Systemet måste moderniseras

Nya läkemedel behöver i högre utsträckning nå fram till patienterna, och för att det ska ske måste det svenska läkemedelssystemet moderniseras. Det var budskapet vid ett Lif-seminarium som utgjorde en fortsättning på nyligen släppta poddserienPå liv och dödoch på den handlingsplan som branschen presenterade tidigare i år.

 • Patient
 • Tisdag 2 juli 2024
 • Av: Kent Björkqvist

Sverige kan växa inom life science

Läkemedel är redan i dag den exportvara som bidrar mest till handelsnettot gentemot omvärlden. Men med rätt reformer finns stor potential för Sverige att växa betydligt mer inom life science, framkom under ett Lif-seminarium.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 3 juli 2024
 • Av: Kent Björkqvist

Kent Björkqvist

Kent Björkqvist

Krönika

Steg framåt för läkemedelsfrågor

Kent Björkqvist: Almedalsveckan var ett steg framåt inom flera fokusområden för läkemedelsbranschen. Tydligast var den mer mogna diskussionen om att branschen, regionerna och staten behöver sätta sig ner tillsammans och komma överens om hur svenska patienter ska ges bättre tillgång till de läkemedel de behöver.

Kent Björkqvist

 • Fredag 5 juli 2024

Om läkemedel på liv och död

Lif presenterade tidigare i år en handlingsplan för en modernisering av det svenska systemet för utvärdering, prissättning och subvention av läkemedel. Nu har även nya poddserien På liv och död släppts, där allmänheten är målgruppen.

 • Patient
 • Måndag 1 juli 2024
 • Av: Kent Björkqvist

Väst vill bli bäst på kliniska prövningar

Västra Götalandsregionen har goda förutsättningar att öka antalet kliniska prövningar av nya läkemedel. Men det finns många hinder längs vägen och förbättringar som krävs, framkom vid ett seminarium som arrangerades av regionen och läkemedelsbranschen.

 • Forskning
 • Torsdag 20 juni 2024
 • Av: Kent Björkqvist

RCC: Regioner följer rekommendation

Regionerna följer nationella rekommendationer om cancerläkemedel, och ställer om sin läkemedelsanvändning, visar en ny rapport från Regionala cancercentrums register för cancerläkemedel.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 18 juni 2024
 • Av: Christina Lucas

Forskning om snabbtest för sepsis

Vid sepsis är snabb behandling avgörande, men i dag saknas bra diagnostiska tester för att skilja ut de patienter som riskerar att bli svårt sjuka. Forskare i Lund har nu utvecklat en metod för att med masspektrometri och AI ställa diagnos utifrån ett enkelt blodprov.

 • Forskning
 • Torsdag 13 juni 2024
 • Av: Lisa Kirsebom

Många läkemedel inte tillgängliga i Sverige

Hälften av alla läkemedel som godkändes i Europa under fyraårsperioden 2019-2022 är inte tillgängliga för svenska patienter. Det visar den så kallade WAIT-rapporten från den europeiska branschorganisationen EFPIA. Endast vart femte läkemedel mot sällsynta sjukdomar utanför cancerområdet når fram till svenska patienter.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 12 juni 2024
 • Av: Kent Björkqvist

Framtidstro för Lifs nya ledning

Hon är en av Sveriges mest erfarna inom läkemedelsområdet med djup detaljkunskap, men hennes möten med läkemedelsföretag har framför allt skett från andra sidan förhandlingsbordet. Sofia Wallström har nu utsetts till vd för Lif – vilket var ett av de första besluten för Lifs nya ordförande Emelie Antoni.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 11 juni 2024
 • Av: Kent Björkqvist

Återbäring från företagen ökar

Regionerna kan räkna med ökad återbäring från sidoöverenskommelser om förmånsläkemedel med en prognos från TLV om en ny högstanivå för 2024 på 3,9 miljarder kronor.

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 7 juni 2024
 • Av: Fredrik Mårtensson

Partnerskap krävs för fler prövningar

Ett nationellt partnerskap, SweTrial, tydliga mål och möjlighet för forskare att nätverka internationellt är några viktiga steg för att för att få fler företagsinitierade kliniska prövningar till Sverige, var slutsatsen när Lif bjöd in till diskussion om vad som krävs för att Sverige ska bli mer attraktivt.

 • Forskning
 • Onsdag 5 juni 2024
 • Av: Christina Lucas

Kunskap om adhd-läkemedel ska öka

Flera nya adhd-läkemedel har tillkommit under de senaste åren. Nu har Läkemedelsverket fått i uppdrag av regeringen att öka kunskapen kring behandlingar av de som diagnostiseras. Viktiga frågor att utreda blir om det finns en över- eller underdiagnostisering i Sverige och om förskrivningsrätten bör utvidgas.

 • Vårdkvalitet
 • Måndag 3 juni 2024
 • Av: Ia Wadendal

SKR: Ingen snabb återhämtning

Regionernas ekonomiska återhämtning kommer att ta tid med stora behov av effektiviseringar och där en minskning av antalet anställda med upp till 6 000 tjänster har påbörjats. Det framgår av SKR:s senaste ekonomirapport.

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 31 maj 2024
 • Av: Fredrik Mårtensson

Farmaceutsortiment kan införas

Receptfria läkemedel som vid köp på apotek förenas med obligatorisk rådgivning kan snart bli verklighet. Läkemedelverket har utrett frågan på uppdrag av regeringen och ställer sig positiv en modell med så kallat farmaceutsortiment.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 29 maj 2024
 • Av: Fredrik Mårtensson

Regeringen söker branschens hjälp

Lagstiftningsarbetet på EU-nivå har stor betydelse för life science-utvecklingen inom EU och Sverige. Här kan branschen vara med och påverka, och här vill regeringen ha hjälp att driva Sveriges frågor.

 • Framtidens medicin
 • Tisdag 28 maj 2024
 • Av: Christina Lucas

Europa tappar i konkurrenskraft

EU-länderna halkar efter USA i produktivitet och konkurrenskraft. En förklaring är att amerikanska bolag satsar betydligt mer på kunskapsintensivt kapital, forskning och utveckling än sina europeiska motsvarigheter. Men allt är inte pessimistiskt. Även Europa har sina styrkor, var budskapet när EU:s konkurrenskraft och framtid inom Life Science diskuterades vid ett seminarium arrangerat av Lif och EU-kommissionen i Sverige.

 • Framtidens medicin
 • Måndag 27 maj 2024
 • Av: Christina Lucas

Regeringen vill skärpa vårdgarantin

Regeringen vill se snabbare vård efter behov med en uppdaterad vårdgaranti och en öppning för att staten kan beställa vård från regionerna. Det framkom under en pressträff med regeringen och SD.

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 24 maj 2024
 • Av: Fredrik Mårtensson

Sverige halkar efter inom hälsodata

Ett starkare nationellt grepp om hälsodata, forskningsinfrastruktur och kunskapsstyrning. Det föreslår Forska!Sverige och tankesmedjan Agenda för välstånd i en rapport som i går presenterades för sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

 • Framtidens medicin
 • Torsdag 23 maj 2024
 • Av: Lisa Kirsebom

Satsning på barncancer och precisionsmedicin

Regeringen satsar 49,5 miljoner kronor på fortsatt utveckling av precisionsmedicin inom projektet GMS, Genomic Medicine Sweden. En del av satsningen gäller fortsatt implementering av helgenomsekvensering av barn som drabbas av cancer, samt utveckling av Barncancerfondens innovationsprojekt BrainChild.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 21 maj 2024
 • Av: Kent Björkqvist

Enklare delning av hälsodata föreslås

Att IT-systemen inom hälso- och sjukvården inte alltid lyckas kommunicera med varandra är välkänt. Nu förslås flera åtgärder i ett slutbetänkande till den utredning som regeringen tillsatte för två år sedan. Det behövs mer statlig styrning och gemensamma standarder skriver utredaren.

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 17 maj 2024
 • Av: Ia Wadendal

Bengt Mattson

Bengt Mattson - Sakkunnig policy på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Krönika

Missad chans till bättre vaccinsystem

Bengt Mattson: Den statliga vaccinutredningens betänkande är en missad chans att åstadkomma ett effektivt och framtidssäkrat nationellt system för vaccinationer i Sverige.

