Bättre lägesbild av Life Science-branschen

Hur väl utvecklas Life Science-industrin i Sverige och hur står den sig internationellt? Det är frågor som ska besvaras genom en ny analysmetod som regeringen gett myndigheten Tillväxtanalys i uppdrag att ta fram. Samtidigt visar en färsk rapport från Swecare att de mindre Life Science-företagen påverkats negativt av den pågående pandemin.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 23 juni 2020

Fler läkemedelsprojekt i svenska bolag

Över 400 läkemedelsprojekt är under utveckling i Sverige, och 148 stycken är i en klinisk prövningsfas. Cancer och neurologiska sjukdomar är det som det forskas mest på. Det visar en ny rapport från branschorganisationen Sweden Bio. Ett orosmoln är dock att covid-19-pandemin hotar framtida investeringar i branschen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Torsdag 4 juni 2020

Globala vd:ar: Vaccin kan finnas till årsskiftet

Fyra globala vd:ar för några av de största läkemedelsbolagen tror att ett eller flera fungerande vaccin mot sars-CoV-2-viruset kan bli verklighet redan vid årsskiftet, eller tidigt nästa år. Men det finns en stor mängd flaskhalsar innan de efterlängtade injektionerna når ut till världens befolkningar. LIFe-time deltog på torsdagens presskonferens som lockade över 100 internationella medier.

 • Av: Ia Wadendal
 • Fredag 29 maj 2020

Mutationer bakom svåra komplikationer?

Varför blir unga och helt friska personer svårt sjuka i covid-19? Och finns det individer som är resistenta mot viruset Sars-CoV-2? Ett internationellt nätverk av mer än 50 forskargrupper arbetar på att hitta genetiska förklaringar på de här frågorna. När pusslet av genvarianter lagts kan covid-19-patienterna få effektivare behandlingar och mer potenta vacciner kan tas fram, säger Petter Brodin, immunolog vid KI.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 26 maj 2020

IMI-pengar till svensk coronaforskning

Åtta projekt delar på 117 miljoner euro för att få fram diagnostik, läkemedel och vaccin mot Sars-CoV-2. Den svenska virusforskaren Ali Mirazimi leder ett av projekten som nu får stöd av IMI (Innovative Medicines Initiative), som finansieras av EU och läkemedelsföretagen. Projektet kommer att fokusera på att fram antivirala behandlingar för covid-19-patienter.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 18 maj 2020

Isländska data grund för nya läkemedel

Unika genetiska data från Island visar coronavirusets utbredning och smittvägar. Nu används informationen i ett nytt företagssamarbete som har som mål att utveckla antikroppsläkemedel mot covid-19.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 28 april 2020

Cancerstudie: Högre kostnader – ökad överlevnad

Kostnaden för cancervård i Europa har nästan fördubblats sen 1995, och utgifterna för cancerläkemedel är tre gånger så höga som i mitten på 2000-talet. Men samtidigt överlever fler i arbetsför ålder sin cancer, vilket innebär att det så kallade produktionsbortfallet minskat. Det visar en studie från IHE, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi i Lund.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 21 april 2020

Vaccinjättar i samarbete kring corona

Två av världens största läkemedelsföretag inom vacciner, Sanofi och GSK, ingår nu ett unikt samarbete för att få fram ett vaccin mot coronaviruset, sars-CoV-2. Enligt företagen kan ett vaccin i bästa fall vara tillgängligt under andra halvåret 2021.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 16 april 2020

Britter studerar läkemedel mot covid-19

För mindre än en månad sedan initierades en stor klinisk läkemedelsprövning av den brittiska hälsomyndigheten NHS. Redan har 1 000 patienter engagerats i världens hittills största studie som förhoppningsvis kan ge svar om tre olika befintliga läkemedel mot andra sjukdomar även är effektiva mot covid-19.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 7 april 2020

Stort antal corona-test på väg från Kina

Efter flera larm om brist på tester för diagnostik av det nya coronaviruset går det nu att se ett ljus i tunneln. Redan nästa vecka kommer ett så stort antal färdiga testkit till Sverige, att behovet för sjukvården i Stockholm sannolikt kommer att täckas. Tack vare en stor donation från Wallenbergstiftelsen har Karolinska Institutet lyckats göra en massiv beställning från Kina.

 • Av: Ia Wadendal
 • Torsdag 26 mars 2020

EU: Samordna studier mot covid-19

För att snabbt få fram behandlingar mot covid-19 måste alla EU-länder delta i stora kontrollerade läkemedelsprövningar. Det säger EU-myndigheten EMA som är berett att utvärdera 20 nya läkemedel och 35 vacciner mot det nya coronaviruset.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 25 mars 2020

LIF-översikt om läkemedelsbranschens kraftsamling

Spridningen av coronasmittan har satt igång en enorm kraftsamling inom läkemedelsbranschen för att så snabbt som möjligt få fram effektiva behandlingar mot covid-19 och på längre sikt vacciner mot coronaviruset. LIF publicerar nu en forskningsöversikt som visar läkemedelsföretagens pågående forskningsprojekt.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 18 mars 2020

Tydligare roll för forskningssjuksköterskor

Forskningssjuksköterskan ska få en tydligare roll inom kliniska prövningar med en samsyn bland samtliga universitetssjukhus om att ta fram en kompetensmodell för arbetet. På Akademiska sjukhuset finns en sådan modell sedan i höstas.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Onsdag 19 februari 2020

Gift från Påskön bakom nya cancerläkemedel

Giftämnet från mytomspunna Påskön har gett ny kunskap kring cellers tillväxt och för att utveckla nya former av cancerbehandling. Michael Hall och David Sabatini tilldelas Sjöbergpriset för banbrytande forskning på området.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Torsdag 6 februari 2020

Fästingbitna studeras för nya TBE-läkemedel

TBE, hjärninflammation efter fästingbett är en allvarlig ökande sjukdom i Sverige. De vaccin som finns ger inte heltäckande skydd och antivirala läkemedel saknas. Ett nytt forskarnätverk, som ska studera tidiga förlopp av infektionen, hoppas hitta biomarkörer som kan underlätta utvärderingen av framtida läkemedel.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 30 januari 2020

Internationell spaning kring nya läkemedel

Nationell horizon scanning – ”spaning” kring nya läkemedel kommer att till viss del att ersättas av ett nytt europeiskt samarbete, IHSI. Sverige är på väg att bli organisationens nionde medlemsland.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Tisdag 28 januari 2020

AstraZeneca miljardsatsar på nollutsläpp 2030

Förnybara energikällor ska användas till både elektricitet och värme. Tjänstebilarna ska vara eldrivna. Och nästa generation av inhalatorer för astma ska ha en klimatvänlig drivgas. Det är några av satsningarna i den nya klimatstrategin som AstraZeneca lanserade på World Economic Forums möte i Davos.

 • Av: Ia Wadendal
 • Torsdag 23 januari 2020

Algoritm föreslår cancerbehandling

Med hjälp av en datoralgoritm kan forskare vid Uppsala universitet vara en ny behandling mot neuroblastom på spåren. Neuroblastom drabbar små barn och uppkommer i det sympatiska nervsystemet. Den nya behandlingen bygger på läkemedel som stimulerar ett receptorprotein i nervsystemet.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Måndag 13 januari 2020

Vården behöver organisatorisk revolution

Vårt system för hälsa, vård och omsorg har på relativt kort tid nått stora medicinska framsteg och en snabb digitalisering. Men nu behövs en organisatorisk revolution inom hälso- och sjukvården – annars riskerar vårt vårdsystem att mötas av en allt mer dalande tilltro från befolkningen. Det konstaterar stiftelsen Leading Health Care i en ny rapportbok.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 9 december 2019

Samlad agenda mot antibiotikaresistens

Ökad samverkan ska stärka arbetet mot antibiotikaresistens. En ny forskningsagenda har tagits fram av Vetenskapsrådet som bas för framtida forskning.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Onsdag 4 december 2019

Stöd i riksdagen för ökade anslag

Nästa höst presenterar regeringen sin proposition om högre utbildning, forskning och innovation. När forskningspolitiken diskuterades på ett seminarium nyligen var riksdagspartierna eniga i flera frågor. Dock försökte flera partiföreträdare även lyfta det egna partiets hjärtefrågor.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 25 november 2019

”Sverige borde rankas bland de bästa”

”Sveriges internationella attraktionskraft och lyskraft som Life Science-nation”. Så namnger branschorganisationen SwedenBio sitt inspel till den kommande forskningspropositionen. I Life Science-strategin behöver vikten av internationalisering understrykas för samtliga aktörer, betonar organisationen.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 19 november 2019

”Öka anslagen till statliga finansiärer”

I sitt inspel till den kommande forskningspropositionen är branschorganisationen Swedish Medtech kritiskt till ökade basanslag till universiteten på bekostnad av anslag till statliga forskningsfinansiärer. I stället föreslås större anslag till exempelvis Vinnova. Man vill också se forskningsplattformar för samarbeten mellan större och mindre medicinteknikföretag.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 18 november 2019

Kliniska prövningar ökar i Jönköping

Region Jönköping har lyckats vända den negativa trenden och öka antalet kliniska läkemedelsprövningar. Vi har fått en bra struktur där klinikerna har incitament att delta i prövningar, menar regionstyrelsens ordförande Mia Frisk i en intervju från kristdemokraternas riksting.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 15 november 2019

”Satsa på behovsstyrd forskning”

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, utgår från att inriktningen i den förra forskningspropositionen bevaras och förstärks. Forskning ska vara samhällsrelevant och leda till innovationer som implementeras i praktiken. Kommuner och regioner är en strategisk resurs av ”yttersta vikt” för att målen ska nås, anser SKL.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 11 november 2019

”Kraftsamla inom Life Science i Sverige”

Vetenskapsrådet vill se en statlig kraftsamling kring Life Science. Regeringens kontor för Life Science bör få utökade resurser, och ytterligare satsningar behövs för att främja klinisk forskning, anser myndigheten i sitt inspel till regeringens kommande forskningspolitiska proposition.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 8 november 2019

”Stärk Sveriges unika förutsättningar”

Stiftelsen Forska!Sverige uppskattar att regeringen lyfter hälsa och vård inför den kommande forskningsproposition. Stiftelsen lämnar flera förslag som syftar till att öka kvaliteten på grundforskning, klinisk forskning och därmed hälso- och sjukvården.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 7 november 2019

KI fördjupar samarbete med Janssen

Karolinska Institutet (KI) och läkemedelsföretaget Janssen fördjupar sitt pågående samarbete inom forskning och utveckling. Det gemensamma forskarlaget ska bland annat använda avancerade analysmetoder för att hitta nya metoder att tidigare kunna identifiera personer som riskerar att drabbas av allvarliga sjukdomar som exempelvis Alzheimers sjukdom och olika cancerformer.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 14 oktober 2019

Hur ska medicinen få mer precision?

Precisionsmedicin kan ge bot och bättre liv för patienter. Men lagar behöver ändras och delning av hälsodata måste öka utan att individers integritet kommer i kläm. Lina Nordquist, riksdagsledamot för Liberalerna, vill se en ny prioritetsutredning så att vården får hjälp att göra rätt.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 8 oktober 2019

Pionjär inom bioinformatik prisas

Vad är det som gör att vissa kvinnor med riskfyllda genmutationer inte utvecklar bröstcancer? Och varför blir vissa med diabetes blinda, medan andra inte blir det? Bioinformatikprofessorn Søren Brunak har utvecklat avancerade metoder för att lägga pusslet kring hur olika sjukdomar utvecklas. För detta arbete belönas han nu med Eric K Fernströms stiftelses stora Nordiska pris.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 1 oktober 2019

