Många nya kombinationer på gång

Läkemedelsföretagen lanserar i snabb takt nya läkemedel och kombinationsbehandlingar mot cancer, och den intensiva forskningen inom cancerområdet kommer att ge ett stort antal nya behandlingar de ­kommande fem åren. Men systemen för utvärdering och prissättning har inte hängt med vilket kan drabba patienterna, anser läkemedelsföretagen.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 20 mars 2018

Kombinationsbehandlingar lyfter cancervård

Forskningen kring cancer och utveckling av nya läkemedel har länge varit stark. Under ett par decennier har det lanserats nya behandlingar på område efter område. Flera olika antikroppar mot olika cancerdrivande mutationer har lanserats liksom immunförsvarsstärkande läkemedel. Det finns en lång tradition av att kombinera läkemedel mot tumörsjukdomar, som lungcancer.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Måndag 19 mars 2018

Antikroppar vapen mot bakterier

Redan dör omkring 700 000 människor i världen av infektioner som inte kan behandlas. Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot liv och hälsa. Antikroppar mot bakterier eller bakteriegifter kan bli del av lösningen – men mycket forskning återstår innan behandlingen kan få större genomslag.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Fredag 16 mars 2018

Snabb utveckling inom genterapi

I flera decennier har hoppet levt om genterapin. Ett sätt att göra den svårt sjuka helt frisk, kanske genom en enda behandling. Hittills har framgångarna varit begränsade – men nu verkar ett större genombrott nära.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 15 mars 2018

Alzheimers – den stora utmaningen

Alzheimers sjukdom tillhör de mest angelägna områdena för nya effektiva läkemedel. Men hittills har utfallet av alla ansträngningar varit magert. En nyckel är att hitta biologiska markörer flera år innan sjukdomen ger symptom. En annan är att utveckla läkemedel som då kan sättas in för att hindra att sjukdomen bryter ut.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 14 mars 2018

När egna celler blir botemedel

Flera svåra cellnedbrytande sjukdomar saknar bra behandlingar. Cellterapi kan vara vägen till permanent bot för annars livslånga sjukdomar. Allt fler vetenskapliga hinder har överkommits – men logistiken, regleringen och affärsmodellerna är bara en del av det som återstår att lösa.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 13 mars 2018

Framtidens medicin är snart här

Aldrig tidigare har den medicinska forskningen varit lika intensiv som idag. Nya behandlingar som i grunden kan förändra vårdens struktur och hur vi ser på sjukdomar finns inom räckhåll. Nu behövs en diskussion om hur samhället kan bli redo för de medicinska genombrotten, menar LIFs vd Anders Blanck.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 9 mars 2018

Få landsting har strukturerad hjärtflimmervård

Endast 8 av 21 landsting har ett strukturerat omhändertagande av personer med förmaksflimmer, som kan halvera dödligheten och kraftigt minska behovet av sjukhusvård hos dessa patienter. Det visar Flimmerrapporten 2018 som tagits fram av patientorganisationen HjärtLung.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Fredag 9 mars 2018

Dansk storsatsning på Life Science

Danmark ska utvecklas till en ledande Life Science-nation i Europa. Det är målet för den tillväxtplan som den danska regeringen lagt fram. Skatteavdrag på 110 procent för forskningsinvesteringar och slopade avgifter för kliniska prövningar är två av förslagen i planen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 6 mars 2018

Samarbete ska ge bättre biologiska läkemedel

Ett nytt centrum ska söka bättre formuleringar av biologiska läkemedel. Projektet samlar industri och akademi i Malmö-Lund och Stockholm-Uppsala. Under två år ska man utveckla både nya metoder och samarbetsformer.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Måndag 26 februari 2018

”Förslag om läkemedelslista bör bli språngbräda”

All relevant information om utskrivna och uthämtade receptläkemedel för en person ska nu samlas i ett register, en nationell läkemedelslista. Regeringens förslag kommer enligt socialminister Annika Strandhäll (S) att öka patientsäkerheten och göra vården bättre när det träder i kraft den 1 juni 2020.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 1 mars 2018

Kraftig ökning av livmoderhalscancer i Sverige

För första gången på flera årtionden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige. Bara mellan 2014 och 2015 låg ökningen på 20 procent, eller ytterligare 100 fall, visar en ny rapport från Cancerfonden. Två av tre kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer har inte alls eller bara sporadiskt deltagit i screeningprogrammet.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Fredag 23 februari 2018

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Vilket land vill Sverige vara?

Anders Blanck: Ska Sverige vara ett land som bejakar innovationer som gör oss till ett friskare folk och som stärker Life Science-sektorn – eller ett land som prioriterar låga priser på läkemedel som ger fortsatt låga läkemedelskostnader? Tyvärr ger den pågående läkemedelsutredningen inget svar i sitt delbetänkande.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Onsdag 21 februari 2018