– Riksdagen och regeringen har fattat de beslut som krävs och nu handlar det om att den svenska ansökan ska handläggas inom International Horizon Scanning Intiative, IHSI, säger Almina Kalkan, departementssekreterare på socialdepartementet.

– Exakt tidsplan är svårt att fastställa, men ett medlemskap bör kunna vara godkänt om några månader.

Fyrlänsgruppen spanar sedan 2009

Framtidsspaning eller horisontspaning är begrepp som används för metodiken med insamling av information kring nya läkemedel samt även indikationer för befintliga läkemedel med ett breddat användningsområde.
Sedan 2009 bedrivs ett nationellt spaningsarbete inom den så kallade fyrlänsgruppen med de största regionvårdgivarna: Skåne, Stockholm, VGR och Östergötland.

– Insamling, dokumentation och värdering av information ger både sjukvården och myndigheter bättre framförhållning i arbetet med att förbereda vården för introduktion av nya läkemedel. Det är ett ytterst viktigt arbete som påverkar allt från budget och hälsoekonomiska studier till att utbilda personal och som underlag för prisförhandlingar med läkemedelsbolag, säger Almina Kalkan.

– Nyttan med att delta i det nya internationella samarbetet är att arbetet kan göras mer storskaligt och effektivt. Det är också logiskt att söka samarbete med andra länder på området eftersom läkemedelsbolagen har ett globalt perspektiv i sitt arbete.

Under uppbyggnad

Det är främst kartläggningsfasen av nya läkemedel som kommer att övergå till IHSI. Europasamarbetet är dock ännu i sin linda och den databas som är tänkt som ett nav för organisationens arbete ske upphandlas under 2020.

– Under en övergångsperiod kommer vi att behöva arbeta med båda systemen, säger Marie Persson, ansvarig för framtidsspaning inom Region Stockholm.

Hon betonar att regionernas nuvarande spaning är en del av en sammanhållen kedja.

– Vi har byggt upp en väl fungerande samverkansmodell för nya läkemedel där horisontspaning är en första del i ett arbete där NT-rådet sedan tar vid för värderingar kring eventuella rekommendationer och prisförhandlingar. Kontakter med TLV och hälsoekonomiska studier kopplade till nya läkemedel är också viktiga delar av konceptet.

Vilka förändringar kan bli aktuella efter medlemskap i IHSI?

– Deras databas kan hjälpa oss med att samla in data. Men däremot att ta ut, bearbeta och föra in kunskap till vår egen process kommer vi att fortsätta göra som det ser ut nu, svarar Marie Persson.

Inriktningen med den svenska horisontspaningen – där fyrlänsgruppen haft ansvar att förse samtliga regionvårdgivare med kunskap – har varit datainsamling med kartläggning av processen för ett läkemedel på väg mot den svenska marknaden.

Det har då handlat om ett tidsperspektiv på ett-två år före godkännande med inriktningen att en bedömningsrapport för ett nytt läkemedel ska vara klart omkring sex månader innan ett godkännande för försäljning.
Regelbundna kontakter med läkemedelsföretagen har varit en viktig kunskapskälla och Marie Persson är medveten om att den nya ordningen väcker frågor.

– Ni har ju haft kontakt med oss i Sverige, kommer vi inte att ha den kontakten längre? är säkert en undran från läkemedelsföretagen. Svaret där är att det blir en blandning av kontakter på europeisk nivå och något slag av fortsatta kontakter inom Sverige mellan oss och industrin, säger Marie Persson.

– Vi behöver fortfarande få information som kan vara specifik för den svenska marknaden som om det skiljer sig mot andra länder när ett läkemedel introduceras och även subventionsfrågor.

Samverkar med regionerna

IHSI registrerades förra sommaren med Belgien som juridisk hemvist, men samverkan bygger inte på ett EU-initiativ utan har bland annat Nederländerna och Belgien som pådrivande länder. Formellt blir den svenska staten genom regeringen Sveriges röst i den generalförsamling som styr IHSI.

– I förberedelser inför generalförsamlingen samverkar vi med regionerna och TLV. Regionerna kommer även att vara med på generalförsamlingarna och får status som ”affiliated members”, säger Almina Kalkan.