Välkända debattämnen i Almedalen

Sjukvårdsdebatten under årets Almedalsvecka handlade liksom tidigare år en hel del om olika aspekter av ojämlik tillgång till vård, och samtalen kring precisionsmedicin hade i år mer fokus på konkret implementering än tidigare års mer diffusa framtidsvisioner. Det faktum att hälso- och sjukvård är väljarnas viktigaste fråga märktes dock bara i ett av partiledartalen.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 19 juli 2022
 • Av: Kent Björkqvist

Satsning på hälsoekonomi i Uppsala

Uppsala universitet startar ett nytt tvärvetenskapligt centrum för hälsoekonomisk forskning och utbildning. Fokus kommer bland annat vara att utvärdera medicinska behandlingar i klinisk vardag, och undersöka hur olika sätt att styrsystem påverkar jämlik tillgång till vård.

 • Forskning
 • Fredag 1 juli 2022
 • Av: Kent Björkqvist

Stora skillnader i upptäckt av bröstcancer

Trots att mammografi erbjudits kvinnor i nästan fyra decennier finns det ännu stora skillnader i vilken mån regionerna når alla kvinnor, och hur ofta kvinnor kallas. Här finns mycket att göra, fastslår Socialstyrelsen och Bröstcancerförbundet.

 • Patient
 • Onsdag 29 juni 2022
 • Av: Christina Lucas

AstraZeneca storsatsar i Göteborg

För drygt 10 år sedan stod AstraZeneca inför tuffa utmaningar med omfattande patentutgångar för företagets storsäljande läkemedel. Sedan dess har bolaget vidareutvecklat sin affärsmodell och stärkt bolagets innovations- och utvecklingskraft. Omfattande satsningar pågår nu i Mölndal, en av bolagets tre globala strategiska forskningssajter.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 22 juni 2022
 • Av: Eva Nordin

Cancer-rehab måste förbättras

För första gången har svensk cancerrehabilitering granskats, och Socialstyrelsen konstaterar i en rapport att det finns flera förbättringar som bör göras. Rapporten visar också att det finns stora lokala skillnader på rehabiliteringsinsatserna inom vissa regioner.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 21 juni 2022
 • Av: Ia Wadendal

Diabetes behöver behandlas individuellt

Patienter med diabetes typ 2 får ofta samma behandling, men långt ifrån samma resultat. Forskning på senare år har visat att det går att urskilja undergrupper som behöver olika medicinsk hjälp. Nu har forskare hittat epigenetiska skillnader mellan grupperna, kopplade till risk för komplikationer.

 • Forskning
 • Torsdag 16 juni 2022
 • Av: Lisa Kirsebom

Regioner ska fylla på medicinförråd

Landets regioner måste se till att sjukvården har tillgång till minst en månads lager av kritiska läkemedel för att klara läkemedelsförsörjningen i händelse av kris, slår regeringen fast i en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner. Satsningen välkomnas av Lif som samtidigt framhåller att det är viktigt att uppbyggnaden sker på ett sätt så att det inte uppstår läkemedelsbrist.

 • Framtidens medicin
 • Måndag 13 juni 2022
 • Av: Christina Lucas

Cancerkonferens under ordförandeåret

En stor cancerkonferens kommer att anordnas i Stockholm nästa år som en del av Sveriges ordförandeskap i EU, och EU-kommissionen har stora förväntningar på att Sverige driver på arbetet mot cancer under halvåret som ordförandeland. Det framkom när riksdagens socialutskott anordnade en öppen utfrågning om de svenska och europeiska cancerstrategierna.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 9 juni 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

Precisionsmedicinsk satsning inom lungcancer

Lungcancer görs till en del av en statlig satsning på att nå ut med precisionsmedicin i cancervården. Snabb läkemedelsutveckling och arbetet med en bred sekvenseringspanel bildar grund för att maximera nyttan med målinriktad behandling.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 7 juni 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

Life Science-samarbete med Storbritannien

Sverige och Storbritannien stärker sitt samarbete på Life Science-området genom ett samförståndsavtal. Avtalet bygger på en lång tradition av samarbete mellan länderna och ska främja Life Science-utvecklingen genom gemensamma framsteg inom policyutveckling och införandet av ny teknik och behandlingar i hälso- och sjukvården.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 1 juni 2022
 • Av: Christina Lucas

Nytt riktvärde för läkare i primärvård

Socialstyrelsen sätter en specialistläkare per 1 100 patienter som ett nytt, ambitiöst riktvärde för fast läkarkontakt i primärvården. Målet kommer att kräva hårda prioriteringar, enligt SKR.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 31 maj 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

Kvalitetsstämpel för Skåne och Sahlgrenska

Skånes universitetssjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset har ackrediterats som Comprehensive cancer center. En internationell kvalitetsstämpel, men det är processen i samband med ansökan som varit viktigast, säger Björn Ekmehag som är sjukhuschef på Skånes universitetssjukhus.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 24 maj 2022
 • Av: Christina Lucas

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Tungt ansvar vilar på Sverige

Anders Blanck: Sverige axlar ett stort ansvar som EUs ordförandeland nästa år. Trots ett fortsatt krisläge måste vi även orka driva på för en framtida läkemedelslagstiftning inom unionen som tryggar patienters tillgång till effektiva läkemedel genom att ge incitament för forskning och utveckling, som stärker Europas konkurrenskraft och som kan möta såväl kommande kriser som en hållbar utveckling.

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Fredag 20 maj 2022

Kärvare tider för regionerna

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, räknar med att 2022 blir det sista, goda året för regionernas ekonomi efter pandemiårens rekordöverskott. Nästa år bedöms regionsektorn gå back när inflationen ger kraftigt ökade kostnader för avtalspensioner.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 19 maj 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

Nordisk studie hittade sällsynt biverkan

Två mRNA-vacciner mot covid ökar risken för hjärtmuskelinflammation hos unga män. Det visar en studie som Läkemedelsverket gjort med andra nordiska myndigheter. Tack vare data från hela Norden kunde sambandet hittas trots att det är ovanligt, och användningen av ett vaccin stoppas för yngre.

 • Forskning
 • Tisdag 17 maj 2022
 • Av: Lisa Kirsebom

Svår personalbrist inom vården

Personalbrist i viktiga vårdyrken kan allt tydligare koppas till svårigheter att hålla vårdplatser öppna och klara en bra vård. Socialstyrelsen ser ingen ljusning i en rapport och en sammanställning från IVO skildrar en uppgivenhet bland vårdgivarna.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 12 maj 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

TLV vill se betalning efter vårdresultat

TLV vill se ett genombrott för utfallsbaserade betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel, ATMP, trots svårigheter med nödvändiga uppföljningsdata. I en rapport till regeringen öppnar myndigheten också för att väga in anhörigas livskvalitet vid subventionsbeslut.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 11 maj 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson