– Vi har satt upp en struktur för att dels ha koll på vilka prövningar som görs, men också hitta incitament som gör att kliniker vill genomföra prövningar. Det är viktigt att kunna kombinera sitt kliniska arbete med studier, det vill vi stimulera och uppmuntra, säger Mia Frisk i en intervju för LIFe-time.se från kristdemokraternas riksting.

En forskningssjuksköterska i region Jönköping med stort engagemang arbetar med att fånga upp kliniska prövningar som är på gång i företagen. Via ett nätverk inom regionen kan man snabbt få besked kring intresse och möjlighet för att delta i en prövning. Den tidigare nedåtgående trenden har kunnat brytas och hittills i år har fler läkemedelsprövningar startats jämfört med förra året.

– Det finns också incitament där pengarna från prövningen går direkt till kliniken. Det stimulerar och gör att fler vill delta. Vi ser nu att vi har fler kliniska prövningar än tidigare och det är ett stort steg framåt, säger Mia Frisk.

Intresset från andra regioner att följa Jönköpings modell har dock varit begränsat, menar hon. Hon efterfrågar framför allt intresse från de övriga två i samma sjukvårdsregion, Kalmar och Östergötland.

– Jag skulle önska att fler hakade på, särskilt sydöstra sjukvårdsregionen. Om vi tre jobbade tillsammans med samma struktur skulle vi kunna göra många fler prövningar. Vi har också en fördel av att alla tre har samma journalsystem.

På nationell nivå finns en hel del att jobba på för att Sverige åter ska bli starkt inom kliniska läkemedelsprövningar, anser hon:

– Det handlar om att ha bra strukturer, att lära av varandra, och visa att vi är en nation som satsar på Life Science.