Hög medicinsk kvalitet – men lågt förtroende

Svensk hälso- och sjukvård har en hög medicinsk kvalitet och allt färre svenskar drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Men vården har fortsatta problem med överbeläggningar och relativt lågt förtroende hos invånarna. Det visar SKL:s senaste hälso- och sjukvårdsrapport.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 17 juni 2019

Regeringens Life Science-prioriteringar klara

Jenni Nordborg tillsätts på heltid som samordnare och chef för Life Science-kontoret, och de åtta områden som ska prioriteras i den kommande nationella strategin är klara. De beskeden ger nu regeringen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 11 juni 2019

Stora förändringar krävs för modern vård

Det räcker inte att bara förändra hälso- och sjukvården. Vården måste samverka mer med kommuner, arbetsplatser och skolor. Dessutom måste förebyggande folkhälsoarbete, rehabilitering, habilitering och FOU ges större utrymme. Det sade utredaren Anna Nergårdh när hon lämnade över ett delbetänkande till regeringen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 10 juni 2019

England ska kartlägga var tionde invånares gener

Nya läkemedel, skräddarsydda behandlingar och minskade biverkningar är några möjligheter när individers genuppsättning kartläggs. I ett nytt ambitiöst program ska England kartlägga fem miljoner personers gener under de närmaste fem åren.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 5 juni 2019

Biologiska läkemedel trend inom Life Science

Alltfler biologiska läkemedel, stora satsningar inom cell- och genterapi, och individualiserad läkemedelsbehandling. Det är några av de trender inom Life Science som Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi och neurovetenskap vid KTH och KI lyfte fram under Life Science-dagen i Stockholm, arrangerad av tidningarna Dagens Nyheter och Dagens Medicin. Men han efterlyste att svensk hälso- och sjukvård deltar mer i utvecklingen av nya läkemedel.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 4 juni 2019

Nationell handlingsplan behövs för hälsodata

Förutsättningarna för att driva framgångsrik forskning och kliniska studier i Sverige behöver förbättras. Regeringen bör besluta om en nationell handlingsplan för lagring, insamling, delning och användning av hälsodata. Det anser stiftelsen Forska!Sverige i rapporten Agenda för hälsa och välstånd 2019.

 • Av: Boel Halldén
 • Onsdag 29 maj 2019

Fler standardiserade vårdförlopp ska införas

Fler patientgrupper kommer att få tillgång till standardiserade vårdförlopp, och därmed snabbare utredning och behandling. Reumatiker, hjärtpatienter och astmatiker är några diagnosområden som föreslås för metodiken. Regeringen och SKL har enats om en treårig satsning på att minska ojämlikheten i vården.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Tisdag 21 maj 2019

Malin Parkler ny ordförande för LIF

Malin Parkler, vd Pfizer, valdes i fredags till ny ordförande för LIF. I en videointervju för LIFe-time.se lyfter hon fram läkemedelsutredningen som den enskilt viktigaste frågan, men hon aviserar också att LIFs styrelse ska blicka framåt i ett visionsarbete.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 20 maj 2019

Allt färre kliniska prövningar i Sverige

Antalet företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar som startades i Sverige minskade under 2018. Därmed fortsätter den negativa trend som funnits under det senaste decenniet, visar preliminära siffror från LIFs FoU-rapport.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 17 maj 2019

Kraftig ökning av mässling i Europa

Under årets två första månader rapporterades 34 300 mässlingsfall i Europa, varav 13 personer har dött i sjukdomen. De flesta sjukdomsfall stod Ukraina för med mer än 25 000 fall under 2019. Nu varnar WHO för att om man inte agerar snabbt och kraftfullt så riskerar äldre och svagare personer att drabbas hårt. Risken för spridning till fler länder är också stor.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Patient
 • Onsdag 15 maj 2019

Tuffare tider väntar för regionerna

Regionerna har en svag ekonomi sedan några år, och det ser ut att bli ännu tuffare för dem framöver. Alla regioner utom Region Stockholm har underskott inom hälso- och sjukvården. Regionernas kostnadsutveckling måste bromsas för att de ska få en ekonomi i balans. Det konstateras i SKLs Ekonomirapport.

 • Av: Boel Halldén
 • Tisdag 14 maj 2019

Ny Life Science-utbildning i Uppsala

En ny yrkesutbildning för operatörer inom Life Science-sektorn startar i Uppsala i höst. På så sätt vill Uppsala kommun stärka sin viktigaste tillväxtbransch.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Måndag 13 maj 2019

LIF: Utredningsförslag måste omarbetas

Branschorganisationen LIF anser att förslagen från Läkemedelsutredningen behöver omarbetas i grunden för att kunna vara genomförbara. Det framgår av LIFs remissvar till Socialdepartementet.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 10 maj 2019

”Bara långsamt bättre inom cancervården”

Visserligen har standardiserade vårdförlopp inneburit bättre utredningar av misstänkt cancer, men det handlar om små förändringar inom ett generellt tillkortakommande, anser Johan Brun, LIF. Han vill i stället se satsningar på screening, tidig diagnostik och tidig behandling. Då först kan verkliga förbättringar bli möjliga.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 9 maj 2019

Klart med nya pengar till cancervården

Även om satsningen med två miljarder kronor till standardiserade vårdförlopp avslutats fortsätter ett statligt stöd till bland annat rutiner som kortat väntetider i cancervården. Nu är det klart att regeringen ger cancervården 500 miljoner kronor för 2019, säger nationella cancersamordnaren Hans Hägglund.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 8 maj 2019

Kortare väntan på cancerbehandling

Tiden från en välgrundad misstanke om cancer till inledd behandling har förkortats för många cancerformer. Skillnaderna har minskat i flera fall mellan olika regioner. Men fortfarande är det långt kvar till målen. Det konstaterar Socialstyrelsen i sin utvärdering av en fyraårig satsning på standardiserade vårdförlopp vid misstänkt cancer.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 7 maj 2019

Ökad samverkan inom Life Science i Öresundsregionen

Öresundsregionen tar ett kliv närmare ett tätare samarbete inom hälso- och sjukvård, forskning och Life Science. Regions Skånes och Region Hovedstadens ansvariga har tagit i hand på att tillsammans utveckla barncancervården, att stötta forskning över gränsen och att se över en investering i en gemensam ambulanshelikopter.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 6 maj 2019

Bristande uppföljning av barn som överlever cancer

Det finns stora brister i uppföljningen av vuxna personer som har haft cancer när de var barn. Endast runt 14 procent av vuxna barncanceröverlevare i Sverige har erbjudits uppföljning. Det visar en kartläggning som Barncancerfonden har gjort.

 • Av: Boel Halldén
 • Torsdag 2 maj 2019