Dags testa incitament för nya antibiotika

Snart ska Folkhälsomyndigheten redovisa sina förslag för att stimulera svenska aktörer och främja utveckling av nya antibiotika. LIF anser att det är nödvändigt att man ser över hela kedjan från forskning till användning efter godkännandet av nya antibiotika.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 7 december 2018

Läkemedelsbolag söker inte innovationspengar

När Vinnova utlyser pengar för innovationsprojekt kring vård och hälsa väljer stora och medelstora läkemedelsbolag att inte vara med. Synd, tycker myndigheten, som menar att bolagen kunskap behövs i projekten.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 6 december 2018

Stor nationell satsning på precisionsmedicin

En nationell satsning på precisionsmedicin har sjösatts i dagarna. Med projektet Genomic Medicine Sweden, GMS, ska avancerad genetisk analys införas i den svenska sjukvården.

 • Av: Boel Halldén
 • Torsdag 22 november 2018

Ny tid för läkemedels-Europa

Helt nya slags läkemedel, suddiga gränser till medicinteknik och kliniska studier som måste förnyas när läkemedel ingår i paket med diagnostik, appar och patientrapporterad hälsa. Det är några kännetecken på ett läkemedels-Europa som görs om från grunden. Tomas Salmonson har i tjugo år varit en del av denna förändring.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 20 november 2018

Vill testa ny modell för billigare cancerläkemedel

Höga prislappar på nya cancerläkemedel gör att nya sätt att få fram läkemedel bör prövas, föreslog cancerprofessorn Mef Nilbert inför IHE Forum. Hon vill att akademiska forskare, sjukvården och små forskningsbolag samverkar för att forska fram billigare cancerläkemedel.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 25 september 2018

Hur ska sjukvården ta emot läkemedel som botar?

Inom cancersjukvården knyts stora förhoppningar till att nya sätt att stärka patienters immunsystem kan leda till att fler botas i framtiden. Men de nya angreppssätten utmanar rådande system för att introducera läkemedel. Det finns exempel där nya läkemedel bromsats av en oförmåga för vårdsystemet att ta till sig läkemedel som gör något inget annat läkemedel gjort tidigare.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 20 september 2018

Hopp om mer exakt bild av prostatacancer

Dagens diagnostik har brister som är en förklaring till oförändrad dödlighet i prostatacancer, den tumörsjukdom som dödar flest män. Nu knyts förhoppningar till att digital bilddiagnostik ska bidra till en mer exakt bild av sjukdomen och samtidigt minska behovet av vävnadsprov.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 19 september 2018

Typ 2-diabetes kan vara fem olika sjukdomar

Det som idag kallas typ 2-diabetes kan i själva verket betraktas som fem olika sjukdomar som bör behandlas mycket olika för att utfallet för patienterna ska bli det bästa. Professor Leif Groop presenterade nyligen forskningen som lett fram till ett nytt sätt att betrakta lejonparten av diabetiker på IHE-Forum i Lund.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 18 september 2018

Debatt igång kring värdering av avancerade läkemedel

Nya avancerade läkemedel och helt nya behandlingsprinciper som cell- och genterapi kan i framtiden innebära stora medicinska genombrott. Men hur ska läkemedel som helt kan bota en patient värderas hälsoekonomiskt, och hur ska dessa behandlingar finansieras? Detta kommer med all säkerhet att debatteras under lång tid, och årets upplaga av konferensen IHE-Forum 6-7 september i Lund på temat "Bot och precision" utgjorde en start.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 13 september 2018

Partierna överens – primärvården ska byggas ut

Alla åtta riksdagspartier var representerade i ett politikersamtal om hälso- och sjukvården som arrangerades av Forum för Health Policy den 29 augusti. I ett högt tempo avverkades frågor om politikens förhållande till vården och vilka förändringar som är mest angelägna.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 30 augusti 2018

