Anders Blanck

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Vi måste bevara patentskyddet

Anders Blanck: Att avskaffa patent på vacciner mot covid-19 i syfte att snabba på den globala produktionen kan för den som inte är så insatt framstå som bra. Men det kommer inte att ge bättre tillgång till vacciner, vi äventyrar säkerheten och därmed människors förtroende för vaccin, och signalen till företagen är direkt farlig inför framtida pandemier. Sverige måste fortsätta stå upp för patentskyddet.

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Torsdag 6 maj 2021

TLV vill se betalning efter utfall

Utfallsbaserade betalningsmodeller ger bästa lösningen för att främja införandet av precisionsmedicin och ATMP. Det anser TLV, som i en rapport till regeringen ser utmaningar med en modell där delar av ersättningen bestäms långt efter behandlingstillfället. Lif efterlyser fler konkreta lösningar i stället för fortsatta utredningar.

 • Framtidens medicin
 • Onsdag 5 maj 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Vacciner i kristid kan säkras

Sveriges möjlighet att bli självförsörjande på vaccin är låg. Men staten kan genom partnerskap med läkemedelsbranschen ta fram affärsmodeller och samverkansöverenskommelser som säkrar resurser för vaccinproduktion i kristid, enligt en rapport från Vinnova.

 • Framtidens medicin
 • Tisdag 4 maj 2021
 • Av: Christina Lucas

Sverige bör vara drivande i EU-strategi

Sverige behöver engagera sig med full kraft i det pågående arbetet med EUs nya läkemedelsstrategi. Ett förändrat regelverk kan få stor påverkan på svensk läkemedelsexport och på Sverige som Life Science-nation. Det anser Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på Lif.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 28 april 2021
 • Av: Kent Björkqvist

Exporthinder drabbar vaccinproduktion

Handelshinder och exportrestriktioner fortsätter sätta käppar i hjulet för produktionen av covidvaccin. Såväl stora som små vaccintillverkare varnar för att miljontals doser kan gå förlorade om inte viktiga komponenter släpps fram över landgränserna. Även kvalificerad personal för vaccintillverkningen saknas, varnar branschens globala organisation IFPMA.

 • Forskning
 • Måndag 26 april 2021
 • Av: Ia Wadendal

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Svårt sjuka måste ges rätt till behandling

Anders Blanck: Endast ett av fyra läkemedel som godkänts inom EU för behandling av mycket sällsynta sjukdomar är tillgängligt för svenska patienter. Det duger inte. Sverige bör införa en formell rätt för personer med en livshotande eller svårt funktionsnedsättande sjukdom att få pröva det första läkemedel som tas fram och godkänns mot deras sjukdom.

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Fredag 23 april 2021

Fyra av tio läkemedel når aldrig Sverige

Bara sex av tio läkemedel som godkänns i Europa når den svenska marknaden. Särskilt svårt är det för läkemedel mot sällsynta, ofta medfödda, diagnoser, visar en ny analys.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 22 april 2021
 • Av: Christina Lucas

Hjärtsjukvården klarade pandemin

Det finns inget som tyder på att patienter med en pågående hjärtinfarkt avstått från att söka vård under pandemin. Och de patienter som behövt vård har fått adekvat vård i rätt tid, visar kvalitetsregistret Swedehearts årsrapport.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 20 april 2021
 • Av: Christina Lucas

Forskning kring pots efter covid

Hundratals svenskar kan lida av så kallad post-covid-pots. Pots är en sen tidigare känd sjukdom som bland annat orsakas av virusinfektioner – symptomen är till exempel hjärtklappning, rusande puls och svimning. Svenska forskare har gjort en fallrapport av tre patienter och planerar nu en större studie kring post-covid-pots.

 • Forskning
 • Torsdag 15 april 2021
 • Av: Ia Wadendal

Ojämlik vård hot mot cancervård

Tidig upptäckt genom artificiell intelligens och nya behandlingsformer kan avgöra framtidens cancervård. Ett stort problem är den stora ojämlikheten i cancervården, anser Nätverket mot cancer som i en ny rapport efterlyser en ökad nationell styrning av cancervården.

