Cell- och genterapi hett i Almedalen

Grundforskningen där hela det mänskliga genomet kartlagts har lett till en explosiv medicinsk utveckling: Inom några år kan vi komma att få metoder för mycket tidig diagnostik vid cancerutveckling, och kanske om tio år terapier som kan bota sjukdomar typ 1 -diabetes och blödarsjuka. Och Sverige ska satsa på de nya möjligheter som cell- och genterapi kan ge – kring den slutsatsen fanns en stor enighet vid ett seminarium i Almedalen arrangerat av LIF och Dagens Nyheter.

 • Av: Tommy Ringart
 • Måndag 9 juli 2018

Enighet om vikten av stark Life Science-sektor

Det rådde stor enighet kring vikten av en stark Life Science-sektor i Sverige på ett seminarium arrangerat av branschorganisationerna inom sektorn. Seminariets utgångspunkt var den strategi som kontoret för Life Science inom regeringskansliet arbetar med att ta fram.

 • Av: Tommy Ringart
 • Onsdag 4 juli 2018

Vart tredje nytt läkemedel inte tillgängligt i Sverige

En tredjedel av de nya läkemedel som godkänns av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA finns inte tillgängliga i Sverige. Det visar en analys som konsultföretaget Quantify Research gjort på uppdrag av LIF.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 28 juni 2018

Almedalen tjuvstartade med debatt i Skåne

Samverkan mellan Region Skåne och näringslivet inom Life Science behöver fördjupas. Kring detta rådde stor enighet när regionpolitiker från alla partier i regionfullmäktige värmde upp inför Almedalsveckan med en vårdpolitisk debatt i Malmö.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 25 juni 2018

Life Science: Ett unikt kontor i regeringskansliet

Ett kontor med uppgift att samordna olika förslag och åtgärder inom ett viktigt samhällsområde. Inget märkvärdigt med det. Det unika ligger i att Sverige fått ett kontor för Life Science i Regeringskansliet där medarbetare från tre olika departement, Närings-, Utbildnings- och Socialdepartementet, jobbar tillsammans.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 20 april 2018

Precisionsmedicin på frammarsch

Sjukvården kommer i allt högre grad att utformas utifrån patienters unika förutsättningar, så kallad precisionsmedicin. I en rapport från Sweden Bio speglas hur många nya företag utvecklar metoder och tillämpningar som behövs för de nya behandlingarna.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 5 april 2018

Smart penna kan skräddarsy behandling

Det är inte alltid självklart att kunna svälja orala läkemedel. Det gäller särskilt många barn, äldre samt personer med olika neurologiska hinder. Nu utvecklas en ny produkt med målet att förenkla dosering och möjliggöra individanpassad administration av läkemedel. Innovationen öppnar vägen för helt nya möjligheter att leverera skräddarsydd dosering samt uppkoppling till ett brett utbud av digitala tjänster.

 • Av: Eva Nordin
 • Onsdag 4 april 2018

Uppskalning svårt för cell- och genterapi

Lovande studieresultat är bra – men det behövs mer för att cell- och genterapier ska bli verklighet. En stor del av potentialen riskerar att gå förlorad, konstaterade UCL-professorn Mark Lowdell på Sveriges första ATMP-konferens. Forskare inom sjukvård och akademi kan sällan det som krävs för kommersialisering, menade han.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 3 april 2018

Car-T: Immunförsvaret dödar cancerceller

Cancerbehandling är ofta utdragen i tid med operationer, cytostatikakurer, andra läkemedel och kanske strålterapi. Men för en liten grupp svårt sjuka patienter kan det i framtiden räcka med en eller två behandlingar via dropp. Det handlar om CAR-T, en metod som nyligen för första gången godkändes för behandling av unga leukemipatienter.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 21 mars 2018

Många nya kombinationer på gång

Läkemedelsföretagen lanserar i snabb takt nya läkemedel och kombinationsbehandlingar mot cancer, och den intensiva forskningen inom cancerområdet kommer att ge ett stort antal nya behandlingar de ­kommande fem åren. Men systemen för utvärdering och prissättning har inte hängt med vilket kan drabba patienterna, anser läkemedelsföretagen.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 20 mars 2018

Kombinationsbehandlingar lyfter cancervård

Forskningen kring cancer och utveckling av nya läkemedel har länge varit stark. Under ett par decennier har det lanserats nya behandlingar på område efter område. Flera olika antikroppar mot olika cancerdrivande mutationer har lanserats liksom immunförsvarsstärkande läkemedel. Det finns en lång tradition av att kombinera läkemedel mot tumörsjukdomar, som lungcancer.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 19 mars 2018

Antikroppar vapen mot bakterier

Redan dör omkring 700 000 människor i världen av infektioner som inte kan behandlas. Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot liv och hälsa. Antikroppar mot bakterier eller bakteriegifter kan bli del av lösningen – men mycket forskning återstår innan behandlingen kan få större genomslag.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Fredag 16 mars 2018

Snabb utveckling inom genterapi

I flera decennier har hoppet levt om genterapin. Ett sätt att göra den svårt sjuka helt frisk, kanske genom en enda behandling. Hittills har framgångarna varit begränsade – men nu verkar ett större genombrott nära.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 15 mars 2018

Alzheimers – den stora utmaningen

Alzheimers sjukdom tillhör de mest angelägna områdena för nya effektiva läkemedel. Men hittills har utfallet av alla ansträngningar varit magert. En nyckel är att hitta biologiska markörer flera år innan sjukdomen ger symptom. En annan är att utveckla läkemedel som då kan sättas in för att hindra att sjukdomen bryter ut.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 14 mars 2018

När egna celler blir botemedel

Flera svåra cellnedbrytande sjukdomar saknar bra behandlingar. Cellterapi kan vara vägen till permanent bot för annars livslånga sjukdomar. Allt fler vetenskapliga hinder har överkommits – men logistiken, regleringen och affärsmodellerna är bara en del av det som återstår att lösa.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 13 mars 2018

Framtidens medicin är snart här

Aldrig tidigare har den medicinska forskningen varit lika intensiv som idag. Nya behandlingar som i grunden kan förändra vårdens struktur och hur vi ser på sjukdomar finns inom räckhåll. Nu behövs en diskussion om hur samhället kan bli redo för de medicinska genombrotten, menar LIFs vd Anders Blanck.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 9 mars 2018

Dansk storsatsning på Life Science

Danmark ska utvecklas till en ledande Life Science-nation i Europa. Det är målet för den tillväxtplan som den danska regeringen lagt fram. Skatteavdrag på 110 procent för forskningsinvesteringar och slopade avgifter för kliniska prövningar är två av förslagen i planen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 6 mars 2018

”Förslag om läkemedelslista bör bli språngbräda”

All relevant information om utskrivna och uthämtade receptläkemedel för en person ska nu samlas i ett register, en nationell läkemedelslista. Regeringens förslag kommer enligt socialminister Annika Strandhäll (S) att öka patientsäkerheten och göra vården bättre när det träder i kraft den 1 juni 2020.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 1 mars 2018

Lovande resultat med kombinerad immunterapi

En antikropp och en dna-sekvens kan samverka för att effektivt bekämpa såväl primärtumörer som obehandlade metastaser i kroppen. Det visar en ny studie från Stanford University School of Medicine. Patienter med lymfom rekryteras nu för en klinisk prövning.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 14 februari 2018

EMA inför nya rutiner för särläkemedel

En substans som under utvecklingen haft särläkemedels status ska kunna förlora sin status inför marknadsintroduktionen om omständigheterna ändrats. EMA inför rutiner där alla särläkemedel granskas två gånger.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Måndag 12 februari 2018

Världen har vaknat inför AMR-hotet

Antibiotikaresistens, AMR, ligger mycket högt på dagordningen hos läkemedelsföretag, akademiska forskare, myndigheter och organisationer världen över. Det behövs, för de senaste rapporterna visar att spridningen av resistenta bakterier fortsätter att öka, att forskningen är otillräcklig, och att nya ersättningsmodeller saknas. I Sverige varnar Folkhälsomyndigheten för upp till 42 000 dödsfall och kostnader på 16 miljarder kronor fram till år 2050 på grund av AMR.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 1 februari 2018

WHO varnar för höga nivåer av antibiotikaresistens

Världshälsoorganisationen WHO varnar i den första lägesrapporten från det nya globala övervakningssystemet GLASS för utbredd antibiotikaresistens vid ett antal allvarliga infektioner i såväl hög- som låginkomstländer.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 31 januari 2018

Miljardbelöning föreslås till nya antibiotika

En miljard dollar för ett nytt antibiotikum som stärker folkhälsan är ett av förslagen för att stimulera fram nya antibiotika. Bland andra förslag kan nämnas bidrag till forskare, långsiktig finansiering av generiska antibiotika och koordinatörer som följer utvecklingen.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 30 januari 2018

Blockkedjor föreslås ge säker hantering av hälsodata

Kan ny teknik som används för att skapa en digital valuta också användas för att på ett säkert sätt dela hälsodata med medborgarna? Kan den även användas så att både rutinsjukvård och klinisk forskning kan lita på data från hälsoappar?

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 20 december 2017

Ny ersättningsmodell för antibiotika ska testas

En ny ersättningsmodell för nya antibiotika ska provas i Sverige, som garanterar tillgång för sjukvården och ekonomisk ersättning för läkemedelsföretaget. För äldre viktiga antibiotika ska höjda priser medges för att garantera tillgång. Det föreslår Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i en rapport till regeringen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 6 december 2017

En balansakt för framtidens läkemedelssystem

Läkemedel är en nödvändig del av lösningen av hur ett ökat antal gamla och kroniskt sjuka ska få en bättre vård. Och att avväga landstingens behov av kostnadskontroll mot statens strävan mot jämlik användning av läkemedel för hela landet är en balansakt för aktörerna, konstaterar utredaren Toivo Heinsoo i ett delbetänkande från Läkemedelsutredningen.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 10 november 2017

Octapharma satsar på läkemedelstillverkning i Sverige

– Det känns väldigt bra att tillverka livräddande läkemedel, säger Lina Sörvik på företaget Octapharma. Hon är sektionschef över tillverkning av läkemedel för personer med blödarsjuka på företagets produktionsanläggning, som ligger mitt i Stockholms stad.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 10 november 2017

”Jag jobbar för att hjärtsjukdomar ska kunna botas”

Anna Collén leder ett forskningsprojekt på AstraZeneca med att utveckla en helt ny typ av genbaserade läkemedel som kan innebära ett paradigmskifte inom hjärt-kärlsjukdomar. Det är fantastiskt stimulerande att få möjlighet att göra skillnad i människors liv, säger hon i en intervju för LIFe-time.se.

 • Av: Eva Nordin
 • Onsdag 25 oktober 2017

Sverige kan gå före med nya antibiotika

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att lämna förslag på hur utvecklingen av nya antibiotika ska stimuleras. Sverige kan till exempel driva ett pilotprojekt för att visa hur internationella modeller kan utvecklas för att stimulera fram nya antibiotika.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 20 oktober 2017

Få nya antibiotika bekymrar WHO

Endast två nya antibiotika om året förväntas under de närmaste fem åren, men flertalet är bara modifieringar av befintliga antibiotika och få kan betraktas som innovativa. Det skriver Världshälsoorganisationen WHO i en ny rapport.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 6 oktober 2017

Speed-dating om läkemedel i Stockholm

Att utbyta information och kunskap om befintliga och kommande läkemedel på ett effektivt sätt. Det var målet när läkemedelsföretag träffade läkemedelskommittén och några av expertråden i Stockholms läns landsting. Speed-dating var metoden: Massor av enskilda möten, alla prick tio minuter långa.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 4 oktober 2017

Hur ska priset på framtidens läkemedel sättas?

Hur mycket är ett läkemedel värt och hur ska man ta reda på om priser som sätts är de "rätta"? Den frågan blir allt mer aktuell i takt med att nya läkemedel och helt nya behandlingar är på väg ut i sjukvården.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 26 september 2017

Gammal kunskap kan stoppa resistenta bakterier

Dagens problem med multiresistenta bakterier gör att man måste ta in kunskapen från tiden före antibiotika när man bygger nya sjukhus. En ny doktorsavhandling från Lunds Universitet visar hur modern design och städrutiner kan hindra spridning av smittsamma sjukdomar.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Måndag 18 september 2017

På väg mot en modern infrastruktur för läkemedel

Dagens system för godkännande och finansiering av läkemedel skissades på 1990-talet. En av de dåtida arkitekterna Toivo Heinsoo förväntade sig då att det som beslutades skulle hålla i fem år. Nu utreder han ett nytt system som ska hantera framtida utmaningar för den offentliga hanteringen av läkemedel.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 15 september 2017

Sara Lei: En länk mellan profession och innovation

Redan under sin allmäntjänstgöring såg läkaren Sara Lei digitaliseringens möjligheter för att utveckla nya arbetssätt och en mer tillgänglig, effektiv och kvalitetsdriven hälso- och sjukvård. Nu delar hon sin tid mellan Karolinska Universitetssjukhuset, nattjobb i Norrbotten, och e-hälsotjänster.

 • Av: Eva Nordin
 • Onsdag 30 augusti 2017

Nu ska Sverige få en nationell strategi mot demens

I ett underlag till en nationell strategi för vård och omsorg för personer med Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar föreslås prioriterade insatser för att Sverige ska bli ett demensvänligt samhälle där sjukdom upptäcks och behandlas tidigt liksom att stödjande insatser sätts in vid behov.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 28 augusti 2017

”Förslag om vinster i välfärden skadar Sverige”

Regeringen aviserar nu att man är överens med vänsterpartiet om att lägga fram ett förslag på vinstbegränsningar inom välfärden. Centerpartiets vice ordförande Anders W Jonsson var på konferensen Livsplats Sverige starkt kritisk till överenskommelsen. Den skadar den svenska välfärden, säger han i en videointervju för LIFe-time.se

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 21 augusti 2017

Almedalen: Diskussion om medicinska genombrott

På flera seminarier under Almedalsveckan diskuterades den snabba medicinska utvecklingen med medicinska genombrott och helt nya behandlingsprinciper som är på gång inom ett stort antal sjukdomar. LIFe-time.se samlade några röster i ett videoinslag.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 14 juli 2017

Stora medicinska genombrott på gång

Den medicinska utvecklingen sker just nu snabbt och medicinska genombrott och helt nya behandlingsprinciper är på gång inom ett stort antal sjukdomar. Det visar en omfattande rapport som tagits fram av den europeiska branschorganisationen Efpia, och som presenterades på ett LIF-seminarium i Almedalen. Nu behövs en diskussion om hur sjukvården och samhället ska förbereda sig för dessa innovationer.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 5 juli 2017

Samverkan centralt för framtidens sjukvård

Sverige är en av världens ledande forskningsnationer. Men vi lever i en värld i förändring och hårdnande konkurrens. För att klara framtida utmaningar krävs närmare samverkan mellan akademin, sjukvården och företagen. Men hur skapas bättre förutsättningar för samverkan?

 • Av: Eva Nordin
 • Tisdag 4 juli 2017

Visa fler artiklar