Kroppens egna ämnen kan ge flexibla läkemedel

Ett internationellt forskningsprojekt med bas i Lund visar hur ämnen som kroppen själv producerar kan dämpa infektion och inflammation. Nu siktar forskarna på en sårläkande gel – men också en helt ny typ av läkemedel.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Onsdag 29 augusti 2018

FDA-chef: ”Genterapi kan bli hörnsten i många behandlingar”

Ett paradigmskifte! Så beskriver Johan Brun, LIF, vad det innebär att de högsta cheferna för de amerikanska medicinska myndigheterna NIH och FDA skriver att genterapi kan bli en hörnsten i behandlingen av många sjukdomar. Redan hanterar FDA mer än 700 ansökningar från läkemedelsföretag om genterapi.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 16 augusti 2018

Cell- och genterapi hett i Almedalen

Grundforskningen där hela det mänskliga genomet kartlagts har lett till en explosiv medicinsk utveckling: Inom några år kan vi komma att få metoder för mycket tidig diagnostik vid cancerutveckling, och kanske om tio år terapier som kan bota sjukdomar typ 1 -diabetes och blödarsjuka. Och Sverige ska satsa på de nya möjligheter som cell- och genterapi kan ge – kring den slutsatsen fanns en stor enighet vid ett seminarium i Almedalen arrangerat av LIF och Dagens Nyheter.

 • Av: Tommy Ringart
 • Måndag 9 juli 2018

Enighet om vikten av stark Life Science-sektor

Det rådde stor enighet kring vikten av en stark Life Science-sektor i Sverige på ett seminarium arrangerat av branschorganisationerna inom sektorn. Seminariets utgångspunkt var den strategi som kontoret för Life Science inom regeringskansliet arbetar med att ta fram.

 • Av: Tommy Ringart
 • Onsdag 4 juli 2018

Vart tredje nytt läkemedel inte tillgängligt i Sverige

En tredjedel av de nya läkemedel som godkänns av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA finns inte tillgängliga i Sverige. Det visar en analys som konsultföretaget Quantify Research gjort på uppdrag av LIF.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 28 juni 2018

Almedalen tjuvstartade med debatt i Skåne

Samverkan mellan Region Skåne och näringslivet inom Life Science behöver fördjupas. Kring detta rådde stor enighet när regionpolitiker från alla partier i regionfullmäktige värmde upp inför Almedalsveckan med en vårdpolitisk debatt i Malmö.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 25 juni 2018

Life Science: Ett unikt kontor i regeringskansliet

Ett kontor med uppgift att samordna olika förslag och åtgärder inom ett viktigt samhällsområde. Inget märkvärdigt med det. Det unika ligger i att Sverige fått ett kontor för Life Science i Regeringskansliet där medarbetare från tre olika departement, Närings-, Utbildnings- och Socialdepartementet, jobbar tillsammans.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 20 april 2018

Precisionsmedicin på frammarsch

Sjukvården kommer i allt högre grad att utformas utifrån patienters unika förutsättningar, så kallad precisionsmedicin. I en rapport från Sweden Bio speglas hur många nya företag utvecklar metoder och tillämpningar som behövs för de nya behandlingarna.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 5 april 2018

Smart penna kan skräddarsy behandling

Det är inte alltid självklart att kunna svälja orala läkemedel. Det gäller särskilt många barn, äldre samt personer med olika neurologiska hinder. Nu utvecklas en ny produkt med målet att förenkla dosering och möjliggöra individanpassad administration av läkemedel. Innovationen öppnar vägen för helt nya möjligheter att leverera skräddarsydd dosering samt uppkoppling till ett brett utbud av digitala tjänster.

 • Av: Eva Nordin
 • Onsdag 4 april 2018

Uppskalning svårt för cell- och genterapi

Lovande studieresultat är bra – men det behövs mer för att cell- och genterapier ska bli verklighet. En stor del av potentialen riskerar att gå förlorad, konstaterade UCL-professorn Mark Lowdell på Sveriges första ATMP-konferens. Forskare inom sjukvård och akademi kan sällan det som krävs för kommersialisering, menade han.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 3 april 2018

Car-T: Immunförsvaret dödar cancerceller

Cancerbehandling är ofta utdragen i tid med operationer, cytostatikakurer, andra läkemedel och kanske strålterapi. Men för en liten grupp svårt sjuka patienter kan det i framtiden räcka med en eller två behandlingar via dropp. Det handlar om CAR-T, en metod som nyligen för första gången godkändes för behandling av unga leukemipatienter.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 21 mars 2018

Många nya kombinationer på gång

Läkemedelsföretagen lanserar i snabb takt nya läkemedel och kombinationsbehandlingar mot cancer, och den intensiva forskningen inom cancerområdet kommer att ge ett stort antal nya behandlingar de ­kommande fem åren. Men systemen för utvärdering och prissättning har inte hängt med vilket kan drabba patienterna, anser läkemedelsföretagen.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 20 mars 2018

Kombinationsbehandlingar lyfter cancervård

Forskningen kring cancer och utveckling av nya läkemedel har länge varit stark. Under ett par decennier har det lanserats nya behandlingar på område efter område. Flera olika antikroppar mot olika cancerdrivande mutationer har lanserats liksom immunförsvarsstärkande läkemedel. Det finns en lång tradition av att kombinera läkemedel mot tumörsjukdomar, som lungcancer.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 19 mars 2018

Antikroppar vapen mot bakterier

Redan dör omkring 700 000 människor i världen av infektioner som inte kan behandlas. Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot liv och hälsa. Antikroppar mot bakterier eller bakteriegifter kan bli del av lösningen – men mycket forskning återstår innan behandlingen kan få större genomslag.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Fredag 16 mars 2018

Snabb utveckling inom genterapi

I flera decennier har hoppet levt om genterapin. Ett sätt att göra den svårt sjuka helt frisk, kanske genom en enda behandling. Hittills har framgångarna varit begränsade – men nu verkar ett större genombrott nära.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 15 mars 2018

Alzheimers – den stora utmaningen

Alzheimers sjukdom tillhör de mest angelägna områdena för nya effektiva läkemedel. Men hittills har utfallet av alla ansträngningar varit magert. En nyckel är att hitta biologiska markörer flera år innan sjukdomen ger symptom. En annan är att utveckla läkemedel som då kan sättas in för att hindra att sjukdomen bryter ut.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 14 mars 2018

När egna celler blir botemedel

Flera svåra cellnedbrytande sjukdomar saknar bra behandlingar. Cellterapi kan vara vägen till permanent bot för annars livslånga sjukdomar. Allt fler vetenskapliga hinder har överkommits – men logistiken, regleringen och affärsmodellerna är bara en del av det som återstår att lösa.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 13 mars 2018

Framtidens medicin är snart här

Aldrig tidigare har den medicinska forskningen varit lika intensiv som idag. Nya behandlingar som i grunden kan förändra vårdens struktur och hur vi ser på sjukdomar finns inom räckhåll. Nu behövs en diskussion om hur samhället kan bli redo för de medicinska genombrotten, menar LIFs vd Anders Blanck.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 9 mars 2018

Dansk storsatsning på Life Science

Danmark ska utvecklas till en ledande Life Science-nation i Europa. Det är målet för den tillväxtplan som den danska regeringen lagt fram. Skatteavdrag på 110 procent för forskningsinvesteringar och slopade avgifter för kliniska prövningar är två av förslagen i planen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 6 mars 2018

”Förslag om läkemedelslista bör bli språngbräda”

All relevant information om utskrivna och uthämtade receptläkemedel för en person ska nu samlas i ett register, en nationell läkemedelslista. Regeringens förslag kommer enligt socialminister Annika Strandhäll (S) att öka patientsäkerheten och göra vården bättre när det träder i kraft den 1 juni 2020.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 1 mars 2018

