Mer samverkan mellan företag och sjukvård

Läkemedelsföretagens investeringar i forskning och samverkan med den svenska hälso- och sjukvården ökade under förra året. Det visar en sammanställning av 2018 års Disclosure code, öppen rapportering av värdeöverföringar från läkemedelsföretagen till vården, som sammanställts av LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 19 augusti 2019

Nollvision målet inom barncancer

Vid ett seminarium i Almedalen som arrangerades av LIF, Barncancerfonden och Dagens Nyheter diskuterades utmaningarna i barncancervården och hur Sverige ska lyckas nå visionen om hundraprocentig överlevnad. I fokus var elvaårige Victor som drabbades av cancer 2014.

 • Av: Eva Nordin
 • Torsdag 11 juli 2019

Ambitionsförklaring viktigast för samordnare

Överst på agendan för Jenni Nordborg som nationell Life Science-samordnare: En gemensam ambitionsförklaring från staten och regionerna om att Sverige ska bli en starkare Life Science-nation, samt hur det ska gå till. På ett seminarium lyfte hon fram det som viktigast i den nationella strategi som ska presenteras i höst.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 10 juli 2019

Debatt om miljöhänsyn för antibiotika

De läkemedelsföretag som investerar miljardbelopp på miljövänlig produktion missgynnas i det svenska hälsosystemet. På apotek tas ingen miljöhänsyn när läkemedel som antibiotika byts ut. Vid val av förpackning tas endast hänsyn till lägsta pris, trots att det redan finns metoder och verktyg för miljöhänsyn i samband med generikautbyte.

 • Av: Eva Nordin
 • Tisdag 9 juli 2019

Centrum för hälsodata ska underlätta forskning

Snabbare tillgång till stora mängder hälsodata för forskare, effektivare behandlingsmetoder för patienterna och ökad tillväxt för Life Science-företag i Stockholmsregionen. Det är tankarna bakom regionstyrelsens beslut att inrätta ett centrum för hälsodata i Stockholm.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 26 juni 2019

E-hälsa i fokus för ny sjukvårdsdirektör i Skåne

Mer e-hälsa, aktiva patienter och förebyggande hälsovård. Så vill den nya hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Skåne att framtidens vårdsystem ska se ut. Men först måste Pia Lundbom satsa på att återskapa förtroendet hos de kritiska fackförbunden.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 25 juni 2019

Handslag om 9,4 miljarder till vården

Regeringen och regionerna via SKL har tecknat en rad överenskommelser, bland annat kring kö-miljarden, utbyggnad av primärvården och fortsatt satsning på cancerområdet och psykiatri. Totalt går 9,4 miljarder kronor till olika satsningar.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Torsdag 20 juni 2019

Läkares oro för e-journaler obefogad

När e-journaler infördes i Sverige var många läkare oroliga för hur patienternas skulle klara detta. Men oron var obefogad visar en studie vid Uppsala universitet. En forskargrupp har följt läkare och patienter åren före och efter införandet i regionen. Resultaten visar att e-journaler fungerar bra.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Onsdag 19 juni 2019

Nederländernas vårdmodell lyfts fram

Vårdmodellen i Nederländerna visar att privatfinansierad vård kan ge hög tillgänglighet och kvalitet. Rätt utformad kan den också bidra till en solidarisk vård. Det menar tankesmedjorna Timbro och ECEPR som lyfter fram Nederländerna i en rapportserie där flera utländska vårdmodeller studeras.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Tisdag 18 juni 2019

Hög medicinsk kvalitet – men lågt förtroende

Svensk hälso- och sjukvård har en hög medicinsk kvalitet och allt färre svenskar drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Men vården har fortsatta problem med överbeläggningar och relativt lågt förtroende hos invånarna. Det visar SKL:s senaste hälso- och sjukvårdsrapport.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 17 juni 2019

Regeringens Life Science-prioriteringar klara

Jenni Nordborg tillsätts på heltid som samordnare och chef för Life Science-kontoret, och de åtta områden som ska prioriteras i den kommande nationella strategin är klara. De beskeden ger nu regeringen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 11 juni 2019

Stora förändringar krävs för modern vård

Det räcker inte att bara förändra hälso- och sjukvården. Vården måste samverka mer med kommuner, arbetsplatser och skolor. Dessutom måste förebyggande folkhälsoarbete, rehabilitering, habilitering och FOU ges större utrymme. Det sade utredaren Anna Nergårdh när hon lämnade över ett delbetänkande till regeringen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 10 juni 2019

England ska kartlägga var tionde invånares gener

Nya läkemedel, skräddarsydda behandlingar och minskade biverkningar är några möjligheter när individers genuppsättning kartläggs. I ett nytt ambitiöst program ska England kartlägga fem miljoner personers gener under de närmaste fem åren.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 5 juni 2019

Biologiska läkemedel trend inom Life Science

Alltfler biologiska läkemedel, stora satsningar inom cell- och genterapi, och individualiserad läkemedelsbehandling. Det är några av de trender inom Life Science som Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi och neurovetenskap vid KTH och KI lyfte fram under Life Science-dagen i Stockholm, arrangerad av tidningarna Dagens Nyheter och Dagens Medicin. Men han efterlyste att svensk hälso- och sjukvård deltar mer i utvecklingen av nya läkemedel.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 4 juni 2019

Nationell handlingsplan behövs för hälsodata

Förutsättningarna för att driva framgångsrik forskning och kliniska studier i Sverige behöver förbättras. Regeringen bör besluta om en nationell handlingsplan för lagring, insamling, delning och användning av hälsodata. Det anser stiftelsen Forska!Sverige i rapporten Agenda för hälsa och välstånd 2019.

 • Av: Boel Halldén
 • Onsdag 29 maj 2019

Fler standardiserade vårdförlopp ska införas

Fler patientgrupper kommer att få tillgång till standardiserade vårdförlopp, och därmed snabbare utredning och behandling. Reumatiker, hjärtpatienter och astmatiker är några diagnosområden som föreslås för metodiken. Regeringen och SKL har enats om en treårig satsning på att minska ojämlikheten i vården.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Tisdag 21 maj 2019

Malin Parkler ny ordförande för LIF

Malin Parkler, vd Pfizer, valdes i fredags till ny ordförande för LIF. I en videointervju för LIFe-time.se lyfter hon fram läkemedelsutredningen som den enskilt viktigaste frågan, men hon aviserar också att LIFs styrelse ska blicka framåt i ett visionsarbete.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 20 maj 2019

Allt färre kliniska prövningar i Sverige

Antalet företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar som startades i Sverige minskade under 2018. Därmed fortsätter den negativa trend som funnits under det senaste decenniet, visar preliminära siffror från LIFs FoU-rapport.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 17 maj 2019