Grönt ljus för fyra Life Science-förslag

Det går åt rätt håll. Av de 14 förslag för att stärka svensk Life Science som stiftelsen Forska!Sverige överlämnade till regeringen för tre år sedan har fyra åtgärdats. För ytterligare åtta har ett arbete påbörjats och det är bara två förslag som rödmarkeras, det vill säga att beslut saknas.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 16 november 2018

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Läkemedel en nödvändig samhällsfunktion

Anders Blanck: En av ytterst få anslagshöjningar i övergångsregeringens budgetförslag är att den statliga läkemedelsförmånen ökar med 1,9 miljarder kronor nästa år. Att regeringen ser läkemedel som en nödvändig samhällsfunktion är ett tydligt besked inför framtiden.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Torsdag 15 november 2018

Antioxidanter kan förvärra cancer

Extra antioxidanter kan vara farligt för den som har cancer. Länge beskrevs antioxidanterna som cancervapen, cellens skydd mot skador. Men allt mer forskning pekar nu åt motsatt håll – senast studier från Göteborg.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 15 november 2018

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

”Vi måste vinna kriget mot bakterierna”

Anders Blanck: Antibiotikaresistens är ett hot mot mänskligheten i nivå med klimatförändringarna. Det är dags att agera med kraft, såväl globalt som i Sverige.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Onsdag 14 november 2018

DNA-analys ska ge barn bättre cancerbehandling

300 barn insjuknar i cancer varje år i Sverige och de allra flesta botas. Men för ett av fem barn saknas effektiv behandling. En ny metod för genkartläggning av cancern ska öppna nya möjligheter för dem.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 13 november 2018

Stora skillnader i förskrivning av adhd-läkemedel

I vissa delar av landet får en av tio pojkar mellan 10 och 17 år adhd-läkemedel – i andra delar är andelen färre än tre procent. Varför skillnaderna är så stora är fortfarande en öppen fråga, men enligt Socialstyrelsens rapport handlar det inte enbart om socioekonomiska och psykosociala faktorer.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 12 november 2018

Antibiotikaresistens bakom minst 33 000 dödsfall

Minst 33 000 personer i Europa dör varje till följd av infektioner med resistenta bakterier. Det visar en ny forskningsrapport från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, som publiceras i tidskriften Lancet Infectious Diseases.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 9 november 2018

Nya läkemedel bakom färre fall av stroke

Stroke minskar kraftigt i Sverige. Trenden har varit densamma i omkring ett decennium, och 2017 sjönk antalet vårdtillfällen för stroke ännu mer. Nya blodförtunnande läkemedel mot förmaksflimmer är en av förklaringarna.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Onsdag 31 oktober 2018

Kan ACE-hämmare leda till lungcancer?

Nyligen publicerades en stor studie med resultatet att långvarig användning av blodtryckssänkande ACE-hämmare ökar risken för lungcancer. Men professor Peter Nilsson menar att det är för tidigt att ändra en blodtrycksbehandling som fungerar bra för patienten.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Patient
 • Måndag 5 november 2018

Stora beslag av illegala läkemedel

10 miljoner tabletter, kapslar och ampuller. Så mycket beslagtogs i det senaste Pangea, som är en återkommande internationell kontrolloperation mot olaglig onlineförsäljning av läkemedel. I Sverige gjordes 130 beslag av bland annat lugnande och potenshöjande läkemedel, dopningsmedel och antibiotika.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Torsdag 1 november 2018

Färre dör av hjärtinfarkt och fler av demens

Drygt 92 000 män och kvinnor avled under 2017. Dödligheten i hjärt-kärlsjukdom minskar stadigt men mer än hälften av dödsfallen beror på hjärtsjukdom eller tumörsjukdomar. Demens är en allt vanligare dödsorsak i takt med att befolkningen blir äldre. Politiska åtgärder har effekt och andelen dödsfall som skulle kunna ha undvikits sjunker. Det framgår av dödsorsaksstatistik för 2017från Socialstyrelsen.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 30 oktober 2018

Åter nej till screening för prostatacancer

Socialstyrelsen står fast vid ett nej till ett nationellt program för screening för tidig upptäckt av prostatacancer. Nejet grundas på för svåra biverkningar i förhållande till räddade liv. Samtidigt visar myndighetens egen utvärdering att ett screeningprogram kan ge ”betydande kostnadsbesparingar” och en ”liten hälsovinst”.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 26 oktober 2018

Nya vaccin kan skydda fler mot influensa

Den 6 november inleder många landsting de årliga vaccinationerna mot säsongsinfluensa. Nya vaccin skyddar mot fyra virustyper i stället för tidigare vaccin som endast skyddar mot tre virusstammar. Folkhälsomyndigheten räknar med att det är kostnadseffektivt att erbjuda så kallat tetravalent influensavaccin till riskgrupper.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Patient
 • Torsdag 18 oktober 2018

Nobelpris för grunderna till immunterapi

Amerikanen James P Allison och japanen Tasuko Honjo delar på årets Nobelpris i fysiologi eller medicin för sina upptäckter av att cancer kan bekämpas genom att man hämmar bromsmekanismer i immunförsvaret.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 2 oktober 2018