AstraZenecas stora globala produktionsanläggning utanför Södertälje kommer i hög grad att vara delaktig i satsningen på nollutsläpp till 2030.

Klimatförändringarna är en nyckelfråga på World Economic Forums möte i Davos i år. Klaus Schwab, grundare av och ordförande för Davos-mötet, har uppmanat alla deltagande företag att förbinda sig till ett netto-nollutsläppsmål senast 2050 – och helst tidigare. Schweiziska matjätten Nestlé och amerikanska techföretaget Microsoft har redan presenterat ambitiösa planer som innebär investeringar på flera miljarder dollar.

Klaus Schwab poängterade i sin uppmaning till företagen att utsläppen av växthusgaser och uppvärmningen av jordklotet innebär ”stora ekonomiska risker och konsekvenser för miljön”.

AstraZeneca miljardsatsar

Läkemedelsbolaget AstraZeneca lanserade under Davos-mötet sin strategi ”Ambition Zero Carbon”, som innebär att bolaget satsar en miljard dollar på att ”eliminera utsläppen globalt till 2025 och göra hela värdekedjan koldioxidneutral till 2030”. Strategin är tänkt att påskynda den plan för minskade utsläpp av koldioxid som AstraZeneca tog fram 2015.

Pascal Soriot, koncernchef AstraZeneca.
Pascal Soriot, koncernchef AstraZeneca.

– Klimatförändringar är ett akut hot mot folkhälsan, miljön och den globala ekonomins hållbarhet. Sen 2015 har vi minskat våra koldioxidutsläpp från verksamheten med nästan en tredjedel och vår vattenförbrukning med en femtedel. Men nu är det dags att agera ännu snabbare och fördubbla våra ansträngningar, säger Pascal Soriot, AstraZenecas koncernchef, och tillägger:

– De åtaganden som AstraZeneca har gjort i dag som en del av strategin ”Ambition Zero Carbon” kommer att göra det möjligt för oss att påskynda minskningen av vårt företags klimatpåverkan och inspirera på global nivå för att genomföra politiska förändringar.

Klimatvänliga andningsinhalatorer

Strategin innebär bland annat att AstraZeneca ska utveckla nästa generations andningsinhalatorer med klimatvänliga drivgaser – det vill säga att gaserna är har mer än 90 procent lägre klimatpåverkan än äldre drivgaser. Förnybar energi ska användas både för elektricitet och värme och ambitionen att ha en bilflotta med enbart eldrivna fordon tidigareläggs med fem år. Tanken med strategin är att företaget ska slippa vara beroende av externa klimatkompensationsprojekt för att uppnå minskningen av utsläpp.

AstraZeneca åtar sig också att återplantera 50 miljoner träd under de kommande fem åren, enligt initiativet AZ Forest. Trädplanteringen ska ske i samarbete med lokala myndigheter och den ideella organisationen One Tree Planted.

– Genom dagens lansering accelererar vi ett redan bra hållbarhetsarbete och tidigarelägger våra planer avsevärt. Givet att vi har vår globalt största produktionsanläggning i Södertälje och en av tre strategiska forsknings- och utvecklingssiter i Göteborg kommer vi i Sverige vara i högsta grad delaktiga och bidra i projekten, säger Christina Malmberg Hägerstrand, presschef vid AstraZeneca Sverige.

AstraZeneca i Sverige har sedan tidigare bland annat satsat på återanvändning av lösningsmedel och byte av tjänstebilar till laddbara fordon. I Södertälje finns också ett specialutvecklat reningsverk som är anpassat för nedbrytning av komplexa läkemedelssubstanser. I reningsverket används aktivt kol för att avlägsna svårnedbrytbara substanser och sandfiltrering för att få bort de sista grumligheterna.