Nytt klagomålssystem inom vården

Från årsskiftet ska patienterna vända sig direkt till sin vårdgivare med klagomål och synpunkter. Socialstyrelsen ska nu göra en förstudie som klargör hur systemet ska fungera så att det blir enkelt att använda, både för patienterna och hälso- och sjukvården.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 22 januari 2018

Forskning för att bekämpa antibiotikaresistens

Life Science-företagen investerade under 2016 minst 16 miljarder kronor i forskning och utveckling av nya produkter för att bekämpa antibiotikaresistens (AMR). Det visar en lägesrapport från det globala initiativet AMR Industry Alliance.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 19 januari 2018

Regeringen tillsätter ny utredning om organdonation

Trots insatser för att få fler svenskar att registrera sig som organdonatorer är det fortfarande stor brist på organ – framförallt njurar. Regeringen vill ändra lagstiftningen för att underlätta fler donationer och tillsätter en ny utredning. Dessutom ska ett donationsfrämjande centrum inrättas hos Socialstyrelsen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Torsdag 18 januari 2018

Bättre tillgång till naloxon ska minska dödsfall i överdoser

Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens snabbutredning är klar. Nu föreslås tre regeländringar som ska öka tillgången till naloxon, läkemedlet som hindrar andningsstillestånd vid opioidöverdoser.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Måndag 15 januari 2018

Nytt Life science-centrum intill AstraZeneca i Mölndal

I direkt anslutning till Astra Zenecas forskningsanläggning i Mölndal pågår för fullt projekteringen av ett helt nytt Life Science-centrum med 7 000 arbetsplatser. Med hjälp av världsledande kompetenser inom bland annat arkitektur och samhällsbyggnation arbetar man nu för att skapa innovativa miljöer och mötesplatser som ska locka forskare och entreprenörer från hela världen.

 • Av: Eva Nordin
 • Torsdag 11 januari 2018

Svenskar säger ja till säker användning av hälsodata

En majoritet av svenskarna är positiva till att digitala hälsodata blir tillgängliga där de behövs – under förutsättning att data är korrekt och hanteras säkert. Det framgår av en ny rapport från Vårdanalys.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Onsdag 10 januari 2018

En miljard i återbäring från läkemedelsföretag

Överenskommelser mellan läkemedelsföretag och landsting om priser på läkemedel ger cirka en miljard kronor i återbäring 2017 till landstingen och staten, enligt en sammanställning av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Läkemedelsbranschen anser att systemet med sidoavtal mellan företag och landsting om återbäring, och rekommendationer från NT-rådet kring klinikläkemedel, behöver regleras tydligare.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 22 december 2017

Spetspatienter ska ge hjälp till självhjälp

Många som lever länge med sjukdom blir sina egna experter. I projektet Spetspatienter ska patientföreningar, landsting, företag och forskare hitta sätt att stötta dem som vill ta större ansvar för sin vård.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Onsdag 13 december 2017

Alla kan få botande läkemedel mot hepatit C

Alla patienter som är smittade med hepatit C kan få botande läkemedelsbehandling, oavsett hur allvarligt sjuka de är. Det är innebörden av ett beslut från TLV och överenskommelser mellan företagen och landstingen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 15 december 2017

Blockkedjor föreslås ge säker hantering av hälsodata

Kan ny teknik som används för att skapa en digital valuta också användas för att på ett säkert sätt dela hälsodata med medborgarna? Kan den även användas så att både rutinsjukvård och klinisk forskning kan lita på data från hälsoappar?

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 20 december 2017

Ny ersättningsmodell för antibiotika ska testas

En ny ersättningsmodell för nya antibiotika ska provas i Sverige, som garanterar tillgång för sjukvården och ekonomisk ersättning för läkemedelsföretaget. För äldre viktiga antibiotika ska höjda priser medges för att garantera tillgång. Det föreslår Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i en rapport till regeringen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 6 december 2017

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Vaccination i riskgrupper kan rädda liv

Anders Blanck: Det är bra att regeringen tagit in vaccin mot rotavirus i det nationella barnvaccinationsprogrammet. Mindre bra är att regeringen samtidigt sagt nej till att även hepatit B skulle inkluderas i barnprogrammet, trots att expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten hade rekommenderat det. Nu behövs besked från regeringen om viktiga vaccinationer för äldre och andra riskgrupper.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Fredag 15 december 2017

Klinisk forskning kräver eniga politiker

På konferensen MedInnovation Skåne i Lund diskuterades hur forskning och innovation kan föras närmare patienterna. Politiker, näringsliv och vårdpersonal var eniga: ledarskap och långsiktighet behövs.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 5 december 2017

Brittisk storsatsning på Life Science

Brittiska staten satsar upp till 210 miljoner pund på diagnostik och precisionsmedicin, och MSD bygger en ny anläggning i London. Det är två punkter i regeringens nya överenskommelse med Life Science-sektorn.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Måndag 18 december 2017

Kritik mot ny vårdgaranti

Regeringen och SKL är överens om detaljerna när närmare två miljarder kronor ska förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården. Cancervården och primärvården prioriteras. Förslaget om ny vårdgaranti i primärvården får dock kritik av oppositionspartier och av Läkarförbundet.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Tisdag 19 december 2017

Ojämlik tillgång till cancerläkemedel i Sverige

Var du bor och vilken utbildning du har kan avgöra om du får det senaste cancerläkemedlet eller inte. Det visar en ny rapport från Vårdanalys, som också konstaterar att uppföljningen av patienterna och medicinernas effekter lämnar mycket att önska.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 11 december 2017

Högspecialiserad vård på färre sjukhus

Högspecialiserad nationell sjukvård ska utföras på färre orter från och med 1 juli 2018. Det föreslår regeringen i en ny proposition.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Måndag 4 december 2017

Undantag bort för antroposofiska läkemedel

Regeringen vill avskaffa undantaget för antroposofiska läkemedel. Lagförslaget innebär att de som tillverkar läkemedlen måste ansöka om registrering eller godkännande hos Läkemedelsverket precis som andra läkemedelstillverkare gör.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Fredag 1 december 2017