Statlig sjukvård ska utredas

Regeringen går vidare med planerna på en helt eller delvisd förstatligad sjukvård. Erfarenheter från pandemin och andra länders vårdreformer blir viktiga i utredningsarbetet under de två år som en parlamentarisk kommitté ska jobba med frågan.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 2 juni 2023

Tvärvändning i regionekonomin

Regionernas ekonomi tvärvänder – från flera år med historiskt goda resultat till underskott i nästan alla regioner. SKR kräver att regeringen agerar.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 17 maj 2023

Många läkemedel inte tillgängliga inom EU

Patienter i Europa har i genomsnitt tillgång till 45 procent av alla nya läkemedel som godkänts av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Det visar den årliga WAIT-undersökningen från branschorganisationen för läkemedelsföretag, EFPIA. Svenska patienter har liksom tidigare år sämre tillgång än patienter i ett flertal andra jämförbara länder, enligt undersökningen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 10 maj 2023

Vaccinjägare Bergström om spelet bakom kulisserna under pandemin

Efter två och ett halvt år med uppdraget att förse Sveriges liksom hela Europas befolkning med vaccin mot covid-19 har Richard Bergström skrivit en bok om sina upplevelser och i Vaccinjägaren tar han med oss bakom kulisserna såväl i Bryssel som i Stockholm. I en lång videointervju för Life-time ger han sin bild av hur den hittills största globala medicinska insatsen kunde genomföras.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 21 april 2023

Cancerstrategin ska uppdateras

Svensk cancervård står sig generellt bra, även om det finns ett flertal utmaningar som måste hanteras. Den bilden framträder i en lägesrapport från Regionala Cancercentrum i Samverkan (RCC).

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 31 mars 2023

Han tar över styret i SKR

SKR växlar till röd ledning med grön support och bibehållen samförståndsanda. Valet av Anders Henriksson (S), Region Kalmar, gör att organisationen för första gången får en ordförande med bakgrund från regionpolitiken. SKR:s mäktiga sjukvårdsdelegation kommer att ledas av partikamraten Anna-Lena Hogerud, Region Skåne.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 23 mars 2023

Spinal muskelatrofi ska ingå i PKU-prov

Tidig upptäckt och behandling av den svåra sjukdomen spinal muskelatrofi kan rädda liv och ge drabbade barn bättre motoriska möjligheter. Socialstyrelsen rekommenderar därför att screeningprogrammet för nyfödda barn, det så kallade PKU-provet, utökas för att även inkludera spinal muskelatrofi.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 21 mars 2023

Barbro Westerholm har avlidit

Barbro Westerholm, under decennier en central beslutsfattare och opinionsbildare inom svensk hälso- och sjukvård, har avlidit efter en tids sjukdom, 89 år gammal. Hon var läkaren och politikern som alla lyssnade till med respekt, som alltid tog ställning för utsatta och sköra grupper och för alla människors lika värde.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 15 mars 2023

Regioner går mot kärva tider

Verksamhetsplus 2022 för alla regioner. Det sista goda året innan minst två tuffa år. Endast fyra regioner budgeterar med överskott i år. Så kan skiftet från flera ekonomiska gynnsamma år för regionerna till betydligt kärvare tider beskrivas.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 7 mars 2023

Rekordår för svensk läkemedelsexport

Sveriges export av läkemedel ökade kraftigt under förra året och uppgick till 139 miljarder kronor, en ökning med 39 procent enligt statistik från SCB, Statistiska Centralbyrån. Det är nu viktigt att Sverige fortsätter satsa på Life Science för att inte tappa mark, menar Lifs expert Frida Lundmark.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 28 februari 2023

EU-möte diskuterade läkemedelsbrist

När cheferna för EU-ländernas läkemedelsmyndigheter under torsdagen träffades i Malmö under Sveriges ordförandeskap diskuterades problemet med globala bristsituationer på vissa läkemedelssubstanser. Lösningen är framför allt närmare samverkan mellan länder och aktörer, menade EMA-chefen Emer Cooke vid en pressträff.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 9 februari 2023

Haveriutredning visar kommunikationsbrister

Brister i samverkan och kommunikation och oklarheter i ett standardiserat vårdförlopp fördröjde vården av en patient med potentiellt livshotande sjukdom. Nu har Statens haverikommission utrett händelsen som del av en ny satsning på vården, och ger säkerhetsrekommendationer till SKR och Socialstyrelsen.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 7 februari 2023

Sanktioner mot sen restanmälan

Regeringen vill förbättra tillgången till läkemedel genom att bland annat införa en sanktionsavgift för läkemedelsföretag som är sena med att anmäla potentiellt kommande brister på läkemedel till Läkemedelsverket. Men förslaget kommer tvärtom att förvärra bristen på läkemedel, varnar Lifs expert Bengt Mattson.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 24 januari 2023

