Antalet läkemedelsprojekt under utveckling i Sverige har ökat, visar en ny rapport från Sweden Bio.

Förra kartläggningen från Sweden Bio kom 2016 – då var antalet läkemedelsprojekt i klinisk eller preklinisk fas i Sverige 369 stycken. Årets rapport visar att en ökning med 14 procent skett de senaste fyra åren. Av de pågående 420 projekten är 148 i klinisk prövningsfas. De terapiområden som dominerar inom forskning och läkemedelsutveckling är onkologi och neurologi, tätt följt av endokrinologi och infektion. Cell- och genterapi är ett område som börjar visa tillväxt, framförallt genom mindre bolag.

Det framgår också av kartläggningen att de små och medelstora Life Science-bolagen i Sverige frodas, anställer och vill expandera ännu mer. 80 procent av de 148 företag som Sweden Bio kartlagt uppger att de vill öka arbetskraften genom att anställa eller hyra in konsulter under det här året och nästa.

– Det är väldigt glädjande att det blivit både fler bolag och fler projekt. Antalet anställda har ökat, speciellt i de mindre bolagen och något har till och med dubblerat. Låt oss värna de bolag som vuxit under de senaste åren så de stannar kvar i landet och växer vidare. Flera av dem har gjort hela resan och har produkter på marknaden, säger Sara Gunnerås, redaktör för rapporten ”The Swedish Drug Discovery and Development Pipeline 2020”.

Sara Gunnerås
Sara Gunnerås

Närhet till akademi och sjukvård

Rapporten pekar ut samma ”hot spots” för forskning och läkemedelsutveckling som tidigare: Stockholm/Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå. Steget från framgångsrik forskning inom akademin och hälso- och sjukvården till företagande är inte långt i de här geografiska områdena – 59 procent av bolagen har sina ursprung i medicinska fakulteter på universiteten eller från vårdsektorn. Tre av fem företag tillhör någon form av inkubator eller ”science park”. 50 procent av företagen har lyckats få internationella investerare och samtliga har internationella samarbeten av något slag.

– De här företagen finns i Sverige men lever i en global verklighet, de har också siktet inställt på en global marknad. Sverige har ju ett gott rykte när det gäller innovation, och brukar hamna i topp på internationella rankinglistor, säger Sara Gunnerås.

Framtida investeringar ett orosmoln

Ett orosmoln är framtida investeringar som företagen i Life Science-branschen är beroende av. Sedan covid-19-pandemin slog till har en mycket stor del av investeringar och donationer gått till forskning kring sjukdomen och viruset sars-CoV-2. Annan forskning och läkemedelsutveckling kan drabbas av svårigheter att få kapital till fortsatt expansion och i värsta fall kan pågående kliniska försök påverkas, menar Sara Gunnerås.

– Det är klart att det får konsekvenser, pengar är ju en ändlig resurs. Inget bolag jag varit i kontakt med under våren har varit oberört. Eftersom alla satsar pengar på covid-19 nu, så är det en del företag som vrider och vänder för att se om det man gör kan passa in i detta, säger hon och fortsätter:

– Internationella rekryteringar av nyckelkompetenser kan gå i stöpet. Studier kanske försenas eller avstannar. Om man vill ta in pengar kanske man inte får så mycket som man behöver. Det finns många exempel på allvarliga konsekvenser.