Enad front i kampen mot AMR

Med fyra ministrar på plats på ett och samma seminarium ville regeringen visa upp en enad front i kampen mot antibiotikaresistens, AMR. Samtidigt stod det klart att regeringen framöver kommer att ha ett visst fokus på internationella insatser. Nyheten för dagen var att regeringen anslår 20 miljoner kronor till en ny global fond mot AMR.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 3 oktober 2019

HPV-vaccination för pojkar från nästa höst

Pojkar ska vaccineras mot HPV-virus, och företag ska få förstärkt rätt till avdrag för forskning och utveckling. Det är några av nyheterna i statens budget för nästa år, som regeringen lägger fram med stöd av liberalerna och centern. I övrigt innehåller regeringens budgetförslag få nyheter på läkemedelsområdet.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 18 september 2019

Karolinska på väg bli Comprehensive Cancer Center

Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska institutet är först i Sverige att ansöka om att bli ackrediterat Comprehensive Cancer Center. Karolinska kan bli ett av 19 i Europa som ska samarbeta för att kontinuerligt förbättra cancervården, stärka patientens ställning och säkra kvaliteten.

 • Av: Eva Nordin
 • Måndag 2 september 2019

Ökad patientsäkerhet med cytostatikarobot

Ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö är stora fördelar när Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i Sverige att ta lägga över beredning av cytostatika på en särskild robot.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Måndag 26 augusti 2019

Bättre läkemedel bakom minskad hjärtdöd

Antalet patienter som insjuknar i hjärtinfarkt har stadigt minskat de senaste 20-25 åren. Under samma period har andelen patienter som överlever en hjärtinfarkt fördubblats. Bakom de fina siffrorna ligger nya behandlingar där inte minst läkemedel haft stor betydelse. Men även riskprofilen i befolkningen har blivit bättre.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Onsdag 21 augusti 2019

Mer samverkan mellan företag och sjukvård

Läkemedelsföretagens investeringar i forskning och samverkan med den svenska hälso- och sjukvården ökade under förra året. Det visar en sammanställning av 2018 års Disclosure code, öppen rapportering av värdeöverföringar från läkemedelsföretagen till vården, som sammanställts av LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 19 augusti 2019

Debatt om miljöhänsyn för antibiotika

De läkemedelsföretag som investerar miljardbelopp på miljövänlig produktion missgynnas i det svenska hälsosystemet. På apotek tas ingen miljöhänsyn när läkemedel som antibiotika byts ut. Vid val av förpackning tas endast hänsyn till lägsta pris, trots att det redan finns metoder och verktyg för miljöhänsyn i samband med generikautbyte.

 • Av: Eva Nordin
 • Tisdag 9 juli 2019

E-hälsa i fokus för ny sjukvårdsdirektör i Skåne

Mer e-hälsa, aktiva patienter och förebyggande hälsovård. Så vill den nya hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Skåne att framtidens vårdsystem ska se ut. Men först måste Pia Lundbom satsa på att återskapa förtroendet hos de kritiska fackförbunden.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 25 juni 2019

Handslag om 9,4 miljarder till vården

Regeringen och regionerna via SKL har tecknat en rad överenskommelser, bland annat kring kö-miljarden, utbyggnad av primärvården och fortsatt satsning på cancerområdet och psykiatri. Totalt går 9,4 miljarder kronor till olika satsningar.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Torsdag 20 juni 2019

Läkares oro för e-journaler obefogad

När e-journaler infördes i Sverige var många läkare oroliga för hur patienternas skulle klara detta. Men oron var obefogad visar en studie vid Uppsala universitet. En forskargrupp har följt läkare och patienter åren före och efter införandet i regionen. Resultaten visar att e-journaler fungerar bra.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Onsdag 19 juni 2019

Nederländernas vårdmodell lyfts fram

Vårdmodellen i Nederländerna visar att privatfinansierad vård kan ge hög tillgänglighet och kvalitet. Rätt utformad kan den också bidra till en solidarisk vård. Det menar tankesmedjorna Timbro och ECEPR som lyfter fram Nederländerna i en rapportserie där flera utländska vårdmodeller studeras.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Tisdag 18 juni 2019

Hög medicinsk kvalitet – men lågt förtroende

Svensk hälso- och sjukvård har en hög medicinsk kvalitet och allt färre svenskar drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Men vården har fortsatta problem med överbeläggningar och relativt lågt förtroende hos invånarna. Det visar SKL:s senaste hälso- och sjukvårdsrapport.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 17 juni 2019

Malin Parkler ny ordförande för LIF

Malin Parkler, vd Pfizer, valdes i fredags till ny ordförande för LIF. I en videointervju för LIFe-time.se lyfter hon fram läkemedelsutredningen som den enskilt viktigaste frågan, men hon aviserar också att LIFs styrelse ska blicka framåt i ett visionsarbete.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 20 maj 2019

Tuffare tider väntar för regionerna

Regionerna har en svag ekonomi sedan några år, och det ser ut att bli ännu tuffare för dem framöver. Alla regioner utom Region Stockholm har underskott inom hälso- och sjukvården. Regionernas kostnadsutveckling måste bromsas för att de ska få en ekonomi i balans. Det konstateras i SKLs Ekonomirapport.

 • Av: Boel Halldén
 • Tisdag 14 maj 2019

Ny Life Science-utbildning i Uppsala

En ny yrkesutbildning för operatörer inom Life Science-sektorn startar i Uppsala i höst. På så sätt vill Uppsala kommun stärka sin viktigaste tillväxtbransch.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Måndag 13 maj 2019

LIF: Utredningsförslag måste omarbetas

Branschorganisationen LIF anser att förslagen från Läkemedelsutredningen behöver omarbetas i grunden för att kunna vara genomförbara. Det framgår av LIFs remissvar till Socialdepartementet.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 10 maj 2019

”Bara långsamt bättre inom cancervården”

Visserligen har standardiserade vårdförlopp inneburit bättre utredningar av misstänkt cancer, men det handlar om små förändringar inom ett generellt tillkortakommande, anser Johan Brun, LIF. Han vill i stället se satsningar på screening, tidig diagnostik och tidig behandling. Då först kan verkliga förbättringar bli möjliga.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 9 maj 2019

Klart med nya pengar till cancervården

Även om satsningen med två miljarder kronor till standardiserade vårdförlopp avslutats fortsätter ett statligt stöd till bland annat rutiner som kortat väntetider i cancervården. Nu är det klart att regeringen ger cancervården 500 miljoner kronor för 2019, säger nationella cancersamordnaren Hans Hägglund.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 8 maj 2019

Kortare väntan på cancerbehandling

Tiden från en välgrundad misstanke om cancer till inledd behandling har förkortats för många cancerformer. Skillnaderna har minskat i flera fall mellan olika regioner. Men fortfarande är det långt kvar till målen. Det konstaterar Socialstyrelsen i sin utvärdering av en fyraårig satsning på standardiserade vårdförlopp vid misstänkt cancer.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 7 maj 2019

Bristande uppföljning av barn som överlever cancer

Det finns stora brister i uppföljningen av vuxna personer som har haft cancer när de var barn. Endast runt 14 procent av vuxna barncanceröverlevare i Sverige har erbjudits uppföljning. Det visar en kartläggning som Barncancerfonden har gjort.

 • Av: Boel Halldén
 • Torsdag 2 maj 2019

Okända läkemedelsfabriken mitt i Stockholm

Att det mitt i stan finns en stor produktionsanläggning för läkemedel är en av Stockholms hemligheter. Det var även okänt för den grupp av politiker från socialutskottet i riksdagen som tog tunnelbanan för att besöka företaget Octapharma.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 17 april 2019

Avancerade läkemedel – kostnad eller investering?

Hur ska vi se på utvecklingen av nya cell- och genterapier – som ökade kostnader eller långsiktig investering? Det diskuterades under ett seminarium nyligen i riksdagen, arrangerat av Acko Ankarberg-Johansson, sjukvårdspolitisk talesperson för kristdemokraterna.

 • Av: Boel Halldén
 • Tisdag 16 april 2019

Blekinge inrättar innovationsråd

Den intensiva medicinska forskningen kommer ha mycket stor påverkan på framtidens hälso- och sjukvård, anser Alexander Wendt (M), regionstyrelsens ordförande i Blekinge. För att kunna följa den snabba utvecklingen inrättar regionen nu ett innovationsråd.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 10 april 2019

Insatser krävs för att minska hälsoklyftorna

Skillnaderna i svenskarnas hälsa ska vara borta inom en generation. Det är målet för Sveriges hälsopolitik. Men ska målet bli verklighet krävs stora insatser.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Onsdag 3 april 2019

Vad kan svensk sjukvård lära av Japan?

Tankesmedjorna Timbro och ECEPR vill få fart på den debatten om hur framtidens sjukvård ska finansieras. En ny rapportserie handlar om hur privat delfinansiering kan avlasta den offentliga välfärden. Först ut är en granskning av japansk hälso- och sjukvård.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Tisdag 2 april 2019

Vårdens ersättningssystem bromsar e-hälsa

Vårdens ersättningssystem bromsar införandet av e-hälsolösningar. Det är en av slutsatserna i rapporten ”Ersättningen och e-hälsan” från SNS.

