Britter studerar läkemedel mot covid-19

För mindre än en månad sedan initierades en stor klinisk läkemedelsprövning av den brittiska hälsomyndigheten NHS. Redan har 1 000 patienter engagerats i världens hittills största studie som förhoppningsvis kan ge svar om tre olika befintliga läkemedel mot andra sjukdomar även är effektiva mot covid-19.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 7 april 2020

SKR: Skjut upp nationell läkemedelslista

Lagen om en nationell läkemedelslista måste skjutas fram, anser SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Coronapandemin innebär att det blir för stor belastning på sjukvården att samtidigt behöva hantera en så stor förändring som systemet med listan innebär, menar SKR som uppmanar regeringen att tillfälligt lägga lagen på is.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 6 april 2020

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

EU måste agera mot panikåtgärder

Anders Blanck: De forskande läkemedelsföretagen jobbar just nu dygnet runt med att få fram läkemedel och vacciner mot coronaviruset, och med att tillverka och distribuera alla typer av läkemedel. Det är inte bara viruset som i dag utgör ett allvarligt hot. All annan behandling av akuta och kroniska sjukdomar måste kunna upprätthållas. EU-länderna måste ta sig samman och få ordning på de panikåtgärder som nu vidtas i land efter land.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Fredag 3 april 2020

Katarina Ageborg

Några frågor till...

”Vi är stolta över vårt arbete i Sverige”

AstraZenecas Sverigechef Katarina Ageborg utsågs nyligen till en av svenskt näringslivs mäktigaste kvinnor. För LIFe-time.se berättar hon om bolagets kommande satsningar, men också om effekterna för företaget av den pågående coronapandemin.

Katarina Ageborg - Sverigechef på AstraZeneca

 • Måndag 30 mars 2020

Stort antal corona-test på väg från Kina

Efter flera larm om brist på tester för diagnostik av det nya coronaviruset går det nu att se ett ljus i tunneln. Redan nästa vecka kommer ett så stort antal färdiga testkit till Sverige, att behovet för sjukvården i Stockholm sannolikt kommer att täckas. Tack vare en stor donation från Wallenbergstiftelsen har Karolinska Institutet lyckats göra en massiv beställning från Kina.

 • Av: Ia Wadendal
 • Torsdag 26 mars 2020

EU: Samordna studier mot covid-19

För att snabbt få fram behandlingar mot covid-19 måste alla EU-länder delta i stora kontrollerade läkemedelsprövningar. Det säger EU-myndigheten EMA som är berett att utvärdera 20 nya läkemedel och 35 vacciner mot det nya coronaviruset.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 25 mars 2020

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Coronapandemin måste få snabb medicinsk lösning

Anders Blanck: Läkemedelsföretag i samverkan med små forskningsbolag, akademiska forskarlag och myndigheter har nu ett gemensamt uppdrag som överskuggar allt annat: Att så snabbt som möjligt hitta medicinska lösningar på den globala katastrof som corona-pandemin orsakat.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Måndag 23 mars 2020

LIF-översikt om läkemedelsbranschens kraftsamling

Spridningen av coronasmittan har satt igång en enorm kraftsamling inom läkemedelsbranschen för att så snabbt som möjligt få fram effektiva behandlingar mot covid-19 och på längre sikt vacciner mot coronaviruset. LIF publicerar nu en forskningsöversikt som visar läkemedelsföretagens pågående forskningsprojekt.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 18 mars 2020

Jonas Vikman

Jonas Vikman - Samhällspolitisk chef på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Därför dröjer vaccin mot coronavirus

Jonas Vikman: En global kraftsamling pågår inom företag, organisationer och akademi för att så snabbt som möjligt få fram effektiva läkemedel och vacciner mot det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Men vi måste ha förståelse för den tid det tar att utveckla nya behandlingar, godkända för bred användning.

Jonas Vikman - Samhällspolitisk chef på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Torsdag 5 mars 2020

Catarina Andersson Forsman

Några frågor till...

”Sveriges ansvar ökar efter Brexit”

Läkemedelsverket har redan märkt av ett ökat svenskt ansvar för det EU-gemensamma regulatoriska systemet inom läkemedel som en följd av Brexit. Det brittiska utträdet kommer även att prägla myndighetens arbete under kommande år, säger generaldirektören Catarina Andersson Forsman till LIFe-time.se.

