Statlig sjukvård ska utredas

Regeringen går vidare med planerna på en helt eller delvisd förstatligad sjukvård. Erfarenheter från pandemin och andra länders vårdreformer blir viktiga i utredningsarbetet under de två år som en parlamentarisk kommitté ska jobba med frågan.

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 2 juni 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Otydligt ansvar sinkar forskning

Regeringens planer på en utredning om ett statligt huvudmannaskap för sjukvården riskerar att fördröja det förtydligande av ansvar och samordning som behövs redan nu för att stärka forskningen i sjukvården, befarar företrädare för akademin, vården, patienterna, professionen och företag.

 • Framtidens medicin
 • Tisdag 23 maj 2023
 • Av: Christina Lucas

Tvärvändning i regionekonomin

Regionernas ekonomi tvärvänder – från flera år med historiskt goda resultat till underskott i nästan alla regioner. SKR kräver att regeringen agerar.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 17 maj 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Pandemin över – covid-19 ett fortsatt hot

Världshälsoorganisationen WHO meddelade den 5 maj att pandemin är över, covid-19 utgör inte längre ett globalt hälsohot. Men faran är inte över, vare sig internationellt eller i Sverige. Vaccination med påfyllnadsdoser är fortsatt viktigt särskilt för äldre personer.

 • Patient
 • Torsdag 11 maj 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Många läkemedel inte tillgängliga inom EU

Patienter i Europa har i genomsnitt tillgång till 45 procent av alla nya läkemedel som godkänts av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Det visar den årliga WAIT-undersökningen från branschorganisationen för läkemedelsföretag, EFPIA. Svenska patienter har liksom tidigare år sämre tillgång än patienter i ett flertal andra jämförbara länder, enligt undersökningen.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 10 maj 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Läkemedel i fokus på EU-ministermöte

EU-kommissionens förslag till ny läkemedelslagstiftning och den bristsituation som råder i alla medlemsländer diskuterades vid det informella mötet mellan sjukvårdsministrarna på Scandinavian Expo vid Arlanda den 5 maj. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) säger i en intervju för Life-time att besked kring hur Sverige ser på de omfattande lagändringarna kommer till hösten.

 • Framtidens medicin
 • Måndag 8 maj 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Ny databas för läkemedelsprövningar

Lif har skapat en databas över företagsinitierade läkemedelsprövningar i Sverige. Tjänsten Hitta Kliniska Studier, HiKS, finns på en webbsida där alla – företagare, politiker, forskare, vårdpersonal eller patient – kan se vilka studier som bedrivs och vilka som för tillfället rekryterar deltagare.

 • Forskning
 • Torsdag 4 maj 2023
 • Av: Lisa Kirsebom

Branschen kritisk till EU-förslag om ny läkemedelslagstiftning

EU-kommissionen presenterade på onsdagen sitt omfattande lagförslag till ny läkemedelslagstiftning. Läkemedelsbranschen är starkt kritisk till delar av förslaget och menar att Europas konkurrenskraft försvagas. Nu väntar många och långa förhandlingar innan medlemsländerna enats om framtidens regelverk.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 26 april 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Vaccinjägare Bergström om spelet bakom kulisserna under pandemin

Efter två och ett halvt år med uppdraget att förse Sveriges liksom hela Europas befolkning med vaccin mot covid-19 har Richard Bergström skrivit en bok om sina upplevelser och i Vaccinjägaren tar han med oss bakom kulisserna såväl i Bryssel som i Stockholm. I en lång videointervju för Life-time ger han sin bild av hur den hittills största globala medicinska insatsen kunde genomföras.

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 21 april 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Risk med informationsöverflöd vid helgenomsekvensering

Svenska läkaresällskapet, SLS, vill se varsamhet och eftertanke när helgenomsekvensering tar en allt större plats inom vården. I ett etiskt uttalande läggs fokus på tre områden: bifynd, oklara fynd samt informerat samtycke.

 • Patient
 • Onsdag 19 april 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Jenni Nordborg

Jenni Nordborg - Chef internationella relationer på Lif - de forskande läkemedelsföretagen

Halvtid för lågmält ordförandeskap

Jenni Nordborg: Sveriges ordförandeskap i EU kan kanske så här i halvtid sammanfattas med ordet lågmält, även om de aktiviteter som genomförts i Sverige inom vårdområdet varit viktiga. Jag hoppas dock att life science-konferensen i slutet av juni blir ett avslutande fyrverkeri som än tydligare kan sätta Sveriges life science-sektor på den globala kartan.

