Kent Björkqvist

Kent Björkqvist

Krönika

Steg framåt för läkemedelsfrågor

Kent Björkqvist: Almedalsveckan var ett steg framåt inom flera fokusområden för läkemedelsbranschen. Tydligast var den mer mogna diskussionen om att branschen, regionerna och staten behöver sätta sig ner tillsammans och komma överens om hur svenska patienter ska ges bättre tillgång till de läkemedel de behöver.

Kent Björkqvist

  • Fredag 5 juli 2024
Bengt Mattson

Bengt Mattson - Sakkunnig policy på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Krönika

Missad chans till bättre vaccinsystem

Bengt Mattson: Den statliga vaccinutredningens betänkande är en missad chans att åstadkomma ett effektivt och framtidssäkrat nationellt system för vaccinationer i Sverige.

Bengt Mattson - Sakkunnig policy på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

  • Torsdag 16 maj 2024
Jenni Nordborg

Jenni Nordborg - Chef internationella relationer på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Krönika

En stark svensk röst behövs i EU

Jenni Nordborg: Kompromissen i EU-parlamentet om läkemedelslagstiftningen är ett litet steg på vägen. Nu är det upp till Sverige och andra starka life science-länder att driva igenom ett regelverk som stärker EUs konkurrenskraft och som gynnar Europas patienter.

Jenni Nordborg - Chef internationella relationer på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

  • Fredag 22 mars 2024
Linda Melkersson

Linda Melkersson - Chefsjurist på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Krönika

Läkemedelslag måste vara flexibel

Linda Melkersson: EUs framtida läkemedelslagstiftning måste kunna hantera framtida innovativa sätt att behandla sjukdomar som vi idag inte ens kan föreställa oss. Flexibilitet är nyckelordet.

Linda Melkersson - Chefsjurist på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

  • Torsdag 14 mars 2024
Dag Larsson

Dag Larsson - Senior sakkunnig policy på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Krönika

Bättre samtal om evidens behövs

Dag Larsson: Vi behöver ett mer konstruktivt samtal om hur vi ska hantera medicinsk evidens för moderna läkemedel. För det kommer inte att bli färre läkemedel framöver som inte kunnat genomgå en sedvanlig randomiserad klinisk prövning – snarare tvärtom.

Dag Larsson - Senior sakkunnig policy på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

  • Fredag 8 mars 2024
Johan Färnstrand

Johan Färnstrand - Vd på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Krönika

Ordet vägval sammanfattar 2023

Johan Färnstrand: Året som gått har varit speciellt på många olika sätt. Det har präglats av behovet av bättre krisberedskap i vår del av världen, av diskussioner kring läkemedelsbranschens framtid i Europa och patienters tillgång till läkemedel, och det har även varit speciellt för mig personligen.

Johan Färnstrand - Vd på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

  • Torsdag 21 december 2023
Linda Melkersson

Linda Melkersson - Chefsjurist på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Krönika

Etiskt regelverk ger trygg samverkan

Linda Melkersson: En kritisk mediegranskning i veckan fokuserar på samverkan mellan läkare och läkemedelsföretag. Men viktiga perspektiv saknas kring varför denna samverkan sker, varför den är central för vårdens utveckling och hur den är reglerad.

Linda Melkersson - Chefsjurist på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

  • Tisdag 14 november 2023
Dag Larsson

Dag Larsson - Senior sakkunnig policy

Krönika

Delad tablett risk för diabetespatienter

Dag Larsson: En expertgrupp inom regionernas Kunskapsstyrning vill att en läkemedelstablett mot typ 2-diabetes, som inte är delningsbar, ändå ska delas i syfte att spara pengar. Förutom att detta står i strid med det regulatoriska godkännandet, med subventionsbeslutet och att det medför stora patientrisker – kan konsekvenserna på sikt bli sämre behandlingsmöjligheter inom diabetesområdet och minskad forskning i Sverige.

Dag Larsson - Senior sakkunnig policy

  • Fredag 3 november 2023
Bengt Mattson

Bengt Mattson - Lifs expert på läkemedelsförsörjning

Krönika

Den enskilda patientens medicin viktigast

Bengt Mattson: Jag är övertygad om att det samarbete som vi fått till mellan alla aktörer leder till att Sverige bättre kan hantera läkemedelsbrister. Särskilt när vi hela tiden har det viktigaste i åtanke – den enskilda patientens tillgång till sin medicin.

Bengt Mattson - Lifs expert på läkemedelsförsörjning

  • Fredag 27 oktober 2023
Jenni Nordborg

Jenni Nordborg - Chef internationella relationer på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Krönika

Ett steg på vägen mot ny läkemedelslag

Jenni Nordborg: EU måste fortsätta utgöra ett globalt kraftcentrum inom forskning och utveckling av läkemedel – för Europas patienter och för att hälso- och sjukvården ska utvecklas. Ett viktigt steg på vägen är det första förslag till yttrande av EU-kommissionens lagförslag som nu lagts fram av EU-parlamentets rapportör Pernille Weiss.

Jenni Nordborg - Chef internationella relationer på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

  • Torsdag 5 oktober 2023

Visa fler krönikor