Nya betalningsmodeller behövs

Hur ska sjukvården kunna finansiera och införa nya avancerade läkemedelsbehandlingar, som ofta medför en hög initial kostnad per patient? Det var ett ämne som dominerade under IHE Forum, som nyligen också firade att organisationen fyller 40.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 10 oktober 2019

Hur ska medicinen få mer precision?

Precisionsmedicin kan ge bot och bättre liv för patienter. Men lagar behöver ändras och delning av hälsodata måste öka utan att individers integritet kommer i kläm. Lina Nordquist, riksdagsledamot för Liberalerna, vill se en ny prioritetsutredning så att vården får hjälp att göra rätt.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 8 oktober 2019

Enad front i kampen mot AMR

Med fyra ministrar på plats på ett och samma seminarium ville regeringen visa upp en enad front i kampen mot antibiotikaresistens, AMR. Samtidigt stod det klart att regeringen framöver kommer att ha ett visst fokus på internationella insatser. Nyheten för dagen var att regeringen anslår 20 miljoner kronor till en ny global fond mot AMR.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 3 oktober 2019

Pionjär inom bioinformatik prisas

Vad är det som gör att vissa kvinnor med riskfyllda genmutationer inte utvecklar bröstcancer? Och varför blir vissa med diabetes blinda, medan andra inte blir det? Bioinformatikprofessorn Søren Brunak har utvecklat avancerade metoder för att lägga pusslet kring hur olika sjukdomar utvecklas. För detta arbete belönas han nu med Eric K Fernströms stiftelses stora Nordiska pris.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 1 oktober 2019

Akademiska läkemedelsprövningar oftast lokala

Kliniska läkemedelsprövningar som initierats av företag bedrivs ofta i flera regioner i landet, medan akademiska läkemedelsprövningar är mer lokala. Det visar en jämförande rapport från Vetenskapsrådet.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 27 september 2019

Tydligare besked om blodsockernivåer vid diabetes

En ny svensk studie ger tydligare besked om vilken nivå på blodsockret hos patienter med typ 1-diabetes som ger ökad risk för njur-och ögonskador.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Fredag 20 september 2019

HPV-vaccination för pojkar från nästa höst

Pojkar ska vaccineras mot HPV-virus, och företag ska få förstärkt rätt till avdrag för forskning och utveckling. Det är några av nyheterna i statens budget för nästa år, som regeringen lägger fram med stöd av liberalerna och centern. I övrigt innehåller regeringens budgetförslag få nyheter på läkemedelsområdet.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 18 september 2019

Lasker-pris till forskare bakom Herceptin

Miljontals kvinnor med aggressiv bröstcancer har behandlats med Herceptin, en antikroppbehandling som ger en god prognos för överlevnad och bättre livskvalitet. Nu får de tre forskarna Michael Shepard, Axel Ullrich och Dennis Slamon, det prestigefyllda Lasker-priset för sina upptäckter, och för att de vidareutvecklat antikroppen till en behandling som räddar liv.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 16 september 2019

Svensk antikropp mot Alzheimers sjukdom

Kan den svenskutvecklade antikroppen BAN2401 i framtiden bromsa Alzheimers sjukdom? Om tre år förväntas resultaten från en fas 3-studie som inleddes tidigare i år, och bakom forskningen står professor Lars Lannfelt, Uppsala. Alzheimerforskningen är intensiv över hela världen. Just nu prövas cirka 30 läkemedelskandidater i den sista kliniska fasen.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 13 september 2019

Alzheimers hett område trots misslyckanden

Gång på gång har läkemedelsföretagens förhoppningar kring nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom grusats. Men enligt professor Lars Lannfelt är detta ganska väntat eftersom det bara är 35 år sedan amyloid-beta, som orsakar sjukdomen, upptäcktes. Tänk på utvecklingen av läkemedel mot höga blodfetter och diabetes, säger han.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 11 september 2019

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Regeringen måste agera trots kritiken

Anders Blanck: Kritiken mot läkemedelsutredningens förslag får inte leda till att regeringens arbete inom läkemedelsområdet avstannar. Regeringen bör genast ta initiativ till en långsiktig överenskommelse med regionerna om det särskilda statsbidraget till läkemedel.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Torsdag 12 september 2019