Jenni Nordborg - Chef internationella relationer på Lif - de forskande läkemedelsföretagen

 • Onsdag 12 april 2023

Cancerstrategin ska uppdateras

Svensk cancervård står sig generellt bra, även om det finns ett flertal utmaningar som måste hanteras. Den bilden framträder i en lägesrapport från Regionala Cancercentrum i Samverkan (RCC).

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 31 mars 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Precisionsmedicin ska bli vardag

Det behövs en kraftsamling om precisionsmedicin ska kunna bli vardag i hälso- och sjukvården konstaterar Region Stockholm som tagit fram en handlingsplan för de kommande åren.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 29 mars 2023
 • Av: Christina Lucas

Han tar över styret i SKR

SKR växlar till röd ledning med grön support och bibehållen samförståndsanda. Valet av Anders Henriksson (S), Region Kalmar, gör att organisationen för första gången får en ordförande med bakgrund från regionpolitiken. SKR:s mäktiga sjukvårdsdelegation kommer att ledas av partikamraten Anna-Lena Hogerud, Region Skåne.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 23 mars 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Ny EU-lag kan slå hårt mot forskning

Europa kan mista 15 miljarder euro per år i uteblivna forskningsinvesteringar om EU-kommissionens läckta förslag till ny läkemedelslagstiftning inom EU blir verklighet. Det varnar läkemedelsföretagens europeiska branschorganisation EFPIA för.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 22 mars 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Spinal muskelatrofi ska ingå i PKU-prov

Tidig upptäckt och behandling av den svåra sjukdomen spinal muskelatrofi kan rädda liv och ge drabbade barn bättre motoriska möjligheter. Socialstyrelsen rekommenderar därför att screeningprogrammet för nyfödda barn, det så kallade PKU-provet, utökas för att även inkludera spinal muskelatrofi.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 21 mars 2023
 • Av: Christina Lucas

SweTrial ska ge fler kliniska prövningar

Ett nationellt partnerskap, SweTrial, kan öka förutsättningarna för fler företagsinitierade kliniska prövningar i Sverige. SweTrial utgör ett väsentligt förslag i den utredning om kliniska prövningar som Peter Asplund nu överlämnat till regeringen.

 • Forskning
 • Fredag 17 mars 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Barbro Westerholm har avlidit

Barbro Westerholm, under decennier en central beslutsfattare och opinionsbildare inom svensk hälso- och sjukvård, har avlidit efter en tids sjukdom, 89 år gammal. Hon var läkaren och politikern som alla lyssnade till med respekt, som alltid tog ställning för utsatta och sköra grupper och för alla människors lika värde.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 15 mars 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Viktig ATMP-satsning i Sverige

Kommersialisering, kompetens och produktionskapacitet sätts i centrum när regeringen ger klartecken för ett nationellt innovationskluster för avancerade terapier – ATMP. Satsningen välkomnas av Lif, de forskande läkemedelsföretagen.

 • Framtidens medicin
 • Tisdag 14 mars 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Mer ljus på dolda kvinnosjukdomar

Vården som riktar sig särskilt till kvinnors sjukdomar – däribland endometrios, klimakteriebesvär och komplikationer i samband med förlossningsvård – måste förstärkas, slår regeringen fast.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 8 mars 2023
 • Av: Christina Lucas

Regioner går mot kärva tider

Verksamhetsplus 2022 för alla regioner. Det sista goda året innan minst två tuffa år. Endast fyra regioner budgeterar med överskott i år. Så kan skiftet från flera ekonomiska gynnsamma år för regionerna till betydligt kärvare tider beskrivas.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 7 mars 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Karolina Antonov

Karolina Antonov - Analyschef på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Låga priser utmanar tillgång till nya läkemedel

Karolina Antonov: Låga priser på läkemedel. Det kan ju ur ett samhällsekonomiskt perspektiv låta tilltalande. Men läkemedelspriserna är internationellt sett så låga i Sverige att vi riskerar en situation där svenska patienter inte får tillgång till den läkemedelsbehandling de behöver. Nu krävs såväl åtgärder som nytänkande.

Karolina Antonov - Analyschef på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Torsdag 2 mars 2023

Rekordår för svensk läkemedelsexport

Sveriges export av läkemedel ökade kraftigt under förra året och uppgick till 139 miljarder kronor, en ökning med 39 procent enligt statistik från SCB, Statistiska Centralbyrån. Det är nu viktigt att Sverige fortsätter satsa på Life Science för att inte tappa mark, menar Lifs expert Frida Lundmark.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 28 februari 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Test ska hitta cancer i en droppe blod

Att hitta cancersjukdomar tidigt kan vara avgörande för att rädda patientens liv. Tidig behandling är dessutom både enklare och mindre kostsamt. Nu utvecklar svenska forskare ett test som med hjälp av unika proteinmönster identifierade med AI, ska kunna detektera flera cancerformer i ett blodprov.

 • Forskning
 • Torsdag 23 februari 2023
 • Av: Lisa Kirsebom

Cancerforskaren gjorde det omöjliga

Kemisten Kevan Shokat gjorde det omöjliga genom att forska fram en molekyl som blockerar funktionen hos muterade Ras-proteiner som orsakar cancer. För forskning som ger hopp till i första hand lungcancerpatienter belönas han med Årets Sjöbergpris.

 • Forskning
 • Tisdag 21 februari 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Sverige sätter EU-fokus på AMR

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot människors hälsa, men de läkemedelsföretag som försöker hitta lösningar har svårt att finansiera sin forskning. Nu sätts förhoppningarna till att EU-kommissionen under våren ska ge klartecken till en lösning på vägen, framkom vid ett webinar från Lif och EFPIA.

 • Forskning
 • Torsdag 16 februari 2023
 • Av: Christina Lucas

Stor EU-satsning på AI inom cancer

I EU-projektet EUCAIM ska bilder från 90000 cancerpatienter samlas och en plattform skapas för att träna AI-verktyg. Om fyra år är målet att omkring femtio nya verktyg ska vara redo för användning i vården. Men frågor om patientintegritet och ekonomi behöver lösas för att projektet ska nå hela vägen.

 • Forskning
 • Torsdag 16 februari 2023
 • Av: Lisa Kirsebom

Kompetensförsörjning utmaning för svensk läkemedelsproduktion

Läkemedel har utvecklats till en av Sveriges största och viktigaste exportbranscher. Men för att den alltmer avancerade produktionen ska kunna öka ytterligare, och för att Sverige ska kunna vara internationellt konkurrenskraftigt, är kompetensförsörjningen en nyckelfråga.

 • Forskning
 • Onsdag 15 februari 2023
 • Av: Kent Björkqvist

EU-möte diskuterade läkemedelsbrist

När cheferna för EU-ländernas läkemedelsmyndigheter under torsdagen träffades i Malmö under Sveriges ordförandeskap diskuterades problemet med globala bristsituationer på vissa läkemedelssubstanser. Lösningen är framför allt närmare samverkan mellan länder och aktörer, menade EMA-chefen Emer Cooke vid en pressträff.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 9 februari 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Haveriutredning visar kommunikationsbrister

Brister i samverkan och kommunikation och oklarheter i ett standardiserat vårdförlopp fördröjde vården av en patient med potentiellt livshotande sjukdom. Nu har Statens haverikommission utrett händelsen som del av en ny satsning på vården, och ger säkerhetsrekommendationer till SKR och Socialstyrelsen.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 7 februari 2023
 • Av: Lisa Kirsebom

Precisionsmedicin blir standardbehandling?

Precisionsmedicin har förutsättning att bli en standardbehandling i cancervården om några år. Men det kräver en ökad medvetenhet om värdet av mer skräddarsydda behandlingar, mer enhetliga regelverk, möjlighet att dela data mellan länder och ett slut på det ekonomiska stuprörstänkandet.

 • Framtidens medicin
 • Torsdag 2 februari 2023
 • Av: Christina Lucas

Screening för lungcancer räddar liv

Presentera screening som hälsokontroller. Jobba med implementeringsstudier för att vara redo för nya screeningprogram. Haka på engagerade politiker för snabbare beslut. Det var några råd kring cancerscreening vid den internationella konferensen i Stockholm om EU:s cancerplan.

 • Framtidens medicin
 • Torsdag 2 februari 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson