Sanktioner mot sen restanmälan

Regeringen vill förbättra tillgången till läkemedel genom att bland annat införa en sanktionsavgift för läkemedelsföretag som är sena med att anmäla potentiellt kommande brister på läkemedel till Läkemedelsverket. Men förslaget kommer tvärtom att förvärra bristen på läkemedel, varnar Lifs expert Bengt Mattson.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 24 januari 2023

Screening för prostatacancer prioriterat

EU:s nya rekommendation för cancerscreening kan följas av nya nationella satsningar där screening för prostatacancer ligger närmast på tur. Socialstyrelsen följer utvecklingen och ser framsteg med att få bukt med överdiagnostik.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 20 januari 2023

Sverige kan leda effektiv screening

Tre nya cancerformer tillkommer när EU utökar sin rekommendation för cancerscreening till totalt sex diagnoser. Lifs expert Dag Larsson tror att Sverige kan ta en ledarroll i arbetet för att utveckla effektiv screening.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 18 januari 2023

Uppföljning av cancerläkemedel brister

Har de senaste årens införande av immunterapi mot olika cancersjukdomar med så kallade PD-(L)1-hämmare införts på ett jämlikt sätt i sjukvården runt om i Sverige? Det går i dag inte att svara på eftersom de flesta regioner registrerar en alltför låg andel patienter i RCCs register för cancerläkemedel.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 17 januari 2023

Plan för fossilfri läkemedelsbransch

Hur ska de forskande läkemedelsföretagen kunna bidra till Sveriges klimatmål? Den frågan kan få ett svar nu när Lif presenterar en färdplan för fossilfrihet i branschen. Ett klimatberäkningsverktyg ska hjälpa medlemsföretagen, och Lif föreslår även en rad åtgärder där läkemedelsföretagen i samarbete med hälso- och sjukvårdssektorn kan få ner utsläppen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 8 december 2022

E-vis vapen mot falska läkemedel

Förfalskade läkemedel som ett stort, globalt problem uppmärksammas under kampanjveckan Fight the fakes. I Sverige och stora delar av Europa finns däremot en hög säkerhet som trygghet för patienterna.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 7 december 2022

Halverad antibiotikamängd till djur

EU-länderna skördar framgångar i arbetet med minskad användning av antibiotika till djur. Försäljningen har nästan halverats under en tioårsperiod och antibiotika av särskilt värde för humanmedicin fredas numera i större utsträckning.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 24 november 2022

Prishöjning kan säkra antibiotika

Staten behöver gripa in med ett omfattande åtgärdsprogram för att säkra tillgången till äldre antibiotika. Det anser TLV, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket i en gemensam rapport till regeringen.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 16 november 2022

Global industrisamverkan mot utsläpp

Sju av världens största läkemedelsföretag ska samarbeta för att få ned utsläppen av växthusgaser i leveranskedjor, inom vårdkedjan och i kliniska försök. Hälso- och sjukvårdssektorn beräknas generellt stå för fyra till fem procent av de globala koldioxidutsläppen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 15 november 2022

Tydligare statlig vårdstyrning väntar

Att korta vårdköerna via en nationell vårdförmedling, att stärka primärvården och att införa en gemensam digital infrastruktur för hälso- och sjukvården. Det är åtgärder som står högt på agendan för nyutnämnda sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson (KD). Men först och främst vill hon ha dialog med aktörerna inom hela sektorn, säger hon i en intervju för Life-time.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 10 november 2022

Många maktskiften i regionerna

14 av 21 regioner får nya politiska styren efter valet. Socialdemokraternas medvind med den politiska ledningen i tolv regioner dämpas av att Sverigedemokraterna släpps in i flera borgerliga samarbeten och hjälper Moderaterna till makten.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 3 november 2022

Satsning på vårdplatser och kvinnohälsa

Regeringen avsätter två miljarder kronor per år för att öka antalet vårdplatser i sjukvården. I statens budget som presenteras nästa vecka finns även en utökad satsning på förlossningsvård och kvinnohälsa, samt en ny nationell vårdförmedling för att minska vårdköerna till specialistvård.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 1 november 2022

EU-plan ska säkra läkemedelstillgång

Brist på läkemedel och sårbara beroenden av leveranser från länder utanför Europa präglade den första vågen av pandemin. Situationen har nu förvärrats igen på grund av ihållande smittovågor och det ryska invasionskriget i Ukraina. EU-kommissionen har därför lagt fram en arbetsplan för att lösa problemen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 26 oktober 2022

Vaccinationsvilja viktigt i vinter

Forskare och ledande regionläkare hoppas på stor vaccinationsvilja och personligt ansvarstagande för att motverka smittspridning och möta en förväntat tuff vinter för hälso- och sjukvården i Sverige.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 19 oktober 2022

Europas sjukvård kan få ”permakris”

Flera hälso- och smittskyddsmyndigheter använder nu ordet ”permakris” för att beskriva hur hårt pressad sjukvården i de europeiska länderna är. Samtidigt som utmattade vårdarbetare lämnar sina jobb hotar i vinter en kombinerad storm av virusrelaterade sjukdomar att skjuta sjukvården i sank. Fallen av covid-19 ökar i flera länder, vinterinfluensan är på väg och en ny fågelinfluensa kan sprida sig.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 18 oktober 2022

Vill öka barns kunskap om läkemedel

Intresset finns – kunskap saknas ofta. Läkemedelsverket lanserar nu ett första informationsmaterial om läkemedel med barn och unga som målgrupp. Barns kunskap om läkemedel kan ses som en viktig men kanske lite bortglömd folkhälsofråga, säger Elin Kimland, utredare på Läkemedelsverket.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 21 september 2022

Nationella läkemedelslistan kan försenas

Den nationella läkemedelslistan, NLL, ska enligt plan införas fullt ut i de svenska regionerna i maj nästa år. Men det kan dröja ända till 2028 innan NLL blir verklighet. Regionerna har skickat en skrivelse till socialdepartementet där de påpekar att det finns en mängd olika frågor som måste lösas först.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 20 september 2022

Flertal regioner kan se maktskifte

S-medvind i storstäderna. Stora motgångar för L och MP. Öppningar för unika styren i Gävleborg och Västernorrland. Det är några mönster i de 21 regionvalen, där merparten av regionerna kan räkna med en lång förhandlingshöst för att pussla ihop majoritetssamarbeten eller åtminstone fungerande minoritetsstyren.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 15 september 2022

”Jag är stolt över förtroendet för Lif”

Efter över femton år i ledningen för Lif – de forskande läkemedelsföretagen har Anders Blanck meddelat att han kommer att lämna sitt jobb som vd. I en stor intervju för Life-time blickar han tillbaka på de stora förändringar som skett inom läkemedelsbranschen, och ger sin syn på vad som behövs för att svenska patienter ska kunna erbjudas bästa möjliga behandling och för att Sverige ska växa inom Life Science.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 6 september 2022

Välkända debattämnen i Almedalen

Sjukvårdsdebatten under årets Almedalsvecka handlade liksom tidigare år en hel del om olika aspekter av ojämlik tillgång till vård, och samtalen kring precisionsmedicin hade i år mer fokus på konkret implementering än tidigare års mer diffusa framtidsvisioner. Det faktum att hälso- och sjukvård är väljarnas viktigaste fråga märktes dock bara i ett av partiledartalen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 19 juli 2022

Cancer-rehab måste förbättras

För första gången har svensk cancerrehabilitering granskats, och Socialstyrelsen konstaterar i en rapport att det finns flera förbättringar som bör göras. Rapporten visar också att det finns stora lokala skillnader på rehabiliteringsinsatserna inom vissa regioner.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 21 juni 2022

Cancerkonferens under ordförandeåret

En stor cancerkonferens kommer att anordnas i Stockholm nästa år som en del av Sveriges ordförandeskap i EU, och EU-kommissionen har stora förväntningar på att Sverige driver på arbetet mot cancer under halvåret som ordförandeland. Det framkom när riksdagens socialutskott anordnade en öppen utfrågning om de svenska och europeiska cancerstrategierna.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 9 juni 2022

Precisionsmedicinsk satsning inom lungcancer

Lungcancer görs till en del av en statlig satsning på att nå ut med precisionsmedicin i cancervården. Snabb läkemedelsutveckling och arbetet med en bred sekvenseringspanel bildar grund för att maximera nyttan med målinriktad behandling.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 7 juni 2022

Nytt riktvärde för läkare i primärvård

Socialstyrelsen sätter en specialistläkare per 1 100 patienter som ett nytt, ambitiöst riktvärde för fast läkarkontakt i primärvården. Målet kommer att kräva hårda prioriteringar, enligt SKR.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 31 maj 2022

Kvalitetsstämpel för Skåne och Sahlgrenska

Skånes universitetssjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset har ackrediterats som Comprehensive cancer center. En internationell kvalitetsstämpel, men det är processen i samband med ansökan som varit viktigast, säger Björn Ekmehag som är sjukhuschef på Skånes universitetssjukhus.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 24 maj 2022

Kärvare tider för regionerna

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, räknar med att 2022 blir det sista, goda året för regionernas ekonomi efter pandemiårens rekordöverskott. Nästa år bedöms regionsektorn gå back när inflationen ger kraftigt ökade kostnader för avtalspensioner.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 19 maj 2022

Svår personalbrist inom vården

Personalbrist i viktiga vårdyrken kan allt tydligare koppas till svårigheter att hålla vårdplatser öppna och klara en bra vård. Socialstyrelsen ser ingen ljusning i en rapport och en sammanställning från IVO skildrar en uppgivenhet bland vårdgivarna.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 12 maj 2022

Tillgång till äldre antibiotika ska öka

Ett stort antal antibiotika har försvunnit från den svenska marknaden. Nu utreder myndigheterna om olika incitament så som prishöjningar och avgiftsbefrielser kan stärka tillgången på de viktiga medicinerna.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Måndag 9 maj 2022

Läkemedelskostnader väntas öka

Kostnaderna för läkemedel inom förmånen, samt även rekvisitionsläkemedel inom sjukhusvården, väntas öka med omkring fem procent per år fram till 2024. Det visar årets prognos från Socialstyrelsen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 5 maj 2022

Nätverket ADL styr om till flyktingars behov

Under pandemin startades ett nätverk för läkemedelsförsörjning där alla inblandade aktörer regelbundet träffades. Detta nätverk har nu permanentats och arbetar för närvarande med att övervaka behoven hos de flyktingar från Ukraina som kommer till Sverige. Syftet är att öka beredskapen inom vården och att fortsätta trygga tillgången till läkemedel.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 21 april 2022

Stora medicinska behov hos flyktingar

Många läkemedelsfabriker i Ukraina har bombats under det pågående kriget, och behoven av sjukvårdsprodukter i landet är enorma. Men också flyktingar som kommer till andra europeiska länder behöver hjälp med såväl mediciner som diagnostik och behandlingar. Analysföretaget Iqvia har kartlagt hur läkemedels- och sjukvårdsbehoven ser ut.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 20 april 2022

Sverige redo för krigsskadade

Medicinsk evakuering av patienter. Bistånd med materiel och läkemedel. Hantering av ett nytt säkerhetsläge. Kriget i Ukraina påverkar hälso- och sjukvården på många sätt, och nationell och europeisk samordning på vårdområdet växer sig allt starkare.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 29 mars 2022

Riksdagskrav om särläkemedel

Det behövs en särskild finansiering av läkemedel riktade mot sällsynta sjukdomar och diagnoser och regeringen bör se till att det genomförs. Det kravet kommer nu från en enad opposition i riksdagen, i form av ett så kallat tillkännagivande. Regeringen omedelbara svar är ett snabbinsatt möte med prismyndigheten TLV, regionerna och Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 25 mars 2022

Antalet cancerfall ökar igen

Cancerfallen ökade igen under första halvåret 2021 efter en tydlig nedgång under pandemins första år. RCC ser en koppling mellan högre vaccinationstäckning och att fler söker vård.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 15 mars 2022

Hon forskar om framtidens vårdstyrning

Hur påverkar digitalisering och AI vårdens professioner? Det är en av de frågor som ryms inom Centre for Health Governance, en ny centrumbildning där forskning från Handelshögskolan och Sahlgrenska akademin kommer att knytas samman. Föreståndare och forskningsledare är Ewa Wikström, nyutnämnd professor i health governance.

 • Av: Eva Nordin
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 9 mars 2022

Ukraina har stora behov av läkemedel

Ukraina har stora behov av läkemedel för att klara vården av dem som skadas i kriget. Nu sker en snabb samordning av den europeiska läkemedelsbranschens stöd via EUs nya beredskapsmyndighet HERA. I Sverige ska samtidigt oklarheter i regelverken för donationer av läkemedel klargöras.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 3 mars 2022

Skyldighet hjälpa region vid sjukvårdskris

Kommuner och regioner ska bli skyldiga att hjälpa varandra i situationer där resurserna inte räcker till för att utföra vård som inte kan anstå. Staten ska kunna bestämma när det råder katastroftillstånd i en drabbad kommun eller region, föreslår regeringens utredare Åsa Kullgren.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 24 februari 2022

Regionernas rekordresultat: 20 miljarder

Regionerna kan summera 2021 som ännu ett ekonomiskt toppår. Höga statsbidrag och oväntat höga skatteintäkter gör att SKR tror att rekordåret 2020 kommer att överträffas.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 22 februari 2022

Fler lever med cancer – större krav på rehab

Svensk cancerrehabilitering gör framsteg med fler insatser och ökad samordning. Men det finns fortfarande stora brister och skillnader mellan regionerna. Det var ett återkommande budskap när Nätverket mot cancer diskuterade rehabilitering under Världscancerdagen.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 9 februari 2022

Fler precisionsmedicinska studier efterlyses

Fler precisionsmedicinska studier, utveckling av hälsodata och större patientinflytande fanns på agendan när Nätverket mot cancer lyfte fram precisionsmedicin under Världscancerdagen.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 8 februari 2022

Visa fler artiklar