Ökad produktion – ojämn fördelning

Över 11 miljarder vaccindoser mot covid-19 har hittills producerats. Men trots den vetenskapliga framgången så fortsätter den ojämlika fördelningen av vaccin i världen. Världen måste ta krafttag under 2022, sade IFPMA:s generaldirektör under organisationens sitta pressträff för året.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 21 december 2021

Så kan Sverige leda kampen mot AMR

Sverige ska fortsätta vara ett internationellt föredöme när det gäller åtgärder för att minska hotet från antimikrobiell resistens, AMR. Det menar Lif som nu tar till det ovanliga greppet att skicka branschens preliminära handlingsplan mot AMR på remiss till ett stort antal aktörer.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 14 december 2021

Arbete igång för att utrota livmoderhalscancer

Först Stockholm-Gotland – sedan övriga Sverige. Färdriktningen för att utrota livmoderhalscancer börjar klarna med nationell samordning, där SKR uppmanar regionerna att erbjuda unga kvinnor samtidig vaccination och screening mot HPV.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Måndag 13 december 2021

Ny fas för vaccination inom EU

Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström är nöjd med att EUs förhandlingsgrupp för covidvacciner tagit rejäl höjd i sina upphandlingar. Doserna behövs när de flesta länder nu dragit igång vaccination med en tredje dos för hela befolkningar. Han räknar också med att uppdaterade mRNA-vacciner snabbt kan sättas in mot omikron-varianten.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 30 november 2021

Statlig sjukvård viktigast för KD

Staten ska ta över ansvar och finansiering av hälso- och sjukvården. Det är den enskilt viktigaste frågan för Kristdemokraterna inför valet nästa år. På partiets riksting klubbades ett sjukvårdspolitiskt program om hur förslaget kan bli verklighet.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 17 november 2021

Listning på vårdcentral blir lag

Listning på vårdcentral blir lag. Vårdgarantin ska gälla där man är listad och medicinsk bedömning ska ske inom senast tre dagar. Den allmänmedicinska specialiteten ska även få en särställning. Det är några av förslagen i en lagrådsremiss som regeringen skickar till Lagrådet. Läkarförbundet hade dock velat se listning på en fast läkare och inte på vårdcentral.

 • Av: Eva Nordin
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 3 november 2021

Läkemedelsförsörjning får godkänt

Även om det tidvis uppstod en viss brist på narkosläkemedlet propofol har svensk läkemedelsförsörjning klarat pandemin bra, konstaterar Coronakommissionen i sitt senaste delbetänkande. Sverige stod bättre rustat inför pandemin när det gäller tillgång till läkemedel än i fråga om skyddsutrustning för vården och omsorgen, menar kommissionen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 2 november 2021

M vill se omtag inom läkemedel

Det behövs ett rejält politiskt omtag för att se till att nya läkemedel är tillgängliga för patienter samtidigt som den långsiktiga finansieringen kan tryggas. Det anser Moderaterna, som vid helgens partistämma beslutade om ett sjukvårdspolitiskt program inför valåret.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 26 oktober 2021

Antibiotikaprojekt skalas upp

En femårig finansiering från Vinnova ger långsiktighet och stabilitet för Platinea, samverkansplattformen för att skydda antibiotika som leds från Uppsala universitet med ett brett samarbete mellan vård, myndigheter, industri och akademi.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 12 oktober 2021

Dyster lägesbild av sjukvården

Socialstyrelsen vill möta pandemins effekter på vården med digitalisering, ökade resurser för nära vård och satsningar på kompetensförsörjning. En förhållandevis dyster bild av nuläget innehåller även förhoppningar om att kunskaper och nya arbetssätt från pandemin kan bidra till att möta en rad utmaningar.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 6 oktober 2021

Satsning på innovationsmiljöer

Bred samverkan och förebyggande insatser som ett nytt huvudområde präglar Vinnovas nya satsning på innovationsmiljöer inom precisionshälsa. Totalt anslås 323 miljoner kronor för en femårsperiod.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 5 oktober 2021

EU-myndighet mot nya pandemier

EU:s nya myndighet HERA ska upptäcka och sätta in snabba åtgärder vid en hotande hälsokris. Men HERA har redan mött en del kritik – EU-parlamentariker menar att EU-kommissionen tar för mycket makt över hälso- och sjukvårdsfrågorna, och Lif:s expert pekar på att det finns en risk för ”dubbelarbete” när flera myndigheter har likartade ansvarsområden.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 23 september 2021

Fokus på vårdköer i budgeten

Extraresurser för att beta av köerna och lovvärda ambitioner för Life Science välkomnas. Men detaljstyrning och brist på en samlad plan för precisionsmedicin oroar. Det är några reaktioner sedan regeringen presenterat budgetpropositionen för 2022.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 21 september 2021

