Ebolavirus i mikroskop.
Ebolavirus i mikroskop.
I forskningsprogrammet Ebola+ satsar EU och läkemedelsindustrin totalt 215 miljoner euro, motsvarande drygt 2 miljarder kronor. Inom Ebola+-programmet ingår totalt åtta projekt som rör utveckling av vaccin mot ebolafeber, en mer effektiv produktion, kampanjer för att uppmuntra människor att vaccinera sig och snabba diagnostiska tester. Ebolafeber är en av flera allvarliga blödarfebersjukdomar, som visserligen är relativt sällsynta men där dödligheten är hög hos de drabbade. Utbrottet 2014-2015 är ovanligt omfattande. Den 19 januari 2015 fanns enligt Världshälsoorganisationen drygt konstaterade 21 600 fall av ebolafeber. De flesta fallen har inträffat i Guinea, Liberia och Sierra Leone. Antalet dödsfall är så här långt knappt 8 600 – med reservation för att exakta uppgifter om antalet döda i Liberia saknas. I november 2014 presenterades forskningsprogrammet Ebola+ som ingår i IMI, Innovative Medicines Initiative (länk till artikel), som i sin tur är ett samarbete mellan EU och läkemedelsindustrin. EU finansierar sin del via det sjuåriga forskningsprogrammet Horizon 2020. Den 16 januari presenterades de första åtta delprojekten som ingår i Ebola+. I projekten samarbetar 40 företag, organisationer, universitet och myndigheter; i huvudsak från Europa, Afrika och Nordamerika.

Tre vaccinkandidater studeras

Tre av delprojekten i Ebola+ rör utveckling av vaccin mot ebolafeber. Det finns ännu inga färdiga vaccin, men flera vaccinkandidater är under utveckling. I de tre projekten ska data tas fram om hur säkra och effektiva dessa kandidater är. En av vaccinkandidaterna är VSV-Zebov. Forskare från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg ingår i gruppen som ska utvärdera vaccinkandidatens kvalitet och säkerhet. Tillverkning av vaccin mot ebolafeber kan endast ske i särskilda säkerhetsklassade anläggningar. Relativt få tillverkare har den höga biosäkerhet som krävs för tillverkning av vacciner mot ebolafeber, något som bromsar produktionen av tillräckliga mängder av vaccinkandidater. I ett delprojekt ska man studera vad som krävs för att skapa metoder för att på ett säkert sätt öka produktionen av vaccin.

Provsvar på en kvart

Med dagens tester tar det flera timmar att bekräfta om en patient är smittad med ebolavirus eller ej. Behovet av tester som ger snabbare svar är därför stort. I projektet EbolaMoDRAD (som står för Ebola virus: Modern approaches for developing bedside rapid diagnostics) deltar Folkhälsomyndigheten som koordinator för 17 deltagande aktörer från bland annat Senegal, Sydafrika, USA och länder i Europa. Ambitionen är att säkerställa att nya tester kan ge tillförlitliga provsvar inom 15 minuter. För att vaccin ska vara effektivt måste det användas. Hög täckningsgrad, att en stor andel av befolkningen är vaccinerad, är en förutsättning för att smittspridning ska undvikas. Det finns spridda missuppfattningar om ebolafeber och vaccinationer som kan göra att många människor drar sig för att vaccineras. I ett av delprojekten ska man försöka utveckla nya sätt att få fler människor at vaccinera sig, bland annat genom att använda mobiltelefoner för att sprida information.

Bild

Ebolavirus i mikroskop. Foto: IStockPhoto (omfattas inte av CC. All rights reserved)