De forskar inför framtida pandemier

Artificiell intelligens och maskininlärning är något som kan användas i större utsträckning för att fånga upp smittspridning och för att bekämpa en accelererande hälsokris. Det tror forskarna i en stor svensk studie som ska undersöka hur beredskapen inför pandemier kan bli bättre.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Onsdag 1 december 2021

Nya antimikrobiella ämnen upptäckta

Forskare från Stockholm, Umeå och Bonn har funnit en ny grupp antimikrobiella småmolekyler. De är lätta att modifiera och slår mot ett stort antal bakterier. Det ger hopp om nya effektiva antibiotika.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Tisdag 23 november 2021

Kraftsamling kring Life Science i Skåne

Kraftsamling och samverkan. Det var två nyckelord vid läkemedelsbranschens och Region Skånes gemensamma seminarium om hur Life Science-sektorn kan stärkas och utvecklas.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Forskning
 • Torsdag 4 november 2021

Fynd ger nya möjligheter vid stroke

Färsk forskning ger en ny förklaring till de rörelseproblem som drabbar många patienter med hjärnskador. Störningar i hjärnans hormonproduktion tycks spela en hittills okänd roll, något som öppnar för nya behandlingar.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Tisdag 19 oktober 2021

Enkelt blodprov avslöjar svår biverkan av immunterapi

Immunterapi kan rädda livet på svårt sjuka cancerpatienter, men också ge allvarliga biverkningar. Hjärninflammation är ett exempel. Nu har forskare i Göteborg hittat ett enkelt sätt att upptäcka det i tid.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Onsdag 29 september 2021

Vaccinutveckling ska gå snabbare

Med drygt 30 miljoner euro från EU och läkemedelsbranschen ska det internationella projektet Inno4Vac utveckla metoder för snabbare vaccinutveckling. Pandemin har visat oss att vi inte har råd med den långa väg till vaccin som vi traditionellt har tagit, säger Ali Harandi i Göteborg, en av projektets forskningsledare.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Torsdag 16 september 2021

Screening minskar risk för stroke

En stor svensk studie visar att nationell screening för förmaksflimmer vid 75–76 års ålder tydligt skulle minska risken för allvarlig blödning, stroke och död. Men hälften av de som erbjöds screening i studien deltog inte. Forskarna vill nu undersöka hur en bred satsning skulle kunna nå ännu fler.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Onsdag 8 september 2021

Hög skyddseffekt av covidvaccin

Den som fått två vaccindoser löper mycket låg risk att drabbas av covid-19. Det visar en studie som publicerats i tidskriften Lancet Infectious Diseases. Studien bygger på självrapportering från 1,2 miljoner britter mellan december 2020 och juli i år.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Fredag 3 september 2021

Företag kan ges mer tillgång till hälsodata

Regeringen vill höja tempot för att få ökad nytta och användning av hälsodata genom ett flertal uppdrag på området. Lif ser satsningarna som efterlängtade och särskilt inriktningen att företagens behov av tillgång till hälsodata ska finnas med i kommande förslag.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Forskning
 • Tisdag 24 augusti 2021

Göteborg vill leda avancerad utveckling

Göteborgsområdet hoppas ta en ledande roll i utvecklingen av oligonukleotid-läkemedel. Stora resurser läggs på uppbyggnaden av OligoNova Hub som ny teknikplattform i samverkan med AstraZeneca för att väva ihop forskning och entreprenörskap inom life science.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Forskning
 • Tisdag 6 juli 2021

Snabbare väg för kliniska prövningar

En ny digital infrastruktur ska göra det möjligt att förenkla och snabba på ansökningsprocessen när biobanksprov ingår i en klinisk läkemedelsprövning. Satsningen, som sker med stöd från Vinnova, är en förutsättning för att Sverige ska kunna fortsätta vara attraktivt för kliniska prövningar när en ny EU-förordning träder i kraft nästa år.

