Fler standardiserade vårdförlopp ska införas

Fler patientgrupper kommer att få tillgång till standardiserade vårdförlopp, och därmed snabbare utredning och behandling. Reumatiker, hjärtpatienter och astmatiker är några diagnosområden som föreslås för metodiken. Regeringen och SKL har enats om en treårig satsning på att minska ojämlikheten i vården.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Tisdag 21 maj 2019

Malin Parkler ny ordförande för LIF

Malin Parkler, vd Pfizer, valdes i fredags till ny ordförande för LIF. I en videointervju för LIFe-time.se lyfter hon fram läkemedelsutredningen som den enskilt viktigaste frågan, men hon aviserar också att LIFs styrelse ska blicka framåt i ett visionsarbete.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 20 maj 2019

Allt färre kliniska prövningar i Sverige

Antalet företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar som startades i Sverige minskade under 2018. Därmed fortsätter den negativa trend som funnits under det senaste decenniet, visar preliminära siffror från LIFs FoU-rapport.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 17 maj 2019

Kraftig ökning av mässling i Europa

Under årets två första månader rapporterades 34 300 mässlingsfall i Europa, varav 13 personer har dött i sjukdomen. De flesta sjukdomsfall stod Ukraina för med mer än 25 000 fall under 2019. Nu varnar WHO för att om man inte agerar snabbt och kraftfullt så riskerar äldre och svagare personer att drabbas hårt. Risken för spridning till fler länder är också stor.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Patient
 • Onsdag 15 maj 2019

Tuffare tider väntar för regionerna

Regionerna har en svag ekonomi sedan några år, och det ser ut att bli ännu tuffare för dem framöver. Alla regioner utom Region Stockholm har underskott inom hälso- och sjukvården. Regionernas kostnadsutveckling måste bromsas för att de ska få en ekonomi i balans. Det konstateras i SKLs Ekonomirapport.

 • Av: Boel Halldén
 • Tisdag 14 maj 2019

Ny Life Science-utbildning i Uppsala

En ny yrkesutbildning för operatörer inom Life Science-sektorn startar i Uppsala i höst. På så sätt vill Uppsala kommun stärka sin viktigaste tillväxtbransch.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Måndag 13 maj 2019

LIF: Utredningsförslag måste omarbetas

Branschorganisationen LIF anser att förslagen från Läkemedelsutredningen behöver omarbetas i grunden för att kunna vara genomförbara. Det framgår av LIFs remissvar till Socialdepartementet.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 10 maj 2019

”Bara långsamt bättre inom cancervården”

Visserligen har standardiserade vårdförlopp inneburit bättre utredningar av misstänkt cancer, men det handlar om små förändringar inom ett generellt tillkortakommande, anser Johan Brun, LIF. Han vill i stället se satsningar på screening, tidig diagnostik och tidig behandling. Då först kan verkliga förbättringar bli möjliga.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 9 maj 2019

Klart med nya pengar till cancervården

Även om satsningen med två miljarder kronor till standardiserade vårdförlopp avslutats fortsätter ett statligt stöd till bland annat rutiner som kortat väntetider i cancervården. Nu är det klart att regeringen ger cancervården 500 miljoner kronor för 2019, säger nationella cancersamordnaren Hans Hägglund.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 8 maj 2019

Kortare väntan på cancerbehandling

Tiden från en välgrundad misstanke om cancer till inledd behandling har förkortats för många cancerformer. Skillnaderna har minskat i flera fall mellan olika regioner. Men fortfarande är det långt kvar till målen. Det konstaterar Socialstyrelsen i sin utvärdering av en fyraårig satsning på standardiserade vårdförlopp vid misstänkt cancer.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 7 maj 2019

Ökad samverkan inom Life Science i Öresundsregionen

Öresundsregionen tar ett kliv närmare ett tätare samarbete inom hälso- och sjukvård, forskning och Life Science. Regions Skånes och Region Hovedstadens ansvariga har tagit i hand på att tillsammans utveckla barncancervården, att stötta forskning över gränsen och att se över en investering i en gemensam ambulanshelikopter.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 6 maj 2019

Bristande uppföljning av barn som överlever cancer

Det finns stora brister i uppföljningen av vuxna personer som har haft cancer när de var barn. Endast runt 14 procent av vuxna barncanceröverlevare i Sverige har erbjudits uppföljning. Det visar en kartläggning som Barncancerfonden har gjort.

 • Av: Boel Halldén
 • Torsdag 2 maj 2019

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Sverige kan inte ha parallella läkemedelssystem

Anders Blanck: Läkemedelsverket har till huvuduppgift att upprätthålla vår gemensamma europeiska lagstiftning om att alla läkemedel ska vara säkra för patienter att använda och ha rätt effekt mot sjukdomar. Nu ska myndigheten utreda om vi kan ha ett parallellt system i Sverige med lägre krav där läkemedel ska få användas mot sjukdomar som de inte är godkända för. Svaret måste bli ett tydligt nej.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Tisdag 30 april 2019

Pojkar i Blekinge ges HPV-vaccin i höst

En ökande andel 12-åriga flickor får vaccin mot HPV, humant papillomvirus. Vaccinationsgraden steg under 2018 till 84 procent. I väntan på ett regeringsbeslut om vaccination även för pojkar kan Blekinge bli första region att erbjuda vaccination oberoende av kön.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Patient
 • Måndag 29 april 2019

Screening aktuellt för fler cancerformer

I framtiden kan screening för två nya cancerformer införas i Sverige – för prostata- och lungcancer. Socialstyrelsens färska omvärldsanalys pekar också ut individanpassad screening för bröstcancer som en möjlig utveckling – då kan man lättare hitta kvinnor som löper större risk för att få tumörer i brösten.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 24 april 2019

Medicinspiral kan ge bättre vård i utvecklingsländer

En medicinspiral i magsäcken kan ersätta stora dagliga doser av antibiotika och underlätta för patienter i utvecklingsländer. Idén med läkemedelsspiralen kläcktes under ett forskningssamarbete mellan KTH i Stockholm och MIT i Boston. Den har testats framgångsrikt på grisar och intervjuer med 300 tuberkulospatienter i Indien visar att det finns en stor acceptans för att prova metoden.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 23 april 2019

Okända läkemedelsfabriken mitt i Stockholm

Att det mitt i stan finns en stor produktionsanläggning för läkemedel är en av Stockholms hemligheter. Det var även okänt för den grupp av politiker från socialutskottet i riksdagen som tog tunnelbanan för att besöka företaget Octapharma.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 17 april 2019

Avancerade läkemedel – kostnad eller investering?

Hur ska vi se på utvecklingen av nya cell- och genterapier – som ökade kostnader eller långsiktig investering? Det diskuterades under ett seminarium nyligen i riksdagen, arrangerat av Acko Ankarberg-Johansson, sjukvårdspolitisk talesperson för kristdemokraterna.

 • Av: Boel Halldén
 • Tisdag 16 april 2019

Elektronisk hundnos hittar cancer

Ett elektroniskt utandningstest kopplad till mobilen eller datorn för hitta cancer testas nu vid flera medicinska centra runtom i världen. Det är forskare på Israels tekniska universitet Technion i kuststaden Haifa, som ligger bakom en utandningsmätare som med stor tillförlitlighet kan upptäcka cancer innan patienten själv känner av den.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Måndag 15 april 2019