Liberalerna om svensk Life Science

Hur ska hälso- och sjukvården möta de medicinska forskningsgenombrott som är på gång, hur ska Sverige bli en starkare Life Science-nation, och hur kan större miljöhänsyn tas kring läkemedel? Fyra ledande företrädare för Liberalerna intervjuades av LIFe-time.se i samband med partiets Riksmöte i Västerås i helgen, 21-22 april.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 23 april 2018

Mål om sex vid hiv till Högsta domstolen

Det är ett brott när en hivsmittad person har oskyddat samlag med en annan person och inte i förväg informerat denne om smittan. Högsta Domstolens prejudikat från 2004 är fortfarande giltigt. Men en omprövning kan vara på väg sedan HD beviljat prövningstillstånd i ett nytt fall.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 17 april 2018

Hiv-vården behöver bättre rutiner

Infektionsläkare som behandlar personer med hiv har goda kunskaper om att en välbehandlad patient har minimal risk att smitta andra, till exempel vid oskyddat sex. Men information och dokumentation kring förhållningsregler kan bli bättre, anser Folkhälsomyndigheten.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Måndag 16 april 2018

Alla måste bidra för att minska läkemedel i miljön

Läkemedel designas för att klara kroppens nedbrytande processer och oförändrade nå sina medicinska mål i kroppen. Samma egenskap, kemisk stabilitet, är grunden till läkemedlens miljöeffekter. Myndigheter, landsting och företag brottas med att på bästa sätt minimera läkemedlens skadliga effekter på miljön.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 29 mars 2018

Kardiologen som gick till näringslivet

Tommy Berglund har länge arbetat inom kardiologi med hjärtpatienter. I drygt tio år arbetade han som överläkare och sista åren som chef för hypertonimottagningen på Sahlgrenska/Östra universitetssjukhuset. Men för cirka två år sedan lämnade han sjukvården för att istället börja som medicinsk rådgivare på ett läkemedelsföretag.

 • Av: Eva Nordin
 • Tisdag 27 mars 2018

Vården bidrar till ojämlik canceröverlevnad

2 900 förtida dödsfall per år skulle kunna undvikas om cancerpatienter med kort utbildning hade samma chans att överleva som patienter med högskoleutbildning. Det visar en sammanställning av Cancerfonden.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Måndag 26 mars 2018

Längre köer men mer digitalt i vården

Landstingen bryter mot den lagstadgade vårdgarantin. Endast nio av tio personer får kontakt med primärvården samma dag de söker. Endast tre av fyra får en planerad åtgärd i specialistvården inom 90 dagar. Samtidigt ökar den digitala tillgängligheten. Det framgår av en ny rapport från Socialstyrelsen.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 16 februari 2018

Kriminalvården central för att nå hepatit C-mål

Att hitta och behandla alla smittade är en viktig pusselbit för att Sverige ska lyckas eliminera hepatit C till år 2030 i linje med Världshälsoorganisationen WHO:s mål. En stor andel av de smittade passerar Kriminalvården och därför kan ett effektivt samarbete med sjukvården bli en viktig del av en nationell strategi för att nå målet.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 15 februari 2018

Nej till screening av prostatacancer

Hälso- och sjukvården ska inte erbjuda screening för prostatacancer. Risken för överdiagnostik, överbehandling och biverkningar är för stor. Det anser Socialstyrelsens screeningråd. Men slutsatsen kritiseras.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Tisdag 13 februari 2018

En miljard i återbäring från läkemedelsföretag

Överenskommelser mellan läkemedelsföretag och landsting om priser på läkemedel ger cirka en miljard kronor i återbäring 2017 till landstingen och staten, enligt en sammanställning av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Läkemedelsbranschen anser att systemet med sidoavtal mellan företag och landsting om återbäring, och rekommendationer från NT-rådet kring klinikläkemedel, behöver regleras tydligare.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 22 december 2017

Kritik mot ny vårdgaranti

Regeringen och SKL är överens om detaljerna när närmare två miljarder kronor ska förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården. Cancervården och primärvården prioriteras. Förslaget om ny vårdgaranti i primärvården får dock kritik av oppositionspartier och av Läkarförbundet.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Tisdag 19 december 2017

Alla kan få botande läkemedel mot hepatit C

Alla patienter som är smittade med hepatit C kan få botande läkemedelsbehandling, oavsett hur allvarligt sjuka de är. Det är innebörden av ett beslut från TLV och överenskommelser mellan företagen och landstingen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 15 december 2017

Högspecialiserad vård på färre sjukhus

Högspecialiserad nationell sjukvård ska utföras på färre orter från och med 1 juli 2018. Det föreslår regeringen i en ny proposition.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Måndag 4 december 2017

Undantag bort för antroposofiska läkemedel

Regeringen vill avskaffa undantaget för antroposofiska läkemedel. Lagförslaget innebär att de som tillverkar läkemedlen måste ansöka om registrering eller godkännande hos Läkemedelsverket precis som andra läkemedelstillverkare gör.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Fredag 1 december 2017

”Dags för öppen diskussion om livets slut”

Vi måste ha en öppen diskussion om sista tiden i livet. Det anser riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) i en videointervju för LIFe-time.se. Vid partiets landsmöte beslutades att partiet ska avvakta den debatt som följer av en rapport om dödshjälp från Statens medicinsk-etiska råd (Smer).

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 20 november 2017

Patienten i centrum för liberal vårdpolitik

Liberalerna beslutade vid helgens Landsmöte om ett delvis nytt sjukvårdspolitiskt program. "En kraftfull liberal reformagenda som sätter individen främst", sade Anna Starbrink, landstingsråd i Stockholm, under vårddebatten i Västerås.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Lördag 18 november 2017

Digitalisering och samverkan för Liberalerna

Liberalerna beslutar under Landsmötet om ett flertal åtgärder för att stärka digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Partiet vill också skärpa kraven på vårdgivare att delta i forskning och utveckling, och vill se närmare samverkan mellan vården och Life Science-sektorn.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 17 november 2017

Stark digital kompetens bäddar för skånsk e-hälsa

Den starka digitala kompetensen som både små och stora bolag i Skåne ger en god grogrund för satsningarna på e-hälsa inom regionen. Samtidigt är det viktigt att en stor och komplex organisation som hälso- och sjukvården får skynda långsamt, säger Joakim Nelson, ny vd för Innovation Skåne.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 14 november 2017

Fredrik Lennartsson ny vårddirektör i Skåne

Att gifta ihop fakta och kunskap med värderingar från den politiska ledningen blir en spännande uppgift. Det säger Fredrik Lennartsson som tillträder posten som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne den 29 januari 2018.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 27 oktober 2017

Kärv ekonomi för landstingen

Kärvare ekonomiska tider väntar för landstingen. Under kommande år ökar gapet mellan kostnader och intäkter alltmer. Utan åtgärder saknas 20 miljarder kronor år 2021, enligt SKL:s ekonomirapport.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 18 oktober 2017

Fortsatt osäkerhet kring hepatit B-vaccination

Nyligen avslog regeringen förslaget att vaccin mot hepatit B införs i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Beslutet kan även leda till att ett förslag om ett särskilt allmänt vaccinationsprogram för riskgrupper faller.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Måndag 9 oktober 2017

Läkemedelsföretag vill se ökad tydlighet

"Det fungerar fläckvis". Så kan man sammanfatta synen på ordnat införande och uppföljning av läkemedel hos tre läkemedelsföretag. Men för att Sverige ska fortsätta att vara ett intressant land för lansering av nya läkemedel krävs helhetsperspektiv, större tydlighet och förutsägbarhet i hur läkemedel tas emot.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 5 oktober 2017

Hoppfullt på temadag om forskning

Hur många ska studera på universitet och bör EMA placeras i Sverige? Ger media en skev bild av verkligheten och tycker partierna lika om forskning? Frågorna och svaren var många då Forska!Sverige arrangerade sin sjunde temadag.

 • Av: Per Hånell
 • Tisdag 3 oktober 2017

Personalägda vårdcentraler ska lösa krisen

Det bör bli möjligt att etablera sig i primärvården med enbart läkarlegitimation, och utan krav på allmänmedicinsk specialistkompetens. Det beslutade Centerpartiet på sin stämma i Malmö i helgen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 2 oktober 2017

Centern vill se fasta läkarkontakter i primärvården

Vårdkrisen är en av de hetaste frågorna under Centerns partistämma i Malmö. Redan i sitt invigningstal på torsdagen tog partiledaren Annie Lööf upp bristerna i förlossningsvården och de långa köerna. Centerpartiets sjukvårdpolitiske talesperson, Anders W Jonsson, understryker vikten av att lösa vårdkrisen, bland annat genom fler personägda vårdcentraler och fasta läkarkontakter för patienterna.

 • Av: Ia Wadendal
 • Fredag 29 september 2017

Att mäta vårdens värde allt viktigare

Det var enklare förr att bedöma värdet av sjukvårdens insatser – antingen överlevde eller avled patienten. I dag behövs nya mått för att avgöra hur bra det går för patienten i förhållande till de insatser som görs. Hur vården ska mäta och betala för hälsa stod i fokus på årets IHE Forum.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 21 september 2017

Vårdsatsningar i regeringens budget

Regeringen lägger fram en rad satsningar inom hälso- och sjukvårdsområdet i budgeten för nästa år. Särskilda satsningar görs för bättre tillgänglighet för patienter, mer personal inom förlossningsvården, samt bättre arbetsvillkor inom generellt inom sjukvården. Här sammanfattas de främsta förslagen:

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 20 september 2017

Landsting nöjda med införande av hepatit C-läkemedel

Landstingen var överlag bra på att leva upp till rekommendationer om vilka patienter som skulle behandlas med de nya läkemedlen mot hepatit C som lanserades 2014–2015, enligt en utvärderande rapport. 96 procent av patienterna blev av med infektionen efter en kort tids behandling.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 6 september 2017

Förebyggande behandling mot hiv föreslås

Folkhälsomyndigheten föreslår att förebyggande läkemedelsbehandling mot hiv ska ges till personer med hög risk för hivinfektion, framför allt män som har sex med män. Kontinuerlig förebyggande behandling kan minska risken för hivinfektion med över 80 procent.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 29 augusti 2017

Dags att införa HPV-vaccination av pojkar

Det är dags att införa HPV-vaccination även för pojkar. Det var företrädare för den medicinska professionen och landstingspolitiker överens om vid ett seminarium på konferensen Livsplats Sverige.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 22 augusti 2017

Almedalen: Cancerdebatten

Cancer var som vanligt det mest diskuterade sjukdomsområdet under Almedalsveckan. LIFe-time.se samlade några röster i ett videoinslag.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 19 juli 2017

Nytt vårdprogram för rehabilitering av cancer

Första nationella vårdprogrammet för rehabilitering av cancerpatienter är här. Det ersätter den tidigare kunskapsöversikten från 2014. Strukturerad smärtuppföljning, kuratortillgång och stöd till barnfamiljer är områden som lyfts.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Torsdag 15 juni 2017

Anna Nergårdh: ”Öppen vård i första hand”

Vårdutredaren Anna Nergårdh föreslår att en ny paragraf införs i Hälso- och sjukvårdslagen, "hälso- och sjukvården ska i första hand ges som öppen vård". Hon föreslår även att vårdgarantin förändras från garanterat läkarbesök inom en vecka till en medicinsk bedömning inom tre dagar.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 9 juni 2017

Göran och Göran om Almedalen

Primärvårdens framtida roll och digitalisering blir de viktigaste vårdfrågorna i Visbys gränder i år. Det var Almedalenveteranerna Göran Hägglund (KD) och Göran Stiernstedt överens om på LIF:s inför-Almedalenseminarium.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 8 juni 2017

Svensk sjukvård rankas fyra i världen

Sverige hamnade strax utanför prispallen, på en delad fjärde plats, när tillgänglighet och effektivitet i sjukvården i 195 länder utvärderats i en omfattande rapport finansierad av Bill och Melinda Gates Foundation. Rapporten publiceras i tidskriften The Lancet. Världens bästa sjukvård åtnjuts av befolkningen i Andorra.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 1 juni 2017

Företagens samverkan med sjukvården ökar

Läkemedelsföretagens investeringar i samverkan med svensk hälso- och sjukvård ökade under 2016. Det visar preliminära siffror från årets Disclosure Code, öppen rapportering om alla ersättningar till sjukvården, som sammanställts av LIF.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 29 maj 2017

Många frågetecken kring beslut om nya läkemedel

Under senare år har en ny modell växt fram för beslut om priset för nya läkemedel och om de ska omfattas av läkemedelsförmånen. Men är processerna rättssäkra när modellen kan leda till tre olika slags avslut: myndighetsbeslut, landstingens rekommendationer om användning, och civilrättsliga avtal mellan företag och landsting?

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 3 maj 2017

Vill stärka lokal uttolkning av riktlinjer

Ibland ifrågasätts nyttan av landstingens läkemedelskommittéer. Men Maria Palmetun Ekbäck, ordförande för LOK, nätverket för läkemedelskommittéerna, ser snarare ett behov att stärka de lokala instanser som ska underlätta för den lokala sjukvården att jobba efter innehållet i centrala kunskapsunderlag och riktlinjer.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 2 maj 2017

Enhetliga rutiner har kortat cancerköer

Väntetiderna för vissa cancerdiagnoser har blivit kortare sedan standardiserade vårdförlopp infördes. Det visas i statistik för helåret 2016 från Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 25 april 2017

Digitalisering: ”Vården där näringslivet var på 90-talet”

Kraven på sjukvården ökar. Patienter efterfrågar mer. Vårdpersonal vill göra mer. Politiken vill ha högre kvalitet till låga kostnader. Inom industrin kom effektivitetsvinsterna först lång tid efter IT-investeringar. Har sjukvården tålamodet att vänta? På seminariet "Bortom IT" diskuterades förutsättningar och möjligheter.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 18 april 2017

Visa fler artiklar