Aleksander Giwercman leder en flerårig studie kring infertilitet hos män och kvinnor.

Allt färre barn föds i EU:s medlemsländer. De senaste årtiondena har det kommit larmrapporter om försämrad spermiekvalitet hos män och antalet IVF-befruktningar har samtidigt ökat – i Danmark föds 10 procent av barnen med hjälp av provrörsbefruktning och motsvarande antal i Sverige är 4 procent. Troligen kommer IVF-metoden att fortsätta öka, enligt Aleksander Giwercman, överläkare vid Skånes Universitetssjukhus och professor i reproduktionsmedicin. Han pekar på ett grundproblem som återstår att lösa för forskarna:

– Forskningen kring dålig spermiekvalitet har inte gått framåt sedan de första upptäckterna gjordes och vi har otroliga kunskapsluckor inom det här området. Det finns heller ingen medicinsk behandling i dag. Forskning kring förbättring av manlig fertilitet är ett område vi kommer att fokusera på de närmaste åren, sade Aleksander Giwercman under den nationella konferensen om kliniska studier i Malmö nyligen.

Pengar från EU

Redan 2010 startade forskningssamarbetet Reprounion, som Aleksander Giwercman deltar i. Forskare och läkare i Skåne och Danmark enades om att inleda ett samarbete kring barnlöshet och fick medel av EU för ett flerårigt projekt. Syftet var att bygga upp forskning och sjukvård i världsklass för att förebygga och behandla infertilitet i hela EU.

Nu fortsätter projektet i ytterligare tre år och kallas för Reprounion 2.0. Fokusområdena kommer förutom manlig infertilitet bland annat att vara bättre bevarande av äggstockars funktion och förebyggande av infertilitetsrelaterad morbiditet. Det är nämligen så att problem med infertilitet kan kopplas till utvecklande av våra vanligaste folksjukdomar som diabetes, ämnesomsättningssjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar till exempel. Forskarna tittar också de bakomliggande orsakerna till barnlöshet, till exempel miljöfaktorer på arbetsplatser.

– Infertilitet kan leda till fysisk och psykisk ohälsa längre fram. Problem med fertiliteten är inget isolerat fenomen utan hänger ihop med andra sjukdomar, där infertiliteten kan vara ett första symptom, säger Aleksander Giwercman.

Tolv sjukhus runt Öresund samverkar

I samarbetet ingår tolv olika akademiska sjukhus i Sverige och Danmark. Erfarenheterna av den första delen av projektet har huvudsakligen varit goda, även om det tog lite tid att komma över revirtänket, konstaterar Giwercman – nu finns det en ömsesidig respekt för varandras expertområden.

Att få tillgång till ett mycket större underlag av patienter har också gynnat det gemensamma projektet. Patienterna i Skåne och Danmark har fått tillgång till expertis och fria behandlingar på bägge sidor av sundet. 25 olika doktorandprojekt har dragit igång och ett nätverk för unga forskare i reproduktionsmedicin har lett till ett större utbyte mellan industrin, akademin och sjukvården.

En av de utmaningar som fortfarande återstår är de krångliga procedurerna när kliniska studier ska genomföras i bägge länderna.

– Tillstånd måste sökas både i Sverige och Danmark, det tar tid, kostar pengar och blir besvärligt. Jag skulle gärna se något slags initiativ som underlättar för oss som forskar över landsgränserna, säger Aleksander Giwercman.