Livmoderhalscancer ska utrotas

En nationell styrning med utökade satsningar på vaccination och screening ska utrota livmoderhalscancer i Sverige inom 5-7 år. En enig riksdag uppmanar regeringen att ta sig an WHO:s globala strategi på området.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 8 april 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Jätteprojektet Scapis öppnar för forskare

Nu kan alla svenska forskare söka svar kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar med stöd av unikt material från projektet Scapis och dess kombination av djup och bredd som data-, bild- och biobank. 30 000 svenskar har bidragit med omfattande data som nu görs tillgänglig för forskning som en unik kunskapsbank.

 • Forskning
 • Tisdag 6 april 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Förslag på ökad lagerhållning

Läkemedelsföretag ska få ansvar för att lagerhålla läkemedel i Sverige för minst sex månaders förbrukning. Det är ett av förslagen i Åsa Kullgrens utredning om bättre beskedskap inom hälso- och sjukvården.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 31 mars 2021
 • Av: Kent Björkqvist

Precisionsmedicin ut på klinik

Precisionsmedicinen är på väg ut på klinikerna – men utmaningarna är stora. Ett lyckat pilotprojekt på Karolinska ska nu stå modell och hjälpa vården hitta praktiska lösningar på organisatoriska problem.

 • Framtidens medicin
 • Tisdag 30 mars 2021
 • Av: Lisa Kirsebom

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Politisk styrning efterlyses

Anders Blanck: Den politiska styrningen av läkemedelsområdet har upphört och makten har överlämnats till ett fåtal tjänstemän på statlig och regional nivå. Vi behöver en bredare politisk debatt om hur patienter ska ges möjlighet till behandling med godkända läkemedel, och om vilket land Sverige ska vara.

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Måndag 29 mars 2021

”Vi kan skapa världsunikt kluster”

Ole Petter Ottersten, rektor vid Karolinska Institutet, ser en dynamisk utveckling av Life Science i Stockholmsregionen. KI har tagit ett stort ansvar under pandemin, men universitetets djupa kompetens kunde utnyttjats mer av myndigheter och politiska beslutsfattare, säger han i en stor intervju för Life-time.

 • Framtidens medicin
 • Tisdag 23 mars 2021
 • Av: Kent Björkqvist

Samarbete ska stärka Norden inom Life science

Unika hälsodataregister, hög kvalitet på sjukvården och en lång tradition av samarbete är egenskaper som kan bidra till att stärka de nordiska ländernas konkurrenskraft inom Life science, var slutsatsen när Lif bjöd in till konferens om nordiskt samarbete.

 • Forskning
 • Måndag 22 mars 2021
 • Av: Christina Lucas

Krafttag krävs för bättre kontinuitet

En fast vårdkontakt är en nyckelfaktor för god kvalitet i primärvården – det är en av slutsatserna i en ny rapport från Vårdanalys. Men bara 35 procent av svenskarna har en sådan. Och skillnaderna är stora mellan stad och glesbygd. Det krävs krafttag från regionerna för att stävja ojämlikheten i primärvården, menar myndigheten.

 • Patient
 • Torsdag 18 mars 2021
 • Av: Ia Wadendal

Pris för nya migränläkemedel

På 1980-talet började han undersöka om molekylen CGRP hade en koppling till migrän. Nu belönas Lars Edvinsson med prestigefulla The Brain Prize, och gläder sig åt nya läkemedel som ändrar livet för patienterna.

 • Forskning
 • Onsdag 17 mars 2021
 • Av: Lisa Kirsebom

Försenade cancerdiagnoser oroar

Cancerfallen minskade med 9,3 procent under perioden januari-oktober ifjol, visar en sammanställning från Regionala cancercentrum i samverkan, RCC. Men cancerkirurgin har inte påverkats negativt och nedgången av nydiagnostiserade tumörer är inte hög i en internationell jämförelse.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 16 mars 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Otto Cars

Otto Cars: Samhällsförändring krävs mot resistenshot

Det krävs beteendeförändringar i hela samhället för att angripa antibiotikaresistens. Det anser Otto Cars, professor i infektionssjukdomar och en av världens främsta auktoriteter inom området, inför Uppsala Health Summit som i år fokuserar på resistenshotet.

Otto Cars - Seniorprofessor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och grundare av det globala nätverket ReAct som arbetar mot antibiotikaresistens.

 • Några frågor till...
 • Fredag 12 mars 2021

Satsning i Uppsala på forskningssjuksköterskor

Akademiska i Uppsala var först med en särskild kompetensmodell för forskningssjuksköterskor. Nu bygger universitetssjukhuset vidare på strategin med ett särskilt introduktionsår och en generell arbetsbeskrivning för yrkesgruppen.

 • Forskning
 • Onsdag 10 mars 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Utan patentskydd inga vacciner

Anders Blanck: Diskussionen inom världshandelsorganisationen WTO om att avskaffa patentskyddet för vacciner mot covid-19 är mycket farlig. Det skulle ge oöverblickbara negativa konsekvenser för all framtida utveckling av läkemedel och vacciner. Dessutom är det ingen lösning på problemet att snabbt producera stora mängder vacciner till hela världens befolkning.

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Tisdag 9 mars 2021

”Vi är i början av en lång förändringsresa”

Första sträckan på en lång förändringsresa är avklarad. Så vill samordnaren Jenni Nordborg i en stor intervju för Life-time beskriva arbetet under det första året med en nationell strategi för Life Science. Året har förstås präglats av pandemin, som samtidigt medfört att Life Science-branschen synliggjorts som aldrig förr.

 • Forskning
 • Torsdag 25 februari 2021
 • Av: Kent Björkqvist

TLV vill se flexibelt system för ATMP

Framtida betalningsmodeller för avancerade cell- och genterapier (ATMP) kommer att kräva stor flexibilitet, men några skarpa myndighetsförslag är inte att vänta när regeringen under våren ska ta del av en utredning. Det framkom vid ett webbinarium som pris- och subventionsmyndigheten TLV anordnade.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 24 februari 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Nära vård kräver begripligt system

Ett nytt synsätt hos politiker och profession, och ett system som är begripligt för patienterna. Det några av förutsättningarna för att primärvården ska bli det nav i hälso- och sjukvården som utredaren Anna Nergårdh haft i uppdrag att ta fram.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 23 februari 2021
 • Av: Christina Lucas

Anders Blanck och Jonas Vikman

Anders Blanck och Jonas Vikman - Anders är vd på Lif och Jonas samhällspolitisk chef

Vaccintillverkning enorm industriell utmaning

Anders Blanck och Jonas Vikman: Tillverkning av vacciner mot covid-19 utgör en enorm industriell utmaning. Aldrig tidigare har läkemedelsföretagen ställts inför uppgiften att på kort tid producera vacciner till stora delar av världens befolkning. Det är något som beslutsfattare på alla nivåer behöver förstå.

Anders Blanck och Jonas Vikman - Anders är vd på Lif och Jonas samhällspolitisk chef

 • Fredag 19 februari 2021

Sjöbergpris till upptäckt av ny mekanism

Från katastrof till livräddare – i dag hjälper släktingar till läkemedlet talidomid cancerpatienter. Årets Sjöbergpris går till forskaren som förklarat både effekten och de biverkningar som skuggade historien.

 • Forskning
 • Torsdag 18 februari 2021
 • Av: Lisa Kirsebom

Bara en av tre har fast vårdkontakt

Ökad kontinuitet genom att fler patienter får en fast läkarkontakt blir knappast den rivstart för omställningen till en god och nära vård som varit politikernas förhoppning. Andelen med fast läkarkontakt i primärvården ligger kvar på en internationellt mycket låg nivå, visar en rapport från Vård- och omsorgsanalys.

 • Patient
 • Tisdag 16 februari 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Expert: Så kan virusvarianter besegras

Ingredienserna i receptet för att trycka ned nya virusvarianter är inte så många, men alla länder måste försöka använda dem. Masstesta, smittspåra, isolera, inför restriktioner – och vaccinera så många som möjligt, så snabbt som möjligt. Det säger den ansedda experten Astrid Iversen, professor i virologi och immunologi vid Oxford-universitetet, i en stor intervju för Life-time.

 • Forskning
 • Torsdag 11 februari 2021
 • Av: Ia Wadendal

Ekonomiskt rekordår för regioner

Lägre vårdtryck i den ordinarie vården och ökade statsbidrag gör paradoxalt nog pandemiåret 2020 till ett ekonomiskt rekordår för regionerna.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 10 februari 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson