Fabian Bolin, grundare av WarOnCancer. 

Inom kort lanserar WarOnCancer den första delen av en app som ska underlätta för cancerdrabbade att dela med sig av sina erfarenheter, och kunna ta del av andras. Det är första steget i en utveckling som initiativtagaren Fabian Bolin hoppas ska leda fram till en global digital plattform. Där ska även inrapportering av bemötande och effekter av behandlingar ska kunna ingå. Och han har redan intressenter från såväl läkemedelsindustri, sjukvården som patientorganisationer.

– Det började med att jag sökte svar på frågor som var viktiga för mig i samband med att jag fick mitt cancerbesked 2015. Jag hade leukemi och fick cellgiftsbehandling men jag hade många frågor om min sjukdom. Som cancerdrabbad pendlar man mellan oro, hopp och förtvivlan samtidigt som man har frågor kring hur det dagliga livet ska levas med mat, träning och resor, berättar Fabian Bolin.

Startade daglig blogg

Men han fick inte svar på sina frågor från sjukvården. Inte heller hittade han bra svar via Google. Men när han sökte sig till sociala medier och berättade om sin sjukdom och de frågor han hade, fick han stor respons. Det gav mersmak, så han började skriva en daglig blogg. Bloggen fick namnet WarOnCancer och fick snabbt stor spridning med över 200 000 följare från 22 länder.

– Det var en oerhört viktig stimulans för mig att märka att min blogg hjälpte andra, säger Fabian Bolin.

Men Fabian ville mer, han ville skapa ett instrument som skulle kunna vara till verklig nytta för patienter, sjukvården och andra som vill förbättra livet för de som drabbas av cancer. Svaret blev att skapa en digital plattform där patienters erfarenhet skulle kunna tas tillvara både vad gäller att dela erfarenheter och berättelser, men också vad gäller bemötande och effekter av behandlingar.

Och idag är man i full gång med att utveckla en digital plattform som ska vara angelägen för patienter att ta del av, och där också patienter på ett systematiskt sätt ska kunna dela med sig av sina erfarenheter. Patientrapporterade data är något vården och läkemedelsföretag söker efter. Det kan dels handla om att fråga efter patienters upplevelser av kvaliteten på omhändertagande och bemötande. Men det kan också handla om att förenkla inrapporteringen av patientupplevelser i samband med kliniska studier eller att förenkla inrapporteringen av biverkningar och effekter efter det att ett läkemedel blivit godkänt.

Samarbetar med företag och sjukhus

I dagsläget har man avtal med läkemedelsföretagen MSD, Janssen och Celgene om finansiellt stöd och samarbete kring att utveckla appen. Man har också inlett ett pilotprojekt med Sahlgrenska och man för i dagsläget en dialog med Karolinska sjukhuset om att inleda samarbete. Även patientorganisationerna inom cancerområdet har visat stort intresse att använda WarOnCancer som sitt digitala komplement.

– De som utvecklar appen är samma gäng som utvecklade Spotify och Werlabs så det är fråga om att hitta lösningar som verkligen kommer att vara användarvänliga. Men vi kommer att hela tiden ta med våra samarbetspartners i utvecklingen. Co-creation, eller samskapande, är ett nyckelbegrepp när vi utvecklar tjänsterna.

Idag är åtta personer anställda i projektet, omsättningen är två till tre miljoner, men Fabian Bolin tror att man kommer att se en snabb utveckling. I första hand vill man nå Norden men sedan är siktet inställt på Storbritannien och USA.

– Vi förhandlar med ytterligare tre läkemedelsföretag om att stötta projektet. Jag har själv en bakgrund som finansförvaltare och tror att vi också kan hitta intresserade riskkapitalister som kan stötta projektet, säger Fabian Bolin.

– Vi vill bygga upp ett "community", en digital samhörighet, bland cancerdrabbade, där de kan få svar på sina frågor, där det finns en öppenhet och där man kan känna att de bidrag jag lämnar gör verklig nytta i att förbättra vården.