Mer pengar till avancerad diagnostik

Genomic Medicine Sweden (GMS) tillförs 220 miljoner kronor i samverkan mellan stat, regioner och universitet. Finansieringen för ytterligare en treårsperiod gör det möjligt att fortsätta införa precisionsmedicin i svensk sjukvård.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 17 september 2021

Vaccin kan fördelas mer jämlikt

I slutet på 2021 kommer det att ha producerats 12 miljarder covidvaccin runt om i världen. Det framgår av en prognos som analysföretaget Airfinity gjort. Eftersom vaccintillverkarna redan nu producerar 1,5 miljarder doser i månaden kommer det också att finnas rejäla överskott att fördela till låginkomstländer redan i höst.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 10 september 2021

Ökad statlig styrning av sjukvården

Fastighetsägande och speciallagstiftning kan stärka statens grepp över hälso- och sjukvården. Utredaren Sofia Wallströms förslag om en nationell vårdinfrastruktur kan möta behoven av samordning när precisionsmedicin implementeras, men betänkandet fick omedelbart kritik från regionerna.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 2 september 2021

Kritik mot krav på ökad lagerhållning

Lagerhållning i Sverige är inte det kraftfullaste vapnet att ta till för att trygga läkemedelsförsörjningen i Sverige, menar Lifs expert Bengt Mattson. Lif är kritisk till flera förslag i delbetänkandet om stärkt beredskap inom hälso- och sjukvården, och uppmanar i stället till mer internationellt samarbete.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 26 augusti 2021

Revideringar av LER träder i kraft

Läkemedelsföretag ges ett något större utrymme att informera hälso- och sjukvården om uppföljande studier på befintliga läkemedel, som exempelvis nya långtidsdata. Det är en av de uppdateringar av läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER, som träder i kraft den 1 juli.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 1 juli 2021

”Statlig styrning ingen lösning”

Jonas Andersson (L), regionråd i Västra Götaland, gör troligtvis sin sista mandatperiod efter över 20 som toppolitiker. I en stor intervju för Life-time ger han sin syn på statlig styrning, nära vård, nätläkare och samarbetet mellan regionen och Life science-industrin.

 • Av: Eva Nordin
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 17 juni 2021

Vaccinprogram mot pneumokocker

Ett nationellt vaccinationsprogram mot pneumokocker för alla över 75 år kommer sannolikt att införas i Sverige. Det kommer att minska antalet fall av allvarlig sjukdom och död i pneumokocksjukdom, enligt Folkhälsomyndigheten.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 16 juni 2021

Oklar bild av vårdskulden

Nära 40 procent av befolkningen har avbokat, avstått ifrån eller avvaktat med att söka vård under pandemin, enligt en rapport från Vård- och omsorgsanalys. Många har aldrig fått en medicinsk bedömning och därmed saknas en pusselbit i bilden av hur det uppdämda vårdbehovet ser ut.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 15 juni 2021

Socioekonomi viktig faktor vid cancerscreening

Geomapping med incidenskartor kan ge viktig kunskap om områden med högre risk för cancer. Nya statistiska modeller utvecklas när nationell screening för tjock- och ändtarmscancer införs över hela landet.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Måndag 14 juni 2021

Ökad vaccinproduktion i Europa

Produktionen av covidvaccin i Europa ser ut att trappas upp ordentligt med ökad kapacitet för såväl Modernas som Pfizers tillverkning. Men handelshinder och jämlik fördelning av vaccin är problem som återstår.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 8 juni 2021

Snabba åtgärder inom hälsodata behövs

Den nationella tjänsteplattformen skulle ge bäst data för att stärka uppföljningen av läkemedel. Men tills vidare är Socialstyrelsens hälsodataregister den möjlighet som finns. Det konstaterar TLV, Tandvårds- och läkemedelsverket, i en rapport till regeringen om utvecklad uppföljning av läkemedel.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 2 juni 2021

Stark kritik mot dålig beredskap

Den oberoende internationella panelen IPPPR som granskat världens beredskap inför pandemier kritiserar i starka ordalag regeringar för att ha varit för saktfärdiga – covid-19 kunde kvävts i sin linda och miljoner liv har spillts i onödan. Nu måste kraftfulla åtgärder vidtas om både den nuvarande pandemin och framtida globala hälsohot ska bromsas, menar panelen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 19 maj 2021

Riksrevisionen: Ny modell behövs för särläkemedel

Det måste bli lättare för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att subventionera vissa dyra men effektiva läkemedel mot svåra sjukdomar, slår Riksrevisionen fast i en ny granskning. Som det är idag riskerar patienter att nekas en ny läkemedelsbehandling trots att den har god effekt.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 7 maj 2021

