AstraZeneca miljardsatsar på nollutsläpp 2030

Förnybara energikällor ska användas till både elektricitet och värme. Tjänstebilarna ska vara eldrivna. Och nästa generation av inhalatorer för astma ska ha en klimatvänlig drivgas. Det är några av satsningarna i den nya klimatstrategin som AstraZeneca lanserade på World Economic Forums möte i Davos.

 • Av: Ia Wadendal
 • Torsdag 23 januari 2020

Fler överlever med bättre vård och läkemedel

Antalet cancerfall i Europa har ökat med 50 procent de senaste 20 åren, men fler överlever sin sjukdom. Det visar en ny rapport från IHE – Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi. För att kunna hantera ökande sjukdomsbörda och kostnader bör ett större fokus läggas på prevention och screening, skriver rapportförfattarna.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Onsdag 22 januari 2020

Risken att få cancer ökar med åldern

Den senaste cancerstatistiken från Socialstyrelsen visar att den vanligaste åldern för att insjukna i tumörsjukdomar är drygt 70 år. Bröst- och prostatacancer är fortfarande de dominerande cancerformerna. Men två cancersjukdomar som drabbar yngre fortsätter att öka över tid – sköldkörtelcancer och testikelcancer.

 • Av: Ia Wadendal
 • Patient
 • Tisdag 21 januari 2020

Algoritm föreslår cancerbehandling

Med hjälp av en datoralgoritm kan forskare vid Uppsala universitet vara en ny behandling mot neuroblastom på spåren. Neuroblastom drabbar små barn och uppkommer i det sympatiska nervsystemet. Den nya behandlingen bygger på läkemedel som stimulerar ett receptorprotein i nervsystemet.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Måndag 13 januari 2020

Ekonomisk ersättning gav inte högre kvalitet

Ekonomisk ersättning till vårdcentraler som går igenom äldre patienters läkemedel höjer inte kvaliteten på behandlingen. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. – De vårdcentraler som var flitigast med att registrera och få betalt för läkemedelsgenomgångar uppvisar inte större förbättring över tid än andra vårdcentraler, säger Helena Ödesjö, allmänläkare vid Närhälsan Tjörn vårdcentral.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Patient
 • Fredag 10 januari 2020

Familjeföretaget Chiesi satsar klimatsmart

Det familjeägda italienska läkemedelsföretaget Chiesi växer snabbt i Sverige och i Norden. Inom kort öppnas ett nytt forsknings och utvecklingscenter vid Karolinska Institutets Campus i Solna. Chiesi satsar nu på att få fram en ny klimatsmart inhalator för astmaläkemedel.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Onsdag 8 januari 2020

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

”Strategin på plats – nu börjar jobbet”

Anders Blanck: Så kom den då till slut – regeringens nationella strategi för Life Science. Ett fyrtiosidigt dokument där den första meningen också utgör det övergripande målet: Sverige ska vara en ledande Life Science-nation. Det är inte ett dokument som överraskar, utan är i hög grad en sammanfattning av de problembilder och tänkbara lösningar som diskuterats under lång tid. Det viktigaste är att det nu faktiskt finns en nationell strategi som visar vägen mot det ovan angivna målet.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Torsdag 19 december 2019

Hälso- och sjukvården får 4,7 miljarder

Under nästa år satsar regeringen 4,7 miljarder kronor i särskilda pengar till hälso- och sjukvården, enligt överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Den största delen utgörs av en uppdaterad kömiljard. Satsningar görs också inom cancervård, mödrahälso- och förlossningsvård och inom kvalitetsregister. Nytt är att den nationella cancerstrategin ska uppdateras årligen, via en överenskommelse mellan regeringen och SKR.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 18 december 2019

Investeringsutredning förvånar regioner

Med en särskild investeringsutredning vill staten ge regionerna en hjälpande hand i planeringen av framtida sjukhusprojekt. Men från regionerna får regeringens initiativ ett svalt mottagande.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Onsdag 18 december 2019

Tydligare regler ska öka samverkan

Life Science-branschen och hälso- och sjukvården har kommit överens om nya regler för samverkan. Tanken är att ett tydligare regelverk ska öppna för mer samverkan.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 17 december 2019

Statsbidrag för läkemedel höjs med två miljarder

Regionerna får sammanlagt 31,7 miljarder kronor av staten nästa år för kostnader för läkemedel inom förmånen, läkemedel mot hepatit C, samt smittskyddsläkemedel och förbrukningsartiklar. Statsbidraget höjs med två miljarder kronor jämfört med 2019.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 16 december 2019

Strategi för Sverige som ledande Life Science-nation

Sverige är redan bra – men vi kan bli betydligt bättre. Nu har regeringen presenterat den efterlängtade nationella strategi, som ska visa vägen till hur Sverige ska bli en ledande Life Science-nation.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 12 december 2019

Vården har låg produktivitet men goda resultat

Den svenska hälso- och sjukvården präglas av att vara sjukhustung och med få allmänläkare inom primärvården. Men hur står den sig gentemot andra länder? Det har Claes Rehnberg, professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet, undersökt i rapporten Vem vårdar bäst? från Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, ESO.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Onsdag 11 december 2019

Vården behöver organisatorisk revolution

Vårt system för hälsa, vård och omsorg har på relativt kort tid nått stora medicinska framsteg och en snabb digitalisering. Men nu behövs en organisatorisk revolution inom hälso- och sjukvården – annars riskerar vårt vårdsystem att mötas av en allt mer dalande tilltro från befolkningen. Det konstaterar stiftelsen Leading Health Care i en ny rapportbok.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 9 december 2019

Hon bekämpar falska läkemedel i tre världsdelar

Cecilia Fant hade en lång karriär i svenska polisen och i Interpol när hon headhuntades. Hon fick ansvar för en stor del av världen inom organisationen PSI, Pharmaceutical Security Institute, en sammanslutning av 37 internationella läkemedelsföretag som vill skydda människors hälsa genom att bekämpa olagliga och falska läkemedel.

 • Av: Jan Ström
 • Patient
 • Torsdag 5 december 2019

Samlad agenda mot antibiotikaresistens

Ökad samverkan ska stärka arbetet mot antibiotikaresistens. En ny forskningsagenda har tagits fram av Vetenskapsrådet som bas för framtida forskning.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Onsdag 4 december 2019

Agneta Karlsson tar över TLV

Agneta Karlsson, tidigare bland annat statssekreterare åt socialdemokratiska socialministrar, har utsetts till ny generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 28 november 2019

Information om restnoteringar på Fass

Läkemedelsportalen Fass kommer från februari att kunna visa detaljerad information om alla restnoterade läkemedel. Det är ett sätt att nå ut brett med rätt information till såväl vård- och apotekspersonal som allmänhet.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 26 november 2019

Stöd i riksdagen för ökade anslag

Nästa höst presenterar regeringen sin proposition om högre utbildning, forskning och innovation. När forskningspolitiken diskuterades på ett seminarium nyligen var riksdagspartierna eniga i flera frågor. Dock försökte flera partiföreträdare även lyfta det egna partiets hjärtefrågor.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 25 november 2019

Sjukvård tydligare profilfråga för Liberalerna

Hälso- och sjukvård ska bli en tydligare politisk profilfråga för Liberalerna. Det beslutade partiet vid Landsmötet i Västerås i helgen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 20 november 2019

”Sverige borde rankas bland de bästa”

”Sveriges internationella attraktionskraft och lyskraft som Life Science-nation”. Så namnger branschorganisationen SwedenBio sitt inspel till den kommande forskningspropositionen. I Life Science-strategin behöver vikten av internationalisering understrykas för samtliga aktörer, betonar organisationen.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 19 november 2019