 • Av: Christina Lucas
 • Forskning
 • Torsdag 24 juni 2021

Nytt hopp om bot mot malaria

Varje år dör mer än 400 000 människor – de flesta barn – i malaria. Nu växer hoppet om bot mot den svåra sjukdomen – två nya vaccin testas i kliniska försök. Enligt den svenska malariaforskaren Kristina Persson har den rekordsnabba utvecklingen av covid-19-vacciner gett skjuts åt forskningen kring vaccination mot parasitsjukdomen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Tisdag 22 juni 2021

Så får Sverige fler kliniska prövningar

Sverige kan bli bättre på att locka till sig företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar. Men då måste det bli tydligare vad Sverige kan erbjuda, processer måste bli smidigare, och förutsättningarna för hälso- och sjukvården att genomföra prövningarna måste förbättras.

 • Av: Christina Lucas
 • Forskning
 • Tisdag 1 juni 2021

Forskning ger ny kunskap om ALS

Den neurodegenerativa sjukdomen ALS leder alltid till döden, i vissa fall inom bara något år. Ny forskning visar att celler i hjärnans blodkärl kan ge en signal om hur aggressiv sjukdomen är.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Måndag 31 maj 2021

Forskning visar vägen ut ur krisen

Sveriges regelverk, sjukvård, hälsodatasystem och relativt små forskningsmiljöer inte är anpassade för dagens globala hälsoutmaningar. Den slutsatsen drar stiftelsen Forska!Sverige som i en rapport identifierar tio åtgärder som krävs för att bättre kunna dra nytta av forskning och utveckling i händelse av kris.

 • Av: Christina Lucas
 • Forskning
 • Onsdag 12 maj 2021

Exporthinder drabbar vaccinproduktion

Handelshinder och exportrestriktioner fortsätter sätta käppar i hjulet för produktionen av covidvaccin. Såväl stora som små vaccintillverkare varnar för att miljontals doser kan gå förlorade om inte viktiga komponenter släpps fram över landgränserna. Även kvalificerad personal för vaccintillverkningen saknas, varnar branschens globala organisation IFPMA.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Måndag 26 april 2021

Forskning kring pots efter covid

Hundratals svenskar kan lida av så kallad post-covid-pots. Pots är en sen tidigare känd sjukdom som bland annat orsakas av virusinfektioner – symptomen är till exempel hjärtklappning, rusande puls och svimning. Svenska forskare har gjort en fallrapport av tre patienter och planerar nu en större studie kring post-covid-pots.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Torsdag 15 april 2021

Jätteprojektet Scapis öppnar för forskare

Nu kan alla svenska forskare söka svar kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar med stöd av unikt material från projektet Scapis och dess kombination av djup och bredd som data-, bild- och biobank. 30 000 svenskar har bidragit med omfattande data som nu görs tillgänglig för forskning som en unik kunskapsbank.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Forskning
 • Tisdag 6 april 2021

Samarbete ska stärka Norden inom Life science

Unika hälsodataregister, hög kvalitet på sjukvården och en lång tradition av samarbete är egenskaper som kan bidra till att stärka de nordiska ländernas konkurrenskraft inom Life science, var slutsatsen när Lif bjöd in till konferens om nordiskt samarbete.

 • Av: Christina Lucas
 • Forskning
 • Måndag 22 mars 2021

Pris för nya migränläkemedel

På 1980-talet började han undersöka om molekylen CGRP hade en koppling till migrän. Nu belönas Lars Edvinsson med prestigefulla The Brain Prize, och gläder sig åt nya läkemedel som ändrar livet för patienterna.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Onsdag 17 mars 2021

Satsning i Uppsala på forskningssjuksköterskor

Akademiska i Uppsala var först med en särskild kompetensmodell för forskningssjuksköterskor. Nu bygger universitetssjukhuset vidare på strategin med ett särskilt introduktionsår och en generell arbetsbeskrivning för yrkesgruppen.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Forskning
 • Onsdag 10 mars 2021

”Vi är i början av en lång förändringsresa”

