Jonas Vikman

Jonas Vikman - Samhällspolitisk chef på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

330 dagar – en seger för vetenskapen

Jonas Vikman: Det tog 330 dagar från identifiering av det okända viruset tills det första vaccinet godkändes. Den globala vetenskapliga kraftansträngning som skett under 2020, samtidigt som coronapandemin härjat, saknar motstycke i medicinhistorien. Förklaringen? Den viktigaste är att alla har jobbat tillsammans.

Jonas Vikman - Samhällspolitisk chef på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Fredag 4 december 2020

Andra vågen leder till färre operationer

Omställningen för att klara vården av fler covidpatienter ger direkta effekter på en minskning av planerade operationer. Men erfarenheter från i våras gör att regionerna tror på en mindre nedgång under pandemins andra våg.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 3 december 2020
 • Av: Fredrik Mårtensson

Min vårdplan ska bidra till jämlik cancervård

En nationell utformning av Min vårdplan utifrån olika diagnosgrupper ska bidra till att cancerpatienter får samma information oavsett var i landet man bor – och bidra till bättre och säkrare vård. Först ut är bröstcancer, men fler diagnosgrupper står på tur.

 • Patient
 • Tisdag 1 december 2020
 • Av: Christina Lucas

Lif vill testa miljömodell vid upphandling

En ny rapport visar hur olika aktörer kan driva på miljöförbättringar vid tillverkning och användning av läkemedel. Rapporten utgår från en modell för miljöbedömning av läkemedel som Lif, och IVL Svenska miljöinstitutet sedan tidigare tagit fram. Nu är nästa steg att testa modellen i samband med regionernas upphandling av läkemedel.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 26 november 2020
 • Av: Christina Lucas

EMA håller öppet möte om vacciner

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, tar till ett ovanligt grepp och bjuder in allmänheten till ett öppet informationsmöte om hur arbetet med att ta fram och godkänna vaccin mot covid-19 går till, där det blir möjligt för enskilda medborgare att ställa frågor och ge synpunkter.

 • Forskning
 • Onsdag 25 november 2020
 • Av: Christina Lucas

EMAs nya riktlinjer för coronavacciner

Redovisa minst sex veckors data kring vaccinets säkerhet, och undersök om vaccinet skyddar både mot infektion och sjukdom. Uppföljningen av biverkningar och avtagande immunitet måste hålla i minst ett år. Det är några av kraven som EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, ställer på de bolag som vill ha sina coronavaccin godkända.

 • Forskning
 • Tisdag 24 november 2020
 • Av: Ia Wadendal

Vården stod pall – men oro för utebliven cancervård

Sjukvården i de flesta EU-länderna stod pall mot trycket under pandemins första våg, men på bekostnad av andra diagnoser, som cancer och psykisk hälsa, konstaterar EU-kommissionen och OECD i en rapport om pandemiåret 2020.

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 20 november 2020
 • Av: Christina Lucas

Mammografi effektivt för äldre

Screening med mammografi leder till markant lägre dödlighet i bröstcancer även för kvinnor som undersöks efter fyllda 70 år. Det visar en studie från Umeå universitet.

 • Patient
 • Tisdag 17 november 2020
 • Av: Fredrik Mårtensson

Högt vårdbetyg – men dolda behov oroar

Trots stora omställningar i hälso- och sjukvården under våren och sommaren fick de allra flesta patienterna den vård de behövde, enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Men bakom minskade vårdbesök finns samtidigt en risk för oupptäckta cancerdiagnoser och dolda vårdbehov.

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 13 november 2020
 • Av: Christina Lucas

Snabb introduktion med ny metod

Hjärtsviktspatienter i Umeå har snabbt fått tillgång till nya, effektiva läkemedel genom en ny, systematisk introduktionsmetod. Umeåforskaren Helena Norberg ser stora fördelar med modellen för patienter med kroniska sjukdomar

 • Forskning
 • Torsdag 12 november 2020
 • Av: Fredrik Mårtensson

Ny översikt om vacciner mot covid-19

Beskedet från företaget Pfizer om att preliminära resultat visar att deras vaccinkandidat mot covid-19 ger över 90 procents förebyggande skydd har stärkt hoppet om medicinska lösningar mot pandemin i närtid. Branschorganisationen Lif har publicerat en ny översikt som visar att just nu testas 47 vaccinkandidater på människa i kliniska prövningar.

 • Forskning
 • Onsdag 11 november 2020
 • Av: Christina Lucas

Ökat stöd till apotek i glesbygd

Statens stärker sin hjälpande hand till mindre apotek i glesbygd genom nya och mer generösa regler för bidrag. Reformen är ett led i arbetet att säkra läkemedelsförsörjningen i hela landet.

 • Patient
 • Tisdag 10 november 2020
 • Av: Fredrik Mårtensson

Självtest screeningmetod i Skåne

Att själv testa sig i hemmet för HPV-virus – som kan orsaka livmoderhalscancer – är en metod som sannolikt kommer att finnas i majoriteten av Sveriges regioner framöver, säger en expert på cervixcancerprevention. Region Skåne blir först ut med att införa självtester som screeningmetod för alla kvinnor mellan 23 och 70 år från hösten 2021.

 • Patient
 • Torsdag 5 november 2020
 • Av: Ia Wadendal

Fler organdonatorer kan rädda liv

För elfte året i rad ordnar Socialstyrelsen donationsveckan för att sprida kunskap om organdonation och uppmuntra svenskar att skriva in sig i registret. Trots pandemin har donationstalen stigit – ändå väntar många hundra svenskar på nya organ och vävnader, och för en del av dem blir det för sent.

 • Patient
 • Onsdag 4 november 2020
 • Av: Lisa Kirsebom

Heidi Stensmyren

Hon tar över världsläkarförbundet

Heidi Stensmyren, avgående ordförande för Läkarförbundet, valdes till president för World Medical Association (WMA) den 30 oktober. Som ledare för den internationella läkarorganisationen med medlemsförbund i 84 länder tar hon ett tungt grepp kring bland annat global hälsa och medicin- och forskningsetiska frågor. Att coronapandemin kommer att prägla en stor del av hennes tid på posten råder det ingen tvekan om, men även primärvårdens avgörande roll, etik och tillgången till hälso- och sjukvård står högt upp på listan.

Heidi Stensmyren - Heidi Stensmyren tillträder posten som incoming president den första januari nästa år och arbetar sida vid sida med president elect David Barbe under 2021 för att 2022 helt ta över taktpinnen.

 • Några frågor till...
 • Tisdag 3 november 2020

Dag Larsson

Dag Larsson - Senior sakkunnig policy på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Dags att precisionsmedicin blir verklighet

Dag Larsson: När det första cancerläkemedlet nu tagits in i läkemedelsförmånen för behandling av patienter med en särskild genförändring, istället för en organbaserad cancersjukdom, har vi tagit ett litet steg på vägen till att verkligen implementera precisionsmedicin. Nu behövs en samsyn kring hur hälso- och sjukvården måste förändras för att potentialen inom precisionsmedicin ska kunna förverkligas.

Dag Larsson - Senior sakkunnig policy på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Torsdag 29 oktober 2020

Allt bättre canceröverlevnad i Norden

Forskare vid Karolinska Institutet har jämfört canceröverlevnaden i de nordiska länderna de senaste 25 åren. Alla länders siffror har förbättrats under perioden, och Danmarks allra mest. Bättre behandlingar, mer screening och satsningar på nationella vårdprogram kan vara några av förklaringarna.

 • Patient
 • Onsdag 28 oktober 2020
 • Av: Lisa Kirsebom

Färre antibiotikarecept under pandemin

En tidig ökning av läkemedel mot astma, kortvarig men markant ökad efterfrågan av propofol och en tydlig, ihållande minskning av antibiotika. Olika skiftningar kring efterfrågan på läkemedel ger tidsbilder från pandemins olika faser.

 • Patient
 • Tisdag 27 oktober 2020
 • Av: Fredrik Mårtensson

Miljardsatsning på datadriven forskning

Nya individanpassade läkemedel, precisionsmedicin och infektionsbiologi. Det är några av de forskningsområden som Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) vill främja genom en massiv satsning. Med 3,7 miljarder kronor ska datadriven Life Science i Sverige tas till nivåer som gör vårt land världsledande, enligt stiftelsen.

 • Forskning
 • Fredag 23 oktober 2020
 • Av: Ia Wadendal

Utredning vill få bort forskningshinder

Lagstiftningen har under lång tid satt stopp för kliniska läkemedelsstudier på personer med livshotande akuta sjukdomar. Nu föreslår den statliga utredningen Komet att regeringen ska se över de regelhinder som finns för viktig medicinsk forskning på det här området. Frågan har aktualiserats av att det inte går att forska i Sverige på allvarligt sjuka covidpatienter.

 • Forskning
 • Torsdag 22 oktober 2020
 • Av: Ia Wadendal

Ljusare än väntat för regionernas ekonomi

Ekonomin i år ser betydligt mer positiv ut för kommuner och regioner än vad SKR, Sveriges kommuner och regioner, räknade med i våras. En stor anledning är ökade statsbidrag under pandemin, minskad efterfrågan på tjänster och att skatteintäkterna inte minskat lika mycket som befarat. Men det är en osäker prognos, betonar SKR.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 21 oktober 2020
 • Av: Christina Lucas

Karolina Antonov

Karolina Antonov - Analyschef på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Stoppa orimliga krav i samband med återbäring

Karolina Antonov: Under snart fem år har läkemedelsföretag i Sverige tvingats betala återbäring på läkemedel som de inte själva sålt, utan som parallellimporterats och sålts i Sverige av andra företag. Detta är helt orimligt och nu måste regeringen agera. Annars riskeras att svenska patienters tillgång till viktiga läkemedel försenas eller helt stoppas.

Karolina Antonov - Analyschef på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Fredag 16 oktober 2020

TLV-chefen: ”Alla vinner på trepartsöverläggningar”

Systemet med trepartsöverläggningar och återbäringsavtal mellan företag och regioner behöver bli mer förutsägbart för företagen och tydligare regleras. Och TLV behöver tydligare lagstöd för att utveckla den värdebaserade prissättningen på läkemedel. Det säger TLVs generaldirektör Agneta Karlsson i en stor intervju för Life-time.

 • Vårdkvalitet
 • Måndag 12 oktober 2020
 • Av: Kent Björkqvist

Han granskar WHOs jobb under pandemin

En oberoende panel, IPPPR, ska granska både WHO:s åtgärder och hur världens olika länder agerat under pandemin. Ett uppdrag med enorma dimensioner och utmaningar, men Anders Nordström – som leder panelens sekretariat – är övertygad om att arbetet kommer att leda till bra lärdomar och vägledningar inför kommande pandemier.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 14 oktober 2020
 • Av: Ia Wadendal

Jubel i Umeå efter Nobelpriset i kemi

Jublet i Umeå hade nästan inga gränser när universitetets egen forskarstjärna Emmanuelle Charpentier tilldelades Nobelpriset i kemi. Upptäckten av den så kallade gensaxen har lagt grund för nya cancerterapier och gett hopp om att bota ärftliga sjukdomar.

 • Forskning
 • Torsdag 8 oktober 2020
 • Av: Fredrik Mårtensson

Så ska regionerna klara vårdskulden

Fokus på screening och årskontroller, optimering av operationsresurser och lärdomar från pandemin med nya arbetssätt. Så ser några regionstrategier ut för att klara den vårdskuld som byggts upp. Stockholm och Skåne satt upp en ettårig målbild för att komma ikapp.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 7 oktober 2020
 • Av: Fredrik Mårtensson

Nobelpris för upptäckter om hepatit C

En milstolpe i kampen mot virus. Så beskriver Nobelkommittén upptäckten bakom årets Nobelpris i medicin. Forskarna Harvey Alter, Michael Houghton och Charles M Rice har var och en bidragit med viktiga pusselbitar som gör det möjligt att utplåna hepatit C genom blodtester och effektiva antivirala läkemedel.

 • Forskning
 • Tisdag 6 oktober 2020
 • Av: Christina Lucas

Kristina Von Sydow

Hon samordnar EU:s jobb mot falska läkemedel

Kristina Von Sydow är ny på posten som ordförande för EU CCB, styrgruppen för det europeiska e-verifikationssystem som införts för att skydda konsumenterna från förfalskade läkemedel. I uppdraget ingår att leda koordineringen och harmoniseringen av medlemsländernas nationella system.

Kristina Von Sydow - Vd för E-verifikation i Sverige och ordförande för the European Change Control Board, EU CCB.

 • Några frågor till...
 • Måndag 5 oktober 2020

HPV-vaccin skyddar mot livmoderhalscancer

Kvinnor som vaccineras mot HPV löper betydligt lägre risk att drabbas av livmoderhalscancer. Särskilt stor är effekten vid vaccinering i ung ålder, visar en omfattande svensk studie som publicerats i tidskriften New England Journal of Medicine.

 • Forskning
 • Fredag 2 oktober 2020
 • Av: Christina Lucas