Tidigare har forskare vid Sahlgrenska akademin visat att lungcancer och malignt melanom, en allvarlig och vanlig form av hudcancer, sprider sig snabbare hos möss som får tillskott av antioxidanter. I en ny doktorsavhandling visar nu Kristell Le Gal Beneroso att antioxidanter också kan få tumörer att växa snabbare.

Kristell Le Gal Beneroso.
Kristell Le Gal Beneroso.

– I teorin borde antioxidanter vara skyddande. De motverkar så kallade fria radikaler, som skadar celldelar och DNA. Men våra studier visar att antioxidanterna är direkt skadliga vid cancer. Och när stora kliniska studier på cancersjuka har genomförts har den absoluta majoriteten inte visat någon positiv effekt av antioxidanter. De största studierna med tusentals deltagare har visat att personer som fått antioxidanttillskott blir sjukare än kontrollgruppen, vissa studier har till och med avbrutits, berättar Kristell Le Gal Beneroso.

Hon konstaterar att det är oklart om antioxidantpreparat skyddar friska celler. Kanske gör de det. Men vad studierna visar är att de framför allt skyddar cancerceller, vilket betyder att den som redan har cancer – vare sig den vet om det eller ej – löper risk för att förvärra sin sjukdom.

Testat olika antioxidanter

Kristell Le Gal Beneroso har inte studerat uppkomsten av cancer, utan hur sjukdomen utvecklas i modeller av hudcancer och lungcancer. Hon har i försök på möss och på mänskliga cancerceller testat dels generella antioxidanter, som vitamin E, dels särskilda antioxidanter utvalda för sin effekt på cellernas mitokondrier.

Mitokondrierna är cellens kraftverk och de tillverkar själva fria radikaler, reaktiva molekyler som kan skada andra celldelar. Kristell Le Gal Beneroso ville prova om resultaten blev annorlunda med antioxidanter som särskilt binder till mitokondrierna. Men resultatet blev detsamma: antingen påverkades sjukdomen inte alls, eller förvärrades den.

– Vi vet att cancerceller är extra känsliga för vissa skador. I praktiken behöver de mer av det skydd som antioxidanter ger. Antingen måste de uppreglera sitt eget skyddssystem, eller söker de skydd utifrån. På så vis verkar de dra nytta av tillskottet av antioxidanter.

Kan ge nya idéer om cancerbehandlingar

Nu hoppas Kristell Le Gal Beneroso på fler studier som utforskar hur ämnen som är pro-oxidanter eventuellt skulle kunna användas för att angripa cancerceller. Det sker redan vid kemoterapi och strålningsbehandling, men olyckligtvis drabbas både cancerceller och friska.

– Det vore intressant om vi kunde koppla cancercellernas behov av antioxidanter till delar av deras ämnesomsättning, och kanske hitta sätt att blockera de processerna för att döda cancerceller.

Kristell Le Gal Benerosos studier handlar om just tillskott, inte om vanlig kost. Det finns inga studier som antyder att livsmedel rika på antioxidanter, som frukt och grönsaker, skulle vara skadliga – tvärtom. Däremot är bevisen nu starka mot direkt antioxidantbehandling vid cancer.

– Det är vanligt att cancerpatienter och överlevare köper receptfria tillskott som kanske får motsatt effekt mot den de önskar. Allt fler läkare oroar sig i dag för att användningen av antioxidanter ska motverka behandlingen. I Sverige har läkare börjat rekommendera patienter att inte ta några tillskott alls medan de får kemoterapi, säger Kristell Le Gal Beneroso.