EUs lager för skyddsutrustning till Sverige

Sverige får i uppdrag att bygga upp ett av EUs sex beredskapslager som ska innehålla skyddsutrustning för sjukhuspersonal och medicintekniska produkter. Lagren ska kunna utnyttjas av EU:s medlemsländer när de egna resurserna inte räcker till – till exempel om pandemin förvärras i höst och vinter. Men Lifs expert varnar för att nya gränsstängningar kan stoppa flödet av sjukvårdsmateriel från lagren.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 24 september 2020
 • Av: Ia Wadendal

Försök med miljöpremie för läkemedel

Sverige ska ta ledarrollen i omställningen till hårdare miljökrav i samband med läkemedelsproduktion. Det hoppas regeringen som vill införa en försöksverksamhet med miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet, med syfte att minska utsläppen av läkemedelsrester. Ett glädjande besked, enligt Bengt Mattson, sakkunnig i hållbarhetsfrågor på Lif.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 23 september 2020
 • Av: Christina Lucas

Vårdsatsningar i coronapräglad budget

Satsningar för att minska vårdskulden, öka intresset för att jobba i vården och förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen är några av de åtgärder som märks i regeringens höstbudget – en budget som till stora delar präglas av det pågående utbrottet av Covid-19.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 22 september 2020
 • Av: Christina Lucas

Blodprov ska upptäcka Alzheimers

Ett blodprov som kan upptäcka Alzheimers tidigt ska provas ut i en studie på 15 vårdcentraler inom primärvården – 600 patienter kommer att delta. Det kan leda både till förbättrad behandling för patienterna och fler studier kring bromsande läkemedel, hoppas forskarna. I nuläget är en bromsmedicin mot Alzheimers på väg att bli godkänd i USA.

 • Forskning
 • Torsdag 17 september 2020
 • Av: Ia Wadendal

Barn och unga behöver kunskap om läkemedel

Barn och unga ska ges kunskap om läkemedel genom ett riktat och, specialanpassat kunskapsmaterial. En kartläggning av Läkemedelsverket visar att det saknas tydlig och tillgänglig information idag.

 • Patient
 • Onsdag 16 september 2020
 • Av: Fredrik Mårtensson

Umeå genomför rekordtestning

Umeå Universitet tar testning för covid-19 till en ny nivå i samband med terminsstart. Målet är att undersöka 20 000 medarbetare och studenter för aktiv infektion i den hittills största prevalensundersökningen i Sverige.

 • Patient
 • Tisdag 15 september 2020
 • Av: Fredrik Mårtensson

Läkemedelstillgång ska prioriteras

En ny handlingsplan för Nationella läkemedelsstrategin har fördröjts av pandemin, men nu har fokusområden valts för de närmaste åren: läkemedelstillgång, värdering av evidens, och uppföljning av läkemedelsanvändning.

 • Vårdkvalitet
 • Måndag 14 september 2020
 • Av: Lisa Kirsebom

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Så går Sverige stärkt ur krisen

Anders Blanck: Coronapandemin har fört med sig svåra mänskliga och ekonomiska konsekvenser. Men krisen utgör även en grogrund för förändring, som i förlängningen kan ge en rad positiva effekter för folkhälsan och för Sverige som Life Science-nation.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Fredag 11 september 2020

Tobias Sjöblom

Biobanker säkrar framtida covid-forskning

Biobank Sverige har fått i uppdrag att samordna tillgången till prover från covid-19-patienter. Satsningen bidrar till nödvändig forskning om sjukdomen, berättar Tobias Sjöblom, föreståndare för Biobank Sverige.

Tobias Sjöblom - Föreståndare för Biobank Sverige och professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala Universitet.

 • Några frågor till...
 • Torsdag 10 september 2020

Algoritmer olika bra på att upptäcka cancer

Artificiell intelligens kan vara lika bra på att upptäcka bröstcancer som en röntgenläkare. Men det finns mycket stora skillnader i träffsäkerhet mellan olika AI-algoritmer, visar en svensk studie. Forskarna bakom studien skulle vilja se en nationell databas i Sverige där olika algoritmer testas – innan sjukvården köper upp sig på dyra system för bildanalys.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 9 september 2020
 • Av: Christina Lucas

Kombinationer på gång mot covid-19

Såväl antivirala läkemedel som kortikosteroider har visat sig ha effekt i behandlingen av covidpatienter. Men kombinationsbehandlingar kan vara en av nycklarna till framgång i kampen mot pandemin, och flera nya studier är på gång. Det framkom under en presskonferens med fyra vd:ar för globala läkemedelsföretag.

 • Forskning
 • Måndag 7 september 2020
 • Av: Ia Wadendal

Nytt system kan säkra försörjning

Tillgång och efterfrågan på alla läkemedel i Sverige bör samlas i ett system, som Läkemedelsverket ansvarar för. Det föreslår myndigheten i en rapport till regeringen om hur landets läkemedelstillgång ska säkras.

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 4 september 2020
 • Av: Lisa Kirsebom

Patientföreträdare varnar för ökad vårdskuld

Utebliven rehabilitering och inställda uppföljningar kommer att öka på den vårdskuld som uppstått under pandemin, varnar patientorganisationerna. De efterlyser en nationell samordning för att möta det ökade behovet av vård och rehabilitering.

 • Patient
 • Torsdag 3 september 2020
 • Av: Christina Lucas

Äldre och riskgrupper först ut att få vaccin

Ett godkänt vaccin mot Covid-19 bör i första hand ges till personer som är 70 år och äldre, människor i riskgrupp för att få svår Covid-19 och personal i vård och omsorg, slår Folkhälsomyndigheten fast i sitt förslag till nationell plan för vaccination mot Covid-19. Men myndigheten betonar samtidigt att vaccin inte ensamt löser problemet.

 • Patient
 • Tisdag 1 september 2020
 • Av: Christina Lucas

Svensk läkemedelsexport ökar kraftigt

Sveriges export av läkemedel ökade kraftigt under första halvåret. Exporten uppgick till 72,8 miljarder kronor, en ökning med 35 procent jämfört med samma period 2019.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 27 augusti 2020
 • Av: Kent Björkqvist

Prevention minskade hjärtkärl-risk

Risken för hjärtkärlsjukdom sjönk till 20 procent under riksgenomsnittet med en mix av justerad läkemedelsbehandling och förändringar i livsstil. Umeåforskning visar att förebyggande insatser mot stroke och hjärtinfarkt kan ge resultat.

 • Patient
 • Onsdag 26 augusti 2020
 • Av: Fredrik Mårtensson