Nu är det slut med landstingen

Sedan 1 januari har Sverige inga landsting – då blev de sista sju regioner och tog över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna. Fler beslut och initiativ kan nu skötas av regionerna själva.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 8 januari 2019

Nya läkemedel kostar samhället allt mindre

Samhället får tillbaka mer pengar i återbäring från läkemedelsföretagen än den totala kostnadsökningen under 2018 för originalläkemedel. Det visar nya ekonomiska beräkningar från LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 20 december 2018

Från helrött till brokig färgskala i Norrland

Från helrött till en politiskt betydligt mer brokig färgskala. Det blev effekten av regionvalen i skogslänen, där Socialdemokraterna tappade stort och nu bara styr tre av sju regioner.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Tisdag 18 december 2018

Modell för off label-utvärdering presenterad

Läkemedelsverket har tagit fram förslag på en preliminär modell för hur risk och nytta ska kunna värderas för ett läkemedel som används utanför godkänd indikation, off label. På branschmötet Läkemedelsmarknadsdagen presenterade myndigheten den skissartade modellen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 14 december 2018

Snart minskar risken för falska läkemedel

Snart blir det ännu svårare för falska läkemedel att ta sig in i distributionskedjan från producent till patient. Varje receptbelagd läkemedelsförpackning ska förses med en unik 2D-kod och en säker försegling. Efter den 9 februari 2019 råder skarpt läge för e-verifikation i hela försörjningskedjan.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 13 december 2018

AI kan spara tid och pengar för sjukvården

Artificiell intelligens, AI, har stor potential för sjukvården och särskilt cancervården, framkom vid Forska!Sverige-dagen. Flera exempel presenterades på hur AI kan spara tid och pengar för vården, och minska onödigt lidande för patienter.

 • Av: Boel Halldén
 • Måndag 3 december 2018

Rätt patient ska få rätt cancerbehandling

Förr gjorde man en stor studie där en del patienter slumpmässigt fick ett nytt läkemedel och en del den etablerade behandlingen. Svaret om det nya var bättre gavs på gruppnivå. Med dagens målstyrda behandlingar blir det viktigare att hitta just de patienter som gagnas av den nya behandlingen – en snabb utveckling som bara inletts.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 30 november 2018

Screening och lungcancer i fokus

Socialstyrelsen är mitt uppe i en översyn av nationella screeningprogram inom cancer. Nyligen gavs tummen ner för prostatacancerscreening, men frågan lär dyka upp igen. Att relativt många icke-rökare får lungcancer är något av ett mysterium. Båda frågorna avhandlades på Dagens Medicins Cancerdag 2018 nyligen.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 29 november 2018

Skarp politik krävs för Life Science-lyft

Hur ska den nationella Life Science-strategin leda till konkret handling? Genom några första satsningar som följs upp noga, menar Life Science-kontorets chef Jenni Nordborg. Men det krävs också politiker som vågar fatta tuffa beslut. Det menade deltagarna i konferensen MedInnovation Skånes slutdebatt.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Onsdag 28 november 2018

Michel Sadelain: I början trodde ingen på CAR-T

Förra året godkändes den första CAR-T-cellsbehandlingen mot olika typer av blodcancer. Behandlingen anses vara en revolution. För patienter där alla behandlingsalternativ varit uttömda finns nu hopp. LIFe-time.se fick en intervju med mannen bakom upptäckten, Michel Sadelain, när han nyligen föreläste på Nobel Forum vid Karolinska Institutet.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Måndag 26 november 2018

Tomas Salmonsons uppdrag klart efter tjugo år

Att värdera läkemedel även efter godkännandet, större medverkan av patienter, att en sjukdom delas upp i flera sjukdomar, samt att särläkemedlen blir allt fler. Det är några förändringar Tomas Salmonson upplevt under knappt två decennier som centralt placerad inom Europas godkännandesystem för läkemedel.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 19 november 2018

Nya läkemedel bakom färre fall av stroke

Stroke minskar kraftigt i Sverige. Trenden har varit densamma i omkring ett decennium, och 2017 sjönk antalet vårdtillfällen för stroke ännu mer. Nya blodförtunnande läkemedel mot förmaksflimmer är en av förklaringarna.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Onsdag 31 oktober 2018

Färre dör av hjärtinfarkt och fler av demens

Drygt 92 000 män och kvinnor avled under 2017. Dödligheten i hjärt-kärlsjukdom minskar stadigt men mer än hälften av dödsfallen beror på hjärtsjukdom eller tumörsjukdomar. Demens är en allt vanligare dödsorsak i takt med att befolkningen blir äldre. Politiska åtgärder har effekt och andelen dödsfall som skulle kunna ha undvikits sjunker. Det framgår av dödsorsaksstatistik för 2017från Socialstyrelsen.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 30 oktober 2018

Åter nej till screening för prostatacancer

Socialstyrelsen står fast vid ett nej till ett nationellt program för screening för tidig upptäckt av prostatacancer. Nejet grundas på för svåra biverkningar i förhållande till räddade liv. Samtidigt visar myndighetens egen utvärdering att ett screeningprogram kan ge ”betydande kostnadsbesparingar” och en ”liten hälsovinst”.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 26 oktober 2018

Grönblått minoritetsstyre i Västra Götaland

Alliansen och Miljöpartiet fortsätter att styra Västra Götalandsregionen, trots att de inte bildar majoritet. Det bäddar för en politisk instabil situation där den moderatledda minoriteten kan bli beroende av Sverigedemokraterna när budgeten ska klubbas i november, menar Socialdemokraterna.

 • Av: Eva Nordin
 • Torsdag 25 oktober 2018

Alliansen tar makten i Skåne – SD vågmästare

Alliansen kommer att styra över hälso- och sjukvården i Skåne de kommande åren. Nu väntar ett budgetarbete där allianspartierna hoppas driva igenom nya styrelser på åtta sjukhus och en större satsning på primärvården. Men SD, som är vågmästare i regionfullmäktige, kan sätta käppar i hjulen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 24 oktober 2018

Blågrönt Stockholm vill växa inom Life Science

Utbyggd primärvård och närsjukvård, satsning på kortare väntetider, mer forskning och fördjupat samarbete med Life Science-sektorn och akademin. Det är några prioriterade områden för den nya blågröna politiska ledningen i nya Region Stockholm.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 23 oktober 2018

Läkemedelsföretag beredda på hård brexit

Läkemedelsföretag i Storbritannien förbereder sig nu på att förhandlingarna med EU mycket väl kan resultera i en hård brexit. Det sade Andrew Miniuks från den brittiska branschorganisationen ABPI när han nyligen gästade ett LIF-seminarium.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 8 oktober 2018

För få läkare på hälften av landets vårdcentraler

Hälften av landets vårdcentraler vill anställa fler läkare – men lyckas inte. Det visar en ny rapport av Vårdanalys som efterlyser ökat ansvar från stat och landsting för att lösa situationen på sikt.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Måndag 3 september 2018

Regionala skillnader i förtroende för vården

Förtroendet för hälso- och sjukvården är generellt stort i Sverige, men det finns stora skillnader mellan landstingen och ett mindre förtroende för primärvården jämfört med sjukhusen. Det kan på sikt riskera att försvaga hälso- och sjukvårdssystemets legitimitet, skriver Vårdanalys i en rapport.

 • Av: Eva Nordin
 • Måndag 27 augusti 2018

Storbritannien uppmanar till lager av läkemedel

Regeringen i Storbritannien har publicerat en rad dokument med råd till medborgare och företag i händelse av en hård brexit utan ett avtal med EU. För att säkra tillgången på läkemedel uppmanas alla läkemedelsföretag att hålla lager i Storbritannien omfattande minst sex veckors användning.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 23 augusti 2018

Globala IT-jättar lovar enklare dataöverföring i vården

Överföring av hälsodata mellan vårdgivare och olika elektroniska vårdverktyg är en växande utmaning i hela världen. Nu lovar sex av världens största IT-företag att minska hindren genom fler öppna lösningar.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 21 augusti 2018

Bättre vård av kronisk sjukdom kräver helhetssyn

Regeringens satsning för bättre vård av personer med kroniska sjukdomar var angelägen, men den påbörjade utvecklingen måste breddas så att patienter engageras och att arbetet med att förebygga kroniska sjukdomar stärks. Det skriver Vårdanalys i sin granskning av satsningen som pågick under 2014–2017.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 9 augusti 2018

Sverige kan visa vägen inom antibiotika

Sverige kan bli först ut med att skilja försäljning av antibiotika från ekonomisk ersättning till läkemedelsföretag. På ett LIF-seminarium i Almedalen diskuterades bland annat det fleråriga pilotprojekt som nu ska starta.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 11 juli 2018

Uppsnack i Stockholm inför Almedalen

Vårdfrågor engagerar väljarna och vart tionde arrangemang i årets politikervecka i Almedalen handlar om vård. På ett inför-seminarium i Stockholm spekulerade en bred sammansatt panel kring vilka vårdfrågor som kommer att stå i fokus under den kommande veckan.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 29 juni 2018

Diagnos Sverige: Antologi om framtidens hälsa

En ny antologi vill inspirera till utvecklingen av framtidens sjukvård. I boken Diagnos Sverige har en rad framstående tänkare samlats för att ställa sin diagnos och komma med möjliga lösningar för en framtid med dels allt mer kunniga patienter, dels en åldrande befolkning.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Tisdag 19 juni 2018

Bättre vårdresultat men längre vårdköer

Allt bättre vårdresultat inom vissa stora sjukdomsområden som hjärtinfarkt och stroke, och längre överlevnad i cancersjukdomar. Men samtidigt längre väntetider och sviktande förtroende hos befolkningen. Det är några resultat i den första i en serie lägesrapporter om sjukvården från SKL, Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 18 juni 2018

Få studier kring värdebaserad vård

Få studier, och knappt någon generell och överförbar kunskap. Så beskrivs forskningsläget kring värdebaserad vård i en färsk kartläggning av SBU.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Måndag 11 juni 2018

HD ändrar prejudikat om sex för hiv-smittad

Högsta Domstolen ändrar sitt prejudikat från 2004 så att det inte längre ska vara straffbart för en person med hiv att ha samlag utan att informera om sin smitta. Detta under förutsättning att personen har en väl fungerande läkemedelsbehandling mot hiv. Domen är mycket positiv, säger Anders Tegnell, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten, i en kommentar.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 8 juni 2018

Niklas Hedberg får toppuppdrag i Europa

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets chefsfarmaceut Niklas Hedberg har utsetts till ordförande i styrgruppen för EUnetHTA, som är ett nätverk för samarbete kring utvärdering för läkemedel och medicinteknik i EU plus Norge och Schweiz.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 1 juni 2018

Nya regeringsuppdrag ska stärka cancervården

Socialstyrelsen ska kartlägga framtida screeningmetoder för cancer. Uppdraget är en del av regeringens nya strategi för den nationella cancervården. Bättre tillgänglighet och rehabilitering är två av målen.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 29 maj 2018

Mer planer än praktik för psykiatrisatsning

2015 klubbade regeringen och SKL igenom en miljardsatsning på psykisk hälsa. En uppföljning av Socialstyrelsen visar att de första två åren gett få konkreta resultat – men också att det varit i linje med uppdraget.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 24 maj 2018

SKL-ekonomer varnar för ”vargen”

Kommuner, landsting och regioner går sammantaget ännu med överskott i ekonomin. Men SKL påtalar i sin ekonomirapport åter igen att det blir tuffare framöver. Landsting och regioner har liksom kommunerna att brottas med att antalet unga och äldre som omfattas av välfärdstjänsterna ökar snabbare än den del av befolkningen som jobbar.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 21 maj 2018

Vårdköer i fokus för Moderaterna

Kortare vårdköer är den sakfråga som dominerar, när Moderaterna inför valet tydligare vill kliva fram som ett ledande parti för sjukvårdsfrågor. Det framkom under partiets Sverigemöte i Göteborg 11-12 maj. LIFe-time intervjuade fyra ledande företrädare om partiets vårdpolitik.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 14 maj 2018

AstraZenecas nya chef hyllar svensk sjukvård

Det framstår som att Michelle Werner, ny chef för AstraZenecas nordisk-baltiska marknadsbolag, efter några månader på jobbet verkligen vill omfamna Sverige och vårt hälso- och sjukvårdssystem. Men det handlar inte om klädsam artighet.– Svensk sjukvård är verkligen bland det bästa i världen, säger amerikanskan Michelle Werner i en intervju för LIFe-time.se.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 8 maj 2018

Tröga beslut när olika kronor krockar

I styrningen av sjukvården möts tre olika ekonomiperspektiv – i en ny rapport används begreppen samhällskronan, budgetkronan och marknadskronan. När kronornas olika perspektiv krockar kan beslutsfattandet fördröjas. Användning av ett nytt läkemedel kan bromsas av budgetskäl trots att det är samhällsekonomiskt lönsamt.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 24 april 2018

Liberalerna om svensk Life Science

Hur ska hälso- och sjukvården möta de medicinska forskningsgenombrott som är på gång, hur ska Sverige bli en starkare Life Science-nation, och hur kan större miljöhänsyn tas kring läkemedel? Fyra ledande företrädare för Liberalerna intervjuades av LIFe-time.se i samband med partiets Riksmöte i Västerås i helgen, 21-22 april.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 23 april 2018

Mål om sex vid hiv till Högsta domstolen

Det är ett brott när en hivsmittad person har oskyddat samlag med en annan person och inte i förväg informerat denne om smittan. Högsta Domstolens prejudikat från 2004 är fortfarande giltigt. Men en omprövning kan vara på väg sedan HD beviljat prövningstillstånd i ett nytt fall.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 17 april 2018

Hiv-vården behöver bättre rutiner

Infektionsläkare som behandlar personer med hiv har goda kunskaper om att en välbehandlad patient har minimal risk att smitta andra, till exempel vid oskyddat sex. Men information och dokumentation kring förhållningsregler kan bli bättre, anser Folkhälsomyndigheten.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 16 april 2018

Alla måste bidra för att minska läkemedel i miljön

Läkemedel designas för att klara kroppens nedbrytande processer och oförändrade nå sina medicinska mål i kroppen. Samma egenskap, kemisk stabilitet, är grunden till läkemedlens miljöeffekter. Myndigheter, landsting och företag brottas med att på bästa sätt minimera läkemedlens skadliga effekter på miljön.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 29 mars 2018

Visa fler artiklar