Lång färd mot toppen inom Life Science

Samordnaren Jenni Nordborg kan med ett fast grepp om regeringens strategi i näven nu påbörja resan mot toppen inom Life Science. I en stor intervju för LIFe-time.se berättar hon om det som måste göras – och om det som redan finns på plats. – Vi måste bli bättre på att berätta för omvärlden: Det här är svensk Life Science, säger Jenni Nordborg.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 20 februari 2020

Tydligare roll för forskningssjuksköterskor

Forskningssjuksköterskan ska få en tydligare roll inom kliniska prövningar med en samsyn bland samtliga universitetssjukhus om att ta fram en kompetensmodell för arbetet. På Akademiska sjukhuset finns en sådan modell sedan i höstas.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Onsdag 19 februari 2020

Skåne först med CAR-T vid lymfom

En av de mest omtalade immunterapierna mot cancer, CAR-T, har nu införts i rutinsjukvården för patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom, en ovanlig form av lymfkörtelcancer. Det är Skånes Universitetssjukhus i Lund som börjat med metoden för de patienter där det inte finns några alternativa behandlingar.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Torsdag 13 februari 2020

Stig Nyman

Några frågor till...

”Mediedrev mot NKS skapar rädsla”

Stig Nyman (KD) var en stark politisk kraft bakom tillkomsten av Nya Karolinska. På DN Debatt tillbakavisade han nyligen mediebilden av sjukhusbygget som exceptionellt dyrt, och menade att mediedrevet mot NKS-projektet lett till att ingen politiker vågar stå bakom offentlig-privat samverkan som upphandlingsform. Nu reder han ut begreppen för LIFe-time.se.

Stig Nyman - F.d. landstingsråd i Stockholm

 • Onsdag 12 februari 2020

Fler patienter nöjda med sin vårdcentral

Patienters upplevelse av primärvården har förbättrats. Det visar den senaste Nationella Patientenkäten som genomförts på uppdrag av svenska Kommuner och Regioner, SKR. Över 100 000 personer har svarat på frågeformuläret.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Patient
 • Tisdag 11 februari 2020

Gift från Påskön bakom nya cancerläkemedel

Giftämnet från mytomspunna Påskön har gett ny kunskap kring cellers tillväxt och för att utveckla nya former av cancerbehandling. Michael Hall och David Sabatini tilldelas Sjöbergpriset för banbrytande forskning på området.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Torsdag 6 februari 2020

Vårdreform i fokus för Centern

Reformen god och nära vård, med satsning på att framför allt förstärka primärvården, är den viktigaste sjukvårdsfrågan just nu för Centerpartiet. I förhandlingarna med regeringen driver partiet framför allt att alla ska ha en fast läkarkontakt, samt likvärdiga villkor för offentliga och privata vårdgivare.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Tisdag 4 februari 2020

Ingen quick-fix för primärvården

Drygt 7,5 miljarder kronor avsätts till god och nära vård och på vårdens medarbetare, och 1,7 till förbättrad psykisk hälsa. Det är resultatet av två överenskommelser mellan regeringen och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, om vart pengar ur budgeten för 2020 ska gå.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 31 januari 2020

Agneta Karlsson

Några frågor till...

”Vi måste tänka nytt tillsammans”

TLV:s nya generaldirektör Agneta Karlsson säger i en intervju med LIFe-time.se att hon fram emot att utveckla myndighetens arbete. Hon efterlyser att alla inblandade aktörer, företag, myndigheter, regioner och patienter ska jobba närmare tillsammans för att tänka nytt och hitta lösningar kring införandet av nya avancerade läkemedelsbehandlingar.

Agneta Karlsson - Generaldirektör TLV

 • Onsdag 5 februari 2020

Fästingbitna studeras för nya TBE-läkemedel

TBE, hjärninflammation efter fästingbett är en allvarlig ökande sjukdom i Sverige. De vaccin som finns ger inte heltäckande skydd och antivirala läkemedel saknas. Ett nytt forskarnätverk, som ska studera tidiga förlopp av infektionen, hoppas hitta biomarkörer som kan underlätta utvärderingen av framtida läkemedel.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 30 januari 2020

Internationell spaning kring nya läkemedel

Nationell horizon scanning – ”spaning” kring nya läkemedel kommer att till viss del att ersättas av ett nytt europeiskt samarbete, IHSI. Sverige är på väg att bli organisationens nionde medlemsland.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Tisdag 28 januari 2020

AstraZeneca miljardsatsar på nollutsläpp 2030

Förnybara energikällor ska användas till både elektricitet och värme. Tjänstebilarna ska vara eldrivna. Och nästa generation av inhalatorer för astma ska ha en klimatvänlig drivgas. Det är några av satsningarna i den nya klimatstrategin som AstraZeneca lanserade på World Economic Forums möte i Davos.

 • Av: Ia Wadendal
 • Torsdag 23 januari 2020

Fler överlever med bättre vård och läkemedel

Antalet cancerfall i Europa har ökat med 50 procent de senaste 20 åren, men fler överlever sin sjukdom. Det visar en ny rapport från IHE – Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi. För att kunna hantera ökande sjukdomsbörda och kostnader bör ett större fokus läggas på prevention och screening, skriver rapportförfattarna.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Onsdag 22 januari 2020

Risken att få cancer ökar med åldern

Den senaste cancerstatistiken från Socialstyrelsen visar att den vanligaste åldern för att insjukna i tumörsjukdomar är drygt 70 år. Bröst- och prostatacancer är fortfarande de dominerande cancerformerna. Men två cancersjukdomar som drabbar yngre fortsätter att öka över tid – sköldkörtelcancer och testikelcancer.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Tisdag 21 januari 2020

Algoritm föreslår cancerbehandling

Med hjälp av en datoralgoritm kan forskare vid Uppsala universitet vara en ny behandling mot neuroblastom på spåren. Neuroblastom drabbar små barn och uppkommer i det sympatiska nervsystemet. Den nya behandlingen bygger på läkemedel som stimulerar ett receptorprotein i nervsystemet.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Måndag 13 januari 2020

Ekonomisk ersättning gav inte högre kvalitet

Ekonomisk ersättning till vårdcentraler som går igenom äldre patienters läkemedel höjer inte kvaliteten på behandlingen. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. – De vårdcentraler som var flitigast med att registrera och få betalt för läkemedelsgenomgångar uppvisar inte större förbättring över tid än andra vårdcentraler, säger Helena Ödesjö, allmänläkare vid Närhälsan Tjörn vårdcentral.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Patient
 • Fredag 10 januari 2020