Unikt stödcentrum för cancerberörda

Kraftens hus i Borås är Sveriges första mötesplats för människor som drabbats av ett cancerbesked. Här erbjuds stöd och information samt olika aktiviteter som samtalsgrupper, målarverkstad, yoga samt föreläsningar med teman kopplade till cancer och cancerrehabilitering. Bakom satsningen står Västra Götalandsregionen, Chalmers, Regionalt cancercentrum väst samt Patient- och närståenderådet Väst.

 • Av: Eva Nordin
 • Patient
 • Torsdag 29 augusti 2019

Bättre information om läkemedelsbrister

Information om tillfälliga läkemedelsbrister till såväl sjukvården som allmänheten behöver både förbättras och påskyndas. Nu ger regeringen Läkemedelsverket i uppdrag att ta fram en formell struktur för samverkan mellan läkemedelsbranschen, distributörer, apotek och sjukvården.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Torsdag 22 augusti 2019

Stora förändringar krävs för modern vård

Det räcker inte att bara förändra hälso- och sjukvården. Vården måste samverka mer med kommuner, arbetsplatser och skolor. Dessutom måste förebyggande folkhälsoarbete, rehabilitering, habilitering och FOU ges större utrymme. Det sade utredaren Anna Nergårdh när hon lämnade över ett delbetänkande till regeringen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 10 juni 2019

Fler standardiserade vårdförlopp ska införas

Fler patientgrupper kommer att få tillgång till standardiserade vårdförlopp, och därmed snabbare utredning och behandling. Reumatiker, hjärtpatienter och astmatiker är några diagnosområden som föreslås för metodiken. Regeringen och SKL har enats om en treårig satsning på att minska ojämlikheten i vården.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Tisdag 21 maj 2019

Kraftig ökning av mässling i Europa

Under årets två första månader rapporterades 34 300 mässlingsfall i Europa, varav 13 personer har dött i sjukdomen. De flesta sjukdomsfall stod Ukraina för med mer än 25 000 fall under 2019. Nu varnar WHO för att om man inte agerar snabbt och kraftfullt så riskerar äldre och svagare personer att drabbas hårt. Risken för spridning till fler länder är också stor.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Patient
 • Onsdag 15 maj 2019

Pojkar i Blekinge ges HPV-vaccin i höst

En ökande andel 12-åriga flickor får vaccin mot HPV, humant papillomvirus. Vaccinationsgraden steg under 2018 till 84 procent. I väntan på ett regeringsbeslut om vaccination även för pojkar kan Blekinge bli första region att erbjuda vaccination oberoende av kön.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Måndag 29 april 2019

Fler barn överlever cancer

Alltfler svenska barn överlever cancer. Ny statistik som publiceras av Barncancerfonden visar att den genomsnittliga femårsöverlevnaden för alla cancerformer ökat från 80 till 85 procent.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Tisdag 9 april 2019

Vaccinering mot rotavirus införs för alla barn

Från den 1 september 2019 ska rotavirus ingå i det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Det har regeringen beslutat. Tio av landets regioner har redan infört vaccinationer av barn mot rotavirus.

 • Av: Boel Halldén
 • Patient
 • Torsdag 21 mars 2019

Beslut om HPV-vaccination av pojkar dröjer

Regeringens beslut i frågan om att även pojkar ska ingå i det nationella vaccinationsprogrammet mot HPV-virus dröjer. Folkhälsomyndigheten ska nu göra en ny bedömning av de ekonomiska konsekvenserna.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Måndag 18 mars 2019

Lång resa mot patientcentrerad vård

Sverige står inför en lång förändringsresa om vi på allvar vill att hälso- och sjukvården ska vara centrerad kring den enskilda patienten och dennas behov. Exakt hur stor förändring det handlar om har nog ganska få insett. Det säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör för Vårdanalys, i en intervju för LIFe-time.se

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Onsdag 13 mars 2019

Ökad diskussion behövs om särläkemedel i Sverige

I Sverige saknas samsyn kring begreppet särläkemedel, och varken användning eller kostnader går att följa upp. Även om EU:s särläkemedelsreform har varit framgångsrik, återstår viktiga frågor enligt en ny rapport.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Torsdag 28 februari 2019

Patienter kan och vill ta ansvar

Hur kan spetspatienter vara en resurs i vården och vad är en spetspatient? Det diskuteras i rapporten ”Spetspatienter – en ny resurs för hälsa”. Rapporten presenterades av bland andra Sveriges första spetspatient Sara Riggare, under ett öppet möte nyligen på Karolinska Institutet i Solna.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Patient
 • Fredag 8 februari 2019

Ökning av livmoderhalscancer ska stoppas

Det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer ska kompletteras med en tätare uppföljning av de kvinnor som visar sig bära på HPV 16 och 18 – två virustyper som ger snabbare cellförändringar och ligger bakom majoriteten av de fall som utvecklas till cancer. Samtidigt går det trögt med införandet av det nationella vårdprogrammet i de flesta landsting.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Torsdag 10 januari 2019

Fokus på säkrare läkemedel för barn

Många läkemedel som används till barn är inte utprovade på barn, och inom många områden saknas samlad kunskap. Ett exempel är kontrastmedel vid barnradiologiska undersökningar. I en färsk rapport från Läkemedelsverket redovisas satsningar som vill höja kunskapen och främja insatser som kan bidra till en effektivare och säkrare läkemedelsanvändning till barn.

 • Av: Eva Nordin
 • Patient
 • Onsdag 21 november 2018

Stora skillnader i förskrivning av adhd-läkemedel

I vissa delar av landet får en av tio pojkar mellan 10 och 17 år adhd-läkemedel – i andra delar är andelen färre än tre procent. Varför skillnaderna är så stora är fortfarande en öppen fråga, men enligt Socialstyrelsens rapport handlar det inte enbart om socioekonomiska och psykosociala faktorer.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 12 november 2018

Kan ACE-hämmare leda till lungcancer?

Nyligen publicerades en stor studie med resultatet att långvarig användning av blodtryckssänkande ACE-hämmare ökar risken för lungcancer. Men professor Peter Nilsson menar att det är för tidigt att ändra en blodtrycksbehandling som fungerar bra för patienten.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Patient
 • Måndag 5 november 2018

Stora beslag av illegala läkemedel

10 miljoner tabletter, kapslar och ampuller. Så mycket beslagtogs i det senaste Pangea, som är en återkommande internationell kontrolloperation mot olaglig onlineförsäljning av läkemedel. I Sverige gjordes 130 beslag av bland annat lugnande och potenshöjande läkemedel, dopningsmedel och antibiotika.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Torsdag 1 november 2018

Nya vaccin kan skydda fler mot influensa

Den 6 november inleder många landsting de årliga vaccinationerna mot säsongsinfluensa. Nya vaccin skyddar mot fyra virustyper i stället för tidigare vaccin som endast skyddar mot tre virusstammar. Folkhälsomyndigheten räknar med att det är kostnadseffektivt att erbjuda så kallat tetravalent influensavaccin till riskgrupper.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Patient
 • Torsdag 18 oktober 2018

Egenvård ska stärkas och stöpas om

Särskilt vården av kroniskt sjuka har mycket att vinna på att patienter tar ett större ansvar för sin behandling. Men "egenvård" är ett diffust begrepp där allmänheten sannolikt har en annan definition än den som gäller i sjukvården. Socialstyrelsen ska nu uppdatera föreskrifter som är närmare tio år gamla.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Patient
 • Fredag 7 september 2018

Patienter saknades i Almedalens paneler

Bara i vart tredje seminarium med patientfokus fanns patientrepresentanter med i panelen under årets Almedalsvecka. Det har Sara Riggare räknat fram. Fem patientrepresentanter som LIFe-time talat med tycker dock att patientdeltagandet i Almedalen långsamt går år rätt håll och många är självkritiska och anser att patientorganisationerna kan göra mer.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Tisdag 7 augusti 2018

WarOnCancer samlingsplats för cancersjuka

När Fabian Bolin för tre år sedan drabbades av leukemi hade han svårt att få svar på alla frågor han hade som patient. Det blev startskottet till initiativet WarOnCancer, och Fabian Bolin är i dag en stark enskild röst för personer som drabbas av cancer.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Tisdag 12 juni 2018

Regeringen inrättar patientråd för hälso- och sjukvården

I det nya patientråd som regeringen nyligen beslutat om ska socialministern få möjlighet att samlat ta del av patientperspektivet på olika aktuella frågor.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Tisdag 22 maj 2018

Nytt namn och nya arbetssätt för Neuro

Neuroförbundet byter namn till Neuro och förändrar sitt sätt att arbeta för att fortsätta engagera patienter, anhöriga och andra intresserade kring hjärnans och nervsystemets sjukdomar.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Tisdag 15 maj 2018

Fokus på spridd bröstcancer

Den ojämlika tillgången på läkemedel vid spridd bröstcancer är en av de prioriterade frågorna för Bröstcancerförbundet. Nya ordföranden Susanne Dieroff Hay vill att vi ska tänka rosa, och rosa bandet, inte bara under bröstcancermånaden i oktober utan året runt.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Måndag 7 maj 2018

Mer samtalspartner än kravmaskin

Ett intressepolitiskt arbete med en bra och öppen dialog med vården och politiken. Så kan målsättningen med Psoriasisförbundets externa arbete beskrivas. Och man är också framgångsrik i att få igenom många av sina frågor. Det har i sin tur sin grund i en stark organisation där en viktig byggsten är att ge hjälp till självhjälp.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Onsdag 2 maj 2018

Fler får självtest för livmoderhalscancer

Efter förra årets pilotprojekt med självtester för HPV ska i år omkring 20 000 skånska kvinnor få hem provtagningskit. Var femte kvinna i Skåne uteblir från den regelbundna cellprovtagningen inom vården och Region Skåne hoppas nu på att fler ska nappa på erbjudandet om självtest.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Fredag 27 april 2018

Enskild kamp för bättre kontinuitet

Britt Marie Ahrnell är en stark och tydlig röst i den svenska vårddebatten. Utifrån sin egen erfarenhet som anhörig till sin cancerdrabbade make lyckas hon föra fram patientperspektivet på många viktiga arenor. Hon har valt att göra det som enskild individ, snarare än tillsammans med en patientorganisation.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Onsdag 18 april 2018

Fler äldre med över tio läkemedel

Andelen äldre som får tio eller fler läkemedel ökar inom äldreomsorgen, enligt Öppna jämförelser från Socialstyrelsen och SKL. Rapporten visar också på hög personalomsättning inom hemtjänsten. I många kommuner kan en äldre person få träffa över 20 olika personer under en tvåveckorsperiod.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Tisdag 10 april 2018

Samordning saknas inom sällsynta diagnoser

Det behövs bättre nationell samordning inom vården av personer som har sällsynta diagnoser. Det anser Elisabeth Wallenius, ordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, nu även ordförande i Funktionsrätt Sverige.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Måndag 9 april 2018

”Cancervården behöver någon som eldar på”

Katarina Johansson har genom Nätverket mot Cancer blivit en av de starkaste rösterna i frågor som rör patienter och närstående som drabbas av cancer. 2017 utsågs hon till en sjukvårdens 100 mäktigaste av Dagens Medicin. Det är inte blygsel och försiktighet, utan idogt arbete, stort engagemang, en urstark viljestyrka, parat med stor värme och humor, som gett framgångarna.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Fredag 6 april 2018

Lotta Håkansson tar gärna ledartröjan

Lotta Håkansson är ordförande för Reumatikerförbundet sedan i somras, men är redan varm i kläderna. Reumatikerförbundet har enligt henne en viktig roll att spela inte bara för patienter med reumatiska diagnoser, förbundet kan och bör bidra till att sjukvården i Sverige blir patientnära och jämlik.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Onsdag 28 mars 2018

Få landsting har strukturerad hjärtflimmervård

Endast 8 av 21 landsting har ett strukturerat omhändertagande av personer med förmaksflimmer, som kan halvera dödligheten och kraftigt minska behovet av sjukhusvård hos dessa patienter. Det visar Flimmerrapporten 2018 som tagits fram av patientorganisationen HjärtLung.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Fredag 9 mars 2018

Kraftig ökning av livmoderhalscancer i Sverige

För första gången på flera årtionden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige. Bara mellan 2014 och 2015 låg ökningen på 20 procent, eller ytterligare 100 fall, visar en ny rapport från Cancerfonden. Två av tre kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer har inte alls eller bara sporadiskt deltagit i screeningprogrammet.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Fredag 23 februari 2018

Cytostatikapump möjliggör hemsjukvård

Skånes Universitetssjukhus är först i landet med att erbjuda cellgiftsbehandling utanför sjukhuset. Patienten får med sig en portabel cytostatikapump i en liten lätt ryggsäck. Idén kommer från Danmark där de flesta större sjukhus erbjuder den här möjligheten till cancerpatienter.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 19 februari 2018

Trögt med ny kunskap inom cancervården

Politiker, myndigheter, läkare och patienter gör samma analys av cancervården. Behovet av mer klinisk forskning, gemensamma digitala register och snabbare implementering av ny kunskap är överhängande.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Patient
 • Tisdag 6 februari 2018

Starkare stöd för råd och läkemedel mot rökning

Sjukvården rekommenderas att öka stödet till personer som vill sluta röka. Kvalificerade rådgivande samtal med eller utan läkemedel ges hög prioritet i Socialstyrelsens förslag till nya nationella riktlinjer.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Patient
 • Fredag 2 februari 2018

Stora regionala skillnader i förlossningsvården

Allvarliga bristningar vid förlossningar har minskat något i landet, men det är fortfarande stora regionala skillnader – det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Även antalet kejsarsnitt skiljer sig mellan landstingen. Statistiken visar också att fetma och övervikt ökar bland gravida kvinnor.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Fredag 26 januari 2018

Nytt klagomålssystem inom vården

Från årsskiftet ska patienterna vända sig direkt till sin vårdgivare med klagomål och synpunkter. Socialstyrelsen ska nu göra en förstudie som klargör hur systemet ska fungera så att det blir enkelt att använda, både för patienterna och hälso- och sjukvården.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 22 januari 2018

Regeringen tillsätter ny utredning om organdonation

Trots insatser för att få fler svenskar att registrera sig som organdonatorer är det fortfarande stor brist på organ – framförallt njurar. Regeringen vill ändra lagstiftningen för att underlätta fler donationer och tillsätter en ny utredning. Dessutom ska ett donationsfrämjande centrum inrättas hos Socialstyrelsen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Torsdag 18 januari 2018

Bättre tillgång till naloxon ska minska dödsfall i överdoser

Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens snabbutredning är klar. Nu föreslås tre regeländringar som ska öka tillgången till naloxon, läkemedlet som hindrar andningsstillestånd vid opioidöverdoser.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Måndag 15 januari 2018

Visa fler artiklar