Fokus på säkrare läkemedel för barn

Många läkemedel som används till barn är inte utprovade på barn, och inom många områden saknas samlad kunskap. Ett exempel är kontrastmedel vid barnradiologiska undersökningar. I en färsk rapport från Läkemedelsverket redovisas satsningar som vill höja kunskapen och främja insatser som kan bidra till en effektivare och säkrare läkemedelsanvändning till barn.

 • Av: Eva Nordin
 • Patient
 • Onsdag 21 november 2018

Stora skillnader i förskrivning av adhd-läkemedel

I vissa delar av landet får en av tio pojkar mellan 10 och 17 år adhd-läkemedel – i andra delar är andelen färre än tre procent. Varför skillnaderna är så stora är fortfarande en öppen fråga, men enligt Socialstyrelsens rapport handlar det inte enbart om socioekonomiska och psykosociala faktorer.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 12 november 2018

Kan ACE-hämmare leda till lungcancer?

Nyligen publicerades en stor studie med resultatet att långvarig användning av blodtryckssänkande ACE-hämmare ökar risken för lungcancer. Men professor Peter Nilsson menar att det är för tidigt att ändra en blodtrycksbehandling som fungerar bra för patienten.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Patient
 • Måndag 5 november 2018

Stora beslag av illegala läkemedel

10 miljoner tabletter, kapslar och ampuller. Så mycket beslagtogs i det senaste Pangea, som är en återkommande internationell kontrolloperation mot olaglig onlineförsäljning av läkemedel. I Sverige gjordes 130 beslag av bland annat lugnande och potenshöjande läkemedel, dopningsmedel och antibiotika.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Torsdag 1 november 2018

Nya vaccin kan skydda fler mot influensa

Den 6 november inleder många landsting de årliga vaccinationerna mot säsongsinfluensa. Nya vaccin skyddar mot fyra virustyper i stället för tidigare vaccin som endast skyddar mot tre virusstammar. Folkhälsomyndigheten räknar med att det är kostnadseffektivt att erbjuda så kallat tetravalent influensavaccin till riskgrupper.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Patient
 • Torsdag 18 oktober 2018

Egenvård ska stärkas och stöpas om

Särskilt vården av kroniskt sjuka har mycket att vinna på att patienter tar ett större ansvar för sin behandling. Men "egenvård" är ett diffust begrepp där allmänheten sannolikt har en annan definition än den som gäller i sjukvården. Socialstyrelsen ska nu uppdatera föreskrifter som är närmare tio år gamla.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Patient
 • Fredag 7 september 2018

Patienter saknades i Almedalens paneler

Bara i vart tredje seminarium med patientfokus fanns patientrepresentanter med i panelen under årets Almedalsvecka. Det har Sara Riggare räknat fram. Fem patientrepresentanter som LIFe-time talat med tycker dock att patientdeltagandet i Almedalen långsamt går år rätt håll och många är självkritiska och anser att patientorganisationerna kan göra mer.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Tisdag 7 augusti 2018

WarOnCancer samlingsplats för cancersjuka

När Fabian Bolin för tre år sedan drabbades av leukemi hade han svårt att få svar på alla frågor han hade som patient. Det blev startskottet till initiativet WarOnCancer, och Fabian Bolin är i dag en stark enskild röst för personer som drabbas av cancer.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Tisdag 12 juni 2018

Regeringen inrättar patientråd för hälso- och sjukvården

I det nya patientråd som regeringen nyligen beslutat om ska socialministern få möjlighet att samlat ta del av patientperspektivet på olika aktuella frågor.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Tisdag 22 maj 2018

Nytt namn och nya arbetssätt för Neuro

Neuroförbundet byter namn till Neuro och förändrar sitt sätt att arbeta för att fortsätta engagera patienter, anhöriga och andra intresserade kring hjärnans och nervsystemets sjukdomar.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Tisdag 15 maj 2018

Fokus på spridd bröstcancer

Den ojämlika tillgången på läkemedel vid spridd bröstcancer är en av de prioriterade frågorna för Bröstcancerförbundet. Nya ordföranden Susanne Dieroff Hay vill att vi ska tänka rosa, och rosa bandet, inte bara under bröstcancermånaden i oktober utan året runt.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Måndag 7 maj 2018

Mer samtalspartner än kravmaskin

Ett intressepolitiskt arbete med en bra och öppen dialog med vården och politiken. Så kan målsättningen med Psoriasisförbundets externa arbete beskrivas. Och man är också framgångsrik i att få igenom många av sina frågor. Det har i sin tur sin grund i en stark organisation där en viktig byggsten är att ge hjälp till självhjälp.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Onsdag 2 maj 2018

Fler får självtest för livmoderhalscancer

Efter förra årets pilotprojekt med självtester för HPV ska i år omkring 20 000 skånska kvinnor få hem provtagningskit. Var femte kvinna i Skåne uteblir från den regelbundna cellprovtagningen inom vården och Region Skåne hoppas nu på att fler ska nappa på erbjudandet om självtest.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Fredag 27 april 2018

