Nya vaccin kan skydda fler mot influensa

Den 6 november inleder många landsting de årliga vaccinationerna mot säsongsinfluensa. Nya vaccin skyddar mot fyra virustyper i stället för tidigare vaccin som endast skyddar mot tre virusstammar. Folkhälsomyndigheten räknar med att det är kostnadseffektivt att erbjuda så kallat tetravalent influensavaccin till riskgrupper.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Patient
 • Torsdag 18 oktober 2018

IMI – tio år av offentlig-privat samverkan i Europa

Under tio år har EU och de forskande läkemedelsföretagen genom offentlig-privat samverkan jobbat sida vid sida för att skynda på utvecklingen av läkemedel inom prioriterade sjukdomsområden, och stärka Europas konkurrenskraft inom medicinsk forskning. Och fler projekt är på gång inom IMI, Innovative Medicines Initiative. På ett LIF-seminarium uppmanades svenska företag och institutioner att komma in med nya projektidéer.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 12 oktober 2018

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

”Det räcker inte att dela ut Nobelpriserna”

Anders Blanck: Nobelpriserna i medicin och i kemi lever verkligen upp till statuterna om att belöna den största nyttan för mänskligheten. De utgör vetenskapliga genombrott som helt förändrat sjukvårdens möjligheter att behandla svåra sjukdomar. Nu gäller det att vi i Sverige inte nöjer oss med att dela ut priserna. Vi har stora möjligheter att aktivt bidra till den fortsatta medicinska utvecklingen och växa inom Life Science.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Fredag 5 oktober 2018

Nobelpris för grunderna till immunterapi

Amerikanen James P Allison och japanen Tasuko Honjo delar på årets Nobelpris i fysiologi eller medicin för sina upptäckter av att cancer kan bekämpas genom att man hämmar bromsmekanismer i immunförsvaret.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 2 oktober 2018

Påskyndad evolution gav läkemedel och Nobelpris

Årets Nobelpristagare i kemi har påskyndat naturliga processer för att dels utveckla grönare läkemedel och dels nya effektiva läkemedel mot exempelvis reumatiska sjukdomar. Priset delas av Frances H Arnold, George P Smith och Gregory P Winter.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 4 oktober 2018

Ny plan ska ge Europas barn bättre läkemedel

Identifiera behov, öka det internationella samarbetet och effektivisera utvecklingsplanerna för nya läkemedel. Det är några av åtgärdspunkterna i den handlingsplan som antagits för att Europas barn ska få fler och bättre mediciner.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 9 oktober 2018

Innovationspark i Oslo inspiration för Göteborg

Oslo Cancer Cluster är en innovationspark som rymmer sjukhus, forskningsinstitut, företag och akademi. Här finns även en nybyggd gymnasieskola där entré, matsal och idrottshall delas av elever, professorer, forskare och företrädare för Life Science. I Göteborg planeras för en liknande utveckling. Nyligen fattade regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen ett beslut om att satsningarna på ett ”Sahlgrenska Life” ska fortsätta.

 • Av: Eva Nordin
 • Fredag 28 september 2018

Läkemedelsföretag beredda på hård brexit

Läkemedelsföretag i Storbritannien förbereder sig nu på att förhandlingarna med EU mycket väl kan resultera i en hård brexit. Det sade Andrew Miniuks från den brittiska branschorganisationen ABPI när han nyligen gästade ett LIF-seminarium.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 8 oktober 2018

Kvinnor har fler mördarceller än män

En 50-procentig ökning. Så mycket hjälp på traven får immunförsvaret av en mutation som ökar produktionen av T-celler, enligt en svensk-fransk studie som Lundaforskaren Jacob Bergstedt deltagit i. Kvinnorna i studien har hela 67 procent högre produktion av T-celler – vilket kan vara en förklaring till att kvinnor mer sällan drabbas av infektioner.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 3 oktober 2018