Tydligare besked om blodsockernivåer vid diabetes

En ny svensk studie ger tydligare besked om vilken nivå på blodsockret hos patienter med typ 1-diabetes som ger ökad risk för njur-och ögonskador.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Fredag 20 september 2019

HPV-vaccination för pojkar från nästa höst

Pojkar ska vaccineras mot HPV-virus, och företag ska få förstärkt rätt till avdrag för forskning och utveckling. Det är några av nyheterna i statens budget för nästa år, som regeringen lägger fram med stöd av liberalerna och centern. I övrigt innehåller regeringens budgetförslag få nyheter på läkemedelsområdet.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 18 september 2019

Lasker-pris till forskare bakom Herceptin

Miljontals kvinnor med aggressiv bröstcancer har behandlats med Herceptin, en antikroppbehandling som ger en god prognos för överlevnad och bättre livskvalitet. Nu får de tre forskarna Michael Shepard, Axel Ullrich och Dennis Slamon, det prestigefyllda Lasker-priset för sina upptäckter, och för att de vidareutvecklat antikroppen till en behandling som räddar liv.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 16 september 2019

Svensk antikropp mot Alzheimers sjukdom

Kan den svenskutvecklade antikroppen BAN2401 i framtiden bromsa Alzheimers sjukdom? Om tre år förväntas resultaten från en fas 3-studie som inleddes tidigare i år, och bakom forskningen står professor Lars Lannfelt, Uppsala. Alzheimerforskningen är intensiv över hela världen. Just nu prövas cirka 30 läkemedelskandidater i den sista kliniska fasen.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 13 september 2019

Alzheimers hett område trots misslyckanden

Gång på gång har läkemedelsföretagens förhoppningar kring nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom grusats. Men enligt professor Lars Lannfelt är detta ganska väntat eftersom det bara är 35 år sedan amyloid-beta, som orsakar sjukdomen, upptäcktes. Tänk på utvecklingen av läkemedel mot höga blodfetter och diabetes, säger han.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 11 september 2019

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Regeringen måste agera trots kritiken

Anders Blanck: Kritiken mot läkemedelsutredningens förslag får inte leda till att regeringens arbete inom läkemedelsområdet avstannar. Regeringen bör genast ta initiativ till en långsiktig överenskommelse med regionerna om det särskilda statsbidraget till läkemedel.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Torsdag 12 september 2019

Statiner minskade risk för levercancer

En stor svensk studie visade att fettlösliga statiner, läkemedel mot högt kolesterol, är kopplade till lägre risk för levercancer för personer med en kronisk infektion av hepatit B eller C. Det behövs dock mer forskning innan vården kan rekommendera behandling i stor skala, anser professor Jonas F. Ludvigsson.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 3 september 2019

Karolinska på väg bli Comprehensive Cancer Center

Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska institutet är först i Sverige att ansöka om att bli ackrediterat Comprehensive Cancer Center. Karolinska kan bli ett av 19 i Europa som ska samarbeta för att kontinuerligt förbättra cancervården, stärka patientens ställning och säkra kvaliteten.

 • Av: Eva Nordin
 • Måndag 2 september 2019

Unikt stödcentrum för cancerberörda

Kraftens hus i Borås är Sveriges första mötesplats för människor som drabbats av ett cancerbesked. Här erbjuds stöd och information samt olika aktiviteter som samtalsgrupper, målarverkstad, yoga samt föreläsningar med teman kopplade till cancer och cancerrehabilitering. Bakom satsningen står Västra Götalandsregionen, Chalmers, Regionalt cancercentrum väst samt Patient- och närståenderådet Väst.

 • Av: Eva Nordin
 • Patient
 • Torsdag 29 augusti 2019

Mod viktigt för tillväxt inom Life Science i Väst

Västsverige är redan starkt inom Life Science och regionen har stora förutsättningar att växa ytterligare. Men för att det ska ske krävs närmare samverkan mellan alla aktörer. Det var en slutsats när den regionala grupperingen LIF Väst samlade alla Life Science-aktörer till ett seminarium i Göteborg.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 28 augusti 2019

Starkt stöd för svensk medicinsk forskning

Hela 87 procent av svenskarna tycker att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation inom medicinsk forskning. Stödet för att dela sina egna hälsodata för forskning är ännu högre. Det visar en Sifo-undersökning från stiftelsen Forska!Sverige.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 27 augusti 2019

Ökad patientsäkerhet med cytostatikarobot

Ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö är stora fördelar när Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i Sverige att ta lägga över beredning av cytostatika på en särskild robot.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Måndag 26 augusti 2019

Bättre information om läkemedelsbrister

Information om tillfälliga läkemedelsbrister till såväl sjukvården som allmänheten behöver både förbättras och påskyndas. Nu ger regeringen Läkemedelsverket i uppdrag att ta fram en formell struktur för samverkan mellan läkemedelsbranschen, distributörer, apotek och sjukvården.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Torsdag 22 augusti 2019

Regioner och universitet vill se ny biobankslag

Regeringen måste sätta igång processen med att ta fram förslag till en ny biobankslag. Dagens lagstiftning är föråldrad och ett direkt hinder för medicinsk forskning. Det anser Biobank Sverige, samarbetsorgan för regioner, medicinska universitet och branschorganisationer inom Life Science.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 22 augusti 2019

Bättre läkemedel bakom minskad hjärtdöd

Antalet patienter som insjuknar i hjärtinfarkt har stadigt minskat de senaste 20-25 åren. Under samma period har andelen patienter som överlever en hjärtinfarkt fördubblats. Bakom de fina siffrorna ligger nya behandlingar där inte minst läkemedel haft stor betydelse. Men även riskprofilen i befolkningen har blivit bättre.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Onsdag 21 augusti 2019