Halverad antibiotikamängd till djur

EU-länderna skördar framgångar i arbetet med minskad användning av antibiotika till djur. Försäljningen har nästan halverats under en tioårsperiod och antibiotika av särskilt värde för humanmedicin fredas numera i större utsträckning.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 24 november 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

Frida Lundmark

Frida Lundmark - Sakkunnig policy på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Kliniska läkemedelsprövningar kräver partnerskap

Frida Lundmark: För oss inom den forskande läkemedelsbranschen är det uppenbart att vi liksom våra grannländer Danmark och Norge behöver ett nationellt partnerskap där företag, hälso- och sjukvård, patienter, akademi och statliga myndigheter arbetar tillsammans för att undanröja hinder och skapa en modern framtidssäkrad struktur för att kunna behandla patienter inom kliniska läkemedelsprövningar.

Frida Lundmark - Sakkunnig policy på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Onsdag 23 november 2022

Prishöjning kan säkra antibiotika

Staten behöver gripa in med ett omfattande åtgärdsprogram för att säkra tillgången till äldre antibiotika. Det anser TLV, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket i en gemensam rapport till regeringen.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 16 november 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

Global industrisamverkan mot utsläpp

Sju av världens största läkemedelsföretag ska samarbeta för att få ned utsläppen av växthusgaser i leveranskedjor, inom vårdkedjan och i kliniska försök. Hälso- och sjukvårdssektorn beräknas generellt stå för fyra till fem procent av de globala koldioxidutsläppen.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 15 november 2022
 • Av: Ia Wadendal

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Ta chansen att lyfta Life Science

Anders Blanck: Under Sveriges ordförandeskap i EU inleds sannolikt förhandlingarna om en helt ny läkemedelslagstiftning inom unionen. Jämlik tillgång för Europas patienter, och incitament för att forska fram nya läkemedel till svårt sjuka bör vara prioriterat av regeringen. Och när vi får chansen – lyft fram Sveriges styrkor inom Life Science-sektorn.

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Fredag 11 november 2022

Tydligare statlig vårdstyrning väntar

Att korta vårdköerna via en nationell vårdförmedling, att stärka primärvården och att införa en gemensam digital infrastruktur för hälso- och sjukvården. Det är åtgärder som står högt på agendan för nyutnämnda sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson (KD). Men först och främst vill hon ha dialog med aktörerna inom hela sektorn, säger hon i en intervju för Life-time.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 10 november 2022
 • Av: Kent Björkqvist

Vaccination mot influensa inleds

Risk för intensiv smittspridning, möjlighet till samtidig vaccination mot covid-19 och ett WHO-mål inom räckhåll. Det är några huvudpunkter när vaccinationerna mot säsongsinfluensa drar igång.

 • Patient
 • Tisdag 8 november 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

Många maktskiften i regionerna

14 av 21 regioner får nya politiska styren efter valet. Socialdemokraternas medvind med den politiska ledningen i tolv regioner dämpas av att Sverigedemokraterna släpps in i flera borgerliga samarbeten och hjälper Moderaterna till makten.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 3 november 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

Satsning på vårdplatser och kvinnohälsa

Regeringen avsätter två miljarder kronor per år för att öka antalet vårdplatser i sjukvården. I statens budget som presenteras nästa vecka finns även en utökad satsning på förlossningsvård och kvinnohälsa, samt en ny nationell vårdförmedling för att minska vårdköerna till specialistvård.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 1 november 2022
 • Av: Kent Björkqvist

EU-plan ska säkra läkemedelstillgång

Brist på läkemedel och sårbara beroenden av leveranser från länder utanför Europa präglade den första vågen av pandemin. Situationen har nu förvärrats igen på grund av ihållande smittovågor och det ryska invasionskriget i Ukraina. EU-kommissionen har därför lagt fram en arbetsplan för att lösa problemen.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 26 oktober 2022
 • Av: Ia Wadendal

Alltfler lever länge med cancer

Cancerforskningen har under en 50-årsperiod banat väg för en stadig ökning av tioårsöverlevnaden – samtidigt finns stora skillnader i utvecklingen för olika diagnoser. Historiska framsteg ger Cancerfonden hopp även för de mest svårbotade formerna av cancer.

 • Patient
 • Tisdag 25 oktober 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

Dag Larsson

Dag Larsson - Senior sakkunnig policy på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Regionala ATMP-centrum viktiga för modern sjukvård

Dag Larsson: Den snabba uppbyggnaden av ATMP-centrum vid våra universitetssjukhus utgör verkligen rejäla kliv framåt för att möta en medicinsk utveckling med alltfler avancerade cell- och genterapier mot svåra sjukdomar. Men det krävs en god nationell samordning, både för att optimera vården för patienterna och för att Sverige ska kunna hävda sig internationellt.

Dag Larsson - Senior sakkunnig policy på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Torsdag 20 oktober 2022

Vaccinationsvilja viktigt i vinter

Forskare och ledande regionläkare hoppas på stor vaccinationsvilja och personligt ansvarstagande för att motverka smittspridning och möta en förväntat tuff vinter för hälso- och sjukvården i Sverige.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 19 oktober 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

Europas sjukvård kan få ”permakris”

Flera hälso- och smittskyddsmyndigheter använder nu ordet ”permakris” för att beskriva hur hårt pressad sjukvården i de europeiska länderna är. Samtidigt som utmattade vårdarbetare lämnar sina jobb hotar i vinter en kombinerad storm av virusrelaterade sjukdomar att skjuta sjukvården i sank. Fallen av covid-19 ökar i flera länder, vinterinfluensan är på väg och en ny fågelinfluensa kan sprida sig.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 18 oktober 2022
 • Av: Ia Wadendal

Varning för hepatitutbrott i Europa

Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, varnar i sina senaste månadsrapporter för två olika utbrott av leverinflammationen hepatit. Det ena är ett utbrott av Hepatit A där över 300 personer i EU och i Storbritannien smittats. Det andra är över 500 fall av oklar akut hepatit hos små barn som upptäckts i ett 20-tal länder.

 • Patient
 • Tisdag 11 oktober 2022
 • Av: Ia Wadendal

Bottenbetyg för schizofrenivård

Bedrövligt, summerar Socialstyrelsen, och delar ut bottenbetyg till schizofrenivården. Men det finns också ett fåtal regioner som följt de nationella riktlinjerna i hög utsträckning.

 • Patient
 • Torsdag 6 oktober 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson