Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

EMA-dröm i kras – dags att kavla upp ärmarna

Anders Blanck: Det var en vacker dröm – mitt i Life Science-klustret i Stockholm intill Nya Karolinska och KI, läkemedelsföretag, SciLifeLab, Folkhälsomyndigheten och europeiska smittskyddsmyndigheten skulle EMA-byggnaden placeras som juvelen i kronan. Men en dröm som går i kras är endast en dröm. Verkligheten består av att Sverige måste kavla upp ärmarna för att ytterligare stärka framtidsbranschen Life Science.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Tisdag 21 november 2017

”Dags för öppen diskussion om livets slut”

Vi måste ha en öppen diskussion om sista tiden i livet. Det anser riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) i en videointervju för LIFe-time.se. Vid partiets landsmöte beslutades att partiet ska avvakta den debatt som följer av en rapport om dödshjälp från Statens medicinsk-etiska råd (Smer).

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 20 november 2017

Patienten i centrum för liberal vårdpolitik

Liberalerna beslutade vid helgens Landsmöte om ett delvis nytt sjukvårdspolitiskt program. "En kraftfull liberal reformagenda som sätter individen främst", sade Anna Starbrink, landstingsråd i Stockholm, under vårddebatten i Västerås.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Lördag 18 november 2017

Digitalisering och samverkan för Liberalerna

Liberalerna beslutar under Landsmötet om ett flertal åtgärder för att stärka digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Partiet vill också skärpa kraven på vårdgivare att delta i forskning och utveckling, och vill se närmare samverkan mellan vården och Life Science-sektorn.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 17 november 2017

En balansakt för framtidens läkemedelssystem

Läkemedel är en nödvändig del av lösningen av hur ett ökat antal gamla och kroniskt sjuka ska få en bättre vård. Och att avväga landstingens behov av kostnadskontroll mot statens strävan mot jämlik användning av läkemedel för hela landet är en balansakt för aktörerna, konstaterar utredaren Toivo Heinsoo i ett delbetänkande från Läkemedelsutredningen.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 10 november 2017

Octapharma satsar på läkemedelstillverkning i Sverige

– Det känns väldigt bra att tillverka livräddande läkemedel, säger Lina Sörvik på företaget Octapharma. Hon är sektionschef över tillverkning av läkemedel för personer med blödarsjuka på företagets produktionsanläggning, som ligger mitt i Stockholms stad.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 10 november 2017

Stark digital kompetens bäddar för skånsk e-hälsa

Den starka digitala kompetensen som både små och stora bolag i Skåne ger en god grogrund för satsningarna på e-hälsa inom regionen. Samtidigt är det viktigt att en stor och komplex organisation som hälso- och sjukvården får skynda långsamt, säger Joakim Nelson, ny vd för Innovation Skåne.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 14 november 2017

E-verifikation ska stoppa falska läkemedel

Med en särskild kod på varje enskild läkemedelsförpackning inom hela EU ska falska läkemedel stoppas på apotek och sjukhus. Just nu arbetar läkemedelsföretagen för att det omfattande säkerhetssystemet ska vara klart tills EU-direktivet träder i kraft om drygt ett år. Men ännu kan inte regeringen ge besked om hur systemet ska se ut på svenska sjukhus.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Tisdag 31 oktober 2017

Ris och ros efter forskningspropositionen

Regeringen vill i forskningspropositionen se Sverige som en ledande forskningsnation. Men ett år efter att den lades fram ger regeringens egen samordnare bakläxa till den långsamma utvecklingen av kompatibla hälsodataregister.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Måndag 13 november 2017

Studie: Dags väga in miljö i val av läkemedel

När originalversionen av antibiotika byts ut mot en billigare generisk kopia på apotek kan det innebära negativa miljökonsekvenser. Därför bör miljöhänsyn vägas in i utbytessystemet som idag enbart handlar om lägst pris. Det är en slutsats av en unik svensk kartläggning av var de aktiva substanserna i läkemedel på den svenska marknaden produceras.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Måndag 30 oktober 2017

Fredrik Lennartsson ny vårddirektör i Skåne

Att gifta ihop fakta och kunskap med värderingar från den politiska ledningen blir en spännande uppgift. Det säger Fredrik Lennartsson som tillträder posten som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne den 29 januari 2018.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 27 oktober 2017

”Jag jobbar för att hjärtsjukdomar ska kunna botas”

Anna Collén leder ett forskningsprojekt på AstraZeneca med att utveckla en helt ny typ av genbaserade läkemedel som kan innebära ett paradigmskifte inom hjärt-kärlsjukdomar. Det är fantastiskt stimulerande att få möjlighet att göra skillnad i människors liv, säger hon i en intervju för LIFe-time.se.

 • Av: Eva Nordin
 • Onsdag 25 oktober 2017

Sverige kan gå före med nya antibiotika

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att lämna förslag på hur utvecklingen av nya antibiotika ska stimuleras. Sverige kan till exempel driva ett pilotprojekt för att visa hur internationella modeller kan utvecklas för att stimulera fram nya antibiotika.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 20 oktober 2017