Cytostatikapump möjliggör hemsjukvård

Skånes Universitetssjukhus är först i landet med att erbjuda cellgiftsbehandling utanför sjukhuset. Patienten får med sig en portabel cytostatikapump i en liten lätt ryggsäck. Idén kommer från Danmark där de flesta större sjukhus erbjuder den här möjligheten till cancerpatienter.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Måndag 19 februari 2018

Längre köer men mer digitalt i vården

Landstingen bryter mot den lagstadgade vårdgarantin. Endast nio av tio personer får kontakt med primärvården samma dag de söker. Endast tre av fyra får en planerad åtgärd i specialistvården inom 90 dagar. Samtidigt ökar den digitala tillgängligheten. Det framgår av en ny rapport från Socialstyrelsen.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 16 februari 2018

Kriminalvården central för att nå hepatit C-mål

Att hitta och behandla alla smittade är en viktig pusselbit för att Sverige ska lyckas eliminera hepatit C till år 2030 i linje med Världshälsoorganisationen WHO:s mål. En stor andel av de smittade passerar Kriminalvården och därför kan ett effektivt samarbete med sjukvården bli en viktig del av en nationell strategi för att nå målet.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 15 februari 2018

Lovande resultat med kombinerad immunterapi

En antikropp och en dna-sekvens kan samverka för att effektivt bekämpa såväl primärtumörer som obehandlade metastaser i kroppen. Det visar en ny studie från Stanford University School of Medicine. Patienter med lymfom rekryteras nu för en klinisk prövning.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 14 februari 2018

Nej till screening av prostatacancer

Hälso- och sjukvården ska inte erbjuda screening för prostatacancer. Risken för överdiagnostik, överbehandling och biverkningar är för stor. Det anser Socialstyrelsens screeningråd. Men slutsatsen kritiseras.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Tisdag 13 februari 2018

EMA inför nya rutiner för särläkemedel

En substans som under utvecklingen haft särläkemedels status ska kunna förlora sin status inför marknadsintroduktionen om omständigheterna ändrats. EMA inför rutiner där alla särläkemedel granskas två gånger.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Måndag 12 februari 2018

En ny biobankslag ska stärka Life Science

Ett nationellt biobanksregister kan leda till högre vårdkvalitet, bättre patientsäkerhet och stärka svensk Life Science-forskning. Förslaget förs fram i ny utredning. Utredaren Johanna Adami vill underlätta framtida forskning på insamlade prover och vill stärka patienters rätt till information om och inflytande över prover i biobanker.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 9 februari 2018

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Dags att agera i antibiotikafrågan

Anders Blanck: Det riskerar att gå rundgång i antibiotikafrågan i Sverige. Regeringsuppdrag som rapporterats leder till nya uppdrag. Nu är det dags att gå till handling och prova de förslag som tagits fram för att säkerställa tillgänglighet till nya antibiotika.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Onsdag 7 februari 2018

Kontor för Life Science på Näringsdepartementet

Regeringen inrättar ett permanent kontor för Life Science i Näringsdepartementet för att åstadkomma bättre samordning och högre tempo i arbetet med att stärka Sverige som Life Science-nation. Kontoret kommer att ledas av Jenni Nordborg, avdelningschef för Hälsa vid Vinnova.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 5 februari 2018

Trögt med ny kunskap inom cancervården

Politiker, myndigheter, läkare och patienter gör samma analys av cancervården. Behovet av mer klinisk forskning, gemensamma digitala register och snabbare implementering av ny kunskap är överhängande.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Patient
 • Tisdag 6 februari 2018

Världen har vaknat inför AMR-hotet

Antibiotikaresistens, AMR, ligger mycket högt på dagordningen hos läkemedelsföretag, akademiska forskare, myndigheter och organisationer världen över. Det behövs, för de senaste rapporterna visar att spridningen av resistenta bakterier fortsätter att öka, att forskningen är otillräcklig, och att nya ersättningsmodeller saknas. I Sverige varnar Folkhälsomyndigheten för upp till 42 000 dödsfall och kostnader på 16 miljarder kronor fram till år 2050 på grund av AMR.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 1 februari 2018

WHO varnar för höga nivåer av antibiotikaresistens

Världshälsoorganisationen WHO varnar i den första lägesrapporten från det nya globala övervakningssystemet GLASS för utbredd antibiotikaresistens vid ett antal allvarliga infektioner i såväl hög- som låginkomstländer.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 31 januari 2018

Miljardbelöning föreslås till nya antibiotika

En miljard dollar för ett nytt antibiotikum som stärker folkhälsan är ett av förslagen för att stimulera fram nya antibiotika. Bland andra förslag kan nämnas bidrag till forskare, långsiktig finansiering av generiska antibiotika och koordinatörer som följer utvecklingen.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 30 januari 2018

Starkare stöd för råd och läkemedel mot rökning

Sjukvården rekommenderas att öka stödet till personer som vill sluta röka. Kvalificerade rådgivande samtal med eller utan läkemedel ges hög prioritet i Socialstyrelsens förslag till nya nationella riktlinjer.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Patient
 • Fredag 2 februari 2018

Stora regionala skillnader i förlossningsvården

Allvarliga bristningar vid förlossningar har minskat något i landet, men det är fortfarande stora regionala skillnader – det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Även antalet kejsarsnitt skiljer sig mellan landstingen. Statistiken visar också att fetma och övervikt ökar bland gravida kvinnor.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Fredag 26 januari 2018