Läkemedelsföretag beredda på hård brexit

Läkemedelsföretag i Storbritannien förbereder sig nu på att förhandlingarna med EU mycket väl kan resultera i en hård brexit. Det sade Andrew Miniuks från den brittiska branschorganisationen ABPI när han nyligen gästade ett LIF-seminarium.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 8 oktober 2018

För få läkare på hälften av landets vårdcentraler

Hälften av landets vårdcentraler vill anställa fler läkare – men lyckas inte. Det visar en ny rapport av Vårdanalys som efterlyser ökat ansvar från stat och landsting för att lösa situationen på sikt.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Måndag 3 september 2018

Regionala skillnader i förtroende för vården

Förtroendet för hälso- och sjukvården är generellt stort i Sverige, men det finns stora skillnader mellan landstingen och ett mindre förtroende för primärvården jämfört med sjukhusen. Det kan på sikt riskera att försvaga hälso- och sjukvårdssystemets legitimitet, skriver Vårdanalys i en rapport.

 • Av: Eva Nordin
 • Måndag 27 augusti 2018

Storbritannien uppmanar till lager av läkemedel

Regeringen i Storbritannien har publicerat en rad dokument med råd till medborgare och företag i händelse av en hård brexit utan ett avtal med EU. För att säkra tillgången på läkemedel uppmanas alla läkemedelsföretag att hålla lager i Storbritannien omfattande minst sex veckors användning.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 23 augusti 2018

Globala IT-jättar lovar enklare dataöverföring i vården

Överföring av hälsodata mellan vårdgivare och olika elektroniska vårdverktyg är en växande utmaning i hela världen. Nu lovar sex av världens största IT-företag att minska hindren genom fler öppna lösningar.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 21 augusti 2018

Bättre vård av kronisk sjukdom kräver helhetssyn

Regeringens satsning för bättre vård av personer med kroniska sjukdomar var angelägen, men den påbörjade utvecklingen måste breddas så att patienter engageras och att arbetet med att förebygga kroniska sjukdomar stärks. Det skriver Vårdanalys i sin granskning av satsningen som pågick under 2014–2017.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 9 augusti 2018

Sverige kan visa vägen inom antibiotika

Sverige kan bli först ut med att skilja försäljning av antibiotika från ekonomisk ersättning till läkemedelsföretag. På ett LIF-seminarium i Almedalen diskuterades bland annat det fleråriga pilotprojekt som nu ska starta.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 11 juli 2018

Uppsnack i Stockholm inför Almedalen

Vårdfrågor engagerar väljarna och vart tionde arrangemang i årets politikervecka i Almedalen handlar om vård. På ett inför-seminarium i Stockholm spekulerade en bred sammansatt panel kring vilka vårdfrågor som kommer att stå i fokus under den kommande veckan.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 29 juni 2018

Diagnos Sverige: Antologi om framtidens hälsa

En ny antologi vill inspirera till utvecklingen av framtidens sjukvård. I boken Diagnos Sverige har en rad framstående tänkare samlats för att ställa sin diagnos och komma med möjliga lösningar för en framtid med dels allt mer kunniga patienter, dels en åldrande befolkning.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Tisdag 19 juni 2018

Bättre vårdresultat men längre vårdköer

Allt bättre vårdresultat inom vissa stora sjukdomsområden som hjärtinfarkt och stroke, och längre överlevnad i cancersjukdomar. Men samtidigt längre väntetider och sviktande förtroende hos befolkningen. Det är några resultat i den första i en serie lägesrapporter om sjukvården från SKL, Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 18 juni 2018

Få studier kring värdebaserad vård

Få studier, och knappt någon generell och överförbar kunskap. Så beskrivs forskningsläget kring värdebaserad vård i en färsk kartläggning av SBU.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Måndag 11 juni 2018

HD ändrar prejudikat om sex för hiv-smittad

Högsta Domstolen ändrar sitt prejudikat från 2004 så att det inte längre ska vara straffbart för en person med hiv att ha samlag utan att informera om sin smitta. Detta under förutsättning att personen har en väl fungerande läkemedelsbehandling mot hiv. Domen är mycket positiv, säger Anders Tegnell, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten, i en kommentar.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 8 juni 2018

Niklas Hedberg får toppuppdrag i Europa

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets chefsfarmaceut Niklas Hedberg har utsetts till ordförande i styrgruppen för EUnetHTA, som är ett nätverk för samarbete kring utvärdering för läkemedel och medicinteknik i EU plus Norge och Schweiz.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 1 juni 2018

Nya regeringsuppdrag ska stärka cancervården

Socialstyrelsen ska kartlägga framtida screeningmetoder för cancer. Uppdraget är en del av regeringens nya strategi för den nationella cancervården. Bättre tillgänglighet och rehabilitering är två av målen.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 29 maj 2018

Mer planer än praktik för psykiatrisatsning

2015 klubbade regeringen och SKL igenom en miljardsatsning på psykisk hälsa. En uppföljning av Socialstyrelsen visar att de första två åren gett få konkreta resultat – men också att det varit i linje med uppdraget.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 24 maj 2018

SKL-ekonomer varnar för ”vargen”

Kommuner, landsting och regioner går sammantaget ännu med överskott i ekonomin. Men SKL påtalar i sin ekonomirapport åter igen att det blir tuffare framöver. Landsting och regioner har liksom kommunerna att brottas med att antalet unga och äldre som omfattas av välfärdstjänsterna ökar snabbare än den del av befolkningen som jobbar.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 21 maj 2018

Vårdköer i fokus för Moderaterna

Kortare vårdköer är den sakfråga som dominerar, när Moderaterna inför valet tydligare vill kliva fram som ett ledande parti för sjukvårdsfrågor. Det framkom under partiets Sverigemöte i Göteborg 11-12 maj. LIFe-time intervjuade fyra ledande företrädare om partiets vårdpolitik.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 14 maj 2018

AstraZenecas nya chef hyllar svensk sjukvård

Det framstår som att Michelle Werner, ny chef för AstraZenecas nordisk-baltiska marknadsbolag, efter några månader på jobbet verkligen vill omfamna Sverige och vårt hälso- och sjukvårdssystem. Men det handlar inte om klädsam artighet.– Svensk sjukvård är verkligen bland det bästa i världen, säger amerikanskan Michelle Werner i en intervju för LIFe-time.se.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 8 maj 2018

Tröga beslut när olika kronor krockar

I styrningen av sjukvården möts tre olika ekonomiperspektiv – i en ny rapport används begreppen samhällskronan, budgetkronan och marknadskronan. När kronornas olika perspektiv krockar kan beslutsfattandet fördröjas. Användning av ett nytt läkemedel kan bromsas av budgetskäl trots att det är samhällsekonomiskt lönsamt.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 24 april 2018

Liberalerna om svensk Life Science

Hur ska hälso- och sjukvården möta de medicinska forskningsgenombrott som är på gång, hur ska Sverige bli en starkare Life Science-nation, och hur kan större miljöhänsyn tas kring läkemedel? Fyra ledande företrädare för Liberalerna intervjuades av LIFe-time.se i samband med partiets Riksmöte i Västerås i helgen, 21-22 april.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 23 april 2018

Mål om sex vid hiv till Högsta domstolen

Det är ett brott när en hivsmittad person har oskyddat samlag med en annan person och inte i förväg informerat denne om smittan. Högsta Domstolens prejudikat från 2004 är fortfarande giltigt. Men en omprövning kan vara på väg sedan HD beviljat prövningstillstånd i ett nytt fall.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 17 april 2018

Hiv-vården behöver bättre rutiner

Infektionsläkare som behandlar personer med hiv har goda kunskaper om att en välbehandlad patient har minimal risk att smitta andra, till exempel vid oskyddat sex. Men information och dokumentation kring förhållningsregler kan bli bättre, anser Folkhälsomyndigheten.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 16 april 2018

Alla måste bidra för att minska läkemedel i miljön

Läkemedel designas för att klara kroppens nedbrytande processer och oförändrade nå sina medicinska mål i kroppen. Samma egenskap, kemisk stabilitet, är grunden till läkemedlens miljöeffekter. Myndigheter, landsting och företag brottas med att på bästa sätt minimera läkemedlens skadliga effekter på miljön.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 29 mars 2018

Kardiologen som gick till näringslivet

Tommy Berglund har länge arbetat inom kardiologi med hjärtpatienter. I drygt tio år arbetade han som överläkare och sista åren som chef för hypertonimottagningen på Sahlgrenska/Östra universitetssjukhuset. Men för cirka två år sedan lämnade han sjukvården för att istället börja som medicinsk rådgivare på ett läkemedelsföretag.

