EU-parlamentet röstade för reformerad läkemedelslag

EU-parlamentet röstade på onsdagen igenom förslaget till en ny och reformerad läkemedelslag – med de ändringar och tillägg som ENVI-utskottet antagit. Den europeiska branschorganisationen EFPIA anser dock att det fortfarande finns en risk för att industrin tappar konkurrenskraft i EU, och oroar sig för att vissa företag kommer att välja att flytta till mer life science-vänliga länder utanför Europa.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Fredag 12 april 2024

Sverige får referenslabb mot farliga smittämnen

Den nya EU-förordningen om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa bäddar för referenslaboratorier i medlemsländerna – de ska hålla koll på en rad olika smittämnen på humansidan. Svenska Folkhälsomyndigheten får ansvar för smittämnen från gnagare och zoonotiska virala patogener, sjukdomar som sprids från djur till människa.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Tisdag 9 april 2024

EKG-plåster ska hitta förmaksflimmer

Förmaksflimmer kan leda till blodpropp och är den vanligaste orsaken till stroke. Bra behandling finns för att minska risken, men långt ifrån alla fall upptäcks i tid. I ett brett forskningssamarbete i Halland utvärderas nu en möjlig screeningmetod som kombinerar EKG-plåster med kända riskfaktorer.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Torsdag 7 mars 2024

Hälsodataförordningen EHDS kan bli försenad

EU-parlamentet har röstat ja och nu pågår förhandlingar. Men den nya hälsodataförordningen EHDS – som skulle ge life science-företag tillgång till stora mängder anonymiserad data – riskerar att bli försenad. Det finns många stötestenar. Harmonisering av journalsystem och regler kring när patienten ska kunna säga nej till att dela hälsodata är några.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Onsdag 21 februari 2024

EMA: 2023 ett bra år för innovation

Framsteg på områden som nya cancerläkemedel och behandling av sällsynta sjukdomar får EUs läkemedelsmyndighet EMA att summera 2023 som ett framgångsrikt år – trots färre godkännanden jämfört med året dessförinnan.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Forskning
 • Onsdag 24 januari 2024

Ny kunskap banar väg för screening

Pilotprojekt med prostatacancertestning på regionnivå har gett ovärderlig kunskap och kan bana väg för att Socialstyrelsen tar beslut om att utreda ett nationellt screeningprogram. Det tror professor Ola Bratt, som leder RCC:s nationella arbetsgrupp på området.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Forskning
 • Onsdag 17 januari 2024

Allt djupare samverkan mellan akademi och företag

Att akademin ska samverka med industrin är idag ett uttalat mål för såväl regering, myndigheter och forskningsfinansiärer som för enskilda lärosäten. Det största värdet är självklart att våra upptäckter faktiskt kommer till nytta för patienterna, säger Hans-Gustaf Ljunggren, professor i infektionsmedicin vid Karolinska Institutet.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Torsdag 30 november 2023

Nobelpris i medicin till forskning bakom covid-vaccin

2005 visade biokemisten Katalin Karikó och immunologen Drew Weissman hur syntetiskt mRNA kunde bearbetas för att fungera som inslag i vaccin och andra terapier. Deras upptäckter la grunden för den snabba utvecklingen av mRNA-vacciner mot covid-19. Nu belönas de med Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Måndag 2 oktober 2023

Patientnytta av nya cancerläkemedel behöver utvärderas

Cancerläkemedel som godkänts trots svag evidens för bättre överlevnad och livskvalitet följs sällan upp i randomiserade studier, visar forskare i Göteborg. Men TLV:s enhetschef Jonathan Lind Martinsson tror inte på fler randomiserade uppföljningsstudier. Han ser hellre andra sätt att värdera behandlingar.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Onsdag 23 augusti 2023

Ny databas för läkemedelsprövningar

Lif har skapat en databas över företagsinitierade läkemedelsprövningar i Sverige. Tjänsten Hitta Kliniska Studier, HiKS, finns på en webbsida där alla – företagare, politiker, forskare, vårdpersonal eller patient – kan se vilka studier som bedrivs och vilka som för tillfället rekryterar deltagare.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Torsdag 4 maj 2023

SweTrial ska ge fler kliniska prövningar

Ett nationellt partnerskap, SweTrial, kan öka förutsättningarna för fler företagsinitierade kliniska prövningar i Sverige. SweTrial utgör ett väsentligt förslag i den utredning om kliniska prövningar som Peter Asplund nu överlämnat till regeringen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Forskning
 • Fredag 17 mars 2023

Test ska hitta cancer i en droppe blod

Att hitta cancersjukdomar tidigt kan vara avgörande för att rädda patientens liv. Tidig behandling är dessutom både enklare och mindre kostsamt. Nu utvecklar svenska forskare ett test som med hjälp av unika proteinmönster identifierade med AI, ska kunna detektera flera cancerformer i ett blodprov.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Torsdag 23 februari 2023

Cancerforskaren gjorde det omöjliga

Kemisten Kevan Shokat gjorde det omöjliga genom att forska fram en molekyl som blockerar funktionen hos muterade Ras-proteiner som orsakar cancer. För forskning som ger hopp till i första hand lungcancerpatienter belönas han med Årets Sjöbergpris.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Forskning
 • Tisdag 21 februari 2023

Sverige sätter EU-fokus på AMR

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot människors hälsa, men de läkemedelsföretag som försöker hitta lösningar har svårt att finansiera sin forskning. Nu sätts förhoppningarna till att EU-kommissionen under våren ska ge klartecken till en lösning på vägen, framkom vid ett webinar från Lif och EFPIA.

 • Av: Christina Lucas
 • Forskning
 • Torsdag 16 februari 2023

Stor EU-satsning på AI inom cancer

I EU-projektet EUCAIM ska bilder från 90000 cancerpatienter samlas och en plattform skapas för att träna AI-verktyg. Om fyra år är målet att omkring femtio nya verktyg ska vara redo för användning i vården. Men frågor om patientintegritet och ekonomi behöver lösas för att projektet ska nå hela vägen.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Torsdag 16 februari 2023

Kompetensförsörjning utmaning för svensk läkemedelsproduktion

Läkemedel har utvecklats till en av Sveriges största och viktigaste exportbranscher. Men för att den alltmer avancerade produktionen ska kunna öka ytterligare, och för att Sverige ska kunna vara internationellt konkurrenskraftigt, är kompetensförsörjningen en nyckelfråga.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Forskning
 • Onsdag 15 februari 2023

För tidigt för Alzheimerscreening

Forskare i Lund har funnit ett sätt att med PET-kamera avgöra vem som kommer utveckla Alzheimersymtom de närmaste åren. Det blir betydelsefullt om höstens hoppfulla resultat utvecklas till en effektiv behandling för tidig sjukdom.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Fredag 2 december 2022

Nytt hopp inom Alzheimers

Det är tjugo år sedan Europa fick ett nytt läkemedel mot Alzheimers. Nu väcker en svensk antikropp hopp, men utmaningar återstår. "De som redan har Alzheimers med demens kommer kanske inte att hinna hjälpas av det. Men min förhoppning är att utvecklingen går fortare nu", säger forskaren Henrik Zetterberg.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Torsdag 1 december 2022

Nobelpris till klickkemi för läkemedel

2022 års Nobelpris i kemi går till amerikanen Barry Sharpless och danske Morten Meldal för utveckling av så kallad klickkemi, och till amerikanska Carolyn Bertozzi som utvecklat metoden för användning inuti levande organismer. Klickkemi ligger bakom cancerläkemedel som prövas i kliniska studier.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Onsdag 5 oktober 2022

Läkemedel prövas på medvetslösa

Sedan 2004 har inga medvetslösa, akut sjuka patienter i Sverige fått ingå i läkemedelsstudier. Det blev följden av en krock mellan svensk och internationell lagstiftning om samtycke. En ny EU-förordning ändrar på det, och nu ska två läkemedel prövas på patienter som får hjärtstopp på sjukhus.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Torsdag 22 september 2022

Satsning på hälsoekonomi i Uppsala

Uppsala universitet startar ett nytt tvärvetenskapligt centrum för hälsoekonomisk forskning och utbildning. Fokus kommer bland annat vara att utvärdera medicinska behandlingar i klinisk vardag, och undersöka hur olika sätt att styrsystem påverkar jämlik tillgång till vård.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Forskning
 • Fredag 1 juli 2022

Diabetes behöver behandlas individuellt

Patienter med diabetes typ 2 får ofta samma behandling, men långt ifrån samma resultat. Forskning på senare år har visat att det går att urskilja undergrupper som behöver olika medicinsk hjälp. Nu har forskare hittat epigenetiska skillnader mellan grupperna, kopplade till risk för komplikationer.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Torsdag 16 juni 2022

Nordisk studie hittade sällsynt biverkan

Två mRNA-vacciner mot covid ökar risken för hjärtmuskelinflammation hos unga män. Det visar en studie som Läkemedelsverket gjort med andra nordiska myndigheter. Tack vare data från hela Norden kunde sambandet hittas trots att det är ovanligt, och användningen av ett vaccin stoppas för yngre.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Tisdag 17 maj 2022

Mindre krångel mål med ny biobankslag

Mindre administration ska underlätta kliniska läkemedelsprövningar, föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Förslaget är efterlängtat av hela Life science-sektorn.

 • Av: Christina Lucas
 • Forskning
 • Torsdag 28 april 2022

Vaccin med längre skyddseffekt på gång

En boosterspruta som skyddar mot flera varianter av covid-viruset kan komma redan i höst. Samtidigt finns just nu stora överskott av vaccindoser i många länder. Det framkom vid en pressträff med IFPMA – läkemedelsföretagens internationella branschorganisation.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Tisdag 26 april 2022

Han ska lyfta klinisk forskning

Huvudsekreterarna hos Vetenskapsrådet ska bidra med kunskap, erfarenhet och hög vetenskaplig kompetens inom sina områden. Nu tillsätts för första gången en huvudsekreterare för klinisk forskning. Det är Uppsalaprofessorn Jonas Oldgren, klinisk forskare sedan 25 år, som får jobbet.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Onsdag 6 april 2022

Nya EU-regler kan lösa kritiserat forskningsstopp

Ett nytt EU-direktiv 2004 om läkemedelsprövningar gjorde det omöjligt att driva studier med akut sjuka, medvetslösa patienter i Sverige. Skälet var en krock mellan svensk och internationell lag kring samtycke. Efter nästan tjugo års kritik öppnas nu ett fönster för studier igen – tack vare den nya EU-förordningen.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Tisdag 8 mars 2022

Sjöbergpris för prostatacancergen

2005 upptäckte Arul M. Chinnaiyan vid Michigan University en så kallad fusionsgen hos prostatacancerpatienter. Den verkar ligga bakom mer än hälften av alla fall av prostatacancer, och upptäckten har gett ny kunskap även om andra cancersjukdomar. Nu får han det svenska Sjöbergpriset på en miljon dollar.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Tisdag 1 mars 2022

mRNA-vaccin prövas mot hiv

Samma vaccinteknologi som lett till framgång i kampen mot covid-19, mRNA, testas nu mot hiv-infektion. Det är bioteknikföretaget Moderna som inlett en klinisk prövning med ett vaccin som med hjälp av en särskild immunogen ska stimulera kroppens b-celler att producera bredverkande neutraliserande antikroppar mot hiv-viruset.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Onsdag 23 februari 2022

Nya EU-regler ska förenkla forskning

En webbportal blir vägen in till kliniska studier i hela EU – det krävs inte längre en ansökan till varje land. I portalen ska också alla resultat redovisas, och vilka studier som rekryterar. Nu hoppas politiker, myndigheter och branschföreningar att fler stora läkemedelsbolag ska välja Europa.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Torsdag 10 februari 2022

Life science-industrin rustar mot AMR

Utan fungerande antibiotikapreparat kan nästan ingenting inom modern medicin genomföras. Världens hittills största studie kring antibiotikaresistens (AMR) pekar på att det är brådskande både att ta fram nya preparat och att förebygga resistens. Life science-industrin arbetar med flera olika initiativ för att tackla problematiken.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Onsdag 2 februari 2022

Vaccin ger bra skydd mot omikron

En genomgång av studier från olika länder i världen visar att vaccination mot covid-19 ger bra skydd mot att bli svårt sjuk – även för den som smittas av omikronvarianten. Vaccinproduktionen ligger fortsatt på en hög nivå, men fattiga länder drabbas nu av problemet att donerade doser från den rika delen av världen levereras för sent och måste kasseras.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Tisdag 25 januari 2022

Han är årets cancerforskare

Sedan 2016 utser Cancerfonden Årets cancerforskare. I år har fondens forskningsnämnd valt att ge utmärkelsen till Henrik Grönberg, forskare vid KI och läkare vid S:t Görans sjukhus i Stockholm. Hans arbete med prostatacancer ligger bakom Stockholm 3-testet och en ny metod för läkemedelsprövning.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Måndag 24 januari 2022

Satsningar krävs för internationell framgång

Sverige har paradgrenar som digital hälsa och tekniklösningar – och anses vara ett innovationsland internationellt. Men det krävs fler satsningar från politikerna och en förbättring av regelverken för att Sverige verkligen ska slå igenom internationellt inom Life Science.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Torsdag 20 januari 2022

De forskar inför framtida pandemier

Artificiell intelligens och maskininlärning är något som kan användas i större utsträckning för att fånga upp smittspridning och för att bekämpa en accelererande hälsokris. Det tror forskarna i en stor svensk studie som ska undersöka hur beredskapen inför pandemier kan bli bättre.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Onsdag 1 december 2021

Nya antimikrobiella ämnen upptäckta

Forskare från Stockholm, Umeå och Bonn har funnit en ny grupp antimikrobiella småmolekyler. De är lätta att modifiera och slår mot ett stort antal bakterier. Det ger hopp om nya effektiva antibiotika.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Tisdag 23 november 2021

Kraftsamling kring Life Science i Skåne

Kraftsamling och samverkan. Det var två nyckelord vid läkemedelsbranschens och Region Skånes gemensamma seminarium om hur Life Science-sektorn kan stärkas och utvecklas.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Forskning
 • Torsdag 4 november 2021

Fynd ger nya möjligheter vid stroke

Färsk forskning ger en ny förklaring till de rörelseproblem som drabbar många patienter med hjärnskador. Störningar i hjärnans hormonproduktion tycks spela en hittills okänd roll, något som öppnar för nya behandlingar.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Tisdag 19 oktober 2021

Enkelt blodprov avslöjar svår biverkan av immunterapi

Immunterapi kan rädda livet på svårt sjuka cancerpatienter, men också ge allvarliga biverkningar. Hjärninflammation är ett exempel. Nu har forskare i Göteborg hittat ett enkelt sätt att upptäcka det i tid.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Onsdag 29 september 2021

Vaccinutveckling ska gå snabbare

Med drygt 30 miljoner euro från EU och läkemedelsbranschen ska det internationella projektet Inno4Vac utveckla metoder för snabbare vaccinutveckling. Pandemin har visat oss att vi inte har råd med den långa väg till vaccin som vi traditionellt har tagit, säger Ali Harandi i Göteborg, en av projektets forskningsledare.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Torsdag 16 september 2021

Visa fler artiklar