Bengt Mattson - Sakkunnig policy på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

 • Torsdag 16 maj 2024

Samarbete AstraZeneca-Karolinska kring precisionsmedicin

AstraZeneca stärker sitt samarbete med Karolinskas forskning och sjukvård i syfte att ge fler patienter tillgång till precisionsmedicin.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 8 maj 2024
 • Av: Fredrik Mårtensson

Kunglig invigning av life science-centrat Forskaren i Hagastaden

I samband med det danska statsbesöket invigde Kung Carl Gustaf och Danmarks Kung Frederik tillsammans det nya life science-centrat Forskaren, som med sin runda arkitektur blivit ett nytt landmärke i Hagastaden.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 8 maj 2024
 • Av: Kent Björkqvist

Delning av hälsodata tema när patienterna bestämmer

Tillgången till hälsodata och behovet av en nationell digital infrastruktur står i fokus när Patientriksdagen arrangeras för femte gången. Att vården har tillgång till patienternas journaler är viktigt men som patient måste du själv få avgöra vilken data som ska delas, betonar några av patientorganisationerna bakom arrangemanget.

 • Patient
 • Torsdag 2 maj 2024
 • Av: Christina Lucas

Ung och ensam med cancer

Många unga vuxna som får cancer, eller som har en närstående som får cancer, känner sig ensamma och isolerade i sin sjukdom och i vården. Bara en av två cancerdrabbade har tagit del av stödsamtal och bara en av tre har fått fysisk rehabilitering, visar Ung cancers undersökning.

 • Patient
 • Torsdag 18 april 2024
 • Av: Christina Lucas

Regeringen tillsätter EU-arbetsgrupp för läkemedel

EU-minister Jessika Roswall tar nu initiativ till en särskild EU-arbetsgrupp kring läkemedel som ska ledas av Socialdepartementet. Läkemedelsbranschen ska bjudas in för konkret dialog om förändringar av EU-kommissionens förslag till ny läkemedelslagstiftning. Jag vill att det ska vara en arbetsgrupp där vi konkret jobbar tillsammans, säger EU-ministern i en intervju för Life-time.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 17 april 2024
 • Av: Kent Björkqvist

EU-parlamentet röstade för reformerad läkemedelslag

EU-parlamentet röstade på onsdagen igenom förslaget till en ny och reformerad läkemedelslag – med de ändringar och tillägg som ENVI-utskottet antagit. Den europeiska branschorganisationen EFPIA anser dock att det fortfarande finns en risk för att industrin tappar konkurrenskraft i EU, och oroar sig för att vissa företag kommer att välja att flytta till mer life science-vänliga länder utanför Europa.

 • Forskning
 • Fredag 12 april 2024
 • Av: Ia Wadendal

Satsning på beredskapslager

Regeringen vill snabba på inköpen till de beredskapslager som regionerna bygger upp och tillföra ytterligare 50 miljoner kronor genom vårändringsbudgeten.

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 12 april 2024
 • Av: Fredrik Mårtensson

Nationellt rehabprogram för barncancer

Sveriges omkring 11 000 barncanceröverlevare får nu stöd av ett första, rikstäckande vårdprogram. Regionsamverkan inom RCC har banat väg för satsningen med krav på att respektive region ska avsätta särskilda rehabresurser.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 10 april 2024
 • Av: Fredrik Mårtensson

Sverige får referenslabb mot farliga smittämnen

Den nya EU-förordningen om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa bäddar för referenslaboratorier i medlemsländerna – de ska hålla koll på en rad olika smittämnen på humansidan. Svenska Folkhälsomyndigheten får ansvar för smittämnen från gnagare och zoonotiska virala patogener, sjukdomar som sprids från djur till människa.

 • Forskning
 • Tisdag 9 april 2024
 • Av: Ia Wadendal

Off label: dialog bättre än lagstiftning

Det behövs ingen lagstiftning som tvingar vårdgivare att försäkringsmässigt skydda patienter som får läkemedel off label, anser Robert Ström, vd för Läkemedelsförsäkringen. Han har tagit initiativ till dialog med parterna för att täppa till den lucka som finns idag.

