Linda Melkersson

Linda Melkersson - Chefsjurist på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Krönika

Etiskt regelverk ger trygg samverkan

Linda Melkersson: En kritisk mediegranskning i veckan fokuserar på samverkan mellan läkare och läkemedelsföretag. Men viktiga perspektiv saknas kring varför denna samverkan sker, varför den är central för vårdens utveckling och hur den är reglerad.

Linda Melkersson - Chefsjurist på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

  • Tisdag 14 november 2023

Dag Larsson

Dag Larsson - Senior sakkunnig policy

Krönika

Delad tablett risk för diabetespatienter

Dag Larsson: En expertgrupp inom regionernas Kunskapsstyrning vill att en läkemedelstablett mot typ 2-diabetes, som inte är delningsbar, ändå ska delas i syfte att spara pengar. Förutom att detta står i strid med det regulatoriska godkännandet, med subventionsbeslutet och att det medför stora patientrisker – kan konsekvenserna på sikt bli sämre behandlingsmöjligheter inom diabetesområdet och minskad forskning i Sverige.

Dag Larsson - Senior sakkunnig policy

  • Fredag 3 november 2023

Bengt Mattson

Bengt Mattson - Lifs expert på läkemedelsförsörjning

Krönika

Den enskilda patientens medicin viktigast

Bengt Mattson: Jag är övertygad om att det samarbete som vi fått till mellan alla aktörer leder till att Sverige bättre kan hantera läkemedelsbrister. Särskilt när vi hela tiden har det viktigaste i åtanke – den enskilda patientens tillgång till sin medicin.

Bengt Mattson - Lifs expert på läkemedelsförsörjning

  • Fredag 27 oktober 2023

Jenni Nordborg

Jenni Nordborg - Chef internationella relationer på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Krönika

Ett steg på vägen mot ny läkemedelslag

Jenni Nordborg: EU måste fortsätta utgöra ett globalt kraftcentrum inom forskning och utveckling av läkemedel – för Europas patienter och för att hälso- och sjukvården ska utvecklas. Ett viktigt steg på vägen är det första förslag till yttrande av EU-kommissionens lagförslag som nu lagts fram av EU-parlamentets rapportör Pernille Weiss.

Jenni Nordborg - Chef internationella relationer på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

  • Torsdag 5 oktober 2023

Visa fler krönikor