I Storbritannien inleddes den 19 mars det som sägs vara världens största randomiserade kliniska prövning med läkemedel mot covid-19 inletts initierat från regeringens hälsodepartement. Prövningen utförs på mer än 130 statliga sjukhus i hela Storbritannien.

På 15 dagar har cirka 1 000 patienter rekryterats och ytterligare flera tusen patienter förväntas att tillkomma under de närmaste veckorna. Studien benämns RECOVERY, Randomised evaluation of covid-19 therapy.

Storbritanniens hälsominister Matt Hancock säger i en kommentar att covid-19-utbrottet är den största faran för folkhälsan under en generation och att man tänker göra allt för att bekämpa pandemin.

Matt Hancock, Storbritanniens hälsominister.
Matt Hancock, Storbritanniens hälsominister.

– Kampen ska ske på alla fronter med vår evidensbaserade plan. Storbritannien är ledande inom forskningen för att hitta behandlingar och vi för samman resurser inom vår världsledande Life Science-sektor. RECOVERY och två andra regeringsinitierade studier, PRINCIPLE och REMAP-CAP, erbjuder hopp att vi kan bekämpa coronavirus.

Tre läkemedel testas

I Recovery-studien kommer tre grupper av patienter att behandlas med ett av tre olika läkemedel utöver standardbehandlingen vid infektionen. Valet av vilken grupp patienterna ingår i sker slumpmässigt. Patienter i kontrollgruppen får standardbehandlingen.

Kombinationen av lopinavir och ritonavir, en vanlig behandling mot hiv-infektion, är den testade behandlingen i en av grupperna. De andra är hydroxiklorokin som används för att behandla malaria samt dexametason, ett kortisonpreparat som används vid olika sjukdomar för att trycka ner inflammationer och kroppens immunsvar. Prövningen är designad så att man under pågående studie kan lägga till ytterligare läkemedel

Patienter som remitteras till sjukhus med covid-19 erbjuds att delta i den kliniska prövningen.

Koordineras från Oxford

Studien koordineras från University of Oxford och leds av Peter Horby, professor i infektionssjukdomar och global hälsa samt Martin Landray, professor i medicin och epidemiologi. För att se till att sjukvårdens forskning inriktas på att gagna nationens ansträngningar har den nationella hälsoforskningsinstitutionen NIHR gjort en nationell plan som ger hög prioritet åt forskning kring covid-19. Regeringen har avsatt 20 miljoner pund, motsvarande knappt 240 miljoner kronor, för forskning för att möta utbrottet av coronavirus.

Data från den kliniska prövningen kommer att utvärderas fortlöpande

Peter Horby, professor i infektionssjukdomar och global hälsa vid University of Oxford .
Peter Horby, professor i infektionssjukdomar och global hälsa vid University of Oxford .

– Recovery kommer att ge oss angelägna fakta om vilka behandlingar som ger den bästa vården till patienter med covid-19. Ju fler patienter som deltar desto snabbare får vi veta hur vi på bästa sätt ska behandla sjukdomen. Vi är mycket tacksamma för att patienter deltar och för personalen på sjukhus och inom forskningen som hjälper oss att hitta de bästa behandlingarna, säger Peter Horby i en kommentar.

Johan Brun, senior medicinsk rådgivare på LIF, de forskande läkemedelsföretagen, ser projektet i Storbritannien som mycket ambitiöst, och hoppas att studien kan ge mer kunskap om behandling av sjukdomen:

Johan Brun, senior medicinsk rådgivare på LIF, de forskande läkemedelsföretagen.
Johan Brun, senior medicinsk rådgivare på LIF, de forskande läkemedelsföretagen.

– Detta är ett viktigt projekt initierat av NHS som har möjlighet att ge svar på om dessa tre behandlingar har effekt vid covid-19. Fortfarande publiceras dagligen olika utfall från behandlingsstudier som aldrig varit dimensionerade för att vara konklusiva och med RECOVERY får vi förhoppningsvis bättre kunskap redan om några månader, säger Johan Brun.

Behovet av kunskap och nya läkemedel som är effektiva mot covid-19 är stort och växande. Världen över pågår många studier av både redan godkända läkemedel, nya läkemedelskandidater och vaccin – något som framgår av LIF:s forskningsöversikt. Den 6 april fanns cirka 220 kliniska prövningar av läkemedel mot covid-19 och cirka 54 vaccinprojekt.

Johan Brun säger att många länder har valt att ge licens för behandling av läkemedel som teoretiskt skulle kunna ha effekt vid covid-19 infektion. Samtidigt genomförs små och stora studier för att testa om behandlingarna har någon mätbar effekt.

– Vi har redan sett publiceringar från mindre uppföljningar i Kina, Frankrike och Japan. WHO har valt att uppmana europeiska länder att genomföra uppföljning med ett gemensamt protokoll (SOLIDARITY) och nu har England initierat ett mycket ambitiöst projekt.