När politiker från riksdagen åker ut på studiebesök till industriföretag handlar det i regel om en hel del restid. Men när den socialdemokratiska gruppen i socialutskottet i förra veckan besökte läkemedelsföretaget Octapharma kunde man ta tunnelbanan till Kungsholmen. För politikerna, liksom för de allra flesta, var det okänt att det mitt i Stockholm finns en stor produktionsanläggning för läkemedel som exporterar viktiga läkemedel till framför allt patienter med blödarsjuka och immunbristsjukdomar över hela världen.

– Jag visste faktiskt inte om det, och jag tror inte att jag är ensam om det, sade Kristina Nilsson (S), vice ordförande i socialutskottet.

Under besöket på Octapharma hade hon och hennes partikollegor i utskottet tillfälle att under en rundvandring se den avancerade tillverkningsprocessen, informera sig och diskutera förutsättningarna för läkemedelsproduktion i Sverige med såväl representanter från företaget och från branschorganisationen LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

Kraftig expansion

Alex Scheepers, chef för Octapharmas anläggning i Stockholm, berättade om utvecklingen för företaget sedan man tog över 2002 och om de pågående investeringarna på två miljarder kronor som kommer att kraftigt öka produktionskapaciteten.

– Vi är väldigt glada över att av få besök av socialdemokraterna från socialutskottet, och få vara en del av diskussionen. Vi är självklart stolta över att få visa upp vår fabrik för politikerna, sade Alex Scheepers till LIFe-time.se efter rundturen.

Octapharma tog över produktionsanläggningen i Hornsberg på Kungsholmen 2002. Sedan dess har verksamheten expanderat kraftigt. Den plasmavolym som produceras har ökat från 150 000 liter till 2,7 miljoner liter per år, och antalet anställda har fördubblats till omkring 900 personer. Hittills har omkring tre miljarder kronor investerats i Stockholm, och nya investeringar på omkring två miljarder ska öka produktionen till omkring 3,5 miljoner liter plasma till 2026.

Den högt specialiserade tillverkningen medför att personalrekrytering är en nyckelfråga för expansion för Octapharma. Det är stor konkurrens om välutbildad personal.

– Med dagens situation kring kompetensförsörjning är det viktigt för vårt varumärke att kommunicera att vi finns här och vi producerar livräddande medicin till patienter över hela världen. Vi vill ha den här industrin i Sverige, inte bara i dag utan 10-20 år framåt i tiden, sade Alex Scheepers.

Ledningen för LIF – de forskande läkemedelsföretagen berättade bland annat om att läkemedelstillverkning i Sverige är inne i en positiv trend med fler företag som producerar mer, vilket också ger högre exportintäkter för Sverige. Läkemedel är den bransch som efter pappersindustrin ger det största handelsnettot, export minus import, gentemot omvärlden.

Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på LIF.
Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på LIF.

– Svensk läkemedelsexport nådde all time high 2018, drygt 82 miljarder kronor. Detta i en allt tuffare internationella konkurrens. Det har funnits en diskussion i Sverige om ”de enkla jobben”. Inom läkemedelsproduktion handlar det om högkvalificerade och svåra jobb. För att bibehålla Sveriges konkurrenskraft inom läkemedelsproduktion krävs god kompetensförsörjning samt fördelaktiga ramvillkor och myndighetsprocesser i övrigt. Förutsättningarna i Sverige måste helt enkelt vara minst lika bra som i andra länder. Helst bättre, sade Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på LIF.

Dialogen är ovärderlig

LIFs ordförande, Malin Parkler – till vardags vd för företaget Pfizer som också har betydande läkemedelstillverkning i Sverige – menade att politikermötet innehöll bra diskussioner och intressant kunskapsutbyte:

– Jag ser det som oerhört värdefullt att våra politiker tar sig tid att förstå helheten kring läkemedel och Life Science. Det handlar om hälsan hos den svenska befolkningen men även om Sveriges position som Life Science nation. Sverige har förutsättningarna för att vara konkurrenskraftigt. Vi håller hög kvalitet, vi är starka inom medicinsk forskning, vi har avancerad tillverkning som här på Octapharma mitt i stan, och vårt Läkemedelsverk är internationellt i toppklass, sade Malin Parkler till LIFe-time.se.

LIFs ordförande, Malin Parkler – till vardags vd för företaget Pfizer.
LIFs ordförande, Malin Parkler – till vardags vd för företaget Pfizer.

– Men det finns även förbättringsområden. Det krävs att alla aktörer förstår varandra och vill samverka för att Sverige ska ha den bästa vården och för värdet av Life Science och läkemedelsbranschen – i form av forskningsinvesteringar, kompetensutveckling och exportintäkter – ska bibehållas. För mig är därför dialogen mellan olika aktörer i samhället ovärderlig, såsom den vi haft idag, sade hon.

Kristina Nilsson (S), vice ordförande i socialutskottet, var mycket nöjd med besöket:

– Jag tar med mig från besöket stoltheten över svensk läkemedelsindustri och allt gott som kommer ur att vi har den i vårt land. Min bild är att svensk läkemedelsindustri mår ganska bra. Det är en kunnig industri med hög kompetens och gott internationellt anseende, men det finns förstås utmaningar i framtiden.