 • Av: Eva Nordin
 • Tisdag 27 mars 2018

Vården bidrar till ojämlik canceröverlevnad

2 900 förtida dödsfall per år skulle kunna undvikas om cancerpatienter med kort utbildning hade samma chans att överleva som patienter med högskoleutbildning. Det visar en sammanställning av Cancerfonden.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 26 mars 2018

Längre köer men mer digitalt i vården

Landstingen bryter mot den lagstadgade vårdgarantin. Endast nio av tio personer får kontakt med primärvården samma dag de söker. Endast tre av fyra får en planerad åtgärd i specialistvården inom 90 dagar. Samtidigt ökar den digitala tillgängligheten. Det framgår av en ny rapport från Socialstyrelsen.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 16 februari 2018

Kriminalvården central för att nå hepatit C-mål

Att hitta och behandla alla smittade är en viktig pusselbit för att Sverige ska lyckas eliminera hepatit C till år 2030 i linje med Världshälsoorganisationen WHO:s mål. En stor andel av de smittade passerar Kriminalvården och därför kan ett effektivt samarbete med sjukvården bli en viktig del av en nationell strategi för att nå målet.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 15 februari 2018

Nej till screening av prostatacancer

Hälso- och sjukvården ska inte erbjuda screening för prostatacancer. Risken för överdiagnostik, överbehandling och biverkningar är för stor. Det anser Socialstyrelsens screeningråd. Men slutsatsen kritiseras.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Tisdag 13 februari 2018

En miljard i återbäring från läkemedelsföretag

Överenskommelser mellan läkemedelsföretag och landsting om priser på läkemedel ger cirka en miljard kronor i återbäring 2017 till landstingen och staten, enligt en sammanställning av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Läkemedelsbranschen anser att systemet med sidoavtal mellan företag och landsting om återbäring, och rekommendationer från NT-rådet kring klinikläkemedel, behöver regleras tydligare.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 22 december 2017

Kritik mot ny vårdgaranti

Regeringen och SKL är överens om detaljerna när närmare två miljarder kronor ska förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården. Cancervården och primärvården prioriteras. Förslaget om ny vårdgaranti i primärvården får dock kritik av oppositionspartier och av Läkarförbundet.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Tisdag 19 december 2017

Alla kan få botande läkemedel mot hepatit C

Alla patienter som är smittade med hepatit C kan få botande läkemedelsbehandling, oavsett hur allvarligt sjuka de är. Det är innebörden av ett beslut från TLV och överenskommelser mellan företagen och landstingen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 15 december 2017

Högspecialiserad vård på färre sjukhus

Högspecialiserad nationell sjukvård ska utföras på färre orter från och med 1 juli 2018. Det föreslår regeringen i en ny proposition.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Måndag 4 december 2017

Undantag bort för antroposofiska läkemedel

Regeringen vill avskaffa undantaget för antroposofiska läkemedel. Lagförslaget innebär att de som tillverkar läkemedlen måste ansöka om registrering eller godkännande hos Läkemedelsverket precis som andra läkemedelstillverkare gör.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Fredag 1 december 2017

”Dags för öppen diskussion om livets slut”

Vi måste ha en öppen diskussion om sista tiden i livet. Det anser riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) i en videointervju för LIFe-time.se. Vid partiets landsmöte beslutades att partiet ska avvakta den debatt som följer av en rapport om dödshjälp från Statens medicinsk-etiska råd (Smer).

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 20 november 2017

Patienten i centrum för liberal vårdpolitik

Liberalerna beslutade vid helgens Landsmöte om ett delvis nytt sjukvårdspolitiskt program. "En kraftfull liberal reformagenda som sätter individen främst", sade Anna Starbrink, landstingsråd i Stockholm, under vårddebatten i Västerås.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Lördag 18 november 2017

Digitalisering och samverkan för Liberalerna

Liberalerna beslutar under Landsmötet om ett flertal åtgärder för att stärka digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Partiet vill också skärpa kraven på vårdgivare att delta i forskning och utveckling, och vill se närmare samverkan mellan vården och Life Science-sektorn.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 17 november 2017

Stark digital kompetens bäddar för skånsk e-hälsa

Den starka digitala kompetensen som både små och stora bolag i Skåne ger en god grogrund för satsningarna på e-hälsa inom regionen. Samtidigt är det viktigt att en stor och komplex organisation som hälso- och sjukvården får skynda långsamt, säger Joakim Nelson, ny vd för Innovation Skåne.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 14 november 2017

Fredrik Lennartsson ny vårddirektör i Skåne

Att gifta ihop fakta och kunskap med värderingar från den politiska ledningen blir en spännande uppgift. Det säger Fredrik Lennartsson som tillträder posten som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne den 29 januari 2018.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 27 oktober 2017

Kärv ekonomi för landstingen

Kärvare ekonomiska tider väntar för landstingen. Under kommande år ökar gapet mellan kostnader och intäkter alltmer. Utan åtgärder saknas 20 miljarder kronor år 2021, enligt SKL:s ekonomirapport.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 18 oktober 2017

Fortsatt osäkerhet kring hepatit B-vaccination

Nyligen avslog regeringen förslaget att vaccin mot hepatit B införs i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Beslutet kan även leda till att ett förslag om ett särskilt allmänt vaccinationsprogram för riskgrupper faller.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 9 oktober 2017

Visa fler artiklar