IHE: Läkemedel behöver prissättas på nytt sätt

Den värdebaserade prissättning som Sverige använder stimulerar innovation, och gör det tydligt vilka val och prioriteringar samhället gör på läkemedelsområdet. Men modellen utmanas av nya typer av behandlingar. Det visar en rapport från forskningsinstitutet IHE.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 24 november 2021

Bra, inte bäst, på precisionsmedicin

Inte i framkant, men en relativt god position. Så bedömer Vård- och omsorgsanalys i en rapport att Sverige står sig i en internationell jämförelse av arbetet med hälsodata och precisionsmedicin.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 16 november 2021

Enighet om att precisionsmedicin ger paradigmskifte

Politisk enighet blandades med viss polemik och förhoppningar med farhågor när riksdagens socialutskott anordnade öppen utfrågning om precisionsmedicin. Att de nya möjligheterna inom diagnostik och behandling innebär ett paradigmskifte kunde riksdagsledamöter, branschföreträdare och experter enas om.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 27 oktober 2021

Innovationshubb för nya vaccin och läkemedel

Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att etablera en innovationshubb för att göra det möjligt att utveckla både nya vaccin och avancerade läkemedel i Sverige. Satsningen ska göras i samarbete med företaget Northx Biologics i Matfors – vars läkemedelsfabrik ger förutsättningar för storskalig produktion.

 • Av: Ia Wadendal
 • Framtidens medicin
 • Måndag 18 oktober 2021

Lasker-priset till mRNA-forskare

Forskningen inom mRNA-teknik som gjort det möjligt att på rekordtid få fram vacciner mot covid-19 belönas med det prestigefyllda Lasker-priset 2021.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 28 september 2021

Intensiv forskning kring svåra sjukdomar

Botande behandling mot hiv, fortsatta stora satsningar inom cancerområdet och snabb utveckling för mRNA-tekniken. En omfattande internationell kartläggning av läkemedelsföretagens pågående forskning visar vilka medicinska genombrott som kan vara på väg inom 5-10 år.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 7 september 2021

Svensk position inom Life Science ska analyseras

Vinnova får i uppdrag av regeringen att analysera den svenska Life Science-branschen – syftet är att följa utvecklingen och tydliggöra Sveriges position internationellt. En positiv satsning, enligt Lif:s vd Anders Blanck – som dock hoppas på en mer konkret handlingsplan och större resurser till Life Science-kontoret framöver.

 • Av: Ia Wadendal
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 31 augusti 2021

Precisionsmedicin måste samordnas

Precisionsmedicin kommer att vara en viktig del av framtidens hälso- och sjukvård för vissa patienter. Men införandet kräver både etisk vägledning och tydliga prioriteringar, och bör genomföras under nationell samordning och i samverkan med näringsliv och akademi, slår Vård- och omsorgsanalys fast i en rapport till regeringen.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Måndag 7 juni 2021

Faktorer som bromsar precisionsmedicin

Precisionsmedicin kan bli ett paradigmskifte på många sjukdomsområden, och Sverige ska ligga i framkant. Men ett flertal faktorer bromsar utvecklingen. IT-system, datadelning och bristande genetikkunskaper är bara några av problemen, visar en rapport framtagen på uppdrag av läkemedelsindustrin.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Framtidens medicin
 • Torsdag 3 juni 2021

Precisionsmedicin: Skåne efterfrågar datadelning

Om precisionsmedicin ska ge maximal nytta krävs bättre samverkan mellan akademi, vård och näringsliv. Men också lagar och system för att dela patientdata på ett säkert sätt. Det menar Thoas Fioretos i Lund, som även hoppas på mer nationell styrning. Det kan ge bättre behandlingar och nya läkemedel.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Framtidens medicin
 • Torsdag 27 maj 2021

VGR: Precisionsmedicin måste samordnas

Utan en tydligare nationell satsning kommer den framväxande precisionsmedicinen inte att kunna erbjudas jämlikt i Sverige. Det menar Per Sikora, koordinator för Genomiskt Medicincentrum Väst i Göteborg.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 11 maj 2021

TLV vill se betalning efter utfall

Utfallsbaserade betalningsmodeller ger bästa lösningen för att främja införandet av precisionsmedicin och ATMP. Det anser TLV, som i en rapport till regeringen ser utmaningar med en modell där delar av ersättningen bestäms långt efter behandlingstillfället. Lif efterlyser fler konkreta lösningar i stället för fortsatta utredningar.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 5 maj 2021

Vacciner i kristid kan säkras

Sveriges möjlighet att bli självförsörjande på vaccin är låg. Men staten kan genom partnerskap med läkemedelsbranschen ta fram affärsmodeller och samverkansöverenskommelser som säkrar resurser för vaccinproduktion i kristid, enligt en rapport från Vinnova.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 4 maj 2021

Ojämlik vård hot mot cancervård

Tidig upptäckt genom artificiell intelligens och nya behandlingsformer kan avgöra framtidens cancervård. Ett stort problem är den stora ojämlikheten i cancervården, anser Nätverket mot cancer som i en ny rapport efterlyser en ökad nationell styrning av cancervården.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 13 april 2021

Precisionsmedicin ut på klinik

Precisionsmedicinen är på väg ut på klinikerna – men utmaningarna är stora. Ett lyckat pilotprojekt på Karolinska ska nu stå modell och hjälpa vården hitta praktiska lösningar på organisatoriska problem.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 30 mars 2021

”Vi kan skapa världsunikt kluster”

Ole Petter Ottersten, rektor vid Karolinska Institutet, ser en dynamisk utveckling av Life Science i Stockholmsregionen. KI har tagit ett stort ansvar under pandemin, men universitetets djupa kompetens kunde utnyttjats mer av myndigheter och politiska beslutsfattare, säger han i en stor intervju för Life-time.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 23 mars 2021

TLV vill se flexibelt system för ATMP

Framtida betalningsmodeller för avancerade cell- och genterapier (ATMP) kommer att kräva stor flexibilitet, men några skarpa myndighetsförslag är inte att vänta när regeringen under våren ska ta del av en utredning. Det framkom vid ett webbinarium som pris- och subventionsmyndigheten TLV anordnade.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 24 februari 2021

Modern cancervård ställer nya krav

Cancerbehandling blir allt mer avancerad och träffsäker. Men för en bra cancervård krävs också att lagstiftningen hänger med, att patienterna blir mer involverade i forskningen och att vårdprogrammen anpassas efter den nya precisionsmedicinen.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 9 februari 2021

Algoritmer olika bra på att upptäcka cancer

Artificiell intelligens kan vara lika bra på att upptäcka bröstcancer som en röntgenläkare. Men det finns mycket stora skillnader i träffsäkerhet mellan olika AI-algoritmer, visar en svensk studie. Forskarna bakom studien skulle vilja se en nationell databas i Sverige där olika algoritmer testas – innan sjukvården köper upp sig på dyra system för bildanalys.

 • Av: Christina Lucas
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 9 september 2020

Flera modeller för ATMP-läkemedel ska testas

Samverkan stat-näring-vårdgivare. Tester av tänkbara modeller. Gemensam inriktning för att Sverige ska vara i internationell framkant inom precisionsmedicin. De bärande delarna i arbetet med möjliga betalningsmodeller för avancerade gen- och cellterapier (ATMP), samt hälsoekonomiska bedömningar för precisionsmedicin, var tydliga när TLV bjöd in till ett särskilt webbinarium.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Framtidens medicin
 • Fredag 26 juni 2020

Sverige i EUs kärngrupp för vacciner

Den svenska vaccinsamordnaren Richard Bergström ingår i EUs kärngrupp som ska förhandla om vacciner mot coronaviruset med de ledande läkemedelsföretagen. Samarbetet syftar till att EU-kommissionen ska teckna förköpsavtal med flera olika företag.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Torsdag 25 juni 2020

Richard Bergström vaccinsamordnare

Richard Bergström får regeringens uppdrag att säkra Sveriges tillgång till vaccin mot coronaviruset. Han har tidigare varit bland annat VD för den europeiska läkemedelsindustriföreningen EFPIA, och för LIF.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 17 juni 2020

Utredning ska definiera precisionsmedicin

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått ett regeringsuppdrag att analysera precisionsmedicinens påverkan på vården. Det ska visa vad som krävs för ett ordnat, jämlikt och kostnadseffektivt införande.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 19 maj 2020

Intensiv forskning kring coronavirus

Det pågår intensiv forskning på många läkemedelsföretag för att få fram antivirala läkemedel och vacciner mot coronaviruset. Men det tar troligen minst 3-5 år innan ett nytt vaccin kan vara godkänt för användning. Det framkom vid en pressträff på torsdagen med LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Torsdag 27 februari 2020

Lång färd mot toppen inom Life Science

Samordnaren Jenni Nordborg kan med ett fast grepp om regeringens strategi i näven nu påbörja resan mot toppen inom Life Science. I en stor intervju för LIFe-time.se berättar hon om det som måste göras – och om det som redan finns på plats. – Vi måste bli bättre på att berätta för omvärlden: Det här är svensk Life Science, säger Jenni Nordborg.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Torsdag 20 februari 2020

Familjeföretaget Chiesi satsar klimatsmart

Det familjeägda italienska läkemedelsföretaget Chiesi växer snabbt i Sverige och i Norden. Inom kort öppnas ett nytt forsknings och utvecklingscenter vid Karolinska Institutets Campus i Solna. Chiesi satsar nu på att få fram en ny klimatsmart inhalator för astmaläkemedel.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 8 januari 2020

Strategi för Sverige som ledande Life Science-nation

Sverige är redan bra – men vi kan bli betydligt bättre. Nu har regeringen presenterat den efterlängtade nationella strategi, som ska visa vägen till hur Sverige ska bli en ledande Life Science-nation.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Torsdag 12 december 2019

KD: ”Statligt ansvar ger mer jämlik sjukvård”

Kristdemokraterna är hittills ensamma om att driva frågan om en förstatligad hälso- och sjukvård, i första hand för att garantera en mer jämlik vård och tillgång till läkemedel. Men i en intervju från partiets riksting i helgen menar Ella Bohlin, sjukvårdspolitisk talesperson, att debatten kring ökat statligt inflytande börjar öppna upp sig.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 12 november 2019

Skåne startar utvecklingscentrum för ATMP

Vid årsskiftet ska ett kliniskt utvecklings- och behandlingscentrum för avancerade terapier (ATMP) vara i gång på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Syftet är att koncentrera kompetensen och att Skåne ska ligga i framkant kring nya behandlingsmetoder.

 • Av: Ia Wadendal
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 16 oktober 2019

Nya betalningsmodeller behövs

Hur ska sjukvården kunna finansiera och införa nya avancerade läkemedelsbehandlingar, som ofta medför en hög initial kostnad per patient? Det var ett ämne som dominerade under IHE Forum, som nyligen också firade att organisationen fyller 40.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Torsdag 10 oktober 2019

Mod viktigt för tillväxt inom Life Science i Väst

Västsverige är redan starkt inom Life Science och regionen har stora förutsättningar att växa ytterligare. Men för att det ska ske krävs närmare samverkan mellan alla aktörer. Det var en slutsats när den regionala grupperingen LIF Väst samlade alla Life Science-aktörer till ett seminarium i Göteborg.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 28 augusti 2019

Ambitionsförklaring viktigast för samordnare

Överst på agendan för Jenni Nordborg som nationell Life Science-samordnare: En gemensam ambitionsförklaring från staten och regionerna om att Sverige ska bli en starkare Life Science-nation, samt hur det ska gå till. På ett seminarium lyfte hon fram det som viktigast i den nationella strategi som ska presenteras i höst.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 10 juli 2019

Regeringens Life Science-prioriteringar klara

Jenni Nordborg tillsätts på heltid som samordnare och chef för Life Science-kontoret, och de åtta områden som ska prioriteras i den kommande nationella strategin är klara. De beskeden ger nu regeringen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 11 juni 2019

England ska kartlägga var tionde invånares gener

Nya läkemedel, skräddarsydda behandlingar och minskade biverkningar är några möjligheter när individers genuppsättning kartläggs. I ett nytt ambitiöst program ska England kartlägga fem miljoner personers gener under de närmaste fem åren.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 5 juni 2019

Biologiska läkemedel trend inom Life Science

Alltfler biologiska läkemedel, stora satsningar inom cell- och genterapi, och individualiserad läkemedelsbehandling. Det är några av de trender inom Life Science som Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi och neurovetenskap vid KTH och KI lyfte fram under Life Science-dagen i Stockholm, arrangerad av tidningarna Dagens Nyheter och Dagens Medicin. Men han efterlyste att svensk hälso- och sjukvård deltar mer i utvecklingen av nya läkemedel.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Framtidens medicin
 • Tisdag 4 juni 2019

Ökad samverkan inom Life Science i Öresundsregionen

Öresundsregionen tar ett kliv närmare ett tätare samarbete inom hälso- och sjukvård, forskning och Life Science. Regions Skånes och Region Hovedstadens ansvariga har tagit i hand på att tillsammans utveckla barncancervården, att stötta forskning över gränsen och att se över en investering i en gemensam ambulanshelikopter.

 • Av: Ia Wadendal
 • Framtidens medicin
 • Måndag 6 maj 2019

Screening aktuellt för fler cancerformer

I framtiden kan screening för två nya cancerformer införas i Sverige – för prostata- och lungcancer. Socialstyrelsens färska omvärldsanalys pekar också ut individanpassad screening för bröstcancer som en möjlig utveckling – då kan man lättare hitta kvinnor som löper större risk för att få tumörer i brösten.

 • Av: Ia Wadendal
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 24 april 2019

Innovation kräver modiga chefer

Vad krävs för att snabbare utvärdera och introducera innovationer i rutinsjukvården och vilka hinder måste undanröjas? Modiga chefer och ledare som vågar utmana såväl nya idéer som gamla arbetsmetoder, menade panelen på ett seminarium vid Sahlgrenska Science Park.

 • Av: Eva Nordin
 • Framtidens medicin
 • Måndag 1 april 2019

Behövs nationellt ersättningssystem inom e-hälsa?

Ett nationellt ersättningssystem och mer nationell samverkan efterlystes under en paneldiskussion på ett SNS-seminarium om hur ersättningssystemen påverkar utveckling av e-hälsotjänster.

 • Av: Boel Halldén
 • Framtidens medicin
 • Torsdag 28 mars 2019

Gränslös samverkan behövs runt Öresund

Nationellt intresse för gränsproblemen, generösare skatteregler som lockar storbolag och mer stöd till klinisk forskning. Det är några av Skånes förslag för att det sydligaste Life Science-klustret ska bli ännu starkare.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Framtidens medicin
 • Onsdag 27 februari 2019

Visa fler artiklar