I en debattartikel skriver de tre berörda ministrarna, näringsminister Mikael Damberg, socialminister Annika Strandhäll och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson, att man ser kontoret som nästa steg efter att Life Science-samordnaren Anders Lönnberg nu avslutat sitt uppdrag.

Ministrarna lyfter bland annat fram att Sverige måste kunna locka till sig fler kliniska läkemedelsprövningar, samt att innovationstakten i hälso- och sjukvården måste öka. Man lyfter också fram att kvalitetsregister och biobanker måste kunna utnyttjas bättre av industrin och akademisk forskning. Sverige kan även gå i spetsen för satsningar som syftar till att korta tiden för läkemedelsutveckling, skriver ministrarna.

"Sverige har inget annat val än att öka investeringarna och innovationstakten om vi ska kunna tackla framtidens hälsoutmaningar och behålla en konkurrenskraftig Life Science-sektor. Den svenska modellen med samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi, patienter och industri är den avgörande pusselbiten för att förverkliga vår vision om att förbättra människors hälsa", skriver ministrarna i artikeln i Dagens Medicin.

Jenni Nordborg
Jenni Nordborg

Jenni Nordborg blir chef för det nya kontoret, som hon anser är en viktig kraftsamling för en långsiktig satsning på Life Science i Sverige.

– Det som nu behövs är att vi tar fram en samlad långsiktig strategi för Life Science i Sverige. Den kompletteras med en konkret handlingsplan som vi kontinuerligt kommer att uppdatera och omarbeta.

Jenni Nordborg kommer att vara chef för kontoret på halvtid, samtidigt som hon fortsätter sitt uppdrag som avdelningschef på Vinnova. Samma upplägg kommer att gälla för medarbetare på kontoret för Life Science som hämtas från närings-, social- och utbildningsdepartementen.

– Det är viktigt. Hela poängen är att de ska ha kvar sin förankring på sitt hemmadepartement, samtidigt som de jobbar med de här frågorna som spänner över olika politikområden, säger Jenni Nordborg.

Anders Blanck
Anders Blanck

Anders Blanck, vd på LIF, ser mycket positivt på beskedet från regeringen:

– Det är mycket bra att regeringen nu inrättar ett permanent kontor för Life Science på Näringsdepartementet. Det är en tydlig signal till omvärlden om att Sverige vill satsa långsiktigt på Life Science.

LIF har länge drivit frågan om att Sverige borde inrätta ett permanent kontor för Life Science i regeringskansliet, efter modell från Storbritannien. Erfarenheterna därifrån är mycket positiva och Anders Blanck lyfte fram detta i ett brev till statsminister Stefan Löfven i november 2016. Det främsta skälet för att permanent kontor är enligt honom att frågeställningarna inom Life Science är såväl komplexa som långsiktiga:

– De sakfrågor som måste adresseras inom Life Science spänner över olika politikområden som exempelvis berör näringsliv, skatter, forskning, teknik, hälso- och sjukvård och regionalpolitiska frågor. Därför behövs ett kontor med kompetenser från olika departement och med ett starkt och tydligt mandat, säger Anders Blanck.