”Cancerstrategin behöver revideras”

Svensk cancervård står sig generellt bra, även om det finns ett flertal utmaningar som måste hanteras. Den bilden framträder i en lägesrapport från Regionala Cancercentrum i Samverkan (RCC).

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 31 mars 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Precisionsmedicin ska bli vardag

Det behövs en kraftsamling om precisionsmedicin ska kunna bli vardag i hälso- och sjukvården konstaterar Region Stockholm som tagit fram en handlingsplan för de kommande åren.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 29 mars 2023
 • Av: Christina Lucas

Han tar över styret i SKR

SKR växlar till röd ledning med grön support och bibehållen samförståndsanda. Valet av Anders Henriksson (S), Region Kalmar, gör att organisationen för första gången får en ordförande med bakgrund från regionpolitiken. SKR:s mäktiga sjukvårdsdelegation kommer att ledas av partikamraten Anna-Lena Hogerud, Region Skåne.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 23 mars 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Ny EU-lag kan slå hårt mot forskning

Europa kan mista 15 miljarder euro per år i uteblivna forskningsinvesteringar om EU-kommissionens läckta förslag till ny läkemedelslagstiftning inom EU blir verklighet. Det varnar läkemedelsföretagens europeiska branschorganisation EFPIA för.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 22 mars 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Spinal muskelatrofi ska ingå i PKU-prov

Tidig upptäckt och behandling av den svåra sjukdomen spinal muskelatrofi kan rädda liv och ge drabbade barn bättre motoriska möjligheter. Socialstyrelsen rekommenderar därför att screeningprogrammet för nyfödda barn, det så kallade PKU-provet, utökas för att även inkludera spinal muskelatrofi.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 21 mars 2023
 • Av: Christina Lucas

SweTrial ska ge fler kliniska prövningar

Ett nationellt partnerskap, SweTrial, kan öka förutsättningarna för fler företagsinitierade kliniska prövningar i Sverige. SweTrial utgör ett väsentligt förslag i den utredning om kliniska prövningar som Peter Asplund nu överlämnat till regeringen.

 • Forskning
 • Fredag 17 mars 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Barbro Westerholm har avlidit

Barbro Westerholm, under decennier en central beslutsfattare och opinionsbildare inom svensk hälso- och sjukvård, har avlidit efter en tids sjukdom, 89 år gammal. Hon var läkaren och politikern som alla lyssnade till med respekt, som alltid tog ställning för utsatta och sköra grupper och för alla människors lika värde.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 15 mars 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Viktig ATMP-satsning i Sverige

Kommersialisering, kompetens och produktionskapacitet sätts i centrum när regeringen ger klartecken för ett nationellt innovationskluster för avancerade terapier – ATMP. Satsningen välkomnas av Lif, de forskande läkemedelsföretagen.

 • Framtidens medicin
 • Tisdag 14 mars 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Mer ljus på dolda kvinnosjukdomar

Vården som riktar sig särskilt till kvinnors sjukdomar – däribland endometrios, klimakteriebesvär och komplikationer i samband med förlossningsvård – måste förstärkas, slår regeringen fast.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 8 mars 2023
 • Av: Christina Lucas

Regioner går mot kärva tider

Verksamhetsplus 2022 för alla regioner. Det sista goda året innan minst två tuffa år. Endast fyra regioner budgeterar med överskott i år. Så kan skiftet från flera ekonomiska gynnsamma år för regionerna till betydligt kärvare tider beskrivas.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 7 mars 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Karolina Antonov

Karolina Antonov - Analyschef på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Låga priser utmanar tillgång till nya läkemedel

Karolina Antonov: Låga priser på läkemedel. Det kan ju ur ett samhällsekonomiskt perspektiv låta tilltalande. Men läkemedelspriserna är internationellt sett så låga i Sverige att vi riskerar en situation där svenska patienter inte får tillgång till den läkemedelsbehandling de behöver. Nu krävs såväl åtgärder som nytänkande.

Karolina Antonov - Analyschef på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Torsdag 2 mars 2023

Rekordår för svensk läkemedelsexport

Sveriges export av läkemedel ökade kraftigt under förra året och uppgick till 139 miljarder kronor, en ökning med 39 procent enligt statistik från SCB, Statistiska Centralbyrån. Det är nu viktigt att Sverige fortsätter satsa på Life Science för att inte tappa mark, menar Lifs expert Frida Lundmark.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 28 februari 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Test ska hitta cancer i en droppe blod

Att hitta cancersjukdomar tidigt kan vara avgörande för att rädda patientens liv. Tidig behandling är dessutom både enklare och mindre kostsamt. Nu utvecklar svenska forskare ett test som med hjälp av unika proteinmönster identifierade med AI, ska kunna detektera flera cancerformer i ett blodprov.

 • Forskning
 • Torsdag 23 februari 2023
 • Av: Lisa Kirsebom

Cancerforskaren gjorde det omöjliga

Kemisten Kevan Shokat gjorde det omöjliga genom att forska fram en molekyl som blockerar funktionen hos muterade Ras-proteiner som orsakar cancer. För forskning som ger hopp till i första hand lungcancerpatienter belönas han med Årets Sjöbergpris.

 • Forskning
 • Tisdag 21 februari 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Sverige sätter EU-fokus på AMR

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot människors hälsa, men de läkemedelsföretag som försöker hitta lösningar har svårt att finansiera sin forskning. Nu sätts förhoppningarna till att EU-kommissionen under våren ska ge klartecken till en lösning på vägen, framkom vid ett webinar från Lif och EFPIA.

 • Forskning
 • Torsdag 16 februari 2023
 • Av: Christina Lucas

Stor EU-satsning på AI inom cancer

I EU-projektet EUCAIM ska bilder från 90000 cancerpatienter samlas och en plattform skapas för att träna AI-verktyg. Om fyra år är målet att omkring femtio nya verktyg ska vara redo för användning i vården. Men frågor om patientintegritet och ekonomi behöver lösas för att projektet ska nå hela vägen.

 • Forskning
 • Torsdag 16 februari 2023
 • Av: Lisa Kirsebom

Kompetensförsörjning utmaning för svensk läkemedelsproduktion

Läkemedel har utvecklats till en av Sveriges största och viktigaste exportbranscher. Men för att den alltmer avancerade produktionen ska kunna öka ytterligare, och för att Sverige ska kunna vara internationellt konkurrenskraftigt, är kompetensförsörjningen en nyckelfråga.

 • Forskning
 • Onsdag 15 februari 2023
 • Av: Kent Björkqvist

EU-möte diskuterade läkemedelsbrist

När cheferna för EU-ländernas läkemedelsmyndigheter under torsdagen träffades i Malmö under Sveriges ordförandeskap diskuterades problemet med globala bristsituationer på vissa läkemedelssubstanser. Lösningen är framför allt närmare samverkan mellan länder och aktörer, menade EMA-chefen Emer Cooke vid en pressträff.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 9 februari 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Haveriutredning visar kommunikationsbrister

Brister i samverkan och kommunikation och oklarheter i ett standardiserat vårdförlopp fördröjde vården av en patient med potentiellt livshotande sjukdom. Nu har Statens haverikommission utrett händelsen som del av en ny satsning på vården, och ger säkerhetsrekommendationer till SKR och Socialstyrelsen.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 7 februari 2023
 • Av: Lisa Kirsebom

Precisionsmedicin blir standardbehandling?

Precisionsmedicin har förutsättning att bli en standardbehandling i cancervården om några år. Men det kräver en ökad medvetenhet om värdet av mer skräddarsydda behandlingar, mer enhetliga regelverk, möjlighet att dela data mellan länder och ett slut på det ekonomiska stuprörstänkandet.

 • Framtidens medicin
 • Torsdag 2 februari 2023
 • Av: Christina Lucas

Screening för lungcancer räddar liv

Presentera screening som hälsokontroller. Jobba med implementeringsstudier för att vara redo för nya screeningprogram. Haka på engagerade politiker för snabbare beslut. Det var några råd kring cancerscreening vid den internationella konferensen i Stockholm om EU:s cancerplan.

 • Framtidens medicin
 • Torsdag 2 februari 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson