Karolinska Institutet och läkemedelsföretaget Janssen fördjupar sitt forskningssamarbete.

Janssen började samarbeta med KI 2015 med olika studier kring utfallsdata, inom det som benämns RWE (Real World Evidence). Det har gällt studier kring faktiska vårdresultat hos grupper av patienter med sjukdomar som depression, psoriasis och vissa cancersjukdomar, men också metodutveckling inom observationsstudier. Samarbetet har lett till flera publikationer i ledande akademiska tidskrifter.

Richard Cowburn, ansvarig för näringslivssamverkan vid Karolinska Institutet
Richard Cowburn, ansvarig för näringslivssamverkan vid Karolinska Institutet

– Vår ambition när vi gick in i detta var att skapa ett långsiktigt samarbete som var lite bredare än att endast vara kopplat till en enskild forskare eller forskargrupp. Vi ville testa en samarbetsmodell där vi även kunde lyfta frågeställningar som var intressanta för många andra här på KI, säger Richard Cowburn, ansvarig för näringslivssamverkan vid Karolinska Institutet.

Samarbetet har varit relativt omfattande, omkring 60 personer från KI och Janssen har på olika sätt varit involverade. Richard Cowburn beskriver samarbetet hittills som mycket framgångsrikt. Utöver akademiska publiceringar har projektet bland annat gett bärande data till en godkännandeprocess vid den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Parallellt med detta började parterna diskutera en fördjupning av samarbetet.

– Vi började diskutera hur man kan inkludera flera typer av data i forskningen, från exempelvis biobanker och epidemiologiska studier, för att få en djupare sjukdomsförståelse inom vissa områden. säger Richard Cowburn.

Betydelsefullt samarbete

Det nya fördjupade samarbetet fokuserar på flera områden, som vissa solida cancerformer och multipelt myelom, Alzheimers sjukdom och demens, samt immunologi. Forskare från KI och Janssen ska bland annat arbeta med avancerad dataanalys och maskininlärningstekniker. Syftet är att hitta sätt att identifiera personer som har hög risk att utveckla sjukdom. Ju tidigare behandling kan sättas in mot dessa sjukdomar, desto bättre vårdresultat.

Janssens globala forskningsledning ser det nya samarbetet som mycket betydelsefullt:

– Janssen ser Sverige som ett viktigt nav för forskning, innovation och utveckling inom life science-området. Vårt nya forskningssamarbete med Karolinska Institutet visar vårt gemensamma engagemang för att använda biologiska och RWE-data kopplat till framsteg inom datavetenskap, för att förbättra hur vi kan upptäcka och utveckla nya banbrytande mediciner för patienter, säger Najat Khan, Global Head of Janssen R&D Strategy and Operations, i en kommentar.

Den här typen av partnerskap innebär att forskare från KI och Janssen bokstavligen kommer att jobba sida vid sida. Det öppnar för att hitta nya sätt att lösa sjukdomsgåtor, men det ställer också särskilda etiska krav. Richard Cowburn är medveten om att samarbetet kan väcka frågor kring hur hälsodata används.

– Det är otroligt viktigt att komma ihåg att det absolut inte handlar om att vi ska föra över hälsodata till företaget. Det är vi på KI som kontrollerar alla data. Allt arbete sker i en kontrollerad miljö för att vi ska vara säkra på att vi gör allting rätt, säger han.

Förstå grundläggande mekanismer

Medan samarbetet tidigare haft fokus på retrospektiva registerdata handlar det nya partnerskapet mer om grundforskning, om att förstå de grundläggande mekanismerna bakom sjukdom och hur faktorer som livsstil och kost påverkar risken. Det är forskning som på företagssidan bedrivs i de globala forskningsorganisationerna, oftast såväl organisatoriskt som fysiskt långt borta från företagens representation i Sverige. Men utan Janssens svenska etablering hade det varit mycket svårt för KI att få till samarbetet, menar Richard Cowburn.

– Janssen i Sverige har varit ett stöd och inneburit vägen in för oss. Utan deras stöd hade det varit mycket svårt för oss att få tillgång till rätt beslutsfattare i deras globala forskningsorganisation. Det tillvägagångssättet kan kanske inspirera andra läkemedelsföretag som vill etablera forskningssamarbete med svenska lärosäten, säger Richard Cowburn.

Berkeley Vincent, vd för Janssen i Norden
Berkeley Vincent, vd för Janssen i Norden

Berkeley Vincent, vd för Janssen i Norden, lyfter å sin sida fram att Sverige är internationellt konkurrenskraftigt inom medicinsk forskning:

– Vår förhoppning är att samarbetet med Karolinska Institutet kommer att göra våra nordiska länder och framför allt Sverige till en testbädd för studier, där både nya upplägg och dess relevans för det kliniska arbetet kan testas inom svensk och nordisk hälso- och sjukvård. Vår ambition är att vår region tar en framskjuten position inom forskning och utveckling genom att kombinera olika omics-analyser med registerdata, biomarkörer, data från biologiska prover och populationsbaserade data. Vi kommer också att bemanna de olika projekten löpande, beroende på hur forskningen utvecklas, säger Berkeley Vincent.