Enskild kamp för bättre kontinuitet

Britt Marie Ahrnell är en stark och tydlig röst i den svenska vårddebatten. Utifrån sin egen erfarenhet som anhörig till sin cancerdrabbade make lyckas hon föra fram patientperspektivet på många viktiga arenor. Hon har valt att göra det som enskild individ, snarare än tillsammans med en patientorganisation.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Onsdag 18 april 2018

Fler äldre med över tio läkemedel

Andelen äldre som får tio eller fler läkemedel ökar inom äldreomsorgen, enligt Öppna jämförelser från Socialstyrelsen och SKL. Rapporten visar också på hög personalomsättning inom hemtjänsten. I många kommuner kan en äldre person få träffa över 20 olika personer under en tvåveckorsperiod.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Tisdag 10 april 2018

Samordning saknas inom sällsynta diagnoser

Det behövs bättre nationell samordning inom vården av personer som har sällsynta diagnoser. Det anser Elisabeth Wallenius, ordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, nu även ordförande i Funktionsrätt Sverige.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Måndag 9 april 2018

”Cancervården behöver någon som eldar på”

Katarina Johansson har genom Nätverket mot Cancer blivit en av de starkaste rösterna i frågor som rör patienter och närstående som drabbas av cancer. 2017 utsågs hon till en sjukvårdens 100 mäktigaste av Dagens Medicin. Det är inte blygsel och försiktighet, utan idogt arbete, stort engagemang, en urstark viljestyrka, parat med stor värme och humor, som gett framgångarna.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Fredag 6 april 2018

Lotta Håkansson tar gärna ledartröjan

Lotta Håkansson är ordförande för Reumatikerförbundet sedan i somras, men är redan varm i kläderna. Reumatikerförbundet har enligt henne en viktig roll att spela inte bara för patienter med reumatiska diagnoser, förbundet kan och bör bidra till att sjukvården i Sverige blir patientnära och jämlik.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Onsdag 28 mars 2018

Få landsting har strukturerad hjärtflimmervård

Endast 8 av 21 landsting har ett strukturerat omhändertagande av personer med förmaksflimmer, som kan halvera dödligheten och kraftigt minska behovet av sjukhusvård hos dessa patienter. Det visar Flimmerrapporten 2018 som tagits fram av patientorganisationen HjärtLung.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Fredag 9 mars 2018

Kraftig ökning av livmoderhalscancer i Sverige

För första gången på flera årtionden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige. Bara mellan 2014 och 2015 låg ökningen på 20 procent, eller ytterligare 100 fall, visar en ny rapport från Cancerfonden. Två av tre kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer har inte alls eller bara sporadiskt deltagit i screeningprogrammet.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Fredag 23 februari 2018

Cytostatikapump möjliggör hemsjukvård

Skånes Universitetssjukhus är först i landet med att erbjuda cellgiftsbehandling utanför sjukhuset. Patienten får med sig en portabel cytostatikapump i en liten lätt ryggsäck. Idén kommer från Danmark där de flesta större sjukhus erbjuder den här möjligheten till cancerpatienter.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 19 februari 2018

Trögt med ny kunskap inom cancervården

Politiker, myndigheter, läkare och patienter gör samma analys av cancervården. Behovet av mer klinisk forskning, gemensamma digitala register och snabbare implementering av ny kunskap är överhängande.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Patient
 • Tisdag 6 februari 2018

Starkare stöd för råd och läkemedel mot rökning

Sjukvården rekommenderas att öka stödet till personer som vill sluta röka. Kvalificerade rådgivande samtal med eller utan läkemedel ges hög prioritet i Socialstyrelsens förslag till nya nationella riktlinjer.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Patient
 • Fredag 2 februari 2018

Stora regionala skillnader i förlossningsvården

Allvarliga bristningar vid förlossningar har minskat något i landet, men det är fortfarande stora regionala skillnader – det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Även antalet kejsarsnitt skiljer sig mellan landstingen. Statistiken visar också att fetma och övervikt ökar bland gravida kvinnor.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Fredag 26 januari 2018

Nytt klagomålssystem inom vården

Från årsskiftet ska patienterna vända sig direkt till sin vårdgivare med klagomål och synpunkter. Socialstyrelsen ska nu göra en förstudie som klargör hur systemet ska fungera så att det blir enkelt att använda, både för patienterna och hälso- och sjukvården.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 22 januari 2018

Regeringen tillsätter ny utredning om organdonation

Trots insatser för att få fler svenskar att registrera sig som organdonatorer är det fortfarande stor brist på organ – framförallt njurar. Regeringen vill ändra lagstiftningen för att underlätta fler donationer och tillsätter en ny utredning. Dessutom ska ett donationsfrämjande centrum inrättas hos Socialstyrelsen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Torsdag 18 januari 2018

Bättre tillgång till naloxon ska minska dödsfall i överdoser

Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens snabbutredning är klar. Nu föreslås tre regeländringar som ska öka tillgången till naloxon, läkemedlet som hindrar andningsstillestånd vid opioidöverdoser.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Måndag 15 januari 2018

Svenskar säger ja till säker användning av hälsodata

En majoritet av svenskarna är positiva till att digitala hälsodata blir tillgängliga där de behövs – under förutsättning att data är korrekt och hanteras säkert. Det framgår av en ny rapport från Vårdanalys.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Patient
 • Onsdag 10 januari 2018

Spetspatienter ska ge hjälp till självhjälp

Många som lever länge med sjukdom blir sina egna experter. I projektet Spetspatienter ska patientföreningar, landsting, företag och forskare hitta sätt att stötta dem som vill ta större ansvar för sin vård.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Onsdag 13 december 2017

Ojämlik tillgång till cancerläkemedel i Sverige

Var du bor och vilken utbildning du har kan avgöra om du får det senaste cancerläkemedlet eller inte. Det visar en ny rapport från Vårdanalys, som också konstaterar att uppföljningen av patienterna och medicinernas effekter lämnar mycket att önska.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 11 december 2017

Särläkemedel söker sin plats i vården

För allt fler sällsynta sjukdomar utvecklas behandlingar som ofta består av läkemedel godkända som särläkemedel. En del av dessa nya särläkemedel är svåra att hantera i dagens system för introduktion av läkemedel. Sverige tillhör en minoritet europeiska länder som ännu inte infört en nationell plan för sällsynta sjukdomar.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Patient
 • Onsdag 29 november 2017

E-verifikation ska stoppa falska läkemedel

Med en särskild kod på varje enskild läkemedelsförpackning inom hela EU ska falska läkemedel stoppas på apotek och sjukhus. Just nu arbetar läkemedelsföretagen för att det omfattande säkerhetssystemet ska vara klart tills EU-direktivet träder i kraft om drygt ett år. Men ännu kan inte regeringen ge besked om hur systemet ska se ut på svenska sjukhus.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Tisdag 31 oktober 2017

Fler väntar allt längre i vårdköer

Trots regler och lagparagrafer om att landstingen är skyldiga att ge vård inom vårdgarantins tidsgränser får allt fler patienter vänta i vårdköer. År 2016 nåddes det sämsta utfallet sedan 2012. Det visar Vårdanalys i en ny rapport kallad "Löftesfri garanti?"

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Patient
 • Måndag 16 oktober 2017

Enhetliga priser på receptläkemedel föreslås

Receptläkemedel som inte omfattas av läkemedelssubventionen ska kosta lika mycket för patienten på alla apotek. Det föreslår Apoteksmarknadsutredningen i ett betänkande som nu överlämnats till regeringen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Tisdag 10 oktober 2017

Brist på intensivvårdsplatser för barn

Bristen på barnintensivvårdsplatser blir allt värre. Nationell samordnare saknas, liksom specialiserade sjuksköterskor. Nu försöker sjukhus, universitet och Socialstyrelsen ta fram förslag på åtgärder.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Fredag 22 september 2017

Färre vårdskador på sjukhusen

Antalet vårdskador minskade mellan 2013 och 2016. Det visar en omfattande granskning av patientjournaler vid svenska sjukhus från SKL, Sveriges kommuner och landsting. De extra kostnaderna för vårdskador beräknas till sammanlagt 9 miljarder kronor per år, enbart för sjukhusvården.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Tisdag 19 september 2017

Färre dödsfall efter läkemedels- och narkotikaförgiftningar

Färre dog av läkemedels- och narkotikaförgiftningar 2016 jämfört med de två föregående åren. Än går det dock inte med säkerhet att säga att trenden har vänt efter de mörka åren 2011-2014 då dödsfallen ökade som mest.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Patient
 • Måndag 11 september 2017

Inga beslut om gratis vaccin mot TBE de närmaste åren

Allt fler svenskar i allt fler områden drabbas av hjärninflammation efter fästingbett. Men inom de närmaste åren är det inte aktuellt att ta med TBE i det nationella barnvaccinationsprogrammet, säger Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Patient
 • Fredag 1 september 2017

Svenskar vill ha mer inflytande över den egna vården

Svenskarna tycker att det är viktigt att ha inflytande över sin egen vård – men få upplever att de har det. Det visar den senaste nationella SOM-undersökningen, med tio frågor om personcentrerad vård.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Onsdag 14 juni 2017

Svenskar röker minst i EU

En fjärdedel av EU:s befolkningen röker enligt en ny undersökning gjord på uppdrag av EU-kommissionen. I topp ligger Grekland där 37 procent av befolkningen över 15 år röker. Minst rökare, 7 procent, har Sverige.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Patient
 • Måndag 12 juni 2017

Visa fler artiklar