 • Patient
 • Fredag 5 april 2024
 • Av: Christina Lucas

Koordinatorkurs kan ge fler kliniska prövningar

Lunds universitet erbjuder en ny kurs i forskningskoordinering. Utbildningen har utformats i samarbete med vården och industrin, och gavs för första gången hösten 2023. Efterfrågan var så stor att platsantalet utökats när ansökan nu öppnats för andra gången.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 3 april 2024
 • Av: Lisa Kirsebom

Jenni Nordborg

Jenni Nordborg - Chef internationella relationer på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Krönika

En stark svensk röst behövs i EU

Jenni Nordborg: Kompromissen i EU-parlamentet om läkemedelslagstiftningen är ett litet steg på vägen. Nu är det upp till Sverige och andra starka life science-länder att driva igenom ett regelverk som stärker EUs konkurrenskraft och som gynnar Europas patienter.

Jenni Nordborg - Chef internationella relationer på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

 • Fredag 22 mars 2024

Svenskt nej till kortare dataskyddstid

Regeringen tar nu tydlig ställning för att dataskyddstiden för nya läkemedel inom EU inte får kortas. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson avvisar i en intervju för Life-time EU-kommissionens förslag att minska dataskyddstiden från 8 till 6 år.

 • Framtidens medicin
 • Fredag 22 mars 2024
 • Av: Kent Björkqvist

Naloxon mot överdos blir receptfritt

Läkemedelsverket har beslutat att släppa recepttvånget för substansen naloxon, som används som motgift vid narkotikaöverdoser. Det betyder att Sverige blir ett av de första länderna i Europa där privatpersoner att köpa läkemedlet i form av nässprej på apotek.

 • Patient
 • Torsdag 21 mars 2024
 • Av: Christina Lucas

EU-kompromiss om läkemedelslag

EU-parlamentets utskott ENVI röstade på tisdagen ja till flera kompromissförslag för den nya läkemedelslagstiftning som unionen håller på att arbeta fram. S-ledamoten Heléne Fritzon är nöjd och tror att även parlamentet kommer att rösta ja, men EFPIA:s generaldirektör är skeptisk till kompromisserna.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 20 mars 2024
 • Av: Ia Wadendal

Fortsatt bottenbetyg för svensk vård

Svenska patienter känner sig oftare orättvist behandlade än patienter i andra jämförbara länder, och känner sig inte tagna på allvar när de söker vård. Och trots hög användning av gäller digitala verktyg och tjänster så är svenska patienter och läkare i primärvården mer missnöjda med vårdmöten på distans.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 19 mars 2024
 • Av: Christina Lucas

EU-överenskommelse om hälsodata

En överenskommelse är nu klar mellan EU-parlamentet och Europeiska rådet om hälsodataförordningen EHDS. Efter ett antal förhandlingsrundor kom parterna överens om på vilka villkor enskilda patienter ska kunna vägra att dela sin hälsodata, så kallad opt-out.

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 15 mars 2024
 • Av: Kent Björkqvist

USA-samarbete om cancerforskning

Ett nytt bilateralt samarbete om cancerforskning och cancervård mellan Sverige och USA ska främja utbytet inom cancerforskningen och leda till snabbare forskningsresultat.

 • Framtidens medicin
 • Fredag 15 mars 2024
 • Av: Christina Lucas

Linda Melkersson

Linda Melkersson - Chefsjurist på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Krönika

Läkemedelslag måste vara flexibel

Linda Melkersson: EUs framtida läkemedelslagstiftning måste kunna hantera framtida innovativa sätt att behandla sjukdomar som vi idag inte ens kan föreställa oss. Flexibilitet är nyckelordet.

Linda Melkersson - Chefsjurist på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

 • Torsdag 14 mars 2024

Fler cancerfall ska upptäckas tidigt

Regionerna stärker sitt arbete för tidig upptäckt av cancer genom en ny samordningsmodell via RCC. Erfarenheter från Region Stockholm blir viktiga när Eliya Abedi och Elinor Nemlander tar sig an uppdraget som nationella samordnare.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 12 mars 2024
 • Av: Fredrik Mårtensson

EKG-plåster ska hitta förmaksflimmer

Förmaksflimmer kan leda till blodpropp och är den vanligaste orsaken till stroke. Bra behandling finns för att minska risken, men långt ifrån alla fall upptäcks i tid. I ett brett forskningssamarbete i Halland utvärderas nu en möjlig screeningmetod som kombinerar EKG-plåster med kända riskfaktorer.