Första sträckan på en lång förändringsresa är avklarad. Så vill samordnaren Jenni Nordborg i en stor intervju för Life-time beskriva arbetet under det första året med en nationell strategi för Life Science. Året har förstås präglats av pandemin, som samtidigt medfört att Life Science-branschen synliggjorts som aldrig förr.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Forskning
 • Torsdag 25 februari 2021

Sjöbergpris till upptäckt av ny mekanism

Från katastrof till livräddare – i dag hjälper släktingar till läkemedlet talidomid cancerpatienter. Årets Sjöbergpris går till forskaren som förklarat både effekten och de biverkningar som skuggade historien.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Torsdag 18 februari 2021

Expert: Så kan virusvarianter besegras

Ingredienserna i receptet för att trycka ned nya virusvarianter är inte så många, men alla länder måste försöka använda dem. Masstesta, smittspåra, isolera, inför restriktioner – och vaccinera så många som möjligt, så snabbt som möjligt. Det säger den ansedda experten Astrid Iversen, professor i virologi och immunologi vid Oxford-universitetet, i en stor intervju för Life-time.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Torsdag 11 februari 2021

Väntade problem vid vaccinproduktion

Att det blir inkörningsproblem när vaccinbolagen ska skala upp produktionen av covidvaccin till nivåer som aldrig tidigare skådats är inte så konstigt, anser experter som Life-time talat med. Vaccinproduktion är extremt komplicerad och myndigheterna ställer mycket höga krav på kvalitet och säkerhet under tillverkningen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Fredag 5 februari 2021

Effekt och säkerhet av vacciner ska följas upp

Såväl covidvaccinernas säkerhet som den omfattande vaccinationskampanjen i landet ska följas upp och analyseras av myndigheterna. Läkemedelsverket startar registerstudier och Folkhälsomyndigheten ska granska effekten och täckningen av vaccinationerna. Men det är också viktigt att belysa den bredare samhällsnyttan som vaccineringen ger, säger Lif:s Bengt Mattson.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Torsdag 21 januari 2021

Nya satsningar på precisionsmedicin

Som del av en satsning på precisionsmedicin och hälsodata satsar regeringen 16 miljoner på samverkansprojektet Genomic Medicine Sweden. Pengarna går till pilotstudier inom barncancer, bröst- och äggstockscancer.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Forskning
 • Tisdag 12 januari 2021

Forskningssatsning präglad av pandemin

Regeringens forsknings- och innovationsproposition innebär en höjning av statens ambitioner på forskningsområdet – både i form av ekonomiska satsningar och ett tydligt Life Science-perspektiv, anser Lif.

 • Av: Christina Lucas
 • Forskning
 • Fredag 18 december 2020

Svensken bakom vaccinet: “mRNA är ett genombrott”

Coronavaccinet från Pfizer/BioNTech kan komma i pulverform redan till hösten nästa år. Det betyder att det inte måste förvaras i minus 70 grader, och med andra ord blir mycket enklare att hantera. Det berättade Mikael Dolsten, svensken bakom vaccinet som redan börjat användas i Storbritannien, Kanada och USA, under den vetenskapliga konferensen State of the Art Covid-19.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Torsdag 17 december 2020

Läkemedelsprövning på distans på väg

Läkemedelsprövningar där patienterna deltar från hemmet kan ge bättre data, snabbare genomförda prövningar och göra det möjligt för fler patienter att delta, oberoende av var i landet de bor. En förstudie som Läkemedelsverket gjort visar att det finns många fördelar – men också frågor som måste lösas för att studierna ska kunna ske på ett patientsäkert sätt.

 • Av: Christina Lucas
 • Forskning
 • Tisdag 15 december 2020

Vacciner kan ge immunitet nästa sommar

Hundratals vaccin mot covid-19 och över 1 100 läkemedelsbehandlingar testas nu. Alla ansträngningarna från forskare och vaccinbolag kan leda till coronaviruset bemästras i flera världsdelar redan under nästa år, visar en prognos som presenterades på presskonferens med IFPMA, den globala branschorganisationen för läkemedelsföretag.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Torsdag 10 december 2020

EMA håller öppet möte om vacciner

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, tar till ett ovanligt grepp och bjuder in allmänheten till ett öppet informationsmöte om hur arbetet med att ta fram och godkänna vaccin mot covid-19 går till, där det blir möjligt för enskilda medborgare att ställa frågor och ge synpunkter.

 • Av: Christina Lucas
 • Forskning
 • Onsdag 25 november 2020

EMAs nya riktlinjer för coronavacciner

Redovisa minst sex veckors data kring vaccinets säkerhet, och undersök om vaccinet skyddar både mot infektion och sjukdom. Uppföljningen av biverkningar och avtagande immunitet måste hålla i minst ett år. Det är några av kraven som EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, ställer på de bolag som vill ha sina coronavaccin godkända.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Tisdag 24 november 2020

Snabb introduktion med ny metod

Hjärtsviktspatienter i Umeå har snabbt fått tillgång till nya, effektiva läkemedel genom en ny, systematisk introduktionsmetod. Umeåforskaren Helena Norberg ser stora fördelar med modellen för patienter med kroniska sjukdomar

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Forskning
 • Torsdag 12 november 2020

Ny översikt om vacciner mot covid-19

Beskedet från företaget Pfizer om att preliminära resultat visar att deras vaccinkandidat mot covid-19 ger över 90 procents förebyggande skydd har stärkt hoppet om medicinska lösningar mot pandemin i närtid. Branschorganisationen Lif har publicerat en ny översikt som visar att just nu testas 47 vaccinkandidater på människa i kliniska prövningar.

 • Av: Christina Lucas
 • Forskning
 • Onsdag 11 november 2020

Miljardsatsning på datadriven forskning

Nya individanpassade läkemedel, precisionsmedicin och infektionsbiologi. Det är några av de forskningsområden som Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) vill främja genom en massiv satsning. Med 3,7 miljarder kronor ska datadriven Life Science i Sverige tas till nivåer som gör vårt land världsledande, enligt stiftelsen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Fredag 23 oktober 2020

Utredning vill få bort forskningshinder

Lagstiftningen har under lång tid satt stopp för kliniska läkemedelsstudier på personer med livshotande akuta sjukdomar. Nu föreslår den statliga utredningen Komet att regeringen ska se över de regelhinder som finns för viktig medicinsk forskning på det här området. Frågan har aktualiserats av att det inte går att forska i Sverige på allvarligt sjuka covidpatienter.

 • Av: Ia Wadendal
 • Forskning
 • Torsdag 22 oktober 2020

Jubel i Umeå efter Nobelpriset i kemi

Jublet i Umeå hade nästan inga gränser när universitetets egen forskarstjärna Emmanuelle Charpentier tilldelades Nobelpriset i kemi. Upptäckten av den så kallade gensaxen har lagt grund för nya cancerterapier och gett hopp om att bota ärftliga sjukdomar.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Forskning
 • Torsdag 8 oktober 2020

Nobelpris för upptäckter om hepatit C

En milstolpe i kampen mot virus. Så beskriver Nobelkommittén upptäckten bakom årets Nobelpris i medicin. Forskarna Harvey Alter, Michael Houghton och Charles M Rice har var och en bidragit med viktiga pusselbitar som gör det möjligt att utplåna hepatit C genom blodtester och effektiva antivirala läkemedel.

 • Av: Christina Lucas
 • Forskning
 • Tisdag 6 oktober 2020

HPV-vaccin skyddar mot livmoderhalscancer

Kvinnor som vaccineras mot HPV löper betydligt lägre risk att drabbas av livmoderhalscancer. Särskilt stor är effekten vid vaccinering i ung ålder, visar en omfattande svensk studie som publicerats i tidskriften New England Journal of Medicine.

 • Av: Christina Lucas
 • Forskning
 • Fredag 2 oktober 2020

Visa fler artiklar