Säljchefen blir sjuksköterska under pandemin

Otto Simonsson kombinerar sitt ordinarie jobb på ett läkemedelsföretag med arbetspass inom covidvården sedan i våras. Behovet av extrapersonal är stort och i Uppsala har regionen i omgångar försökt rekrytera nya medarbetare.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 20 januari 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Ingen realtidsdata ger oklar lägesbild av cancervården

Pandemin har blottat bristen på realtidsdata för cancervården. Därmed riskerar cancervården att bli ett slagträ i debatten om hur vården klarar pandemin, konstaterar Hans Hägglund, nationell cancersamordnare och chef för RCC, Regionala cancercentrum i samverkan.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 19 januari 2021
 • Av: Christina Lucas

Nya satsningar på precisionsmedicin

Som del av en satsning på precisionsmedicin och hälsodata satsar regeringen 16 miljoner på samverkansprojektet Genomic Medicine Sweden. Pengarna går till pilotstudier inom barncancer, bröst- och äggstockscancer.

 • Forskning
 • Tisdag 12 januari 2021
 • Av: Lisa Kirsebom

Forskningssatsning präglad av pandemin

Regeringens forsknings- och innovationsproposition innebär en höjning av statens ambitioner på forskningsområdet – både i form av ekonomiska satsningar och ett tydligt Life Science-perspektiv, anser Lif.

 • Forskning
 • Fredag 18 december 2020
 • Av: Christina Lucas

Svensken bakom vaccinet: “mRNA är ett genombrott”

Coronavaccinet från Pfizer/BioNTech kan komma i pulverform redan till hösten nästa år. Det betyder att det inte måste förvaras i minus 70 grader, och med andra ord blir mycket enklare att hantera. Det berättade Mikael Dolsten, svensken bakom vaccinet som redan börjat användas i Storbritannien, Kanada och USA, under den vetenskapliga konferensen State of the Art Covid-19.

 • Forskning
 • Torsdag 17 december 2020
 • Av: Ia Wadendal

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Tydligare patientperspektiv kan visa vägen

Anders Blanck: Situationen kring kombinationsbehandlingar visar tyvärr på en oförmåga inom läkemedelssystemet att snabbt lösa problem, vilket direkt drabbar svårt sjuka cancerpatienter. Patientperspektivet måste bli tydligare.

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Fredag 18 december 2020

Snabb process för vaccininformation

Inom några dygn efter att ett nytt vaccin mot covid-19 godkänts av EUs läkemedelsmyndighet EMA ska information om vaccinet kunna finnas i sjukvårdens journalsystem och på Fass. Det är ambitionen från Fass, läkemedelsföretagen och svenska myndigheter.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 16 december 2020
 • Av: Christina Lucas

Läkemedelsprövning på distans på väg

Läkemedelsprövningar där patienterna deltar från hemmet kan ge bättre data, snabbare genomförda prövningar och göra det möjligt för fler patienter att delta, oberoende av var i landet de bor. En förstudie som Läkemedelsverket gjort visar att det finns många fördelar – men också frågor som måste lösas för att studierna ska kunna ske på ett patientsäkert sätt.

 • Forskning
 • Tisdag 15 december 2020
 • Av: Christina Lucas

Vacciner kan ge immunitet nästa sommar

Hundratals vaccin mot covid-19 och över 1 100 läkemedelsbehandlingar testas nu. Alla ansträngningarna från forskare och vaccinbolag kan leda till coronaviruset bemästras i flera världsdelar redan under nästa år, visar en prognos som presenterades på presskonferens med IFPMA, den globala branschorganisationen för läkemedelsföretag.

 • Forskning
 • Torsdag 10 december 2020
 • Av: Ia Wadendal

Lång väntan på cancerscreening i regioner

2021 ser ut att bli året då screening för tjock- och ändtarmscancer byggs ut över hela Sverige. Dalarna har utsetts till försökslän för en modell med nationell styrning från Region Stockholm.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 9 december 2020
 • Av: Fredrik Mårtensson

Skåne vill ta täten inom läkemedel

Region Skåne har en ny läkemedelsstrategi för åren 2021–24. Närmare 370 miljoner kronor extra avsätts i nästa års budget till nya och förbättrade läkemedel. Det innebär en ökning på 12 procent jämfört med i år.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 8 december 2020
 • Av: Lisa Kirsebom

Jonas Vikman

Jonas Vikman - Samhällspolitisk chef på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

330 dagar – en seger för vetenskapen

Jonas Vikman: Det tog 330 dagar från identifiering av det okända viruset tills det första vaccinet godkändes. Den globala vetenskapliga kraftansträngning som skett under 2020, samtidigt som coronapandemin härjat, saknar motstycke i medicinhistorien. Förklaringen? Den viktigaste är att alla har jobbat tillsammans.

Jonas Vikman - Samhällspolitisk chef på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Fredag 4 december 2020

Andra vågen leder till färre operationer

Omställningen för att klara vården av fler covidpatienter ger direkta effekter på en minskning av planerade operationer. Men erfarenheter från i våras gör att regionerna tror på en mindre nedgång under pandemins andra våg.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 3 december 2020
 • Av: Fredrik Mårtensson

Min vårdplan ska bidra till jämlik cancervård

En nationell utformning av Min vårdplan utifrån olika diagnosgrupper ska bidra till att cancerpatienter får samma information oavsett var i landet man bor – och bidra till bättre och säkrare vård. Först ut är bröstcancer, men fler diagnosgrupper står på tur.

 • Patient
 • Tisdag 1 december 2020
 • Av: Christina Lucas

Lif vill testa miljömodell vid upphandling

En ny rapport visar hur olika aktörer kan driva på miljöförbättringar vid tillverkning och användning av läkemedel. Rapporten utgår från en modell för miljöbedömning av läkemedel som Lif, och IVL Svenska miljöinstitutet sedan tidigare tagit fram. Nu är nästa steg att testa modellen i samband med regionernas upphandling av läkemedel.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 26 november 2020
 • Av: Christina Lucas

EMA håller öppet möte om vacciner

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, tar till ett ovanligt grepp och bjuder in allmänheten till ett öppet informationsmöte om hur arbetet med att ta fram och godkänna vaccin mot covid-19 går till, där det blir möjligt för enskilda medborgare att ställa frågor och ge synpunkter.

 • Forskning
 • Onsdag 25 november 2020
 • Av: Christina Lucas

EMAs nya riktlinjer för coronavacciner

Redovisa minst sex veckors data kring vaccinets säkerhet, och undersök om vaccinet skyddar både mot infektion och sjukdom. Uppföljningen av biverkningar och avtagande immunitet måste hålla i minst ett år. Det är några av kraven som EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, ställer på de bolag som vill ha sina coronavaccin godkända.

 • Forskning
 • Tisdag 24 november 2020
 • Av: Ia Wadendal

Vården stod pall – men oro för utebliven cancervård

Sjukvården i de flesta EU-länderna stod pall mot trycket under pandemins första våg, men på bekostnad av andra diagnoser, som cancer och psykisk hälsa, konstaterar EU-kommissionen och OECD i en rapport om pandemiåret 2020.

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 20 november 2020
 • Av: Christina Lucas

Mammografi effektivt för äldre

Screening med mammografi leder till markant lägre dödlighet i bröstcancer även för kvinnor som undersöks efter fyllda 70 år. Det visar en studie från Umeå universitet.

 • Patient
 • Tisdag 17 november 2020
 • Av: Fredrik Mårtensson

Högt vårdbetyg – men dolda behov oroar

Trots stora omställningar i hälso- och sjukvården under våren och sommaren fick de allra flesta patienterna den vård de behövde, enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Men bakom minskade vårdbesök finns samtidigt en risk för oupptäckta cancerdiagnoser och dolda vårdbehov.

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 13 november 2020
 • Av: Christina Lucas

Snabb introduktion med ny metod

Hjärtsviktspatienter i Umeå har snabbt fått tillgång till nya, effektiva läkemedel genom en ny, systematisk introduktionsmetod. Umeåforskaren Helena Norberg ser stora fördelar med modellen för patienter med kroniska sjukdomar

 • Forskning
 • Torsdag 12 november 2020
 • Av: Fredrik Mårtensson

Ny översikt om vacciner mot covid-19

Beskedet från företaget Pfizer om att preliminära resultat visar att deras vaccinkandidat mot covid-19 ger över 90 procents förebyggande skydd har stärkt hoppet om medicinska lösningar mot pandemin i närtid. Branschorganisationen Lif har publicerat en ny översikt som visar att just nu testas 47 vaccinkandidater på människa i kliniska prövningar.

 • Forskning
 • Onsdag 11 november 2020
 • Av: Christina Lucas