Flera modeller för ATMP-läkemedel ska testas

Samverkan stat-näring-vårdgivare. Tester av tänkbara modeller. Gemensam inriktning för att Sverige ska vara i internationell framkant inom precisionsmedicin. De bärande delarna i arbetet med möjliga betalningsmodeller för avancerade gen- och cellterapier (ATMP), samt hälsoekonomiska bedömningar för precisionsmedicin, var tydliga när TLV bjöd in till ett särskilt webbinarium.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Fredag 26 juni 2020

Sverige i EUs kärngrupp för vacciner

Den svenska vaccinsamordnaren Richard Bergström ingår i EUs kärngrupp som ska förhandla om vacciner mot coronaviruset med de ledande läkemedelsföretagen. Samarbetet syftar till att EU-kommissionen ska teckna förköpsavtal med flera olika företag.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 25 juni 2020

Richard Bergström vaccinsamordnare

Richard Bergström får regeringens uppdrag att säkra Sveriges tillgång till vaccin mot coronaviruset. Han har tidigare varit bland annat VD för den europeiska läkemedelsindustriföreningen EFPIA, och för LIF.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Onsdag 17 juni 2020

Utredning ska definiera precisionsmedicin

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått ett regeringsuppdrag att analysera precisionsmedicinens påverkan på vården. Det ska visa vad som krävs för ett ordnat, jämlikt och kostnadseffektivt införande.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Tisdag 19 maj 2020

Intensiv forskning kring coronavirus

Det pågår intensiv forskning på många läkemedelsföretag för att få fram antivirala läkemedel och vacciner mot coronaviruset. Men det tar troligen minst 3-5 år innan ett nytt vaccin kan vara godkänt för användning. Det framkom vid en pressträff på torsdagen med LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 27 februari 2020

Lång färd mot toppen inom Life Science

Samordnaren Jenni Nordborg kan med ett fast grepp om regeringens strategi i näven nu påbörja resan mot toppen inom Life Science. I en stor intervju för LIFe-time.se berättar hon om det som måste göras – och om det som redan finns på plats. – Vi måste bli bättre på att berätta för omvärlden: Det här är svensk Life Science, säger Jenni Nordborg.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 20 februari 2020

Familjeföretaget Chiesi satsar klimatsmart

Det familjeägda italienska läkemedelsföretaget Chiesi växer snabbt i Sverige och i Norden. Inom kort öppnas ett nytt forsknings och utvecklingscenter vid Karolinska Institutets Campus i Solna. Chiesi satsar nu på att få fram en ny klimatsmart inhalator för astmaläkemedel.

 • Av: Fredrik Mårtensson
 • Onsdag 8 januari 2020

Strategi för Sverige som ledande Life Science-nation

Sverige är redan bra – men vi kan bli betydligt bättre. Nu har regeringen presenterat den efterlängtade nationella strategi, som ska visa vägen till hur Sverige ska bli en ledande Life Science-nation.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 12 december 2019

KD: ”Statligt ansvar ger mer jämlik sjukvård”

Kristdemokraterna är hittills ensamma om att driva frågan om en förstatligad hälso- och sjukvård, i första hand för att garantera en mer jämlik vård och tillgång till läkemedel. Men i en intervju från partiets riksting i helgen menar Ella Bohlin, sjukvårdspolitisk talesperson, att debatten kring ökat statligt inflytande börjar öppna upp sig.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 12 november 2019

Skåne startar utvecklingscentrum för ATMP

Vid årsskiftet ska ett kliniskt utvecklings- och behandlingscentrum för avancerade terapier (ATMP) vara i gång på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Syftet är att koncentrera kompetensen och att Skåne ska ligga i framkant kring nya behandlingsmetoder.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 16 oktober 2019

Nya betalningsmodeller behövs

Hur ska sjukvården kunna finansiera och införa nya avancerade läkemedelsbehandlingar, som ofta medför en hög initial kostnad per patient? Det var ett ämne som dominerade under IHE Forum, som nyligen också firade att organisationen fyller 40.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Torsdag 10 oktober 2019

Mod viktigt för tillväxt inom Life Science i Väst

Västsverige är redan starkt inom Life Science och regionen har stora förutsättningar att växa ytterligare. Men för att det ska ske krävs närmare samverkan mellan alla aktörer. Det var en slutsats när den regionala grupperingen LIF Väst samlade alla Life Science-aktörer till ett seminarium i Göteborg.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 28 augusti 2019

Ambitionsförklaring viktigast för samordnare

Överst på agendan för Jenni Nordborg som nationell Life Science-samordnare: En gemensam ambitionsförklaring från staten och regionerna om att Sverige ska bli en starkare Life Science-nation, samt hur det ska gå till. På ett seminarium lyfte hon fram det som viktigast i den nationella strategi som ska presenteras i höst.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 10 juli 2019

Regeringens Life Science-prioriteringar klara

Jenni Nordborg tillsätts på heltid som samordnare och chef för Life Science-kontoret, och de åtta områden som ska prioriteras i den kommande nationella strategin är klara. De beskeden ger nu regeringen.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 11 juni 2019

England ska kartlägga var tionde invånares gener

Nya läkemedel, skräddarsydda behandlingar och minskade biverkningar är några möjligheter när individers genuppsättning kartläggs. I ett nytt ambitiöst program ska England kartlägga fem miljoner personers gener under de närmaste fem åren.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 5 juni 2019

Biologiska läkemedel trend inom Life Science

Alltfler biologiska läkemedel, stora satsningar inom cell- och genterapi, och individualiserad läkemedelsbehandling. Det är några av de trender inom Life Science som Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi och neurovetenskap vid KTH och KI lyfte fram under Life Science-dagen i Stockholm, arrangerad av tidningarna Dagens Nyheter och Dagens Medicin. Men han efterlyste att svensk hälso- och sjukvård deltar mer i utvecklingen av nya läkemedel.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 4 juni 2019

Ökad samverkan inom Life Science i Öresundsregionen

Öresundsregionen tar ett kliv närmare ett tätare samarbete inom hälso- och sjukvård, forskning och Life Science. Regions Skånes och Region Hovedstadens ansvariga har tagit i hand på att tillsammans utveckla barncancervården, att stötta forskning över gränsen och att se över en investering i en gemensam ambulanshelikopter.

 • Av: Ia Wadendal
 • Måndag 6 maj 2019

Screening aktuellt för fler cancerformer

I framtiden kan screening för två nya cancerformer införas i Sverige – för prostata- och lungcancer. Socialstyrelsens färska omvärldsanalys pekar också ut individanpassad screening för bröstcancer som en möjlig utveckling – då kan man lättare hitta kvinnor som löper större risk för att få tumörer i brösten.

 • Av: Ia Wadendal
 • Onsdag 24 april 2019

Innovation kräver modiga chefer

Vad krävs för att snabbare utvärdera och introducera innovationer i rutinsjukvården och vilka hinder måste undanröjas? Modiga chefer och ledare som vågar utmana såväl nya idéer som gamla arbetsmetoder, menade panelen på ett seminarium vid Sahlgrenska Science Park.

 • Av: Eva Nordin
 • Måndag 1 april 2019

Behövs nationellt ersättningssystem inom e-hälsa?

Ett nationellt ersättningssystem och mer nationell samverkan efterlystes under en paneldiskussion på ett SNS-seminarium om hur ersättningssystemen påverkar utveckling av e-hälsotjänster.

 • Av: Boel Halldén
 • Torsdag 28 mars 2019

Gränslös samverkan behövs runt Öresund

Nationellt intresse för gränsproblemen, generösare skatteregler som lockar storbolag och mer stöd till klinisk forskning. Det är några av Skånes förslag för att det sydligaste Life Science-klustret ska bli ännu starkare.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Onsdag 27 februari 2019

Miljardsatsningar i Västsverige

Det bubblar och sjuder av aktiviteter inom Life Science-sektorn i Västsverige. Forskare, investerare, entreprenörer och kompetenser inom olika områden attraheras av regionen och de möjligheter som är svåra att hitta på andra ställen i världen, menar Charlotta Gummeson, VD för Sahlgrenska Science Park.

 • Av: Eva Nordin
 • Tisdag 26 februari 2019

Stockholm-Uppsala är motorn inom Life Science

Stockholm–Uppsalaregionen är Sveriges största Life Science-kluster med 1 200 företag och 21 000 anställda. Stockholm är en av Europas snabbast växande huvudstäder och många satsningar pågår för att lyfta regionen och Sverige som Life Science-nation. Runt Nya Karolinska Sjukhuset utvecklas exempelvis Hagastaden med visionen om att skapa världens främsta område för Life Science.

 • Av: Eva Nordin
 • Måndag 25 februari 2019

Svagare patentskydd för läkemedel inom EU

Företag som tillverkar generiska läkemedel ska tillåtas tillverka kopior och biosimilarer av läkemedel redan innan patentskyddet för originalläkemedlet löpt ut. Det beslutade EU-ländernas ambassadörer i Bryssel på onsdagen. Sverige var emot beslutet. De forskade läkemedelsföretagen i Europa är starkt kritiska och anser att patentskyddet nu urholkas.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 20 februari 2019

Hälsa och välstånd kärna i Life Science-strategi

Att förbättra hälsan och livskvaliteten i befolkningen, och att säkerställa vårt ekonomiska välstånd. Det är den innersta kärnan i det förslag till nationell strategi för Life Science som nu arbetas fram inom Regeringskansliet under ledning av Life Science-samordnaren Jenni Nordborg.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Onsdag 13 februari 2019

Företagsperspektiv viktigt inom precisionsmedicin

Hur kan företag inom Life Science samverka genom det svenska initiativet för precisionsmedicin, Genomic Medicine Sweden, GMS? Det var ämnet för ett seminarium nyligen med GMS och branschorganisationerna inom Life Science.

 • Av: Madeleine Salomon
 • Tisdag 29 januari 2019

Hur ska regionerna behålla patienterna?

Det finns ett starkt stöd för solidarisk finansiering av sjukvården. Men om regionerna inte förmår att ge den vård som efterfrågas kan förtroendet haverera. Patienter kan söka egna vägar samtidigt som viljan att betala skatt sjunker. Ersättningssystem är otillräckliga styrverktyg för politiken.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Måndag 21 januari 2019

Vårdens framtid i en alltmer kaotisk värld

Världen och därmed vården är i snabb takt på väg mot en ny tillvaro som kännetecknas av kaos, komplexitet, osäkerhet och föränderlighet, enligt forskare. Ibland påstås att samhällskontraktet är brutet och hur ska den framtida sjukvården då utformas för att upprätthålla förtroendet hos skattebetalarna, medborgarna?

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 18 januari 2019

Kvantdator kan revolutionera Life Science

Just nu pågår projekt runt om i världen för att utveckla kvantdatorer. Det är dags för Life Science-industrin att börja undersöka möjligheterna som kvantdatorer kan ge, inte minst inom läkemedelsutveckling och gensekvensering. Det anser Ebba Carbonnier, portföljansvarig för Skalbara lösningar för bättre hälsa inom det nationella innovationsprogrammet Swelife.

 • Av: Boel Halldén
 • Tisdag 15 januari 2019

Regioner ges fullt ansvar för läkemedel

Det nya systemet för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel blir inte enklare, men däremot tydligare. Det säger utredaren Toivo Heinsoo, som nu överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen, i en intervju för LIFe-time.se.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Fredag 11 januari 2019

Dags testa incitament för nya antibiotika

Snart ska Folkhälsomyndigheten redovisa sina förslag för att stimulera svenska aktörer och främja utveckling av nya antibiotika. LIF anser att det är nödvändigt att man ser över hela kedjan från forskning till användning efter godkännandet av nya antibiotika.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Fredag 7 december 2018

Läkemedelsbolag söker inte innovationspengar

När Vinnova utlyser pengar för innovationsprojekt kring vård och hälsa väljer stora och medelstora läkemedelsbolag att inte vara med. Synd, tycker myndigheten, som menar att bolagen kunskap behövs i projekten.

 • Av: Lisa Kirsebom
 • Torsdag 6 december 2018

Stor nationell satsning på precisionsmedicin

En nationell satsning på precisionsmedicin har sjösatts i dagarna. Med projektet Genomic Medicine Sweden, GMS, ska avancerad genetisk analys införas i den svenska sjukvården.

 • Av: Boel Halldén
 • Torsdag 22 november 2018

Ny tid för läkemedels-Europa

Helt nya slags läkemedel, suddiga gränser till medicinteknik och kliniska studier som måste förnyas när läkemedel ingår i paket med diagnostik, appar och patientrapporterad hälsa. Det är några kännetecken på ett läkemedels-Europa som görs om från grunden. Tomas Salmonson har i tjugo år varit en del av denna förändring.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 20 november 2018

Vill testa ny modell för billigare cancerläkemedel

Höga prislappar på nya cancerläkemedel gör att nya sätt att få fram läkemedel bör prövas, föreslog cancerprofessorn Mef Nilbert inför IHE Forum. Hon vill att akademiska forskare, sjukvården och små forskningsbolag samverkar för att forska fram billigare cancerläkemedel.

 • Av: Kent Björkqvist
 • Tisdag 25 september 2018

Hur ska sjukvården ta emot läkemedel som botar?

Inom cancersjukvården knyts stora förhoppningar till att nya sätt att stärka patienters immunsystem kan leda till att fler botas i framtiden. Men de nya angreppssätten utmanar rådande system för att introducera läkemedel. Det finns exempel där nya läkemedel bromsats av en oförmåga för vårdsystemet att ta till sig läkemedel som gör något inget annat läkemedel gjort tidigare.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 20 september 2018

Hopp om mer exakt bild av prostatacancer

Dagens diagnostik har brister som är en förklaring till oförändrad dödlighet i prostatacancer, den tumörsjukdom som dödar flest män. Nu knyts förhoppningar till att digital bilddiagnostik ska bidra till en mer exakt bild av sjukdomen och samtidigt minska behovet av vävnadsprov.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Onsdag 19 september 2018

Typ 2-diabetes kan vara fem olika sjukdomar

Det som idag kallas typ 2-diabetes kan i själva verket betraktas som fem olika sjukdomar som bör behandlas mycket olika för att utfallet för patienterna ska bli det bästa. Professor Leif Groop presenterade nyligen forskningen som lett fram till ett nytt sätt att betrakta lejonparten av diabetiker på IHE-Forum i Lund.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Tisdag 18 september 2018

Debatt igång kring värdering av avancerade läkemedel

Nya avancerade läkemedel och helt nya behandlingsprinciper som cell- och genterapi kan i framtiden innebära stora medicinska genombrott. Men hur ska läkemedel som helt kan bota en patient värderas hälsoekonomiskt, och hur ska dessa behandlingar finansieras? Detta kommer med all säkerhet att debatteras under lång tid, och årets upplaga av konferensen IHE-Forum 6-7 september i Lund på temat "Bot och precision" utgjorde en start.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 13 september 2018

Partierna överens – primärvården ska byggas ut

Alla åtta riksdagspartier var representerade i ett politikersamtal om hälso- och sjukvården som arrangerades av Forum för Health Policy den 29 augusti. I ett högt tempo avverkades frågor om politikens förhållande till vården och vilka förändringar som är mest angelägna.

 • Av: Sten Erik Wreile-Jensen
 • Torsdag 30 augusti 2018

Visa fler artiklar