I Reykvavik bor över hälften av Islands befolkning. Den genetiska data som samlats in från isländare under mycket lång tid kommer nu till nytta under coronapandemin.

Island väcker nu världens intresse som ett av de länder som under pandemin testat absolut störst del av sin befolkning. Redan i början av februari testade isländska hälsomyndigheter personer som kom från högriskzoner och visade sjukdomssymtom. I slutet av februari identifierades ett första fall av smitta och redan två veckor senare började företaget deCODE genetics i Reykjavik erbjuda tester till frivilliga som ansökt om gratis screening.

I mitten av april publicerades företagets resultat i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine och det gav unik information om virusets förekomst och spridningsvägar. Studien omfattar tester gjorda fram till och med den 4 april, då 60 000 tester utförts per miljon invånare (landet har strax över 360 000 invånare). Som en jämförelse hade Sverige vid samma tid gjort omkring 5 300 tester per miljon invånare.

Resultaten visade att mellan 0,6 och 0,8 procent av den isländska befolkningen verkade ha infekterats av viruset vid den tidpunkten och en stor del av dem upplevde inga symtom. Barn och kvinnor i allmänhet tycks något mindre mottagliga för viruset än vuxna och män. DeCODE har också sekvenserat virus från de testade och på så vis identifierat mutationer kopplade till olika delar av världen. Resultatet visar att smittan troligen kom från flera länder, även sådana som bedömdes vara lågriskländer.

Maria Eriksson Svensson
Maria Eriksson Svensson

Data lägger grund för ny behandling

DeCODE genetics är ett helägt dotterbolag till det internationella bioteknikföretaget Amgen. Den nya studien ger betydelsefull kunskap om viruset, konstaterar Maria Eriksson Svensson, medicinsk chef för Amgen i Sverige.

– Att studien har lyckats fånga virusets mutationsmönster och ger insikter om smittvägarna är väldigt viktigt. Den här typen av real world data som industrin kan generera kan bli ett stöd i arbetet för smittskyddsmyndigheterna och för utveckling av nya behandlingsprinciper.

Nu har Amgen startat ett strategiskt samarbete med det amerikanska företaget Adaptive Biotechnologies som kan dra nytta av de genetiska data som deCODE har samlat in.  Målet är att utveckla humana antikroppar som neutraliserar det nya coronaviruset och som både kan användas för behandling av covid-19 och ges förebyggande till exempelvis vårdpersonal.

I samarbetet ska Adaptive Biotechnologies teknologiska plattform identifiera och utvärdera virusneutraliserande antikroppar i prover från personer som varit smittade med det nya coronaviruset SARS-CoV-2. Därefter ska Amgen utveckla och tillverka de mest effektiva antikropparna i större skala. Målet är en behandling som skyddar kroppens friska celler genom att hindra viruset från att tränga in i dem.

Samarbetsvilja viktig för framtiden

Villkoren i partnerskapet mellan Amgen och Adaptive Biotechnologies är inte färdigförhandlade, men eftersom situationen är akut har företagen beslutat att omedelbart börja samarbetet. Maria Eriksson Svensson ser en stark vilja till samverkan i branschen just nu och hoppas att det får effekter även på lång sikt.

– Alla ställer sina kunskaper till forskarsamhällets och varandras förfogande. Jag har aldrig förr sett så många bra företagssamarbeten. Det känns väldigt positivt, för det vi lär oss nu kommer vi att ha nytta av framöver. Det lär inte vara sista gången vi ställs inför sådana här utmaningar.

Hur snart det nya projektet kan ge resultat går inte att säga, men Maria Eriksson Svensson konstaterar att det kommer att finnas mycket att lära av antikroppsförsök som redan pågår. I flera länder genomförs redan patientstudier där covid 19-sjuka behandlas med antikroppar som renats fram ur tillfrisknade patienters blod.