Akademiska läkemedelsprövningar oftast lokala

Kliniska läkemedelsprövningar som initierats av företag bedrivs ofta i flera regioner i landet, medan akademiska läkemedelsprövningar är mer lokala. Det visar en jämförande rapport från Vetenskapsrådet.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 27 september 2019

Tydligare besked om blodsockernivåer vid diabetes

En ny svensk studie ger tydligare besked om vilken nivå på blodsockret hos patienter med typ 1-diabetes som ger ökad risk för njur-och ögonskador.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Fredag 20 september 2019

Lasker-pris till forskare bakom Herceptin

Miljontals kvinnor med aggressiv bröstcancer har behandlats med Herceptin, en antikroppbehandling som ger en god prognos för överlevnad och bättre livskvalitet. Nu får de tre forskarna Michael Shepard, Axel Ullrich och Dennis Slamon, det prestigefyllda Lasker-priset för sina upptäckter, och för att de vidareutvecklat antikroppen till en behandling som räddar liv.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 16 september 2019

Svensk antikropp mot Alzheimers sjukdom

Kan den svenskutvecklade antikroppen BAN2401 i framtiden bromsa Alzheimers sjukdom? Om tre år förväntas resultaten från en fas 3-studie som inleddes tidigare i år, och bakom forskningen står professor Lars Lannfelt, Uppsala. Alzheimerforskningen är intensiv över hela världen. Just nu prövas cirka 30 läkemedelskandidater i den sista kliniska fasen.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 13 september 2019

Alzheimers hett område trots misslyckanden

Gång på gång har läkemedelsföretagens förhoppningar kring nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom grusats. Men enligt professor Lars Lannfelt är detta ganska väntat eftersom det bara är 35 år sedan amyloid-beta, som orsakar sjukdomen, upptäcktes. Tänk på utvecklingen av läkemedel mot höga blodfetter och diabetes, säger han.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 11 september 2019

Statiner minskade risk för levercancer

En stor svensk studie visade att fettlösliga statiner, läkemedel mot högt kolesterol, är kopplade till lägre risk för levercancer för personer med en kronisk infektion av hepatit B eller C. Det behövs dock mer forskning innan vården kan rekommendera behandling i stor skala, anser professor Jonas F. Ludvigsson.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 3 september 2019

Starkt stöd för svensk medicinsk forskning

Hela 87 procent av svenskarna tycker att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation inom medicinsk forskning. Stödet för att dela sina egna hälsodata för forskning är ännu högre. Det visar en Sifo-undersökning från stiftelsen Forska!Sverige.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 27 augusti 2019

Regioner och universitet vill se ny biobankslag

Regeringen måste sätta igång processen med att ta fram förslag till en ny biobankslag. Dagens lagstiftning är föråldrad och ett direkt hinder för medicinsk forskning. Det anser Biobank Sverige, samarbetsorgan för regioner, medicinska universitet och branschorganisationer inom Life Science.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 22 augusti 2019

Bebisar screenas för typ 1-diabetes

Spädbarn med hög ärftlig risk för typ 1-diabetes ingår i en studie som undersöker om oralt insulin kan fördröja eller förhindra sjukdomen. I Sverige erbjuds screeningen än så länge bara i Skåne, men fler regioner kan få chansen framöver.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 20 augusti 2019

Nollvision målet inom barncancer

Vid ett seminarium i Almedalen som arrangerades av LIF, Barncancerfonden och Dagens Nyheter diskuterades utmaningarna i barncancervården och hur Sverige ska lyckas nå visionen om hundraprocentig överlevnad. I fokus var elvaårige Victor som drabbades av cancer 2014.

 • Av: Eva Nordin
 • Torsdag 11 juli 2019

Visa fler artiklar