 • Av: Boel Halldén
 • Onsdag 27 mars 2019

Dag Larsson: Öka takten inom Life Science

Sverige behöver öka takten för att förbättra villkoren och stimulera forskningen inom Life Science-området. Det säger den ledande sjukvårdspolitikern Dag Larsson i en intervju för LIFe-time.se från socialdemokraternas kongress i Örebro.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 26 mars 2019

Lena Hallengren: Vårdköerna ska bort

På kort sikt ska regeringen ha fullt fokus på tillgänglighet: vårdköer och väntetider ska kortas. Samtidigt ska socialdemokraterna utveckla ett nytt sjukvårdspolitiskt program för framtiden. Det säger socialminister Lena Hallengren i en intervju för LIFe-time.se från partiets kongress.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 25 mars 2019

Morell tar makten över vårdfrågor inom SKL

Det är en av landets mer erfarna vårdpolitiker som tar makten över sjukvårdsfrågorna inom SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Marie Morell (M) har två decennier bakom sig i Region Östergötland, varav åtta år som ordförande i landstingsstyrelsen. Nu tar hon över som ordförande för SKLs sjukvårdsdelegation.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 20 mars 2019

Gynekologi först ut inom nationell högspecialiserad vård

Ett första stort kliv mot nationell högspecialiserad vård har tagits i och med att tre vårdområden föreslås som pilotprojekt. Det är avancerad kirurgi vid endometrios, viss vård vid tumörsjukdomar vid graviditet och avancerad fostermedicin som lämpar sig enligt sakkunniggrupperna. Nu ska förslagen ut på remiss.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 19 mars 2019

Nationellt perspektiv viktigt för cancervården

Att få hela cancervården att fullt ut inse vikten av nationell samverkan. Det ser nye cancersamordnaren Hans Hägglund som den kanske största utmaningen i sitt nya uppdrag.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 15 mars 2019

Icke legitimerade läkare på akutmottagningar

Varje år besöker 1,3 miljoner eller var sjätte person i Sverige, akutvård på ett akutsjukhus. Men kompetensen och erfarenheten hos läkarna som bemannar akutmottagningarna är högst varierande. I en kartläggning av Vårdanalys, uppgav 40 procent av akutmottagningarna att icke legitimerade läkare tjänstgjort ensamma under den senaste månaden.

 • Av: Eva Nordin
 • Fredag 8 mars 2019

Äldres läkemedelsanvändning ska analyseras

Stora skillnader i läkemedelsanvändning mellan olika kommuner syns tydligt i rapporten Öppna jämförelser 2018 – vård och omsorg om äldre. Nu vill Socialstyrelsen veta mer om orsaken till de geografiska variationerna.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Onsdag 6 mars 2019

Stora regionala skillnader i cancervården

Hur snabbt behandling sätts in vid misstänkt cancer varierar stort över landet, speciellt för prostatacancer, visar Cancerfondsrapporten 2019 som nyligen presenterades. – Väntetiderna är fortfarande som ett geografiskt lotteri. Det råder långt ifrån en jämlik situation för landets cancerpatienter, säger Jan Zedenius, överläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden.

 • Av: Boel Halldén
 • Tisdag 5 mars 2019

Nya Karolinska – patientcentrering på riktigt

Nya Karolinskas roll i de stora förändringar som sker inom hela hälso- och sjukvårdssystemet i Region Stockholm, och de nya perspektiv som en patientflödesstyrd organisation ger. Det diskuterades vid ett välbesökt lunchseminarium i Life Science-klustret i Hagastaden.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 22 februari 2019

Regeringen agerar kring läkemedelsstatistik

Regeringen ska agera för att på kort sikt lindra de negativa effekterna av att Socialstyrelsen och e-Hälsomyndigheten begränsar utlämnande av läkemedelsstatistik, och för att statistiken i framtiden ska kunna lämnas ut på samma sätt som i dag. Det beskedet ger Socialminister Lena Hallengren.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 13 februari 2019

Barncancer prioriterat för Lena Hallengren

Satsningen på cancervården ska fortsätta i den nya S-MP-regeringen med stöd av Centern och Liberalerna, och en särskild satsning inom barncancer ska göras. Det beskedet gav nytillträdda socialministern Lena Hallengren (S) i sitt första framträdande, vid Nätverket mot cancers konferens under världscancerdagen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 7 februari 2019

Naloxon ska rädda fler liv i Sverige

Socialstyrelsen rekommenderar starkt att naloxon som motgift vid överdoser ska göras tillgängligt bland narkotikamissbrukare. Beslutet väntas få fart på naloxonprogram runtom i Sverige.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Tisdag 5 februari 2019

Myndigheter begränsar läkemedelsstatistik

Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten stoppar inom kort utlämnande av försäljningsstatistik över enskilda läkemedel. Besluten får allvarliga konsekvenser för hela branschen, enligt LIF som nu vänt sig till regeringen. Från politiskt håll är riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) kritisk till myndigheternas beslut.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 1 februari 2019

Läkemedel en ren vinst för samhället

Varje anställd inom läkemedelsbranschen bidrar genom sitt arbete med 3,5 miljoner kronor till Sveriges BNP, fyra gånger mer än genomsnittet inom näringslivet. Och de relativa kostnaderna för läkemedel i Sverige blir allt lägre för samhället. Det visar en ny sammanställning av offentlig statistik som gjorts av analysföretaget Vetsam.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 31 januari 2019

Visa fler artiklar