Okända läkemedelsfabriken mitt i Stockholm

Att det mitt i stan finns en stor produktionsanläggning för läkemedel är en av Stockholms hemligheter. Det var även okänt för den grupp av politiker från socialutskottet i riksdagen som tog tunnelbanan för att besöka företaget Octapharma.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 17 april 2019

Avancerade läkemedel – kostnad eller investering?

Hur ska vi se på utvecklingen av nya cell- och genterapier – som ökade kostnader eller långsiktig investering? Det diskuterades under ett seminarium nyligen i riksdagen, arrangerat av Acko Ankarberg-Johansson, sjukvårdspolitisk talesperson för kristdemokraterna.

 • Av: Boel Halldén
 • Tisdag 16 april 2019

Elektronisk hundnos hittar cancer

Ett elektroniskt utandningstest kopplad till mobilen eller datorn för hitta cancer testas nu vid flera medicinska centra runtom i världen. Det är forskare på Israels tekniska universitet Technion i kuststaden Haifa, som ligger bakom en utandningsmätare som med stor tillförlitlighet kan upptäcka cancer innan patienten själv känner av den.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Måndag 15 april 2019

Blekinge inrättar innovationsråd

Den intensiva medicinska forskningen kommer ha mycket stor påverkan på framtidens hälso- och sjukvård, anser Alexander Wendt (M), regionstyrelsens ordförande i Blekinge. För att kunna följa den snabba utvecklingen inrättar regionen nu ett innovationsråd.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 10 april 2019

Fler barn överlever cancer

Alltfler svenska barn överlever cancer. Ny statistik som publiceras av Barncancerfonden visar att den genomsnittliga femårsöverlevnaden för alla cancerformer ökat från 80 till 85 procent.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Patient
 • Tisdag 9 april 2019

Gener kan påverka återhämtning vid stroke

För första gången har forskare visat att vanliga genvarianter hos människan kan vara kopplade till hur det går efter en ischemisk stroke. Tidigare har man sett att generna har betydelse för risken att insjukna i stroke.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Torsdag 4 april 2019

Insatser krävs för att minska hälsoklyftorna

Skillnaderna i svenskarnas hälsa ska vara borta inom en generation. Det är målet för Sveriges hälsopolitik. Men ska målet bli verklighet krävs stora insatser.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Onsdag 3 april 2019

Vad kan svensk sjukvård lära av Japan?

Tankesmedjorna Timbro och ECEPR vill få fart på den debatten om hur framtidens sjukvård ska finansieras. En ny rapportserie handlar om hur privat delfinansiering kan avlasta den offentliga välfärden. Först ut är en granskning av japansk hälso- och sjukvård.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Tisdag 2 april 2019

Innovation kräver modiga chefer

Vad krävs för att snabbare utvärdera och introducera innovationer i rutinsjukvården och vilka hinder måste undanröjas? Modiga chefer och ledare som vågar utmana såväl nya idéer som gamla arbetsmetoder, menade panelen på ett seminarium vid Sahlgrenska Science Park.

 • Av: Eva Nordin
 • Måndag 1 april 2019

Jonas Vikman

Jonas Vikman - Samhällspolitisk chef på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

Ledare

Läkemedel nyckel till välstånd och hälsa

Jonas Vikman: Läkemedelsbranschen blir allt viktigare för Sverige som exportland. Näst efter pappersindustrin är det läkemedel som ger det största handelsöverskottet. Men det är inget självspelande piano. Den internationella konkurrensen är allt tuffare. Nu gäller det att få fram konkreta åtgärder som ytterligare kan stärka Sverige som Life Science-nation.

Jonas Vikman - Samhällspolitisk chef på LIF - de forskande läkemedelsföretagen.

 • Fredag 29 mars 2019

Behövs nationellt ersättningssystem inom e-hälsa?

Ett nationellt ersättningssystem och mer nationell samverkan efterlystes under en paneldiskussion på ett SNS-seminarium om hur ersättningssystemen påverkar utveckling av e-hälsotjänster.

 • Av: Boel Halldén
 • Torsdag 28 mars 2019

Vårdens ersättningssystem bromsar e-hälsa

Vårdens ersättningssystem bromsar införandet av e-hälsolösningar. Det är en av slutsatserna i rapporten ”Ersättningen och e-hälsan” från SNS.

 • Av: Boel Halldén
 • Onsdag 27 mars 2019

Dag Larsson: Öka takten inom Life Science

Sverige behöver öka takten för att förbättra villkoren och stimulera forskningen inom Life Science-området. Det säger den ledande sjukvårdspolitikern Dag Larsson i en intervju för LIFe-time.se från socialdemokraternas kongress i Örebro.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 26 mars 2019

Lena Hallengren: Vårdköerna ska bort

På kort sikt ska regeringen ha fullt fokus på tillgänglighet: vårdköer och väntetider ska kortas. Samtidigt ska socialdemokraterna utveckla ett nytt sjukvårdspolitiskt program för framtiden. Det säger socialminister Lena Hallengren i en intervju för LIFe-time.se från partiets kongress.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 25 mars 2019

Vaccinering mot rotavirus införs för alla barn

Från den 1 september 2019 ska rotavirus ingå i det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Det har regeringen beslutat. Tio av landets regioner har redan infört vaccinationer av barn mot rotavirus.

 • Av: Boel Halldén
 • Patient
 • Torsdag 21 mars 2019

Morell tar makten över vårdfrågor inom SKL

Det är en av landets mer erfarna vårdpolitiker som tar makten över sjukvårdsfrågorna inom SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Marie Morell (M) har två decennier bakom sig i Region Östergötland, varav åtta år som ordförande i landstingsstyrelsen. Nu tar hon över som ordförande för SKLs sjukvårdsdelegation.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 20 mars 2019