EUs lager för skyddsutrustning till Sverige

Sverige får i uppdrag att bygga upp ett av EUs sex beredskapslager som ska innehålla skyddsutrustning för sjukhuspersonal och medicintekniska produkter. Lagren ska kunna utnyttjas av EU:s medlemsländer när de egna resurserna inte räcker till – till exempel om pandemin förvärras i höst och vinter. Men Lifs expert varnar för att nya gränsstängningar kan stoppa flödet av sjukvårdsmateriel från lagren.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 24 september 2020

Försök med miljöpremie för läkemedel

Sverige ska ta ledarrollen i omställningen till hårdare miljökrav i samband med läkemedelsproduktion. Det hoppas regeringen som vill införa en försöksverksamhet med miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet, med syfte att minska utsläppen av läkemedelsrester. Ett glädjande besked, enligt Bengt Mattson, sakkunnig i hållbarhetsfrågor på Lif.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 23 september 2020

Vårdsatsningar i coronapräglad budget

Satsningar för att minska vårdskulden, öka intresset för att jobba i vården och förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen är några av de åtgärder som märks i regeringens höstbudget – en budget som till stora delar präglas av det pågående utbrottet av Covid-19.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 22 september 2020

Välkommen till nya Life-time!

Life-time ser från i dag lite annorlunda ut. Vi har låtit ta fram en ny logotyp och ny grafisk utformning av hemsidan och nyhetsbrevet. Vår ambition har varit att ge innehållet en modernare och lite lättare utformning.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 15 september 2020

Läkemedelstillgång ska prioriteras

En ny handlingsplan för Nationella läkemedelsstrategin har fördröjts av pandemin, men nu har fokusområden valts för de närmaste åren: läkemedelstillgång, värdering av evidens, och uppföljning av läkemedelsanvändning.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Vårdkvalitet
 • Måndag 14 september 2020

Nytt system kan säkra försörjning

Tillgång och efterfrågan på alla läkemedel i Sverige bör samlas i ett system, som Läkemedelsverket ansvarar för. Det föreslår myndigheten i en rapport till regeringen om hur landets läkemedelstillgång ska säkras.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 4 september 2020

Svensk läkemedelsexport ökar kraftigt

Sveriges export av läkemedel ökade kraftigt under första halvåret. Exporten uppgick till 72,8 miljarder kronor, en ökning med 35 procent jämfört med samma period 2019.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 27 augusti 2020

Ökad beredskap ska snabbutredas

Regeringen vill utreda om Sverige behöver så kallade beredskapsapotek och egen tillverkning av viktiga läkemedel. Utredaren ska lämna förslag om detta redan i april nästa år. Det ger liten marginal för att samla in alla olika aktörers erfarenheter från pandemin, konstaterar Lif och SKR.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 25 augusti 2020

Delegation ska jobba för kortare köer

Regeringen tillsätter en nationell delegation för att korta väntetiderna i vården. Delegationen ska arbeta tillsammans med bland annat regionerna och Socialstyrelsen, och leds av tidigare cancersamordnaren Gunilla Gunnarsson.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 20 augusti 2020

Sahlgrenska mot toppskiktet inom cancer

I Europa finns 20 ackrediterade Comprehensive Cancer Center. Många universitetssjukhus strävar nu efter att uppfylla kriterierna för en ackreditering, en slags kvalitetsstämpel för den samlade cancervården och forskningen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har påbörjat processen och har som ambition att vara ackrediterat hösten 2021.

 • Av: Eva Nordin
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 2 juni 2020

Enklare forska inom intensivvård

Intresset för forskning på data ur Svenska intensivvårdsregistret är stort under coronapandemin. Nu ansluts registret till Vetenskapsrådets metadataverktyg RUT för att bli mer sökbart.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 28 maj 2020

Bättre kontroll en lärdom av nya Karolinska

Stärkt statlig tillsyn, bättre konsekvensanalyser. Det är några rekommendationer i den statliga utredning där Nya Karolinska fungerar som exempel för regionerna att lära av för framtidens upphandlingar och investeringar.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 14 maj 2020

Nattsvart ekonomi för regionerna

Det dröjer minst tre år innan samhällsekonomin kan återhämta sig efter coronapandemin bedömer SKR, Sveriges kommuner och regioner, i sin nya ekonomirapport. Trots de tillskott som kommit från regeringen kan regionerna gå med 6 miljarder kronor i underskott i år.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 12 maj 2020

Unikt system fördel under krisen

Den inledande hamstringsvågen under coronapandemin har klingat av. I dag är lagren av läkemedel i Sverige välfyllda, och distributionen till apotek och sjukvård fungerar som den ska. Den samstämmiga bilden ger de två helt dominerande distributionsföretagen Tamro och Oriola. Sveriges unika distributionssystem inom läkemedel ger stora fördelar under coronakrisen, anser företagen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Måndag 27 april 2020

Kontinuitet nyckelord när vården stöps om

Mer samverkan, nya lagkrav och ökad kontinuitet i primärvården. Så vill statliga utredaren Anna Nergårdh stöpa om svensk hälso- och sjukvård med huvudbetänkandet ”God och nära vård” och ett tidigare delbetänkande som utgör grund för regeringens primärvårdreform. Men den pågående coronapandemin manar till eftertanke, säger hon i en intervju för LIFe-time.se

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 23 april 2020

EU-länderna uppmanas ta bort handelshinder

EUs medlemsländer måste agera för att snabbt få bort hinder mot kritiska leveranser av läkemedel, skyddsutrustning och medicintekniska produkter under corona-pandemin. Den uppmaningen kommer från den samlade Life Science-industrin i ett brev till handelsministrarna i de 27 medlemsländerna.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 15 april 2020

SKR: Skjut upp nationell läkemedelslista

Lagen om en nationell läkemedelslista måste skjutas fram, anser SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Coronapandemin innebär att det blir för stor belastning på sjukvården att samtidigt behöva hantera en så stor förändring som systemet med listan innebär, menar SKR som uppmanar regeringen att tillfälligt lägga lagen på is.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Måndag 6 april 2020

Storskalig API-tillverkning till Europa

För att minska beroendet av de leverantörer i Kina och Indien som tillverkar aktiva substanser i läkemedel, API, satsar nu det franska läkemedelsföretaget Sanofi på en egen storskalig tillverkningsanläggning i Frankrike.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 26 februari 2020

Allt fler cancerfall utreds standardiserat

Ett mål nås och ett missas. Det visar en ny rapport om standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården. Mer än 70 procent av nyupptäckta tumörer inom 31 diagnoser utreds inom ett SVF. Däremot har vården fortfarande långt kvar till målet att åtta av tio patienter ska utredas i rätt tid.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 25 februari 2020

Ingen quick-fix för primärvården

Drygt 7,5 miljarder kronor avsätts till god och nära vård och på vårdens medarbetare, och 1,7 till förbättrad psykisk hälsa. Det är resultatet av två överenskommelser mellan regeringen och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, om vart pengar ur budgeten för 2020 ska gå.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 31 januari 2020

Hälso- och sjukvården får 4,7 miljarder

Under nästa år satsar regeringen 4,7 miljarder kronor i särskilda pengar till hälso- och sjukvården, enligt överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Den största delen utgörs av en uppdaterad kömiljard. Satsningar görs också inom cancervård, mödrahälso- och förlossningsvård och inom kvalitetsregister. Nytt är att den nationella cancerstrategin ska uppdateras årligen, via en överenskommelse mellan regeringen och SKR.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 18 december 2019

Investeringsutredning förvånar regioner

Med en särskild investeringsutredning vill staten ge regionerna en hjälpande hand i planeringen av framtida sjukhusprojekt. Men från regionerna får regeringens initiativ ett svalt mottagande.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 18 december 2019

Tydligare regler ska öka samverkan

Life Science-branschen och hälso- och sjukvården har kommit överens om nya regler för samverkan. Tanken är att ett tydligare regelverk ska öppna för mer samverkan.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 17 december 2019

Statsbidrag för läkemedel höjs med två miljarder

Regionerna får sammanlagt 31,7 miljarder kronor av staten nästa år för kostnader för läkemedel inom förmånen, läkemedel mot hepatit C, samt smittskyddsläkemedel och förbrukningsartiklar. Statsbidraget höjs med två miljarder kronor jämfört med 2019.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Måndag 16 december 2019

Vården har låg produktivitet men goda resultat

Den svenska hälso- och sjukvården präglas av att vara sjukhustung och med få allmänläkare inom primärvården. Men hur står den sig gentemot andra länder? Det har Claes Rehnberg, professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet, undersökt i rapporten Vem vårdar bäst? från Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, ESO.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 11 december 2019

Agneta Karlsson tar över TLV

Agneta Karlsson, tidigare bland annat statssekreterare åt socialdemokratiska socialministrar, har utsetts till ny generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 28 november 2019

Information om restnoteringar på Fass

Läkemedelsportalen Fass kommer från februari att kunna visa detaljerad information om alla restnoterade läkemedel. Det är ett sätt att nå ut brett med rätt information till såväl vård- och apotekspersonal som allmänhet.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 26 november 2019

Sjukvård tydligare profilfråga för Liberalerna

Hälso- och sjukvård ska bli en tydligare politisk profilfråga för Liberalerna. Det beslutade partiet vid Landsmötet i Västerås i helgen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 20 november 2019

OECD: Vårdkostnader ökar snabbt

Svensken kan räkna med att bli över 80 år gammal och vi har en bra vård med god överlevnad, visar den nya OECD-rapporten ”Health at a glance”. Men det finns även orosmoln – den psykiska ohälsan ökar.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 14 november 2019

Lågkonjunktur slår hårt mot regionerna

Den kommande lågkonjunkturen kommer slå hårt mot regionerna. Skattehöjningar, effektiviseringar och ökat stöd från staten måste till för att klara ekonomin, anser SKL i sin ekonomirapport. Samtidigt ökar kostnaderna för hälso- och sjukvården i rekordtakt. SKL höjer också tonläget mot regeringen och kallar de alltfler riktade statsbidragen ”en förgiftad gåva”.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 17 oktober 2019

Enad front i kampen mot AMR

Med fyra ministrar på plats på ett och samma seminarium ville regeringen visa upp en enad front i kampen mot antibiotikaresistens, AMR. Samtidigt stod det klart att regeringen framöver kommer att ha ett visst fokus på internationella insatser. Nyheten för dagen var att regeringen anslår 20 miljoner kronor till en ny global fond mot AMR.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 3 oktober 2019

HPV-vaccination för pojkar från nästa höst

Pojkar ska vaccineras mot HPV-virus, och företag ska få förstärkt rätt till avdrag för forskning och utveckling. Det är några av nyheterna i statens budget för nästa år, som regeringen lägger fram med stöd av liberalerna och centern. I övrigt innehåller regeringens budgetförslag få nyheter på läkemedelsområdet.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 18 september 2019

Karolinska på väg bli Comprehensive Cancer Center

Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska institutet är först i Sverige att ansöka om att bli ackrediterat Comprehensive Cancer Center. Karolinska kan bli ett av 19 i Europa som ska samarbeta för att kontinuerligt förbättra cancervården, stärka patientens ställning och säkra kvaliteten.

 • Av: Eva Nordin
 • Vårdkvalitet
 • Måndag 2 september 2019

Ökad patientsäkerhet med cytostatikarobot

Ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö är stora fördelar när Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i Sverige att ta lägga över beredning av cytostatika på en särskild robot.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Måndag 26 augusti 2019

Bättre läkemedel bakom minskad hjärtdöd

Antalet patienter som insjuknar i hjärtinfarkt har stadigt minskat de senaste 20-25 åren. Under samma period har andelen patienter som överlever en hjärtinfarkt fördubblats. Bakom de fina siffrorna ligger nya behandlingar där inte minst läkemedel haft stor betydelse. Men även riskprofilen i befolkningen har blivit bättre.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 21 augusti 2019

Mer samverkan mellan företag och sjukvård

Läkemedelsföretagens investeringar i forskning och samverkan med den svenska hälso- och sjukvården ökade under förra året. Det visar en sammanställning av 2018 års Disclosure code, öppen rapportering av värdeöverföringar från läkemedelsföretagen till vården, som sammanställts av LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Måndag 19 augusti 2019

Debatt om miljöhänsyn för antibiotika

De läkemedelsföretag som investerar miljardbelopp på miljövänlig produktion missgynnas i det svenska hälsosystemet. På apotek tas ingen miljöhänsyn när läkemedel som antibiotika byts ut. Vid val av förpackning tas endast hänsyn till lägsta pris, trots att det redan finns metoder och verktyg för miljöhänsyn i samband med generikautbyte.

 • Av: Eva Nordin
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 9 juli 2019

E-hälsa i fokus för ny sjukvårdsdirektör i Skåne

Mer e-hälsa, aktiva patienter och förebyggande hälsovård. Så vill den nya hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Skåne att framtidens vårdsystem ska se ut. Men först måste Pia Lundbom satsa på att återskapa förtroendet hos de kritiska fackförbunden.

 • Av: Ia Wadendal
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 25 juni 2019

Handslag om 9,4 miljarder till vården

Regeringen och regionerna via SKL har tecknat en rad överenskommelser, bland annat kring kö-miljarden, utbyggnad av primärvården och fortsatt satsning på cancerområdet och psykiatri. Totalt går 9,4 miljarder kronor till olika satsningar.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 20 juni 2019

Läkares oro för e-journaler obefogad

När e-journaler infördes i Sverige var många läkare oroliga för hur patienternas skulle klara detta. Men oron var obefogad visar en studie vid Uppsala universitet. En forskargrupp har följt läkare och patienter åren före och efter införandet i regionen. Resultaten visar att e-journaler fungerar bra.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 19 juni 2019

Visa fler artiklar