Britter studerar läkemedel mot covid-19

För mindre än en månad sedan initierades en stor klinisk läkemedelsprövning av den brittiska hälsomyndigheten NHS. Redan har 1 000 patienter engagerats i världens hittills största studie som förhoppningsvis kan ge svar om tre olika befintliga läkemedel mot andra sjukdomar även är effektiva mot covid-19.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 7 april 2020

Stort antal corona-test på väg från Kina

Efter flera larm om brist på tester för diagnostik av det nya coronaviruset går det nu att se ett ljus i tunneln. Redan nästa vecka kommer ett så stort antal färdiga testkit till Sverige, att behovet för sjukvården i Stockholm sannolikt kommer att täckas. Tack vare en stor donation från Wallenbergstiftelsen har Karolinska Institutet lyckats göra en massiv beställning från Kina.

 • Av: Ia Wadendal
 • Torsdag 26 mars 2020

EU: Samordna studier mot covid-19

För att snabbt få fram behandlingar mot covid-19 måste alla EU-länder delta i stora kontrollerade läkemedelsprövningar. Det säger EU-myndigheten EMA som är berett att utvärdera 20 nya läkemedel och 35 vacciner mot det nya coronaviruset.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 25 mars 2020

LIF-översikt om läkemedelsbranschens kraftsamling

Spridningen av coronasmittan har satt igång en enorm kraftsamling inom läkemedelsbranschen för att så snabbt som möjligt få fram effektiva behandlingar mot covid-19 och på längre sikt vacciner mot coronaviruset. LIF publicerar nu en forskningsöversikt som visar läkemedelsföretagens pågående forskningsprojekt.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 18 mars 2020

Tydligare roll för forskningssjuksköterskor

Forskningssjuksköterskan ska få en tydligare roll inom kliniska prövningar med en samsyn bland samtliga universitetssjukhus om att ta fram en kompetensmodell för arbetet. På Akademiska sjukhuset finns en sådan modell sedan i höstas.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Onsdag 19 februari 2020

Gift från Påskön bakom nya cancerläkemedel

Giftämnet från mytomspunna Påskön har gett ny kunskap kring cellers tillväxt och för att utveckla nya former av cancerbehandling. Michael Hall och David Sabatini tilldelas Sjöbergpriset för banbrytande forskning på området.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Torsdag 6 februari 2020

Fästingbitna studeras för nya TBE-läkemedel

TBE, hjärninflammation efter fästingbett är en allvarlig ökande sjukdom i Sverige. De vaccin som finns ger inte heltäckande skydd och antivirala läkemedel saknas. Ett nytt forskarnätverk, som ska studera tidiga förlopp av infektionen, hoppas hitta biomarkörer som kan underlätta utvärderingen av framtida läkemedel.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 30 januari 2020

Internationell spaning kring nya läkemedel

Nationell horizon scanning – ”spaning” kring nya läkemedel kommer att till viss del att ersättas av ett nytt europeiskt samarbete, IHSI. Sverige är på väg att bli organisationens nionde medlemsland.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Tisdag 28 januari 2020

AstraZeneca miljardsatsar på nollutsläpp 2030

Förnybara energikällor ska användas till både elektricitet och värme. Tjänstebilarna ska vara eldrivna. Och nästa generation av inhalatorer för astma ska ha en klimatvänlig drivgas. Det är några av satsningarna i den nya klimatstrategin som AstraZeneca lanserade på World Economic Forums möte i Davos.

 • Av: Ia Wadendal
 • Torsdag 23 januari 2020

Algoritm föreslår cancerbehandling

Med hjälp av en datoralgoritm kan forskare vid Uppsala universitet vara en ny behandling mot neuroblastom på spåren. Neuroblastom drabbar små barn och uppkommer i det sympatiska nervsystemet. Den nya behandlingen bygger på läkemedel som stimulerar ett receptorprotein i nervsystemet.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Måndag 13 januari 2020

Vården behöver organisatorisk revolution

Vårt system för hälsa, vård och omsorg har på relativt kort tid nått stora medicinska framsteg och en snabb digitalisering. Men nu behövs en organisatorisk revolution inom hälso- och sjukvården – annars riskerar vårt vårdsystem att mötas av en allt mer dalande tilltro från befolkningen. Det konstaterar stiftelsen Leading Health Care i en ny rapportbok.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 9 december 2019

Samlad agenda mot antibiotikaresistens

Ökad samverkan ska stärka arbetet mot antibiotikaresistens. En ny forskningsagenda har tagits fram av Vetenskapsrådet som bas för framtida forskning.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Onsdag 4 december 2019

Stöd i riksdagen för ökade anslag

Nästa höst presenterar regeringen sin proposition om högre utbildning, forskning och innovation. När forskningspolitiken diskuterades på ett seminarium nyligen var riksdagspartierna eniga i flera frågor. Dock försökte flera partiföreträdare även lyfta det egna partiets hjärtefrågor.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 25 november 2019

”Sverige borde rankas bland de bästa”

