Tillväxtanalys ska ta fram en ny analysmetod som ger en bättre bild av hur Life Science-branschen utvecklas i Sverige.

För att Sverige ska bli ett förstahandsval för investeringar inom Life Science krävs kunskap om hur sektorn presterar, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Av det skälet får myndigheten Tillväxtanalys i uppdrag att ta fram en analysmetod som ska följa utvecklingen inom Life Science-industrin över tid, enligt näringsminister Ibrahim Baylan.

”Sverige ska vara en ledande Life Science-nation som också attraherar internationella investeringar. Ett system för kontinuerlig uppföljning och analys är ett viktigt redskap för långsiktigt strategiarbete och för att följa utvecklingen av svensk Life Science-industri nationellt och i ett internationellt perspektiv”, säger Ibrahim Baylan i pressmeddelandet.

Carl Wadell
Carl Wadell

– Min uppfattning är att staten har bra koll på företagspopulationen i stora drag, men uppdaterad data ger större detaljkunskap och nya möjligheter att följa utvecklingen. Det kan handla om regionala jämförelser, vilka styrkeområden som finns och var i landet det verkar uppstå nya företag till exempel, säger Carl Wadell, analytiker hos Tillväxtanalys och den som ska leda arbetet med att utveckla den nya analysmetoden.

– Det skapar också förutsättningar för att på ett bättre sätt utvärdera effekten av statliga stöd till Life Science-företagen. Att utveckla en metod som fungerar också på regional nivå är viktigt så att man kan uppnå en samsyn på hur man ska göra jämförelser, lägger Carl Wadell till.

Jenni Nordborg
Jenni Nordborg

Välkomnas av branschen

Jenni Nordborg, regeringens nationella Life Science-samordnare, konstaterar att en konkret målsättning i Life Science-straegin är att arbeta kontinuerligt med analysuppdrag och hon hoppas på att den analysmetod som Tillväxtanalys tar fram ska bli så heltäckande det går.

– Den bör på ett bra sätt beskriva bredden i Life Science-sektorn i Sverige och hur den kan sättas i en internationell kontext eller jämförelse. Flera av våra nordiska grannar arbetar kontinuerligt på det här sättet, inte minst Danmark är en förebild, säger Jenni Nordborg.

Frida Lundmark, sakkunnig i Life Science-frågor hos LIF, välkomnar uppdraget för Tillväxtanalys att ta fram en analysmetod.

– En analysmetod som den här är otroligt viktig för att vi ska kunna följa implementeringen av Life Science-strategin och för att kunna se att vi rör oss i rätt riktning. Vi behöver verktyg för att följa upp de insatser och initiativ som genomförs både från statligt håll och från regioner och industri, för att stärka svensk Life Science, säger Frida Lundmark.

Frida Lundmark
Frida Lundmark

Tufft under pandemin

Ett orosmoln för branschen i år dyker upp i en ny rapport från Swecare – som bland annat visar att de mindre företagen inom svensk Life Science-sektor har det tufft under pandemin. Enligt rapporten har de små företagen drabbats av minskad försäljning och uppskjutna affärer. Handelshinder och logistiska problem gör det också svårare för dem att få tillgång till sina kunder. Så många som 73 procent av de mindre företagen uppger i Swecares undersökning att de påverkats negativt av pandemin.

– Pandemin är utmanande för mindre företag inom Life Science-branschen i Sverige, vilket är bekymmersamt för sektorn om utmaningarna kvarstår under lång tid. Men det finns också ljusglimtar i och med att fler företag bedöms ha ökat innovationsförmågan och bidragit till utveckling av framförallt nya digitala innovationer, säger Frida Lundmark, sakkunnig i Life Science-frågor hos LIF.

Pandemin har också gett en del positiva effekter för branschen – för allmänheten har det blivit tydligt hur viktig Life Science-industrin i form av det konkreta arbete som bedrivs med forskningen och de kliniska försöken kring vacciner, läkemedel och behandlingsmetoder. Dessutom är många svenska forskare med i stora internationella samarbeten och studier av sars-CoV-2-viruset och sjukdomen covid-19.

– Det som för många framstått som svårbegripligt har nu blivit väldigt påtagligt. Det vi kan se nu är att samverkan fungerar på riktigt och att vi gör det snabbt. Om vi kan se flera sådana effekter framöver blir det intressant, säger Jenni Nordborg.