Färre antibiotikarecept under pandemin

En tidig ökning av läkemedel mot astma, kortvarig men markant ökad efterfrågan av propofol och en tydlig, ihållande minskning av antibiotika. Olika skiftningar kring efterfrågan på läkemedel ger tidsbilder från pandemins olika faser.

 • Patient
 • Tisdag 27 oktober 2020
 • Av: Fredrik Mårtensson

Miljardsatsning på datadriven forskning

Nya individanpassade läkemedel, precisionsmedicin och infektionsbiologi. Det är några av de forskningsområden som Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) vill främja genom en massiv satsning. Med 3,7 miljarder kronor ska datadriven Life Science i Sverige tas till nivåer som gör vårt land världsledande, enligt stiftelsen.

 • Forskning
 • Fredag 23 oktober 2020
 • Av: Ia Wadendal

Utredning vill få bort forskningshinder

Lagstiftningen har under lång tid satt stopp för kliniska läkemedelsstudier på personer med livshotande akuta sjukdomar. Nu föreslår den statliga utredningen Komet att regeringen ska se över de regelhinder som finns för viktig medicinsk forskning på det här området. Frågan har aktualiserats av att det inte går att forska i Sverige på allvarligt sjuka covidpatienter.

 • Forskning
 • Torsdag 22 oktober 2020
 • Av: Ia Wadendal

Ljusare än väntat för regionernas ekonomi

Ekonomin i år ser betydligt mer positiv ut för kommuner och regioner än vad SKR, Sveriges kommuner och regioner, räknade med i våras. En stor anledning är ökade statsbidrag under pandemin, minskad efterfrågan på tjänster och att skatteintäkterna inte minskat lika mycket som befarat. Men det är en osäker prognos, betonar SKR.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 21 oktober 2020
 • Av: Christina Lucas

Karolina Antonov

Karolina Antonov - Analyschef på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Stoppa orimliga krav i samband med återbäring

Karolina Antonov: Under snart fem år har läkemedelsföretag i Sverige tvingats betala återbäring på läkemedel som de inte själva sålt, utan som parallellimporterats och sålts i Sverige av andra företag. Detta är helt orimligt och nu måste regeringen agera. Annars riskeras att svenska patienters tillgång till viktiga läkemedel försenas eller helt stoppas.

Karolina Antonov - Analyschef på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Fredag 16 oktober 2020

TLV-chefen: ”Alla vinner på trepartsöverläggningar”

Systemet med trepartsöverläggningar och återbäringsavtal mellan företag och regioner behöver bli mer förutsägbart för företagen och tydligare regleras. Och TLV behöver tydligare lagstöd för att utveckla den värdebaserade prissättningen på läkemedel. Det säger TLVs generaldirektör Agneta Karlsson i en stor intervju för Life-time.

 • Vårdkvalitet
 • Måndag 12 oktober 2020
 • Av: Kent Björkqvist

Han granskar WHOs jobb under pandemin

En oberoende panel, IPPPR, ska granska både WHO:s åtgärder och hur världens olika länder agerat under pandemin. Ett uppdrag med enorma dimensioner och utmaningar, men Anders Nordström – som leder panelens sekretariat – är övertygad om att arbetet kommer att leda till bra lärdomar och vägledningar inför kommande pandemier.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 14 oktober 2020
 • Av: Ia Wadendal

Jubel i Umeå efter Nobelpriset i kemi

Jublet i Umeå hade nästan inga gränser när universitetets egen forskarstjärna Emmanuelle Charpentier tilldelades Nobelpriset i kemi. Upptäckten av den så kallade gensaxen har lagt grund för nya cancerterapier och gett hopp om att bota ärftliga sjukdomar.

 • Forskning
 • Torsdag 8 oktober 2020
 • Av: Fredrik Mårtensson

Så ska regionerna klara vårdskulden

Fokus på screening och årskontroller, optimering av operationsresurser och lärdomar från pandemin med nya arbetssätt. Så ser några regionstrategier ut för att klara den vårdskuld som byggts upp. Stockholm och Skåne satt upp en ettårig målbild för att komma ikapp.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 7 oktober 2020
 • Av: Fredrik Mårtensson

Nobelpris för upptäckter om hepatit C

En milstolpe i kampen mot virus. Så beskriver Nobelkommittén upptäckten bakom årets Nobelpris i medicin. Forskarna Harvey Alter, Michael Houghton och Charles M Rice har var och en bidragit med viktiga pusselbitar som gör det möjligt att utplåna hepatit C genom blodtester och effektiva antivirala läkemedel.

 • Forskning
 • Tisdag 6 oktober 2020
 • Av: Christina Lucas

Kristina Von Sydow

Hon samordnar EU:s jobb mot falska läkemedel

Kristina Von Sydow är ny på posten som ordförande för EU CCB, styrgruppen för det europeiska e-verifikationssystem som införts för att skydda konsumenterna från förfalskade läkemedel. I uppdraget ingår att leda koordineringen och harmoniseringen av medlemsländernas nationella system.

Kristina Von Sydow - Vd för E-verifikation i Sverige och ordförande för the European Change Control Board, EU CCB.

 • Några frågor till...
 • Måndag 5 oktober 2020

HPV-vaccin skyddar mot livmoderhalscancer

Kvinnor som vaccineras mot HPV löper betydligt lägre risk att drabbas av livmoderhalscancer. Särskilt stor är effekten vid vaccinering i ung ålder, visar en omfattande svensk studie som publicerats i tidskriften New England Journal of Medicine.

 • Forskning
 • Fredag 2 oktober 2020
 • Av: Christina Lucas