Olika syn på EUs framtida läkemedelslag

Helt olika perspektiv förmedlades från läkemedelsbranschen å ena sidan och regioner och prismyndigheten TLV å den andra, när riksdagens socialutskott arrangerade en öppen utfrågning kring EU-kommissionens förslag till ny läkemedelslagstiftning. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson konstaterade för sin del att regeringen måste hitta ”den rätta balansen” mellan jämlik tillgång till nya läkemedel i medlemsländerna och goda incitament för företagens utveckling och innovation.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Fredag 8 december 2023

Precisionsmedicin nationellt ansvar

Ett brett införande av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården kräver ett nationellt ansvarstagande. Det fastslog statsminister Ulf Kristersson när han tillsammans med sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i veckan besökte Karolinska Universitetssjukhuset.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Torsdag 2 november 2023

EU-patent viktig fråga för Sverige

EU-kommissionen har föreslagit flera förändringar inom patentskyddet för läkemedel som kan få stor påverkan på EUs konkurrenskraft. Läkemedelsbranschen uppmanar regeringen att noga överväga hur förslagen påverkar Sveriges ambition kring att vara en ledande Life Science-nation.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Fredag 29 september 2023

Samarbete behövs kring canceruppföljning

Forskare i Göteborg visade nyligen på brister i uppföljningen av nya cancerbehandlingar. Johan Ahlgren, RCC Mellansverige, vill se nya metoder för att kartlägga behandlingseffekt. Inte minst att vården blir bättre på uppföljningsprojekt, som industrin också bör kunna medverka i.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Framtidens medicin
 • Fredag 15 september 2023

Satsning på digital infrastruktur

Regeringen vill lägga 341 miljoner kronor under en treårsperiod för att koppla ihop hälso- och sjukvårdens olika digitala system – för patientsäkerheten och en mer effektiv vård. Lif ser positivt på inriktningen med hopp om att alla berörda aktörer involveras.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Framtidens medicin
 • Fredag 8 september 2023

Nationell strategi mot psykisk ohälsa

En god och jämlik psykisk hälsa i hela befolkningen, där ingen ska behöva se självmord som den enda utvägen. Det ska vara utgångspunkten för den nationella strategin om psykisk ohälsa, enligt det underlaget som 26 myndigheter, kommuner, regioner och organisationer tagit fram på uppdrag av regeringen.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Måndag 4 september 2023

Vill att regioner ska finansiera gensekvensering av barncancer

I ett unikt svenskt projekt erbjuds alla barn som utreds för cancer i ett tidigt skede en kartläggning av hela arvsmassan. Det ger möjlighet att ställa en mer precis diagnos, mer individanpassad behandling, ökad kunskap om barncancer och ett bättre underlag för forskningen. Nu hoppas Barncancerfonden att metoden ska bli rutin i barncancersjukvården.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Torsdag 24 augusti 2023

Nya läkemedel utmanar systemet

Den positiva utvecklingen av allt fler avancerade läkemedel mot svåra sjukdomar förväntas fortsätta de kommande 5-10 åren. I Almedalen diskuterades de utmaningar som finns för att patienter ska få tillgång till dessa nya behandlingar.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 15 augusti 2023

Toppmöte i Stockholm om läkemedel

De europeiska läkemedelsföretagens konkurrenskraft är allvarligt hotad. Det var budskapet under branschens högnivåmöte i Stockholm med EU och med den svenska regeringen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Måndag 10 juli 2023

Otydligt ansvar sinkar forskning

Regeringens planer på en utredning om ett statligt huvudmannaskap för sjukvården riskerar att fördröja det förtydligande av ansvar och samordning som behövs redan nu för att stärka forskningen i sjukvården, befarar företrädare för akademin, vården, patienterna, professionen och företag.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 23 maj 2023

Läkemedel i fokus på EU-ministermöte

EU-kommissionens förslag till ny läkemedelslagstiftning och den bristsituation som råder i alla medlemsländer diskuterades vid det informella mötet mellan sjukvårdsministrarna på Scandinavian Expo vid Arlanda den 5 maj. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) säger i en intervju för Life-time att besked kring hur Sverige ser på de omfattande lagändringarna kommer till hösten.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Måndag 8 maj 2023

Branschen kritisk till EU-förslag om ny läkemedelslagstiftning

EU-kommissionen presenterade på onsdagen sitt omfattande lagförslag till ny läkemedelslagstiftning. Läkemedelsbranschen är starkt kritisk till delar av förslaget och menar att Europas konkurrenskraft försvagas. Nu väntar många och långa förhandlingar innan medlemsländerna enats om framtidens regelverk.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 26 april 2023

Precisionsmedicin ska bli vardag

Det behövs en kraftsamling om precisionsmedicin ska kunna bli vardag i hälso- och sjukvården konstaterar Region Stockholm som tagit fram en handlingsplan för de kommande åren.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 29 mars 2023

Ny EU-lag kan slå hårt mot forskning

Europa kan mista 15 miljarder euro per år i uteblivna forskningsinvesteringar om EU-kommissionens läckta förslag till ny läkemedelslagstiftning inom EU blir verklighet. Det varnar läkemedelsföretagens europeiska branschorganisation EFPIA för.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 22 mars 2023

Viktig ATMP-satsning i Sverige

Kommersialisering, kompetens och produktionskapacitet sätts i centrum när regeringen ger klartecken för ett nationellt innovationskluster för avancerade terapier – ATMP. Satsningen välkomnas av Lif, de forskande läkemedelsföretagen.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 14 mars 2023

Mer ljus på dolda kvinnosjukdomar

Vården som riktar sig särskilt till kvinnors sjukdomar – däribland endometrios, klimakteriebesvär och komplikationer i samband med förlossningsvård – måste förstärkas, slår regeringen fast.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 8 mars 2023

Precisionsmedicin blir standardbehandling?

Precisionsmedicin har förutsättning att bli en standardbehandling i cancervården om några år. Men det kräver en ökad medvetenhet om värdet av mer skräddarsydda behandlingar, mer enhetliga regelverk, möjlighet att dela data mellan länder och ett slut på det ekonomiska stuprörstänkandet.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Torsdag 2 februari 2023

Screening för lungcancer räddar liv

Presentera screening som hälsokontroller. Jobba med implementeringsstudier för att vara redo för nya screeningprogram. Haka på engagerade politiker för snabbare beslut. Det var några råd kring cancerscreening vid den internationella konferensen i Stockholm om EU:s cancerplan.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Framtidens medicin
 • Torsdag 2 februari 2023

Ojämlik cancervård i EU kräver samarbete

Det finns stora vinster med att arbeta över nationsgränserna inom EU för att åstadkomma en mer jämlik cancervård i Europa, var slutsatsen vid en internationell konferens i Stockholm om läget för EU:s cancerplan.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 1 februari 2023

Genanalys säkrar diagnoser för barn

Kartläggning av arvsmassan, helgenomsekvensering, ger barn med cancer en säkrare diagnos och öppnar för riktad behandling. Satsningen på GMS Barncancer har varit framgångsrik och Barncancerfonden manar nu vårdgivarna att vara beredda när forskning övergår till rutinsjukvård.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 31 januari 2023

Innovation väg till modern cancervård

Cancervården i Europa står inför enorma utmaningar med alltfler cancerfall och tung belastning på sjukvårdssystemen i EU-länderna. Men samtidigt visar nya metoder och behandlingar vägen till en modern hållbar cancervård, enligt en ny rapport från patientorganisationer, vårdgivare, forskare och företag.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Måndag 30 januari 2023

Bred genpanel införs i cancervården

Genomic Medicine Sweden, GMS, lanserar en bred genpanel för solida tumörer som ger kunskap om förändringar i 560 cancerkopplade gener. Under hösten kan panelen börja användas inom cancervården för val av behandling.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Framtidens medicin
 • Torsdag 29 september 2022

AstraZeneca storsatsar i Göteborg

För drygt 10 år sedan stod AstraZeneca inför tuffa utmaningar med omfattande patentutgångar för företagets storsäljande läkemedel. Sedan dess har bolaget vidareutvecklat sin affärsmodell och stärkt bolagets innovations- och utvecklingskraft. Omfattande satsningar pågår nu i Mölndal, en av bolagets tre globala strategiska forskningssajter.

 • Av: Eva Nordin
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 22 juni 2022

Regioner ska fylla på medicinförråd

Landets regioner måste se till att sjukvården har tillgång till minst en månads lager av kritiska läkemedel för att klara läkemedelsförsörjningen i händelse av kris, slår regeringen fast i en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner. Satsningen välkomnas av Lif som samtidigt framhåller att det är viktigt att uppbyggnaden sker på ett sätt så att det inte uppstår läkemedelsbrist.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Måndag 13 juni 2022

Life Science-samarbete med Storbritannien

Sverige och Storbritannien stärker sitt samarbete på Life Science-området genom ett samförståndsavtal. Avtalet bygger på en lång tradition av samarbete mellan länderna och ska främja Life Science-utvecklingen genom gemensamma framsteg inom policyutveckling och införandet av ny teknik och behandlingar i hälso- och sjukvården.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 1 juni 2022

TLV vill se betalning efter vårdresultat

TLV vill se ett genombrott för utfallsbaserade betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel, ATMP, trots svårigheter med nödvändiga uppföljningsdata. I en rapport till regeringen öppnar myndigheten också för att väga in anhörigas livskvalitet vid subventionsbeslut.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 11 maj 2022

EFPIA: ”Bra diskussioner med regeringen”

Sverige kommer som EUs ordförandeland nästa år att ha en nyckelroll i översynen av unionens läkemedelslagstiftning. I torsdags besökte en delegation från EFPIA, den europeiska läkemedelsbranschen, Sverige för överläggningar med regeringen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Måndag 2 maj 2022

Smer vill ha tydligare lag om genredigering

Förbudet mot ärftlig genredigering bör ligga kvar. Somatisk genredigering är något som ska finnas inom hälso- och sjukvården, men tills vidare inte utanför. Och regeringen bör snarast tillsätta en utredning kring regleringen av hur genredigering ska få användas. Det är rekommendationer från Smer, Statens Medicinsk-Etiska Råd, som presenterat sin nya rapport.

 • Av: Ia Wadendal
 • Framtidens medicin
 • Fredag 1 april 2022

10-årsfirande med framtidsvisioner

Visioner, tillbakablickar och mingel omgärdade tioårsjubileumet for Life-time, som under sin relativt korta historia etablerat sig som en viktig mediekanal för beslutsfattare inom hälso- och sjukvården.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Framtidens medicin
 • Torsdag 24 mars 2022

ATMP kräver förändringar i EU-länderna

Vårdsystemen i EU-länderna är inte byggda för att kunna hantera nya avancerade cell- och genterapier, så kallade ATMP. Behandlingarna kan revolutionera vården för många svårt sjuka, men systemförändringar krävs både nationellt och på EU-nivå, anser europeiska läkemedelsbranschen, EFPIA, i en ny rapport.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Fredag 4 februari 2022

Life Science större än bilindustrin

Optimism, samverkansanda och värdet av patientmedverkan präglade diskussionerna när Life Science-sektorn samlades för nationell konferens. Regeringen lyfter fram Life Science som en nyckelindustri – numera större än bilindustrin.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 19 januari 2022

Så blir Stockholm ledande inom Life Science

Satsa mer på företagsinitierad forskning, locka hit utländska talanger och se över både skattefrågorna och bostadsmarknaden. Det är nödvändigt om Stockholmsregionen ska bli en av världens fem ledande Life Science-regioner, menar Stockholms Handelskammare i en ny rapport. Men branschen måste också bli bättre på att förklara vad Life Science egentligen är, enligt rapportförfattaren.

 • Av: Ia Wadendal
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 8 december 2021

AI ska förutspå risk för diabetes

Artificiell intelligens (AI) öppnar för att arbeta förebyggande mot diabetes typ 1 med nationell screening. Diamyd medical har fått förtroende att leda ett femårigt projekt med statlig finansiering för att hitta lösningar.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Framtidens medicin
 • Torsdag 2 december 2021

IHE: Läkemedel behöver prissättas på nytt sätt

Den värdebaserade prissättning som Sverige använder stimulerar innovation, och gör det tydligt vilka val och prioriteringar samhället gör på läkemedelsområdet. Men modellen utmanas av nya typer av behandlingar. Det visar en rapport från forskningsinstitutet IHE.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 24 november 2021

Bra, inte bäst, på precisionsmedicin

Inte i framkant, men en relativt god position. Så bedömer Vård- och omsorgsanalys i en rapport att Sverige står sig i en internationell jämförelse av arbetet med hälsodata och precisionsmedicin.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 16 november 2021

Enighet om att precisionsmedicin ger paradigmskifte

Politisk enighet blandades med viss polemik och förhoppningar med farhågor när riksdagens socialutskott anordnade öppen utfrågning om precisionsmedicin. Att de nya möjligheterna inom diagnostik och behandling innebär ett paradigmskifte kunde riksdagsledamöter, branschföreträdare och experter enas om.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 27 oktober 2021

Innovationshubb för nya vaccin och läkemedel

Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att etablera en innovationshubb för att göra det möjligt att utveckla både nya vaccin och avancerade läkemedel i Sverige. Satsningen ska göras i samarbete med företaget Northx Biologics i Matfors – vars läkemedelsfabrik ger förutsättningar för storskalig produktion.

 • Av: Ia Wadendal
 • Framtidens medicin
 • Måndag 18 oktober 2021

Lasker-priset till mRNA-forskare

Forskningen inom mRNA-teknik som gjort det möjligt att på rekordtid få fram vacciner mot covid-19 belönas med det prestigefyllda Lasker-priset 2021.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 28 september 2021

Intensiv forskning kring svåra sjukdomar

Botande behandling mot hiv, fortsatta stora satsningar inom cancerområdet och snabb utveckling för mRNA-tekniken. En omfattande internationell kartläggning av läkemedelsföretagens pågående forskning visar vilka medicinska genombrott som kan vara på väg inom 5-10 år.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 7 september 2021

Svensk position inom Life Science ska analyseras

Vinnova får i uppdrag av regeringen att analysera den svenska Life Science-branschen – syftet är att följa utvecklingen och tydliggöra Sveriges position internationellt. En positiv satsning, enligt Lif:s vd Anders Blanck – som dock hoppas på en mer konkret handlingsplan och större resurser till Life Science-kontoret framöver.

 • Av: Ia Wadendal
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 31 augusti 2021

Visa fler artiklar