Catarina Andersson Forsman - Generaldirektör Läkemedelsverket

 • Tisdag 3 mars 2020

Intensiv forskning kring coronavirus

Det pågår intensiv forskning på många läkemedelsföretag för att få fram antivirala läkemedel och vacciner mot coronaviruset. Men det tar troligen minst 3-5 år innan ett nytt vaccin kan vara godkänt för användning. Det framkom vid en pressträff på torsdagen med LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 27 februari 2020

Maria Montefusco

Några frågor till...

”Ta fram strategi för sällsynta diagnoser!”

Maria Montefusco, ordförande för Riksförbundet Sällsynta diagnoser, berättar om vad om händer på Sällsynta dagen den 29 februari och varför det behövs en dag som uppmärksammar situationen för svenskar med ovanliga sjukdomar.

Maria Montefusco - Ordförande för Riksförbundet Sällsynta diagnoser

 • Torsdag 27 februari 2020

Storskalig API-tillverkning till Europa

För att minska beroendet av de leverantörer i Kina och Indien som tillverkar aktiva substanser i läkemedel, API, satsar nu det franska läkemedelsföretaget Sanofi på en egen storskalig tillverkningsanläggning i Frankrike.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 26 februari 2020

Allt fler cancerfall utreds standardiserat

Ett mål nås och ett missas. Det visar en ny rapport om standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården. Mer än 70 procent av nyupptäckta tumörer inom 31 diagnoser utreds inom ett SVF. Däremot har vården fortfarande långt kvar till målet att åtta av tio patienter ska utredas i rätt tid.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 25 februari 2020

Lång färd mot toppen inom Life Science

Samordnaren Jenni Nordborg kan med ett fast grepp om regeringens strategi i näven nu påbörja resan mot toppen inom Life Science. I en stor intervju för LIFe-time.se berättar hon om det som måste göras – och om det som redan finns på plats. – Vi måste bli bättre på att berätta för omvärlden: Det här är svensk Life Science, säger Jenni Nordborg.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 20 februari 2020

Tydligare roll för forskningssjuksköterskor

Forskningssjuksköterskan ska få en tydligare roll inom kliniska prövningar med en samsyn bland samtliga universitetssjukhus om att ta fram en kompetensmodell för arbetet. På Akademiska sjukhuset finns en sådan modell sedan i höstas.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Onsdag 19 februari 2020

Skåne först med CAR-T vid lymfom

En av de mest omtalade immunterapierna mot cancer, CAR-T, har nu införts i rutinsjukvården för patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom, en ovanlig form av lymfkörtelcancer. Det är Skånes Universitetssjukhus i Lund som börjat med metoden för de patienter där det inte finns några alternativa behandlingar.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Torsdag 13 februari 2020

Stig Nyman

Några frågor till...

”Mediedrev mot NKS skapar rädsla”

Stig Nyman (KD) var en stark politisk kraft bakom tillkomsten av Nya Karolinska. På DN Debatt tillbakavisade han nyligen mediebilden av sjukhusbygget som exceptionellt dyrt, och menade att mediedrevet mot NKS-projektet lett till att ingen politiker vågar stå bakom offentlig-privat samverkan som upphandlingsform. Nu reder han ut begreppen för LIFe-time.se.

Stig Nyman - F.d. landstingsråd i Stockholm

 • Onsdag 12 februari 2020

Fler patienter nöjda med sin vårdcentral

Patienters upplevelse av primärvården har förbättrats. Det visar den senaste Nationella Patientenkäten som genomförts på uppdrag av svenska Kommuner och Regioner, SKR. Över 100 000 personer har svarat på frågeformuläret.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Patient
 • Tisdag 11 februari 2020

Gift från Påskön bakom nya cancerläkemedel

Giftämnet från mytomspunna Påskön har gett ny kunskap kring cellers tillväxt och för att utveckla nya former av cancerbehandling. Michael Hall och David Sabatini tilldelas Sjöbergpriset för banbrytande forskning på området.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Torsdag 6 februari 2020

Vårdreform i fokus för Centern

Reformen god och nära vård, med satsning på att framför allt förstärka primärvården, är den viktigaste sjukvårdsfrågan just nu för Centerpartiet. I förhandlingarna med regeringen driver partiet framför allt att alla ska ha en fast läkarkontakt, samt likvärdiga villkor för offentliga och privata vårdgivare.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Tisdag 4 februari 2020

Ingen quick-fix för primärvården

Drygt 7,5 miljarder kronor avsätts till god och nära vård och på vårdens medarbetare, och 1,7 till förbättrad psykisk hälsa. Det är resultatet av två överenskommelser mellan regeringen och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, om vart pengar ur budgeten för 2020 ska gå.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 31 januari 2020