Alla kan få botande läkemedel mot hepatit C

Alla patienter som är smittade med hepatit C kan få botande läkemedelsbehandling, oavsett hur allvarligt sjuka de är. Det är innebörden av ett beslut från TLV och överenskommelser mellan företagen och landstingen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 15 december 2017

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Vaccination i riskgrupper kan rädda liv

Anders Blanck: Det är bra att regeringen tagit in vaccin mot rotavirus i det nationella barnvaccinationsprogrammet. Mindre bra är att regeringen samtidigt sagt nej till att även hepatit B skulle inkluderas i barnprogrammet, trots att expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten hade rekommenderat det. Nu behövs besked från regeringen om viktiga vaccinationer för äldre och andra riskgrupper.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Fredag 15 december 2017

Spetspatienter ska ge hjälp till självhjälp

Många som lever länge med sjukdom blir sina egna experter. I projektet Spetspatienter ska patientföreningar, landsting, företag och forskare hitta sätt att stötta dem som vill ta större ansvar för sin vård.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Onsdag 13 december 2017

Ojämlik tillgång till cancerläkemedel i Sverige

Var du bor och vilken utbildning du har kan avgöra om du får det senaste cancerläkemedlet eller inte. Det visar en ny rapport från Vårdanalys, som också konstaterar att uppföljningen av patienterna och medicinernas effekter lämnar mycket att önska.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 11 december 2017

Ny ersättningsmodell för antibiotika ska testas

En ny ersättningsmodell för nya antibiotika ska provas i Sverige, som garanterar tillgång för sjukvården och ekonomisk ersättning för läkemedelsföretaget. För äldre viktiga antibiotika ska höjda priser medges för att garantera tillgång. Det föreslår Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i en rapport till regeringen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 6 december 2017

Klinisk forskning kräver eniga politiker

På konferensen MedInnovation Skåne i Lund diskuterades hur forskning och innovation kan föras närmare patienterna. Politiker, näringsliv och vårdpersonal var eniga: ledarskap och långsiktighet behövs.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 5 december 2017

Högspecialiserad vård på färre sjukhus

Högspecialiserad nationell sjukvård ska utföras på färre orter från och med 1 juli 2018. Det föreslår regeringen i en ny proposition.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Måndag 4 december 2017

Undantag bort för antroposofiska läkemedel

Regeringen vill avskaffa undantaget för antroposofiska läkemedel. Lagförslaget innebär att de som tillverkar läkemedlen måste ansöka om registrering eller godkännande hos Läkemedelsverket precis som andra läkemedelstillverkare gör.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Fredag 1 december 2017

Särläkemedel söker sin plats i vården

För allt fler sällsynta sjukdomar utvecklas behandlingar som ofta består av läkemedel godkända som särläkemedel. En del av dessa nya särläkemedel är svåra att hantera i dagens system för introduktion av läkemedel. Sverige tillhör en minoritet europeiska länder som ännu inte infört en nationell plan för sällsynta sjukdomar.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Onsdag 29 november 2017

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

EMA-dröm i kras – dags att kavla upp ärmarna

Anders Blanck: Det var en vacker dröm – mitt i Life Science-klustret i Stockholm intill Nya Karolinska och KI, läkemedelsföretag, SciLifeLab, Folkhälsomyndigheten och europeiska smittskyddsmyndigheten skulle EMA-byggnaden placeras som juvelen i kronan. Men en dröm som går i kras är endast en dröm. Verkligheten består av att Sverige måste kavla upp ärmarna för att ytterligare stärka framtidsbranschen Life Science.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Tisdag 21 november 2017

”Dags för öppen diskussion om livets slut”

Vi måste ha en öppen diskussion om sista tiden i livet. Det anser riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) i en videointervju för LIFe-time.se. Vid partiets landsmöte beslutades att partiet ska avvakta den debatt som följer av en rapport om dödshjälp från Statens medicinsk-etiska råd (Smer).

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 20 november 2017

Patienten i centrum för liberal vårdpolitik

Liberalerna beslutade vid helgens Landsmöte om ett delvis nytt sjukvårdspolitiskt program. "En kraftfull liberal reformagenda som sätter individen främst", sade Anna Starbrink, landstingsråd i Stockholm, under vårddebatten i Västerås.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Lördag 18 november 2017

Digitalisering och samverkan för Liberalerna

Liberalerna beslutar under Landsmötet om ett flertal åtgärder för att stärka digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Partiet vill också skärpa kraven på vårdgivare att delta i forskning och utveckling, och vill se närmare samverkan mellan vården och Life Science-sektorn.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 17 november 2017

En balansakt för framtidens läkemedelssystem

Läkemedel är en nödvändig del av lösningen av hur ett ökat antal gamla och kroniskt sjuka ska få en bättre vård. Och att avväga landstingens behov av kostnadskontroll mot statens strävan mot jämlik användning av läkemedel för hela landet är en balansakt för aktörerna, konstaterar utredaren Toivo Heinsoo i ett delbetänkande från Läkemedelsutredningen.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 10 november 2017

Octapharma satsar på läkemedelstillverkning i Sverige

– Det känns väldigt bra att tillverka livräddande läkemedel, säger Lina Sörvik på företaget Octapharma. Hon är sektionschef över tillverkning av läkemedel för personer med blödarsjuka på företagets produktionsanläggning, som ligger mitt i Stockholms stad.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 10 november 2017

E-verifikation ska stoppa falska läkemedel

Med en särskild kod på varje enskild läkemedelsförpackning inom hela EU ska falska läkemedel stoppas på apotek och sjukhus. Just nu arbetar läkemedelsföretagen för att det omfattande säkerhetssystemet ska vara klart tills EU-direktivet träder i kraft om drygt ett år. Men ännu kan inte regeringen ge besked om hur systemet ska se ut på svenska sjukhus.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Tisdag 31 oktober 2017

”Jag jobbar för att hjärtsjukdomar ska kunna botas”

Anna Collén leder ett forskningsprojekt på AstraZeneca med att utveckla en helt ny typ av genbaserade läkemedel som kan innebära ett paradigmskifte inom hjärt-kärlsjukdomar. Det är fantastiskt stimulerande att få möjlighet att göra skillnad i människors liv, säger hon i en intervju för LIFe-time.se.

 • Av: Eva Nordin
 • Onsdag 25 oktober 2017