Flera modeller för ATMP-läkemedel ska testas

Samverkan stat-näring-vårdgivare. Tester av tänkbara modeller. Gemensam inriktning för att Sverige ska vara i internationell framkant inom precisionsmedicin. De bärande delarna i arbetet med möjliga betalningsmodeller för avancerade gen- och cellterapier (ATMP), samt hälsoekonomiska bedömningar för precisionsmedicin, var tydliga när TLV bjöd in till ett särskilt webbinarium.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Fredag 26 juni 2020

Sverige i EUs kärngrupp för vacciner

Den svenska vaccinsamordnaren Richard Bergström ingår i EUs kärngrupp som ska förhandla om vacciner mot coronaviruset med de ledande läkemedelsföretagen. Samarbetet syftar till att EU-kommissionen ska teckna förköpsavtal med flera olika företag.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 25 juni 2020

Bättre lägesbild av Life Science-branschen

Hur väl utvecklas Life Science-industrin i Sverige och hur står den sig internationellt? Det är frågor som ska besvaras genom en ny analysmetod som regeringen gett myndigheten Tillväxtanalys i uppdrag att ta fram. Samtidigt visar en färsk rapport från Swecare att de mindre Life Science-företagen påverkats negativt av den pågående pandemin.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 23 juni 2020

Richard Bergström vaccinsamordnare

Richard Bergström får regeringens uppdrag att säkra Sveriges tillgång till vaccin mot coronaviruset. Han har tidigare varit bland annat VD för den europeiska läkemedelsindustriföreningen EFPIA, och för LIF.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Onsdag 17 juni 2020

Nytt gentest för blodcancer ska förbättra behandlingsval

Ett gentest för blodcancer som kartlägger 195 gener samtidigt har börjat användas i Skåne och Uppsala. Hoppet är att hela Sverige ska följa inom kort. Testet kan ge viktig information för både behandling och forskning.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Tisdag 16 juni 2020

Nytt stöd ska samordna covid-rehab

Mobila team med stor kompetensbredd, IVA-dagböcker som stöd för patienterna och snabb beredskap för att ändra behandlingsriktlinjer. Det är delar av den rehab för patienter som varit svårt sjuka i covid-19 som växer fram i regionerna med stöd från Socialstyrelsen.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Onsdag 10 juni 2020

Framsteg för covid-19-rehab i Linköping

Vidden av rehabilitering efter sjukdom i covid-19 och hur den bäst bör organiseras ger regionerna huvudbry. Region Östergötland har funnit formerna för sin rehabmodell och ser oväntat stora framsteg bland patienter som varit svårt sjuka i covid-19.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Tisdag 9 juni 2020

Fler läkemedelsprojekt i svenska bolag

Över 400 läkemedelsprojekt är under utveckling i Sverige, och 148 stycken är i en klinisk prövningsfas. Cancer och neurologiska sjukdomar är det som det forskas mest på. Det visar en ny rapport från branschorganisationen Sweden Bio. Ett orosmoln är dock att covid-19-pandemin hotar framtida investeringar i branschen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Torsdag 4 juni 2020

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Välfyllda läkemedelslager i Sverige

Anders Blanck: Av den allmänna debatten under coronapandemin är det lätt att få intrycket att det råder utbredd brist på läkemedel i Sverige, att det inte finns några läkemedelslager i landet, och att den svenska läkemedelsförsörjningen är helt dysfunktionell. Men det stämmer inte. Sverige har välfyllda läkemedelslager. Systemet fungerar.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Onsdag 3 juni 2020

Sahlgrenska mot toppskiktet inom cancer

I Europa finns 20 ackrediterade Comprehensive Cancer Center. Många universitetssjukhus strävar nu efter att uppfylla kriterierna för en ackreditering, en slags kvalitetsstämpel för den samlade cancervården och forskningen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har påbörjat processen och har som ambition att vara ackrediterat hösten 2021.

 • Av: Eva Nordin
 • Tisdag 2 juni 2020

Globala vd:ar: Vaccin kan finnas till årsskiftet

Fyra globala vd:ar för några av de största läkemedelsbolagen tror att ett eller flera fungerande vaccin mot sars-CoV-2-viruset kan bli verklighet redan vid årsskiftet, eller tidigt nästa år. Men det finns en stor mängd flaskhalsar innan de efterlängtade injektionerna når ut till världens befolkningar. LIFe-time deltog på torsdagens presskonferens som lockade över 100 internationella medier.

 • Av: Ia Wadendal
 • Fredag 29 maj 2020

Enklare forska inom intensivvård

Intresset för forskning på data ur Svenska intensivvårdsregistret är stort under coronapandemin. Nu ansluts registret till Vetenskapsrådets metadataverktyg RUT för att bli mer sökbart.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 28 maj 2020

CAR-T för barn med leukemi i Göteborg

Barncancercentrum vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg har kvalificerat sig för att ge avancerad CAR-T-behandling till barn med akut lymfatisk B-cellsleukemi. Vid centrat finns Sveriges första kliniska prövningsenhet för barn. Målet är att samtliga barn ska behandlas inom ramen för kliniska studier.

 • Av: Eva Nordin
 • Patient
 • Onsdag 27 maj 2020

Mutationer bakom svåra komplikationer?