Sverige bör vara drivande i EU-strategi

Sverige behöver engagera sig med full kraft i det pågående arbetet med EUs nya läkemedelsstrategi. Ett förändrat regelverk kan få stor påverkan på svensk läkemedelsexport och på Sverige som Life Science-nation. Det anser Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på Lif.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 28 april 2021

Fyra av tio läkemedel når aldrig Sverige

Bara sex av tio läkemedel som godkänns i Europa når den svenska marknaden. Särskilt svårt är det för läkemedel mot sällsynta, ofta medfödda, diagnoser, visar en ny analys.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 22 april 2021

Hjärtsjukvården klarade pandemin

Det finns inget som tyder på att patienter med en pågående hjärtinfarkt avstått från att söka vård under pandemin. Och de patienter som behövt vård har fått adekvat vård i rätt tid, visar kvalitetsregistret Swedehearts årsrapport.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 20 april 2021

Livmoderhalscancer ska utrotas

En nationell styrning med utökade satsningar på vaccination och screening ska utrota livmoderhalscancer i Sverige inom 5-7 år. En enig riksdag uppmanar regeringen att ta sig an WHO:s globala strategi på området.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 8 april 2021

Förslag på ökad lagerhållning

Läkemedelsföretag ska få ansvar för att lagerhålla läkemedel i Sverige för minst sex månaders förbrukning. Det är ett av förslagen i Åsa Kullgrens utredning om bättre beskedskap inom hälso- och sjukvården.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 31 mars 2021

Försenade cancerdiagnoser oroar

Cancerfallen minskade med 9,3 procent under perioden januari-oktober ifjol, visar en sammanställning från Regionala cancercentrum i samverkan, RCC. Men cancerkirurgin har inte påverkats negativt och nedgången av nydiagnostiserade tumörer är inte hög i en internationell jämförelse.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 16 mars 2021

Nära vård kräver begripligt system

Ett nytt synsätt hos politiker och profession, och ett system som är begripligt för patienterna. Det några av förutsättningarna för att primärvården ska bli det nav i hälso- och sjukvården som utredaren Anna Nergårdh haft i uppdrag att ta fram.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 23 februari 2021

Ekonomiskt rekordår för regioner

Lägre vårdtryck i den ordinarie vården och ökade statsbidrag gör paradoxalt nog pandemiåret 2020 till ett ekonomiskt rekordår för regionerna.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 10 februari 2021

Kritik mot nationalism och låg beredskap

Dålig beredskap, otillräckliga varningssystem och en ojämlik fördelning av vaccin. Så låter kritiken från IPPPR – Independent Panel for Preparedness & Response – som granskar både WHO:s och världens länders hantering av pandemin. I en rapport påpekar panelen att gapet mellan den rika och den fattiga delen av världen blivit allt större i jakten på ett covidvaccin.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 2 februari 2021

Högspecialiserad vård tar form

Ett sextiotal sakkunniggrupper har hittills tillsatts av Socialstyrelsen för att genomlysa 65 av 300 föreslagna vårdområden. I december fattades beslut om bland annat könsdysfori och vissa cancerformer, och i november lanserades ett uppföljningssystem som vårdenheterna ska rapportera till årligen.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 26 januari 2021

Säljchefen blir sjuksköterska under pandemin

Otto Simonsson kombinerar sitt ordinarie jobb på ett läkemedelsföretag med arbetspass inom covidvården sedan i våras. Behovet av extrapersonal är stort och i Uppsala har regionen i omgångar försökt rekrytera nya medarbetare.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 20 januari 2021

Ingen realtidsdata ger oklar lägesbild av cancervården

Pandemin har blottat bristen på realtidsdata för cancervården. Därmed riskerar cancervården att bli ett slagträ i debatten om hur vården klarar pandemin, konstaterar Hans Hägglund, nationell cancersamordnare och chef för RCC, Regionala cancercentrum i samverkan.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 19 januari 2021

Snabb process för vaccininformation

Inom några dygn efter att ett nytt vaccin mot covid-19 godkänts av EUs läkemedelsmyndighet EMA ska information om vaccinet kunna finnas i sjukvårdens journalsystem och på Fass. Det är ambitionen från Fass, läkemedelsföretagen och svenska myndigheter.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 16 december 2020

Lång väntan på cancerscreening i regioner

2021 ser ut att bli året då screening för tjock- och ändtarmscancer byggs ut över hela Sverige. Dalarna har utsetts till försökslän för en modell med nationell styrning från Region Stockholm.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 9 december 2020

Visa fler artiklar