Lyckad modell för tillgång till nya antibiotika ska utvecklas

Den svenska modellen för att säkra spetsantibiotika har visat sig framgångsrik och ges nu möjlighet att utvecklas ytterligare genom ett nytt regeringsuppdrag till Folkhälsomyndigheten.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 14 februari 2024

Osteoporos kostar miljarder i onödan

Den svenska osteoporossjukvården fungerar inte och de osteoporosrelaterade frakturerna kostar Sverige minst 20 miljarder kronor om året. Det visar en ny kartläggning från Socialstyrelsen. Enligt myndigheten beror det på att för få diagnostiseras och behandlas med effektiva läkemedel som kan halvera risken för nya frakturer.

 • Av: Maria Eriksson
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 13 februari 2024

Ny strategi betonar nationellt ansvar för läkemedelsfrågor

Tillgänglighet, kliniska prövningar och hälsodata är några av nyckelorden i den nya nationella läkemedelsstrategi som regeringen har fattat beslut om, och som presenterades på måndagen av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 6 februari 2024

Restanmälningar av läkemedel ökar

Antalet restanmälda läkemedelsförpackningar ökade kraftigt i fjol jämfört med året dessförinnan, visar statistik från Läkemedelsverket. Men att antalet anmälningar ökar innebär inte automatiskt ett ökat antal läkemedelsbrister, påpekar Bengt Mattson, Lifs expert på läkemedelsförsörjning.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 23 januari 2024

EU-samarbete mot läkemedelbrist

EU-kommissionen bjuder in läkemedelsbranschen, regeringar och civilsamhället i arbetet för att komma till rätta med bristen på kritiska läkemedel. Målet är att göra Europa mindre beroende av omvärlden när det gäller läkemedelsförsörjningen.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 19 januari 2024

Nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd

Socialstyrelsen har nu fått regeringsuppdraget att ta fram en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd. En strategi som många väntat länge på.

 • Av: Maria Eriksson
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 18 januari 2024

Vill stoppa diabetesmedicin mot övervikt

Läkemedelsverket vädjar till alla läkare att inte förskriva läkemedel, avsedda för personer med diabetes typ 2, mot övervikt. Den omfattande förskrivningen utanför godkänd indikation leder till att diabetespatienter riskerar stå utan medicin, enligt myndigheten.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 13 december 2023

Björn Eriksson tar över viktigt nätverk

Forskning och jämlik vård kommer att prioriteras av Björn Eriksson som ny ordförande det viktiga europeiska nätverket för läkemedelsmyndigheter, HMA, Heads of Medicines Agencies.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 12 december 2023

Hjärtinfarkter fortsätter minska

Under 2022 inträffade drygt 23 000 hjärtinfarkter i Sverige och 4 700 personer avled i akut hjärtinfarkt. Därmed fortsätter den trend som fanns redan innan pandemiåren – antalet hjärtinfarkter minskar kontinuerligt.

 • Av: Maria Eriksson
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 7 december 2023

Bättre vård med färre regioner?

Lär av Danmark med färre regioner och hårdare statlig styrning. Det är bärande delar i ett paket med reformförslag för hälso- och sjukvården från Svenskt Näringsliv. Men intresseorganisationen SKR underkänner stora delar av analysen som missriktad och orättvis.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 28 november 2023

Svensk covid-vaccination får gott betyg

Den svenska vaccinationssatsningen mot covid-19 i Sverige har fungerat bra. Men inför nästa pandemi behövs åtgärder för att öka kapaciteten, bättre uppföljningar för att nå riskgrupper och särskilda anpassningar av patientlag och föräldrabalk, enligt utredaren Anders W Jonsson.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 16 november 2023

Låga läkemedelspriser i Sverige

Svag kronkurs ger Sverige de lägsta priserna på läkemedel i en europeisk jämförelse av TLV. Även det svenska takprissystemet och hög konkurrens bidrar till prisnivåerna.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 9 november 2023

Kampanj för dubbelvaccination

Äldre, gravida och personer över 18 som tillhör en riskgrupp uppmanas att vaccinera sig med det uppdaterade vaccinet mot covid-19 och mot säsongsinfluensa. Den 7 november inleddes årets vaccinationskampanj i samtliga regioner.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 8 november 2023

PFAS-förbud hot mot produktion

EU:s planerade förbud mot PFAS, syntetiska kemikalier, hotar svensk läkemedelsproduktion i sin helhet. Det menar Lif med en förhoppning om ett bredare grepp kring EUs kemikalielagstiftning.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 24 oktober 2023

Falska diabetesläkemedel stoppades

Det europeiska e-verifikationssystemet för läkemedel har stoppat falska förpackningar av diabetesläkemedel som har dykt upp hos grossister inom EU och i Storbritannien. Det känns tryggt att varningssystemet fungerar så väl, säger Kristina von Sydow, chef för den svenska delen av systemet, E-vis.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 20 oktober 2023

Kärv ekonomi för regionerna

SKR varnar för att regionerna vänjer sig vid underskott inför ett rekordmörkt 2024 med ett samlat underskott på 24 miljarder kronor. En återhämtning kan skönjas från 2025 men med ett flertal tänkbara hinder. Cancervården är dock ett ljus i mörkret i ekonomirapporten.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 18 oktober 2023

Farmaceuter viktig resurs i slutenvård

Kliniska farmaceuter har under en 20-årsperiod växt till en allt viktigare resurs som läkemedelsexperter på sjukhusavdelningarna. Region Uppsala leder utvecklingen sedan många år.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 19 september 2023

Nytt sektorsbidrag ska stärka sjukvården

Regeringen vill införa ett ovillkorat sektorsbidrag till regionerna på 3 miljarder kronor nästa år för att stärka hälso- och sjukvården. Enligt sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson ska pengarna fördelas utifrån vårdbehov och kunna användas utan krav på redovisning.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 13 september 2023

Viktigt ställa om till hållbar cancervård

Regeringen anslår budgetpengar för att uppdatera den nationella cancerstrategin. En välkommen satsning enligt Lif, som vill se en medveten omställning som ger en hållbar cancervård även när anslagen upphört.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 12 september 2023

Politikerna som ska utreda statlig vård

Flera tunga politiker ingår i den parlamentariska utredning som ska utreda ett möjligt förstatligande av sjukvården. Utredaren Jean-Luc af Geijerstam ser fram emot ett spännande uppdrag, där lösningen kan ligga i definitionen av vad ett huvudmannaskap innebär.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 30 augusti 2023

Allvarligt läge för regionerna

Regionernas ekonomiska resultat störtdyker under 2023 med en prognos att nästa år blir lika mörkt. ”Allvarligare än under 90-talskrisen för många”, summerar SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 29 augusti 2023

Eris på väg ta över smittspridning

Eris som en ny variant av covid-19 blir allt vanligare med en utveckling där Sverige följer övriga Europa. Ökad smittspridning och fler allvarliga sjukdomsfall kan bli effekten till följd av Eris tillväxtförmåga.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 25 augusti 2023

Sverige måste ta större plats inom EU

Alltfler regleringar och beslut inom Life Science-området sker på EU-nivå, och EU flyttar även fram positionerna inom hälso- och sjukvårdsområdet. Budskapet från ett branschseminarium var att Sverige måste ta större plats inom EU, och stå upp för våra intressen som ett litet innovationsland.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 17 augusti 2023

Satsningar krävs inom Life Science

Den svenska Life Science-branschen är en av de starkaste i Europa och läkemedel är i dag en av våra största exportprodukter. Samtidigt är den internationella konkurrensen knivskarp, och på ett Lif-seminarium i Almedalen diskuterades vad som krävs för fortsatt svensk framgång.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 16 augusti 2023

Regeringen vill se kommunala läkare

Kommunala doktorer rycker allt närmare när regeringen initierar en utredning för att stärka den medicinska kompetensen i kommunal hälso- och sjukvård. Regeringen vill se läkare inom kommunal äldreomsorg på två plan – specialister som jobbar direkt mot patienter samt medicinskt ansvariga läkare för ett mer strategiskt arbete.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Måndag 26 juni 2023

Låg effekt av kömiljarder till vården

Trots de senaste årens miljardsatsningar på att korta vårdköerna får patienterna vänta allt längre på behandling. I vissa fall har åtgärderna rent av lett till att patienter med stora behov riskerar att trängas undan, visar en granskning från Riksrevisionen.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 16 juni 2023

Statlig sjukvård ska utredas

Regeringen går vidare med planerna på en helt eller delvisd förstatligad sjukvård. Erfarenheter från pandemin och andra länders vårdreformer blir viktiga i utredningsarbetet under de två år som en parlamentarisk kommitté ska jobba med frågan.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 2 juni 2023

Tvärvändning i regionekonomin

Regionernas ekonomi tvärvänder – från flera år med historiskt goda resultat till underskott i nästan alla regioner. SKR kräver att regeringen agerar.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 17 maj 2023

Många läkemedel inte tillgängliga inom EU

Patienter i Europa har i genomsnitt tillgång till 45 procent av alla nya läkemedel som godkänts av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Det visar den årliga WAIT-undersökningen från branschorganisationen för läkemedelsföretag, EFPIA. Svenska patienter har liksom tidigare år sämre tillgång än patienter i ett flertal andra jämförbara länder, enligt undersökningen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 10 maj 2023

Vaccinjägare Bergström om spelet bakom kulisserna under pandemin

Efter två och ett halvt år med uppdraget att förse Sveriges liksom hela Europas befolkning med vaccin mot covid-19 har Richard Bergström skrivit en bok om sina upplevelser och i Vaccinjägaren tar han med oss bakom kulisserna såväl i Bryssel som i Stockholm. I en lång videointervju för Life-time ger han sin bild av hur den hittills största globala medicinska insatsen kunde genomföras.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 21 april 2023

Cancerstrategin ska uppdateras

Svensk cancervård står sig generellt bra, även om det finns ett flertal utmaningar som måste hanteras. Den bilden framträder i en lägesrapport från Regionala Cancercentrum i Samverkan (RCC).

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 31 mars 2023

Han tar över styret i SKR

SKR växlar till röd ledning med grön support och bibehållen samförståndsanda. Valet av Anders Henriksson (S), Region Kalmar, gör att organisationen för första gången får en ordförande med bakgrund från regionpolitiken. SKR:s mäktiga sjukvårdsdelegation kommer att ledas av partikamraten Anna-Lena Hogerud, Region Skåne.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 23 mars 2023

Spinal muskelatrofi ska ingå i PKU-prov

Tidig upptäckt och behandling av den svåra sjukdomen spinal muskelatrofi kan rädda liv och ge drabbade barn bättre motoriska möjligheter. Socialstyrelsen rekommenderar därför att screeningprogrammet för nyfödda barn, det så kallade PKU-provet, utökas för att även inkludera spinal muskelatrofi.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 21 mars 2023

Barbro Westerholm har avlidit

Barbro Westerholm, under decennier en central beslutsfattare och opinionsbildare inom svensk hälso- och sjukvård, har avlidit efter en tids sjukdom, 89 år gammal. Hon var läkaren och politikern som alla lyssnade till med respekt, som alltid tog ställning för utsatta och sköra grupper och för alla människors lika värde.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 15 mars 2023

Regioner går mot kärva tider

Verksamhetsplus 2022 för alla regioner. Det sista goda året innan minst två tuffa år. Endast fyra regioner budgeterar med överskott i år. Så kan skiftet från flera ekonomiska gynnsamma år för regionerna till betydligt kärvare tider beskrivas.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 7 mars 2023

Rekordår för svensk läkemedelsexport

Sveriges export av läkemedel ökade kraftigt under förra året och uppgick till 139 miljarder kronor, en ökning med 39 procent enligt statistik från SCB, Statistiska Centralbyrån. Det är nu viktigt att Sverige fortsätter satsa på Life Science för att inte tappa mark, menar Lifs expert Frida Lundmark.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 28 februari 2023

EU-möte diskuterade läkemedelsbrist

När cheferna för EU-ländernas läkemedelsmyndigheter under torsdagen träffades i Malmö under Sveriges ordförandeskap diskuterades problemet med globala bristsituationer på vissa läkemedelssubstanser. Lösningen är framför allt närmare samverkan mellan länder och aktörer, menade EMA-chefen Emer Cooke vid en pressträff.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 9 februari 2023

Haveriutredning visar kommunikationsbrister

Brister i samverkan och kommunikation och oklarheter i ett standardiserat vårdförlopp fördröjde vården av en patient med potentiellt livshotande sjukdom. Nu har Statens haverikommission utrett händelsen som del av en ny satsning på vården, och ger säkerhetsrekommendationer till SKR och Socialstyrelsen.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 7 februari 2023

Sanktioner mot sen restanmälan

Regeringen vill förbättra tillgången till läkemedel genom att bland annat införa en sanktionsavgift för läkemedelsföretag som är sena med att anmäla potentiellt kommande brister på läkemedel till Läkemedelsverket. Men förslaget kommer tvärtom att förvärra bristen på läkemedel, varnar Lifs expert Bengt Mattson.

 • Av: Christina Lucas
 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 24 januari 2023

Screening för prostatacancer prioriterat

EU:s nya rekommendation för cancerscreening kan följas av nya nationella satsningar där screening för prostatacancer ligger närmast på tur. Socialstyrelsen följer utvecklingen och ser framsteg med att få bukt med överdiagnostik.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Vårdkvalitet
 • Fredag 20 januari 2023

Visa fler artiklar