Ett nytt samarbetsavtal mellan KI och företaget Biogen ska göra det snabbare att sätta igång gemensamma forskningsprojekt.

– Ska man göra något vettigt i forskningen som når ut till patienterna så behöver man samarbeta med industrin, säger Tomas Olsson, professor i neurologi vid KI.

Genom ett nytt övergripande avtal mellan bioteknikföretaget Biogen och KI, Karolinska Institutet, kommer nya gemensamma forskningsprojekt och studier att kunna genomföras snabbare än tidigare. Avtalet innebär i korthet att den juridiska processen kring varje nytt projekt inte tar lika lång tid som den gjort innan. En gemensam rådgivande kommitté ska ha översyn av alla samarbetsprojekten.

– Huvudsyftet med initiativet är att det ska bli enklare att sätta igång nya projekt, istället för att man måste uppfinna hjulet på nytt för varje gång. Det kommer att bli mycket smidigare eftersom man rent juridiskt bara behöver ett tilläggsavtal för ett speciellt projekt, säger Leif Lohm, nordisk medicinsk chef för Biogen.

Biogen har sedan många år samarbetat med KI inom kärnområdet MS – multipel skleros. Med det nya övergripande avtalet kan också samarbetsprojekt kring andra neurologiska sjukdomar sjösättas. Tänkbara forskningsområden är alzheimers och SMA – spinal muskelatrofi.

– Det som kommer nu är SMA och inom kort förhoppningsvis även inom alzheimers. Biogen har pågående studier i dag och om det kommer positiva resultat från dem kan samarbeten komma att inledas. Vi kan bidra med nya kunskaper inom olika sjukdomsområden och varje insats kan förbättra behandlingen av patienterna, säger Leif Lohm.

Tomas Olsson, professor i neurologi, KI.
Tomas Olsson, professor i neurologi, KI.

Stora medicinska behov

Biogen arbetar med att ta fram läkemedel mot svåra sjukdomar där det i dag finns ytterst få behandlingsmöjligheter. Nuförtiden finns det flera effektiva mediciner för att behandla MS, men det återstår fortfarande mer att göra inom det området. Även inom SMA har det hänt mycket under de senaste årtiondena – numera överlever de drabbade barnen längre än tidigare. När det gäller alzheimers finns det ett stort behov av fler läkemedel som ger lindring och förbättring.

Tomas Olsson, professor i neurologi vid KI, har samarbetat under lång tid med Biogen och betonar vikten av gemensamma projekt med läkemedelsindustrin.

– Ska man göra något vettigt i forskningen som når ut till patienterna så behöver man samarbeta med industrin, och med det nya avtalet blir det lättare att lägga in nya projekt. Förutom input och analyser bidrar industrin också med medel till vår forskning, något som kan vara helt avgörande för att nå framgång och gynnar behandlingen av patienterna, säger Tomas Olsson.

Metod för att minska risk

KI har kunnat göra långtidsuppföljningar av MS-patienter och därmed få en översikt över såväl om medicinernas effekter håller i sig genom åren och vilka biverkningar som uppstår. Tillsammans med Biogen har metoder för så kallad riskstratifiering utvecklats – på så sätt går det att se vilka patienter som löper risk för allvarliga biverkningar. Ett effektivt läkemedel mot MS som visade sig ge en sällsynt men allvarlig biverkning kunde på det sättet stoppas i de kliniska studierna.

– Vårt samarbete med Biogen är viktigt inte bara för att bedöma läkemedlens effekter utan också för nya forskningsprojekt inom utvecklandet av biomarkörer, fortsatta studier av genetik och livsstilsfaktorer och även inom området antikroppar där vi behöver väldigt stora underlag för att komma framåt, säger Tomas Olsson.

Inom kort kommer den nya rådgivande kommittén med tre representanter för Biogen och tre från KI att tillträda.