Life Science större än bilindustrin

Optimism, samverkansanda och värdet av patientmedverkan präglade diskussionerna när Life Science-sektorn samlades för nationell konferens. Regeringen lyfter fram Life Science som en nyckelindustri – numera större än bilindustrin.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 19 januari 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

Färre cancerdiagnoser under pandemin

Färre sökte vård och screeningprogram pausades. Pandemins effekter kan nu spåras i 2020 års statistik för antalet cancerfall med en särskilt stor minskning av prostatacancer.

 • Patient
 • Tisdag 18 januari 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Slopade patent ger inte global rättvisa

Anders Blanck: Fördelningen av vacciner mot covid-19 mellan världens länder är djupt ojämlik. Men slopade patent kommer inte att skapa ökad global rättvisa. Utan ett fungerande internationellt patentskydd hade vi inte haft några vacciner alls mot pandemin.

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Onsdag 22 december 2021

Ökad produktion – ojämn fördelning

Över 11 miljarder vaccindoser mot covid-19 har hittills producerats. Men trots den vetenskapliga framgången så fortsätter den ojämlika fördelningen av vaccin i världen. Världen måste ta krafttag under 2022, sade IFPMA:s generaldirektör under organisationens sitta pressträff för året.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 21 december 2021
 • Av: Ia Wadendal

Så kan Sverige leda kampen mot AMR

Sverige ska fortsätta vara ett internationellt föredöme när det gäller åtgärder för att minska hotet från antimikrobiell resistens, AMR. Det menar Lif som nu tar till det ovanliga greppet att skicka branschens preliminära handlingsplan mot AMR på remiss till ett stort antal aktörer.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 14 december 2021
 • Av: Kent Björkqvist

Arbete igång för att utrota livmoderhalscancer

Först Stockholm-Gotland – sedan övriga Sverige. Färdriktningen för att utrota livmoderhalscancer börjar klarna med nationell samordning, där SKR uppmanar regionerna att erbjuda unga kvinnor samtidig vaccination och screening mot HPV.

 • Vårdkvalitet
 • Måndag 13 december 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Så blir Stockholm ledande inom Life Science

Satsa mer på företagsinitierad forskning, locka hit utländska talanger och se över både skattefrågorna och bostadsmarknaden. Det är nödvändigt om Stockholmsregionen ska bli en av världens fem ledande Life Science-regioner, menar Stockholms Handelskammare i en ny rapport. Men branschen måste också bli bättre på att förklara vad Life Science egentligen är, enligt rapportförfattaren.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 8 december 2021
 • Av: Ia Wadendal

AI ska förutspå risk för diabetes

Artificiell intelligens (AI) öppnar för att arbeta förebyggande mot diabetes typ 1 med nationell screening. Diamyd medical har fått förtroende att leda ett femårigt projekt med statlig finansiering för att hitta lösningar.

 • Framtidens medicin
 • Torsdag 2 december 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

De forskar inför framtida pandemier

Artificiell intelligens och maskininlärning är något som kan användas i större utsträckning för att fånga upp smittspridning och för att bekämpa en accelererande hälsokris. Det tror forskarna i en stor svensk studie som ska undersöka hur beredskapen inför pandemier kan bli bättre.

 • Forskning
 • Onsdag 1 december 2021
 • Av: Ia Wadendal

Ny fas för vaccination inom EU

Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström är nöjd med att EUs förhandlingsgrupp för covidvacciner tagit rejäl höjd i sina upphandlingar. Doserna behövs när de flesta länder nu dragit igång vaccination med en tredje dos för hela befolkningar. Han räknar också med att uppdaterade mRNA-vacciner snabbt kan sättas in mot omikron-varianten.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 30 november 2021
 • Av: Kent Björkqvist

IHE: Läkemedel behöver prissättas på nytt sätt

Den värdebaserade prissättning som Sverige använder stimulerar innovation, och gör det tydligt vilka val och prioriteringar samhället gör på läkemedelsområdet. Men modellen utmanas av nya typer av behandlingar. Det visar en rapport från forskningsinstitutet IHE.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 24 november 2021
 • Av: Lisa Kirsebom

Nya antimikrobiella ämnen upptäckta

Forskare från Stockholm, Umeå och Bonn har funnit en ny grupp antimikrobiella småmolekyler. De är lätta att modifiera och slår mot ett stort antal bakterier. Det ger hopp om nya effektiva antibiotika.

 • Forskning
 • Tisdag 23 november 2021
 • Av: Lisa Kirsebom