 • Framtidens medicin
 • Tisdag 13 april 2021
 • Av: Christina Lucas

Livmoderhalscancer ska utrotas

En nationell styrning med utökade satsningar på vaccination och screening ska utrota livmoderhalscancer i Sverige inom 5-7 år. En enig riksdag uppmanar regeringen att ta sig an WHO:s globala strategi på området.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 8 april 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Jätteprojektet Scapis öppnar för forskare

Nu kan alla svenska forskare söka svar kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar med stöd av unikt material från projektet Scapis och dess kombination av djup och bredd som data-, bild- och biobank. 30 000 svenskar har bidragit med omfattande data som nu görs tillgänglig för forskning som en unik kunskapsbank.

 • Forskning
 • Tisdag 6 april 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Förslag på ökad lagerhållning

Läkemedelsföretag ska få ansvar för att lagerhålla läkemedel i Sverige för minst sex månaders förbrukning. Det är ett av förslagen i Åsa Kullgrens utredning om bättre beskedskap inom hälso- och sjukvården.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 31 mars 2021
 • Av: Kent Björkqvist

Precisionsmedicin ut på klinik

Precisionsmedicinen är på väg ut på klinikerna – men utmaningarna är stora. Ett lyckat pilotprojekt på Karolinska ska nu stå modell och hjälpa vården hitta praktiska lösningar på organisatoriska problem.

 • Framtidens medicin
 • Tisdag 30 mars 2021
 • Av: Lisa Kirsebom

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Politisk styrning efterlyses

Anders Blanck: Den politiska styrningen av läkemedelsområdet har upphört och makten har överlämnats till ett fåtal tjänstemän på statlig och regional nivå. Vi behöver en bredare politisk debatt om hur patienter ska ges möjlighet till behandling med godkända läkemedel, och om vilket land Sverige ska vara.

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Måndag 29 mars 2021

”Vi kan skapa världsunikt kluster”

Ole Petter Ottersten, rektor vid Karolinska Institutet, ser en dynamisk utveckling av Life Science i Stockholmsregionen. KI har tagit ett stort ansvar under pandemin, men universitetets djupa kompetens kunde utnyttjats mer av myndigheter och politiska beslutsfattare, säger han i en stor intervju för Life-time.

 • Framtidens medicin
 • Tisdag 23 mars 2021
 • Av: Kent Björkqvist

Samarbete ska stärka Norden inom Life science

Unika hälsodataregister, hög kvalitet på sjukvården och en lång tradition av samarbete är egenskaper som kan bidra till att stärka de nordiska ländernas konkurrenskraft inom Life science, var slutsatsen när Lif bjöd in till konferens om nordiskt samarbete.

 • Forskning
 • Måndag 22 mars 2021
 • Av: Christina Lucas

Krafttag krävs för bättre kontinuitet

En fast vårdkontakt är en nyckelfaktor för god kvalitet i primärvården – det är en av slutsatserna i en ny rapport från Vårdanalys. Men bara 35 procent av svenskarna har en sådan. Och skillnaderna är stora mellan stad och glesbygd. Det krävs krafttag från regionerna för att stävja ojämlikheten i primärvården, menar myndigheten.

 • Patient
 • Torsdag 18 mars 2021
 • Av: Ia Wadendal

Pris för nya migränläkemedel

På 1980-talet började han undersöka om molekylen CGRP hade en koppling till migrän. Nu belönas Lars Edvinsson med prestigefulla The Brain Prize, och gläder sig åt nya läkemedel som ändrar livet för patienterna.

 • Forskning
 • Onsdag 17 mars 2021
 • Av: Lisa Kirsebom

Försenade cancerdiagnoser oroar

Cancerfallen minskade med 9,3 procent under perioden januari-oktober ifjol, visar en sammanställning från Regionala cancercentrum i samverkan, RCC. Men cancerkirurgin har inte påverkats negativt och nedgången av nydiagnostiserade tumörer är inte hög i en internationell jämförelse.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 16 mars 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Otto Cars

Otto Cars: Samhällsförändring krävs mot resistenshot

Det krävs beteendeförändringar i hela samhället för att angripa antibiotikaresistens. Det anser Otto Cars, professor i infektionssjukdomar och en av världens främsta auktoriteter inom området, inför Uppsala Health Summit som i år fokuserar på resistenshotet.

Otto Cars - Seniorprofessor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och grundare av det globala nätverket ReAct som arbetar mot antibiotikaresistens.

 • Några frågor till...
 • Fredag 12 mars 2021