ApotekslogosDet är dags att utvärdera hur den svenska apoteksmarknaden har utvecklats sedan omregleringen 2009, tycker regeringen. Därför har en utredare, Åsa Kullgren, tillsatts. Hon ska senast den 31 december 2016 analysera och lägga sina förslag med inriktningen mot en ”säker, effektiv och jämlik läkemedelsförsörjning och en apoteksmarknad med god tillgänglighet och service.” Åsa Kullgren är fram till årsskiftet 2015-2016 landstingsråd (S) och ordförande i styrelsen för Landstinget Sörmland. Bland de frågor som hon ska ta upp i sin utredning är:

  • Analysera utvecklingen och bedöma pågående trender som kan påverka apoteksmarknaden.
  • Se över kraven för att få tillstånd att driva apotek.
  • Analysera åtgärder för att säkerställa en god tillgång till apotekstjänster i hela landet och analysera behov av åtgärder för att säkra efterlevnaden av 24-timmarsregeln för leverans till kunder.
  • Titta på organisatoriska frågor och kompetensutveckling.
  • Se över läkemedelsrådgivningen och apotekens roll för en bättre läkemedelsanvändning.
  • Se över tillsynen över apoteksmarknaden och kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek.

Utredaren ska utgå från att nuvarande modell för generiskt utbyte av läkemedel inte förändras. Åsa Kullgren får inte lämna förslag som innebär en högre handelsmarginal eller som innebär större kostnader för det offentliga systemet.

”Apotek en del av vårdkedjan”

sa Kullgren
sa Kullgren

– Apoteken ska vara en naturlig del av vårdkedjan. Även om mycket bra görs på svenska apotek redan idag, så behöver vi ta nya steg för att bland annat säkra en hög grad av direktexpediering, långsiktig tillgång till apotekstjänster på glesbygden och att apoteken i högre grad kan erbjuda viktiga tjänster kopplat till läkemedel och hälsa, säger folkhälso-, och sjukvårdsminister Gabriel Wikström i en kommentar.

Regeringen ger samtidigt Läkemedelsverket i uppdrag att se över hur tillsynen över apoteksmarknaden kan utvecklas. Enligt uppdraget vill regeringen skapa förutsättningar för en generellt hög kvalitet på landets apotek. Läkemedelsverkets tillsyn – besök på plats hos ett visst apotek – ger särskilt goda möjligheter för kvalitetskontroll. Därför bör det övervägas om myndighetens fälttillsyn ska utökas, menar regeringen. Resultatet ska redovisas senast den 31 maj 2016.

Bilder

Collage apotekslogotyper. LIF, (omfattas inte av CC. All rights reserved)

Åsa Kullgren. Foto Pelle Wichman/Landstinget Sörmland (omfattas inte av CC. All rights reserved).