 • Forskning
 • Torsdag 7 mars 2024
 • Av: Lisa Kirsebom

Dag Larsson

Dag Larsson - Senior sakkunnig policy på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Krönika

Bättre samtal om evidens behövs

Dag Larsson: Vi behöver ett mer konstruktivt samtal om hur vi ska hantera medicinsk evidens för moderna läkemedel. För det kommer inte att bli färre läkemedel framöver som inte kunnat genomgå en sedvanlig randomiserad klinisk prövning – snarare tvärtom.

Dag Larsson - Senior sakkunnig policy på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

 • Fredag 8 mars 2024

HTA-förordning öppnar för nationell hantering av alla nya läkemedel

Den 1 januari träder EUs HTA-förordning i kraft. Med början inom cancerområdet och avancerade terapier ska den relativa effekten av nya läkemedel utvärderas på EU-nivå i stället för nationellt. Det är ett bra tillfälle för förändringar av det svenska läkemedelssystemet, anser Lif i en skrivelse till regeringen.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 6 mars 2024
 • Av: Kent Björkqvist

Johan Färnstrand

Johan Färnstrand - VD på Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

I dag är en sällsynt viktig dag

Johan Färnstrand: I dag är en sällsynt dag. Det har gått 1 460 dagar sedan den 29 februari inföll förra gången. Då stod vi i portgången till den globala hälsoutmaningen covid-19. Den krisen är nu i stort sett över, medan en betydande hälsoutmaning kvarstår som vi särskilt uppmärksammar i dag: att förbättra livsvillkor och medicinska insatser för personer som lever med ett sällsynt hälsotillstånd.

Johan Färnstrand - VD på Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

 • Torsdag 29 februari 2024

Hon ska uppdatera cancerstrategin

Onkologen Mef Nilbert har fått uppdraget att utreda uppdateringen av den nationella cancerstrategin. Och det ska ske i rekordfart – redan i november ska förslaget lämnas till regeringen.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 27 februari 2024
 • Av: Kent Björkqvist

Hälsodataförordningen EHDS kan bli försenad

EU-parlamentet har röstat ja och nu pågår förhandlingar. Men den nya hälsodataförordningen EHDS – som skulle ge life science-företag tillgång till stora mängder anonymiserad data – riskerar att bli försenad. Det finns många stötestenar. Harmonisering av journalsystem och regler kring när patienten ska kunna säga nej till att dela hälsodata är några.

 • Forskning
 • Onsdag 21 februari 2024
 • Av: Ia Wadendal

Fortsatt höga evidenskrav för EMA med ny läkemedelslagstiftning

Förslaget till ny läkemedelslagstiftning innebär inte att EUs läkemedelsmyndighet EMA kommer att sänka kraven på medicinsk evidens när de bedömer nytta/risk-balansen för ett nytt läkemedel. Det framgår av en rapport från analysföretaget RegSmart.

 • Framtidens medicin
 • Måndag 19 februari 2024
 • Av: Kent Björkqvist

GLP-1-analoger – är det medicinens heliga graal?

Lägre blodsocker och vikt, sänkt risk för skador på lever, njurar, kärl och hjärta, minskad inflammation, bättre resultat vid höftledsbyten. GLP-1-analogerna tycks hjälpa mot allt och intresset exploderar. Antalet årliga vetenskapliga publiceringar har nästan fördubblats på tio år. Är dessa läkemedel medicinens heliga graal?

