Svensk hjärtstoppsstudie stoppas i Sverige

Världens största kliniska hjärtstoppstudie leds och finansieras av Sverige, men i Sverige får man inte använda läkemedel på medvetslösa i forskning. Vi borde harmoniseras med övriga EU där läkemedel i den här sortens studier är tillåtna, anser Niklas Nielsen, forskare vid Centrum för hjärtstopp i Lund och huvudansvarig för hjärtstoppsstudien.

 • Av: Ia Wadendal
 • Tisdag 19 februari 2019

Forskningssamverkan över Öresund kring barnlöshet

Forskning över gränsen i öresundsregionen har goda förutsättningar att bli världsledande, anser Aleksander Giwercman som leder en flerårig studie kring infertilitet hos män och kvinnor. Ofrivillig barnlöshet är ett växande problem i EU:s medlemsländer och även i andra länder i världen.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 18 februari 2019

Svensk forskning bakom ny migränmedicin

Över en miljard människor i världen lider av migrän. Fler än av diabetes, astma och epilepsi – tillsammans. Nu får migränpatienterna sina första nya läkemedel på över tjugo år. Fyra läkemedelsföretag lanserar nya preparat som alla bygger på en upptäckt från Lund.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Fredag 15 februari 2019

Hälsa och välstånd kärna i Life Science-strategi

Att förbättra hälsan och livskvaliteten i befolkningen, och att säkerställa vårt ekonomiska välstånd. Det är den innersta kärnan i det förslag till nationell strategi för Life Science som nu arbetas fram inom Regeringskansliet under ledning av Life Science-samordnaren Jenni Nordborg.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 13 februari 2019

Regeringen agerar kring läkemedelsstatistik

Regeringen ska agera för att på kort sikt lindra de negativa effekterna av att Socialstyrelsen och e-Hälsomyndigheten begränsar utlämnande av läkemedelsstatistik, och för att statistiken i framtiden ska kunna lämnas ut på samma sätt som i dag. Det beskedet ger Socialminister Lena Hallengren.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 13 februari 2019

Anders Åkesson

Anders Åkesson - Tidigare regionråd i Skåne för Miljöpartiet, numera konsult

Krönika

Medborgarnas tillit måste finnas

Vården rankades inför valet 2018 som en av de tre viktigaste frågorna bland medborgarna. Att vården som välfärdsområde fungerar är en av hörnstenarna för att tilliten mellan medborgare och det offentliga skall upprätthållas. Denna tillit är helt nödvändig för att systemet ska fungera.

Anders Åkesson - Tidigare regionråd i Skåne för Miljöpartiet, numera konsult

 • Tisdag 12 februari 2019

Svenska fördelar måste utnyttjas mer

Sverige har både för- och nackdelar när de globala läkemedelsföretagen tittar på vad som krävs för att kliniska prövningar ska förläggas här. Representanter från Life Science-industrin anser att registren och möjligheten till virtuella prövningar är två faktorer som Sverige borde utnyttja mer, framkom vid den nationella konferensen om kliniska studier i Malmö.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 11 februari 2019

Patienter kan och vill ta ansvar

Hur kan spetspatienter vara en resurs i vården och vad är en spetspatient? Det diskuteras i rapporten ”Spetspatienter – en ny resurs för hälsa”. Rapporten presenterades av bland andra Sveriges första spetspatient Sara Riggare, under ett öppet möte nyligen på Karolinska Institutet i Solna.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Patient
 • Fredag 8 februari 2019

Barncancer prioriterat för Lena Hallengren

Satsningen på cancervården ska fortsätta i den nya S-MP-regeringen med stöd av Centern och Liberalerna, och en särskild satsning inom barncancer ska göras. Det beskedet gav nytillträdda socialministern Lena Hallengren (S) i sitt första framträdande, vid Nätverket mot cancers konferens under världscancerdagen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 7 februari 2019

Pris för revolutionerande cancerforskning

Deras forskning har lett till att tusentals cancerpatienter överlevt. De amerikanska cancerforskarna Brian Druker och Dennis Slamon har revolutionerat cancervården genom att utveckla metoder för målinriktad behandling. Nu belönas de med Sjöbergpriset och en miljon dollar i prispengar från Kungliga Vetenskapsakademin.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 6 februari 2019

Stort värde av kliniska läkemedelsprövningar

Högre kompetens i vården, kunskapsöverföring och positiv effekt på samhällsekonomin – det är effekten av företagsinitierade kliniska prövningar, enligt en ny rapport beställd av LIF. Nu hoppas organisationen på diskussion om hur Sverige kan få fler kliniska studier.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 5 februari 2019

Naloxon ska rädda fler liv i Sverige

Socialstyrelsen rekommenderar starkt att naloxon som motgift vid överdoser ska göras tillgängligt bland narkotikamissbrukare. Beslutet väntas få fart på naloxonprogram runtom i Sverige.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Tisdag 5 februari 2019

Antibiotikaanvändning på rekordlåg nivå

I fjol minskade försäljningen av antibiotika i Sverige med 4,2 procent. Förskrivningen av antibiotika på nationell nivå är den lägsta någonsin. Det visar en färsk rapport från Folkhälsomyndigheten.

 • Av: Boel Halldén
 • Måndag 4 februari 2019

Myndigheter begränsar läkemedelsstatistik

Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten stoppar inom kort utlämnande av försäljningsstatistik över enskilda läkemedel. Besluten får allvarliga konsekvenser för hela branschen, enligt LIF som nu vänt sig till regeringen. Från politiskt håll är riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) kritisk till myndigheternas beslut.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 1 februari 2019

Läkemedel en ren vinst för samhället

Varje anställd inom läkemedelsbranschen bidrar genom sitt arbete med 3,5 miljoner kronor till Sveriges BNP, fyra gånger mer än genomsnittet inom näringslivet. Och de relativa kostnaderna för läkemedel i Sverige blir allt lägre för samhället. Det visar en ny sammanställning av offentlig statistik som gjorts av analysföretaget Vetsam.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 31 januari 2019

Statsbidrag till läkemedel klart

Staten och regionerna har kommit överens om statsbidraget för läkemedel 2019. Regionerna får totalt ca 29,7 miljarder kronor vilket är 1,9 miljarder högre än ersättningen förra året.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 30 januari 2019

Företagsperspektiv viktigt inom precisionsmedicin

Hur kan företag inom Life Science samverka genom det svenska initiativet för precisionsmedicin, Genomic Medicine Sweden, GMS? Det var ämnet för ett seminarium nyligen med GMS och branschorganisationerna inom Life Science.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Tisdag 29 januari 2019

Snabba framsteg för ungt Umeåföretag

Ansökan i maj, intervju i Bryssel i juni och ett positivt beslut i juli. Någon EU-byråkrati handlade det knappast om när läkemedelsföretaget Lipum i Umeå sällade sig till en exklusiv skara med finansiering från forskningsprogrammet Horizon 2020.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Fredag 25 januari 2019

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Högsta möjliga ambition måste vara Sveriges väg

Anders Blanck: Två processer överskuggar just nu allt annat inom läkemedelsområdet: Hur Sverige ska bli starkare inom Life Science, och hur framtidens system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel ska se ut. Dessa processer hänger ihop, och i båda fallen krävs en tydlig ambitionsförklaring från den nytillträdda regeringen. Vi måste välja väg.

Anders Blanck - VD på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Onsdag 23 januari 2019

Regioner ges fullt ansvar för läkemedel

Det nya systemet för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel blir inte enklare, men däremot tydligare. Det säger utredaren Toivo Heinsoo, som nu överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen, i en intervju för LIFe-time.se.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 11 januari 2019