan locka fler internationella företag att inleda kliniska prövningar i Sverige – något som gagnar alla parter.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 7 juni 2018

En plan för att stärka Life Science i Sverige

Sverige måste agera kraftfullare inom en rad områden för att landet ska fortsätta att ligga i framkant inom Life Science i en starkare internationell konkurrensen. Det anser de tre organisationerna Swedish Medtech, SwedenBio och LIF – de forskande läkemedelsföretagen i en ny handlingsplan för Life Science.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 17 maj 2018

”Utan standardiserade data blir vi frånåkta”

Svenska hälsodata måste harmoniseras, standardiseras, och ingå i internationella samarbeten – annars hamnar forskningen på efterkälken. Men engagemanget är svagt. På en konferens i Lund efterlystes myndighetsansvar.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Onsdag 16 maj 2018

Kulturförändring ska stimulera forskning

Att få till den kulturförändring som krävs för att alla aktörer ska se fördelarna med samverkan som kan öka den kliniska forskningen i Sverige. Det ser Chris Heister som sin kanske viktigaste uppgift som ny ordförande för kommittén för kliniska studier.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 4 maj 2018

Svenska i topp inom EU-samarbete

Läkemedelsverkets Ann Marie Janson Lang får halva ordförandeskapet i CTFG, arbetsgruppen för kliniska prövningar under myndighetsnätverket HMA. Det betyder ökat svenskt inflytande på läkemedelsområdet i Europa.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Fredag 13 april 2018

Samarbete ska ge bättre biologiska läkemedel

Ett nytt centrum ska söka bättre formuleringar av biologiska läkemedel. Projektet samlar industri och akademi i Malmö-Lund och Stockholm-Uppsala. Under två år ska man utveckla både nya metoder och samarbetsformer.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Måndag 26 februari 2018

En ny biobankslag ska stärka Life Science

Ett nationellt biobanksregister kan leda till högre vårdkvalitet, bättre patientsäkerhet och stärka svensk Life Science-forskning. Förslaget förs fram i ny utredning. Utredaren Johanna Adami vill underlätta framtida forskning på insamlade prover och vill stärka patienters rätt till information om och inflytande över prover i biobanker.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 9 februari 2018

Kontor för Life Science på Näringsdepartementet

Regeringen inrättar ett permanent kontor för Life Science i Näringsdepartementet för att åstadkomma bättre samordning och högre tempo i arbetet med att stärka Sverige som Life Science-nation. Kontoret kommer att ledas av Jenni Nordborg, avdelningschef för Hälsa vid Vinnova.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 5 februari 2018

Forskning för att bekämpa antibiotikaresistens

Life Science-företagen investerade under 2016 minst 16 miljarder kronor i forskning och utveckling av nya produkter för att bekämpa antibiotikaresistens (AMR). Det visar en lägesrapport från det globala initiativet AMR Industry Alliance.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 19 januari 2018

Nytt Life science-centrum intill AstraZeneca i Mölndal

I direkt anslutning till Astra Zenecas forskningsanläggning i Mölndal pågår för fullt projekteringen av ett helt nytt Life Science-centrum med 7 000 arbetsplatser. Med hjälp av världsledande kompetenser inom bland annat arkitektur och samhällsbyggnation arbetar man nu för att skapa innovativa miljöer och mötesplatser som ska locka forskare och entreprenörer från hela världen.

 • Av: Eva Nordin
 • Torsdag 11 januari 2018

Brittisk storsatsning på Life Science

Brittiska staten satsar upp till 210 miljoner pund på diagnostik och precisionsmedicin, och MSD bygger en ny anläggning i London. Det är två punkter i regeringens nya överenskommelse med Life Science-sektorn.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Måndag 18 december 2017

Klinisk forskning kräver eniga politiker

På konferensen MedInnovation Skåne i Lund diskuterades hur forskning och innovation kan föras närmare patienterna. Politiker, näringsliv och vårdpersonal var eniga: ledarskap och långsiktighet behövs.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 5 december 2017

Visa fler artiklar