 • Framtidens medicin
 • Fredag 16 februari 2024
 • Av: Lisa Kirsebom

Lyckad modell för tillgång till nya antibiotika ska utvecklas

Den svenska modellen för att säkra spetsantibiotika har visat sig framgångsrik och ges nu möjlighet att utvecklas ytterligare genom ett nytt regeringsuppdrag till Folkhälsomyndigheten.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 14 februari 2024
 • Av: Fredrik Mårtensson

Osteoporos kostar miljarder i onödan

Den svenska osteoporossjukvården fungerar inte och de osteoporosrelaterade frakturerna kostar Sverige minst 20 miljarder kronor om året. Det visar en ny kartläggning från Socialstyrelsen. Enligt myndigheten beror det på att för få diagnostiseras och behandlas med effektiva läkemedel som kan halvera risken för nya frakturer.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 13 februari 2024
 • Av: Maria Eriksson

Precisionsdiagnostik banar väg för effektivare behandling

Användandet av precisionsmedicin för att ställa diagnos kommer att öka de närmaste fem åren. Mer träffsäkra diagnoser banar vägen för mer effektiva behandlingar, men tar samtidigt större resurser i anspråk, konstaterar RCC (Regionala Cancercentrum) i en rapport om framtidens precisionsdiagnostik.

 • Framtidens medicin
 • Torsdag 8 februari 2024
 • Av: Christina Lucas

Cancerfonden efterlyser skarpa mål i uppdaterad cancerstrategi

Den uppdatering av den svenska cancerstrategin, som regeringen nu arbetar med, behöver innehålla skarpa målsättningar för cancervården. Det efterlyste Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström i en intervju för Life-time, i samband med organisationens seminarium om den svenska implementeringen av EUs cancerplan.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 7 februari 2024
 • Av: Kent Björkqvist

Ny strategi betonar nationellt ansvar för läkemedelsfrågor

Tillgänglighet, kliniska prövningar och hälsodata är några av nyckelorden i den nya nationella läkemedelsstrategi som regeringen har fattat beslut om, och som presenterades på måndagen av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 6 februari 2024
 • Av: Kent Björkqvist

Sverige kan lära av EUs cancerplan

Det behövs mål för livskvaliteten för den som får, överlever eller lever med cancer, anser Cancerfonden som tycker att en reviderad svensk nationell cancerstrategi har mycket att lära av EUs cancerplan.

 • Framtidens medicin
 • Fredag 2 februari 2024
 • Av: Christina Lucas

Cancerstrategi behöver breddas

Regeringen bör överväga att bredda den nationella cancerstrategin så att den belyser hela vårdkedjan inklusive tiden efter cancerbehandlingen, tydligare innefattar vården av barn och unga vuxna, och definierar jämställd vård. Det medskicket ger Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i sin lägesbild av den nationella cancerstrategin.

 • Framtidens medicin
 • Torsdag 1 februari 2024
 • Av: Christina Lucas

Lund bygger dubbla ATMP-centrum

Intresset för ATMP, läkemedel för avancerad terapi, växer stort. I Sverige offentliggjordes 2023 större satsningar vid lärosäten och sjukhus i Stockholm, Uppsala och Skåne. I Lund bygger universitetet och regionen inte bara ett centrum utan varsitt, som ska samarbeta.

 • Framtidens medicin
 • Måndag 29 januari 2024
 • Av: Lisa Kirsebom

Utredning om hälsodata inför EHDS

Vilka åtgärder krävs för att göra hälsodata tillgängliga i hela vårdkedjan? Vad kommer det att kosta? Och hur måste Sverige anpassa sig för den kommande EU-förordningen EHDS – som innebär att data delas mellan EU-länderna? Det har Mats Nilsson, ställföreträdande gd på Forte, fått i uppdrag av regeringen att utreda.

 • Patient
 • Fredag 26 januari 2024
 • Av: Ia Wadendal

EMA: 2023 ett bra år för innovation

Framsteg på områden som nya cancerläkemedel och behandling av sällsynta sjukdomar får EUs läkemedelsmyndighet EMA att summera 2023 som ett framgångsrikt år – trots färre godkännanden jämfört med året dessförinnan.

 • Forskning
 • Onsdag 24 januari 2024
 • Av: Fredrik Mårtensson

Restanmälningar av läkemedel ökar

Antalet restanmälda läkemedelsförpackningar ökade kraftigt i fjol jämfört med året dessförinnan, visar statistik från Läkemedelsverket. Men att antalet anmälningar ökar innebär inte automatiskt ett ökat antal läkemedelsbrister, påpekar Bengt Mattson, Lifs expert på läkemedelsförsörjning.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 23 januari 2024
 • Av: Kent Björkqvist

EU-samarbete mot läkemedelbrist

EU-kommissionen bjuder in läkemedelsbranschen, regeringar och civilsamhället i arbetet för att komma till rätta med bristen på kritiska läkemedel. Målet är att göra Europa mindre beroende av omvärlden när det gäller läkemedelsförsörjningen.

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 19 januari 2024
 • Av: Christina Lucas

Nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd

Socialstyrelsen har nu fått regeringsuppdraget att ta fram en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd. En strategi som många väntat länge på.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 18 januari 2024
 • Av: Maria Eriksson

Ny kunskap banar väg för screening

Pilotprojekt med prostatacancertestning på regionnivå har gett ovärderlig kunskap och kan bana väg för att Socialstyrelsen tar beslut om att utreda ett nationellt screeningprogram. Det tror professor Ola Bratt, som leder RCC:s nationella arbetsgrupp på området.

 • Forskning
 • Onsdag 17 januari 2024
 • Av: Fredrik Mårtensson

Johan Färnstrand

Johan Färnstrand - Vd på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Krönika

Ordet vägval sammanfattar 2023

Johan Färnstrand: Året som gått har varit speciellt på många olika sätt. Det har präglats av behovet av bättre krisberedskap i vår del av världen, av diskussioner kring läkemedelsbranschens framtid i Europa och patienters tillgång till läkemedel, och det har även varit speciellt för mig personligen.

Johan Färnstrand - Vd på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

 • Torsdag 21 december 2023

Kvinnor får senare ADHD-diagnos

Kvinnor får igenomsnitt sin ADHD-diagnos fyra år senare än män. När de väl får sin diagnos har många redan hunnit söka vård flera gånger för problem som ångest och ätstörningar, som kan kopplas till ADHD, visar en svensk forskningsstudie.

 • Patient
 • Tisdag 19 december 2023
 • Av: Christina Lucas

Vill stoppa diabetesmedicin mot övervikt

Läkemedelsverket vädjar till alla läkare att inte förskriva läkemedel, avsedda för personer med diabetes typ 2, mot övervikt. Den omfattande förskrivningen utanför godkänd indikation leder till att diabetespatienter riskerar stå utan medicin, enligt myndigheten.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 13 december 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Björn Eriksson tar över viktigt nätverk

Forskning och jämlik vård kommer att prioriteras av Björn Eriksson som ny ordförande det viktiga europeiska nätverket för läkemedelsmyndigheter, HMA, Heads of Medicines Agencies.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 12 december 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Olika syn på EUs framtida läkemedelslag

Helt olika perspektiv förmedlades från läkemedelsbranschen å ena sidan och regioner och prismyndigheten TLV å den andra, när riksdagens socialutskott arrangerade en öppen utfrågning kring EU-kommissionens förslag till ny läkemedelslagstiftning. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson konstaterade för sin del att regeringen måste hitta ”den rätta balansen” mellan jämlik tillgång till nya läkemedel i medlemsländerna och goda incitament för företagens utveckling och innovation.

 • Framtidens medicin
 • Fredag 8 december 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Hjärtinfarkter fortsätter minska

Under 2022 inträffade drygt 23 000 hjärtinfarkter i Sverige och 4 700 personer avled i akut hjärtinfarkt. Därmed fortsätter den trend som fanns redan innan pandemiåren – antalet hjärtinfarkter minskar kontinuerligt.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 7 december 2023
 • Av: Maria Eriksson

Allt djupare samverkan mellan akademi och företag

Att akademin ska samverka med industrin är idag ett uttalat mål för såväl regering, myndigheter och forskningsfinansiärer som för enskilda lärosäten. Det största värdet är självklart att våra upptäckter faktiskt kommer till nytta för patienterna, säger Hans-Gustaf Ljunggren, professor i infektionsmedicin vid Karolinska Institutet.

 • Forskning
 • Torsdag 30 november 2023
 • Av: Lisa Kirsebom

Bättre vård med färre regioner?