Lovande resultat med kombinerad immunterapi

En antikropp och en dna-sekvens kan samverka för att effektivt bekämpa såväl primärtumörer som obehandlade metastaser i kroppen. Det visar en ny studie från Stanford University School of Medicine. Patienter med lymfom rekryteras nu för en klinisk prövning.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 14 februari 2018

EMA inför nya rutiner för särläkemedel

En substans som under utvecklingen haft särläkemedels status ska kunna förlora sin status inför marknadsintroduktionen om omständigheterna ändrats. EMA inför rutiner där alla särläkemedel granskas två gånger.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Måndag 12 februari 2018

Världen har vaknat inför AMR-hotet

Antibiotikaresistens, AMR, ligger mycket högt på dagordningen hos läkemedelsföretag, akademiska forskare, myndigheter och organisationer världen över. Det behövs, för de senaste rapporterna visar att spridningen av resistenta bakterier fortsätter att öka, att forskningen är otillräcklig, och att nya ersättningsmodeller saknas. I Sverige varnar Folkhälsomyndigheten för upp till 42 000 dödsfall och kostnader på 16 miljarder kronor fram till år 2050 på grund av AMR.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 1 februari 2018

WHO varnar för höga nivåer av antibiotikaresistens

Världshälsoorganisationen WHO varnar i den första lägesrapporten från det nya globala övervakningssystemet GLASS för utbredd antibiotikaresistens vid ett antal allvarliga infektioner i såväl hög- som låginkomstländer.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 31 januari 2018

Miljardbelöning föreslås till nya antibiotika

En miljard dollar för ett nytt antibiotikum som stärker folkhälsan är ett av förslagen för att stimulera fram nya antibiotika. Bland andra förslag kan nämnas bidrag till forskare, långsiktig finansiering av generiska antibiotika och koordinatörer som följer utvecklingen.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 30 januari 2018

Blockkedjor föreslås ge säker hantering av hälsodata

Kan ny teknik som används för att skapa en digital valuta också användas för att på ett säkert sätt dela hälsodata med medborgarna? Kan den även användas så att både rutinsjukvård och klinisk forskning kan lita på data från hälsoappar?

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 20 december 2017

Ny ersättningsmodell för antibiotika ska testas

En ny ersättningsmodell för nya antibiotika ska provas i Sverige, som garanterar tillgång för sjukvården och ekonomisk ersättning för läkemedelsföretaget. För äldre viktiga antibiotika ska höjda priser medges för att garantera tillgång. Det föreslår Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i en rapport till regeringen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 6 december 2017

En balansakt för framtidens läkemedelssystem

Läkemedel är en nödvändig del av lösningen av hur ett ökat antal gamla och kroniskt sjuka ska få en bättre vård. Och att avväga landstingens behov av kostnadskontroll mot statens strävan mot jämlik användning av läkemedel för hela landet är en balansakt för aktörerna, konstaterar utredaren Toivo Heinsoo i ett delbetänkande från Läkemedelsutredningen.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 10 november 2017

Octapharma satsar på läkemedelstillverkning i Sverige

– Det känns väldigt bra att tillverka livräddande läkemedel, säger Lina Sörvik på företaget Octapharma. Hon är sektionschef över tillverkning av läkemedel för personer med blödarsjuka på företagets produktionsanläggning, som ligger mitt i Stockholms stad.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 10 november 2017

”Jag jobbar för att hjärtsjukdomar ska kunna botas”

Anna Collén leder ett forskningsprojekt på AstraZeneca med att utveckla en helt ny typ av genbaserade läkemedel som kan innebära ett paradigmskifte inom hjärt-kärlsjukdomar. Det är fantastiskt stimulerande att få möjlighet att göra skillnad i människors liv, säger hon i en intervju för LIFe-time.se.

 • Av: Eva Nordin
 • Onsdag 25 oktober 2017

Visa fler artiklar