”Sveriges internationella attraktionskraft och lyskraft som Life Science-nation”. Så namnger branschorganisationen SwedenBio sitt inspel till den kommande forskningspropositionen. I Life Science-strategin behöver vikten av internationalisering understrykas för samtliga aktörer, betonar organisationen.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 19 november 2019

”Öka anslagen till statliga finansiärer”

I sitt inspel till den kommande forskningspropositionen är branschorganisationen Swedish Medtech kritiskt till ökade basanslag till universiteten på bekostnad av anslag till statliga forskningsfinansiärer. I stället föreslås större anslag till exempelvis Vinnova. Man vill också se forskningsplattformar för samarbeten mellan större och mindre medicinteknikföretag.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 18 november 2019

Kliniska prövningar ökar i Jönköping

Region Jönköping har lyckats vända den negativa trenden och öka antalet kliniska läkemedelsprövningar. Vi har fått en bra struktur där klinikerna har incitament att delta i prövningar, menar regionstyrelsens ordförande Mia Frisk i en intervju från kristdemokraternas riksting.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 15 november 2019

”Satsa på behovsstyrd forskning”

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, utgår från att inriktningen i den förra forskningspropositionen bevaras och förstärks. Forskning ska vara samhällsrelevant och leda till innovationer som implementeras i praktiken. Kommuner och regioner är en strategisk resurs av ”yttersta vikt” för att målen ska nås, anser SKL.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 11 november 2019

”Kraftsamla inom Life Science i Sverige”

Vetenskapsrådet vill se en statlig kraftsamling kring Life Science. Regeringens kontor för Life Science bör få utökade resurser, och ytterligare satsningar behövs för att främja klinisk forskning, anser myndigheten i sitt inspel till regeringens kommande forskningspolitiska proposition.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 8 november 2019

”Stärk Sveriges unika förutsättningar”

Stiftelsen Forska!Sverige uppskattar att regeringen lyfter hälsa och vård inför den kommande forskningsproposition. Stiftelsen lämnar flera förslag som syftar till att öka kvaliteten på grundforskning, klinisk forskning och därmed hälso- och sjukvården.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 7 november 2019

KI fördjupar samarbete med Janssen

Karolinska Institutet (KI) och läkemedelsföretaget Janssen fördjupar sitt pågående samarbete inom forskning och utveckling. Det gemensamma forskarlaget ska bland annat använda avancerade analysmetoder för att hitta nya metoder att tidigare kunna identifiera personer som riskerar att drabbas av allvarliga sjukdomar som exempelvis Alzheimers sjukdom och olika cancerformer.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 14 oktober 2019

Hur ska medicinen få mer precision?

Precisionsmedicin kan ge bot och bättre liv för patienter. Men lagar behöver ändras och delning av hälsodata måste öka utan att individers integritet kommer i kläm. Lina Nordquist, riksdagsledamot för Liberalerna, vill se en ny prioritetsutredning så att vården får hjälp att göra rätt.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 8 oktober 2019

Pionjär inom bioinformatik prisas

Vad är det som gör att vissa kvinnor med riskfyllda genmutationer inte utvecklar bröstcancer? Och varför blir vissa med diabetes blinda, medan andra inte blir det? Bioinformatikprofessorn Søren Brunak har utvecklat avancerade metoder för att lägga pusslet kring hur olika sjukdomar utvecklas. För detta arbete belönas han nu med Eric K Fernströms stiftelses stora Nordiska pris.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 1 oktober 2019

Akademiska läkemedelsprövningar oftast lokala

Kliniska läkemedelsprövningar som initierats av företag bedrivs ofta i flera regioner i landet, medan akademiska läkemedelsprövningar är mer lokala. Det visar en jämförande rapport från Vetenskapsrådet.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 27 september 2019

Tydligare besked om blodsockernivåer vid diabetes

En ny svensk studie ger tydligare besked om vilken nivå på blodsockret hos patienter med typ 1-diabetes som ger ökad risk för njur-och ögonskador.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Fredag 20 september 2019

Lasker-pris till forskare bakom Herceptin

Miljontals kvinnor med aggressiv bröstcancer har behandlats med Herceptin, en antikroppbehandling som ger en god prognos för överlevnad och bättre livskvalitet. Nu får de tre forskarna Michael Shepard, Axel Ullrich och Dennis Slamon, det prestigefyllda Lasker-priset för sina upptäckter, och för att de vidareutvecklat antikroppen till en behandling som räddar liv.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 16 september 2019

Svensk antikropp mot Alzheimers sjukdom

Kan den svenskutvecklade antikroppen BAN2401 i framtiden bromsa Alzheimers sjukdom? Om tre år förväntas resultaten från en fas 3-studie som inleddes tidigare i år, och bakom forskningen står professor Lars Lannfelt, Uppsala. Alzheimerforskningen är intensiv över hela världen. Just nu prövas cirka 30 läkemedelskandidater i den sista kliniska fasen.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 13 september 2019

Alzheimers hett område trots misslyckanden

Gång på gång har läkemedelsföretagens förhoppningar kring nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom grusats. Men enligt professor Lars Lannfelt är detta ganska väntat eftersom det bara är 35 år sedan amyloid-beta, som orsakar sjukdomen, upptäcktes. Tänk på utvecklingen av läkemedel mot höga blodfetter och diabetes, säger han.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 11 september 2019

Statiner minskade risk för levercancer

En stor svensk studie visade att fettlösliga statiner, läkemedel mot högt kolesterol, är kopplade till lägre risk för levercancer för personer med en kronisk infektion av hepatit B eller C. Det behövs dock mer forskning innan vården kan rekommendera behandling i stor skala, anser professor Jonas F. Ludvigsson.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 3 september 2019

Starkt stöd för svensk medicinsk forskning

Hela 87 procent av svenskarna tycker att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation inom medicinsk forskning. Stödet för att dela sina egna hälsodata för forskning är ännu högre. Det visar en Sifo-undersökning från stiftelsen Forska!Sverige.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 27 augusti 2019

Regioner och universitet vill se ny biobankslag

Regeringen måste sätta igång processen med att ta fram förslag till en ny biobankslag. Dagens lagstiftning är föråldrad och ett direkt hinder för medicinsk forskning. Det anser Biobank Sverige, samarbetsorgan för regioner, medicinska universitet och branschorganisationer inom Life Science.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 22 augusti 2019

Bebisar screenas för typ 1-diabetes

Spädbarn med hög ärftlig risk för typ 1-diabetes ingår i en studie som undersöker om oralt insulin kan fördröja eller förhindra sjukdomen. I Sverige erbjuds screeningen än så länge bara i Skåne, men fler regioner kan få chansen framöver.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 20 augusti 2019

Nollvision målet inom barncancer

Vid ett seminarium i Almedalen som arrangerades av LIF, Barncancerfonden och Dagens Nyheter diskuterades utmaningarna i barncancervården och hur Sverige ska lyckas nå visionen om hundraprocentig överlevnad. I fokus var elvaårige Victor som drabbades av cancer 2014.

 • Av: Eva Nordin
 • Torsdag 11 juli 2019

Centrum för hälsodata ska underlätta forskning

Snabbare tillgång till stora mängder hälsodata för forskare, effektivare behandlingsmetoder för patienterna och ökad tillväxt för Life Science-företag i Stockholmsregionen. Det är tankarna bakom regionstyrelsens beslut att inrätta ett centrum för hälsodata i Stockholm.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 26 juni 2019

Nationell handlingsplan behövs för hälsodata

Förutsättningarna för att driva framgångsrik forskning och kliniska studier i Sverige behöver förbättras. Regeringen bör besluta om en nationell handlingsplan för lagring, insamling, delning och användning av hälsodata. Det anser stiftelsen Forska!Sverige i rapporten Agenda för hälsa och välstånd 2019.

 • Av: Boel Halldén
 • Onsdag 29 maj 2019

Allt färre kliniska prövningar i Sverige

Antalet företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar som startades i Sverige minskade under 2018. Därmed fortsätter den negativa trend som funnits under det senaste decenniet, visar preliminära siffror från LIFs FoU-rapport.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 17 maj 2019

Medicinspiral kan ge bättre vård i utvecklingsländer

En medicinspiral i magsäcken kan ersätta stora dagliga doser av antibiotika och underlätta för patienter i utvecklingsländer. Idén med läkemedelsspiralen kläcktes under ett forskningssamarbete mellan KTH i Stockholm och MIT i Boston. Den har testats framgångsrikt på grisar och intervjuer med 300 tuberkulospatienter i Indien visar att det finns en stor acceptans för att prova metoden.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 23 april 2019

Elektronisk hundnos hittar cancer

Ett elektroniskt utandningstest kopplad till mobilen eller datorn för hitta cancer testas nu vid flera medicinska centra runtom i världen. Det är forskare på Israels tekniska universitet Technion i kuststaden Haifa, som ligger bakom en utandningsmätare som med stor tillförlitlighet kan upptäcka cancer innan patienten själv känner av den.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Måndag 15 april 2019

Gener kan påverka återhämtning vid stroke

För första gången har forskare visat att vanliga genvarianter hos människan kan vara kopplade till hur det går efter en ischemisk stroke. Tidigare har man sett att generna har betydelse för risken att insjukna i stroke.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Torsdag 4 april 2019

Samtal om värdet av kliniska prövningar

Alla parter vill se att fler kliniska läkemedelsprövningar görs i Sverige, men den långsiktiga trenden är ändå nedåtgående. En ny rapport visar att fler studier vore värdefullt för Sverige. Ett seminarium ägnades nyligen åt frågor om hur trenden kan brytas.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 12 mars 2019

Svensk hjärtstoppsstudie stoppas i Sverige

Världens största kliniska hjärtstoppstudie leds och finansieras av Sverige, men i Sverige får man inte använda läkemedel på medvetslösa i forskning. Vi borde harmoniseras med övriga EU där läkemedel i den här sortens studier är tillåtna, anser Niklas Nielsen, forskare vid Centrum för hjärtstopp i Lund och huvudansvarig för hjärtstoppsstudien.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 19 februari 2019

Visa fler artiklar