Lovande resultat med kombinerad immunterapi

En antikropp och en dna-sekvens kan samverka för att effektivt bekämpa såväl primärtumörer som obehandlade metastaser i kroppen. Det visar en ny studie från Stanford University School of Medicine. Patienter med lymfom rekryteras nu för en klinisk prövning.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 14 februari 2018

EMA inför nya rutiner för särläkemedel

En substans som under utvecklingen haft särläkemedels status ska kunna förlora sin status inför marknadsintroduktionen om omständigheterna ändrats. EMA inför rutiner där alla särläkemedel granskas två gånger.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Måndag 12 februari 2018

Världen har vaknat inför AMR-hotet

Antibiotikaresistens, AMR, ligger mycket högt på dagordningen hos läkemedelsföretag, akademiska forskare, myndigheter och organisationer världen över. Det behövs, för de senaste rapporterna visar att spridningen av resistenta bakterier fortsätter att öka, att forskningen är otillräcklig, och att nya ersättningsmodeller saknas. I Sverige varnar Folkhälsomyndigheten för upp till 42 000 dödsfall och kostnader på 16 miljarder kronor fram till år 2050 på grund av AMR.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 1 februari 2018

WHO varnar för höga nivåer av antibiotikaresistens

Världshälsoorganisationen WHO varnar i den första lägesrapporten från det nya globala övervakningssystemet GLASS för utbredd antibiotikaresistens vid ett antal allvarliga infektioner i såväl hög- som låginkomstländer.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 31 januari 2018

Miljardbelöning föreslås till nya antibiotika

En miljard dollar för ett nytt antibiotikum som stärker folkhälsan är ett av förslagen för att stimulera fram nya antibiotika. Bland andra förslag kan nämnas bidrag till forskare, långsiktig finansiering av generiska antibiotika och koordinatörer som följer utvecklingen.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 30 januari 2018

Blockkedjor föreslås ge säker hantering av hälsodata

Kan ny teknik som används för att skapa en digital valuta också användas för att på ett säkert sätt dela hälsodata med medborgarna? Kan den även användas så att både rutinsjukvård och klinisk forskning kan lita på data från hälsoappar?

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 20 december 2017

Ny ersättningsmodell för antibiotika ska testas

En ny ersättningsmodell för nya antibiotika ska provas i Sverige, som garanterar tillgång för sjukvården och ekonomisk ersättning för läkemedelsföretaget. För äldre viktiga antibiotika ska höjda priser medges för att garantera tillgång. Det föreslår Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i en rapport till regeringen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 6 december 2017

En balansakt för framtidens läkemedelssystem

Läkemedel är en nödvändig del av lösningen av hur ett ökat antal gamla och kroniskt sjuka ska få en bättre vård. Och att avväga landstingens behov av kostnadskontroll mot statens strävan mot jämlik användning av läkemedel för hela landet är en balansakt för aktörerna, konstaterar utredaren Toivo Heinsoo i ett delbetänkande från Läkemedelsutredningen.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 10 november 2017

Octapharma satsar på läkemedelstillverkning i Sverige

– Det känns väldigt bra att tillverka livräddande läkemedel, säger Lina Sörvik på företaget Octapharma. Hon är sektionschef över tillverkning av läkemedel för personer med blödarsjuka på företagets produktionsanläggning, som ligger mitt i Stockholms stad.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 10 november 2017

”Jag jobbar för att hjärtsjukdomar ska kunna botas”

Anna Collén leder ett forskningsprojekt på AstraZeneca med att utveckla en helt ny typ av genbaserade läkemedel som kan innebära ett paradigmskifte inom hjärt-kärlsjukdomar. Det är fantastiskt stimulerande att få möjlighet att göra skillnad i människors liv, säger hon i en intervju för LIFe-time.se.

 • Av: Eva Nordin
 • Onsdag 25 oktober 2017

Sverige kan gå före med nya antibiotika

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag av regeringen att lämna förslag på hur utvecklingen av nya antibiotika ska stimuleras. Sverige kan till exempel driva ett pilotprojekt för att visa hur internationella modeller kan utvecklas för att stimulera fram nya antibiotika.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 20 oktober 2017

Få nya antibiotika bekymrar WHO

Endast två nya antibiotika om året förväntas under de närmaste fem åren, men flertalet är bara modifieringar av befintliga antibiotika och få kan betraktas som innovativa. Det skriver Världshälsoorganisationen WHO i en ny rapport.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 6 oktober 2017

Speed-dating om läkemedel i Stockholm

Att utbyta information och kunskap om befintliga och kommande läkemedel på ett effektivt sätt. Det var målet när läkemedelsföretag träffade läkemedelskommittén och några av expertråden i Stockholms läns landsting. Speed-dating var metoden: Massor av enskilda möten, alla prick tio minuter långa.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 4 oktober 2017

Hur ska priset på framtidens läkemedel sättas?

Hur mycket är ett läkemedel värt och hur ska man ta reda på om priser som sätts är de "rätta"? Den frågan blir allt mer aktuell i takt med att nya läkemedel och helt nya behandlingar är på väg ut i sjukvården.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 26 september 2017

Gammal kunskap kan stoppa resistenta bakterier

Dagens problem med multiresistenta bakterier gör att man måste ta in kunskapen från tiden före antibiotika när man bygger nya sjukhus. En ny doktorsavhandling från Lunds Universitet visar hur modern design och städrutiner kan hindra spridning av smittsamma sjukdomar.

 • Av: Jenny Ryltenius
 • Måndag 18 september 2017

På väg mot en modern infrastruktur för läkemedel

Dagens system för godkännande och finansiering av läkemedel skissades på 1990-talet. En av de dåtida arkitekterna Toivo Heinsoo förväntade sig då att det som beslutades skulle hålla i fem år. Nu utreder han ett nytt system som ska hantera framtida utmaningar för den offentliga hanteringen av läkemedel.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 15 september 2017

Sara Lei: En länk mellan profession och innovation

Redan under sin allmäntjänstgöring såg läkaren Sara Lei digitaliseringens möjligheter för att utveckla nya arbetssätt och en mer tillgänglig, effektiv och kvalitetsdriven hälso- och sjukvård. Nu delar hon sin tid mellan Karolinska Universitetssjukhuset, nattjobb i Norrbotten, och e-hälsotjänster.

 • Av: Eva Nordin
 • Onsdag 30 augusti 2017

Nu ska Sverige få en nationell strategi mot demens

I ett underlag till en nationell strategi för vård och omsorg för personer med Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar föreslås prioriterade insatser för att Sverige ska bli ett demensvänligt samhälle där sjukdom upptäcks och behandlas tidigt liksom att stödjande insatser sätts in vid behov.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Måndag 28 augusti 2017

”Förslag om vinster i välfärden skadar Sverige”

Regeringen aviserar nu att man är överens med vänsterpartiet om att lägga fram ett förslag på vinstbegränsningar inom välfärden. Centerpartiets vice ordförande Anders W Jonsson var på konferensen Livsplats Sverige starkt kritisk till överenskommelsen. Den skadar den svenska välfärden, säger han i en videointervju för LIFe-time.se

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 21 augusti 2017

Almedalen: Diskussion om medicinska genombrott

På flera seminarier under Almedalsveckan diskuterades den snabba medicinska utvecklingen med medicinska genombrott och helt nya behandlingsprinciper som är på gång inom ett stort antal sjukdomar. LIFe-time.se samlade några röster i ett videoinslag.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 14 juli 2017

Stora medicinska genombrott på gång

Den medicinska utvecklingen sker just nu snabbt och medicinska genombrott och helt nya behandlingsprinciper är på gång inom ett stort antal sjukdomar. Det visar en omfattande rapport som tagits fram av den europeiska branschorganisationen Efpia, och som presenterades på ett LIF-seminarium i Almedalen. Nu behövs en diskussion om hur sjukvården och samhället ska förbereda sig för dessa innovationer.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 5 juli 2017

Samverkan centralt för framtidens sjukvård

Sverige är en av världens ledande forskningsnationer. Men vi lever i en värld i förändring och hårdnande konkurrens. För att klara framtida utmaningar krävs närmare samverkan mellan akademin, sjukvården och företagen. Men hur skapas bättre förutsättningar för samverkan?

 • Av: Eva Nordin
 • Tisdag 4 juli 2017

WHO vädjar till läkemedelsföretag om nya satsningar

Den globala kampen mot försummade tropiska sjukdomar har varit framgångsrik de senaste åren – men än är sjukdomarna inte utrotade. Nu vill WHO se mer vässade insatser från läkemedelsbranschen.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 29 juni 2017

Satsning på biologiska läkemedel tar form

CAMP, CellNova och NextBioForm är tre nya centrum som ska stärka forskning och utveckling inom området biologiska läkemedel. De ingår i ett åttaårigt forskningsprogram som leds av Vinnova och Vetenskapsrådet. De påbörjar sin verksamhet den 1 januari 2018.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Måndag 26 juni 2017

”Dags för politiskt ansvar om sjukvårdens framtid”

Alla vet vad som behöver göras, men ändå händer det alldeles för lite. Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet, anser att det är dags för de politiska partierna att komma överens om en stor primärvårdsreform. Det måste bli slut på de tvära lappkasten efter varje regeringsskifte, säger hon i en intervju för LIFe-time.se.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 21 juni 2017

Framtidens cancerdiagnostik är redan här

Cancervården tar nu nya steg mot mer individualiserad vård. Med hjälp av kraftfull teknik utvecklas cancerdiagnostiken alltmer till en industriell process där hundratals cancergener i ett patientprov analyseras samtidigt. Läkaren får ett underlag som mer exakt kan tala om vilken behandling den enskilde patienten bör ges.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Tisdag 20 juni 2017

Utredare vill samla nationell kunskapsstyrning

Läkemedelskommittéerna ersätts av breda vårdkommittéer. Socialstyrelsen får den centrala rollen i statens kunskapsstyrning. Ett nära samråd ska inrättas direkt mellan regeringen och landstingen – inte via SKL. Det är några förslag från utredaren Sofia Wallström om det nationella kunskapsstödet till hälso- och sjukvården.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Fredag 2 juni 2017

EMA-beslut vid toppmötet i oktober

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA måste kunna fungera fullt ut i ett nytt land den dag Storbritannien lämnar EU. Det är det främsta kravet på ett nytt värdland. Förslaget till kriterier ska beslutas vid EU-toppmötet i juni och beslutet om nytt värdland fattas vid toppmötet 19-20 oktober. En bra kravlista, anser diplomaten Christer Asp som leder Sveriges arbete för att få ta över EMA.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 30 maj 2017

Ny rapport: Primärvården måste stärkas

Svenskarna litar inte på sin primärvård i någon större utsträckning, visar en rapport från Vårdanalys. Bara 60 procent av befolkningen har högt förtroende för sin vårdcentral. Regeringen borde ge primärvården ett tydligare och starkare uppdrag, skriver Vårdanalys.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 22 maj 2017

Läkare och forskare: ”Missbrukare med hepatit C måste få behandling”

Tusentals lever med hepatit C-smitta i Sverige utan tillgång till nya, effektiva läkemedel. Om Sverige ska närma sig WHO-målen om att utplåna sjukdomen krävs en nationell plan, menar läkare och forskare.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Fredag 19 maj 2017

Regeringsförslag om läkemedelslista i höst

Det pågår ett intensivt arbete för att underlätta införandet av en nationell läkemedelslista. I december presenterades ett förslag som olika remissinstanser nu har tagit ställning till.Ambitionen är att en lagrådsremiss och proposition ska läggas fram senare i år.

 • Av: Eva Nordin
 • Tisdag 9 maj 2017

Läkemedelskostnader väntas öka med fem procent per år

Läkemedelskostnaderna väntas öka med omkring fem procent per år under perioden 2017-2019. En växande och åldrande befolkning, ökande antal cancerfall, samt ökad användning av nya diabetesläkemedel och nya antikoagulantia (NOAK) är några huvudförklaringar i en ny prognos av Socialstyrelsen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Måndag 8 maj 2017

Digitalisering ska effektivisera vården och frigöra resurser

Digitalisering är ett av de viktigaste verktygen för att framtida ökade vårdbehov ska kunna mötas. Det behövs lagändringar så att informationen fullt ut kan följa med patienten från en vårdenhet till en annan. Det säger Hans Karlsson, chef för vård och omsorg på SKL, i en LIFe-time-intervju.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 26 april 2017

Cancertest från Stockholm till alltfler länder

Stockholm3-testet för diagnos av prostatacancer, utvecklat vid Karolinska Institutet, ska testats i flera länder med stöd från EU. Samtidigt utreder Socialstyrelsen på nytt om svenska män ska erbjudas screening.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Fredag 21 april 2017

Stifta vårdlagar för individer – inte organisationer

Fokus för lagstiftningen måste förändras från organisation till individ. Lagar ska reglera principer och informationshantering i stället för detaljer. Då kan potentialen i vårdens digitalisering frigöras, något som inte minst behövs för att hantera de snabbt ökande kostnaderna för psykisk ohälsa.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Onsdag 19 april 2017

Utbyggd primärvård viktig för S

Socialdemokraternas partikongress slår fast att en omställning mot en utbyggd primärvård måste ske inom hälso- och sjukvården. Kongressen ger partiets företrädare i landsting och regioner ett starkt mandat att driva på den utvecklingen, säger Anders Henriksson, vice ordförande i SKL och regionråd i Kalmar, i en videointervju för LIFe-time.se.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 12 april 2017

Ministern: Vården ska flyttas närmare patienterna

Att flytta hälso- och sjukvården närmare patienterna. Det blir den övergripande viktigaste frågan för sjukvårdsminister Gabriel Wikström att driva inför valet nästa höst, säger han i en intervju för LIFe-time.se från socialdemokraternas partikongress.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 11 april 2017

Dataskydd bromsar utveckling av vården

I forskningen behövs data från alla människors sjukdomar och behandling. Därför riskerar den nya dataskyddsförordningen som införs i maj 2018 att bromsa forskningen och den medicinska utvecklingen, anser forskningsdirektören Jan Andersson.

 • Av: Sten Erik Jensen
 • Torsdag 6 april 2017

Det politiska rävspelet om EMA är igång

Ett politiskt rävspel där Sverige, i utbyte mot annat, ska försöka locka så många medlemsländer som möjligt att stödja Sverige som nytt värdland för läkemedelsmyndigheten EMA. Det har diplomaten Christer Asp, chef för regeringens EMA-sekretariat, nu framför sig. I Hagastaden intill Karolinska i Stockholm är byggplanerna klara.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 5 april 2017

Sjukvården öppnas för samverkan med företagen

Sverige har länge varit starkt på akademisk forskning. Nu är det dags att få fart på samarbetet mellan hälso- och sjukvården och företagen. Den signalen var tydlig när Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, och Life Science-samordnaren Anders Lönnberg mötte företrädare för läkemedelsföretag.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 30 mars 2017

Visa fler artiklar