Innovation väg till modern cancervård

Cancervården i Europa står inför enorma utmaningar med alltfler cancerfall och tung belastning på sjukvårdssystemen i EU-länderna. Men samtidigt visar nya metoder och behandlingar vägen till en modern hållbar cancervård, enligt en ny rapport från patientorganisationer, vårdgivare, forskare och företag.

 • Framtidens medicin
 • Måndag 30 januari 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Sanktioner mot sen restanmälan

Regeringen vill förbättra tillgången till läkemedel genom att bland annat införa en sanktionsavgift för läkemedelsföretag som är sena med att anmäla potentiellt kommande brister på läkemedel till Läkemedelsverket. Men förslaget kommer tvärtom att förvärra bristen på läkemedel, varnar Lifs expert Bengt Mattson.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 24 januari 2023
 • Av: Christina Lucas

Screening för prostatacancer prioriterat

EU:s nya rekommendation för cancerscreening kan följas av nya nationella satsningar där screening för prostatacancer ligger närmast på tur. Socialstyrelsen följer utvecklingen och ser framsteg med att få bukt med överdiagnostik.

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 20 januari 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Sverige kan leda effektiv screening

Tre nya cancerformer tillkommer när EU utökar sin rekommendation för cancerscreening till totalt sex diagnoser. Lifs expert Dag Larsson tror att Sverige kan ta en ledarroll i arbetet för att utveckla effektiv screening.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 18 januari 2023
 • Av: Fredrik Mårtensson

Uppföljning av cancerläkemedel brister

Har de senaste årens införande av immunterapi mot olika cancersjukdomar med så kallade PD-(L)1-hämmare införts på ett jämlikt sätt i sjukvården runt om i Sverige? Det går i dag inte att svara på eftersom de flesta regioner registrerar en alltför låg andel patienter i RCCs register för cancerläkemedel.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 17 januari 2023
 • Av: Kent Björkqvist

Vårdskuld består inom kroniska sjukdomar

Vårdskulden från pandemin kvarstår och är särskilt stor inom flera kroniska sjukdomar. En viss återhämtning kan dock skönjas i en utvärdering av 15 nationella riktlinjeområden som Socialstyrelsen genomfört.

 • Patient
 • Tisdag 13 december 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

Plan för fossilfri läkemedelsbransch

Hur ska de forskande läkemedelsföretagen kunna bidra till Sveriges klimatmål? Den frågan kan få ett svar nu när Lif presenterar en färdplan för fossilfrihet i branschen. Ett klimatberäkningsverktyg ska hjälpa medlemsföretagen, och Lif föreslår även en rad åtgärder där läkemedelsföretagen i samarbete med hälso- och sjukvårdssektorn kan få ner utsläppen.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 8 december 2022
 • Av: Ia Wadendal

E-vis vapen mot falska läkemedel

Förfalskade läkemedel som ett stort, globalt problem uppmärksammas under kampanjveckan Fight the fakes. I Sverige och stora delar av Europa finns däremot en hög säkerhet som trygghet för patienterna.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 7 december 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

För tidigt för Alzheimerscreening

Forskare i Lund har funnit ett sätt att med PET-kamera avgöra vem som kommer utveckla Alzheimersymtom de närmaste åren. Det blir betydelsefullt om höstens hoppfulla resultat utvecklas till en effektiv behandling för tidig sjukdom.

 • Forskning
 • Fredag 2 december 2022
 • Av: Lisa Kirsebom

Nytt hopp inom Alzheimers

Det är tjugo år sedan Europa fick ett nytt läkemedel mot Alzheimers. Nu väcker en svensk antikropp hopp, men utmaningar återstår. "De som redan har Alzheimers med demens kommer kanske inte att hinna hjälpas av det. Men min förhoppning är att utvecklingen går fortare nu", säger forskaren Henrik Zetterberg.

 • Forskning
 • Torsdag 1 december 2022
 • Av: Lisa Kirsebom

Antal fall av stroke minskar stadigt

Risken för stroke har halverats under 2000-talet. Bakom en stadig minskning av sjukdomsfall och dödlighet ligger förebyggande åtgärder, effektiv läkemedelsbehandling och att det akuta omhändertagandet getts högre prioritet.

