Regeringen inrättar patientråd för hälso- och sjukvården

I det nya patientråd som regeringen nyligen beslutat om ska socialministern få möjlighet att samlat ta del av patientperspektivet på olika aktuella frågor.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Tisdag 22 maj 2018

SKL-ekonomer varnar för ”vargen”

Kommuner, landsting och regioner går sammantaget ännu med överskott i ekonomin. Men SKL påtalar i sin ekonomirapport åter igen att det blir tuffare framöver. Landsting och regioner har liksom kommunerna att brottas med att antalet unga och äldre som omfattas av välfärdstjänsterna ökar snabbare än den del av befolkningen som jobbar.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Måndag 21 maj 2018

Hans Winberg

Hans Winberg - Ek lic och Generalsekreterare för Stiftelsen Leading Health Care.

Krönika

Balans om värdebaserad vård, tack!

Värdebaserad vård kan i dag antingen betecknas som en frälsning eller ett rött skynke för sjukvården, beroende på vem man frågar. Det finns ett uppenbart behov av en mer nyanserad och vetenskapligt underbyggd diskussion.

Hans Winberg - Ek lic och Generalsekreterare för Stiftelsen Leading Health Care.

 • Fredag 18 maj 2018

En plan för att stärka Life Science i Sverige

Sverige måste agera kraftfullare inom en rad områden för att landet ska fortsätta att ligga i framkant inom Life Science i en starkare internationell konkurrensen. Det anser de tre organisationerna Swedish Medtech, SwedenBio och LIF – de forskande läkemedelsföretagen i en ny handlingsplan för Life Science.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 17 maj 2018

”Utan standardiserade data blir vi frånåkta”

Svenska hälsodata måste harmoniseras, standardiseras, och ingå i internationella samarbeten – annars hamnar forskningen på efterkälken. Men engagemanget är svagt. På en konferens i Lund efterlystes myndighetsansvar.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Onsdag 16 maj 2018

Nytt namn och nya arbetssätt för Neuro

Neuroförbundet byter namn till Neuro och förändrar sitt sätt att arbeta för att fortsätta engagera patienter, anhöriga och andra intresserade kring hjärnans och nervsystemets sjukdomar.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Tisdag 15 maj 2018

Vårdköer i fokus för Moderaterna

Kortare vårdköer är den sakfråga som dominerar, när Moderaterna inför valet tydligare vill kliva fram som ett ledande parti för sjukvårdsfrågor. Det framkom under partiets Sverigemöte i Göteborg 11-12 maj. LIFe-time intervjuade fyra ledande företrädare om partiets vårdpolitik.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 14 maj 2018

AstraZenecas nya chef hyllar svensk sjukvård

Det framstår som att Michelle Werner, ny chef för AstraZenecas nordisk-baltiska marknadsbolag, efter några månader på jobbet verkligen vill omfamna Sverige och vårt hälso- och sjukvårdssystem. Men det handlar inte om klädsam artighet.– Svensk sjukvård är verkligen bland det bästa i världen, säger amerikanskan Michelle Werner i en intervju för LIFe-time.se.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 8 maj 2018

Jonas Vikman

Jonas Vikman - Samhällspolitisk chef på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Orimliga förslag från Läkemedelsverket

Jonas Vikman: I ett läge när alla aktörer strävar efter att den kliniska forskningen ska öka i Sverige föreslår Läkemedelsverket till regeringen att företagens avgifter för kliniska läkemedelsprövningar ska höjas med upp till 120 procent. Det är givetvis helt orimligt.

Jonas Vikman - Samhällspolitisk chef på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Torsdag 3 maj 2018

Mer samtalspartner än kravmaskin

Ett intressepolitiskt arbete med en bra och öppen dialog med vården och politiken. Så kan målsättningen med Psoriasisförbundets externa arbete beskrivas. Och man är också framgångsrik i att få igenom många av sina frågor. Det har i sin tur sin grund i en stark organisation där en viktig byggsten är att ge hjälp till självhjälp.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Onsdag 2 maj 2018

Kulturförändring ska stimulera forskning

Att få till den kulturförändring som krävs för att alla aktörer ska se fördelarna med samverkan som kan öka den kliniska forskningen i Sverige. Det ser Chris Heister som sin kanske viktigaste uppgift som ny ordförande för kommittén för kliniska studier.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 4 maj 2018

Fokus på spridd bröstcancer

Den ojämlika tillgången på läkemedel vid spridd bröstcancer är en av de prioriterade frågorna för Bröstcancerförbundet. Nya ordföranden Susanne Dieroff Hay vill att vi ska tänka rosa, och rosa bandet, inte bara under bröstcancermånaden i oktober utan året runt.

 • Av: Tommy Ringart
 • Patient
 • Måndag 7 maj 2018

Fler får självtest för livmoderhalscancer

Efter förra årets pilotprojekt med självtester för HPV ska i år omkring 20 000 skånska kvinnor få hem provtagningskit. Var femte kvinna i Skåne uteblir från den regelbundna cellprovtagningen inom vården och Region Skåne hoppas nu på att fler ska nappa på erbjudandet om självtest.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Fredag 27 april 2018