Screening för prostatacancer prioriterat

EU:s nya rekommendation för cancerscreening kan följas av nya nationella satsningar där screening för prostatacancer ligger närmast på tur. Socialstyrelsen följer utvecklingen och ser framsteg med att få bukt med överdiagnostik.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 20 januari 2023

Sverige kan leda effektiv screening

Tre nya cancerformer tillkommer när EU utökar sin rekommendation för cancerscreening till totalt sex diagnoser. Lifs expert Dag Larsson tror att Sverige kan ta en ledarroll i arbetet för att utveckla effektiv screening.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 18 januari 2023

Uppföljning av cancerläkemedel brister

Har de senaste årens införande av immunterapi mot olika cancersjukdomar med så kallade PD-(L)1-hämmare införts på ett jämlikt sätt i sjukvården runt om i Sverige? Det går i dag inte att svara på eftersom de flesta regioner registrerar en alltför låg andel patienter i RCCs register för cancerläkemedel.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 17 januari 2023

Plan för fossilfri läkemedelsbransch

Hur ska de forskande läkemedelsföretagen kunna bidra till Sveriges klimatmål? Den frågan kan få ett svar nu när Lif presenterar en färdplan för fossilfrihet i branschen. Ett klimatberäkningsverktyg ska hjälpa medlemsföretagen, och Lif föreslår även en rad åtgärder där läkemedelsföretagen i samarbete med hälso- och sjukvårdssektorn kan få ner utsläppen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 8 december 2022

E-vis vapen mot falska läkemedel

Förfalskade läkemedel som ett stort, globalt problem uppmärksammas under kampanjveckan Fight the fakes. I Sverige och stora delar av Europa finns däremot en hög säkerhet som trygghet för patienterna.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 7 december 2022

Halverad antibiotikamängd till djur

EU-länderna skördar framgångar i arbetet med minskad användning av antibiotika till djur. Försäljningen har nästan halverats under en tioårsperiod och antibiotika av särskilt värde för humanmedicin fredas numera i större utsträckning.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 24 november 2022

Prishöjning kan säkra antibiotika

Staten behöver gripa in med ett omfattande åtgärdsprogram för att säkra tillgången till äldre antibiotika. Det anser TLV, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket i en gemensam rapport till regeringen.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 16 november 2022

Global industrisamverkan mot utsläpp

Sju av världens största läkemedelsföretag ska samarbeta för att få ned utsläppen av växthusgaser i leveranskedjor, inom vårdkedjan och i kliniska försök. Hälso- och sjukvårdssektorn beräknas generellt stå för fyra till fem procent av de globala koldioxidutsläppen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 15 november 2022

Tydligare statlig vårdstyrning väntar

Att korta vårdköerna via en nationell vårdförmedling, att stärka primärvården och att införa en gemensam digital infrastruktur för hälso- och sjukvården. Det är åtgärder som står högt på agendan för nyutnämnda sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson (KD). Men först och främst vill hon ha dialog med aktörerna inom hela sektorn, säger hon i en intervju för Life-time.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 10 november 2022

Många maktskiften i regionerna

14 av 21 regioner får nya politiska styren efter valet. Socialdemokraternas medvind med den politiska ledningen i tolv regioner dämpas av att Sverigedemokraterna släpps in i flera borgerliga samarbeten och hjälper Moderaterna till makten.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 3 november 2022

Satsning på vårdplatser och kvinnohälsa

Regeringen avsätter två miljarder kronor per år för att öka antalet vårdplatser i sjukvården. I statens budget som presenteras nästa vecka finns även en utökad satsning på förlossningsvård och kvinnohälsa, samt en ny nationell vårdförmedling för att minska vårdköerna till specialistvård.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 1 november 2022

EU-plan ska säkra läkemedelstillgång

Brist på läkemedel och sårbara beroenden av leveranser från länder utanför Europa präglade den första vågen av pandemin. Situationen har nu förvärrats igen på grund av ihållande smittovågor och det ryska invasionskriget i Ukraina. EU-kommissionen har därför lagt fram en arbetsplan för att lösa problemen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 26 oktober 2022

Vaccinationsvilja viktigt i vinter

Forskare och ledande regionläkare hoppas på stor vaccinationsvilja och personligt ansvarstagande för att motverka smittspridning och möta en förväntat tuff vinter för hälso- och sjukvården i Sverige.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 19 oktober 2022

Europas sjukvård kan få ”permakris”

Flera hälso- och smittskyddsmyndigheter använder nu ordet ”permakris” för att beskriva hur hårt pressad sjukvården i de europeiska länderna är. Samtidigt som utmattade vårdarbetare lämnar sina jobb hotar i vinter en kombinerad storm av virusrelaterade sjukdomar att skjuta sjukvården i sank. Fallen av covid-19 ökar i flera länder, vinterinfluensan är på väg och en ny fågelinfluensa kan sprida sig.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 18 oktober 2022

Vill öka barns kunskap om läkemedel

Intresset finns – kunskap saknas ofta. Läkemedelsverket lanserar nu ett första informationsmaterial om läkemedel med barn och unga som målgrupp. Barns kunskap om läkemedel kan ses som en viktig men kanske lite bortglömd folkhälsofråga, säger Elin Kimland, utredare på Läkemedelsverket.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 21 september 2022

Nationella läkemedelslistan kan försenas

Den nationella läkemedelslistan, NLL, ska enligt plan införas fullt ut i de svenska regionerna i maj nästa år. Men det kan dröja ända till 2028 innan NLL blir verklighet. Regionerna har skickat en skrivelse till socialdepartementet där de påpekar att det finns en mängd olika frågor som måste lösas först.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 20 september 2022

Flertal regioner kan se maktskifte

S-medvind i storstäderna. Stora motgångar för L och MP. Öppningar för unika styren i Gävleborg och Västernorrland. Det är några mönster i de 21 regionvalen, där merparten av regionerna kan räkna med en lång förhandlingshöst för att pussla ihop majoritetssamarbeten eller åtminstone fungerande minoritetsstyren.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 15 september 2022

”Jag är stolt över förtroendet för Lif”

Efter över femton år i ledningen för Lif – de forskande läkemedelsföretagen har Anders Blanck meddelat att han kommer att lämna sitt jobb som vd. I en stor intervju för Life-time blickar han tillbaka på de stora förändringar som skett inom läkemedelsbranschen, och ger sin syn på vad som behövs för att svenska patienter ska kunna erbjudas bästa möjliga behandling och för att Sverige ska växa inom Life Science.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 6 september 2022

Välkända debattämnen i Almedalen

Sjukvårdsdebatten under årets Almedalsvecka handlade liksom tidigare år en hel del om olika aspekter av ojämlik tillgång till vård, och samtalen kring precisionsmedicin hade i år mer fokus på konkret implementering än tidigare års mer diffusa framtidsvisioner. Det faktum att hälso- och sjukvård är väljarnas viktigaste fråga märktes dock bara i ett av partiledartalen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 19 juli 2022

Cancer-rehab måste förbättras

För första gången har svensk cancerrehabilitering granskats, och Socialstyrelsen konstaterar i en rapport att det finns flera förbättringar som bör göras. Rapporten visar också att det finns stora lokala skillnader på rehabiliteringsinsatserna inom vissa regioner.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 21 juni 2022

Cancerkonferens under ordförandeåret

En stor cancerkonferens kommer att anordnas i Stockholm nästa år som en del av Sveriges ordförandeskap i EU, och EU-kommissionen har stora förväntningar på att Sverige driver på arbetet mot cancer under halvåret som ordförandeland. Det framkom när riksdagens socialutskott anordnade en öppen utfrågning om de svenska och europeiska cancerstrategierna.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 9 juni 2022

Precisionsmedicinsk satsning inom lungcancer

Lungcancer görs till en del av en statlig satsning på att nå ut med precisionsmedicin i cancervården. Snabb läkemedelsutveckling och arbetet med en bred sekvenseringspanel bildar grund för att maximera nyttan med målinriktad behandling.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 7 juni 2022

Nytt riktvärde för läkare i primärvård

Socialstyrelsen sätter en specialistläkare per 1 100 patienter som ett nytt, ambitiöst riktvärde för fast läkarkontakt i primärvården. Målet kommer att kräva hårda prioriteringar, enligt SKR.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 31 maj 2022

Kvalitetsstämpel för Skåne och Sahlgrenska

Skånes universitetssjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset har ackrediterats som Comprehensive cancer center. En internationell kvalitetsstämpel, men det är processen i samband med ansökan som varit viktigast, säger Björn Ekmehag som är sjukhuschef på Skånes universitetssjukhus.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 24 maj 2022

Kärvare tider för regionerna

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, räknar med att 2022 blir det sista, goda året för regionernas ekonomi efter pandemiårens rekordöverskott. Nästa år bedöms regionsektorn gå back när inflationen ger kraftigt ökade kostnader för avtalspensioner.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 19 maj 2022

Svår personalbrist inom vården

Personalbrist i viktiga vårdyrken kan allt tydligare koppas till svårigheter att hålla vårdplatser öppna och klara en bra vård. Socialstyrelsen ser ingen ljusning i en rapport och en sammanställning från IVO skildrar en uppgivenhet bland vårdgivarna.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 12 maj 2022

Tillgång till äldre antibiotika ska öka

Ett stort antal antibiotika har försvunnit från den svenska marknaden. Nu utreder myndigheterna om olika incitament så som prishöjningar och avgiftsbefrielser kan stärka tillgången på de viktiga medicinerna.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Måndag 9 maj 2022

Visa fler artiklar