Många läkemedel inte tillgängliga i Sverige

Hälften av alla läkemedel som godkändes i Europa under fyraårsperioden 2019-2022 är inte tillgängliga för svenska patienter. Det visar den så kallade WAIT-rapporten från den europeiska branschorganisationen EFPIA. Endast vart femte läkemedel mot sällsynta sjukdomar utanför cancerområdet når fram till svenska patienter.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 12 juni 2024

Regeringen söker branschens hjälp

Lagstiftningsarbetet på EU-nivå har stor betydelse för life science-utvecklingen inom EU och Sverige. Här kan branschen vara med och påverka, och här vill regeringen ha hjälp att driva Sveriges frågor.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 28 maj 2024

Europa tappar i konkurrenskraft

EU-länderna halkar efter USA i produktivitet och konkurrenskraft. En förklaring är att amerikanska bolag satsar betydligt mer på kunskapsintensivt kapital, forskning och utveckling än sina europeiska motsvarigheter. Men allt är inte pessimistiskt. Även Europa har sina styrkor, var budskapet när EU:s konkurrenskraft och framtid inom Life Science diskuterades vid ett seminarium arrangerat av Lif och EU-kommissionen i Sverige.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Måndag 27 maj 2024

Sverige halkar efter inom hälsodata

Ett starkare nationellt grepp om hälsodata, forskningsinfrastruktur och kunskapsstyrning. Det föreslår Forska!Sverige och tankesmedjan Agenda för välstånd i en rapport som i går presenterades för sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Framtidens medicin
 • Torsdag 23 maj 2024

Kunglig invigning av life science-centrat Forskaren i Hagastaden

I samband med det danska statsbesöket invigde Kung Carl Gustaf och Danmarks Kung Frederik tillsammans det nya life science-centrat Forskaren, som med sin runda arkitektur blivit ett nytt landmärke i Hagastaden.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 8 maj 2024

Samarbete AstraZeneca-Karolinska kring precisionsmedicin

AstraZeneca stärker sitt samarbete med Karolinskas forskning och sjukvård i syfte att ge fler patienter tillgång till precisionsmedicin.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 8 maj 2024

Regeringen tillsätter EU-arbetsgrupp för läkemedel

EU-minister Jessika Roswall tar nu initiativ till en särskild EU-arbetsgrupp kring läkemedel som ska ledas av Socialdepartementet. Läkemedelsbranschen ska bjudas in för konkret dialog om förändringar av EU-kommissionens förslag till ny läkemedelslagstiftning. Jag vill att det ska vara en arbetsgrupp där vi konkret jobbar tillsammans, säger EU-ministern i en intervju för Life-time.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 17 april 2024

Koordinatorkurs kan ge fler kliniska prövningar

Lunds universitet erbjuder en ny kurs i forskningskoordinering. Utbildningen har utformats i samarbete med vården och industrin, och gavs för första gången hösten 2023. Efterfrågan var så stor att platsantalet utökats när ansökan nu öppnats för andra gången.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 3 april 2024

Svenskt nej till kortare dataskyddstid

Regeringen tar nu tydlig ställning för att dataskyddstiden för nya läkemedel inom EU inte får kortas. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson avvisar i en intervju för Life-time EU-kommissionens förslag att minska dataskyddstiden från 8 till 6 år.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Fredag 22 mars 2024

EU-kompromiss om läkemedelslag

EU-parlamentets utskott ENVI röstade på tisdagen ja till flera kompromissförslag för den nya läkemedelslagstiftning som unionen håller på att arbeta fram. S-ledamoten Heléne Fritzon är nöjd och tror att även parlamentet kommer att rösta ja, men EFPIA:s generaldirektör är skeptisk till kompromisserna.

 • Av: Ia Wadendal
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 20 mars 2024

USA-samarbete om cancerforskning

Ett nytt bilateralt samarbete om cancerforskning och cancervård mellan Sverige och USA ska främja utbytet inom cancerforskningen och leda till snabbare forskningsresultat.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Fredag 15 mars 2024

Fortsatt höga evidenskrav för EMA med ny läkemedelslagstiftning

Förslaget till ny läkemedelslagstiftning innebär inte att EUs läkemedelsmyndighet EMA kommer att sänka kraven på medicinsk evidens när de bedömer nytta/risk-balansen för ett nytt läkemedel. Det framgår av en rapport från analysföretaget RegSmart.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Måndag 19 februari 2024

GLP-1-analoger – är det medicinens heliga graal?

Lägre blodsocker och vikt, sänkt risk för skador på lever, njurar, kärl och hjärta, minskad inflammation, bättre resultat vid höftledsbyten. GLP-1-analogerna tycks hjälpa mot allt och intresset exploderar. Antalet årliga vetenskapliga publiceringar har nästan fördubblats på tio år. Är dessa läkemedel medicinens heliga graal?

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Framtidens medicin
 • Fredag 16 februari 2024

Precisionsdiagnostik banar väg för effektivare behandling

Användandet av precisionsmedicin för att ställa diagnos kommer att öka de närmaste fem åren. Mer träffsäkra diagnoser banar vägen för mer effektiva behandlingar, men tar samtidigt större resurser i anspråk, konstaterar RCC (Regionala Cancercentrum) i en rapport om framtidens precisionsdiagnostik.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Torsdag 8 februari 2024

Cancerfonden efterlyser skarpa mål i uppdaterad cancerstrategi

Den uppdatering av den svenska cancerstrategin, som regeringen nu arbetar med, behöver innehålla skarpa målsättningar för cancervården. Det efterlyste Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström i en intervju för Life-time, i samband med organisationens seminarium om den svenska implementeringen av EUs cancerplan.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 7 februari 2024

Sverige kan lära av EUs cancerplan

Det behövs mål för livskvaliteten för den som får, överlever eller lever med cancer, anser Cancerfonden som tycker att en reviderad svensk nationell cancerstrategi har mycket att lära av EUs cancerplan.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Fredag 2 februari 2024

Cancerstrategi behöver breddas

Regeringen bör överväga att bredda den nationella cancerstrategin så att den belyser hela vårdkedjan inklusive tiden efter cancerbehandlingen, tydligare innefattar vården av barn och unga vuxna, och definierar jämställd vård. Det medskicket ger Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i sin lägesbild av den nationella cancerstrategin.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Torsdag 1 februari 2024

Lund bygger dubbla ATMP-centrum

Intresset för ATMP, läkemedel för avancerad terapi, växer stort. I Sverige offentliggjordes 2023 större satsningar vid lärosäten och sjukhus i Stockholm, Uppsala och Skåne. I Lund bygger universitetet och regionen inte bara ett centrum utan varsitt, som ska samarbeta.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Framtidens medicin
 • Måndag 29 januari 2024

Olika syn på EUs framtida läkemedelslag

Helt olika perspektiv förmedlades från läkemedelsbranschen å ena sidan och regioner och prismyndigheten TLV å den andra, när riksdagens socialutskott arrangerade en öppen utfrågning kring EU-kommissionens förslag till ny läkemedelslagstiftning. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson konstaterade för sin del att regeringen måste hitta ”den rätta balansen” mellan jämlik tillgång till nya läkemedel i medlemsländerna och goda incitament för företagens utveckling och innovation.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Fredag 8 december 2023

Precisionsmedicin nationellt ansvar

Ett brett införande av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården kräver ett nationellt ansvarstagande. Det fastslog statsminister Ulf Kristersson när han tillsammans med sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i veckan besökte Karolinska Universitetssjukhuset.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Torsdag 2 november 2023

EU-patent viktig fråga för Sverige

EU-kommissionen har föreslagit flera förändringar inom patentskyddet för läkemedel som kan få stor påverkan på EUs konkurrenskraft. Läkemedelsbranschen uppmanar regeringen att noga överväga hur förslagen påverkar Sveriges ambition kring att vara en ledande Life Science-nation.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Fredag 29 september 2023

Samarbete behövs kring canceruppföljning

Forskare i Göteborg visade nyligen på brister i uppföljningen av nya cancerbehandlingar. Johan Ahlgren, RCC Mellansverige, vill se nya metoder för att kartlägga behandlingseffekt. Inte minst att vården blir bättre på uppföljningsprojekt, som industrin också bör kunna medverka i.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Framtidens medicin
 • Fredag 15 september 2023

Satsning på digital infrastruktur

Regeringen vill lägga 341 miljoner kronor under en treårsperiod för att koppla ihop hälso- och sjukvårdens olika digitala system – för patientsäkerheten och en mer effektiv vård. Lif ser positivt på inriktningen med hopp om att alla berörda aktörer involveras.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Framtidens medicin
 • Fredag 8 september 2023

Nationell strategi mot psykisk ohälsa

En god och jämlik psykisk hälsa i hela befolkningen, där ingen ska behöva se självmord som den enda utvägen. Det ska vara utgångspunkten för den nationella strategin om psykisk ohälsa, enligt det underlaget som 26 myndigheter, kommuner, regioner och organisationer tagit fram på uppdrag av regeringen.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Måndag 4 september 2023

Vill att regioner ska finansiera gensekvensering av barncancer

I ett unikt svenskt projekt erbjuds alla barn som utreds för cancer i ett tidigt skede en kartläggning av hela arvsmassan. Det ger möjlighet att ställa en mer precis diagnos, mer individanpassad behandling, ökad kunskap om barncancer och ett bättre underlag för forskningen. Nu hoppas Barncancerfonden att metoden ska bli rutin i barncancersjukvården.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Torsdag 24 augusti 2023

Nya läkemedel utmanar systemet

Den positiva utvecklingen av allt fler avancerade läkemedel mot svåra sjukdomar förväntas fortsätta de kommande 5-10 åren. I Almedalen diskuterades de utmaningar som finns för att patienter ska få tillgång till dessa nya behandlingar.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 15 augusti 2023

Toppmöte i Stockholm om läkemedel

De europeiska läkemedelsföretagens konkurrenskraft är allvarligt hotad. Det var budskapet under branschens högnivåmöte i Stockholm med EU och med den svenska regeringen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Måndag 10 juli 2023

Otydligt ansvar sinkar forskning

Regeringens planer på en utredning om ett statligt huvudmannaskap för sjukvården riskerar att fördröja det förtydligande av ansvar och samordning som behövs redan nu för att stärka forskningen i sjukvården, befarar företrädare för akademin, vården, patienterna, professionen och företag.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 23 maj 2023

Läkemedel i fokus på EU-ministermöte

EU-kommissionens förslag till ny läkemedelslagstiftning och den bristsituation som råder i alla medlemsländer diskuterades vid det informella mötet mellan sjukvårdsministrarna på Scandinavian Expo vid Arlanda den 5 maj. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) säger i en intervju för Life-time att besked kring hur Sverige ser på de omfattande lagändringarna kommer till hösten.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Måndag 8 maj 2023

Branschen kritisk till EU-förslag om ny läkemedelslagstiftning

EU-kommissionen presenterade på onsdagen sitt omfattande lagförslag till ny läkemedelslagstiftning. Läkemedelsbranschen är starkt kritisk till delar av förslaget och menar att Europas konkurrenskraft försvagas. Nu väntar många och långa förhandlingar innan medlemsländerna enats om framtidens regelverk.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 26 april 2023

Precisionsmedicin ska bli vardag

Det behövs en kraftsamling om precisionsmedicin ska kunna bli vardag i hälso- och sjukvården konstaterar Region Stockholm som tagit fram en handlingsplan för de kommande åren.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 29 mars 2023

Ny EU-lag kan slå hårt mot forskning

Europa kan mista 15 miljarder euro per år i uteblivna forskningsinvesteringar om EU-kommissionens läckta förslag till ny läkemedelslagstiftning inom EU blir verklighet. Det varnar läkemedelsföretagens europeiska branschorganisation EFPIA för.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 22 mars 2023

Viktig ATMP-satsning i Sverige

Kommersialisering, kompetens och produktionskapacitet sätts i centrum när regeringen ger klartecken för ett nationellt innovationskluster för avancerade terapier – ATMP. Satsningen välkomnas av Lif, de forskande läkemedelsföretagen.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 14 mars 2023

Mer ljus på dolda kvinnosjukdomar

Vården som riktar sig särskilt till kvinnors sjukdomar – däribland endometrios, klimakteriebesvär och komplikationer i samband med förlossningsvård – måste förstärkas, slår regeringen fast.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 8 mars 2023

Precisionsmedicin blir standardbehandling?

Precisionsmedicin har förutsättning att bli en standardbehandling i cancervården om några år. Men det kräver en ökad medvetenhet om värdet av mer skräddarsydda behandlingar, mer enhetliga regelverk, möjlighet att dela data mellan länder och ett slut på det ekonomiska stuprörstänkandet.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Torsdag 2 februari 2023

Screening för lungcancer räddar liv

Presentera screening som hälsokontroller. Jobba med implementeringsstudier för att vara redo för nya screeningprogram. Haka på engagerade politiker för snabbare beslut. Det var några råd kring cancerscreening vid den internationella konferensen i Stockholm om EU:s cancerplan.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Framtidens medicin
 • Torsdag 2 februari 2023

Ojämlik cancervård i EU kräver samarbete

Det finns stora vinster med att arbeta över nationsgränserna inom EU för att åstadkomma en mer jämlik cancervård i Europa, var slutsatsen vid en internationell konferens i Stockholm om läget för EU:s cancerplan.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 1 februari 2023

Genanalys säkrar diagnoser för barn

Kartläggning av arvsmassan, helgenomsekvensering, ger barn med cancer en säkrare diagnos och öppnar för riktad behandling. Satsningen på GMS Barncancer har varit framgångsrik och Barncancerfonden manar nu vårdgivarna att vara beredda när forskning övergår till rutinsjukvård.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 31 januari 2023

Innovation väg till modern cancervård

Cancervården i Europa står inför enorma utmaningar med alltfler cancerfall och tung belastning på sjukvårdssystemen i EU-länderna. Men samtidigt visar nya metoder och behandlingar vägen till en modern hållbar cancervård, enligt en ny rapport från patientorganisationer, vårdgivare, forskare och företag.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Måndag 30 januari 2023

Bred genpanel införs i cancervården

Genomic Medicine Sweden, GMS, lanserar en bred genpanel för solida tumörer som ger kunskap om förändringar i 560 cancerkopplade gener. Under hösten kan panelen börja användas inom cancervården för val av behandling.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Framtidens medicin
 • Torsdag 29 september 2022

Visa fler artiklar