Varför blir unga och helt friska personer svårt sjuka i covid-19? Och finns det individer som är resistenta mot viruset Sars-CoV-2? Ett internationellt nätverk av mer än 50 forskargrupper arbetar på att hitta genetiska förklaringar på de här frågorna. När pusslet av genvarianter lagts kan covid-19-patienterna få effektivare behandlingar och mer potenta vacciner kan tas fram, säger Petter Brodin, immunolog vid KI.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 26 maj 2020

HPV-vaccin till alla barn i årskurs fem

Pandemin stoppar inte starten för att vaccinera även pojkar mot HPV. I det nya, nationella programmet samlas vaccination till årskurs fem för båda könen. Men det blir upp till regionerna att bestämma om eventuella catch up-program för äldre pojkar.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Onsdag 20 maj 2020

Utredning ska definiera precisionsmedicin

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått ett regeringsuppdrag att analysera precisionsmedicinens påverkan på vården. Det ska visa vad som krävs för ett ordnat, jämlikt och kostnadseffektivt införande.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 19 maj 2020

IMI-pengar till svensk coronaforskning

Åtta projekt delar på 117 miljoner euro för att få fram diagnostik, läkemedel och vaccin mot Sars-CoV-2. Den svenska virusforskaren Ali Mirazimi leder ett av projekten som nu får stöd av IMI (Innovative Medicines Initiative), som finansieras av EU och läkemedelsföretagen. Projektet kommer att fokusera på att fram antivirala behandlingar för covid-19-patienter.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 18 maj 2020

Bättre kontroll en lärdom av nya Karolinska

Stärkt statlig tillsyn, bättre konsekvensanalyser. Det är några rekommendationer i den statliga utredning där Nya Karolinska fungerar som exempel för regionerna att lära av för framtidens upphandlingar och investeringar.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 14 maj 2020

Göran Stiernstedt

Några frågor till...

”KI måste samverka på alla plan”

Göran Stiernstedt axlade nyligen rollen som styrelseordförande för Karolinska Institutet. LIFe-time.se har pratat med honom om utmaningarna och möjligheterna för svensk sjukvård, särskilt i ljuset av coronapandemin.

Göran Stiernstedt - Göran Stiernstedt, ny styrelseordförande för KI, är docent och infektionsläkare i grunden. Han har bl.a. varit sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset, biträdande landstingsdirektör i Region Stockholm, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKR och arbetat med den statliga utredningen ”Effektiv vård”. Han är ordförande i styrelsen för Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus.

 • Onsdag 13 maj 2020

Nattsvart ekonomi för regionerna

Det dröjer minst tre år innan samhällsekonomin kan återhämta sig efter coronapandemin bedömer SKR, Sveriges kommuner och regioner, i sin nya ekonomirapport. Trots de tillskott som kommit från regeringen kan regionerna gå med 6 miljarder kronor i underskott i år.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 12 maj 2020

Soo Aleman

Några frågor till...

”Svenska covid-19-patienter i WHO-studie”

Covid-19-sjuka patienter i Sverige får tillgång till potentiellt effektiv behandling, och sjukvården får ökad kunskap. Det medför den stora WHO-studien Solidarity trial, som i Sverige leds av nya nationella samordnaren Soo Aleman, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset.

Soo Aleman - Överläkare och sektionschef på infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset och docent vid Karolinska Institutet.

 • Torsdag 7 maj 2020

Oroväckande att färre söker vård

Hjärtinfarkter som inte får behandling i tid, inflammerade blindtarmar som hinner spricka och kroniskt sjuka patienter som missar viktiga läkarbesök. Samtidigt som intensivvården pressas hårt under pandemin så oroas många vårdgivare av att patienter inte söker vård i samma omfattning som tidigare.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Onsdag 6 maj 2020

Östrogen prövas för män med covid-19

Statistik från 18 länder visar att män tycks bli allvarligare sjuka i covid-19 än kvinnor. Flera studier försöker utröna vad det beror på. I två kliniska försök i USA ska forskare testa om kvinnliga könshormoner kan lindra svåra komplikationer hos män. Könshormoner är enligt en svensk forskare dock sannolikt bara en bit i ett komplext pussel.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 4 maj 2020

Isländska data grund för nya läkemedel

Unika genetiska data från Island visar coronavirusets utbredning och smittvägar. Nu används informationen i ett nytt företagssamarbete som har som mål att utveckla antikroppsläkemedel mot covid-19.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 28 april 2020

Unikt system fördel under krisen

Den inledande hamstringsvågen under coronapandemin har klingat av. I dag är lagren av läkemedel i Sverige välfyllda, och distributionen till apotek och sjukvård fungerar som den ska. Den samstämmiga bilden ger de två helt dominerande distributionsföretagen Tamro och Oriola. Sveriges unika distributionssystem inom läkemedel ger stora fördelar under coronakrisen, anser företagen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 27 april 2020

Kontinuitet nyckelord när vården stöps om

Mer samverkan, nya lagkrav och ökad kontinuitet i primärvården. Så vill statliga utredaren Anna Nergårdh stöpa om svensk hälso- och sjukvård med huvudbetänkandet ”God och nära vård” och ett tidigare delbetänkande som utgör grund för regeringens primärvårdreform. Men den pågående coronapandemin manar till eftertanke, säger hon i en intervju för LIFe-time.se

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Torsdag 23 april 2020