Medborgarnas tillit måste finnas

Anders Åkesson

Anders Åkesson - Tidigare regionråd i Skåne för Miljöpartiet, numera konsult

 • Krönika
 • Tisdag 12 februari 2019

Europas framtid är inte billiga kopior

Christofer Fjellner

Christofer Fjellner - Europaparlamentariker (M)

 • Krönika
 • Onsdag 9 januari 2019

Balans om värdebaserad vård, tack!

Hans Winberg

Hans Winberg - Ek lic och Generalsekreterare för Stiftelsen Leading Health Care.

 • Krönika
 • Fredag 18 maj 2018

Antibiotikaresistens ett allt större hot

Christofer Fjellner

Christofer Fjellner - Europaparlamentariker (M)

 • Krönika
 • Torsdag 1 mars 2018

Team Sweden kan stärka vårdexporten

Maria Helling

Maria Helling - vd Swecare

 • Krönika
 • Tisdag 24 oktober 2017

Europa måste stärka innovation och utveckling

Christofer Fjellner

Christofer Fjellner - Europa-parlamentariker (M)

 • Krönika
 • Fredag 17 mars 2017

50 års väntan på Nationell läkemedelslista

Barbro Westerholm

Barbro Westerholm - Riksdagsledamot (L)

 • Krönika
 • Fredag 3 februari 2017

Se mig som en person och inte en diagnos

Inger Ros

Inger Ros - Ordförande Riksförbundet HjärtLung

 • Krönika
 • Måndag 28 november 2016

Framtidsinvestering i forskning minskar kostnadsökningar inom vården

Anna Nilsson Vindefjärd

Anna Nilsson Vindefjärd - Generalsekreterare Forska!Sverige

 • Krönika
 • Fredag 21 oktober 2016

Vi borde prata mer om de stora utmaningarna

Dag Larsson

Dag Larsson - (S), ordf SKL:s sjukvårds-delegation

 • Krönika
 • Fredag 7 oktober 2016

Svensk vård ett starkt varumärke i världen

Maria Helling

Maria Helling - vd Swecare

 • Krönika
 • Tisdag 27 september 2016

Macchiarini: När elitismen suddar ut gränsen mellan fusk och fakta

Hans Winberg

Hans Winberg - Ek lic och Generalsekreterare för Stiftelsen Leading Health Care.

 • Krönika
 • Fredag 16 september 2016

Vi måste lära av varandra

Stig Nyman

Stig Nyman - Ordförande Handikappförbunden

 • Krönika
 • Måndag 15 augusti 2016

Trygg vård i rätt tid av hög kvalitet

Cecilia Widegren

Cecilia Widegren - (M) riksdagsledamot Skaraborg Socialpolitisk talesperson

 • Krönika
 • Måndag 13 juni 2016

Tredelat huvudmannaskap – en bromskloss?

Barbro Westerholm

Barbro Westerholm - Riksdagsledamot (L)

 • Krönika
 • Fredag 13 maj 2016

Förslagen finns – nu behövs politisk vilja

Patric Källman

Patric Källman - Strategisk rådgivare och chef, Vasco Advisers

 • Krönika
 • Fredag 6 maj 2016

De(t) sällsynta måste få upptäcka(s) och synas

Mats Eriksson

Mats Eriksson - (M), regionråd Halland

 • Krönika
 • Måndag 25 april 2016

En frisk befolkning ger en frisk ekonomi

Anna Nilsson Vindefjärd

Anna Nilsson Vindefjärd - Generalsekreterare Forska!Sverige

 • Krönika
 • Fredag 15 april 2016

Design för misslyckande

Hans Winberg

Hans Winberg - Ek lic och Generalsekreterare för Stiftelsen Leading Health Care.

 • Krönika
 • Torsdag 7 april 2016

Visa fler krönikor