Framtidens medicin är snart här

Aldrig tidigare har den medicinska forskningen varit lika intensiv som idag. Nya behandlingar som i grunden kan förändra vårdens struktur och hur vi ser på sjukdomar finns inom räckhåll. Nu behövs en diskussion om hur samhället kan bli redo för de medicinska genombrotten, menar LIFs vd Anders Blanck.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 9 mars 2018

Car-T: Immunförsvaret dödar cancerceller

Cancerbehandling är ofta utdragen i tid med operationer, cytostatikakurer, andra läkemedel och kanske strålterapi. Men för en liten grupp svårt sjuka patienter kan det i framtiden räcka med en eller två behandlingar via dropp. Det handlar om CAR-T, en metod som nyligen för första gången godkändes för behandling av unga leukemipatienter.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 21 mars 2018

När egna celler blir botemedel

Flera svåra cellnedbrytande sjukdomar saknar bra behandlingar. Cellterapi kan vara vägen till permanent bot för annars livslånga sjukdomar. Allt fler vetenskapliga hinder har överkommits – men logistiken, regleringen och affärsmodellerna är bara en del av det som återstår att lösa.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 13 mars 2018

Alzheimers – den stora utmaningen

Alzheimers sjukdom tillhör de mest angelägna områdena för nya effektiva läkemedel. Men hittills har utfallet av alla ansträngningar varit magert. En nyckel är att hitta biologiska markörer flera år innan sjukdomen ger symptom. En annan är att utveckla läkemedel som då kan sättas in för att hindra att sjukdomen bryter ut.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 14 mars 2018

Snabb utveckling inom genterapi

I flera decennier har hoppet levt om genterapin. Ett sätt att göra den svårt sjuka helt frisk, kanske genom en enda behandling. Hittills har framgångarna varit begränsade – men nu verkar ett större genombrott nära.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 15 mars 2018

Antikroppar vapen mot bakterier

Redan dör omkring 700 000 människor i världen av infektioner som inte kan behandlas. Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot liv och hälsa. Antikroppar mot bakterier eller bakteriegifter kan bli del av lösningen – men mycket forskning återstår innan behandlingen kan få större genomslag.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Fredag 16 mars 2018

Kombinationsbehandlingar lyfter cancervård

Forskningen kring cancer och utveckling av nya läkemedel har länge varit stark. Under ett par decennier har det lanserats nya behandlingar på område efter område. Flera olika antikroppar mot olika cancerdrivande mutationer har lanserats liksom immunförsvarsstärkande läkemedel. Det finns en lång tradition av att kombinera läkemedel mot tumörsjukdomar, som lungcancer.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Måndag 19 mars 2018

Många nya kombinationer på gång

Läkemedelsföretagen lanserar i snabb takt nya läkemedel och kombinationsbehandlingar mot cancer, och den intensiva forskningen inom cancerområdet kommer att ge ett stort antal nya behandlingar de ­kommande fem åren. Men systemen för utvärdering och prissättning har inte hängt med vilket kan drabba patienterna, anser läkemedelsföretagen.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 20 mars 2018