Vårdens framtid i en alltmer kaotisk värld

Världen och därmed vården är i snabb takt på väg mot en ny tillvaro som kännetecknas av kaos, komplexitet, osäkerhet och föränderlighet, enligt forskare. Ibland påstås att samhällskontraktet är brutet och hur ska den framtida sjukvården då utformas för att upprätthålla förtroendet hos skattebetalarna, medborgarna?

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 18 januari 2019

Genombrottsår för nya läkemedel

Fler nya läkemedel, och fler läkemedel mot sällsynta sjukdomar. Det är tydliga trender i europeiska läkemedelsmyndighet EMAs statistik för 2018. Av de 84 läkemedel som godkändes av myndigheten är 42 helt nya substanser.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Torsdag 17 januari 2019

Kvantdator kan revolutionera Life Science

Just nu pågår projekt runt om i världen för att utveckla kvantdatorer. Det är dags för Life Science-industrin att börja undersöka möjligheterna som kvantdatorer kan ge, inte minst inom läkemedelsutveckling och gensekvensering. Det anser Ebba Carbonnier, portföljansvarig för Skalbara lösningar för bättre hälsa inom det nationella innovationsprogrammet Swelife.

 • Av: Boel Halldén
 • Tisdag 15 januari 2019

Regioner ges fullt ansvar för läkemedel

Det nya systemet för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel blir inte enklare, men däremot tydligare. Det säger utredaren Toivo Heinsoo, som nu överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen, i en intervju för LIFe-time.se.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 11 januari 2019

Ökning av livmoderhalscancer ska stoppas

Det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer ska kompletteras med en tätare uppföljning av de kvinnor som visar sig bära på HPV 16 och 18 – två virustyper som ger snabbare cellförändringar och ligger bakom majoriteten av de fall som utvecklas till cancer. Samtidigt går det trögt med införandet av det nationella vårdprogrammet i de flesta landsting.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Torsdag 10 januari 2019

Christofer Fjellner

Christofer Fjellner - Europaparlamentariker (M)

Krönika

Europas framtid är inte billiga kopior

Ska Sverige förbli en kunskapsnation med högkvalificerade jobb måste vi ge läkemedelsföretagen förutsättningar att konkurrera och vilja investera i Sverige och Europa. Då kan inte patenträtten urholkas så som nu föreslås i EU-parlamentet.

Christofer Fjellner - Europaparlamentariker (M)

 • Onsdag 9 januari 2019

Nu är det slut med landstingen

Sedan 1 januari har Sverige inga landsting – då blev de sista sju regioner och tog över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna. Fler beslut och initiativ kan nu skötas av regionerna själva.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 8 januari 2019

Nya läkemedel kostar samhället allt mindre

Samhället får tillbaka mer pengar i återbäring från läkemedelsföretagen än den totala kostnadsökningen under 2018 för originalläkemedel. Det visar nya ekonomiska beräkningar från LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 20 december 2018

Från helrött till brokig färgskala i Norrland

Från helrött till en politiskt betydligt mer brokig färgskala. Det blev effekten av regionvalen i skogslänen, där Socialdemokraterna tappade stort och nu bara styr tre av sju regioner.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Tisdag 18 december 2018

Avtal för snabbare forskningsprojekt

För att snabbare få fram lovande forskningsresultat som kan lindra de neurologiska sjukdomarna MS, spinal muskelatrofi och alzheimers sjukdom har Karolinska Institutet och företaget Biogen slutit ett övergripande samarbetsavtal.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 17 december 2018

Modell för off label-utvärdering presenterad

Läkemedelsverket har tagit fram förslag på en preliminär modell för hur risk och nytta ska kunna värderas för ett läkemedel som används utanför godkänd indikation, off label. På branschmötet Läkemedelsmarknadsdagen presenterade myndigheten den skissartade modellen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 14 december 2018

Snart minskar risken för falska läkemedel

Snart blir det ännu svårare för falska läkemedel att ta sig in i distributionskedjan från producent till patient. Varje receptbelagd läkemedelsförpackning ska förses med en unik 2D-kod och en säker försegling. Efter den 9 februari 2019 råder skarpt läge för e-verifikation i hela försörjningskedjan.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 13 december 2018

Pristagare inspirerade av evolutionen

Det är lördag morgon, nästan i gryningen när kemipristagarna George P. Smith, Gregory P. Winter och Frances Arnold levererar sina Nobelföreläsningar i Aula Magna på Stockholms universitet.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Onsdag 12 december 2018

Ödmjuka Nobelpristagare föreläste

I helgen höll årets pristagare i medicin sin Nobelföreläsningar på Karolinska Institutet. Det var två mycket lågmälda och ödmjuka herrar som en åt gången äntrade scenen inför en fullsatt aula för att hålla sina föreläsningar.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Tisdag 11 december 2018

Dags testa incitament för nya antibiotika

Snart ska Folkhälsomyndigheten redovisa sina förslag för att stimulera svenska aktörer och främja utveckling av nya antibiotika. LIF anser att det är nödvändigt att man ser över hela kedjan från forskning till användning efter godkännandet av nya antibiotika.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 7 december 2018

Läkemedelsbolag söker inte innovationspengar

När Vinnova utlyser pengar för innovationsprojekt kring vård och hälsa väljer stora och medelstora läkemedelsbolag att inte vara med. Synd, tycker myndigheten, som menar att bolagen kunskap behövs i projekten.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 6 december 2018

Mikael Damberg: Sverige bör bygga AI-samarbeten

Det är farligt att bygga diskussionen kring utveckling av AI att det handlar om att maskiner tar över. Ny teknik ska hjälpa människorna, inte ta deras jobb. Vi bör diskutera AI som beslutsstöd i vården, menade Mikael Damberg, närings- och innovationsminister i övergångsregeringen, under Forska!Sverige-dagen.

 • Av: Boel Halldén
 • Onsdag 5 december 2018

Radikala förändringar krävs för AI i vården

För att införandet av artificiell intelligens, AI, inom svensk sjukvård ska gå snabbare krävs ökad kompetens hos ledning och medarbetare, lagstiftning kring data och en radikal förändring av vårdens IT-system. Det framkom under ett panelsamtal under Forska!Sverige-dagen.

 • Av: Boel Halldén
 • Tisdag 4 december 2018

AI kan spara tid och pengar för sjukvården

Artificiell intelligens, AI, har stor potential för sjukvården och särskilt cancervården, framkom vid Forska!Sverige-dagen. Flera exempel presenterades på hur AI kan spara tid och pengar för vården, och minska onödigt lidande för patienter.

 • Av: Boel Halldén
 • Måndag 3 december 2018

Rätt patient ska få rätt cancerbehandling

Förr gjorde man en stor studie där en del patienter slumpmässigt fick ett nytt läkemedel och en del den etablerade behandlingen. Svaret om det nya var bättre gavs på gruppnivå. Med dagens målstyrda behandlingar blir det viktigare att hitta just de patienter som gagnas av den nya behandlingen – en snabb utveckling som bara inletts.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 30 november 2018

Screening och lungcancer i fokus

Socialstyrelsen är mitt uppe i en översyn av nationella screeningprogram inom cancer. Nyligen gavs tummen ner för prostatacancerscreening, men frågan lär dyka upp igen. Att relativt många icke-rökare får lungcancer är något av ett mysterium. Båda frågorna avhandlades på Dagens Medicins Cancerdag 2018 nyligen.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 29 november 2018

Skarp politik krävs för Life Science-lyft

Hur ska den nationella Life Science-strategin leda till konkret handling? Genom några första satsningar som följs upp noga, menar Life Science-kontorets chef Jenni Nordborg. Men det krävs också politiker som vågar fatta tuffa beslut. Det menade deltagarna i konferensen MedInnovation Skånes slutdebatt.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Onsdag 28 november 2018

Michel Sadelain: I början trodde ingen på CAR-T

Förra året godkändes den första CAR-T-cellsbehandlingen mot olika typer av blodcancer. Behandlingen anses vara en revolution. För patienter där alla behandlingsalternativ varit uttömda finns nu hopp. LIFe-time.se fick en intervju med mannen bakom upptäckten, Michel Sadelain, när han nyligen föreläste på Nobel Forum vid Karolinska Institutet.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Måndag 26 november 2018

Stor nationell satsning på precisionsmedicin

En nationell satsning på precisionsmedicin har sjösatts i dagarna. Med projektet Genomic Medicine Sweden, GMS, ska avancerad genetisk analys införas i den svenska sjukvården.

 • Av: Boel Halldén
 • Torsdag 22 november 2018

Fokus på säkrare läkemedel för barn

Många läkemedel som används till barn är inte utprovade på barn, och inom många områden saknas samlad kunskap. Ett exempel är kontrastmedel vid barnradiologiska undersökningar. I en färsk rapport från Läkemedelsverket redovisas satsningar som vill höja kunskapen och främja insatser som kan bidra till en effektivare och säkrare läkemedelsanvändning till barn.

 • Av: Eva Nordin
 • Patient
 • Onsdag 21 november 2018

Ny tid för läkemedels-Europa

Helt nya slags läkemedel, suddiga gränser till medicinteknik och kliniska studier som måste förnyas när läkemedel ingår i paket med diagnostik, appar och patientrapporterad hälsa. Det är några kännetecken på ett läkemedels-Europa som görs om från grunden. Tomas Salmonson har i tjugo år varit en del av denna förändring.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 20 november 2018

Tomas Salmonsons uppdrag klart efter tjugo år

Att värdera läkemedel även efter godkännandet, större medverkan av patienter, att en sjukdom delas upp i flera sjukdomar, samt att särläkemedlen blir allt fler. Det är några förändringar Tomas Salmonson upplevt under knappt två decennier som centralt placerad inom Europas godkännandesystem för läkemedel.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 19 november 2018

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Läkemedel en nödvändig samhällsfunktion

Anders Blanck: En av ytterst få anslagshöjningar i övergångsregeringens budgetförslag är att den statliga läkemedelsförmånen ökar med 1,9 miljarder kronor nästa år. Att regeringen ser läkemedel som en nödvändig samhällsfunktion är ett tydligt besked inför framtiden.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Torsdag 15 november 2018

Stora skillnader i förskrivning av adhd-läkemedel

I vissa delar av landet får en av tio pojkar mellan 10 och 17 år adhd-läkemedel – i andra delar är andelen färre än tre procent. Varför skillnaderna är så stora är fortfarande en öppen fråga, men enligt Socialstyrelsens rapport handlar det inte enbart om socioekonomiska och psykosociala faktorer.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 12 november 2018

Antibiotikaresistens bakom minst 33 000 dödsfall

Minst 33 000 personer i Europa dör varje till följd av infektioner med resistenta bakterier. Det visar en ny forskningsrapport från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, som publiceras i tidskriften Lancet Infectious Diseases.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 9 november 2018

Nya läkemedel bakom färre fall av stroke

Stroke minskar kraftigt i Sverige. Trenden har varit densamma i omkring ett decennium, och 2017 sjönk antalet vårdtillfällen för stroke ännu mer. Nya blodförtunnande läkemedel mot förmaksflimmer är en av förklaringarna.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Onsdag 31 oktober 2018