Vaccinering mot rotavirus införs för alla barn

Från den 1 september 2019 ska rotavirus ingå i det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Det har regeringen beslutat. Tio av landets regioner har redan infört vaccinationer av barn mot rotavirus.

 • Av: Boel Halldén
 • Patient
 • Torsdag 21 mars 2019

Morell tar makten över vårdfrågor inom SKL

Det är en av landets mer erfarna vårdpolitiker som tar makten över sjukvårdsfrågorna inom SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Marie Morell (M) har två decennier bakom sig i Region Östergötland, varav åtta år som ordförande i landstingsstyrelsen. Nu tar hon över som ordförande för SKLs sjukvårdsdelegation.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 20 mars 2019

Gynekologi först ut inom nationell högspecialiserad vård

Ett första stort kliv mot nationell högspecialiserad vård har tagits i och med att tre vårdområden föreslås som pilotprojekt. Det är avancerad kirurgi vid endometrios, viss vård vid tumörsjukdomar vid graviditet och avancerad fostermedicin som lämpar sig enligt sakkunniggrupperna. Nu ska förslagen ut på remiss.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 19 mars 2019

Beslut om HPV-vaccination av pojkar dröjer

Regeringens beslut i frågan om att även pojkar ska ingå i det nationella vaccinationsprogrammet mot HPV-virus dröjer. Folkhälsomyndigheten ska nu göra en ny bedömning av de ekonomiska konsekvenserna.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Måndag 18 mars 2019

Nationellt perspektiv viktigt för cancervården

Att få hela cancervården att fullt ut inse vikten av nationell samverkan. Det ser nye cancersamordnaren Hans Hägglund som den kanske största utmaningen i sitt nya uppdrag.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 15 mars 2019

Lång resa mot patientcentrerad vård

Sverige står inför en lång förändringsresa om vi på allvar vill att hälso- och sjukvården ska vara centrerad kring den enskilda patienten och dennas behov. Exakt hur stor förändring det handlar om har nog ganska få insett. Det säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör för Vårdanalys, i en intervju för LIFe-time.se

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Onsdag 13 mars 2019

Samtal om värdet av kliniska prövningar

Alla parter vill se att fler kliniska läkemedelsprövningar görs i Sverige, men den långsiktiga trenden är ändå nedåtgående. En ny rapport visar att fler studier vore värdefullt för Sverige. Ett seminarium ägnades nyligen åt frågor om hur trenden kan brytas.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 12 mars 2019

Icke legitimerade läkare på akutmottagningar

Varje år besöker 1,3 miljoner eller var sjätte person i Sverige, akutvård på ett akutsjukhus. Men kompetensen och erfarenheten hos läkarna som bemannar akutmottagningarna är högst varierande. I en kartläggning av Vårdanalys, uppgav 40 procent av akutmottagningarna att icke legitimerade läkare tjänstgjort ensamma under den senaste månaden.

 • Av: Eva Nordin
 • Fredag 8 mars 2019

Äldres läkemedelsanvändning ska analyseras

Stora skillnader i läkemedelsanvändning mellan olika kommuner syns tydligt i rapporten Öppna jämförelser 2018 – vård och omsorg om äldre. Nu vill Socialstyrelsen veta mer om orsaken till de geografiska variationerna.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Onsdag 6 mars 2019

Stora regionala skillnader i cancervården

Hur snabbt behandling sätts in vid misstänkt cancer varierar stort över landet, speciellt för prostatacancer, visar Cancerfondsrapporten 2019 som nyligen presenterades. – Väntetiderna är fortfarande som ett geografiskt lotteri. Det råder långt ifrån en jämlik situation för landets cancerpatienter, säger Jan Zedenius, överläkare och medicinskt sakkunnig på Cancerfonden.

 • Av: Boel Halldén
 • Tisdag 5 mars 2019

Stockholm-Uppsala är motorn inom Life Science

Stockholm–Uppsalaregionen är Sveriges största Life Science-kluster med 1 200 företag och 21 000 anställda. Stockholm är en av Europas snabbast växande huvudstäder och många satsningar pågår för att lyfta regionen och Sverige som Life Science-nation. Runt Nya Karolinska Sjukhuset utvecklas exempelvis Hagastaden med visionen om att skapa världens främsta område för Life Science.

 • Av: Eva Nordin
 • Måndag 25 februari 2019

Gränslös samverkan behövs runt Öresund

Nationellt intresse för gränsproblemen, generösare skatteregler som lockar storbolag och mer stöd till klinisk forskning. Det är några av Skånes förslag för att det sydligaste Life Science-klustret ska bli ännu starkare.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Onsdag 27 februari 2019

Miljardsatsningar i Västsverige

Det bubblar och sjuder av aktiviteter inom Life Science-sektorn i Västsverige. Forskare, investerare, entreprenörer och kompetenser inom olika områden attraheras av regionen och de möjligheter som är svåra att hitta på andra ställen i världen, menar Charlotta Gummeson, VD för Sahlgrenska Science Park.

 • Av: Eva Nordin
 • Tisdag 26 februari 2019

Ökad diskussion behövs om särläkemedel i Sverige

I Sverige saknas samsyn kring begreppet särläkemedel, och varken användning eller kostnader går att följa upp. Även om EU:s särläkemedelsreform har varit framgångsrik, återstår viktiga frågor enligt en ny rapport.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Patient
 • Torsdag 28 februari 2019

Nya Karolinska – patientcentrering på riktigt

Nya Karolinskas roll i de stora förändringar som sker inom hela hälso- och sjukvårdssystemet i Region Stockholm, och de nya perspektiv som en patientflödesstyrd organisation ger. Det diskuterades vid ett välbesökt lunchseminarium i Life Science-klustret i Hagastaden.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 22 februari 2019

Svagare patentskydd för läkemedel inom EU

Företag som tillverkar generiska läkemedel ska tillåtas tillverka kopior och biosimilarer av läkemedel redan innan patentskyddet för originalläkemedlet löpt ut. Det beslutade EU-ländernas ambassadörer i Bryssel på onsdagen. Sverige var emot beslutet. De forskade läkemedelsföretagen i Europa är starkt kritiska och anser att patentskyddet nu urholkas.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 20 februari 2019

Svensk hjärtstoppsstudie stoppas i Sverige

Världens största kliniska hjärtstoppstudie leds och finansieras av Sverige, men i Sverige får man inte använda läkemedel på medvetslösa i forskning. Vi borde harmoniseras med övriga EU där läkemedel i den här sortens studier är tillåtna, anser Niklas Nielsen, forskare vid Centrum för hjärtstopp i Lund och huvudansvarig för hjärtstoppsstudien.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 19 februari 2019

Forskningssamverkan över Öresund kring barnlöshet

Forskning över gränsen i öresundsregionen har goda förutsättningar att bli världsledande, anser Aleksander Giwercman som leder en flerårig studie kring infertilitet hos män och kvinnor. Ofrivillig barnlöshet är ett växande problem i EU:s medlemsländer och även i andra länder i världen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 18 februari 2019

Svensk forskning bakom ny migränmedicin

Över en miljard människor i världen lider av migrän. Fler än av diabetes, astma och epilepsi – tillsammans. Nu får migränpatienterna sina första nya läkemedel på över tjugo år. Fyra läkemedelsföretag lanserar nya preparat som alla bygger på en upptäckt från Lund.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Fredag 15 februari 2019