Dag Larsson

Dag Larsson - Senior sakkunnig policy på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Vi måste lyfta blicken mot framtidens sjukvård

Dag Larsson: Hur ska framtidens avancerade nya läkemedel, vissa med potential att helt bota svåra sjukdomar, värderas hälsoekonomiskt och finansieras? IHE Forum i Lund gav en första samlad diskussion utan några egentliga svar. Men samtalet är igång – det är bra!

Dag Larsson - Senior sakkunnig policy på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Onsdag 26 september 2018

Vill testa ny modell för billigare cancerläkemedel

Höga prislappar på nya cancerläkemedel gör att nya sätt att få fram läkemedel bör prövas, föreslog cancerprofessorn Mef Nilbert inför IHE Forum. Hon vill att akademiska forskare, sjukvården och små forskningsbolag samverkar för att forska fram billigare cancerläkemedel.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 25 september 2018

Mer kunskap om Huntingtons kan öppna för nya behandlingar

Huntingtons har betraktats som en sjukdom i hjärnans motorcentrum. Men ny forskning vid Lunds universitet vidgar bilden – de första symtomen är depression, ångest och apati. Kunskapen kan leda till nya behandlingar.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Måndag 24 september 2018

Ny metod ger säkrare diagnos vid alzheimers

Det har länge varit svårt att diagnostisera alzheimers eftersom andra sjukdomar kan ge samma symptom. Med den nya tau-PET-metoden har vägen till en säker diagnos kortats betydligt – det visar en internationell studie som letts av Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds Universitet och överläkare på SUS.

 • Av: Ia Wadendal
 • Fredag 21 september 2018

Hur ska sjukvården ta emot läkemedel som botar?

Inom cancersjukvården knyts stora förhoppningar till att nya sätt att stärka patienters immunsystem kan leda till att fler botas i framtiden. Men de nya angreppssätten utmanar rådande system för att introducera läkemedel. Det finns exempel där nya läkemedel bromsats av en oförmåga för vårdsystemet att ta till sig läkemedel som gör något inget annat läkemedel gjort tidigare.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 20 september 2018

Hopp om mer exakt bild av prostatacancer

Dagens diagnostik har brister som är en förklaring till oförändrad dödlighet i prostatacancer, den tumörsjukdom som dödar flest män. Nu knyts förhoppningar till att digital bilddiagnostik ska bidra till en mer exakt bild av sjukdomen och samtidigt minska behovet av vävnadsprov.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 19 september 2018

Typ 2-diabetes kan vara fem olika sjukdomar

Det som idag kallas typ 2-diabetes kan i själva verket betraktas som fem olika sjukdomar som bör behandlas mycket olika för att utfallet för patienterna ska bli det bästa. Professor Leif Groop presenterade nyligen forskningen som lett fram till ett nytt sätt att betrakta lejonparten av diabetiker på IHE-Forum i Lund.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 18 september 2018

Debatt igång kring värdering av avancerade läkemedel

Nya avancerade läkemedel och helt nya behandlingsprinciper som cell- och genterapi kan i framtiden innebära stora medicinska genombrott. Men hur ska läkemedel som helt kan bota en patient värderas hälsoekonomiskt, och hur ska dessa behandlingar finansieras? Detta kommer med all säkerhet att debatteras under lång tid, och årets upplaga av konferensen IHE-Forum 6-7 september i Lund på temat "Bot och precision" utgjorde en start.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 13 september 2018

Enskild patient nyckeln till nytt diagnosverktyg

Lungcancern hade börjat som hudcancer. Under arbetetmed en lungcancerpatient växte en ny metod för korrekt diagnostisering fram.Sahlgrenska akademin och läkarna på universitetssjukhuset har lyckats ta framen metod som kan innebära att patienter med komplicerad cancer får rätt diagnosinom bara några veckor.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 11 september 2018

Egenvård ska stärkas och stöpas om

Särskilt vården av kroniskt sjuka har mycket att vinna på att patienter tar ett större ansvar för sin behandling. Men "egenvård" är ett diffust begrepp där allmänheten sannolikt har en annan definition än den som gäller i sjukvården. Socialstyrelsen ska nu uppdatera föreskrifter som är närmare tio år gamla.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Patient
 • Fredag 7 september 2018

Jonas Vikman

Jonas Vikman - Samhällspolitisk chef på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Tio förslag för nästa mandatperiod

Jonas Vikman: Life Science är en av de viktigaste framtidsbranscherna för Sverige som ger kvalificerade arbetstillfällen, exportintäkter, forskningsinvesteringar och i förlängningen en friskare befolkning. Samtidigt är den internationella konkurrensen inom Life Science stenhård, och de initiativ som tagits på senare år måste fortsätta och förstärkas under nästa mandatperiod på såväl nationell som regional nivå. LIFs Valmanifest ger därför tio förslag till nästa regering och till kommande region- och landstingsledningar.

Jonas Vikman - Samhällspolitisk chef på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Fredag 31 augusti 2018

För få läkare på hälften av landets vårdcentraler

Hälften av landets vårdcentraler vill anställa fler läkare – men lyckas inte. Det visar en ny rapport av Vårdanalys som efterlyser ökat ansvar från stat och landsting för att lösa situationen på sikt.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Måndag 3 september 2018

Partierna överens – primärvården ska byggas ut

Alla åtta riksdagspartier var representerade i ett politikersamtal om hälso- och sjukvården som arrangerades av Forum för Health Policy den 29 augusti. I ett högt tempo avverkades frågor om politikens förhållande till vården och vilka förändringar som är mest angelägna.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 30 augusti 2018

Regionala skillnader i förtroende för vården

Förtroendet för hälso- och sjukvården är generellt stort i Sverige, men det finns stora skillnader mellan landstingen och ett mindre förtroende för primärvården jämfört med sjukhusen. Det kan på sikt riskera att försvaga hälso- och sjukvårdssystemets legitimitet, skriver Vårdanalys i en rapport.

 • Av: Eva Nordin
 • Måndag 27 augusti 2018

Testbädd för biologiska läkemedel invigd

I september inleds de första projekten till stöd för utveckling och produktion av biologiska läkemedel i Testa Center i Uppsala. Anläggningen är ett resultat av en satsning från regeringen och GE Healthcare och invigdes med näringsminister Mikael Damberg på plats den 21 augusti.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 24 augusti 2018

Storbritannien uppmanar till lager av läkemedel

Regeringen i Storbritannien har publicerat en rad dokument med råd till medborgare och företag i händelse av en hård brexit utan ett avtal med EU. För att säkra tillgången på läkemedel uppmanas alla läkemedelsföretag att hålla lager i Storbritannien omfattande minst sex veckors användning.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 23 augusti 2018

Kroppens egna ämnen kan ge flexibla läkemedel

Ett internationellt forskningsprojekt med bas i Lund visar hur ämnen som kroppen själv producerar kan dämpa infektion och inflammation. Nu siktar forskarna på en sårläkande gel – men också en helt ny typ av läkemedel.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Onsdag 29 augusti 2018