 • Patient
 • Tisdag 29 november 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

Halverad antibiotikamängd till djur

EU-länderna skördar framgångar i arbetet med minskad användning av antibiotika till djur. Försäljningen har nästan halverats under en tioårsperiod och antibiotika av särskilt värde för humanmedicin fredas numera i större utsträckning.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 24 november 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

Frida Lundmark

Frida Lundmark - Sakkunnig policy på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Kliniska läkemedelsprövningar kräver partnerskap

Frida Lundmark: För oss inom den forskande läkemedelsbranschen är det uppenbart att vi liksom våra grannländer Danmark och Norge behöver ett nationellt partnerskap där företag, hälso- och sjukvård, patienter, akademi och statliga myndigheter arbetar tillsammans för att undanröja hinder och skapa en modern framtidssäkrad struktur för att kunna behandla patienter inom kliniska läkemedelsprövningar.

Frida Lundmark - Sakkunnig policy på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Onsdag 23 november 2022

Prishöjning kan säkra antibiotika

Staten behöver gripa in med ett omfattande åtgärdsprogram för att säkra tillgången till äldre antibiotika. Det anser TLV, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket i en gemensam rapport till regeringen.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 16 november 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

Global industrisamverkan mot utsläpp

Sju av världens största läkemedelsföretag ska samarbeta för att få ned utsläppen av växthusgaser i leveranskedjor, inom vårdkedjan och i kliniska försök. Hälso- och sjukvårdssektorn beräknas generellt stå för fyra till fem procent av de globala koldioxidutsläppen.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 15 november 2022
 • Av: Ia Wadendal

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Ta chansen att lyfta Life Science

Anders Blanck: Under Sveriges ordförandeskap i EU inleds sannolikt förhandlingarna om en helt ny läkemedelslagstiftning inom unionen. Jämlik tillgång för Europas patienter, och incitament för att forska fram nya läkemedel till svårt sjuka bör vara prioriterat av regeringen. Och när vi får chansen – lyft fram Sveriges styrkor inom Life Science-sektorn.

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Fredag 11 november 2022

Tydligare statlig vårdstyrning väntar

Att korta vårdköerna via en nationell vårdförmedling, att stärka primärvården och att införa en gemensam digital infrastruktur för hälso- och sjukvården. Det är åtgärder som står högt på agendan för nyutnämnda sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson (KD). Men först och främst vill hon ha dialog med aktörerna inom hela sektorn, säger hon i en intervju för Life-time.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 10 november 2022
 • Av: Kent Björkqvist

Vaccination mot influensa inleds

Risk för intensiv smittspridning, möjlighet till samtidig vaccination mot covid-19 och ett WHO-mål inom räckhåll. Det är några huvudpunkter när vaccinationerna mot säsongsinfluensa drar igång.

 • Patient
 • Tisdag 8 november 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

Många maktskiften i regionerna

14 av 21 regioner får nya politiska styren efter valet. Socialdemokraternas medvind med den politiska ledningen i tolv regioner dämpas av att Sverigedemokraterna släpps in i flera borgerliga samarbeten och hjälper Moderaterna till makten.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 3 november 2022
 • Av: Fredrik Mårtensson

Satsning på vårdplatser och kvinnohälsa

Regeringen avsätter två miljarder kronor per år för att öka antalet vårdplatser i sjukvården. I statens budget som presenteras nästa vecka finns även en utökad satsning på förlossningsvård och kvinnohälsa, samt en ny nationell vårdförmedling för att minska vårdköerna till specialistvård.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 1 november 2022
 • Av: Kent Björkqvist

EU-plan ska säkra läkemedelstillgång

Brist på läkemedel och sårbara beroenden av leveranser från länder utanför Europa präglade den första vågen av pandemin. Situationen har nu förvärrats igen på grund av ihållande smittovågor och det ryska invasionskriget i Ukraina. EU-kommissionen har därför lagt fram en arbetsplan för att lösa problemen.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 26 oktober 2022
 • Av: Ia Wadendal