IHE: Läkemedel behöver prissättas på nytt sätt

Den värdebaserade prissättning som Sverige använder stimulerar innovation, och gör det tydligt vilka val och prioriteringar samhället gör på läkemedelsområdet. Men modellen utmanas av nya typer av behandlingar. Det visar en rapport från forskningsinstitutet IHE.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 24 november 2021
 • Av: Lisa Kirsebom

Nya antimikrobiella ämnen upptäckta

Forskare från Stockholm, Umeå och Bonn har funnit en ny grupp antimikrobiella småmolekyler. De är lätta att modifiera och slår mot ett stort antal bakterier. Det ger hopp om nya effektiva antibiotika.

 • Forskning
 • Tisdag 23 november 2021
 • Av: Lisa Kirsebom

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Sverige kan visa väg i kampen mot AMR

Anders Blanck: Sverige är sedan decennier ett föregångsland i kampen mot antimikrobiell resistens, AMR. Men vi får inte slå oss till ro. Sverige bör göra AMR till en prioriterad fråga under det svenska EU-ordförandeskapet första halvåret 2023.

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Torsdag 18 november 2021

Statlig sjukvård viktigast för KD

Staten ska ta över ansvar och finansiering av hälso- och sjukvården. Det är den enskilt viktigaste frågan för Kristdemokraterna inför valet nästa år. På partiets riksting klubbades ett sjukvårdspolitiskt program om hur förslaget kan bli verklighet.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 17 november 2021
 • Av: Kent Björkqvist

Bra, inte bäst, på precisionsmedicin

Inte i framkant, men en relativt god position. Så bedömer Vård- och omsorgsanalys i en rapport att Sverige står sig i en internationell jämförelse av arbetet med hälsodata och precisionsmedicin.

 • Framtidens medicin
 • Tisdag 16 november 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Vårdanalys: Patientlagen duger inte

Den snart sju år gamla patientlagen har fortsatt mycket svårt att göra skillnad inom vården för att stärka patientens ställning. Det visar en kartläggning från Vård- och omsorgsanalys.

 • Patient
 • Måndag 8 november 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Kraftsamling kring Life Science i Skåne

Kraftsamling och samverkan. Det var två nyckelord vid läkemedelsbranschens och Region Skånes gemensamma seminarium om hur Life Science-sektorn kan stärkas och utvecklas.

 • Forskning
 • Torsdag 4 november 2021
 • Av: Kent Björkqvist

Listning på vårdcentral blir lag

Listning på vårdcentral blir lag. Vårdgarantin ska gälla där man är listad och medicinsk bedömning ska ske inom senast tre dagar. Den allmänmedicinska specialiteten ska även få en särställning. Det är några av förslagen i en lagrådsremiss som regeringen skickar till Lagrådet. Läkarförbundet hade dock velat se listning på en fast läkare och inte på vårdcentral.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 3 november 2021
 • Av: Eva Nordin

Läkemedelsförsörjning får godkänt

Även om det tidvis uppstod en viss brist på narkosläkemedlet propofol har svensk läkemedelsförsörjning klarat pandemin bra, konstaterar Coronakommissionen i sitt senaste delbetänkande. Sverige stod bättre rustat inför pandemin när det gäller tillgång till läkemedel än i fråga om skyddsutrustning för vården och omsorgen, menar kommissionen.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 2 november 2021
 • Av: Ia Wadendal

Enighet om att precisionsmedicin ger paradigmskifte

Politisk enighet blandades med viss polemik och förhoppningar med farhågor när riksdagens socialutskott anordnade öppen utfrågning om precisionsmedicin. Att de nya möjligheterna inom diagnostik och behandling innebär ett paradigmskifte kunde riksdagsledamöter, branschföreträdare och experter enas om.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 27 oktober 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

M vill se omtag inom läkemedel

Det behövs ett rejält politiskt omtag för att se till att nya läkemedel är tillgängliga för patienter samtidigt som den långsiktiga finansieringen kan tryggas. Det anser Moderaterna, som vid helgens partistämma beslutade om ett sjukvårdspolitiskt program inför valåret.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 26 oktober 2021
 • Av: Kent Björkqvist

Satsning på att utbilda patientföreträdare

Efterfrågan på välutbildade patientföreträdare växer. Nu satsar Funktionsrätt Sverige på att utveckla en nationell och heltäckande utbildning av framtidens patientföreträdare. Satsningen finansieras av Vinnova inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Swelife.

 • Patient
 • Måndag 25 oktober 2021
 • Av: Eva Nordin

Fynd ger nya möjligheter vid stroke

Färsk forskning ger en ny förklaring till de rörelseproblem som drabbar många patienter med hjärnskador. Störningar i hjärnans hormonproduktion tycks spela en hittills okänd roll, något som öppnar för nya behandlingar.

 • Forskning
 • Tisdag 19 oktober 2021
 • Av: Lisa Kirsebom

Innovationshubb för nya vaccin och läkemedel

Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att etablera en innovationshubb för att göra det möjligt att utveckla både nya vaccin och avancerade läkemedel i Sverige. Satsningen ska göras i samarbete med företaget Northx Biologics i Matfors – vars läkemedelsfabrik ger förutsättningar för storskalig produktion.

 • Framtidens medicin
 • Måndag 18 oktober 2021
 • Av: Ia Wadendal

Tidig valdebatt med patientfokus

Vilka sjukvårdsfrågor kommer de politiska partierna att driva under valrörelsen nästa år? En första indikation är att patienträttighetsfrågor blir viktiga. Det stod klart när Lif arrangerade en tidig valdebatt med politiker från riksdagens socialutskott.

 • Patient
 • Torsdag 14 oktober 2021
 • Av: Kent Björkqvist

Antibiotikaprojekt skalas upp

En femårig finansiering från Vinnova ger långsiktighet och stabilitet för Platinea, samverkansplattformen för att skydda antibiotika som leds från Uppsala universitet med ett brett samarbete mellan vård, myndigheter, industri och akademi.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 12 oktober 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Dyster lägesbild av sjukvården

Socialstyrelsen vill möta pandemins effekter på vården med digitalisering, ökade resurser för nära vård och satsningar på kompetensförsörjning. En förhållandevis dyster bild av nuläget innehåller även förhoppningar om att kunskaper och nya arbetssätt från pandemin kan bidra till att möta en rad utmaningar.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 6 oktober 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Satsning på innovationsmiljöer

Bred samverkan och förebyggande insatser som ett nytt huvudområde präglar Vinnovas nya satsning på innovationsmiljöer inom precisionshälsa. Totalt anslås 323 miljoner kronor för en femårsperiod.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 5 oktober 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson