M vill se omtag inom läkemedel

Det behövs ett rejält politiskt omtag för att se till att nya läkemedel är tillgängliga för patienter samtidigt som den långsiktiga finansieringen kan tryggas. Det anser Moderaterna, som vid helgens partistämma beslutade om ett sjukvårdspolitiskt program inför valåret.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 26 oktober 2021
 • Av: Kent Björkqvist

Satsning på att utbilda patientföreträdare

Efterfrågan på välutbildade patientföreträdare växer. Nu satsar Funktionsrätt Sverige på att utveckla en nationell och heltäckande utbildning av framtidens patientföreträdare. Satsningen finansieras av Vinnova inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Swelife.

 • Patient
 • Måndag 25 oktober 2021
 • Av: Eva Nordin

Fynd ger nya möjligheter vid stroke

Färsk forskning ger en ny förklaring till de rörelseproblem som drabbar många patienter med hjärnskador. Störningar i hjärnans hormonproduktion tycks spela en hittills okänd roll, något som öppnar för nya behandlingar.

 • Forskning
 • Tisdag 19 oktober 2021
 • Av: Lisa Kirsebom

Innovationshubb för nya vaccin och läkemedel

Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att etablera en innovationshubb för att göra det möjligt att utveckla både nya vaccin och avancerade läkemedel i Sverige. Satsningen ska göras i samarbete med företaget Northx Biologics i Matfors – vars läkemedelsfabrik ger förutsättningar för storskalig produktion.

 • Framtidens medicin
 • Måndag 18 oktober 2021
 • Av: Ia Wadendal

Tidig valdebatt med patientfokus

Vilka sjukvårdsfrågor kommer de politiska partierna att driva under valrörelsen nästa år? En första indikation är att patienträttighetsfrågor blir viktiga. Det stod klart när Lif arrangerade en tidig valdebatt med politiker från riksdagens socialutskott.

 • Patient
 • Torsdag 14 oktober 2021
 • Av: Kent Björkqvist

Antibiotikaprojekt skalas upp

En femårig finansiering från Vinnova ger långsiktighet och stabilitet för Platinea, samverkansplattformen för att skydda antibiotika som leds från Uppsala universitet med ett brett samarbete mellan vård, myndigheter, industri och akademi.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 12 oktober 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Dyster lägesbild av sjukvården

Socialstyrelsen vill möta pandemins effekter på vården med digitalisering, ökade resurser för nära vård och satsningar på kompetensförsörjning. En förhållandevis dyster bild av nuläget innehåller även förhoppningar om att kunskaper och nya arbetssätt från pandemin kan bidra till att möta en rad utmaningar.

 • Vårdkvalitet
 • Onsdag 6 oktober 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Satsning på innovationsmiljöer

Bred samverkan och förebyggande insatser som ett nytt huvudområde präglar Vinnovas nya satsning på innovationsmiljöer inom precisionshälsa. Totalt anslås 323 miljoner kronor för en femårsperiod.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 5 oktober 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Anders Blanck

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

Storsatsning behövs inom Life Science

Anders Blanck: Det är dags för Sverige att växla upp om vi menar allvar med att vi ska vara en ledande nation inom Life Science. Staten måste visa politisk handlingskraft och avsätta betydligt större resurser än hittills. Samtidigt måste regionerna inse att nationell samordning är helt nödvändig.

Anders Blanck - VD på Lif - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Torsdag 30 september 2021

Enkelt blodprov avslöjar svår biverkan av immunterapi

Immunterapi kan rädda livet på svårt sjuka cancerpatienter, men också ge allvarliga biverkningar. Hjärninflammation är ett exempel. Nu har forskare i Göteborg hittat ett enkelt sätt att upptäcka det i tid.

 • Forskning
 • Onsdag 29 september 2021
 • Av: Lisa Kirsebom

Lasker-priset till mRNA-forskare

Forskningen inom mRNA-teknik som gjort det möjligt att på rekordtid få fram vacciner mot covid-19 belönas med det prestigefyllda Lasker-priset 2021.

 • Framtidens medicin
 • Tisdag 28 september 2021
 • Av: Kent Björkqvist

EU-myndighet mot nya pandemier

EU:s nya myndighet HERA ska upptäcka och sätta in snabba åtgärder vid en hotande hälsokris. Men HERA har redan mött en del kritik – EU-parlamentariker menar att EU-kommissionen tar för mycket makt över hälso- och sjukvårdsfrågorna, och Lif:s expert pekar på att det finns en risk för ”dubbelarbete” när flera myndigheter har likartade ansvarsområden.

 • Vårdkvalitet
 • Torsdag 23 september 2021
 • Av: Ia Wadendal

Jenni Nordborg

Sverige näst bäst på innovation

Sverige placerar sig återigen på andra plats när världens mest innovativa länder mäts i FN:s immaterialrättsorganisation WIPO:s årliga mätning Global Innovation Index. Årets rapport är fokuserad på innovation i spåren av covid-19.

Jenni Nordborg - Regeringens Life Science-samordnare

 • Några frågor till...
 • Onsdag 22 september 2021

Fokus på vårdköer i budgeten

Extraresurser för att beta av köerna och lovvärda ambitioner för Life Science välkomnas. Men detaljstyrning och brist på en samlad plan för precisionsmedicin oroar. Det är några reaktioner sedan regeringen presenterat budgetpropositionen för 2022.

 • Vårdkvalitet
 • Tisdag 21 september 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Mer pengar till avancerad diagnostik

Genomic Medicine Sweden (GMS) tillförs 220 miljoner kronor i samverkan mellan stat, regioner och universitet. Finansieringen för ytterligare en treårsperiod gör det möjligt att fortsätta införa precisionsmedicin i svensk sjukvård.

 • Vårdkvalitet
 • Fredag 17 september 2021
 • Av: Fredrik Mårtensson

Vaccinutveckling ska gå snabbare

Med drygt 30 miljoner euro från EU och läkemedelsbranschen ska det internationella projektet Inno4Vac utveckla metoder för snabbare vaccinutveckling. Pandemin har visat oss att vi inte har råd med den långa väg till vaccin som vi traditionellt har tagit, säger Ali Harandi i Göteborg, en av projektets forskningsledare.

 • Forskning
 • Torsdag 16 september 2021
 • Av: Lisa Kirsebom