E-verifikation ska stoppa falska läkemedel

Med en särskild kod på varje enskild läkemedelsförpackning inom hela EU ska falska läkemedel stoppas på apotek och sjukhus. Just nu arbetar läkemedelsföretagen för att det omfattande säkerhetssystemet ska vara klart tills EU-direktivet träder i kraft om drygt ett år. Men ännu kan inte regeringen ge besked om hur systemet ska se ut på svenska sjukhus.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Tisdag 31 oktober 2017

Fler väntar allt längre i vårdköer

Trots regler och lagparagrafer om att landstingen är skyldiga att ge vård inom vårdgarantins tidsgränser får allt fler patienter vänta i vårdköer. År 2016 nåddes det sämsta utfallet sedan 2012. Det visar Vårdanalys i en ny rapport kallad "Löftesfri garanti?"

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Måndag 16 oktober 2017

Enhetliga priser på receptläkemedel föreslås

Receptläkemedel som inte omfattas av läkemedelssubventionen ska kosta lika mycket för patienten på alla apotek. Det föreslår Apoteksmarknadsutredningen i ett betänkande som nu överlämnats till regeringen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Tisdag 10 oktober 2017

Brist på intensivvårdsplatser för barn

Bristen på barnintensivvårdsplatser blir allt värre. Nationell samordnare saknas, liksom specialiserade sjuksköterskor. Nu försöker sjukhus, universitet och Socialstyrelsen ta fram förslag på åtgärder.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Fredag 22 september 2017

Färre vårdskador på sjukhusen

Antalet vårdskador minskade mellan 2013 och 2016. Det visar en omfattande granskning av patientjournaler vid svenska sjukhus från SKL, Sveriges kommuner och landsting. De extra kostnaderna för vårdskador beräknas till sammanlagt 9 miljarder kronor per år, enbart för sjukhusvården.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Tisdag 19 september 2017

Färre dödsfall efter läkemedels- och narkotikaförgiftningar

Färre dog av läkemedels- och narkotikaförgiftningar 2016 jämfört med de två föregående åren. Än går det dock inte med säkerhet att säga att trenden har vänt efter de mörka åren 2011-2014 då dödsfallen ökade som mest.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Patient
 • Måndag 11 september 2017

Inga beslut om gratis vaccin mot TBE de närmaste åren

Allt fler svenskar i allt fler områden drabbas av hjärninflammation efter fästingbett. Men inom de närmaste åren är det inte aktuellt att ta med TBE i det nationella barnvaccinationsprogrammet, säger Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Fredag 1 september 2017

Svenskar vill ha mer inflytande över den egna vården

Svenskarna tycker att det är viktigt att ha inflytande över sin egen vård – men få upplever att de har det. Det visar den senaste nationella SOM-undersökningen, med tio frågor om personcentrerad vård.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Onsdag 14 juni 2017

Svenskar röker minst i EU

En fjärdedel av EU:s befolkningen röker enligt en ny undersökning gjord på uppdrag av EU-kommissionen. I topp ligger Grekland där 37 procent av befolkningen över 15 år röker. Minst rökare, 7 procent, har Sverige.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Patient
 • Måndag 12 juni 2017

Nytt vapen ska minska fall av livmoderhalscancer

Stora förändringar väntar inom screening med gynekologiska cellprover. Ett nytt vårdprogram införs i alla landsting med målet att minska antalet fall av livmoderhalscancer med 10-20 procent.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Torsdag 18 maj 2017

Personcentrerat stöd kan minska symtom vid IBS

Mag-tarmsjukdomen IBS drabbar cirka 10–15 procent av befolkningen i Sverige. Stress och hög skämsfaktor kan förvärra symtomen och tycks påverka kvinnors livskvalitet mer än männens. Det är hög tid att sjukdomen uppmärksammas på allvar och att sjuksköterskor får en mer framträdande roll, menar forskaren Ida Björkman vid Sahlgrenska akademin.

 • Av: Eva Nordin
 • Patient
 • Torsdag 20 april 2017

HSO vill ha bättre skydd mot oförsäkrade läkemedel

Handikappförbunden vädjar till regeringen: Ge apotekskunder chansen att välja ett försäkrat läkemedel när ett oförsäkrat har utsetts till periodens vara.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Patient
 • Måndag 3 april 2017

Trots ny lag har patienternas ställning försvagats

Två år efter att Patientlagen trädde i kraft har patienters ställning i vården försämrats på en rad områden och inte stärkts inom något område. Den slutsatsen dras i rapporten "Lag utan genomslag" från Vårdanalys.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Måndag 20 mars 2017

Svensk metod räddar tiotusentals barn

Varje år kan tiotusentals nyfödda barn med hjärtfel världen över räddas till livet, tack vare det svenska Granelli-protokollet. Nu belönas upphovskvinnan Anne de-Wahl Granelli, verksamhetschef i NU-sjukvården i Västra Götaland, med det prestigefyllda patientsäkerhetspriset Humanitarian Award.

 • Av: Eva Nordin
 • Patient
 • Tisdag 14 mars 2017

Ännu ingen strategi för sällsynta sjukdomar

Myndigheten Tillväxtanalys anser att en nationell strategi kring sällsynta diagnoser skulle stärka såväl vård och forskning som läkemedelsföretagen. Men än så länge har regeringen inte fattat något beslut i frågan. Nu bjuder sjukvårdsminister Gabriel Wikström in till rundabordssamtal.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Måndag 6 mars 2017

Digitalisering förändrar vårdens arbetssätt

Jakob Hellman, innovationschef i Stockholms läns landsting, ser enorma möjligheter att med digitala tekniker och innovationer förändra det svenska hälso- och sjukvårdssystemet i grunden.

 • Av: Eva Nordin
 • Patient
 • Tisdag 6 december 2016

Danskt cancermål: gå från EU-botten till Nordentoppen på 25 år

Den danska regeringen har målet att Danmark ska visa lika hög överlevnad för cancerpatienter som det bästa landet i Norden till år 2025. Stora satsningar på cancervården och en mer sund livsstil bland medborgarna krävs.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Onsdag 9 november 2016

Vill informera apotekskunder om oförsäkrade läkemedel

Årligen säljs hundratusentals förpackningar av oförsäkrade läkemedel på apoteken. Nu föreslår Robert Ström, vd för Läkemedelsförsäkringen, bland annat informationsplikt för apoteken för att minska risken för att patienter skadas av läkemedel utanför försäkringen.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Tisdag 1 november 2016

Hög vaccinationstäckning i Sverige men målen för HPV nås inte

Fortfarande vaccineras 97-98 procent av alla tvååringar i Sverige mot de vanliga sjukdomar som ingår i de nationella vaccinationsprogrammen. Men bara 79 procent av flickorna i årskurs fem och sex är vaccinerade mot HPV jämfört med målet minst 95 procent.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Torsdag 27 oktober 2016

Mer pengar behövs för att bekämpa tuberkulos

Världens länder måste arbeta mycket snabbare och vara beredda att öppna plånböckerna i kampen mot en av världens värsta infektionssjukdomar – tuberkulos, skriver WHO i sin nya "Global Tuberculosis Report". Sjukdomen har ökat under senare år, och målet att reducera dödligheten till år 2030 verkar allt svårare att uppnå. Förra året smittades runt 10,4 miljoner människor med tuberkulos och 1,8 miljoner dog av sjukdomen. Tuberkulos (tbc) orsakade fler dödsfall 2015 än vad HIV och malaria gjorde.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 17 oktober 2016

Brist på läkare och sjuksköterskor fördröjer cancerdiagnos

Vart femte bröstcancerfall upptäcks inte i ett tidigt skede. Det är en konsekvens av att det råder brist på kvalificerade röntgenläkare och mammografisjuksköterskor på landets mammografienheter. Situationen beskrivs i en färsk enkät.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Torsdag 13 oktober 2016

Tio förbud ska bereda väg för digitalisering

Digitalisering framstår mer och mer som en av de stora räddarna av framtidens sjukvård. Dock finns många bud om "när, var, hur" detta ska göras. Tankesmedjan Digital Utmaning tillför nytt bränsle till diskussionen genom att lansera en lista över tio saker som måste förbjudas för att digitaliseringens krafter ska frigöras.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Måndag 10 oktober 2016

Off label-användning kan regleras på EU-nivå

Användning av läkemedel utanför godkänd indikation, så kallad off label-förskrivning, kan komma att regleras på EU-nivå. Om några månader lägger EU-kommissionen fram en rapport om hur frågan ska hanteras. Det beskedet gavs vid ett möte i EU-parlamentet i tisdags, den 27 september. I väntan på reglering har paraplyorganisationer för den europeiska patientrörelsen publicerat vägledande god praxis för off label-förskrivning.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Måndag 3 oktober 2016

Fördubblade kostnader för diabetes typ 2 i Sverige

De samlade sjukdomskostnaderna i Sverige för behandling av diabetes typ 2 fördubblades mellan 2006 och 2014, från 5,5 till 11,6 miljarder kronor. Det visar resultat från den svenska studien DAISY, den första samlade beräkningen av de nationella sjukdomskostnaderna. Studien presenterades 13 september vid den europeiska diabeteskonferensen EASD i München.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Onsdag 14 september 2016

Teamarbete ska ge bättre endometriosvård

Fler och fler endometriospatienter får hjälp av specialistteam på sjukhusen – långt innan de nationella riktlinjerna kommer på plats. På Skånes universitetssjukhus arbetar ett nyinrättat team med att hjälpa de kvinnor som har mycket svåra besvär av sjukdomen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 12 september 2016

Internationellt intresse för LIF-modell för antibiotika

Sverige kan bli först i världen med en ersättningsmodell för antibiotika som kan lösa problemet med att det utvecklas för få nya antibiotika. Och modellen väcker intresse från flera andra länder. Frågan om antibiotikaresistens diskuteras av världens stats- och regeringschefer vid FN-toppmötet den 21 september.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Onsdag 31 augusti 2016

Låg kostnad att screena för bråck på aorta i buken

Socialstyrelsen rekommenderar att män vid 65 års ålder erbjuds en ultraljudsundersökning av buken för bedömning av kroppspulsådern. Screening kan årligen förhindra att 100 män dör i förtid av brustet bråck, aneurysm.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Torsdag 11 augusti 2016

Läkarförbundet: Stärk rätten till fast vårdkontakt

Läkarförbundet vill stärka rätten till en fast vårdkontakt och återinföra begreppet patientansvarig läkare (PAL). En enkät som förbundet genomfört visar på stora brister i kontinuiteten i hälso- och sjukvården.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Fredag 27 maj 2016

Patienter vill bidra med sina data till forskningen

Friska månar om sin integritet, men när vi blir sjuka blir vi mer benägna att lämna ifrån oss data om vår sjukdom och behandling, säger Svetlana Bajalica Lagercrantz som är läkare, forskare och cancerpatient.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Torsdag 19 maj 2016

Robert Ström ny chef för Läkemedelsförsäkringen

Jag brinner för att industrin allmänt ska anses vara en självklar och viktig förutsättning för en bra utveckling av hälso- och sjukvården, säger Robert Ström, som sedan den 1 maj är vd för Läkemedelsförsäkringen.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Måndag 16 maj 2016

De svenska apoteken växer och blir fler

Fler apotek med längre öppettider säljer allt mer läkemedel, andra varor och tjänster. Samtidigt kan dålig lönsamhet för receptläkemedel och en kronisk brist på kompetenta farmaceuter bromsa fortsatt expansion.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Onsdag 11 maj 2016

Danska flickor säger nej till HPV-vaccin

Allt fler danska flickor tackar nej till HPV-vaccin. Danska myndigheter befarar att fler kvinnor kommer att dö i livmoderhalscancer. I Sverige syns ingen minskning, men målet 90 procent vaccinerade nås inte idag.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Fredag 22 april 2016

Kunskap om könsskillnader behöver öka

Det är svårt att hitta saklig information om genus- och könsskillnader vid läkemedelsbehandling. Svenska forskare har startat en kunskapsbank för att höja medvetenheten. Och intresset är stort, såväl i Sverige som internationellt.

 • Av: Eva Nordin
 • Patient
 • Tisdag 19 april 2016

Hjärtläkare: "Katastrofalt dåliga resultat för ändrad livsstil"

Datamängden i sjukvården ökar konstant och via kvalitetsregister genereras kunskap som ständigt höjer vårdens kvalitet. En utmaning för hjärtsjukvården i dag är dock att få patienter att anamma livsstilsråd som ger bättre livskvalitet och förlänger liv. För att klara det behöver vården hjälp av andra aktörer, som teknikföretag för mobila tjänster.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Onsdag 6 april 2016

Vårdanalys: Svagt genomslag i hälso- och sjukvården för nya patientlagen

Den nya patientlagen har ännu inte fått något större genomslag, vare sig bland patienter eller i hälso- och sjukvården. Myndigheten för Vårdanalys konstaterar i en ny utvärdering att patientlagen inte lett till några större förändringar i landstingens strategier eller arbetssätt.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Tisdag 22 mars 2016

Avgiftsfri mammografi ska locka fler till screening

Regeringen har nu tagit fram ett lagförslag för prövning av lagrådet som innebär att mammografi kan bli avgiftsfri för alla kvinnor i åldersgruppen 40-74 år från 1 juli. Syftet är att öka deltagandet i screening med mammografi, framför allt i socioekonomiskt svaga grupper. I framtiden kan fler screeningprogram omfattas av avgiftsfrihet.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Tisdag 1 mars 2016

EU-regelverk för särläkemedel har gett många nya läkemedel mot sällsynta sjukdomar

EU:s regelverk för att underlätta utveckling av särläkemedel mot sällsynta sjukdomar har varit mycket framgångsrikt. Det konstaterar EU-kommissionen i en rapport som sammanfattar utvecklingen under de 15 år som regelverket gällt.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Torsdag 18 februari 2016

Allt fler cancerfall i Sverige preventionens stora utmaning

Nya prognoser talar om att snart upptäcks 100 000 nya cancerfall om året i Sverige i stället för dagens 60 000. Denna utveckling bildade bakgrund när den årliga världscancerdagen uppmärksammades under ett seminarium i Stockholm den 4 februari.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Fredag 12 februari 2016

Politisk överenskommelse om ersättning till narkolepsidrabbade

Regeringen och allianspartierna har kommit överens om ersättning till personer som drabbats av narkolepsi i samband med vaccination mot svininfluensan. Det individuella ersättningstaket blir 10 miljoner kronor per person.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Fredag 5 februari 2016

Sara Riggare: Kunnigare patienter gör alla till vinnare

Det tar i genomsnitt 18 år innan nya forskningsrön är implementerade i vården. Processen skulle gå mycket snabbare om det fanns ett lärandesystem där certifierade patienters kunskaper och resurser tas till vara. Sara Riggare är forskare i hälsoinformatik vid Karolinska institutet och lever sedan många år med Parkinsons sjukdom. Hon skulle gärna vilja se att det etablerades en "IKEA-liknande modell" i vården.

 • Av: Eva Nordin
 • Patient
 • Måndag 25 januari 2016

Visa fler artiklar