Sjukvård tydligare profilfråga för Liberalerna

Hälso- och sjukvård ska bli en tydligare politisk profilfråga för Liberalerna. Det beslutade partiet vid Landsmötet i Västerås i helgen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 20 november 2019

”Sverige borde rankas bland de bästa”

”Sveriges internationella attraktionskraft och lyskraft som Life Science-nation”. Så namnger branschorganisationen SwedenBio sitt inspel till den kommande forskningspropositionen. I Life Science-strategin behöver vikten av internationalisering understrykas för samtliga aktörer, betonar organisationen.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 19 november 2019

”Öka anslagen till statliga finansiärer”

I sitt inspel till den kommande forskningspropositionen är branschorganisationen Swedish Medtech kritiskt till ökade basanslag till universiteten på bekostnad av anslag till statliga forskningsfinansiärer. I stället föreslås större anslag till exempelvis Vinnova. Man vill också se forskningsplattformar för samarbeten mellan större och mindre medicinteknikföretag.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 18 november 2019

Kliniska prövningar ökar i Jönköping

Region Jönköping har lyckats vända den negativa trenden och öka antalet kliniska läkemedelsprövningar. Vi har fått en bra struktur där klinikerna har incitament att delta i prövningar, menar regionstyrelsens ordförande Mia Frisk i en intervju från kristdemokraternas riksting.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 15 november 2019

OECD: Vårdkostnader ökar snabbt

Svensken kan räkna med att bli över 80 år gammal och vi har en bra vård med god överlevnad, visar den nya OECD-rapporten ”Health at a glance”. Men det finns även orosmoln – den psykiska ohälsan ökar.

 • Av: Ia Wadendal
 • Torsdag 14 november 2019

KD: ”Statligt ansvar ger mer jämlik sjukvård”

Kristdemokraterna är hittills ensamma om att driva frågan om en förstatligad hälso- och sjukvård, i första hand för att garantera en mer jämlik vård och tillgång till läkemedel. Men i en intervju från partiets riksting i helgen menar Ella Bohlin, sjukvårdspolitisk talesperson, att debatten kring ökat statligt inflytande börjar öppna upp sig.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 12 november 2019

”Satsa på behovsstyrd forskning”

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, utgår från att inriktningen i den förra forskningspropositionen bevaras och förstärks. Forskning ska vara samhällsrelevant och leda till innovationer som implementeras i praktiken. Kommuner och regioner är en strategisk resurs av ”yttersta vikt” för att målen ska nås, anser SKL.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 11 november 2019

”Kraftsamla inom Life Science i Sverige”

Vetenskapsrådet vill se en statlig kraftsamling kring Life Science. Regeringens kontor för Life Science bör få utökade resurser, och ytterligare satsningar behövs för att främja klinisk forskning, anser myndigheten i sitt inspel till regeringens kommande forskningspolitiska proposition.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 8 november 2019

”Stärk Sveriges unika förutsättningar”

Stiftelsen Forska!Sverige uppskattar att regeringen lyfter hälsa och vård inför den kommande forskningsproposition. Stiftelsen lämnar flera förslag som syftar till att öka kvaliteten på grundforskning, klinisk forskning och därmed hälso- och sjukvården.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 7 november 2019

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Den viktigaste forskningspropositionen

Anders Blanck: Regeringens kommande forskningspolitiska proposition är avgörande för att staka ut vägen till ett sammanhållet och starkt forsknings- och innovationssystem där akademi, hälso- och sjukvård och Life Science-företag jobbar tillsammans.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Onsdag 30 oktober 2019

Ökning av läkemedel till barn efter reform

För tre år sedan infördes reformen om kostnadsfria läkemedel till barn under 18 år. Sedan dess har uttagen av mediciner ökat kraftigt – för en del enskilda läkemedel så pass mycket som 500 procent. Läkemedelsbranschen anser att reformen gett slagsida åt förhållandevis lindriga åkommor.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Onsdag 23 oktober 2019

Bröstcancerförbundet: Inför individanpassad screening

Trots att vissa kvinnor löper högre risk att drabbas än andra screenas alla på samma sätt. Om undersökningen individanpassades skulle fler fall av bröstcancer sannolikt upptäckas tidigt. Bröstcancerförbundet anser att det är dags att införa individanpassad screening.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Patient
 • Tisdag 22 oktober 2019

Lågkonjunktur slår hårt mot regionerna

Den kommande lågkonjunkturen kommer slå hårt mot regionerna. Skattehöjningar, effektiviseringar och ökat stöd från staten måste till för att klara ekonomin, anser SKL i sin ekonomirapport. Samtidigt ökar kostnaderna för hälso- och sjukvården i rekordtakt. SKL höjer också tonläget mot regeringen och kallar de alltfler riktade statsbidragen ”en förgiftad gåva”.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 17 oktober 2019

Skåne startar utvecklingscentrum för ATMP

Vid årsskiftet ska ett kliniskt utvecklings- och behandlingscentrum för avancerade terapier (ATMP) vara i gång på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Syftet är att koncentrera kompetensen och att Skåne ska ligga i framkant kring nya behandlingsmetoder.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 16 oktober 2019

KI fördjupar samarbete med Janssen

Karolinska Institutet (KI) och läkemedelsföretaget Janssen fördjupar sitt pågående samarbete inom forskning och utveckling. Det gemensamma forskarlaget ska bland annat använda avancerade analysmetoder för att hitta nya metoder att tidigare kunna identifiera personer som riskerar att drabbas av allvarliga sjukdomar som exempelvis Alzheimers sjukdom och olika cancerformer.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 14 oktober 2019

Nya betalningsmodeller behövs

Hur ska sjukvården kunna finansiera och införa nya avancerade läkemedelsbehandlingar, som ofta medför en hög initial kostnad per patient? Det var ett ämne som dominerade under IHE Forum, som nyligen också firade att organisationen fyller 40.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 10 oktober 2019