Lär av Danmark med färre regioner och hårdare statlig styrning. Det är bärande delar i ett paket med reformförslag för hälso- och sjukvården från Svenskt Näringsliv. Men intresseorganisationen SKR underkänner stora delar av analysen som missriktad och orättvis.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 28 november 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Svensk covid-vaccination får gott betyg

Den svenska vaccinationssatsningen mot covid-19 i Sverige har fungerat bra. Men inför nästa pandemi behövs åtgärder för att öka kapaciteten, bättre uppföljningar för att nå riskgrupper och särskilda anpassningar av patientlag och föräldrabalk, enligt utredaren Anders W Jonsson.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 16 november 2023
 • Av: Christina Lucas

Linda Melkersson

Linda Melkersson - Chefsjurist på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Krönika

Etiskt regelverk ger trygg samverkan

Linda Melkersson: En kritisk mediegranskning i veckan fokuserar på samverkan mellan läkare och läkemedelsföretag. Men viktiga perspektiv saknas kring varför denna samverkan sker, varför den är central för vårdens utveckling och hur den är reglerad.

Linda Melkersson - Chefsjurist på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

 • Tisdag 14 november 2023

Låga läkemedelspriser i Sverige

Svag kronkurs ger Sverige de lägsta priserna på läkemedel i en europeisk jämförelse av TLV. Även det svenska takprissystemet och hög konkurrens bidrar till prisnivåerna.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 9 november 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Johan Färnstrand

Johan Färnstrand - VD på Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

Läkemedelssystemet måste moderniseras

Johan Färnstrand: Vi måste se till att personer med sällsynta sjukdomar kan få vård på samma villkor som andra patienter – och det är bråttom. Företag, regioner och staten har ett gemensamt ansvar för att patienter inte skadas i onödan. Den bristande möjligheten att behandla med särläkemedel visar på behovet av att modernisera hela vårt värdebaserade läkemedelssystem.

Johan Färnstrand - VD på Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

 • Fredag 10 november 2023

Kampanj för dubbelvaccination

Äldre, gravida och personer över 18 som tillhör en riskgrupp uppmanas att vaccinera sig med det uppdaterade vaccinet mot covid-19 och mot säsongsinfluensa. Den 7 november inleddes årets vaccinationskampanj i samtliga regioner.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 8 november 2023
 • Av: Christina Lucas

Dag Larsson

Dag Larsson - Senior sakkunnig policy

Krönika

Delad tablett risk för diabetespatienter

Dag Larsson: En expertgrupp inom regionernas Kunskapsstyrning vill att en läkemedelstablett mot typ 2-diabetes, som inte är delningsbar, ändå ska delas i syfte att spara pengar. Förutom att detta står i strid med det regulatoriska godkännandet, med subventionsbeslutet och att det medför stora patientrisker – kan konsekvenserna på sikt bli sämre behandlingsmöjligheter inom diabetesområdet och minskad forskning i Sverige.

Dag Larsson - Senior sakkunnig policy

 • Fredag 3 november 2023

Precisionsmedicin nationellt ansvar

Ett brett införande av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården kräver ett nationellt ansvarstagande. Det fastslog statsminister Ulf Kristersson när han tillsammans med sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i veckan besökte Karolinska Universitetssjukhuset.

 • Framtidens medicin
 • Torsdag 2 november 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Bengt Mattson

Bengt Mattson - Lifs expert på läkemedelsförsörjning

Krönika

Den enskilda patientens medicin viktigast

Bengt Mattson: Jag är övertygad om att det samarbete som vi fått till mellan alla aktörer leder till att Sverige bättre kan hantera läkemedelsbrister. Särskilt när vi hela tiden har det viktigaste i åtanke – den enskilda patientens tillgång till sin medicin.

Bengt Mattson - Lifs expert på läkemedelsförsörjning

 • Fredag 27 oktober 2023

PFAS-förbud hot mot produktion

EU:s planerade förbud mot PFAS, syntetiska kemikalier, hotar svensk läkemedelsproduktion i sin helhet. Det menar Lif med en förhoppning om ett bredare grepp kring EUs kemikalielagstiftning.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 24 oktober 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson