Cytostatikapump möjliggör hemsjukvård

Skånes Universitetssjukhus är först i landet med att erbjuda cellgiftsbehandling utanför sjukhuset. Patienten får med sig en portabel cytostatikapump i en liten lätt ryggsäck. Idén kommer från Danmark där de flesta större sjukhus erbjuder den här möjligheten till cancerpatienter.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 19 februari 2018

Trögt med ny kunskap inom cancervården

Politiker, myndigheter, läkare och patienter gör samma analys av cancervården. Behovet av mer klinisk forskning, gemensamma digitala register och snabbare implementering av ny kunskap är överhängande.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Patient
 • Tisdag 6 februari 2018

Starkare stöd för råd och läkemedel mot rökning

Sjukvården rekommenderas att öka stödet till personer som vill sluta röka. Kvalificerade rådgivande samtal med eller utan läkemedel ges hög prioritet i Socialstyrelsens förslag till nya nationella riktlinjer.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Fredag 2 februari 2018

Stora regionala skillnader i förlossningsvården

Allvarliga bristningar vid förlossningar har minskat något i landet, men det är fortfarande stora regionala skillnader – det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Även antalet kejsarsnitt skiljer sig mellan landstingen. Statistiken visar också att fetma och övervikt ökar bland gravida kvinnor.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Fredag 26 januari 2018

Nytt klagomålssystem inom vården

Från årsskiftet ska patienterna vända sig direkt till sin vårdgivare med klagomål och synpunkter. Socialstyrelsen ska nu göra en förstudie som klargör hur systemet ska fungera så att det blir enkelt att använda, både för patienterna och hälso- och sjukvården.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 22 januari 2018

Regeringen tillsätter ny utredning om organdonation

Trots insatser för att få fler svenskar att registrera sig som organdonatorer är det fortfarande stor brist på organ – framförallt njurar. Regeringen vill ändra lagstiftningen för att underlätta fler donationer och tillsätter en ny utredning. Dessutom ska ett donationsfrämjande centrum inrättas hos Socialstyrelsen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Torsdag 18 januari 2018

Bättre tillgång till naloxon ska minska dödsfall i överdoser

Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens snabbutredning är klar. Nu föreslås tre regeländringar som ska öka tillgången till naloxon, läkemedlet som hindrar andningsstillestånd vid opioidöverdoser.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Måndag 15 januari 2018

Svenskar säger ja till säker användning av hälsodata

En majoritet av svenskarna är positiva till att digitala hälsodata blir tillgängliga där de behövs – under förutsättning att data är korrekt och hanteras säkert. Det framgår av en ny rapport från Vårdanalys.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Onsdag 10 januari 2018

Spetspatienter ska ge hjälp till självhjälp

Många som lever länge med sjukdom blir sina egna experter. I projektet Spetspatienter ska patientföreningar, landsting, företag och forskare hitta sätt att stötta dem som vill ta större ansvar för sin vård.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Onsdag 13 december 2017

Ojämlik tillgång till cancerläkemedel i Sverige

Var du bor och vilken utbildning du har kan avgöra om du får det senaste cancerläkemedlet eller inte. Det visar en ny rapport från Vårdanalys, som också konstaterar att uppföljningen av patienterna och medicinernas effekter lämnar mycket att önska.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 11 december 2017

Särläkemedel söker sin plats i vården

För allt fler sällsynta sjukdomar utvecklas behandlingar som ofta består av läkemedel godkända som särläkemedel. En del av dessa nya särläkemedel är svåra att hantera i dagens system för introduktion av läkemedel. Sverige tillhör en minoritet europeiska länder som ännu inte infört en nationell plan för sällsynta sjukdomar.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Onsdag 29 november 2017

E-verifikation ska stoppa falska läkemedel

Med en särskild kod på varje enskild läkemedelsförpackning inom hela EU ska falska läkemedel stoppas på apotek och sjukhus. Just nu arbetar läkemedelsföretagen för att det omfattande säkerhetssystemet ska vara klart tills EU-direktivet träder i kraft om drygt ett år. Men ännu kan inte regeringen ge besked om hur systemet ska se ut på svenska sjukhus.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Tisdag 31 oktober 2017

Fler väntar allt längre i vårdköer

Trots regler och lagparagrafer om att landstingen är skyldiga att ge vård inom vårdgarantins tidsgränser får allt fler patienter vänta i vårdköer. År 2016 nåddes det sämsta utfallet sedan 2012. Det visar Vårdanalys i en ny rapport kallad "Löftesfri garanti?"

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Måndag 16 oktober 2017

Enhetliga priser på receptläkemedel föreslås

Receptläkemedel som inte omfattas av läkemedelssubventionen ska kosta lika mycket för patienten på alla apotek. Det föreslår Apoteksmarknadsutredningen i ett betänkande som nu överlämnats till regeringen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Tisdag 10 oktober 2017

Brist på intensivvårdsplatser för barn

Bristen på barnintensivvårdsplatser blir allt värre. Nationell samordnare saknas, liksom specialiserade sjuksköterskor. Nu försöker sjukhus, universitet och Socialstyrelsen ta fram förslag på åtgärder.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Fredag 22 september 2017

Färre vårdskador på sjukhusen

Antalet vårdskador minskade mellan 2013 och 2016. Det visar en omfattande granskning av patientjournaler vid svenska sjukhus från SKL, Sveriges kommuner och landsting. De extra kostnaderna för vårdskador beräknas till sammanlagt 9 miljarder kronor per år, enbart för sjukhusvården.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Tisdag 19 september 2017

Färre dödsfall efter läkemedels- och narkotikaförgiftningar

Färre dog av läkemedels- och narkotikaförgiftningar 2016 jämfört med de två föregående åren. Än går det dock inte med säkerhet att säga att trenden har vänt efter de mörka åren 2011-2014 då dödsfallen ökade som mest.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Patient
 • Måndag 11 september 2017

Inga beslut om gratis vaccin mot TBE de närmaste åren

Allt fler svenskar i allt fler områden drabbas av hjärninflammation efter fästingbett. Men inom de närmaste åren är det inte aktuellt att ta med TBE i det nationella barnvaccinationsprogrammet, säger Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Fredag 1 september 2017

Svenskar vill ha mer inflytande över den egna vården

Svenskarna tycker att det är viktigt att ha inflytande över sin egen vård – men få upplever att de har det. Det visar den senaste nationella SOM-undersökningen, med tio frågor om personcentrerad vård.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Onsdag 14 juni 2017

Svenskar röker minst i EU

En fjärdedel av EU:s befolkningen röker enligt en ny undersökning gjord på uppdrag av EU-kommissionen. I topp ligger Grekland där 37 procent av befolkningen över 15 år röker. Minst rökare, 7 procent, har Sverige.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Patient
 • Måndag 12 juni 2017

Nytt vapen ska minska fall av livmoderhalscancer

Stora förändringar väntar inom screening med gynekologiska cellprover. Ett nytt vårdprogram införs i alla landsting med målet att minska antalet fall av livmoderhalscancer med 10-20 procent.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Torsdag 18 maj 2017

Personcentrerat stöd kan minska symtom vid IBS

Mag-tarmsjukdomen IBS drabbar cirka 10–15 procent av befolkningen i Sverige. Stress och hög skämsfaktor kan förvärra symtomen och tycks påverka kvinnors livskvalitet mer än männens. Det är hög tid att sjukdomen uppmärksammas på allvar och att sjuksköterskor får en mer framträdande roll, menar forskaren Ida Björkman vid Sahlgrenska akademin.

 • Av: Eva Nordin
 • Patient
 • Torsdag 20 april 2017

HSO vill ha bättre skydd mot oförsäkrade läkemedel

Handikappförbunden vädjar till regeringen: Ge apotekskunder chansen att välja ett försäkrat läkemedel när ett oförsäkrat har utsetts till periodens vara.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Patient
 • Måndag 3 april 2017

Trots ny lag har patienternas ställning försvagats

Två år efter att Patientlagen trädde i kraft har patienters ställning i vården försämrats på en rad områden och inte stärkts inom något område. Den slutsatsen dras i rapporten "Lag utan genomslag" från Vårdanalys.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Måndag 20 mars 2017

Svensk metod räddar tiotusentals barn

Varje år kan tiotusentals nyfödda barn med hjärtfel världen över räddas till livet, tack vare det svenska Granelli-protokollet. Nu belönas upphovskvinnan Anne de-Wahl Granelli, verksamhetschef i NU-sjukvården i Västra Götaland, med det prestigefyllda patientsäkerhetspriset Humanitarian Award.

 • Av: Eva Nordin
 • Patient
 • Tisdag 14 mars 2017

Ännu ingen strategi för sällsynta sjukdomar

Myndigheten Tillväxtanalys anser att en nationell strategi kring sällsynta diagnoser skulle stärka såväl vård och forskning som läkemedelsföretagen. Men än så länge har regeringen inte fattat något beslut i frågan. Nu bjuder sjukvårdsminister Gabriel Wikström in till rundabordssamtal.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Måndag 6 mars 2017

Digitalisering förändrar vårdens arbetssätt

Jakob Hellman, innovationschef i Stockholms läns landsting, ser enorma möjligheter att med digitala tekniker och innovationer förändra det svenska hälso- och sjukvårdssystemet i grunden.

 • Av: Eva Nordin
 • Patient
 • Tisdag 6 december 2016

Danskt cancermål: gå från EU-botten till Nordentoppen på 25 år

Den danska regeringen har målet att Danmark ska visa lika hög överlevnad för cancerpatienter som det bästa landet i Norden till år 2025. Stora satsningar på cancervården och en mer sund livsstil bland medborgarna krävs.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Onsdag 9 november 2016

Vill informera apotekskunder om oförsäkrade läkemedel

Årligen säljs hundratusentals förpackningar av oförsäkrade läkemedel på apoteken. Nu föreslår Robert Ström, vd för Läkemedelsförsäkringen, bland annat informationsplikt för apoteken för att minska risken för att patienter skadas av läkemedel utanför försäkringen.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Tisdag 1 november 2016

Hög vaccinationstäckning i Sverige men målen för HPV nås inte

Fortfarande vaccineras 97-98 procent av alla tvååringar i Sverige mot de vanliga sjukdomar som ingår i de nationella vaccinationsprogrammen. Men bara 79 procent av flickorna i årskurs fem och sex är vaccinerade mot HPV jämfört med målet minst 95 procent.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Torsdag 27 oktober 2016

Mer pengar behövs för att bekämpa tuberkulos

Världens länder måste arbeta mycket snabbare och vara beredda att öppna plånböckerna i kampen mot en av världens värsta infektionssjukdomar – tuberkulos, skriver WHO i sin nya "Global Tuberculosis Report". Sjukdomen har ökat under senare år, och målet att reducera dödligheten till år 2030 verkar allt svårare att uppnå. Förra året smittades runt 10,4 miljoner människor med tuberkulos och 1,8 miljoner dog av sjukdomen. Tuberkulos (tbc) orsakade fler dödsfall 2015 än vad HIV och malaria gjorde.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 17 oktober 2016

Brist på läkare och sjuksköterskor fördröjer cancerdiagnos

Vart femte bröstcancerfall upptäcks inte i ett tidigt skede. Det är en konsekvens av att det råder brist på kvalificerade röntgenläkare och mammografisjuksköterskor på landets mammografienheter. Situationen beskrivs i en färsk enkät.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Torsdag 13 oktober 2016

Tio förbud ska bereda väg för digitalisering

Digitalisering framstår mer och mer som en av de stora räddarna av framtidens sjukvård. Dock finns många bud om "när, var, hur" detta ska göras. Tankesmedjan Digital Utmaning tillför nytt bränsle till diskussionen genom att lansera en lista över tio saker som måste förbjudas för att digitaliseringens krafter ska frigöras.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Måndag 10 oktober 2016

Off label-användning kan regleras på EU-nivå

Användning av läkemedel utanför godkänd indikation, så kallad off label-förskrivning, kan komma att regleras på EU-nivå. Om några månader lägger EU-kommissionen fram en rapport om hur frågan ska hanteras. Det beskedet gavs vid ett möte i EU-parlamentet i tisdags, den 27 september. I väntan på reglering har paraplyorganisationer för den europeiska patientrörelsen publicerat vägledande god praxis för off label-förskrivning.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Måndag 3 oktober 2016

Fördubblade kostnader för diabetes typ 2 i Sverige

De samlade sjukdomskostnaderna i Sverige för behandling av diabetes typ 2 fördubblades mellan 2006 och 2014, från 5,5 till 11,6 miljarder kronor. Det visar resultat från den svenska studien DAISY, den första samlade beräkningen av de nationella sjukdomskostnaderna. Studien presenterades 13 september vid den europeiska diabeteskonferensen EASD i München.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Onsdag 14 september 2016

Teamarbete ska ge bättre endometriosvård

Fler och fler endometriospatienter får hjälp av specialistteam på sjukhusen – långt innan de nationella riktlinjerna kommer på plats. På Skånes universitetssjukhus arbetar ett nyinrättat team med att hjälpa de kvinnor som har mycket svåra besvär av sjukdomen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 12 september 2016

Internationellt intresse för LIF-modell för antibiotika

Sverige kan bli först i världen med en ersättningsmodell för antibiotika som kan lösa problemet med att det utvecklas för få nya antibiotika. Och modellen väcker intresse från flera andra länder. Frågan om antibiotikaresistens diskuteras av världens stats- och regeringschefer vid FN-toppmötet den 21 september.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Onsdag 31 augusti 2016

Låg kostnad att screena för bråck på aorta i buken

Socialstyrelsen rekommenderar att män vid 65 års ålder erbjuds en ultraljudsundersökning av buken för bedömning av kroppspulsådern. Screening kan årligen förhindra att 100 män dör i förtid av brustet bråck, aneurysm.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Torsdag 11 augusti 2016

Läkarförbundet: Stärk rätten till fast vårdkontakt

Läkarförbundet vill stärka rätten till en fast vårdkontakt och återinföra begreppet patientansvarig läkare (PAL). En enkät som förbundet genomfört visar på stora brister i kontinuiteten i hälso- och sjukvården.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Fredag 27 maj 2016

Patienter vill bidra med sina data till forskningen

Friska månar om sin integritet, men när vi blir sjuka blir vi mer benägna att lämna ifrån oss data om vår sjukdom och behandling, säger Svetlana Bajalica Lagercrantz som är läkare, forskare och cancerpatient.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Torsdag 19 maj 2016

Visa fler artiklar