Strategi för Sverige som ledande Life Science-nation

Sverige är redan bra – men vi kan bli betydligt bättre. Nu har regeringen presenterat den efterlängtade nationella strategi, som ska visa vägen till hur Sverige ska bli en ledande Life Science-nation.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 12 december 2019

Vården har låg produktivitet men goda resultat

Den svenska hälso- och sjukvården präglas av att vara sjukhustung och med få allmänläkare inom primärvården. Men hur står den sig gentemot andra länder? Det har Claes Rehnberg, professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet, undersökt i rapporten Vem vårdar bäst? från Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, ESO.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Onsdag 11 december 2019

Vården behöver organisatorisk revolution

Vårt system för hälsa, vård och omsorg har på relativt kort tid nått stora medicinska framsteg och en snabb digitalisering. Men nu behövs en organisatorisk revolution inom hälso- och sjukvården – annars riskerar vårt vårdsystem att mötas av en allt mer dalande tilltro från befolkningen. Det konstaterar stiftelsen Leading Health Care i en ny rapportbok.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 9 december 2019

Hon bekämpar falska läkemedel i tre världsdelar

Cecilia Fant hade en lång karriär i svenska polisen och i Interpol när hon headhuntades. Hon fick ansvar för en stor del av världen inom organisationen PSI, Pharmaceutical Security Institute, en sammanslutning av 37 internationella läkemedelsföretag som vill skydda människors hälsa genom att bekämpa olagliga och falska läkemedel.

 • Av: Jan Ström
 • Patient
 • Torsdag 5 december 2019

Samlad agenda mot antibiotikaresistens

Ökad samverkan ska stärka arbetet mot antibiotikaresistens. En ny forskningsagenda har tagits fram av Vetenskapsrådet som bas för framtida forskning.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Onsdag 4 december 2019

Agneta Karlsson tar över TLV

Agneta Karlsson, tidigare bland annat statssekreterare åt socialdemokratiska socialministrar, har utsetts till ny generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 28 november 2019

Information om restnoteringar på Fass

Läkemedelsportalen Fass kommer från februari att kunna visa detaljerad information om alla restnoterade läkemedel. Det är ett sätt att nå ut brett med rätt information till såväl vård- och apotekspersonal som allmänhet.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 26 november 2019

Stöd i riksdagen för ökade anslag

Nästa höst presenterar regeringen sin proposition om högre utbildning, forskning och innovation. När forskningspolitiken diskuterades på ett seminarium nyligen var riksdagspartierna eniga i flera frågor. Dock försökte flera partiföreträdare även lyfta det egna partiets hjärtefrågor.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 25 november 2019

Sjukvård tydligare profilfråga för Liberalerna

Hälso- och sjukvård ska bli en tydligare politisk profilfråga för Liberalerna. Det beslutade partiet vid Landsmötet i Västerås i helgen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 20 november 2019

”Sverige borde rankas bland de bästa”

”Sveriges internationella attraktionskraft och lyskraft som Life Science-nation”. Så namnger branschorganisationen SwedenBio sitt inspel till den kommande forskningspropositionen. I Life Science-strategin behöver vikten av internationalisering understrykas för samtliga aktörer, betonar organisationen.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 19 november 2019

”Öka anslagen till statliga finansiärer”

I sitt inspel till den kommande forskningspropositionen är branschorganisationen Swedish Medtech kritiskt till ökade basanslag till universiteten på bekostnad av anslag till statliga forskningsfinansiärer. I stället föreslås större anslag till exempelvis Vinnova. Man vill också se forskningsplattformar för samarbeten mellan större och mindre medicinteknikföretag.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 18 november 2019

Kliniska prövningar ökar i Jönköping

Region Jönköping har lyckats vända den negativa trenden och öka antalet kliniska läkemedelsprövningar. Vi har fått en bra struktur där klinikerna har incitament att delta i prövningar, menar regionstyrelsens ordförande Mia Frisk i en intervju från kristdemokraternas riksting.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 15 november 2019

OECD: Vårdkostnader ökar snabbt

Svensken kan räkna med att bli över 80 år gammal och vi har en bra vård med god överlevnad, visar den nya OECD-rapporten ”Health at a glance”. Men det finns även orosmoln – den psykiska ohälsan ökar.

 • Av: Ia Wadendal
 • Torsdag 14 november 2019

KD: ”Statligt ansvar ger mer jämlik sjukvård”

Kristdemokraterna är hittills ensamma om att driva frågan om en förstatligad hälso- och sjukvård, i första hand för att garantera en mer jämlik vård och tillgång till läkemedel. Men i en intervju från partiets riksting i helgen menar Ella Bohlin, sjukvårdspolitisk talesperson, att debatten kring ökat statligt inflytande börjar öppna upp sig.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 12 november 2019

”Satsa på behovsstyrd forskning”

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, utgår från att inriktningen i den förra forskningspropositionen bevaras och förstärks. Forskning ska vara samhällsrelevant och leda till innovationer som implementeras i praktiken. Kommuner och regioner är en strategisk resurs av ”yttersta vikt” för att målen ska nås, anser SKL.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 11 november 2019

”Kraftsamla inom Life Science i Sverige”

Vetenskapsrådet vill se en statlig kraftsamling kring Life Science. Regeringens kontor för Life Science bör få utökade resurser, och ytterligare satsningar behövs för att främja klinisk forskning, anser myndigheten i sitt inspel till regeringens kommande forskningspolitiska proposition.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 8 november 2019

”Stärk Sveriges unika förutsättningar”

Stiftelsen Forska!Sverige uppskattar att regeringen lyfter hälsa och vård inför den kommande forskningsproposition. Stiftelsen lämnar flera förslag som syftar till att öka kvaliteten på grundforskning, klinisk forskning och därmed hälso- och sjukvården.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 7 november 2019